Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn sinh học lớp 10

22 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:59

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THCS & THPT THỐNG NHẤT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM GIÚP HỌC SINH YẾU KÉM TIẾN BỘ TRONG MÔN SINH HỌC LỚP 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Chức vụ: Giáo viên SKKN môn: Sinh học THANH HOÁ NĂM 2019 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………… 1.1 Lí chọn đề tài……………………….……………………… 1.2 Mục đích nghiên cứu…………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu………………………….……………… 1.4 Phương phấp nghiên cứu……………………………………… 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM………….……… 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm……………………… 2.1.1 Quan điểm dạy học phân hóa……………… …………… 2.1.2 Quan điểm dạy học tích cực, số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực…………………………………………….……… 2.1.3 Quan điểm kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu tiến môn Sinh học lớp 10……………………………………………… 2.3.1 Những biện pháp chung…………………………………… 2.3.2 Những biện pháp cụ thể……………………… …………… 2.3.3 Tổ chức thực hiện…………………………………………… 13 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm………… ……………… 16 2.4.1 Đánh giá định tính…………………………… …………… 16 2.4.2 Đánh giá định lượng………………………………………… 16 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ……………………………………… 17 3.1 Kết luận………………………………………………………… 17 3.2 Kiến nghị……………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………… 17 18 CÁC CHỮ VIẾT TẮT THCS: Trung học sở THPT: Trong học phổ thông GV: Giáo viên HS: Học sinh SGK: Sách giáo khoa CTC: Chương trình chuẩn MTBT: Máy tính bỏ túi Nxb: Nhà xuất PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Có thể nói chất lượng giáo dục nước ta vấn đề mang tính thời Hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp”, tỷ lệ học sinh yếu trường THPT khơng phải ít, phải kể đến tỷ lệ học sinh yếu môn Sinh học Trong đó, mơn Sinh học có vai trò, vị trí ý nghĩa quan trọng giáo dục phổ thơng Ngồi mục đích trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức bản, bao gồm kiến thức sinh học phân tử, sinh học tế bào, sinh học thể, di truyền biến dị rèn cho em kỹ quan sát, tổng hợp, phân tích đánh giá, suy luận; kỹ vận dụng kiến thức làm tập, kỹ tính tốn Học tốt mơn Sinh học giúp em giải thích tượng sống Việc nắm vững kiến thức góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bậc phổ thông, chuẩn bị cho học sinh tham gia hoạt động sản xuất hoạt động sau Mỗi học sinh cá thể riêng biệt, tất nhiên có khác lực học tập Có học sinh tiếp thu học nhanh, có em tiếp thu chậm, chí khơng tiếp thu thơng qua hoạt động lớp Đặc biệt, khái niệm Sinh học ln trừu tượng, khó hiểu hệ thống lí thuyết nhiều mang tính lơgic cao Nội dung phần học sau em muốn hiểu cần phải nhớ, hiểu, vận dụng lại kiến thức học phần trước, lớp trước Nếu học sinh rỗng kiến thức việc tiếp thu kiến thức ngày khó khăn, thiếu hụt dẫn đến ghi nhớ máy móc khơng hiểu chất nên chán học học yếu, môn Hiện việc dạy học mơn Sinh học trường THPT nói chung trường THCS &THPT Thống Nhất nói riêng áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực, song việc phân loại để cung cấp “những lỗ hổng kiến thức” cho em học sinh yếu chưa thực cách thường xuyên, GV chưa có biện pháp tác động đến tình cảm, chưa gây hứng thú học tập cho học sinh Được tiếp xúc hàng ngày với em, điều kiện thuận lợi giúp tơi tìm hiểu rõ đặc điểm tâm lí lứa tuổi đề biện pháp giáo dục thích hợp nhằm giúp học sinh yếu nắm học hồ nhập vào hoạt động học lớp bạn Lớp 10 lớp đầu cấp THPT nên việc lấp “lỗ hổng” kiến thức mơn Sinh học để em có tảng kiến thức vững cần thiết, tạo điều kiện cho em học tập tiếp lên lớp có tự tin sống Do đó, giáo viên cần có biện pháp dạy học phù hợp giúp em nắm kiến thức bản, có kĩ làm tập, tích cực, hứng thú học, từ khỏi tình trạng yếu mơn Sinh học Khi học tốt mơn Sinh học việc định hướng nghề nghiệp tương lai cho em rộng mở hơn, em lựa chọn trường đại học, cao đẳng khối A02, khối B để thi, trường cao đẳng, trung cấp nghề phù hợp với sở thích lực Từ lí trên, chọn đề tài: “Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu tiến mơn Sinh học lớp 10” 1.2 Mục đích nghiên cứu Qua đề tài này, tơi mong muốn tìm ngun nhân học sinh học yếu môn Sinh học, từ có biện pháp giúp em u thích, hứng thú môn học môn học khác Tạo cho em học sinh yếu có ý chí vượt qua khó khăn, rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận tự tin vươn lên học tập Đề tài làm tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề dạy đối tượng HS yếu môn Sinh học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu tiến môn Sinh học lớp 10 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận dạy học - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp thực nghiệm sư phạm 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Quan điểm dạy học phân hoá Dạy học phân hố cách thức dạy học đòi hỏi phải tổ chức, tiến hành hoạt động dạy học dựa khác biệt người học lực, nhu cầu nhận thức, điều kiện nhận thức, nhằm tạo kết học tập phát triển tốt cho người học, đảm bảo công giáo dục, tức đảm bảo quyền bình đẳng hội học tập cho người học Những cấp độ hình thức dạy học phân hố: Dạy học phân hố cấp độ vĩ mơ: tìm kiếm phương pháp, kĩ thuật dạy học để học sinh, nhóm học sinh, với nhịp độ học tập khác học đạt kết mong muốn Dạy học phân hố cấp độ vi mơ bao gồm dạy học phân hoá nội dạy học phân hoá tổ chức Dạy học phân hoá cấp độ vĩ mơ tổ chức q trình dạy học thông qua cách tổ chức loại trường lớp khác cho đối tượng học sinh khác nhau, xây dựng chương trình giáo dục khác Một số hình thức dạy học phân hố cấp độ vĩ mô: Phân ban, dạy tự chọn, phân ban kết hợp với dạy học tự chọn, phân luồng.[13] 2.1.2 Quan điểm dạy học tích cực, số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Thuật ngữ “Phương pháp dạy học tích cực” dùng để phương pháp giáo dục, dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Trong dạy học tích cực hoạt động học tập thực sở hợp tác giao tiếp mức độ cao Phương pháp dạy học tích cực đem lại cho người học hứng thú, niềm vui học tập, phù hợp với đặc tính ưa thích hoạt động trẻ em Việc học học sinh trở thành niềm hạnh phúc giúp em tự khẳng định ni dưỡng lòng khát khao sáng tạo [1] Dạy học tích cực tập trung trọng tâm vào hoạt động học, tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập chủ động, phát huy khả tự học từ lớp nhỏ trường phổ thông, tự học không lên lớp hướng dẫn giáo viên mà nhà, hoạt động ngồi lên lớp, khơng có hướng dẫn giáo viên [1] Một số phương pháp dạy học tích cực: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác (dạy học theo nhóm thảo luận nhóm), học theo hợp đồng, học theo góc, học theo dự án, dạy học vĩ mô… Một số kĩ thuật dạy học tích cực: kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn phủ bàn, kĩ thuật mảnh ghép, sơ đồ tư duy, kĩ thuật “KWL”, kĩ thuật hơp tác, kĩ thuật lắng nghe phản hồi tích cực…[1] 2.1.3 Quan điểm kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Khi đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học, đặt yêu cầu khách quan phải đổi kiểm tra, đánh giá, bảo đảm đồng cho trình hướng tới nâng cao chất lượng dạy học Khi đổi kiểm tra, đánh giá bảo đảm u cầu khách quan, xác, cơng tạo tiền đề xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tạo động lực thúc đẩy đổi phương pháp dạy học đổi cơng tác quản lí Kiểm tra, đánh giá có vai trò to lớn việc nâng cao chất lượng đào tạo Kết kiểm tra, đánh giá sở điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học quản lí giáo dục Kiểm tra đánh giá thực tế, xác khách quan giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao lực sáng tạo học tập Đổi kiểm tra đánh giá có hiệu kết hợp đánh giá GV với tự đánh giá HS Sau kỳ kiểm tra, giáo viên cần bố trí thời gian trả bài, hướng dẫn HS tự đánh giá kết làm, tự cho điểm làm mình, nhận xét mức độ xác chấm GV Trong trình dạy học tiến hành kiểm tra, đánh giá GV phải biết “ khai thác lỗi” để giúp HS tự nhận rõ sai sót nhằm rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp tư duy.[2] Để có đề kiểm tra phù hợp GV phải nắm vững quy trình đề kiểm tra 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Học sinh Trường THCS &THPT Thống Nhất chủ yếu có hộ thường trú huyện: Yên Định, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Cẩm Thuỷ Đa số em phải học xa, hồn cảnh kinh tế lại khó khăn, điều ảnh hưởng lớn đến việc học tập Đặc biệt chất lượng đầu vào thấp gây khơng khó khăn cho việc dạy học nói chung dạy học mơn Sinh học nói riêng Sự thay đổi môi trường học tập từ THCS lên THPT ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiếp thu kiến thức, đặc biệt HS yếu Bởi thầy cô bạn bè khiến cho em HS yếu vốn thiếu tự tin học tập trở nên xa lạ với học Khi dạy môn Sinh học lớp 10 nhận thấy tồn phổ biến tình trạng HS nắm kiến thức môn Sinh học lớp mơ hồ chí khơng nhớ tế bào gì, tế bào cấu tạo nào, q trình phân bào … Chính việc tiếp thu kiến thức em gặp nhiều khó khăn Một số em chán nản khơng muốn học thấy mơn học q khó, số khác tích cực ghi chép đầy đủ, ý nghe giảng tiếp thu kiến thức phần I (Giới thiệu chung giới sống), số chương I (thành phần hóa học tế bào) phần II (Sinh học tế bào), từ chương Sinh học lớp 10 em theo kịp yêu cầu chung học…Nhiều em điều kiện học tập thiếu thốn, thiếu: SGK, sách tập, máy tính bỏ túi, nháp … nên ngại học muốn học điều kiện thiếu thốn cản trở việc học tập em Một số em có tâm lí trơng chờ, lười suy nghĩ, ngại làm dù tập vận dụng tương tự thay số liệu nên bắt tay vào làm lóng ngóng, kĩ tính tốn chậm… Trong lớp có chênh lệch lớn lực học em giỏi em yếu Điều làm cho HS yếu thiếu tự tin thường khơng dám trình bày ý kiến cá nhân, khơng dám nêu thắc mắc trước vấn đề học 2.3 Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu tiến môn Sinh học lớp 10 2.3.1 Những biện pháp chung 2.3.1.1 Tìm hiểu HS nhằm phân loại đối tượng HS yếu môn Sinh học Muốn đánh giá đối tượng để từ có phương pháp dạy phù hợp có biện pháp cụ thể với đối tượng HS yếu GV cần nắm đặc điểm HS yếu mơn Sinh học GV tìm hiểu thơng qua học bạ THCS, qua GV chủ nhiệm nắm đối tượng tiết học đầu tiên, tìm hiểu nguyên nhân đưa biện pháp giáo dục phù hợp * Đặc điểm học sinh yếu môn Sinh học Học sinh yếu mơn Sinh học học sinh có kết học tập thường xuyên mức độ thấp, điểm kiểm tra thường xuyên trung bình Sự yếu học sinh trình học tập thể sau: - Các em bắt kịp chương trình học tại, khơng có khả tự làm tập nhà - Học sinh lĩnh hội kiến thức chậm, nắm khái niệm, đặc điểm, tính chất cấu trúc, q trình hời hợt, hay nhầm lẫn khái niệm với khái niệm khác, đặc điểm tế bào với tế bào khác Không biết vận dụng lí thuyết vào giải tập cụ thể - Sau nhiều lần gặp khó khăn tiếp thu làm tập, hứng thú học tập môn học giảm sút nghiêm trọng, khiến em tự tin rơi vào trạng thái căng thẳng học - Học sinh không chịu suy nghĩ, khơng có hứng thú tham gia vào hoạt động học tập, hoạt động giao lưu thầy trò, thái độ học tập thụ động - Ít có hội tham gia vào hoạt động học tập lớp Tính tình nhút nhát, rụt rè không phát biểu ý kiến xây dựng - Ở HS có sức học yếu thiếu khả học tập vốn kiến thức thường nghèo nàn chưa nắm kiến thức, kĩ cách vững sâu sắc bạn khác lớp Sự yếu mơn Sinh học biểu nhiều hình nhiều vẻ nhìn chung HS yếu mơn sinh học thường có đặc điểm sau: - Có nhiều “lỗ hổng” kiến thức, kĩ - Tiếp thu kiến thức chậm - Phương pháp học tập môn Sinh chưa tốt - Thờ với học lớp, thường xuyên không làm tập nhà , bỏ tiết Giáo viên cần nắm vững đặc điểm để giúp đỡ học sinh yếu cách có hiệu * Ngun nhân dẫn đến tình trạng học sinh yếu môn Sinh học Qua thực tế tìm hiểu tơi nhận thấy có ngun nhân chủ yếu sau dẫn đến học sinh học yếu môn Sinh học là: - Nguyên nhân từ học sinh Là người trực tiếp tiếp thu kiến thức nguyên nhân yếu do: + Học sinh không hứng thú học tập môn: Khác với mơn khác, mơn Sinh học có nhiều khái niệm trừu tượng, khó, học sinh rỗng kiến thức em tiếp thu kiến thức ngày khó khăn thiếu hụt + Một số em lười học: vào lớp không chịu ý chuyên tâm vào việc học, nhà khơng xem lại bài, không chuẩn bị bài, không làm tập, đến học lại cắp sách đến trường + Một số em khơng xác định mục đích việc học Các em đợi lên lớp nghe giáo viên giảng ghi vào nội dung học sau nhà “học vẹt” mà khơng hiểu nội dung nói lên điều Chưa có phương pháp động học đắn + Một số em thiếu tìm tòi, sáng tạo học tập, có thói quen chờ đợi lười suy nghĩ hay dựa vào giáo viên, bạn bè hay xem lời giải sẵn sách giải cách thụ động + Một số học sinh khơng có thời gian cho việc học: học sinh nhà nơng thơn, gia đình chủ yếu sống nghề nông, em nhà phải phụ giúp gia đình việc đồng áng, chăn ni Thậm chí có học sinh phải làm trái buổi để kiếm tiền ăn học - Nguyên nhân từ giáo viên + Chưa thật quan tâm đến tất đối tượng học sinh lớp mà trọng số em học khá, giỏi; giáo viên chưa thật tâm lý, chưa động viên khéo léo kịp thời những tiến học sinh dù nhỏ + Chưa cân đối việc truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ thực hành Sinh học + Khơng nắm đối tượng HS dẫn tới chưa có phương pháp giáo dục phù hợp Phương pháp dạy học chậm đổi mới: Nhiều giáo viên chưa ý đến phương pháp dạy học đặc trưng môn, thí nghiệm lớp, bỏ thực hành thí nghiệm, phương tiện dạy học nghèo nàn, lạc hậu + Việc kiểm tra đánh giá học sinh chưa nghiêm túc, chưa có tác dụng khích lệ học sinh học tập, chí tạo điều kiện cho học sinh chây lười + Chưa tạo khơng khí học tập thân thiện, giáo viên chưa phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm phụ huynh học sinh… - Nguyên nhân từ phụ huynh học sinh xã hội + Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học em, chí khốn trắng việc học tập em họ cho nhà trường + Gia đình học sinh gặp nhiều khó khăn kinh tế đời sống tình cảm khiến học sinh khơng tâm vào việc học + Một số cha mẹ nuông chiều cái, tin tưởng vào nên học sinh lười học xin nghỉ học để làm việc riêng (đi chơi, giả bệnh…) cha mẹ đồng ý cho phép nghỉ học, vơ tình đồng phạm góp phần làm học sinh lười học, dần kiến thức …và học yếu + Sự phát triển bùng nổ công nghệ thông tin với internet dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn Điều thuận lợi phụ huynh hướng dẫn em sử dụng internet cho việc khai thác tài liệu ôn lại kiến thức…Nhưng có mặt trái phụ huynh khơng quản em em nghiện điện tử, nghiện facebook…không dành thời gian cho việc học Sau nắm bắt đặc điểm HS học yếu, môn Sinh học nắm bắt nguyên nhân gây nên, GV phải đưa biện pháp phù hợp để giúp HS 2.3.1.2 Xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở Đối với lứa tuổi HS nói chung HS lớp 10 nói riêng, tình cảm, việc làm, hành động em mang tính chất cảm tính Các em khơng thích học mơn Sinh học khơng thích thầy dạy mơn sinh học Chính vậy, muốn giúp HS yếu môn Sinh học tiến trước hết phải làm cho em yêu mến, tin tưởng GV Bởi vậy, thân thiện GV nhằm tạo gần gũi, cảm giác an toàn để em bày tỏ khó khăn học tập, sống thân yếu tố quan trọng Sự khích lệ thầy làm em tự hào mình, tự tin vào thân có hứng thú học tập thực Để thực được, GV cần: - Tạo khơng khí lớp học thoải mái, nhẹ nhàng, không mắng dùng lời thiếu tôn trọng với em, đừng học sinh cảm thấy sợ giáo viên mà làm cho học sinh thương u tơn trọng Ví dụ: HS không ghi bài, đừng vội quát mắng hay trách phạt mà nhắc nhở nhẹ nhàng, hỏi rõ lý sẵn sàng cho mượn bút lí là: “Bút em hết mực” - Khen ngợi kịp thời, lúc Phải tìm ưu điểm để khen thành thật kẻo em bị tổn thương nghĩ thầy giễu cợt Ví dụ : khen chữ đẹp, trình bày rõ ràng, khen tính cẩn thận, khen tập trung nghe giảng, khen biết vẽ hình, Khơng đợi HS làm xong khen tốt Các em viết chút khen “Đúng rồi, em làm tiếp đi!” Theo dõi làm em, thấy HS bắt đầu làm sai phải nhắc đặt câu hỏi gợi ý để em không công làm hết bài, không em nản không tự tin để tự làm lại - Chú ý lời phê kiểm tra, khơng nên tiết kiệm lời phê như: “Có tiến nhiều, cần phát huy!”, “ Trình bày sẽ, chữ viết đẹp”… 2.3.1.3 Giáo dục ý thức học tập GV cần giúp HS xác định động cơ, thái độ học tập: học để có kiến thức, để làm người, để chiếm lĩnh tri thức loài người, biến kiến thức thành kiến thức Học để lập thân lập nghiệp cho sống tương lai sau em, cho gia đình em sau phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân Tôi không quên kể cho em nghe câu chuyện ngụ ngơn: “Ơng nơng dân nghèo khổ” để em thấy muốn học tập tốt phải có kế hoạch, ý thức tự giác kiên trì thành cơng 2.3.2 Những biện pháp cụ thể 2.3.2.1 Những biện pháp giúp đỡ đối tượng HS * Đối với em hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn Các em bị thiếu thốn sách đồ dùng học tập, buổi đến lớp em phải làm thêm để phụ giúp kinh tế gia đình khơng có thời gian tập trung cho học tập GV cần: - Tìm hiểu hồn cảnh gia đình em qua hồ sơ, qua GV chủ nhiệm, qua bạn bè HS - Đề xuất lên ban lãnh đạo nhà trường miễn giảm cho em phần khoản đóng góp - Phát động em học sinh lớp quyên góp phần để giúp bạn mua số đồ dùng học tập sách giáo khoa, bút, nên chủ động cho em mượn số sách đồ dùng học tập - Trao đổi với phụ huynh, động viên gia đình tạo điều kiện cho em học tập, để phụ huynh nhận thức rõ quyền lợi em học, em không học tiếp cao đẳng, đại học em cần học tập để phát triển tồn diện tư duy, thể chất Khi có kiến thức bước vào sống em có khả tư linh hoạt trước thử thách đời, việc học việc cần thực bây giờ, bỏ lỡ khó khơng hội để làm lại, “đi làm kiếm tiền” sau có đời phía trước để thực * Với HS bị tổn thương, cân mặt tình cảm Một số em có bố mẹ làm ăn xa, ơng bà anh em họ hàng nên thiếu quan tâm, chăm sóc bố mẹ Hay có em sống gia đình bố mẹ bất hồ, thường xuyên cãi vã, li hôn Điều ảnh hưởng lớn đến kết học tập em tâm lý chán nản thân khơng có người thường xuyên nhắc nhở, quan tâm Với đối tượng này, GV nên tìm cách thường xun trò chuyện gần gũi với em (có thể nói chuyện chơi, gọi điện thoại, kết bạn mạng xã hội facebook) nhằm động viên an ủi để em vượt qua khủng hoảng tinh thần, giúp em trở lại trạng thái cân tình cảm tập trung vào việc học tốt Một số em nảy sinh tình yêu nam nữ sớm gây sa sút học tập Với đối tượng này, GV cần nói chuyện riêng với em nhằm giúp em hiểu việc cần làm học tập giúp em có tảng kiến thức vững chắc, công việc phù hợp Đó sở vững để em có tình u chân Đồng thời với GV chủ nhiệm kết hợp liên lạc với phụ huynh phối hợp uốn nắn, động viên em * Với đối tượng học sinh yếu lười biếng, ham chơi Một số HS thường xuyên bỏ ham mê trò chơi điện tử Một số khác đến lớp không ghi bài, thờ ơ, không ý vào học Với đối tượng này, GV cần: - Trực tiếp trò chuyện riêng với em, phân tích cho em hiểu mặt tốt, mặt xấu liên quan đến tương lai em Động viên em học lớp kết bạn thân để kéo HS khỏi “ham chơi” Đồng thời, phối hợp với phụ huynh để kiểm soát giấc học không cho em tiền tiêu vặt - Yêu cầu em ghi chấm đột xuất để lấy điểm miệng Trong học nên khuyến khích cho em phát biểu, gọi em lên bảng có lời khen kịp thời, cho điểm khuyến khích, động viên em, giúp em tự tin hứng thú học tập * Với đối tượng học sinh yếu “hổng” kiến thức Tơi gặp nhiều khó khăn giảng dạy kiến thức em không nhớ kiến thức tưởng chừng đơn giản lớp Bản thân em “gốc” lớp có ý học hiểu mà có học vẹt sau thấy chán nản, thấy mơn học q khó …(hiện tượng kéo dài em học lớp 12 muốn chọn khối A02, khối B thi không theo ) Chính từ đầu năm lớp 10 GV cần tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức cho em để HS yếu có đủ kiến thức để theo kịp yêu cầu chung tiết học lớp, tiến tới hồ nhập vào việc dạy học đồng loạt Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy ngơi trường có nhiều HS yếu kém, để giúp em ôn lại kiến thức thực Ôn tập thường xuyên liên tục kiến thức Sinh THCS trọng tâm Không nắm kiến thức đặc điểm đặc trưng HS yếu Ví dụ em khơng nhớ tế bào em khơng biết có loại tế bào, có loại sinh vật Khơng nhớ cấu trúc tế bào em không phân biệt tế bào nhân thực tế bào nhân sơ Không nhớ cấu trúc chức thành phần cấu tạo nên tế bào em khơng nắm q trình di truyền biến dị … Không nhớ kiến thức em khơng thể học tốt chương trình mơn sinh THPT Vì việc ơn tập lại kiến thức cho học sinh theo vấn đề then chốt để em học yếu, môn sinh học tiến môn học Từ Sinh học đến Sinh học 8, em tìm hiểu kiến thức chủ yếu sinh học thể, thấy tính đa dạng sinh học lược sử tiến hóa sinh giới Đến Sinh học 9, em tìm hiểu di truyền biến dị, thể môi trường Với 1tiết ôn tập đầu năm, tiết dạy câu hỏi đưa phải phù hợp với đối tượng HS lớp khơng thể ơn tập lại kiến thức cho HS học yếu môn sinh cách đầy đủ Vì tơi thường xun ơn tập số kiến thức sinh học THCS trọng tâm có liên quan đến chương trình Sinh học 10, giúp em lĩnh hội kiến thức sinh học 10 cách tốt Khi nắm vững kiến thức Sinh học 10 tạo tiền đề cho em học tốt Sinh học 11 Sinh học 12 Không có nhiều thời gian ơn tập lại kiến thức em khơng nhớ Chương trình sinh học 10 đầu năm phần I- Giới thiệu chung giới sống phần học sinh không nhớ kiến thức cũ môn sinh tiếp thu làm tập vận dụng khiến GV HS dễ chủ quan xem nhẹ ơn tập kiến thức cũ Nhưng thời gian ngồi dạy kiến thức theo phân phối chương trình lớp tơi ơn lại kiến thức cũ cho HS thông qua tiết tự chọn học nhóm HS sau học buổi chiều để ôn lại kiến thức cho em Bước 1: Ôn tập lại kiến thức tế bào Bước 2: Ôn tập lại kiến thức ADN, ARN, Pr Bước Ôn tập lại kiến thức NST, nguyên phân giảm phân Lượng kiến thức ôn lại cho em nhiều khơng thể nóng vội dạy lúc em HS học yếu nản thay vào tơi chia nhỏ kiến thức ôn tập luyện tập thường xuyên vừa sức 2.3.2.2 Đổi phương pháp, kĩ thuật dạy học Điều 24.2 Luật Giáo dục ghi: “Phương pháp giáo phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập HS ” [ 3] Mỗi tiết dạy GV sử dụng số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực phạm vi đề tài giới thiệu số phương pháp sử dụng có hiệu học sinh học yếu môn Sinh học * Sử dụng tốt kĩ thuật đặt câu hỏi dạy Kĩ thuật đặt câu hỏi dạy người GV quan trọng mức độ câu hỏi đưa vừa làm bật trọng tâm dạy vừa phải bám sát đối tượng HS lớp để em tham gia xây dựng kể HS yếu Ví dụ 1: Khi dạy phần I - Các nguyên tố hóa học 3: Các nguyên tố hóa học nước ( Tiết 3, SGK Sinh học 10 CTC) [6,12] Tôi cho HS học yếu mơn tham gia trả lời câu hỏi: - Trong tự nhiên có loại nguyên tố hóa học nào? - Tế bào cấu tạo từ nguyên tố nào? Sau cho HS lớp trả lời câu hỏi : - Tại tế bào khác lại cấu tạo chung từ số nguyên tố định? - Tại nguyên tố C,H,O,N nguyên tố cấu tạo nên tế bào? - Vì cacbon nguyên tố hóa học quan trọng? Ví dụ 2: Khi dạy phần I – Axit đêôxiribônuclêic 6: Axit Nuclêic ( Tiết 6, SGK Sinh học 10 CTC) [6,12] Tôi cho lớp quan sát mơ hình cấu trúc đoạn ADN cho HS học yếu mơn tham gia trả lời câu hỏi: - Trình bày hiểu biết em ADN? Sau cho HS lớp trả lời câu hỏi : - Trình bày cấu trúc hóa học ADN - Tại có loại nuclêơtit sinh vật khác lại có đặc điểm kích thước khác nhau? - ADN có chức gì? Đặc điểm cấu trúc ADN giúp chúng thực chức đó? * Sử dụng phương pháp làm việc nhóm kết hợp với kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật “khăn phủ bàn” Tuỳ theo nhiệm vụ học tập, GV sử dụng hình thức HS làm việc cá nhân hoạt động nhóm cho phù hợp Chỉ hoạt động đòi hỏi phối hợp cá nhân để nhiệm vụ hồn thành nhanh chóng hơn, hiệu hoạt động cá nhân nên sử dụng phương pháp làm việc nhóm [3] - Kĩ thuật chia nhóm: lực HS nhóm tương đương nhau, phân cơng nhóm trưởng, thư ký… - Kĩ thuật “khăn phủ bàn” (tất thành viên ghi ý kiến vào sau thống ghi vào giữa) tránh trường hợp phát phiếu học tập 10 cho nhóm có số HS học tốt trả lời số lại khơng tham gia Ngoài việc sử dụng kĩ thuật “khăn phủ bàn” học sinh làm việc nhóm tơi u cầu thành viên nhóm phải tham gia để nắm nhiệm vụ nhóm gọi HS nhóm đứng lên trả lời, GV phải quan sát HS nhóm thấy HS không tham gia phải đến hỏi gợi ý, nhắc nhở em kịp thời Ví dụ 1: dạy mục II Axit Ribônuclêic (ARN) ( 6: Axit Nuclêic, Tiết 6, Sinh học 10 CTC) [6,12] GV chia lớp thành nhóm sử dụng kĩ thuật “khăn phủ bàn” để tìm hiểu cấu trúc chức loại ARN (Tìm hiểu cấu trúc thành viên nhóm tìm hiểu cấu trúc loại ARN khác sau thống ý kiến ghi vào ô cấu trúc loại ARN ); (Tìm hiểu chức thành viên nhóm tìm hiểu chức loại ARN khác sau thống ý kiến chung nhóm)… Ví dụ 2: Khi dạy 16: Hô hấp tế bào (Tiết 19, Sinh học 10 CTC) [6,12] GV chia lớp thành nhóm sử dụng kĩ thuật “khăn phủ bàn”, kĩ thuật mảnh ghép Mỗi nhóm tìm hiểu giai đoạn q trình hô hấp tế bào dựa gợi ý sau: Nơi thực hiện, nguyên liệu, diễn biến, sản phẩm Nếu nhóm làm yếu giáo viên gợi ý, giúp đỡ em * Sử dụng có hiệu dạy học sơ đồ tư Tôi sử dụng phương pháp để hướng dẫn HS ôn tập lại kiến thức cấu trúc tế bào, phân bào ; kiến thức sau học hết chương phần củng cố sau * Sử dụng phương pháp trực quan, gắn học với việc giải thích tượng tự nhiên sống Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng - Chúng ta biết đặc điểm mơn Sinh học mang tính thực nghiệm định tính định lượng GV thực thí nghiệm biễu diễn, cho HS làm thí nghiệm tiết thực hành gây hứng thú cho học sinh tăng khả ghi nhớ tiếp thu kiến thức tốt chắn HS học yếu mơn trả lời tốt tượng em quan sát thí nghiệm Để thí nghiệm thực hành đạt kết tốt trước tiến hành thí nghiệm lớp nghiên cứu kĩ cách tiến hành thí nghiệm từ SGK, sách giáo viên, thực thí nghiệm trước lên lớp để đảm bảo thí nghiệm thành cơng Đồng thời dự kiến trước tình thí nghiệm thất bại xảy HS để hướng dẫn cho em làm tốt - Khi dạy cần vận dụng kiến thức Sinh học vào giải thích tượng tự nhiên sống GV hướng dẫn cho HS giải thích từ tạo hứng thú u thích mơn Sinh học Ví dụ 1: Khi dạy nguyên tố hóa học nước (Tiết 3, Sinh học 10 CTC) [6, 11, 12] GV hướng dẫn cho HS giải thích tượng: + Hậu xảy ta đưa tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh? + Tại tìm kiếm sống hành tinh vũ trụ, nhà khoa học trước hết lại tìm xem có nước hay khơng? Ví dụ 2: Khi dạy Cacbohidrat Lipit (Tiết 4, Sinh học 10 CTC) [6, 11, 12] 11 GV hướng dẫn cho HS giải thích tượng: + Tại bị đói lả (hạ đường huyết) người ta thường cho uống nước đường thay ăn loại thức ăn khác? + Vì người già khơng nên ăn nhiều lipit? + Vì trẻ em ngày hay bị bệnh béo phì? Ví dụ 3: Khi dạy Prôtêin (Tiết 5, Sinh học 10 CTC) [6, 11, 12] GV hướng dẫn cho HS giải thích tượng: + Tại số vi sinh vật sống suối nước nóng có nhiệt độ ~ 100 0C mà prơtêin chúng khơng bị biến tính? + Tại đun nóng nước gạch cua (canh cua) prơtêin cua lại đóng thành mảng? Ví dụ : Khi dạy Vận chuyển chất qua màng sinh chất (Tiết 12, Sinh học 10 CTC) [6, 11, 12] GV hướng dẫn cho HS giải thích tượng: + Khi muối dưa rau cải, lúc đầu rau bị quắt lại sau vài ngày trương to lên + Ngâm mơ chua vào đường, sau thời gian mơ có vị ngọt, chua nước có vị chua? + Làm để xào rau muống không bị quắt, dai mà xanh giòn? + Rau muống chẻ ngâm vào nước bị cong lại + Măng khô ngâm vào nước thời gian trương to lên Ví dụ 5: Khi dạy dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật (Tiết 24, Sinh học 10 CTC) [6, 11, 12] GV hướng dẫn cho HS giải thích tượng: + Vì nước sơng Tơ Lịch có màu đen có mùi thối? Ví dụ 6: Khi dạy Sinh trưởng vi sinh vật (Tiết 26, Sinh học 10 CTC) [6, 11, 12] GV hướng dẫn cho HS giải thích tượng: + Tại nói dày- ruột người hệ thống ni liên tục vi sinh vật? Ví dụ 7: Khi dạy Sự nhân lên Virut tế bào chủ (Tiết 30, Sinh học 10 CTC) [6, 11, 12] GV hướng dẫn cho HS giải thích tượng: số động vật như: trâu, bò, gà bị nhiễm virut bệnh tiến triển nhanh dẫn đến tử vong? Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin nhằm tạo hứng thú giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức Ví dụ việc sử dụng máy chiếu đa phần mềm trình chiếu số thí nghiệm ảo, hình ảnh động, video, lược đồ tư duy, tóm tắt kiến thức tiết ôn tập, tập củng cố… 2.3.2.3 Đổi việc kiểm tra đánh giá học sinh GV phải nắm yêu cầu đổi công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học Nội dung câu hỏi đề kiểm tra quan trọng phải bám vào ma trận nhận thức với cấp độ: biết, hiểu, vận dụng thấp, vận dung cao Trừ số câu vận dụng cao đòi hỏi em tổng hợp kiến thức câu hỏi lại nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm có SGK làm tập hiểu, vận dụng mức độ tương tự thay đổi số liệu…mà tơi 12 dặn dò em nhà ôn tập Đối với HS học yếu môn việc thường xuyên kiểm tra lại kiến thức trọng tâm Sinh học 10 nêu cấu trúc, chức thành phần hóa học tế bào, cấu trúc chức tế bào, trình phân bào … quan trọng em có nắm kiến thức nêu em học tốt học sau Việc cố gắng học kiến thức ghi thường xuyên đầy đủ thành công bước đầu để em tiến GV kiểm tra đột xuất ghi để lấy điểm miệng, cho em lên bảng làm tập tương tự thay số liệu để lên lấy điểm miệng em vui điểm em khơng phải nhìn bạn, hỏi bạn khoanh bừa Phải thấy cố gắng để ghi nhận khen ngợi, động viên em kịp thời dù lời nhận xét chữ viết rõ ràng, cẩn thận … 2.3.2.4 Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập lớp tự học nhà Cùng thầy cô giáo dạy có em kết học tập cao, có em kết kết học tập chưa cao, chí yếu, Nhiều em đổ lỗi không thông minh Nhưng nguyên nhân mà em chưa nhận thấy em chưa có phương pháp học tập hiệu dẫn đến kết học tập yếu, Chính hướng dẫn HS cách học quan trọng Trước hết, GV cần yêu cầu HS: Dù học lớp hay nhà vào bàn học phải tập trung, không làm việc riêng, kiên trì - Ghi chép cẩn thận, đầy đủ kết hợp với việc nghe giảng lớp (Khuyến khích cách chấm lấy điểm miệng) - GV yêu cầu học sinh phải có nháp, máy tính bỏ túi để tham gia học tập lớp nhà, không ngại làm sai GV giải thích cho HS dù có làm sai lần sau em rút kinh nghiệm, khắc sâu kiến thức - Không hiểu phải hỏi thầy, hỏi bạn, khơng nhớ chắn kiến thức phần tự phải xem lại sách bổ sung lại phần (yêu cầu em giữ lại ghi SGK Sinh học lớp, tham gia học nhóm ) - Làm hai phần ba số tập SGK (Đối với em HS yếu kém, khơng nên đặt u cầu làm hết tồn tập SGK) - Nắm lý thuyết trước làm tập - Sau học xong chương cần giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức (tốt bảng sơ đồ) Tóm tắt lý thuyết công thức quan trọng cách giải số dạng toán dán vào góc học tập 2.3.3 Tổ chức thực 2.3.3.1 Chọn lớp thực nghiệm Đầu năm học 2018-2019, phân công dạy môn Sinh học lớp 10A2 10A4 Trường THCS&THPT Thống Nhất Qua tìm hiểu học bạ lớp tơi nhận thấy trình độ chung môn Sinh học hai lớp 10A4 10A2 tương đương Bảng thống kê lực học môn Sinh học lớp 10A2 10A4 đầu năm học 2018 - 2019 13 Lớp 10A2 10A4 Tổng số HS 46 48 Khá, giỏi Số lượng 12 13 Tỷ lệ (%) 26.1 27.1 Trung bình Số lượng 23 19 Tỷ lệ (%) 50.0 39.6 Yếu, Số lượng 11 16 Tỷ lệ (%) 23.9 33.3 Trên sở đó, tơi tổ chức thực nghiệm lớp 10A4 lấy lớp 10A2 làm đối chứng Việc dạy thực nghiệm đối chứng thực theo kế hoạch giảng dạy nhà trường Thời gian thực nghiệm tiến hành từ ngày 17/9/2018 đến ngày 15/5/2019 - Lớp thực nghiệm: 10A4 với số lượng HS 48 em - Lớp đối chứng: 10A2 với số lượng HS 46 em 2.3.3.2 Tiến hành thực nghiệm * Phân loại đối tượng HS yếu mơn Sinh học Nhóm (gồm em: Phạm Thúc Diệu, Đỗ Quang Hưng, Lục Đình Hưng, Nguyễn Văn Tiến) với đặc điểm: hay bỏ tiết, vào muộn, nói, lớp thường khơng nghe giảng, khơng ghi bài, tỏ thái độ bất cần, hỏi khơng biết Nhóm ( gồm em: Bùi Thị Phương Anh, Hà Thị Minh Anh, Bùi Thị Ngân, Lê Thị Phượng, Nguyễn Ngọc Quang, Bùi Như Quỳnh) với đặc điểm chung: không nhớ kiến thức môn Sinh lớp dưới, thường xuyên không thuộc không làm tập, rụt rè, sợ hãi GV kiểm tra cũ, không tham gia ý kiến vào học Nhóm (gồm em: Đinh Văn Quyết, Mai Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Quỳnh, Bùi Hồng Chúc, Hoàng Lê Tuấn Ngọc, Phạm Thị Trà My) với đặc điểm: chăm nghe giảng, tham gia xây dựng kiến môn Sinh lớp có nhớ khơng nhiều, ngại bắt tay vào làm tập cho dù tập đơn giản, có tâm lí chơng chờ vào thầy bạn bè sau chép kết Chính bắt tay vào làm hay bị nhẫm lẫn, kĩ tính tốn chậm kết học tập em thấp * Thường xuyên gần gũi, động viên, quan tâm, khích lệ kịp thời tiến dù nhỏ HS học yếu môn Sinh học Nhóm 1: Đối với HS chê bai thường xuyên cho em điểm thấp không thuộc cũ biện pháp hiệu chí ý thức học em khơng có điểm tựa Tơi gặp gỡ riêng em thông qua bạn lớp biết nguyên nhân trốn học, bỏ tiết hai HS Phạm Thúc Diệu, Đỗ Quang Hưng, thường xuyên chơi điện tử quán Internet gần trường học HS Lục Đình Hưng, Nguyễn Văn Tiến có hồn cảnh kinh tế gia đình khó khăn em thường bỏ tiết để tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng thuê cho quán bán hàng để lấy tiền chi tiêu Trong nói chuyện với tơi em có tâm nhiều lúc vào lớp học “hổng” kiến thức mơn nên nghĩ khơng học đươc…Gặp gỡ phụ huynh em Hưng, em Tiến biết kinh tế gia đình khó khăn khơng bắt em phải nghỉ học để làm Do em ngại học thích làm để có tiền tiêu pha cá nhân Biết điều tơi phân 14 tích cho em thấy sức lao động em bỏ em kĩ sư, em công nhân kĩ thuật tiền lương mà em hưởng cao gấp nhiều lần, công việc sễ ổn định so với việc em làm thuê theo thời vụ Nếu em tâm thầy cô bạn em bổ sung lại kiến thức “hổng” cho em Chính tơi cho HS thành lập nhóm học sau học phụ đạo buổi chiều để ôn lại kiến thức cử nhóm đến hai em học tốt mơn tham gia kèm cặp, thân thường xuyên lại trao đổi em … Mặt khác học không ngừng yêu cầu em thực hoạt động học tập dù hoạt động dễ đọc nội dung đoạn SGK để em khơng có hội làm việc riêng lớp hay mơ màng học Đối với học lớp tơi dặn dò tỉ mỉ việc em cần làm cần phải ôn lại kiến thức trọng tâm tiến hành làm tập nhà, đọc trước nội dung mới, nhấn mạnh với em HS cá biệt hay nghỉ học hôm sau cô kiểm tra cũ để lấy điểm miệng, em nhớ học đầy đủ Tôi thường xuyên kiểm tra tập, sửa chữa sai sót em… Nhóm 2: Trong tiết học lớp, nhấn mạnh nội dung bài, đóng khung kiến thức cần phải học thuộc cho em làm tập Thường xuyên gọi em phát biểu ý kiến xây dựng có khơng cần hồn chỉnh câu hỏi, ví dụ: Nêu đặc điểm tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực… không ngừng nhắc lại kiến thức liên quan tới học, tốc độ giảng vừa phải, tập trung vào kiến thức trọng tâm Thường xuyên kiểm tra tập cho điểm em làm tốt Động viên em tham gia học nhóm sau học phụ đạo buổi chiều Nhóm 3: Tơi tiến hành cho em ôn luyện vừa sức, từ câu hỏi mức ghi nhớ đến câu hỏi dạng hiểu vận dụng, em trả lời sai, lỗi chỉnh sửa lại cho đúng, không quên động viên em “ khơng cả, sai nhớ lâu, lần sau em nhớ đừng phạm phải lỗi được” Lỗi sai chủ yếu ngại làm, nghĩ làm bắt tay vào làm lại nhầm lẫn kiến thức phần, khơng cho kết kết sai Để khắc phục lỗi em phải chuẩn bị nháp, MTBT, câu hỏi mức độ nhớ phải tự làm, không hiểu phải hỏi Hướng dẫn em cách học hiệu nhà, tự bổ sung kiến thức cũ mà em quên Động viên em tham gia học nhóm bạn * Ôn tập thường xuyên kiến thức Để HS học yếu mơn Sinh học học tốt lên việc phải ôn tập lại kiến thức tưởng chừng đơn giản cho em Đó cấu trúc tế bào, cấu trúc chức ADN, ARN, Pr; NST gì, nguyên phân giảm phân diễn nào… Một tiết ôn tập đầu năm chưa đủ với HS học yếu môn Sinh học tơi khuyến khích HS lớp tự học nhóm để trao đổi Riêng HS yếu, chủ động xếp thành nhóm cho phù hợp, thường xuyên hỏi nhóm trưởng tiến em nhóm chủ động thêm số tập vừa sức để em luyện tập thêm Tôi cho HS đăng 15 ký lịch học nhóm báo cáo với nhà trường để HS sử dụng phòng học trường Khi học trường HS tuân thủ thời gian có ý thức tham gia tích cực, trách nhiệm * Đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá học sinh Để tạo hứng thú cho em tiết học, u thích mơn học sử dụng số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực mục: 2.3.2.2 Khi đề kiểm tra tơi bám vững quy trình đề kiểm tra, chấm trả kịp thời, việc coi thi nghiêm túc quan trọng Trước làm kiểm tra cho cán lớp thu hết ghi, SGK để lên bàn GV HS nhìn bạn HS cho bạn nhìn bị trừ điểm (đã có nhiều HS bị trừ điểm nghĩ dọa lần sau tự giác kiểm tra) 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 2.4.1 Đánh giá định tính Tơi áp dụng biện pháp theo dõi chuyển biến hoạt động học tập HS yếu kém, nhận thấy: - Ở lớp 10A2 (Lớp đối chứng): Khơng khí học trầm, em HS yếu không tự giác phát biểu xây dựng không tự đưa thắc mắc hay ý kiến cá nhân trước tập thể Trong học em có ghi khơng hiểu chất nên tốc độ chậm, em tỏ khơng tự tin làm tập, tượng bỏ tiết - Ở lớp 10A4 (Lớp thực nghiệm): Tôi phối hợp cách phù hợp, linh hoạt biện pháp nêu để giúp đỡ HS yếu Vì vậy, học môn Sinh học em nhẹ nhàng, thoải mái, em hào hứng tham gia vào học, em tích cực suy nghĩ trước định hướng GV, khơng tượng trốn học chơi điện tử, làm việc riêng lớp Mức độ tích cực HS yếu ngày tăng từ học trước đến học sau, đặc biệt em khơng qn kiến thức lớp dưới, biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi mức vận dụng … Đặc biệt, em mạnh dạn trình bày ý kiến nhóm trước tập thể lớp, hăng hái thảo luận đưa nhận xét đánh giá GV yêu cầu 2.4.2 Đánh giá định lượng Tôi cho HS lớp 10A2 10A4 làm kiểm tra theo phân phối chương trình, phù hợp với u cầu mơn học kết hợp với việc kiểm tra miệng, đến thời điểm cuối năm học kết trung bình năm mơn Sinh học hai lớp thể bảng sau : Lớp 10A4 10A2 Tổng số HS 48 46 Khá, giỏi Trung bình Số Tỷ lệ Số lượng (%) lượng 30 62.5 16 15 32.6 22 Tỷ lệ (%) 33.3 47.8 Yếu Số lượng Tỷ lệ (%) 4.2 15.2 Kém Số lượng Tỷ lệ (%) 4.4 16 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua nghiên cứu đề tài này, thấy việc dạy học với đối tượng HS yếu môn Sinh học cơng việc khơng đơn giản, đòi hỏi người dạy phải kiên trì, nhẫn nại thật tâm huyết với nghề Để giúp HS yếu bước tiến đòi hỏi GV phải “vừa dạy, vừa dỗ”, phải nắm bắt hiểu tâm lý em để có biện pháp phù hợp nhằm tác động đến tình cảm, khơi dậy hứng thú môn học, tạo cho em niềm tin khả tiến thật cố gắng Từ đó, phần rèn luyện cho em ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách sống Theo tơi, đề tài ứng dụng để giảm tỷ lệ HS yếu môn Sinh học khối 10 Trường THCS&THPT Thống Nhất trường khác có tỷ lệ HS yếu cao 3.2 Kiến nghị Đối với nhà trường: Nên tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học để phân loại đối tượng HS yếu nhằm phụ đạo riêng từ đầu năm giúp em theo kịp chương trình chuẩn lớp Thường xuyên nhắc nhở giáo viên lên lớp cần tạo không khí vui vẻ, thân thiện với HS giúp em tiếp thu học đạt hiệu Đồng thời, cần tránh miệt thị, chê bai HS yếu kém, tích cực sưu tầm tài liệu học hỏi từ đồng nghiệp phương pháp dạy HS yếu Đề tài đặt vấn đề nghiên cứu số biện pháp dạy HS yếu môn Sinh học lớp 10 Tơi nhận thấy đề tài mở rộng nghiên cứu cụ thể hóa biện pháp nhằm giúp đỡ HS yếu toàn nội dung chương trình Sinh học phổ thơng Trên suy nghĩ biện pháp áp dụng đạt hiệu cao trình giảng dạy thân Trước tình hình học sinh “ngồi nhầm lớp”, học sinh yếu nhiều, tơi mạnh dạn đưa để q thầy thảo luận Trong q trình thực hiện, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong Hội đồng khoa học ngành q thầy góp ý để tơi hồn thiện cơng tác giảng dạy Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 25 tháng năm 2019 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Thị Ngọc 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dạy học tích cực (Bộ giáo dục đào tạo – Dự án Việt Bỉ- NXB ĐH Sư Phạm) Module THPT 23: Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh- Phạm Văn Hoan Module THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực- Trần Đình Châu, Đặng Thu Thuỷ, Phan Thị Luyến Module THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin – Trần Kiều Hương Hỏi đáp Sinh học 10, Nxb Giáo dục Việt Nam SGK Sinh học 10 CTC, Nxb Giáo dục Việt Nam Sách tập Sinh học 10 CTC, Nxb Giáo dục Việt Nam Sách giáo viên Sinh học 10 CTC, Nxb Giáo dục Việt Nam SGK Sinh học CTC, Nxb Giáo dục Việt Nam 10 Sách giáo viên Sinh học CTC, Nxb Giáo dục Việt Nam 11 Trần khánh Phương: Thiết kế giảng Sinh học 10, Nxb Hà Nội 12 Chương trình nhà trường - Trường THCS &THPT Thống Nhất 13 Luận văn thạc sĩ sư phạm tốn chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học (Bộ mơn tốn) tác giả Vũ Thị Ninh – ĐH Quốc Gia Hà Nội 14 Trang Web Giáo án điện tử, Đề thi đề kiểm tra, giảng điện tử 18 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: NGUYỄN THỊ NGỌC Chức vụ: Giáo viên môn Sinh học Đơn vị công tác: Trường THCS&THPT Thống Nhất TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề “Di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen Quần thể” nhằm định hướng phát triển lực học sinh Cấp tỉnh C 2016-2017 19 ... tài: Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu tiến môn Sinh học lớp 10 1.2 Mục đích nghiên cứu Qua đề tài này, tơi mong muốn tìm nguyên nhân học sinh học yếu mơn Sinh học, từ có biện pháp giúp. .. tượng HS yếu môn Sinh học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu tiến môn Sinh học lớp 10 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận dạy học - Phương pháp điều... sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu tiến môn Sinh học lớp 10 …………………………………………… 2.3.1 Những biện pháp chung…………………………………… 2.3.2 Những biện pháp cụ thể……………………… ……………
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn sinh học lớp 10 , Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn sinh học lớp 10

Từ khóa liên quan