Một số biện pháp sử dụng sơ đồ trống để phát huy tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử 10 trường THPT trần phú nga sơn

10 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:05

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp để giải vấn đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị, đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 1 MỞ ĐẦU Sinh thời chủ tịch Hồ chí Minh ln quan tâm, chăm lo nghiệp giáo dục coi “nhiệm vụ giáo dục quan trọng vẻ vang” xây dựng kinh tế văn hóa khơng có cán khơng làm được, người cán có tài mà khơng có đức vơ dụng Trong bối cảnh phát triển không ngừng khoa học kĩ thuật, xu hợp tác tồn cầu đòi hỏi quốc gia quan tâm đến giáo dục Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng xác định mục tiêu giáo dục nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài hình thành đội ngũ tri thức có tay nghề có lực thực hành, tự chủ động sáng tạo, có tinh thần yêu nước, giáo dục động lực phát triển đưa đất nước tiến tới giàu mạnh, dân chủ văn minh, sánh vai cường quốc năm châu Vì đổi để nâng cao hiệu giáo dục vấn đề toàn Đảng, toàn dân quan tâm 1.1 Lí chọn đề tài Đổi giáo dục nước ta cải cách toàn diện để giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội , bảo vệ tổ quốc hội nhập quốc tế Việc đổi diễn đồng tất cấp học, ngành học, nội dung phương pháp có môn Lịch sử trường trung học phổ thông Mục đích giáo dục phổ thơng khơng rèn luyện cho học sinh lực nhận thức mà khuyến khích định hướng cho em lực hành động Việc dạy học lịch sử góp phần thực khả này.Vì qua kiện lịch sử cụ thể cung cấp cho học sinh mẫu hình, cách hành động khác nhau, có tác dụng gợi ý mở hướng khả hành động cụ thể Sức mạnh tri thức lịch sử khuyến khích thúc đẩy định hướng hành động học sinh đúng, độc lập chủ động Thông qua học lịch sử giáo viên giúp học sinh khôi phục khứ rút kết luận đánh giá học kinh nghiệm cho sống ngày nên môn lịch sử trường phổ thơng có vai trò hình thành cho học sinh kiến thức lịch sử phát triển hợp quy luật xã hội loài người Trên sở giáo dục em lòng tự hào dân tộc lý tưởng độc lập tự do, rèn luyện kĩ vận dụng trí thức học hành động thực tiễn , phù hợp với trình độ, nhiệm vụ Để nâng cao hiệu học tập lịch sử, học sinh có hứng thú chủ động sáng tạo lĩnh hội kiến thức môn học đòi hòi tất thầy phải đổi phương pháp dạy học, sử dụng phương pháp phù hợp, tổ chức hoạt động phải linh hoạt để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức cách tự giác, Thông thường giảng dạy lịch sử trường THPT giáo viên sử dụng phương pháp phù hợp với môn học lược thuật, miêu tả, sử dụng tranh ảnh đồ dùng trực quan, so sánh, phân tích, sử dụng tư liệu hay sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy, thảo luận để học sinh hiểu rõ kiện, tượng lịch sử Việc sử dụng sơ đồ, đặc biệt sơ đồ trống đưa lại kết cao Sử dụng sơ đồ trống đánh đố học sinh mà giúp em phát triển tư tìm tòi khám phá , hiểu lịch sử sâu sắc từ có ý nghĩa giáo dục lớn Học sinh lớp 10 trường phổ thơng nói chung lực học tập mơn sử chưa tốt, em thụ động việc tiếp thu giảng, chưa biết cách khai thác kiến thức sách giáo khoa phục vụ cho học cách có hiệu Mặt khác nhiều giáo viên giảng dạy tham kiến thức chưa đưa phương pháp kích thích tìm tòi sáng tạo học sinh nên kết kiểm tra chưa cao Nhằm nâng cao chất lượng dạy học tạo hứng thú cho học sinh học môn lịch sử, tơi sử dụng phương pháp học tập tích cực: “Một số biện pháp sử dụng sơ đồ trống để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử 10 trường THPT Trần phú - Nga sơn.” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Giúp học sinh chủ động , tích cực tìm tòi hồn thiện kiến thức - Giúp học sinh hiểu , nhớ lâu học qua tạo hứng thú , say mê môn học Nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu vấn đề biện pháp sử dụng sơ đồ trống nhằm tạo hứng thú học tập, kiểm tra theo nhóm, cặp, cá nhân nội dung lịch sử lớp 10 THPT - Học sinh lớp 10A, 10G trường THPT Trần Phú - Nga Sơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu phương pháp dạy học lịch sử - Kiểm tra kết học sinh, đối chiếu so sánh điều tra chất lượng - Phương pháp thống kê xử lý số liệu - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế Thực hành giảng dạy NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận Phát triển tư học sinh môn sử trường trung học biết ghi nhớ kiện tượng lịch sử mà quan trọng em phải nắm chất kiện, giải thích kiện , tượng lịch sử, phát triển tư logic cho học sinh quan trọng Làm để nâng cao môn lịch sử trường phổ thông , để phát huy tính tích cực chủ động hứng thú môn học nhiều nhà giáo dục , thầy giáo trăn trở tìm tòi áp dụng phương pháp có hiệu phù hợp với đối tượng học sinh Như nhà giáo dục Đai-si nói : Dạy học lịch sử dạy học thứ , đòi hỏi người thầy khêu gợi thông minh bắt buộc trí nhớ làm việc bắt ghi chép trả lời Để phát triển trí thơng minh lơgic tự tìm tòi học sinh Việc sử dụng phương pháp sơ đồ trống có hiệu lớn phương pháp dạy học trực quan , kiến thức sếp dạng mơ hình có tính biểu tượng xây dựng cấu trúc lôgic bên kiện tượng lịch sử cách khái quát , em tự tìn tòi kiến thức cách chủ động , từ góp phần phát triển lực nhận thức tư tưởng , nhân cách cho em 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Hiện nhiều học sinh trung học phổ thơng nói chung, học sinh lớp 10 nói riêng lực học mơn sử yếu , nhiều em có quan điển giống chì cần học thuộc, học vẹt mà chưa có yêu mến, khám phá môn học giống môn học khác Bản thân em chưa chưa có phương pháp học cụ thể để chiếm lĩnh kiến thức từ giảng giáo viên Mặt khác giáo viên giảng dạy số trường phần chưa định phương pháp dạy học chưa truyền niềm say mê cho học sinh nên chất lượng kì thi thấp, tỉ lệ yếu nhiều Từ thự tế thân tự học tự nghiên cứu phương pháp dạy học phù hợp nội dung dạy , đối tượng học tập để đạt hiệu , hướng cho em tư độc lập tự tìm tòi khám phá kiện lịch sử , tơi chọn đề tài sử dụng sơ đồ trống dạy học lịch sử 10 trung học phổ thông 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Sơ đồ trống đồ dung trực quan khơng có kí hiệu sử dụng bài, mục phần mục nhằm phát huy lực hành động tìm tòi suy nghĩ em Các giải pháp sử dụng sơ đồ trống dạy học lịch sử lớp 10 THPT: + Tổ chức tìm hiểu kiến thức + So sánh kiện tượng lịch sử + Luyện tập củng cố kiến thức 2.3.1 Sử dụng sơ đồ trống tìm hiểu kiến thức - Vận dụng: Bài Trung Quốc thời phong kiến sách giáo khoa lịch sử 10 THPT, tìm hiểu hình thành xã hội phong kiến - Mục đích: giúp học sinh tìm hiểu xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành gồm giai cấp nào, mối quan hệ giai cấp - Tổ chức thực hiện: + Bước 1: Chuẩn bị : Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ, bút Sau giới thiệu việc làm nhà Tần với ý nghĩa thống đất nước, giáo viên dẫn dắt với việc thống lãnh thổ, sản xuất phát triển xã hội Trung Quốc có thay đổi nào? Xã hội phong kiến hình thành em đọc sách giáo khoa hồn thiện sơ đồ phân hóa xã hội Trung Quốc theo mẫu sau Xã hội Trung Quốc cổ đại Xã hội phong kiến Trung Quốc + Bước 2: Học sinh đọc sách giáo khoa, thảo luận theo cặp hoàn thiện sơ đồ phút, giáo viên gợi ý kiến thức xã hội phương đông cổ đại + Bước 3: Giáo viên gọi học sinh lên bảng hoàn thiện bảng phụ, học sinh khác bổ sung (nếu cần) sau giáo viên nhận xét kết hợp với sử sụng sơ đồ chuẩn bị trước Xã hội Trung Quốc cổ đại Xã hội phong kiến Trung Quốc Qúi tộc Nông dân công xã Địa chủ Nông dân giàu Nông dân tự canh Nông dân nghèo RĐ Tô Nông dân lĩnh canh Nô lệ + Bước 4: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ giai cấp mới, mối quan hệ giai cấp Sau học sinh trả lời giáo viên kết luận: Như quan hệ bóc lột q tộc với nơng dân cơng xã bắt đầu tan vỡ nhường chỗ cho quan hệ bóc lột địa tô địa chủ với nông dân lĩnh canh xã hội phong kiến hình thành 2.3.2 Sử dụng sơ đồ trống so sánh kiện tượng lịch sử - Vận dụng: Bài 17 Quá trình hình thành phát triển nhà nước phong kiến (từ kỉ X đến kỉ XV) sách giáo khoa lịch sử 10 THPT, tìm hiểu tổ chức máy nhà nước phong kiến kỉ XI - XV vận dụng 25 Tình hình trị, kinh tế, văn hóa triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX so sánh máy nhà nước thời Gia Long Minh Mạng - Mục đích: giúp học sinh so sánh điểm giống khác tổ chức máy nhà nước thời Lí, Trần, Hồ với máy nhà nước thời Lê sơ rút phát triển tổ chức máy nhà nước thời Lê sơ - Tổ chức thực hiện: + Bước 1: Giáo viên chuẩn bị sơ đồ trống theo mẫu sau, tờ giấy Ao, băng dính mặt, bút Sau học sinh tìm hiểu việc làm nhà Lý có ý nghĩa to lớn mở thời kì phát triển đất nước Đại Việt, giáo viên dẫn dắt từ kỉ XI -XV tổ chức máy nhà nước xây dựng phát triển hoàn chỉnh Vậy qua triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê sơ tổ chức máy nhà nước phát triển hoàn chỉnh nào? Em đọc sách giáo khoa hoàn thiện sơ đồ sau: Sau giáo viên chia lớp thành nhóm u cầu : Nhóm hồn thiện sơ đồ máy nhà nước thời Lý, Trần, Hồ Nhóm hồn thiện sơ đồ máy nhà nước thời Lê sơ Tổ chức máy nhà nước thời Lí,Trần, Hồ Tổ chức máy nhà nước thời Lê sơ Trung ương Địa phương + Bước 2: Học sinh đọc sách giáo khoa, thảo luận theo cặp hoàn thiện sơ đồ thời gian phút + Bước 3: Giáo viên gọi nhóm học sinh lên bảng chọn dán vào sơ đồ trống từ đúng, học sinh khác nhận xét bổ xung Giáo viên nhận xét, kết luận sử dụng sơ đồ chuẩn bị trước sau: Tổ chức máy nhà nước thời Lí,Trần, Hồ Tổ chức máy nhà nước thời Lê sơ Vua Vua Trung Tể tướng Sảnh Đại hành khiển Viện ương Đài Lộ, Trấn Phủ, Huyện, Châu Xã Ngự sử đài Hàn lâm viện Đạo thừa tuyên Địa phương Phủ, Huyện, Châu Xã + Bước 4: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ rút điểm giống khác tổ chức máy nhà nước thời thời Lí,Trần, Hồ với tổ chức máy nhà nước thời Lê sơ Học sinh trả lời, học sinh khác bổ sung Giáo viên kết luận: dựa vào sơ đồ rút điểm giống khác Giống nhau: Trung ương có vua đứng đầu, Địa phương giữ nguyên cấp phủ, huyện, châu xã Khác nhau: Trung ương thời Lê sơ chức Tể tướng Đại hành khiển bị bãi bỏ thay vào bộ, Địa phương thời Lê sơ khơng Lộ, Trấn thay vào 13 Đạo thừa tuyên Như tổ chức máy nhà nước thời Lê sơ hồn chỉnh hơn, quyền lực quyền trung ương quyền lực nhà vua cao Chứng tỏ máy nhà nước quân chủ chuyên chế nhà Lê đạt đễn mức độ cao hoàn thiện 2.3.3 Sử dụng sơ đồ trống luyện tập, củng cố kiến thức - Vận dụng: dạy 29 Cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản Anh cách mạng tư sản đầu thời cận đại sách giáo khoa lịch sử 10 THPT - Mục đích: Giúp học sinh nắm đặc trưng cách mạng tư sản từ rút khái niệm cách mạng tư sản - Tổ chức thực hiện: + Bước 1: Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập Sau kết thúc Cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản Anh, giáo viên sử dụng sơ đồ trống để luyện tập củng cố theo mẫu sau: Cách mạng tư sản Anh Thời gian Giai cấp lãnh đạo Nhiệm vụ Mục tiêu Người lãnh đạo Hình thức + Bước 2: Học sinh tự hoàn thiện phiếu học tập thời gian phút sau giáo viên gọi học sinh hồn thiện trống + Bước 3: Học sinh hồn thiện trống, giáo viên nhận xét kết luận sử dụng sơ đồ chuẩn bị trước Cách mạng tư sản Anh Thời gian Giai cấp lãnh đạo 1642 -1688 Tư sản quí tộc Nhiệm vụ Mục tiêu Người lãnh đạo Hình thức Nội Lật đổ chế Mở đường Ơ Crơmchiến độ phong CNTB phát oen kiến triển + Bước 4: Sau hoàn thiện sơ đồ giáo viên nhấn mạnh đặc trưng cách mạng tư sản Anh nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, mục tiêu Học sinh quan sát sơ đồ rút kết luận cách mạng tư sản Anh cách mạng giai cấp tư sản lãnh đạo làm nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến mục tiêu mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển + Có thể sử dụng sơ đồ cho cách mạng tư sản đầu thời cận đại chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ, Cách mạng tư sản Pháp, vận động thống Đức, nội chiến Mĩ…để hoàn thiện khái niệm cách mạng tư sản 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Sau thực lớp: 10A 10G năm học 2017 - 2018 thấy đạt kết khả quan - Bài giảng lịch sở bớt nặng nề khô khan nhàm chán mà hút học sinh - Phần lớn em có ý thức học tập, có phương pháp học tốt chủ động tìm hiểu kiến thức, hứng thú tìm kiến thức - Cơ em biết quan sát sử dụng sơ đồ lịch sử để rút kiến thức cần nắm Do chất lượng tiết học cao hơn, học sinh tiếp thu tốt - Để đánh giá hứng thú học sinh khảo sát lớp kết sau: Lớp Sĩ số học sinh Kết khảo sát Hứng thú Không hứng thú 10A 42 41 10G 39 37 TỔNG 81 78 ( 96 % ) 3(4%) - Kết khảo sát nhóm lớp thực nghiệm đối chứng thể sau: Lớp Sĩ Giỏi Khá Tb Yếu Kém số SL % SL % SL % SL % SL % Thực 10A 42 16 38 15 36 10 24 0 nghiệm 10G 39 12 31 14 36 11 28 0 Đối 10B 40 23 10 25 14 35 17 0 chứng 10C 42 10 24 12 29 14 33 14 0 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận - Sơ đồ trống loại dụng cụ trực quan đơn giản có sức khái quát hệ thống hóa kiến thức cách đọng Nhưng trước sơ đồ vào giảng dạy giáo viên phải nghiên cứu kĩ nội dung, mực đích yêu cầu tiết học để lựa chọn sơ đồ phù hợp khai thác hết nội dung học, không sử dụng nhiều sơ đồ tiết học tránh dàn trải Sử dụng sơ đồ tiến trình học phải lúc chỗ, cường độ phải có say mê, tích cực học sinh, em phải cảm thấy hứng thú tìm hiểu kiến thức - Sự quan tâm hướng dẫn kịp thời giáo viên giúp em tự tin tự tìm hiểu kiến thức kiểm tra đánh giá - Qua q trình tổ chức nghiên cứu, tơi tìm biện pháp sử dụng sơ đồ trống nhằm tạo hứng thú cho học sinh học tập môn lịch sử lớp 10 THPT Khi áp dụng vào giảng dạy thấy hiệu quả, xây dựng cho em thói quen chủ động tìm hiểu kiến thức, có tác phong nhanh nhẹn, góp phần nâng cao hiệu môn học 3.2 Kiến nghị, đề xuất - Do thời gian nghiên cứu ngắn cần có thời gian để thực nhiều - Số lớp tham gia thực nên cần phải áp dụng rộng rãi nhiều lớp - Triển khai thực đồng cho đồng nghiệp tổ - Luôn tạo hứng thú cho học sinh - Cần có quan tâm hỗ trợ ngành, nhà trường trang thiết bị nhằm phục vụ tốt công tác dạy học - Giáo viên khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ ln tìm tòi phương pháp thích hợp với tiết dạy để hút học sinh vào học Trong q trình giảng dạy tơi đúc rút để viết sáng kiến kinh nghiệm này, chắn khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong cần có đóng góp ý kiến đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm thực hiệu quả, áp dụng vào thực tiễn XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Thanh hóa, ngày 25 tháng 5năm 2018 Tơi xin cam đoan sáng kiến sản phẩm trí tuệ cá nhân, khơng có chép Nếu sai phạm Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Người viết Hoàng Thị Nga TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình phương pháp giảng dạy Lịch Sử Của tác giả Phan Ngọc Liên Trần Văn Trị,Trịnh Tùng, nguyễn Thị Côi, nhà xuất giáo dục Năm 1998 Sách giáo khoa Lịch sử 10 Của nhóm tác giả Phan ngọc Liên, Lương Ninh, Trương Hữu Quýnh,Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Cảnh Minh, Nghiêm Đình Vì nhà xuất giáo dục Năm 2007 Những vấn đề chung đổi giáo dục THPT môn Lịch sử Của Bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Xuân Trường biên soạn Nhà xuất giáo dục năm 2007 Sách giáo viên môn Lịch sử lớp 10 Của nhóm tác giả Phan ngọc Liên, Lương Ninh, Trương Hữu Quýnh,Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Cảnh Minh, Nghiêm Đình Vì Nhà xuất giáo dục năm 2007 10 ... phương pháp học tập tích cực: Một số biện pháp sử dụng sơ đồ trống để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử 10 trường THPT Trần phú - Nga sơn. ” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Giúp học sinh. .. đề biện pháp sử dụng sơ đồ trống nhằm tạo hứng thú học tập, kiểm tra theo nhóm, cặp, cá nhân nội dung lịch sử lớp 10 THPT - Học sinh lớp 10A, 10G trường THPT Trần Phú - Nga Sơn 1.4 Phương pháp. .. hiểu rõ kiện, tượng lịch sử Việc sử dụng sơ đồ, đặc biệt sơ đồ trống đưa lại kết cao Sử dụng sơ đồ trống đánh đố học sinh mà giúp em phát triển tư tìm tòi khám phá , hiểu lịch sử sâu sắc từ có
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp sử dụng sơ đồ trống để phát huy tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử 10 trường THPT trần phú nga sơn , Một số biện pháp sử dụng sơ đồ trống để phát huy tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử 10 trường THPT trần phú nga sơn