Lựu chọn một số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối 10 nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích trong nội dung chạy bền

21 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:50

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LÊ HỒN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỰA CHỌN MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI HỌC SINH KHỐI 10 NHẰM TẠO HỨNG THÚ NÂNG CAO THÀNH TÍCH TRONG NỘI DUNG CHẠY BỀN Người thực hiện: Trịnh Thị Hương Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hoàn SKKN thuộc lĩnh vực: Thể dục THANH HOÁ NĂM 2017 GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn Mục lục Trang I MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận a Đặc điểm tâm- Sinh lí học sinh khối 10 liên quan đến sức bền b Tìm hiểu chung sức bền 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN 3 2.3 Giải pháp 2.3.1 Ý nghĩa trò chơi phát triển sức bền 10 2.3.2 Quy trình tổ chức chơi trò chơi 11 2.3.3 Các trò chơi đưa vào tiết học khối 10 11 2.4 Hiệu SKKN 13 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Danh mục chữ viết tắt Danh mục SKKN đạt giải cấp tỉnh GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 16 16 17 19 20 I MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Đảng nhà nước ta khẳng định người vốn quý xã hội, nguồn lực to lớn quan trọng nghiệp xây dựng phát triển đất nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh Đồng thời khẳng định sức khoẻ vốn quí người sở để tạo tài sản trí tuệ vật chất cho xã hội Chính mà Đảng Nhà nước ta ngày quan tâm nhiều tới nghiệp phát triển TDTT, có cơng tác giáo dục thể chất nhà Trường lại coi trọng phận thiếu giáo dục nước nhà Mục đích giáo dục thể chất là: “Khôi phục tăng cường sức khoẻ, xây dựng người phát triển toàn diện, phục vụ cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc” Công tác giáo dục thể chất nhà Trường điều cần thiết, gắn liền góp phần thực mục tiêu giáo dục, đào tạo theo tinh thần nghị Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VII, “Nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động tri thức tay nghề, có lực thực hành, tự chủ, động, sáng tạo” Những năm qua công tác giáo dục thể chất trường học đạt số kết để có ham thích học sinh thể thao hạn chế, đặc biệt yêu thích hứng thú nội dung chạy bền Chính muốn cho học sinh đam mê, hứng thú với mơn chạy bền cần phải tạo khơng khí vui vẻ cách đưa trò chơi vào tiết học Thơng qua trò chơi em tích cực tập luyện Chạy bền có tác dụng giúp cho học sinh nâng cao lực hoạt động thể, đồng thời phát triển tố chất cần thiết, mặt khác thông qua chạy bền mà học sinh rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ, tính kỉ luật cao Mơn chạy bền dạy xuyên suốt chương trình từ lớp 10 đến lớp 12 bậc THPT Tập chạy bền để phát triển sức bền với cự ly chạy thường 400m trở lên, học sinh phần lớn ngán, ngại tập luyện chạy bền nội dung tập luyện tương đối đơn điệu, đòi hỏi lực, sức chịu đựng người tập cao, phải hoạt động đoạn đường dài, khả chống chịu mệt mỏi thể cao, trình luyện tập thiết thân phải nổ lực cần cù, tính kiên nhẫn, bền bỉ, dẻo dai Khi tổ chức trò chơi giáo viên cho học sinh chơi chơi lại trò chơi nhiều lần gây tượng học sinh nhàm chán, khơng có hứng thú học tập, khơng có ganh đua tổ với tổ khác, đội với đội kia, giải thích hướng dẫn luật chơi khơng cụ thể nên tính tổ chức kỷ luật khơng cao Bên cạnh đầu tư cấp chưa đáp ứng nhu cầu học tập học sinh, gây khơng khó khăn cho giáo viên, đa số giáo viên thiếu sáng tạo tổ chức dạy học học sinh chưa đạt yêu cầu định lượng, giáo GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hồn viên chia nhóm, đội chơi khơng đồng nên có khơng cân sức Mà yêu cầu hàng đầu giáo dục thể chất nâng cao thể lực cho học sinh Ngồi nội dung chương trình bắt buộc phân phối chương trình giáo viên thường ý biên soạn (ở phần trò chơi GV chọn), chưa tìm tòi trò chơi lạ, hấp dẫn để đưa vào phục vụ mục đích giảng dạy, có đơn giản phong phú hấp dẫn, chưa đưa hình thức thưởng phạt thích đáng Chính tơi sâu vào nghiên cứu mạnh dạn chọn đề tài nhằm nâng cao chất lượng dạy học thể dục nói chung dạy nội dung chạy bền nói riêng góp phần nhỏ cơng sức hoàn thành mục tiêu mà ngành giáo dục đặt Qua đề tài mục đích thân nhằm phát huy tối đa khả vận động em, giúp em tích cực tự giác tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe thơng qua trò chơi đa dạng, phong phú trò chơi tơi đưa vào sử dụng nội dung học tập, vừa phương tiện rèn luyện sức khỏe, thể lực giáo dục đạo đức cho học sinh Các trò chơi mang đầy đủ đặc điểm, tính hấp dẫn, lôi học sinh nhất, thu hút em vào luyện tập tạo hứng thú học tập Với yêu cầu cấp bách trên, định lựa chọn đề tài: “Lựa chọn số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối 10 nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích học nội dung chạy bền” 1.2 Mục đích nghiên cứu Thơng qua q trình nghiên cứu lựa chọn số trò chơi vận động tạo cho em say mê, hứng thú môn học thể dục, đặc biệt nội dung chạy bền Giúp em rèn luyện thân thể tốt, có sức khỏe đảm bảo việc học tập Trên sở mà góp phần nâng cao thành tích cho học sinh THPT nói chung, học sinh THPT Trường tơi nói riêng nhằm phát tài trẻ sớm để nâng cao thành tích chạy bền tương lai 1.3 Đối tượng nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng chủ thể: “Lựa chọn số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối 10 nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích học nội dung chạy bền - Đối tượng khách thể: Học sinh khối 10 b Phạm vi nghiên cứu: Học sinh khối 10 năm học 2016 – 2017 Trường THPT Lê Hồn nơi tơi giảng dạy 1.4 Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp đọc, phân tích tổng hợp tài liệu Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu: Là phương pháp dùng phổ biến nghiên cứu khoa học - Sách GV Thể dục 10, 11, 12 (Nhà XB Giáo dục) - Lí luận GDTC phương pháp dạy học TDTT - Bác Hồ với thể thao Việt Nam (Nhà xuất thể dục thể thao Hà Nội) GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn - Lý luận phương pháp thể dục thể thao (Nhà xuất thể dục thể thao Hà Nội) - Tâm lý học lứa tuổi (Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội) - Trò chơi thi đua trời (Nhà xuất trẻ) - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên - Các tài liệu mạng Internet - Sách điền kinh- NXB thể thao - Sinh lý học thể dục thể thao - NXB TDTT - Các phương pháp dạy học tích cực - Bộ GD&ĐT b Phương pháp quan sát sư phạm - Nghiên cứu khoa học TDTT phải dựa sở quan sát liên tục, quan sát buổi tập học sinh để đánh giá việc tập luyện, khả vận động qua để sử dụng trò chơi cho phù hợp Qua q trình nghiên cứu tổ chức thực nghiệm tiến hành nhận xét, đánh giá, ghi chép biểu thích nghi tập luyện c Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Sử dụng phương pháp để kiểm nghiệm, đánh giá, tìm hiểu hiệu trình thực nghiệm hệ thống trò chơi vào thực tế Sau tiến hành lựa chọn xác định hệ thống trò chơi tơi áp dụng hệ thống trò chơi lên nhóm thực nghiệm d Phương pháp vấn: Tiến hành vấn giáo viên học sinh để xác định việc ứng dụng trò chơi vận động vào tiết học tạo hứng thú cho học sinh có hưởng ứng nhiều hay khơng, để từ lực chọn Test ban đầu GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận a Đặc điểm tâm- Sinh lí học sinh khối 10 liên quan đến sức bền - Cơ sở sinh lí chung: Lứa tuổi học sinh trung học phổ thơng q trình phát triển, trưởng thành nên vững xương, cơ, khớp yếu dễ bị sai khớp, cong vẹo… sau lượng vận động nhỏ, em hồi phục nhanh người lớn sau lượng vận động lớn em hồi phục chậm Do đưa trò chơi vào lượng vận động nhỏ, tần suất vừa phải Phát triển sức bền chung: Cần phải tăng cường phối hợp chức dinh dưỡng vận động thể - Đặc điểm hệ xương: Sự phát triển hệ xương lứa tuổi q trình cốt hố hồn thành, chất hữu nước xương nhiều, chất vơ can xi ít, tính đàn hồi xương tốt độ cứng Thành phần xương bị biến đổi, lứa tuổi thời kì phát triển chiều dài chiều ngang xương nhanh, em cao lên nhanh - Đặc điểm bắp: Cơ bắp chưa phát triển đầy đủ, mềm Vì sức mạnh em yếu, tính đàn hồi lớn người lớn biên độ co dưỗi lớn hơn, nên sức mạnh nói chung em Trong sợi lứa tuổi hàm lượng Hemoglobin lớn khả cung cấp O2 mạnh, điều có lợi cho tập luyện sức bền Cấu tạo thể hoạt động sinh lí thể nam nữ có nhiều đặc điểm khác Ở lứa tuổi 16 -18 nữ học sinh lớn lên phát triển khác nam học sinh,chẳng hạn: lứa tuổi sức mạnh co nữ không nam; tổng trọng lượng so với trọng lượng toàn thân nữ chiếm 33%, nam chiếm 44% Các nhóm cổ tay, bàn tay, vai, cánh tay lưng phát triển yếu, mông phát triển mạnh hơn, tim nữ nhỏ nam đập nhanh nam, lồng ngực nhỏ nam nên hơ hấp khơng sâu Do nên lựa chọn trò chơi phải cân nhắc để phù hợp với nam lẫn nữ - Đặc điểm tim mạch: Do lồng ngực hẹp lực hơ hấp yếu nên dung tích sống nhỏ, để đủ o xi nhịp thở phải tăng nhanh Khi chơi trò chơi phải nhắc em tích cực hít vào - thở để từ em hình thành kĩ hít thở q trình chạy Do em dễ hưng phấn nên tập luyện cần có quảng nghỉ để khơng làm em có mệt mỏi sớm - Đặc điểm hệ hơ hấp: Ở lứa tuổi khoang ngực phát triển nhanh hơn, song nhỏ người lớn nam giới tuổi, lúc trao đổi chất lại mạnh mẽ nhu cầu O cao so với người lớn, độ hít thở nơng, tần số hơ hấp cao, dung tích sống nhỏ nam giới GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn - Đặc điểm hệ thống thần kinh: Ở lứa tuổi nhỏ hệ thống tín hiệu chiếm ưu thế, lứa tuổi 16-18 hệ thống tín hiệu hai phát triển Năng lực phân tích tổng hợp tư trừu tượng nâng lên rõ rệt, tính hưng phấn cao, khả tập trung phân tán động tác thừa phổ biến dễ mệt mõi thần kinh - Những đặc điểm khác sinh lí: Biến đổi thể em gái lứa tuổi có nhiều đặc biệt Buồng trứng bắt đầu hoạt động, có kinh nguyệt chưa ổn định, cấu tạo xương mỏng xốp, bắp thịt nhỏ bắt đầu có nhiều mở da Khối lượng thể tích tim em trai, lồng ngực hẹp, dung lượng phổi nhỏ, hô hấp tuần hoàn so với bạn nam, hoạt động, vận động với khối lượng tương đối lớn thể thường dẫn đến mệt mỏi Từ đặc điểm giáo viên cần ý đưa trò chơi cho em cho phù hợp với sức khoẻ em, đặc biệt cần ý tới em nữ có kinh nguyệt, tâm lí em thường ngượng ngùng, dấu khơng báo cho giáo viên biết sức khoẻ em mà sử dụng trò chơi cho phù hợp - Đặc điểm tâm lí: Tất biểu vui buồn, lạc quan, phẫn uất… biểu tâm lí người q trình phát triển tâm lí lứa tuổi Thích người khác khen mình, hay tủi thân, thích lạ lại chóng chán, có tính hiếu thắng, em biết e thẹn, biết xấu hổ, muốn chứng tỏ mình, bắt đầu muốn làm đẹp Các em thường ngượng ngùng, dấu khơng báo cho Giáo Viên biết, Giáo Viên cần có biện pháp tế nhị để biết sức khoẻ em mà sử dụng trò chơi cho phù hợp Và điều quan trọng nữa: Trong tập luyện phải phòng ngừa chấn thương đảm bảo hết khả dự trữ chức thể Qua số đặc điểm tâm, sinh lí nêu sở để lựa chọn hệ thống trò chơi cho học sinh khối 10 b Tìm hiểu chung sức bền: * Khái niệm sức bền Sức bền: Là khả thể chống lại mệt mỏi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài Sức bền chung: Là khả thể thực cơng việc nói chung thời gian dài Sức bền chuyên môn: Là khả thể thực chuyên sâu hoạt động lao động hay tập thể thao thời gian dài Theo nhà sinh lí: Quá trình tập luyện sức bền hàm lượng Axitlactic thấp yếu tố Cơ bắp VĐV tập luyện có khả trao đổi chất điều kiện hàm lượng O2 cao có nghĩa tạo Axitlactic người thường Các VĐV tập luyện sức bền có tỉ lệ sợi chậm cao tim phát triển, sợi chậm tim có khả sữ dụng Axitlactic để làm nhiệm vụ GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn cung cấp lượng tốt, làm cho hàm lượng Axitlactic máu giảm Lượng máu tuần hoàn tăng VĐV sức bền làm pha loảng Axitlactic chứa máu Vì làm giảm nồng độ Axitlactic máu Như phát triển sức bền chung không làm tăng khả hấp thụ O2 tối đa mà làm giảm hàm lượng Axitlactic chứa máu Làm tăng khả hoạt động khí kéo dài thể Đó chế quan trọng để nâng cao sức bền chung cho VĐV * Các yếu tố tạo nên sức bền Gồm có lực tuần hồn, hơ hấp khớp, khả trì hưng phấn hệ thần kinh, tiết kiệm lượng nguồn dự trữ lượng thể phối hợp chức sinh lí thể , kĩ thuật động tác ý chí * Tác dụng tập luyện sức bền + Tác dụng tập luyện sức bền nói riêng hay tập luyện thể dục thể thao nói chung là: - Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, phương pháp khoa học làm cho phát triển thể sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ đàn hồi linh hoạt tăng lên - Tập luyện thể dục thể thao làm cho xương tiếp thu máu đầy đủ hơn, tế bào xương phát triển nhanh trẻ lâu, xương dày lên cứng dai hơn, khả chống đỡ tăng lên - Tập luyện thể dục thể thao làm cho xương phát triển tạo vẻ đẹp dáng khỏe mạnh người - Tập luyện thể dục thể thao làm cho tim khỏe lên, vận chuyển máu hệ mạch nuôi thể thải chất cặn bã thực nhanh Nhờ khí huyết lưu thơng, người tập ăn ngon, ngủ ngon, học tập đạt hiệu cao - Nhờ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên lồng ngực phổi nở ra, quan chức hô hấp khỏe độ đàn hồi tăng - Tập luyện chạy bền thường xuyên liên tục hình thành nhân cách, tính kỉ luật đồn kết cho 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN Qua thực tế giảng dạy năm trường THPT LÊ HỒN tơi nhận thấy muốn tổ chức tốt tiết học đơn giản Ở chương trình lớp10 nội dung chạy bền phân phối chương trình có nhiều tiết sử dụng trò chơi (do GV chọn) hầu hết giáo viên chưa trọng quan tâm lựa chọn trò chơi, trò chơi thường lặp lặp lại nhiều lần gây nhàm chán Vì đòi hỏi người giáo viên phải nổ lực nhiều, phải thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi việc đổi PPDH, nâng cao chất lượng dạy – học môn Phải tăng cường dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, tham khảo dạy đồng nghiệp để rút kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ sư phạm Hơn điều kiện vệ sinh sân bãi tập luyện, trang thiết GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn bị dụng cụ thiếu nhiều nên khó khăn cho việc đưa trò chơi vào tiết học Để có sở ban đầu Tôi tiến hành điều tra, khảo sát việc luyện tập chạy bền học sinh để thu thập thông tin tiến hành vấn phiếu em học sinh khối 10 Trường THPT LÊ HOÀN với tống số học sinh khối 320 em Tôi làm phiếu với câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Theo em có cần thiết phải tập luyện thể dục nói chung luyện tập chạy bền nói riêng hay không? - Ý kiến trả lời không cần thiết 230 em chiếm tỷ lệ 71.87% - Ý kiến trả lời cần thiết 90 em chiếm tỷ lệ 28,13% Như vậy, đại đa số học sinh nhận thức không tác dụng tập luyện thể dục nói chung tập luyện chạy bền nói riêng Tuy nhiên, có số học sinh có nhận thức đầy đủ, cho việc tập luyện thể dục nói chung luyện tập chạy bền nói riêng cần thiết nâng cao sức khỏe, dẻo dai sức chống chịu tốt Câu hỏi 2: Theo em có cần thiết phải thay đổi trò chơi phù hợp, lôi cuốn, hấp dẫn hay không hay cần vài trò chơi, chơi chơi lại đủ? Ý kiến trả lời sau: - Số em học sinh cho cần thiết phải thay đổi trò chơi phù hợp, lơi cuốn, hấp dẫn 270 em chiếm tỷ lệ 84,38% - Số em học sinh cho khơng cần thiết phải thay đổi trò chơi cần vài trò chơi, chơi chơi lại đủ có 50 em chiếm tỷ lệ 15,62% Như vậy, bước đầu kết luận số ý kiến cho cần thiết phải thay đổi trò chơi phù hợp, lôi cuốn, hấp dẫn chiếm tỷ lệ cao Điều chứng tỏ hướng đề tài hợp lý Vì thân tơi giáo viên phải nghiêm túc, tìm tòi nhiều trò chơi phù hợp với thực trạng trường học Câu hỏi 3: Vì em khơng thích học nội dung chạy bền? Đối với câu hỏi chuẩn bị bốn phương án trả lời, để em khoanh tròn vào ý kiến phù hợp với suy nghĩ Do phải hoạt động quãng đường dài, khả chống chịu mệt mỏi thể cao, lượng vận động lớn Do giáo viên không kiểm tra xem xét tình trạng sức khỏe em tâm sinh lý học sinh nên hay cáu gắt, phạt em không thực đủ nội dung mà giáo viên đề Các em ngại tập luyện chạy bền chạy bền nội dung tương đối đơn điệu, trình luyện tập thiết thân phải nổ lực cần cù, tính kiên nhẫn, bền bĩ dẻo dai Do sân bãi không đảm bảo Kết thu sau: Số em chọn bốn ý 245 em chiếm tỷ lệ 76,56% Còn 75 em chọn đáp án chiếm 23,44% Ý kiến hoàn toàn đắn, nội dung chạy bền áp dụng thời gian dài Về mặt tâm lý học, việc tập luyện tập đơn điệu, đổi GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn tạo tâm lý xấu, làm học sinh thiếu hứng thú tập luyện dẫn đến tập luyện thiếu tích cực Việc tập luyện khơng tích cực chắn ảnh hưởng xấu tới việc phát triển thể chất, làm giảm sút ý thức tổ chức kỷ luật ý thức việc rèn luyện thân thể Từ kết vấn, rút số nhận định sơ sau: Quá trình dạy học nội dung chạy bền trước chưa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý em, chưa tạo hứng thú luyện tập giáo viên chưa thực quan tâm tới tâm sinh lý em, chưa thật gần gũi tâm trò chuyện cởi mở Nguyên nhân việc tập luyện chạy bền chưa tốt, chủ yếu tập, trò chơi đơn điệu, thay đổi Nhận thức học sinh việc tập luyện chạy bền chưa đầy đủ Còn thiếu điều kiện sở vật chất cần thiết để đảm bảo thực nội dung chạy bền có chất lượng 2.3 Giải pháp Từ thực tế tham khảo vấn Giáo Viên trường THPT LÊ HOÀN 20 Giáo Viên giảng dạy trường THPT Huyện hệ thống số trò chơi theo phiếu hỏi (ở phần phụ lục) - Số phiếu phát 24 - Số phiếu thu vào 24 Kết sau: Bảng 1: Hệ thống trò chơi nhằm tạo hứng thú nội dung chạy bền TT Hãy chọn trò chơi Người chọn Tỉ lệ % Hai lần hít vào,hai lần thở 24 100 Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức 24 100 Chạy dích dắc tiếp sức 24 100 Người thừa thứ 24 100 Chạy thoi tiếp sức 24 100 Bật cóc vào vòng tròn tiếp sức 24 100 Chạy theo đường gấp khúc 24 100 Mèo đuổi chuột 24 100 Chiếm vị trí 22 92% Như qua kết cho thấy đa số Giáo viên đồng ý với trò chơi mà tơi đưa Điều chứng tỏ tơi có sở để lựa chọn trò chơi đưa vào nội dung chạy bền Sau vấn tiến hành thực nghiệm tuần đầu với hai lớp 10a1 10a2 Trường THPT LÊ HỒN Tơi tiến hành thực nghiệm cách chia đối tượng nghiên cứu thành nhóm - Nhóm thực nghiệm (A) gồm: 45 học sinh lớp 10a1 - Nhóm đối chiếu (B) gồm: 45 học sinh lớp 10a2 Chúng tiến hành thu thập số liệu nhóm thời gian kéo dài năm học 2016- 2017, tuần buổi, buổi tiết, GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hồn số thành tích Test Các trò chơi đưa vào thử nghiệm cho lớp 10a1 sau, lớp 10a2 tiến hành dạy theo cách cũ - Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức - Chạy dích dắc tiếp sức - Người thừa thứ - Chạy thoi tiếp sức - Bật cóc vào vòng tròn tiếp sức Trước thực nghiệm tơi tiến hành kiểm tra thành tích chạy bền cho hai lớp với cự ly 500m kết đạt sau: Bảng 2: Kết chạy bền 500m lớp 10a1 10a2 (Xếp loại theo TCRRTT) Lớp - Số lượng Xếp Thành tích loại 10a1 10a2 Giỏi phút 50giây (nữ)-1 phút 00 giây (nam) 4 Khá Phút 05 giây(nữ)- phút 10 giây(nam) 19 17 Đạt Phút 10 giây(nữ) – phút 15 giây(nam) 16 18 Chưa Phút 20 giây(nữ) -1 phút 45 giây (nam) 6 đạt Kết trước thực nghiệm, ban đầu thành tích hai lớp gần tương đương nhau, học sinh chưa hứng thú tích cực, chưa cố gắng chạy bền Sau tuần ứng dụng trò chơi vận động vào lớp 10a1, ngồi tiết /tuần tơi cho em chơi ngồi kết thu sau: Bảng 3: Kết chạy bền 500m lớp 10a1 10a2 Lớp - Số lượng Xếp Thành tích loại 10a1(TN) 10a2(ĐC) Giỏi phút 50 giây (nữ)-1 phút 00 giây(nam) Khá Phút 05 giây(nữ)- phút 10 giây(nam) 25 17 Đạt 2Phút 10 giây(nữ) – phút 15 giây(nam) 11 18 Chưa Phút 20 giây(nữ) -1 phút 45 giây (nam) đạt Nhìn vào bảng thấy thành tích lớp 10a1 nâng lên rõ rệt, điều chứng tỏ em hứng thú, yêu thích nội dung chạy bền đựơc chơi trò chơi vào tiết học Còn lớp 10a2 thành tích giỏi có nâng lên em, thành tích mức chưa đạt giảm em có tiến khơng đáng kể Một lần lại khẳng định hướng lựa chọn đề tài hợp lý Trên sở tơi tiến hành lựa chọn trò chơi vào tiết học thêm để mang lại hiệu Khi đưa trò chơi vào tơi cần làm rõ cho học sinh hiểu vấn đề sau: 2.3.1 Ý nghĩa trò chơi phát triển sức bền Với đề tài tơi nhận thấy đưa trò chơi vào nội dung chạy bền tạo hội để học sinh tham gia vào trình dạy học, tạo thích thú, hấp GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hồn 10 dẫn, khơng khí vui vẻ Khi chơi học sinh bộc lộ, thể cách tự nhiên, giúp học sinh thay đổi hình thức hoạt động trạng thái tình cảm với việc học Khi chơi, học sinh rèn luyện kĩ củng cố kiến thức Giúp học sinh phát triển tâm lí, thái độ đạo đức Có trách nhiệm cao với đồng đội, tơn trọng kỉ luật nhóm, đội luật chơi Bằng trò chơi, việc tập luyện chạy bền tiến hành cách nhẹ nhàng , sinh động, không khó khăn, nhàm chán, học sinh lơi vào trình tập luyện cách tự nhiên, hứng thú có tinh thần trách nhiệm, đồng thời giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng học tập 2.3.2.Quy trình tổ chức chơi trò chơi - Giáo viên lựa chọn trò chơi - Phổ biến tên trò chơi, điều kiện cần thiết cho trò chơi, luật chơi - Chơi thử(nếu cần thiết) - Học sinh tiến hành chơi - Đánh giá sau trò chơi - Thảo luận ý nghĩa giáo dục trò chơi 2.3.3 Các trò chơi đưa vào tiết học khối 10: Tiết 40: Hai lần hít vào, hai lần thở Tiết 43: Chạy vượt chướng ngại vật Tiết 45: Chạy dích dắc tiếp sức Tiết 48: Người thừa thứ Tiết 50: Chạy thoi tiếp sức Tiết 51: Bật cóc vào vòng tròn tiếp sức Tiết 52: Chạy theo đường gấp khúc Tiết 53: Mèo đuổi chuột Tiết 55: Nhảy dây Ví dụ 1: Trò chơi ( hai lần hít vào, hai lần thở ra) Mục đích: Giúp học sinh biết cách phối hợp hít – thở q trình chạy Cách chơi: Chơi chạy chỗ chạy theo vòng tròn Cứ 2-3 bước chạy hít vào, 2-3 bước chạy tiếp thở tiếp tục hết thời gian quy định - Thơng qua trò chơi mà học sinh chạy bền với cự ly dài học sinh biết cách hít vào - thở để chạy hết cự ly quy định Ví dụ 2: Trò chơi (Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức) Mục đích: Giúp học sinh biết cách vượt chướng ngại vật chạy Chuẩn bị: Kẻ hai vạch chuẩn bị xuất phát cách tối thiểu 1,5m, vạch dài 4-5m Cách vạch xuất phát phía trước đội kẻ vạch sông, vạch dài 0,5 m Vạch thứ cách vạch xuất phát 5m, vạch thứ cách vạch thứ 2m vạch thứ cách vạch thứ - m, vạch thứ tư cách vạch thứ ba 2m, Cách vạch thứ tư phía trước theo khoảng cách 1,5m đặt hai bóng khơng cao q 0,3m cách bóng thứ hai 3m cắm cờ chuẩn GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 11 Tùy theo địa điểm số lượng học sinh tổ chức 2-4 đội, đội tập hợp thành hàng dọc sau vạch xuất phát thẳng với cờ Cách chơi: Khi có lệnh em số hàng chạy nhanh trước sau nhảy qua đoạn 2m thứ nhất, tiếp thêm chạy thêm 3m nhảy qua đoạn 2m thứ 2, sau nhảy qua hai bóng chạy vòng qua cờ chạy ngược lại vượt qua chướng ngại vật quy định Đến vạch xuất phát, đưa tay chạm vào bạn số sau thường tập hợp cuối hàng Sau số xuất phát số tiến vào vị trí xuất phát chờ số 1chạm tay nhanh chóng thực số thực Trò chơi tiếp tục em cuối cùng, đội xong trước, phạm quy đội thắng Các trường hợp phạm quy: - Xuất phát trước lệnh chạy trước chạm tay bạn - Không vượt qua đoạn 2m quy định chạm vào bóng - Khơng vòng qua cờ Như thơng qua trò chơi học sinh hiếu chạy bền địa hình tự nhiện gặp chướng ngại vật học sinh biết cách vượt qua mà khơng ngần ngại Điều lần chứng tỏ lựa chọn trò chơi vào tiết học nội dung chạy bền phù hợp Ví dụ Trò chơi (chạy dích dắc tiếp sức) Mục đích: Giúp em biết cách chạy đường vòng Chuẩn bị: Kẻ hai vạch chuẩn bị xuất phát cách tối thiểu 1,5m, vạch dài 6m Cách vị trí xuất phát đội khoảng 3m sang phải 5m sang trái 5m cắm cờ - điểm (cờ) tạo thành đường chạy dích dắc Tập hợp học sinh thành 2- hàng dọc sau vạch chuẩn bị, hàng cách hàng - 6m, nên có số lượng tỉ lệ giới tính hàng đội thi đấu Em số đội tiến vào sát vạch xuât phát để thực tư xuất phát cao Cách chơi: Khi có lệnh em số chạy theo đường dích dắc vòng qua cờ chuẩn quy định, đến cờ cuối chạy dích dắc ngược vạch xuát phát đưa tay chạm tay bạn số 2, thường tập hợp cuối hàng Sau số xuất phát số tự động tiến vào vị trí xuất phát, chờ số chạm tay, nhanh chóng số thực Trò chơi tiếp tục hết, đội xong trước, phạm quy đội thắng Các trường hợp phạm quy: - Xuất phát trước lệnh chạy trước chạm tay bạn - Chạy không hết quãng đường quy định - Khơng vòng qua cờ Mỗi trò chơi có mục đích khác hướng tới hứng thú học sinh, giảm nhàm chán đơn điệu học sinh nội dung chạy bền Khi chơi trò chơi Giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sân bãi thật chu đáo trò chơi tăng thêm phần hấp dẫn, mặt khác cần cử vài em làm trọng tài Bên cạnh cho học sinh đồng hô “cố lên bạn ơi” học sinh Giáo viên hô: “3-2-1 bắt đầu” tự nhiên học sôi nổi, 12 GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hồn rơm rả hẳn lên tạo khơng thật vui vẻ, sinh động Nếu người Giáo viên làm chắn học sinh không ngại chạy bền mà tích cực hứng thú Ví dụ 4: Trò chơi “Bật cóc vào vòng tròn tiếp sức” Mục đích: Rèn luyện sức bền chun mơn,tạo nên tính kiên trì, kỉ luật em Chuẩn bị: Kẻ vạch xuất phát vạch chuẩn bị dài 2-4m, vạch cách vạch 1,5 -2m Cách vạch xuất phát trước 1m kẻ 2-4 dãy vòng tròn, vòng tròn có đường kính 0,4m, tâm vòng tròn cách vòng tròn 1m Các dãy vòng tròn cách 1,5-2m, cắm cờ Tập hợp học sinh thành - hàng dọc sau vạch chuẩn bị thẳng hướng với dãy vòng tròn chuẩn bị Cách chơi: Khi có lệnh em số đội tiến sát vào vạch vạch xuất phát Khi có lệnh bắt đầu em số bật nhảy hai chân vào vòng tròn sau bật nhảy vào vòng tròn 2,3,4 chạy vòng qua cờ chạy chạm tay bạn số 2, vòng tập hợp cuối hàng Số tiếp tục số 1, trò chơi tiếp tục hết hàng Đội nhanh, phạm quy thắng Các trường hợp phạm quy: - Xuất phát trước lệnh trước chạm tay bạn chạy trước - Khơng nhảy vào vòng tròn - Giáo viên cử em làm trọng tài, trò chơi tiến hành chơi hiệp, đội thắng hiệp khơng chơi 2.4 Hiệu SKKN Để đánh giá hiệu tác động trò chơi lựa chọn đến học sinh khối 10 Trường THPT LÊ HỒN, tơi tiến hành tất trò chơi lựa chọn lên học sinh lớp 10A1 nhóm thực nghiệm (A) Các trò chơi áp dụng tiết học năm học 2016- 2017 cho học sinh lớp 10a1 nhóm thực nghiệm (A) Đặc biệt hướng dẫn cho em học sinh nhóm thực nghiệm (A) thường xuyên chơi học ngày 30 phút trò chơi Riêng học sinh lớp 10a2 nhóm đối chiếu (B) giảng dạy truyền thống trước (khơng áp dụng trò chơi lựa chọn nói trên) Sau thời gian tập luyện chúng tơi lại tiến hành cho lớp 10a1 nhóm thực nghiệm (A) học sinh lớp 10a2 nhóm đối chiếu (B) thực nghiệm lại thử lần thu kết sau: GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 13 So sánh kết chạy 500m nhóm trước sau thực nghiệm TT 1,01 1,20 1,21 1,23 1,26 1,30 1,33 Trước thực nghiệm Chú thích: Nhóm thực nghiệm Sau thực nghiệm (Thời điểm) Nhóm đối chiếu Nhìn vào biểu đồ ta thấy trước áp dụng trò chơi vào thành tích đạt tối đa phút 23 sau áp dụng trò chơi vào thành tích phút Điều chứng tỏ em có chuyển biến ý thức mơn chạy bền Tôi tiếp tục Tets học sinh lớp 10a1 10a2 với cự ly 800m để kiểm chứng lại việc ứng dụng trò chơi vào tiết học với cự ly 800m thu kết sau: Bảng 1: Kết chạy bền 800m lớp 10a1 10a2 (Xếp loại theo TCRRTT) Lớp - Số lượng Xếp Thành tích loại 10a1 10a2 Giỏi phút 10 giây (nữ)- phút 30 giây(nam) 8- (18%) 2- (4 %) Khá Phút 15 giây(nữ)- phút 35 giây(nam) 21-(47%) 14-(31%) Đạt Phút 20 giây(nữ) – phút 45 giây(nam) 15-(33%) 21- (47%) Chưa Phút 30 giây(nữ) -1 phút 55 giây (nam) 1-(2%) 8-(18%) đạt Với cự ly 800m thành tích lớp 10a1 với mức giỏi chiếm 18%, 10a2 chiếm 4% Tỉ lệ lớp 10a1 chiếm 47%, Đạt chiếm 33% Chưa đạt chiếm 3% Còn lớp 10a2 tỉ lệ chiếm 44%, Đạt chiếm tỉ lệ 31%, Chưa đạt chiếm 14% Ở cự ly 800m lớp 10a1 chứng tỏ thành tích nâng lên nhiều so với lớp 10a2 lớp 10a2 thành tích khơng có chuyển biến mà gần giữ nguyên 14 GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hồn Để kiểm chứng thêm tơi tiến hành kiểm tra thành tích em lớp 10a1 em lớp 10a2 với cự ly 500m thu kết sau: Bảng 2: Bảng so sánh thành tích em nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng lần với cự ly 500m Thành tích 10a1(TN) 10a2(ĐC) 10a1(TN) 10a2(ĐC) Nguyễn vân Anh Nguyễn Thị Mơ 1’ 15” 1’ 25” Nguyễn Thị Ngà Lê Thị Mỹ 1’ 17” 1’ 30” Nguyễn Duy Quang Nguyễn Hữu Giang 1’ 08” 1’ 15” Lê Viết Dũng Phan Ngọc Quân 1’ 08” 1’ 17” Nguyễn Công Hợp Nguyễn Viết Hưng 1’ 00” 1’ 12” Nguyễn Thị Thiên Phạm Thị Mơ 1’ 20” 1’ 35” Hồng Minh Khơi Phạm Văn Ngọc 1’ 05” 1’ 10” Hoàng Sỹ Hoàn Nguyễn Văn Hiệp 1’ 02” 1’ 10” Kết biểu diễn biểu đồ bảng so sánh cho ta thấy thành tích nhóm trước sau thực nghiệm có chênh lệch rõ rệt TT Họ Và Tên GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 15 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua q trình áp dụng cho chơi trò chơi vào nội dung chạy bền hệ thống trò chơi sau: - Hai lần hít vào, hai lần thở - Chạy vượt chướng ngại vật - Chạy dích dắc tiếp sức - Người thừa thứ - Chạy thoi tiếp sức - Bật cóc vào vòng tròn tiếp sức - Chạy theo đường gấp khúc - Mèo đuổi chuột - Nhảy dây Các trò chơi tơi tìm tòi, lựa chọn, cải biên nhằm tạo tình mẻ mà khơng mục đích phát triển sức bền cho học sinh lớp 10 Với việc sử dụng trò chơi vận động vào phục vụ giảng dạy nội dung chạy bền chương trình mơn thể dục 10, nhằm mục đích phát triển sức bền cho em đem lại hiểu rõ rệt Bản thân nhận thấy học sinh có tiến đáng kể mặt thể lực Thơng qua nội dung kiểm tra chạy bền thấy em đa số đạt yêu cầu, qua thăm dò em học sinh thấy em khơng cảm giác sợ học chạy bền nữa, em có hứng thú học mơn thể dục hơn, em có ý thức cao, tiết học vui tươi, sinh động Trong học thể dục có nhiều em tích cực tham gia tổ chức trò chơi, em đồn kết hơn, tâm để dành chiến thắng cho đội Các em hồ hởi động viên nhau, cổ vũ, hò reo làm cho tiết học vui tươi hẳn lên Điều chứng tỏ trình sâu nghiên cứu đề tài hợp lý phù hợp với lứa tuổi em lớp 10 Với mục đích đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học việc sử dụng trò chơi vận động mang đầy đủ đặc điểm, tính chất giúp em phát huy hết khả vận động học chạy bền Chúng ta sử dụng trò chơi vào tiết học chạy bền để tạo tâm lý vui vẻ, phát huy tính tích cực, tự giác học sinh việc tập luyện chạy bền 3.2 Kiến nghị Do thời gian nghiên cứu nên đề tài nghiên cứu phạm vi lớp 10a1 10a2 Thông qua đề tài mong đồng nghiệp cần quan tâm nghiên cứu tiếp nhằm hồn thiện hệ thống trò chơi phong phú lạ Các trò chơi phù hợp với đối tượng, phù hợp với điều kiện sở vật chất áp dụng rộng rãi cho học sinh khối 10 toàn huyện tiến hành giảng dạy Sau hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, kiến nghị, đề xuất tổ chuyên môn BGH nhà trường tạo điều kiện thuân lợi sở vật chất, sân bãi tập luyện để học sinh tập luyện có hiệu hơn.Và chúng tơi hi vọng có dẫn chuyên mơn cấp cao có 16 GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn trao đổi giáo viên thể dục tồn huyện để có trò chơi hấp dẫn năm học PHIẾU XIN Ý KIẾN Họ tên người vấn:……………………………………………………… Đơn vị công tác:……………………………….……………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………… Để giúp tơi có sở lựa chọn số trò chơi phù hợp để áp dụng cho học sinh khối 10 Trường THPT LÊ HOÀN nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích nội dung chạy bền Kính mong q Thầy, Cơ đồng nghiệp đọc kĩ lựa chọn trò chơi mà tơi dự kiến đưa Nếu đồng ý trò chơi đánh dấu (x) vào tương ứng Trò chơi Đồng ý Khơng đồng ý Ý kiến khác 1: Hai lần hít vào, hai lần thở 2: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức 3: Chạy dích dắc tiếp sức 4: Người thừa thứ 5: Chạy thoi tiếp sức 6: Bật cóc vào vòng tròn tiếp sức 7: Chạy theo đường gấp khúc 8: Mèo đuổi chuột 9: Nhảy dây Tôi xin chân thành cảm ơn! Tài liệu tham khảo Bác Hồ với thể thao Việt Nam - Nhà xuất thể dục thể thao Hà Nội Lý luận phương pháp thể dục thể thao - Nhà xuất thể dục thể thao Hà Nội Tâm lý học lứa tuổi - Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Trò chơi thi đua ngồi trời - Nhà xuất trẻ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Các tài liệu mạng Internet Sách giáo viên thể dục 10,11,12 - NXB Giáo dục GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 17 Sách điền kinh - NXB thể thao 10 Sinh lý học thể dục thể thao - NXB TDTT 11 Các phương pháp dạy học tích cực - Bộ GD&ĐT XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Trịnh Thị Hương GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 18 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - GDTC: Giáo dục thể chất - TDTT: Thể dục thể thao - TN: Thực nghiệm - ĐC: Đối chứng - TCRRTT: Tiêu chuẩn rèn luyện thân thể - GV: Giáo viên - SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm - THPT: Trung học phổ thông - PPDH: Phương pháp dạy học GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 19 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trịnh Thị Hương Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên – Trường THPT Lê Hoàn TT Tên đề tài SKKN Kết Cấp đánh đánh giá giá xếp loại xếp loại (Phòng, Sở, (A, B, Tỉnh ) C) Năm học đánh giá xếp loại GV: Trịnh Thị Hương - Trường THPT Lê Hoàn 20 ... chơi vận động phù hợp với học sinh khối 10 nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích học nội dung chạy bền - Đối tượng khách thể: Học sinh khối 10 b Phạm vi nghiên cứu: Học sinh khối 10 năm học 2016... chơi vận động phù hợp với học sinh khối 10 nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích học nội dung chạy bền 1.2 Mục đích nghiên cứu Thơng qua q trình nghiên cứu lựa chọn số trò chơi vận động tạo cho... lựa chọn số trò chơi phù hợp để áp dụng cho học sinh khối 10 Trường THPT LÊ HOÀN nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích nội dung chạy bền Kính mong q Thầy, Cơ đồng nghiệp đọc kĩ lựa chọn trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựu chọn một số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối 10 nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích trong nội dung chạy bền , Lựu chọn một số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối 10 nhằm tạo hứng thú nâng cao thành tích trong nội dung chạy bền

Từ khóa liên quan