Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho vđv nam đội tuyển điền kinh trường THPT triệu sơn 6

22 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:50

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở nguyên lý kỹ thuật nhảy cao 1.2 Các tố chất đặc trưng kỹ thuật nhảy cao 1.3 Các phương pháp phát triển tốc độ, sức mạnh tốc độ CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.3 Tổ chức nghiên cứu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 3.1 Đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ nam VĐV nhảy cao đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn 3.2 Lựa chọn đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho VĐV nam đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn Kết luận kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Danh mục chữ viết tắt Trang 10 11 12 14 15 16 18 19 20 Cm HLV NXB M S TDTT TĐC TT VĐV SMTĐ XPC XPT (') DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung Centimet Huấn luyện viên Nhà xuất Mét Giây Thể dục thể thao Tốc độ cao Thứ tự Vận động viên Sức mạnh tốc độ Xuất phát cao Xuất phát thấp Phút I MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước ta đà phát triển vững bước vào thời kỳ mới, thời kỳ khoa học công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, xã hội phát triển vũ bão Cùng với phát triển ngành khoa học khác, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật Đảng Nhà nước ta xác định mục đích phấn đấu cho thể dục thể thao (TDTT) đất nước phát triển hướng mạnh mẽ, có tính dân tộc, khoa học khơng góp phần quan trọng đem lại sức khoẻ cho nhân dân mà tạo khả to lớn sáng tạo nên thành tích kỷ lục thể thao nước, khu vực quốc tế Ngày công tác giáo dục thể chất áp dụng cho tất người xã hội đặc biệt học sinh sinh viên, mục tiêu ngành TDTT đặt năm gần nêu rõ "Tăng cường công tác giáo dục thể chất nhà trường làm cho việc rèn luyện thân thể trở thành nề nếp hàng ngày học sinh cấp, sinh viên cán công chức, lực lượng vũ trang phận lớn nhân dân …." Điều khẳng định Đảng Nhà nước ta quan tâm tới công tác giáo dục thể chất (GDTC) tạo điều kiện nâng cao sức khoẻ cho lớp người tiếp thu hệ cha anh công xây dựng bảo vệ tổ quốc Điền kinh môn thể thao nhiều người ưa thích, phát triển rộng rãi giới nói chung Việt Nam nói riêng Ở nước ta Điền kinh coi mơn thể thao mũi nhọn phù hợp với điều kiện phát triển người với phương tiện điều kiện đất nước Cũng môn thể thao khác tập luyện môn Điền kinh có khả tăng cường sức khoẻ phát triển tố chất thể lực, khéo léo linh hoạt tạo điều kiện cho việc hoàn thiện thể lực để nâng cao hiệu công việc thi đấu Xuất phát từ vấn đề nêu với kiến thức tích luỹ q trình học tập giúp đỡ thầy cô môn Tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho VĐV nam đội tuyển điền kinh trường THPT Triệu Sơn 6" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu, lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV nhảy cao học sinh THPT Góp phần nâng cao công tác huấn luyện đội tuyển tư liệu để giáo viên tham khảo trình giảng dạy, huấn luyện mơn nhảy cao II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở nguyên lý kỹ thuật nhảy cao: Nhảy cao môn thể thao mà người nỗ lực thân vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng Nhảy cao môn kết hợp vận động mang tính chu kỳ với vận động khơng mang tính chu kỳ Phân tích tính chất hoạt động bắp nhảy cao thuộc dạng sức mạnh tốc độ kết hợp, bao gồm nhiều động tác cách chặt chẽ phức tạp nhiều tố chất thể lực sức nhanh, sức mạnh khả phối hợp vận động Kỹ thuật nhảy cao chia thành giai đoạn liên kết với chặt chẽ, từ chạy đà, giậm nhảy, không tiếp đất Với giai đoạn lại đòi hỏi tố chất đặc trưng, giai đoạn chạy đà tố chất đặc trưng sức nhanh, giai đoạn giậm nhảy sức mạnh sức nhanh, giai đoạn không kết thúc rơi xuống đệm tố chất đặc trưng sức mạnh tốc độ hoãn xung + Chạy đà nhảy cao dựa sở kỹ thuật chạy ngắn song nhịp điệu, độ dài bước chạy tốc độ chạy đường thẳng đường cong thực chuẩn xác Nên từ nói tốc độ chạy đà phải phù hợp với sức mạnh giậm nhảy kỹ thuật giậm nhảy VĐV Muốn nâng cao thành tích VĐV phải nâng cao tốc độ chạy đà để thúc đẩy sức mạnh giậm nhảy kỹ thuật giậm nhảy đạt tới phát triển tương ứng thích ứng với tốc độ chạy đà Hiệu thích ứng lẫn biểu chỗ thành tích VĐV nâng cao lên Sự kết hợp kỹ thuật chạy đà kỹ thuật giậm nhảy khâu quan trọng toàn thể kỹ thuật nhảy cao hoàn chỉnh, giúp cho việc hoàn thành xác động tác giậm nhảy có ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao hiệu giậm nhảy + Giai đoạn giậm nhảy tính từ kết thúc giai đoạn chạy đà, chân giậm nhảy đặt vào vị trí giậm nhảy chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất Chân giậm nhảy đặt vào vị trí giậm nhảy cách xà khoảng 90- 100cm, đặt gót chân lăn nhanh thành bàn chân, sau khuỵu khớp gối (góc gối 1400 – 1600) khớp hông cột sống gập trước Hoạt động giậm nhảy đòn bẩy tạo điều kiện cho trọng tâm thể thay đổi theo hướng chuyển động từ trục nằm ngang sang trục thẳng đứng Nếu tốc độ nằm ngang lớn khả phát huy sức mạnh giậm nhảy phải lớn Chân lăng sau rời đất, gấp gối dùng sức đá lăng nâng người lên hướng vào xà, để hỗ trợ cho giậm nhảy hai tay đánh đồng thời, tích cực từ sau trước lên trên, hai tay cao ngang vai dừng đột ngột tay co khớp khuỷu tạo thành góc xấp xỉ 900 (góc tạo cẳng tay cánh tay), tay bên chân lăng đánh tích cực cao chân giậm tạo thuận lợi để nâng trọng tâm lên không Do tâm thể không hạ thấp nhiều nên thời gian hoàn thành giậm nhảy nhanh (0,14 – 0,17 giây) tốc độ bay thẳng đứng ban đầu tâm thể đạt tới 4,1– 4,3m/giây Độ cao trọng tâm thể trước thể rời đất phụ thuộc vào chiều cao thân thể VĐV, chiều cao trọng tâm thể chịu ảnh hưởng biên độ đá lăng chân tay lên cao giậm nhảy Hoạt động đá lăng chân tay lúc lên cao nâng độ cao trọng tâm thể lên khoảng 10% Ngoài ra, giậm nhảy biết duỗi hết khớp chân giậm góp phần làm nâng độ cao trọng tâm thể + Khi bay không (ngay sau rời đất) thân người phải cố gắng trì trạng thái thẳng đứng động tác làm thân thể đổ phía xà sai lầm Sau tốc độ chạy đà, tốc độ giậm nhảy quán tính giậm nhảy thể người VĐV sau bay lên phải tiến vào xà 1.2 Các tố chất đặc trưng kỹ thuật nhảy cao: Tố chất thể lực đặc trưng môn thể thao xem tiêu chí để đánh giá tài VĐV LaPinSo 1965, VM Batgacốp, A.M DuSiốpki, Carơpova 1969, Gure vích 1970, Javoxky, Vazmi 1970 nhận xét rằng: Khả tiềm xác định thông qua tố chất thể lực đặc trưng nhịp độ tăng trưởng thể hoạt động thể thao Phân tích nguyên lý, đặc điểm kỹ thuật, tính chất hoạt động nhảy cao nghiên cứu mối tương quan tố chất thể lực chuyên môn với thành tích, nhà chun mơn cho rằng, tố chất thể lực đặc trưng VĐV nhảy cao bao gồm: Sức nhanh, sức mạnh tốc độ khả phối hợp vận động 1.2.1 Cơ sở sinh lý tố chất sức nhanh: Sức nhanh tố chất thể lực người Đó khả thực động tác khoảng thời gian ngắn Sức nhanh biểu dạng đơn giản dạng phức tạp Dạng đơn giản sức nhanh bao gồm: Thời gian phản ứng, thời gian động tác đơn (riêng lẻ) tần số hoạt động cục Dạng phức tạp sức nhanh thời gian thực hoạt động thể thao phức tạp khác chạy 100m, tốc độ tay môn ném đẩy, quyền anh, võ Các dạng đơn giản sức nhanh liên quan chặt chẽ với kết sức nhanh dạng phức tạp Thời gian phản ứng, thời gian động tác đơn lẻ tần số động tác cao Song dạng biểu sức nhanh đơn giản lại phát triển tương đối độc lập với Thời gian phản ứng tốt động tác riêng lẻ lại chậm tần số động tác lại thấp Vì vậy, sức nhanh tố chất tổng hợp ba yếu tố cấu thành là: thời gian phản ứng, thời gian động tác đơn lẻ tần số hoạt động Yếu tố định tốc độ tất dạng sức nhanh nêu độ linh hoạt trình thần kinh tốc độ co Như vậy, sức nhanh phụ thuộc chủ yếu vào tính linh hoạt thần kinh tốc độ co Cả hai yếu tố ảnh hưởng đó, có biến đổi tác dụng tập luyện, nói chung yếu tố định đặc điểm di truyền Do đó, q trình tập luyện, sức nhanh biến đổi chậm sức mạnh sức bền Cơ sở sinh lý để phát triển sức nhanh tăng cường độ linh hoạt tốc độ dẫn truyền hưng phấn trung tâm thần kinh máy vận động, tăng cường phối hợp sợi cơ, nâng cao tốc độ thả lỏng, yêu cầu đạt cách sử dụng tập tần số cao, trọng tải nhỏ, có thời gian nghỉ dài 1.2.2 Cơ sở sinh lý tố chất sức mạnh tốc độ: Hoạt động sức mạnh tốc độ bao gồm dạng tập thể lực nhằm tạo cho trọng tải ổn định vận tốc lớn Ví dụ môn nhẩy, trọng lượng thể vận động viên khơng đổi, độ xác lực giậm nhẩy Trong môn ném đẩy, trọng lượng dụng cụ ổn định vận động viên cần phải tác động lực tối đa thời gian tối thiểu Các hoạt động sức mạnh- tốc độ có số động tác tạo đà biến đổi biên độ hình thức lực giậm nhẩy Trong hoạt động sức mạnh- tốc độ vận động viên cần phải gắng sức mức tối đa Ngồi ra, hoạt động loại đòi hỏi phải có tính linh hoạt phối hợp cao thời gian ngắn, gọi hoạt động sức mạnh bột phát Sức mạnh bột phát dạng sức mạnh tốc độ Đó khả người phát huy lực lớn khoảng thời gian ngắn Để đánh giá sức mạnh bột phát, người ta thường dùng số sức mạnh tốc độ: Fmax I = tmax Trong đó: I : Chỉ số sức mạnh- tốc độ Fmax : Lực tối đa phát huy động tác tmax : Thời gian đạt trị số lực tối đa Ta thấy thực giậm nhảy thời gian ngắn phát huy sức mạnh lớn, hiệu giậm nhảy cao 1.3 Các phương pháp phát triển tốc độ, sức mạnh tốc độ: 1.3.1 Phương pháp huấn luyện tốc độ: Tốc độ tối đa mà người thực động tác đó, khơng phụ thuộc vào sức nhanh mà phụ thuộc vào nhân tố khác như: Sức mạnh động lực, độ linh hoạt khớp, mức độ hoàn thiện kỹ thuật Vì vậy, giáo dục sức nhanh động tác cần kết hợp chặt chẽ với giáo dục tố chất vận động khác hồn thiện kỹ thuật từ tách biệt hai xu hướng giáo dục tốc độ là: + Nâng cao tần số động tác + Hoàn thiện nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ tối đa - Phương pháp giáo dục sức nhanh tần số động tác Mặc dù phụ thuộc vào nhiều nhân tố tốc độ tối đa chủ yếu bị chi phối tính linh hoạt q trình thần kinh Suy rộng tốc độ chủ yếu phụ thuộc vào tần số động tác, phương tiện giáo dục sức nhanh tần số động tác tập tốc độ, tập phải thoả mãn ba yêu cầu: + Kỹ thuật tập cho phép thực với tốc độ tối đa + Kỹ thuật tập tiếp thu tới mức kỹ xảo có tồn nỗ lực ý chí người tập tập trung vào tốc độ + Thời gian tập tương đối ngắn khong 20 - 22 giây (s) để tốc độ không bị giảm sút cuối cự ly - Về nguyên tắc cần tuân thủ nguyên tắc phải tạo điều kiện phát huy tần số động tác tối đa, thành phần, lượng vận động quãng nghỉ Trong phương pháp giáo dục tốc độ, phải hướng tần số tối đa xu hướng chung giáo dục tốc độ người tập cố gắng vượt tốc độ cao thân buổi tập Trong giáo dục tốc độ ngời ta chủ yếu sử dụng phương pháp lặp lại, sử dụng cần lưu ý điểm sau: - Cường độ phải ln trì mức tối đa lần tập - Thời gian tập (cự ly) xác định cho tốc độ không bị giảm sút cuối cự ly - Số lần lặp lại qui định theo khả trì tốc độ tối đa - Quãng nghỉ lần lặp lại phải đủ cho thể hồi phục tương đối hoàn toàn 1.3.2 Phương pháp huấn luyện sức mạnh tốc độ: Thông thường phát huy tốc độ cao nhất, người phải khắc phục lực cản bên ngồi lớn (như trọng lượng qn tính thể) trường hợp tốc độ đạt nhờ vào sức mạnh bắp Trong vùng trọng lượng vật thể lớn sức mạnh tốc độ người tăng lên ngược lại Nếu tập luyện làm tăng tốc độ tối đa, khả tốc độ tối đa sức mạnh tăng vùng lực cản bên ngồi (còn lực cản bên ngồi tương đối lớn thực tế khơng ảnh hưởng nhiều đến tốc độ động tác, có tăng đồng thời trị số tối da lực tốc độ làm cho tốc độ tăng lên vùng lực cản bên ngồi Như ngun tắc tăng tốc độ động tác hai cách: + Tăng tốc độ tối đa + Tăng sức mạnh tối đa Kinh nghiệm cho thấy nâng cao tốc độ tối đa việc làm khó khăn nâng cao sức mạnh đơn giản nhều, thực tiễn người ta sử dụng rộng rãi tập sức mạnh để nâng cao tốc độ, hiệu tập sức mạnh nâng cao, lực đối kháng lớn Trong trình huấn luyện sức mạnh để phát triển tốc độ cần phải tuân thủ theo hai nguyên tắc sau: + Nâng cao sức mạnh tốc độ (sức mạnh đơn thuần) + Giáo dục khả phát huy sức mạnh lớn điều kiện vận động nhanh Trong trường hợp hai người tập lúc thực hai ý muốn nhanh độ phức tạp kỹ thuật tập vượt sức tiếp thu người tập nên cuối họ không tiếp thu kỹ thuật cách xác để khắc phục nhược điểm huấn luyện kỹ thuật tập tốc độ cần tuân thủ hai điều kiện sau: + Cần tiến hành dạy học động tác tốc độ xấp xỉ tối đa (9/10) để cấu trúc sức mạnh tốc độ không khác biệt nhiều so với thực hiên với tốc độ tối đa đồng thời kiểm tra kỹ thuật + Cần biến đổi tốc độ động tác từ thấp đến cực đại CHƯƠNG : NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đề tài giải nhiệm vụ: 2.1.1- Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng SMTĐ nam VĐV nhảy cao đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn 2.1.2- Nhiệm vụ 2: Lựa chọn đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho VĐV nam đội tuyển điền kinh trường THPT Triệu Sơn 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Để giải nhiệm vụ đề tài sử dụng phương pháp sau: 2.2.1- Phương pháp tham khảo tài liệu có liên quan: Chúng tơi sử dụng phương pháp trình nghiên cứu nhằm phục vụ chủ yếu cho việc lựa chọn đề tài, phân tích kết nghiên cứu Các tài liệu kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực thi đấu vận động viên nhảy cao tác giả nước 2.2.2 Phương pháp vấn: Chúng sử dụng phương pháp vấn trực tiếp gián tiếp mặt để tìm hiểu trực trạng trình độ thể lực, mặt khác để có thêm sở thực tiễn lựa chọn tiêu đánh giá, tập phát triển sức mạnh tốc độ VĐV nhảy cao 2.2.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm: Phương pháp nhằm mục đích để kiểm tra test sư phạm chọn để đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ môn nhảy cao Đồng thời phương pháp để kiểm nghiệm tập xây dựng 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Chúng dùng phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm định tính khoa học, tính thực tiễn tính hiệu tập đưa sở tảng lý luận để làm sáng tỏ hiệu tập thực nghiệm So sánh hai nhóm có trình độ điều kiện tương đồng để vào thực nghiệm hai loại hệ thống tập khác 2.2.5 Phương pháp toán học thống kê: Đây phương pháp để xử lý số liệu sau thu thập 2.3 Tổ chức nghiên cứu: 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: Đề tài thực từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 05/2017 chia làm 04 giai đoạn sau: * Giai đoạn 1: Được tiến hành từ tháng 12/2015 đến 01/2016 + Xây dựng đề cương bảo vệ đề cương nghiên cứu trước hội đồng khoa học * Giai đoạn 2: Được tiến hành từ tháng 02/2016 đến tháng 08/2017: + Tổng hợp tham khảo tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu vấn + Đánh giá thực trạng trình độ thể lực nam VĐV nhảy cao trường THPT Triệu Sơn * Giai đoạn 3: Từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2016 + Giải nhiệm vụ * Giai đoạn 4: Từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017: 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu: 20 nam VĐV nhảy cao trường THPT Triệu Sơn 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu tại: Trường THPT Triệu Sơn CHƯƠNG : KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ nam VĐV nhảy cao Đội tuyển điền kinh trường THPT Triệu Sơn * Cơ sở việc lựa chọn Test kiểm tra Để tập mà lựa chọn đạt hiệu cao thực tiễn nghiên cứu, thông qua việc đánh giá lực sức mạnh tốc độ học sinh THPT.Trong trình nghiên cứu thấy Test kiểm tra mà lựa chọn nhiều cơng trình khoa học đề cập tới, mặt khác Test nhiều giáo viên, HLV chuyên gia có nhiều kinh nghiệm sử dụng cách rộng rãi trình giáo dục lực sức mạnh tốc độ cho học sinh, sinh viên Hơn nữa, vừa dễ thực phù hợp với điều kiện thực tiễn, đối tượng nghiên cứu Trên sở chúng tơi lựa chọn sử dụng Test mà không cần phải kiểm tra tính thơng báo độ tin cậy, test đánh giá lực sức mạnh tốc độ sau: - Bật xa chỗ (cm) - Đứng chỗ bật nhảy với bảng (cm) - Thành tích nhảy cao (cm) Đây test sử dụng kiểm tra sư phạm để đánh giá thực trạng thể lực học sinh THPT Triệu Sơn 6, để kiểm tra phân nhóm thực nghiệm đánh giá hiệu tập thực nghiệm 3.1.1 Thực trạng việc sử dụng tập phát triển sức mạnh tốc độ nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn Để giúp đưa tập đem vào ứng dụng cho đối tượng nghiên cứu trước hết sâu nghiên cứu thực trạng sử dụng tập phát triển sức mạnh tốc độ Qua khảo sát kế hoạch, giáo án huấn luyện chúng tơi nhận thấy có sử dụng tập sau: Chạy 30m XPC Chạy 60m XPC Chạy 80m XPC Chạy 30m TĐC Bật nhảy bước – bước Đứng lên, ngồi xuống Bật cao chỗ Hất tạ sau Nằm sấp chống đẩy 10 Ném bóng nhồi 11 Gánh bạn vai ngồi vuông đùi 12 Bật nhảy chỗ chân Từ tập qua phân tích chúng tơi nhận thấy việc sử dụng tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn số tồn sau: - Việc sử dụng tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn thiếu tính thống thể mặt sau: + Chưa phân chia tập lứa tuổi, trình độ tập luyện, trình tự xếp tập chưa hợp lý (các tập chạy sử dụng nhiều, tập phát triển sức mạnh chân ít) + Chưa phân bố chương trình huấn luyện hợp lý + Các tập sử dụng phần lớn dựa kinh nghiệm HLV chưa quan tâm nghiên cứu đầy đủ mặt khoa học 3.1.2 Thực trạng phát triển sức mạnh tốc độ nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn Để điều tra thực trạng phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích cho nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn chúng tơi tiến hành phân tích tài liệu có liên quan quan sát buổi tập số đội tuyển nhảy cao để giúp chúng tơi nhìn nhận phát triển thành tích nhảy cao ảnh hưởng tập sức mạnh tốc độ phù hợp với lứa tuổi THPT Do cần nắm bắt hiểu hết trình độ thể lực chun mơn nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn giai đoạn 2016 - 2017 Trên sở đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ giúp chúng tơi có đủ điều kiện giữ liệu đưa vào lựa chọn tập ứng dụng cho đối tượng nghiên cứu Để đánh giá thực trạng cách đắn xác thực sử dụng test đánh giá sức mạnh tốc độ, kết thu thập thông qua bảng 3.1 Bảng 3.1: Kết kiểm tra test đánh giá sức mạnh tốc độ nhảy cao học sinh THPT Triệu Sơn 2016 - 2017 (nA = nB = 10) Test Giai đoạn Bật xa chỗ (cm) 2005 2006 x  244 ± 2,94 247 ± 3,97 ttính 1,261 Bật nhảy với bảng (cm) Nhảy cao (cm) 2005 2006 2005 2006 42±4 43 ± 148 ± 150 ± 1,09 tbảng 2,101 p > 0,05 1,32 Từ kết bảng 3.1 cho ta thấy: - Thành tích bật xa chỗ năm 2005 244 cm thấp so với năm 2006 247 cm Kết ttính = 1,261 < tbảng = 2,101 ngưỡng xác suất p > 0,05 - Thành tích bật nhảy với bảng năm 2005 42 cm thấp so với năm 2006 43 cm Kết ttính = 1,09 < tbảng = 2,101, ngưỡng xác suất p > 0,05 - Thành tích nhảy cao năm 2005 148 cm thấp so với năm 2006 150 cm Kết ttính = 1,32 < tbảng = 2,101 ngưỡng xác suất p > 0,05 Điều thể sức mạnh tốc độ giai đoạn (sau năm ) có tăng song không đảm bảo ngưỡng thống kê cần thiết Như vậy, qua kết đánh giá thực trạng cho ta thấy sức mạnh tốc độ học sinh THPT Triệu Sơn tăng không đáng kể, không đem lại hiệu thi đấu nhảy cao (vì ttính < tbảng khác biệt khơng có ý nghĩa ngưỡng xác suất p > 0,05) 3.2 Lựa chọn đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho VĐV nam đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn 10 Trong thực tế nghiên cứu, xây dựng tập sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho em nam VĐV THPT ngồi việc chúng tơi dựa vào sở lý luận, sở sinh lý tố chất sức mạnh tốc độ với việc dựa vào đặc điểm tâm lý, đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT chúng tơi dựa vào phát triển thể lực em, phát triển kỹ năng, kỹ xảo vận động trình nhận thức em q trình tập luyện thơng qua số buổi tập mà quan sát Nội dung tập mà lựa chọn cho em tập phát triển sức bật đôi chân giậm nhảy, tập bổ trợ nhằm phát triển hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao, tập dẻo, trò chơi vận động, tập hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT Mục đích tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao, thơng qua trang bị cho em vốn kỹ năng, kỹ xảo vận động say mê yêu thích thể thao Nội dung tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho nam VĐV trường THPT Triệu Sơn Nội dung tập phân theo nhóm sau: Nhóm tập phát triển sức mạnh tốc độ: a Nhóm tập khắc phục trọng lượng thể - Bài tập 1: Bật cao chạm vật qui định - Bài tập 2: Bật nhảy qua rào - Bài tập 3: Bật xa chỗ + bật xa bước - Bài tập 4: Lò cò bật nhảy chân 20m - 30m - Bài tập 5: Chạy 30m tốc độ cao - Bài tập 6: Bật cao liên tục hố cát chân - Bài tập 7: Bật ếch chân - Bài tập 8: Chạy xuất phát thấp 20m - 30m b Nhóm tập khắc phục trọng lượng thể - Bài tập 1: Gánh tạ đạp sau - Bài tập 2: Gánh tạ đứng lên ngồi xuống - Bài tập 3: Gánh tạ bật cóc c Nhóm tập nhằm bổ trợ hồn thiện kỹ thuật nhảy cao - Bài tập 1: Chạy đà diện giậm nhảy đá lăng rơi xuống chân giậm - Bài tập 2: Thực bước giậm nhảy đá lăng chân liên tục 20 - 30m rơi xuống chân giậm - Bài tập 3: Phối hợp đà bước bật nhảy cao chạm vật qui định d Nhóm tập khác: - Nhóm 1: Nhóm trò chơi vận động - Nhóm 2: Nhóm tập với bóng - Nhóm 3: Nhóm tập với biên độ lớn Dựa đặc điểm sinh lý lứa tuổi lựa chọn số tập phát triển sức mạnh tốc độ luyện tập nhảy cao cho em nam VĐV học sinh THPT Có nhiều tập phát triển sức mạnh tốc độ cho lứa tuổi thiếu niên, với điều kiện sở vật chất kỹ thuật nhà trường phổ thơng chưa đáp ứng rộng rãi mục đích đề tài mà lựa chọn, để phù 11 hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi điều kiện có nhà trường Để khẳng định hiệu lựa chọn tập nói chúng tơi tiến hành vấn giáo viên, HLV điền kinh có nhiều kinh nghiệm công tác giảng dạy huấn luyện thu kết bảng 3.2 Bảng 3.2 Kết vấn lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nhảy cao (n = 20) Đồng ý Không đồng ý TT Tên tập Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ phiếu % phiếu % Nhóm tập khắc phục trọng lượng thể - Bài tập 16 80 20 - Bài tập 12 60 40 - Bài tập 18 90 10 - Bài tập 10 50 10 50 - Bài tập 17 85 15 - Bài tập 12 60 40 - Bài tập 16 80 20 - Bài tập 10 50 10 50 Nhóm tập khắc phục trọng lượng ngồi thể - Bài tập 40 12 60 - Bài tập 15 75 25 - Bài tập 10 50 10 80 Nhóm tập bổ trợ hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao - Bài tập 16 80 20 - Bài tập 19 95 - Bài tập 15 75 25 Các nhóm tập khác - Bài tập 16 80 20 - Bài tập 15 25 - Bài tập 10 50 10 50 Qua kết vấn giáo viên, huấn luyện viên cho thấy: * Nhóm tập khắc phục trọng lượng thể gồm tập: Bài tập 1; Bài tập 3; Bài tập 5; Bài tập đạt trị số cao từ 75% trở lên * Nhóm tập khắc phục trọng lượng ngồi thể gồm tập: Bài tập đạt trị số cao từ 75% trở lên * Nhóm tập nhằm bổ trợ hoàn thiện kỹ thuật nhẩy cao gồm tập: Bài tập đạt trị số cao từ 75% trở lên * Nhóm tập khác: Bài tập đạt trị số 75% trở lên 12 Tổng hợp lại tập, tập định mức lượng vận động (trình bày bảng 3.3) Bảng 3.3 Nội dung tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích nhảy cao TT Nội dung tập Lượng vận động Yêu cầu thực Tích cực tạo khả Trò chơi vận động phút đến 10 phút phối hợp tốt - tổ x (15 - 20) lần Kết hợp hài hoà Bật cao chạm vật qui định nghỉ tổ 3' - 4' phận thể Bật xa chỗ + bật xa Thực - lần nghỉ Tăng sức mạnh bột phát bước lần 2' - 3' - 12 lần x tổ, trọng Yêu cầu góc khớp gối lượng tạ nam 30 - nguồi xuống 900 Gánh tạ đứng lên ngồi xuống 40kg, nghỉ tổ 3' 4' Thực bước giậm nhảy Thực - tổ, nghỉ Yêu cầu thực đá lăng chân liên tục 20 - 30m tổ 3'-4' kỹ thuật tư thân Rơi xuống chân giậm người nhảy Chạy 30m tốc độ cao Thực - lần, Yêu cầu chạy với tốc độ nghỉ lần - tối đa 4' Bật ếch chân 10 - 15 lần x tổ, nghỉ Yêu cầu thực kết tổ 2' - 3' hợp hài hoà phận thể 3.2.1 Đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích A Tổ chức thực nghiệm Để đánh giá hiệu tập nhằm giáo dục sức mạnh tốc độ thơng qua nhóm tập luyện VĐV nam trường PTTH Chúng sử dụng nhóm VĐV tuyển chọn với tổng số 20 em nhóm 10 em * Nhóm A: Nhóm đối chiếu: Tập theo giáo án giáo viên, HLV trường PTTH * Nhóm B: Nhóm thực nghiệm: Tập theo giáo án biên soạn Thời gian thực nghiệm là: tuần (2 tháng) tuần tập luyện buổi (thứ 2, 3, 5, 6, 7) Để phân nhóm chúng tơi kiểm tra test lựa chọn để đánh giá SMTĐ nhóm cho kết bảng 3.4 Bảng 3.4.: So sánh test đánh giá SMTĐ nhảy cao nhóm trước thực nghiệm (nA = nB = 10) 13 Test Bật xa chỗ (cm) Bật nhảy với bảng (cm) Nhảy cao (cm) Nhóm ĐC TN ĐC TN ĐC TN x  245  247  44  43  150  150  ttính 1,13 1,02 tbảng 2,101 p > 0,05 0,93 Từ bảng 3.4 cho ta thấy: - Thành tích bật xa chỗ nhóm đối chiếu 245 cm thấp so với nhóm thực nghiệm 247 cm Kết t tính = 1,13 < tbảng = 2,101, ngưỡng xác suất p > 0,05 - Thành tích bật nhảy với bảng nhóm đối chiếu 44 cm cao so với nhóm thực nghiệm 43 cm Kết t tính = 1,02 < tbảng = 2,101, ngưỡng xác suất p > 0,05 - Thành tích nhảy cao nhóm đối chiếu 150 cm tương đương so với nhóm thực nghiệm 150 cm Kết t tính = 0,93 < tbảng = 2,101, ngưỡng xác suất p > 0,05 Qua kết bảng 3.4 nhận thấy trình độ thể lực nhóm thực nghiệm đối chứng biểu test đánh giá sức mạnh tốc độ nhảy cao Chứng tỏ có đồng phân nhóm trước bước vào thực nghiệm B Quá trình thực nghiệm Để nội dung tập mà đưa vào thực nghiệm đạt hiệu cao Chúng lập tiến trình giảng dạy phân phối lượng vận động trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5 Nội dung huấn luyện cụ thể TT Nội dung huấn luyện Lượng vận động Tổng số buổi tập luyện (buổi) Chu kỳ huấn luyện tuần 40 5 5 5 5 Tổng số thời gian tập (giờ) 76 10 10 10 10 10 10 Tổng số kiểm tra (giờ) 4 Trò chơi vận động (giờ) 4h55 45 45 30 30 Gánh tạ đứng lên ngồi xuống 14 tổ/ 168 lần 24 24 24 Thực bước giậm nhảy đá lăng chân 20 - 30m rơi xuống chân giậm nhảy (phút) 120 phút 45 45 10 30 Ghi 30 30 55 24 24 24 24 6 14 Bài tập phát triển tốc độ: chạy xuất phát thấp, xuất phát cao, tốc độ cao (30 60) số lần 45 9 6 3 Thực bật ếch chân (tổ/số lần) 16 tổ/405 45 45 60 45 45 60 60 45 Thực bật cao liên tục chạm vật qui định (số lần) 530 80 80 80 80 70 70 70 10 Bật xa chỗ + bật xa bước (tổ/số lần) 16 tổ/160 20 20 20 20 20 20 20 20 KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN CỤ THỂ TUẦN THỨ VÀ * Thứ 2: Khởi động chạy chậm 400 tập phát triển chung 10' (chạy bước nhỏ nâng cao đùi chạy đạp sau) lần x 30m chạy tăng tốc lần x 60m 10' - Cơ bản: trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ (10 - 15') - Chạy đà diện đá chân lăng rơi xuống chân giậm từ - 7m Thực lần tổ x lần nghỉ quãng (3 - 5') - Chạy xuất phát cao lần x 30m nghỉ quãng - 4' - Bật nhảy thẳng chân hố cát tổ x 15 lần nghỉ - 5' Kết thục chạy thả lỏng 400 - 600m (10') * Thứ 3: Khởi động chạy chậm 400m tập thể dục ta không 10' tập ép doẻ 10' Bài tập bổ trợ chuyên môn (chạy bước nhỏ nâng cao đùi chạy đạp sau) lần x 30m chạy tăng tốc độ lần x 60m Cơ bản: Trò chơi vận động phát triển tốc độ thời gian (10 - 15') - Chạy đà diện giậm nhảy đá chân lăng rơi xuống chân giậm tổ x lần nghỉ (3 - 5') - Thực bật nhẩy liên tục tổ x lần đà từ - bước chạy - Nhảy lò cò chân lần x 30m nghỉ từ - 5' - Chơi bóng chuyền 6.10 - 15' Kết thúc chạy chậm thả lỏng 400 - 600m (10-15') KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN CỤ THỂ TUẦN THỨ * Thứ 2: Khởi động chạy chậm 400m tập thể dục tay không 10' tập dẻo 10' tập bổ trợ chuyên môn 10 ' Cơ bản: - Chạy xuất phát thấp 30m: lần x 30m nghỉ quãng - 5' - Trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ 10 - 15' - Bài tập phát triển sức mạnh tay, ngực, bụng, lưng tổ x 15 lần nghỉ 3' 15 - Bật nhảy liên tục hố cá tổ x 15 lần nghỉ - 5' chơi bóng chuyền - 10' - Kết thúc chạy thả lỏng sân cỏ 10' * Thứ 3: Nội dung khởi động thứ Cơ bản: - Chạy đà diện giậm nhảy đá chân lăng rơi xuống chân giậm tổ x lần nghỉ 3' - Bài tập kỹ thuật chuyển qua xà thực lần nghỉ 1' - Bật ếch sân cỏ tổ x 10 - 15 lần nghỉ quãng - 5' - Tổ chức chơi bóng chuyền 15' Kết thúc chạy chậm thả lỏng 400m * Thứ 5: Khởi động nội dung thứ Cơ bản: - Bật nhảy với bảng tổ x lần nghỉ quãng 3' - Chạy 30m xuất phát cao: lần x 30m max nghỉ quãng 3' - Bật nhạy liên tục hố cát tổ x 16 lần (3 - 4') - Nhảy lò cò chân - tổ x 50m nghỉ - 5' - Tổ chức chơi bóng đá 15' Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng sân cỏ * Thứ 6: Khởi động nội dung thứ Cơ bản: - Trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ 15' - Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ với dụng cụ đàn hồi phát triển sức mạnh chân, tay tổ x 15 lần nghỉ quãng - 5' - Bài tập đẳng trường (tĩnh) có căng cực đại thực lần x 6' nghỉ 3' - Thực bật nhảy chân hố cát tổ x 15 lần nghỉ - 5' Kết thúc chạy chậm thả lỏng 400 - 600m KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN CỤ THỂ TUẦN THỨ * Thứ 2: Khởi động chạy chậm 400m tập thể dục tay không 10' tập doẻ 10' tập bổ trợ chuyên môn 10' Cơ bản: - Trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ 15' - Bật nhảy với thực lần nghỉ 1' - Chạy đà diện giậm nhảy đá chân rơi xuống chân giậm lần, nghỉ 1' nhẩy 16 - Bật nhảy có bục 3t x 20 lần nghỉ - 5' - Tổ chức chơi bóng chuyền 10 - 15' Kết thúc chạy thả lỏng 400 - 600m * Thứ ba: Khởi động nội dung thứ hai Cơ bản: - Chạy xuất phát thấp 3t x 30m max nghỉ từ - 5' - Bài tập phát triển sức mạnh với lực đàn hồi (dây chun) chân, ngực 3t x 16l nghỉ - 5' - Bài tập đẳng trường (tĩnh) với căng cực đại tập với dụng cụ thể dục 5l x (6-7') nghỉ 2' - Nhảy lò cò chân 3t x 50m nghỉ 4' Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng 600m KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN CỤ THỂ TUẦN THỨ * Thứ 2: Khởi động chạy chậm 400m tập thể dục tay không 10', tập dẻo 10', tập bổ trợ chun mơn 10' Cơ bản: - Trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ 15' - Thực bật nhảy với bảng nghỉ lần 1' - Chạy 30m xuất phát thấp 3tx30m với tốc độ tối đa nghỉ 3' - Bật ếch chân sân cỏ 3t x 15 lần nghỉ 4' - Tổ chức chơi bóng đá 20' Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng sân cỏ KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN CỤ THỂ TUẦN THỨ VÀ * Thứ 2: Khởi động chạy chậm 40m, tập thể dục tay không 10', tập ép dẻo 10', tập bổ trợ chuyên môn: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau lần x 30m, chạy tăng tốc lần x 60m Cơ bản: - Trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ 15' - Bài tập phát triển tay, ngực, lưng, bụng 4t x 15 lần, nghỉ 5' - Bật nhảy cát 4t x 15 lần nghỉ 4' - Bật nhảy lò cò chân 3t x 30m nghỉ - 5' Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng 400 - 600m * Thứ 3: Khởi động giống thứ Cơ bản: 17 - Bật nhảy liên tục với bảng lần nghỉ lần 1' - Tổ chức chơi bóng chuyền 20' * Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng 400m - 600m Thứ 5: Khởi động chạy chậm 400m, tập thể dục tay không 10', tập dẻo 10', tập bổ trợ chuyên môn 10' Cơ bản: - Chạy xuất phát cao 30m x tổ nghỉ 3' - Bật nhảy liên tục bục tổ x 16 lần nghỉ - 5' - Bật ếch sân cỏ tổ x 15 lần nghỉ 4' - Chơi bóng chuyền 6' (15') Kết thúc: Chạy thả lỏng 400m Thứ 6: Nội dung khởi động giống thứ Cơ bản: Trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ 15' - Bật nhảy liên tục với bngr tạo căng tối đa chân giậm nhảy lần nghỉ lần 1' - Tập với dụng cụ nhằm phát triển sức mạnh tốc độ chân, tay 4t x 18 lần nghỉ 3' - Thực căng tối đa tập đẳng trường (tĩnh) có căng cực đại lần x 6" nghỉ 2' - Thực chạy đạp sau tổ x 80m nghỉ 5' Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng 800m Thứ 7: Khởi động chạy chậm 400m, tập thể dục tay không 10', tập dẻo 10', tập bổ trợ chuyên môn 10' - Thực chạy đà diện giậm nhảy đá chân lăng rơi xuống chân giậm lần nghỉ lần 2' - Nhảy lò cò chân tổ x 50m nghỉ - 5' - Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng 400 - 600m KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN CỤ THỂ TUẦN THỨ * Thứ 2: Chạy chậm 400m tập thể dục tay không 10' tập dẻo 10' tập bổ trợ chuyên môn 10' Cơ bản: - Xuất phát cao lần x 30m tốc độ tối đa nghỉ 3' - Tập sức mạnh tay ngực, lưng, bụng 3t x 15 lần nghỉ - 5' - Nhảy lò cò chân 1- tổ x 50m nghỉ - 5' - Trò chơi vận động đá bóng (chơi bóng ma) 15' 18 Kết thúc: Chạy chậm thả lỏng sân cỏ * Thứ 3: Khởi động nội dung thứ Cơ bản: - Trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ 15' - Bài tập phát triển sức mạnh chân với lực đàn hồi (dây chun) 3t x 20l nghỉ 3' - Chạy bước giậm nhảy liên tục 3t x 80m nghỉ 4' C Sau thực nghiệm: Để so sánh khác thành tích nhóm chúng tơi sử dụng tốn học thống kê để tính (t) theo cơng thức trình bày phần trước thực nghiệm để thấy rõ phát triển thành tích nhóm đối chiếu nhóm thực nghiệm kết thu nhóm trình bầy bảng 3.6 Bảng 3.6 So sánh test đánh giá SMTĐ nhảy cao nhóm sau thực nghiệm (nA = nB = 10) Test Bật xa chỗ (cm) Bật nhảy với bảng (cm) Nhảy cao (cm) Nhóm ĐC TN ĐC TN ĐC TN x  246  250  46  49  152  155  ttính 2,21 2,3 tbảng 2,101 p < 0,05 2,71 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua lựa chọn xác định test: - Bật xa chỗ (cm) - Bật cao với bảng (cm) - Nhảy cao (cm) KIẾN NGHỊ Qua thời gian nghiên cứu chúng tơi có số kiến nghị sau: - Các tập lựa chọn sử dụng làm tài liệu tham khảo giảng dạy huấn luyện nhảy cao XÁC NHẬN CỦA THỦ Thanh Hóa, Ngày 20 tháng năm 2017 TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Kí ghi rõ họ tên) 19 Lê Như Tuân 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trọng Bảo (1996), phát tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu tài năng, NXB TDTT Bungacova (1998), Phương pháp tuyển chọn đào tạo VĐV bơi lội trẻ, NXB TDTT Dịch Phạm trọng Thanh Lê Bửu, Nguyễn Thế Truyền (1989), Phương pháp thể thao trẻ, NXB thành phố Hồ Chí Minh Dương Nghiệp Chí (1991), Đo lường thể thao, NXB TDTT Hà Nội Đàm Quốc Chính, Nguyễn Hồng AN (1994), Nghiên cứu yếu tố, điều kiện thành tích thể thao việc sử dụng chúng trình huấn luyện chạy cự lý ngắn Hà Nội Tôn Ninh Chính, Từ Lương San (2003), Nhảy cao lưng qua xà, NXB TDTT, Dịch Kim Dao Hoàng Mạnh Cường (1994), Mơ hình hố số thể lực chun mơn nhằm đánh giá trình độ tập luyện dự báo thành tích VĐV chạy 100m - 200m Việt Nam Xin trân trọng cảm ơn cộng tác đồng chí! 21 22 ... lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho VĐV nam đội tuyển điền kinh trường THPT Triệu Sơn 6" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu, lựa chọn tập phát triển sức mạnh. .. phát triển sức mạnh tốc độ nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT Triệu Sơn Để điều tra thực trạng phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích cho nam VĐV đội tuyển điền kinh Trường THPT. .. 2.1.2- Nhiệm vụ 2: Lựa chọn đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho VĐV nam đội tuyển điền kinh trường THPT Triệu Sơn 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Để giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho vđv nam đội tuyển điền kinh trường THPT triệu sơn 6 , Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho vđv nam đội tuyển điền kinh trường THPT triệu sơn 6 , CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan