Sân khấu hóa trong mục II HIV AIDS, bài 30 sinh học 10

16 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:00

1 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Sáng tạo phương pháp giảng dạy nhà trường nhu cầu cấp bách nhằm đổi giáo dục, truyền cảm hứng cho thầy trò việc tiếp thu tri thức Trong năm qua, phần lớn giáo viên tiếp cận với phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Các thuật ngữ phương pháp dạy học tích cực, dạy học dựa dự án, dạy học giải vấn đề, ; kĩ thuật dạy học tích cực động não, đồ tư duy, khơng xa lạ với đông đảo giáo viên Mặt khác với hỗ trợ công nghệ thông tin cách mạng 4.0, giáo viên không ngừng tìm tòi, mạnh dạn đưa vào tình huống, tiểu phẩm tạo tiết dạy sôi động để tiến tới tiếp cận cách chủ động chương trình SGK năm Tuy nhiên, số giáo viên chưa tìm "chỗ đứng" kĩ thuật dạy học tiến trình tổ chức hoạt động dạy học Cũng nên giáo viên chủ yếu lệ thuộc vào tiến trình học trình bày sách giáo khoa theo phương pháp truyền thống, chưa "dám" chủ động việc thiết kế tiến trình xây dựng kiến thức phù hợp với phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Nhiều giáo viên, người có mong muốn sử dụng phương pháp dạy học lúng túng tỏ lo sợ bị "cháy giáo án" học sinh khơng hồn thành hoạt động giao học Mặt khác, tiết dạy học sinh nghe lời giảng thầy mà khơng có mẻ để khuấy động tơm hồn hình thức hoạt động em dễ dẫn tới nhàm chán học Nhằm khắc phục hạn chế nói trên, cần phải chủ động, sáng tạo xây dựng nội dung dạy học phù hợp với phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Chính vậy, tơi muốn đề xuất hướng để gợi hứng thú cho học sinh đường ‘ Sân khấu hóa’ số tiết học chương trình THPT, Thay tiếp nhận kiến thức cách khô khan theo lối dạy học truyền thống, với hình thức sân khấu hóa, em trải nghiệm thực tế, hóa thân vào nhân vật, có cảm xúc tự cảm nhận nhân vật, tơi chọn đề tài ‘ SÂN KHẤU HÓA TRONG MỤC II – HIV/AIDS, BÀI 30 SINH HỌC 10’ Tôi tin với cách thức học sinh hứng thú thêm yêu môn học 1.2 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài giúp học sinh động nghiệp: Thứ hiểu sau kiến thức lí thuyết chu trình nhân lên vi rút, HIV?AIDS Thứ hai nắm bước thực ‘ Sân khấu hóa mục tiết học’ Thứ ba giúp học sinh luyện tập, biểu diễn kiến thức nội dung học kiến thức học ăn sâu vào tiềm thức học sinh Đó khơng q trình trau dồi kiến thức mà viết nên kỷ niệm đẹp tuổi học trò, rèn kỹ làm việc nhóm hiệu cho học sinh.giúp học sinh củng cố sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo giải tập trắc nghiệm, nâng cao chất lượng học tập u thích mơn Sinh học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài giúp học sinh thơng qua ‘ Sân khấu hóa’ để lĩnh hội kiến thức so với phương pháp thông thường Phát vương mắc học sinh sử dụng phương pháp Các báo, tư liệu mạng Internet… nói đường, đối tượng, biểu hiện, biện pháp phòng tránh HIV/AIDS 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra: Thực trạng dạy 30 – Sự nhân lên virut tế bào chủ, tham khảo ý kiến đồng nghiệm tham khảo sách tài liệu có thị trường Phương pháp xây dựng sở lí thuyết Phương pháp thống kê, so sánh: thống kê, so sánh kết kiểm tra đánh giá theo phương pháp truyền thống ‘ Sân khấu hóa’ 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm Từ sáng kiến kinh nghiệm tơi tìm điểm sau: - Lựa chọn mục dạy, xác định mục tiêu, kế hoạch dạy học - Lựa chọn đội chơi, người dẫn chương trình MC - Xây dựng nội dung bước tiến trình ‘ Sân khấu hóa” - Rút học, kiến thức liên quan từ ‘ Sân khấu hóa” Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Phân tích cấu trúc nội dung Bài 30 – Sự nhân lên virut tế bào chủ, Sinh học 10 - THPT Nội dung (chu trình nhân lên virut): Chu trình nhân lên virut gồm giai đoạn: - Sự hấp thụ - Xâm nhập - Sinh tổng hợp - Lắp ráp - Phóng thích Ở nội dung cần làm rõ thêm, chu trình tan, chu trình tiềm tan, virut độc, virut ơn hòa Vì loại virut xâm nhập vào loại tế bào chủ định Nội dung (HIV/AIDS): Làm rõ nội dung: - Khái niệm HIV - Các đường lây truyền HIV - Ba giai đoạn phát triển bệnh - Biện pháp phòng ngừa [1, trang 119] Ở nội dung cần mở rộng: Những đối tượng có nguy lây nhiễm HIV cao; Tại nhiều người khơng hay biết nhiễm HIV, điều nguy hiểm xã hội; Cần có nhận thức thái độ phòng tránh lây nhiễm HIV, người mắc HIV xã hội? 2.1.2 Sân khấu hóa ? Theo PGS – TS Trần Thị Tuyết Oanh ‘ Đóng kịch phương pháp dạy học giáo viên tổ chức q trình dạy học cách xây dựng kịch thực kịch nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc nội dung học tập’[2, trang 217] Trong Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, tác giả Phan Trọng Ngọ đề cặp đến phương pháp đóng kịch ‘Phương pháp đóng kịch giáo viên với học sinh xây dựng kịch bản, giáo viên kiểm duyệt nội dung đạo diễn, học sinh hóa thân vào vai diễn Qua họ học cách suy nghĩ, thể thái độ hành động kỹ ứng xử khác nhân vật kịch bản’ [3 trang 283] Đối với môn sinh học ‘ Sân khấu hóa’ em học sinh hóa thân vào nhân vật, tảng kịch giáo viên kiểm duyệt, qua kịch em thể hiện, tìm tòi trải nghiệm tư liệu kiến thức đời sống để nhập vai nhân vật cách thành công từ học sinh chủ động tìm hiểu kỹ học, suy nghĩ thông điêp học, nhằm trình diễn tốt thơng điệp Những nhóm học sinh khác không tham gia vào kịch làm khán giả, qua kịch em cần rút nhận xét gì? Nội dung kịch muốn truyền tải điều gì? Giáo viên học sinh luyện tập, biểu diễn kiến thức nội dung học kiến thức học ăn sâu vào tiềm thức học sinh Đó khơng q trình trau dồi kiến thức mà viết nên kỷ niệm đẹp tuổi học trò, rèn kỹ làm việc nhóm hiệu cho học sinh 2.1.3 Xây dựng nguyên tắc chung viết kịch sắm vai (Sân khấu hóa) Sân khấu hóa mức độ nào? Các thủ pháp sân khấu thực dựa hệ thống nguyên tắc nào? Đó điều mà giáo viên cần cân nhắc, đánh giá tác động học sinh a Mức độ sân khấu hóa tiết học Tùy vào nội dung mục tiêu học mà giáo viên giao cho nhóm viết kịch cho phù hợp: Phù hợp nội dung, chủ đề; phù hợp thời gian trình diễn Cụ thể 30 – Sự nhân lên virut tế bào chủ, chon mục II – HIV/AIDS để yêu cầu học sinh viết kịch trình diễn vòng 10 đến 15 phút b Nguyên tắc viết kịch trình diễn sân khấu hóa - Đảm bảo chuẩn mực: Môi trường giáo dục không gian đặc biệt Học sinh đến trường, mặt cần có niềm vui, hứng khởi để tiếp nhận tri thức mẻ; mặt khác, nơi đứa trẻ giáo dục chuẩn mực sống Vì thế, thầy giáo nỗ lực để tạo niềm hứng khởi cho học sinh, họ cần đảm bảo sản phẩm khơng lệch chuẩn, khơng phản lại tiêu chí giáo dục - Đúng nội dung: Trong kịch cần mô phổng, khái quát truyền tải nội dung mục, học theo yêu cầu đến với học sinh - Đảm bảo thời gian: Thời gian kịch phải phù hợp tiết dạy, có thời gian nhận xét giáo viên học sinh, có rút kinh nghiệm đội chơi, bạn diễn - Có tính sáng tạo: Nội dung kịch bản, q trình nhập vai biểu diễn sân khấu phải mang tính sáng tạo, khơng chép, bắt chước cách máy móc điều tạo hứng thú phấn khởi cho người xem - Mang tính logic: Nội dung kịch trình biểu diễn nhập vai bạn học sinh phải có tính logic, liên kết ăn khớp phần làm người xem ln có hứng khởi, chăm theo dõi từ khái hốt hóa, sau chuỗi kiện nhằm chiếm lĩnh tri thức - Đảm bảo sở vật chất: Vở kịch sân khấu hóa khơng đòi hỏi đầu tư nhiều sở vật chất, cố gắng tận dụng tối đa dụng cụ, trang phục tự kiếm được, tận dụng hướng tới an tồn bảo vệ mơi trường 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Từ thực tế trực tiếp giảng dạy học sinh lớp, trao đổi đồng nghiệp tham khảo tài liệu có thị trường, qua năm gần tơi nhận thấy đại phận học sinh học tập cách thụ động, đơn nhớ kiến thức cách máy móc, chưa rèn kĩ tư sáng tạo trải nghiệm Tâm lí học sinh coi nhẹ mơn Sinh học coi môn phụ hệ thống môn học Sở dĩ có thực trạng theo tơi số nguyên nhân sau: - Thứ phân phối chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ có giới hạn nên dạy lớp giáo viên khơng thể sâu vào phân tích cách chi tiết Vì đại phận học sinh khơng thể hệ thống hóa phươg pháp tối ưu để chiếm lĩnh kiến thức học - Thứ hai tài liệu tham khảo sách viết vấn đề “Sân khấu hóa” học, đặc biết mơn sinh học lại tài liệu nói vấn đề - Thứ ba phương pháp truyền thống không phù hợp với cách tiếp cận tri thức đặc biệt dùng phương pháp thuyết trình nhiều học sinh nhàm chán môn học - Thứ năm Bộ giáo dục chưa đưa hướng dẫn cụ thể nào, quy tắc, chuẩn mực vấn đề “Sân khấu hóa” giảng, nên nhiều giáo viên tỏ lúng túng, mò mẫn cách tiếp cận phương pháp - Thứ sáu với phát triển thông tin internet mạng xã hội nên lượng kiến thức, thông tin liên quan tới dạy vô phong phú… nhiều giáo viên ngại thay đổi phương pháp tiếp cận giảng dạy nên có khơng ăn khớp thông tin lứa tuổi học sinh 2.3 Các giải pháp thực để giải vấn đề Để khắc phục thực trạng xin trình bày ví dụ áp dụng sáng kiến trình giảng dạy mục II – HIV/AIDS Bài 30 sinh học 10 Để tiết học hình thức sân khấu hóa phát huy hiệu tối đa, quan trọng khâu chuẩn bị, lên ý tưởng Bước lên lớp buổi nghiệm thu, báo cáo kết 2.3.1 Xây dựng bước cho “Sân khấu hóa” Có bước để thực dạy theo hình thức cải tiến này: Bước 1: Giáo viên lựa chọn dạy, xác định mục tiêu, kế hoạch dạy học Bước 2: Giao nhiệm vụ cho học sinh (hoạt động theo nhóm) Bước 3: Học sinh nghiên cứu học, xây dựng ý tưởng cách thức thực trao đổi với giáo viên Bước 4: Giáo viên sửa chữa, góp ý, hướng dẫn học sinh tìm hiểu bổ sung ý tưởng Bước 5: Học sinh hoàn thành ý tưởng thống nhất, luyện tập chuẩn bị Giáo viên quan sát, góp ý chỉnh sửa tiếp để hồn chỉnh sau tổ chức dạy học lớp ngoại khóa - Trong q trình giao nhiệm vụ cho học sinh, giáo viên nêu thêm gợi ý để học sinh tìm hiểu hiệu Nên giới thiệu theo hình thức nào? Cần truyền tải thơng tin gì? Và đội tự thể ý tưởng - Trong tiết học sân khấu hóa, vai trò giáo viên Ban giám khảo, nhận xét đánh giá kết tìm hiểu nghiên cứu em, động viên khuyến khích tinh thần tự học sáng tạo em, đồng thời giáo viên bổ sung thêm kiến thức chỉnh sửa phần thiếu sót, giúp em thu nạp tối đa phần kiến thức cần thiết 2.3.2 Sân khấu hoa mục II – HIV/AIDS (có đính kèm đĩa CD) a u cầu nội dung cần đạt Xây dựng kịch cho mục cần làm toát lên nội dung (Yêu cầu cần đạt): - Khái niệm HIV - Những đường lây nhiễm HIV - Những đối tượng có nguy lây nhiễm HIV cao xã hội - Biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV - Thái độ, ứng xử người bị nhiễm HIV cộng đồng dân cư b Giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh Trong q trình giảng dạy lớp 10 B giao cho em Phạm Tài Nam làm trưởng nhóm có học sinh khác tham gia nhóm diễn với yêu cầu sau: - Em Phạm Tài Nam nhóm viết nội dung kịch - Lên phương án đạo cụ, xếp lại vị trí chỗ ngồi lớp cho phù hợp với khơng gian diễn xuất c Nhóm học sinh xây dựng kịch giáo viên kiểm duyệt nội dung Nhóm học sinh xây dựng kịch bản, sau thảo luận trao đổi với giáo viên, góp ý, chỉnh sửa bổ sung cho kịch (Trang kịch bản, học sinh viết tay) (Trang kịch bản) (Trang kịch bản) (Trang kịch bản) d Nhóm học sinh tập kịch diễn thử Nhóm học sinh, giám sát giáo viên diễn thử tan hoc cuối buổi học e Tổ chức dạy học ”Sân khấu hóa” tiết học (có đính kèm đĩa CD) Trong 30 – Sự nhân lên viruts tế bào chủ, triển khai tiết học sau: - Ở mục I – Chu trình nhân lên virut + Giáo viên giới thiệu giai đoanh nhân lên virut tế bào chủ viêt giai đoạn lên bảng + Giáo viên chia lớp thành nhóm học tấp: nhóm hồn thành phiếu học tập (PHT): PHT1: Đặc điểm giai đoạn hấp phụ; Vì loại virut hấp phụ lên loại tế bào chủ định? PHT2: Đặc điểm giai đoạn xâm nhập PHT3: Đặc điểm giai đoạn sinh tổng hợp PHT4: Đặc điểm giai đoạn lắp ráp phóng thích Thế chu trình tan? Chu trình tiềm tan + Các nhóm thảo luận trình bày vào bảng phu vòng 10 – 12’ + Các nhóm cử đại diện lên trình bày bảng thơng qua treo bảng phụ + Giáo viên nhận xét kết luận - Ở mục II – HIV/AIDS (có đính kèm đĩa CD) + Giáo viên yêu cầu lớp kê lại bàn ghế để tạo không gian biểu diễn cho nhóm: Cụ thể kê bàn ghề xếp lại chỗ ngồi theo hình chữ U để tạo không gian lớp học cho bạn biểu diễn kịch + Đội chơi biểu diễn Sân khấu hóa: Người dẫn chương trình (MC) Phạm Tài Nam lên giới thiệu chương trình dẫn chương trình 10 Trong trình MC dẫn chương trình đọc kịch bạn học sinh nhóm diễn kịch theo nội dung kịch bản: có phù hợp nội dung kịch bản, tiến trình kịch thao tác nhập vai, biểu diễn bạn nhóm Trích dẫn thứ tự ảnh từ kích: (ảnh gia đình gồm bố mẹ con) (ảnh bố mẹ sau cãi nhau, lại con) 11 (ảnh nhóm bạn bè rủ rê chơi điện tử, ăn nhậu ) (ảnh khán giả ngồi chăm theo dõi) 12 Ảnh chán nản biết nhiễm HIV Ảnh động viên chia sẻ Cô giáo (ảnh động viên, phân tích, chia sẻ người mẹ gia đình) + Cuối kịch MC nói tóm tắt ý nghĩa tiểu phẩm 13 (ảnh MC tóm tắt, kết thúc kịch) + Các bạn lớp theo dõi kịch nhóm diễn + Các bạn lớp rút nhân xét: Thông điệp kịch gì? Những nhận xét, nhữ kết luận rút từ kịch nội dung cần chiếm lĩnh học sinh 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường - Với việc triển khai ”Sân hấu hóa” nêu tiến hành lấy ý kiến đồng nghiêp, học sinh, theo dõi tinh thần thái độ học sinh trình học tập qua kiểm tra khảo sát đánh giá đại phận học sinh lớp dạy năm vững phương pháp, kỹ hứng thú tiết dạy Đồng thời có nhiều học sinh tự nghiên cứu sâu tư liệu liên quan để chuẩn bị cho tiết học - Thực tế giảng dạy cảm thấy tự tin với phương pháp sân khấu hóa Với phương pháp này, học sinh trải nghiệm, thể lực trình diễn, lực biểu cảm, lực nhập vai từ học sinh tự tin học tập hoạt động hợp tác nhóm - Với nhóm học sinh chưa được sắm vai, em thấy hứng khởi tiết mục, chăm theo dõi, khơng khí lớp học vui vẻ, sơi động qua em nhận xét, góp ý chiếm lĩnh tri thức - Với sở lý thuyết, bước tiến trình ”Sân khấu hóa” giúp cho đồng nghiệp, học sinh hiểu sâu sắc phương pháp mới, với trải nghiệm tìm tòi học sinh - Thực tế cho thấy, dạy học hình thức sân khấu hóa thu hút học sinh Mọi học sinh mong muốn tham gia để thể thân, rèn luyện tự tin kỹ khác 14 - Sáng kiến giúp học sinh tự tin, u thích mơn Sinh học đặc biệt kiến thức, nội dung liên quan nhiều tới đời sống hàng ngày Kết luận, kiến nghị 3.1.Kết luận Từ việc vận dụng Sáng kiến giúp cho học sinh hiểu rõ chất liên quan nhiều đến kiến thức thực tế đời sống Nhờ hoạt động tìm hiểu, xây dựng học, tập kịch bản, học sinh đoàn kết hơn, tình cảm với thầy cơ, bạn bè có thêm kỷ niệm đẹp đẽ tuổi thọc trò mái trường Nó tạo động lực thoải mái tinh thần giúp em học hiệu mơn học khác Tóm lại: Tuy qúa trình thực gặp khó khăn nêu trên, đồng thời việc tổ chức thực với số tiết học thời gian chưa nhiều Nhưng với kết bước đầu đạt với đóng góp ý kiến đồng nghiệp tin tưởng sáng kiến thời gian tới tài liệu bổ ích học sinh đồng nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trình giảng dạy bậc THPT Rất mong đóng góp ý kiến bổ sung bạn đồng nghiệp 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với tổ chuyên môn + Trong trình hướng dẫn học sinh sử dụng sáng kiến thiết học sinh phải nắm bước viết kịch triển khai kịch cho sử dụng + Do số tiết lớp không nhiều mà nội dung kiến thức lại lớn đồng thời để bồi dưỡng khả tự học học sinh giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh nội dụng cốt lõi cho học sinh nhà tự nghiên cứu tiếp sau cần trả lời vấn đề học sinh khúc mắc + Trong trình viết kịch biểu diễn ” Sân khấu hóa” phải đảm bảo nguyên tắc cốt lõi nó: Đảm bảo tính sáng tạo, tính logic, tính phù hợp với phong mỹ tục, có tính giáo dục, cho học sinh triển khai 3.2.2 Đối với Sở Giáo Dục + Đối với sở giáo dục nên triển khai rộng rãi sáng kiến ngành xếp giải cho anh chị em giáo viên tỉnh tham khảo, mở mang thêm kiến thức kỹ + Cẩn xây dựng, đưa hướng dẫn cụ thể, quy tắc, chuẩn mực vấn đề “Sân khấu hóa” giảng để tránh tưỡng lệch lạc cách viết cách biểu diễn, nên nhiều giáo viên tỏ lúng túng, mò mẫn cách tiếp cận phương pháp 15 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 25 tháng 05 năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết SKKN Mai Xuân Hội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Sách giáo khoa sinh học 10 – Cơ – NXB GD 2) Sử dụng phương pháp đóng kịch môn Lịch sử - PGS – TS Trần Thị Tuyết Oanh – NXB Quốc gia 2015 3) Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, tác giả Phan Trọng Ngọ - NXB Sư phạm 2016 16 ... Sân khấu hóa giúp cho đồng nghiệp, học sinh hiểu sâu sắc phương pháp mới, với trải nghiệm tìm tòi học sinh - Thực tế cho thấy, dạy học hình thức sân khấu hóa thu hút học sinh Mọi học sinh mong... tuổi học sinh 2.3 Các giải pháp thực để giải vấn đề Để khắc phục thực trạng xin trình bày ví dụ áp dụng sáng kiến trình giảng dạy mục II – HIV/ AIDS Bài 30 sinh học 10 Để tiết học hình thức sân khấu. .. tự học học sinh giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh nội dụng cốt lõi cho học sinh nhà tự nghiên cứu tiếp sau cần trả lời vấn đề học sinh khúc mắc + Trong trình viết kịch biểu diễn ” Sân khấu hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Sân khấu hóa trong mục II HIV AIDS, bài 30 sinh học 10 , Sân khấu hóa trong mục II HIV AIDS, bài 30 sinh học 10