Hướng dẫn học sinh sưu tầm những mẫu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước của bác hồ để học bài 2

18 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:05

MỤC LỤC Nội dung PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG 2.1 Cơ sở nghiên cứu 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng viết sáng kiến 2.3 Các giải pháp để giải vấn đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 10 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 10 3.1 Kết luận 10 3.2 Kiến nghị 12 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thách thức q trình hội nhập kinh tế tồn cầu đòi hỏi phải có nguồn nhân lực có đủ phẩm chất lực để đáp ứng yêu cầu xã hội giai đoạn Người lao động phải có say mê, cần cù sáng tạo, khả thích ứng điều kiện, hồn cảnh Để có nguồn nhân lực đòi hỏi mơn học nhà trường phổ thơng ngồi việc dạy cho học sinh kiến thức mơn phải hướng tới giáo dục kĩ năng, gắn việc học kiến thức vào thực tiễn Nghị Trung ương khóa VII ( 1- 1993), Nghị Trung ương khóa VIII ( 12- 1996), thể chế hóa Luật giáo dục sửa đổi, ban hành ngày 27/6/2005, điều 24 ghi rõ “ bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” Bộ mơn lịch sử mơn học có ưu ý nghĩa quan trọng việc giáo dục người toàn diện mặt nhận thức, tư tưởng, tình cảm giáo dục cho em cần cù, khả tư tìm tòi sáng tạo Đặc biệt, thơng qua học, chuyên đề liên quan đến trình hoạt động cách mạng Bác Hồ, học, chuyên đề kinh tế, kháng chiến chống ngoại xâm Trong học, chuyên đề liên quan đến trình hoạt động cách mạng Bác Hồ nội dung lịch sử ngày đầu hành trình tìm đường cứu nước Bác có tác dụng lớn việc giáo dục học sinh tính cần cù, tinh thần yêu lao động, ý thức tự học Việc để học sinh tìm tòi mẩu chuyên liên quan đến năm đầu hoạt động cách mạng nước ngồi Bác, khơng gây hứng thú cho học sinh mà tác động lớn đến tình cảm, khâm phục thân Bác Phương pháp sử dụng số mẩu chuyện hành trình tìm đường cứu nước Bác, có tác dụng lớn việc cung cấp kiến thức cho học sinh có ý nghĩa lớn đến tư tưởng, tình cảm thái độ học sinh Đây nội dung kiến thức bản, tâm chương trình lịch sử 11 Đối với giáo viên, người dạy trọng đến nội dung kiến thức giáo viên ôn học sinh giỏi Tuy nhiên, học có nội dung kiến thức liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác lại thuộc gần cuối chương trình lịch sử lớp 11 Đây thời điểm gần cuối năm, nên nhiều học sinh học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn nhãng, uể oải học tập Đây thời điểm nhiều giáo viên trọng tập trung ôn thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh khối 12, nên việc tìm tòi phương pháp hữu hiệu để đưa vào giảng lịch sử lớp 11 có lẽ khơng trọng nhiều Do vậy, để gây tò mò, hứng thú học tập cho học sinh học lịch sử gần cuối năm, phương pháp tích cực mà giáo viên áp dụng lớp vào tiết dạy dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng dạy học tranh ảnh… phương pháp giao nhiệm vụ cho học sinh tìm thuyết trình mẩu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác thiết nghĩ phương pháp đạt hiệu cao Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài “ Hướng dẫn học sinh sưu tầm mẩu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ để học 24: Việt Nam năm chiến tranh giới thứ ( 1914- 1918) ( Lịch sử lớp 11 THPT) nhằm nâng cao hứng thú học tập giáo dục tinh thần tự học, lòng yêu lao động cho học sinh THPT” 1.2 Mục đích nghiên cứu: Phương pháp giao nhiệm vụ nhà cho học sinh sưu tầm mẩu chuyên liên quan đến năm đầu hoạt động cách mạng nước Bác Hồ, gây hứng thú cho học sinh mà tác dụng lớn việc giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần tự giác lao động học sinh, chỗ dựa để hiểu biết sâu sắc chất kiện lịch sử Trong trình dạy học sử dụng mẫu chuyện đời hoạt động cách mạng Bác Hồ có ý nghĩa vơ lớn việc nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần to lớn nâng cao chất lượng học lịch sử, gây hứng thú học tập cho học sinh Học sinh tìm hiểu câu chuyện đời hoạt động cách mạng Bác Hồ xem cầu nối khứ Những mẫu chuyện đời hoạt động cách mạng Bác Hồ có khả gây ấn tượng sâu sắc với học sinh Nhiều mẩu chuyện chứa đựng nội dung lịch sử mà có tác dụng lớn việc làm phong phú đời sống tâm hồn, có sức lay động, cổ vũ việc định hướng suy nghĩ hành động học sinh Thơng qua việc tìm hiểu những mẫu chuyện đời hoạt động cách mạng Bác Hồ trình tìm đường cứu nước học sinh khơng có phút giây thư giãn học tập mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh học, tạo cho khơng khí học sơi nổi, học sinh rèn luyện cho tinh thần hỗ trợ, hợp tác lẫn để giải nội dung học Qua học sinh có hội để thể lực thân nâng cao lực giao tiếp mình, từ rút kết luận đắn, cách ứng xử phù hợp Hơn nữa, học có nội dung kiến thức liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác một nội dung trọng tâm chương trình Vì vậy, sử dụng phương pháp yêu cầu học sinh tìm hiểu những mẫu chuyện đời hoạt động cách mạng Bác Hồ trình tìm đường cứu nước giúp giảng giáo viên sinh động, hấp dẫn, qua giúp em khắc sâu kiến thức học Thơng qua tìm hiểu đề tài giúp tơi nắm lý luận dạy học mơn nói chung lý luận sử dụng chuyện kể vào giảng nói riêng để từ vận dụng vào việc dạy học lịch sử trường phổ thông 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Trong đề tài này, chọn bài: Việt Nam năm chiến tranh giới thứ ( 1914- 1918) ( Lịch sử lớp 11 THPT) để vận dụng Tìm hiểu nội dung mẫu chuyện đời hoạt động cách mạng Bác Hồ trình tìm đường cứu nước giúp em học sinh nhận thức tượng lịch sử cách chân thực nhất, thấy vĩ đại, lại gần gũi bình dị Bác Hồ kính u Từ tạo nên hứng thú học tập lịch sử góp phần giáo dục em phát triển toàn diện cả kiến thức, tư tưởng, tình cảm, thái độ phát triển kĩ 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp trực quan ( Trực tiếp quan sát dạy giáo viên trường phổ thông) - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết, phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh - Phương pháp thực nghiệm: tiến hành soạn thực nghiệm tiết dạy cụ thể để khẳng định tính khả thi, hiệu việc lồng ghép kể chuyện dạy học lịch sử - Phương pháp kể chuyện lịch sử NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến: Bộ môn lịch sử trường phổ thơng có vai trò ý nghĩa quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh Bước sang kỷ XXI, xu khu vực hố, tồn cầu hoá diễn mạnh mẽ Càng giao lưu, hội nhập quốc tế, cần thiết phải giữ vững sắc dân tộc, giáo dục tình yêu lao động, tình yêu quê hương, đất nước ý thức trách nhiệm công dân Trên sở tri thức lịch sử dân tộc hiểu biết quốc tế, mơn Lịch sử có ưu đặc biệt việc giáo dục đạo đức cho học sinh Do đặc trưng môn Lịch sử khác với môn học khác chương trình dạy học phổ thơng em không trực tiếp chứng kiến kiện lịch sử trực tiếp lịch sử khơng lặp lại, khơng biểu diễn phòng thí nghiệm, nên việc em nắm kiến thức khó khăn Phần nhiều kiến thức lịch sử khơng tái cách sinh động mà mờ nhạt, chung chung, khó hiểu từ em cảm thấy chưa có hứng thú với mơn học Mơn Lịch sử có vai trò quan trọng vậy, nhiên thực tế nay, việc dạy học lịch sử trở thành mối quan tâm toàn xã hội Nhiều nơi, nhiều giáo viên áp dụng phương pháp thầy đọc, trò chép Hơn nữa, lịch sử mơn thuộc khối C- khối có nhiều ngành học khơng học sinh lựa chọn sau học trường chuyên nghiệp trường nhiều sinh viên không xin việc làm Do vậy, nhiều học sinh khơng thích học mơn Lịch sử xem môn môn phụ, cần học cho qua, khơng cần ý Chính tư tưởng nguyên nhân làm cho chất lượng dạy học môn lịch sử trường phổ thông năm gần rơi tình trạng đáng báo động, nhiều em học sinh quay lưng lại với môn lịch sử Vậy làm để em thích học lịch sử, nhận thức tầm quan trọng môn Trong trình giảng dạy nhiều giáo viên tìm tòi nhiều phương pháp, nhiều tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học đưa vào giảng để đem lại dạy đạt hiệu cao Và việc sử dụng sử dụng mẩu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử vào dạy học biện pháp gây hứng thú cho học sinh học tập môn 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng viết sáng kiến: Cùng với nghiệp đổi đất nước, nghiệp đổi giáo dục, đào tạo đặt cách cần thiết Một nội dung quan trọng đổi giáo dục, đào tạo phải đổi phương pháp dạy học lịch sử theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm Trong năm qua việc tiến hành đổi phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông tiến hành Thực tiễn vấn đề sử dụng mẩu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử vào dạy học có nhiều ưu điểm tiến Một số giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề sử dụng tìm tòi nhiều mẩu chuyện phù hợp với dạng Việc tìm hiểu, sử dụn những mẫu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử tiết học khơng có phút giây thư giãn học tập mà phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học sinh học, tạo cho khơng khí học sơi nổi, học sinh rèn luyện cho tinh thần hỗ trợ, hợp tác lẫn để giải nội dung học Tuy vậy, việc tổ chức học hiệu với sử dụng những mẫu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử tiết học Lối dạy truyền thống thầy giảng, trò chép, thầy đọc, trò ghi kiến thức sách giáo khoa, giáo viên khơng tạo nên tìm tòi, hứng thú học tập mơn phổ biến Điều làm vị trí mơn lịch sử trường phổ thông bị giảm sút, học sinh không hứng thú với học lịch sử Mục tiêu nhiệm vụ mơn khơng đạt hiệu cao mong muốn Ở trường phổ thông nay, hầu hết giáo viên giảng dạy cho sử dụng những mẫu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử tiết học nguồn kiến thức quan trọng cần sử dụng Song, đa số giáo viên trường THPT sử dụng những mẫu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử tiết học vào dạy học lịch sử chưa thường xuyên Một lý nhiều giáo viên hạn chế, chí khơng biết nhiều câu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử Nhiều giáo viên tìm tòi nguồn tư liệu để đưa vào giảng, mà ý đến việc cung cấp kiến thức sách giáo khoa cho học sinh Đa phần giáo viên giao nhiệm vụ học tập nhà cho học sinh học kiến thức cũ, việc giao nhiệm chuẩn bị cho học sinh dừng chỗ yêu cầu học sinh làm số tập, trả lời số câu hỏi sách giáo khoa, chưa ý đến vấn đề yêu cầu học sinh tìm hiểu những mẫu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử tiết học có liên quan ngày hơm sau Hoặc giáo viên chưa hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ nhà cho học sinh phải làm gì, làm Như thấy việc sử dụng những mẫu chuyện liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử tiết học lịch sử trường phổ thông chưa ý cách thích đáng Giáo viên nhìn nhận nguồn tư liệu quan trọng nhằm tạo nên hứng thú học tập môn cho học sinh lại không dành đầu tư mặt thời gian Điều trực tiếp dẫn đến tiết học lịch sử thực chưa gây cho học sinh niềm thích thú Đây nguồn tài liệu hay chứa đựng nhiều tri thức lịch sử cần phải khai thác nhiều 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề “ Hướng dẫn học sinh sưu tầm mẩu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ để học 24: Việt Nam năm chiến tranh giới thứ ( 1914- 1918) ( Lịch sử lớp 11 THPT) nhằm nâng cao hứng thú học tập giáo dục tinh thần tự học, lòng yêu lao động cho học sinh THPT” đưa giải pháp là: - Yêu cầu học sinh nhà sưu tầm số mẩu chuyện có liên quan đến học - Sử dụng mẩu chuyện vào mục III“ Sự xuất khuynh hướng cứu nước mới” học Cụ thể giải pháp thực sau: 2.3.1 Yêu cầu học sinh nhà sưu tầm số số mẩu chuyện có liên quan đến học - Đối với mục III“ Sự xuất khuynh hướng cứu nước mới” Giáo viên yêu cầu học sinh tổ nhà sưu tầm mẩu chuyện, tranh ảnh theo định hướng giáo viên Cụ thể, giáo viên giao cho học sinh tìm hiểu mẩu chuyện liên quan đến đời nghiệp Bác Hồ trước sau xuất dương tìm đường cứu nước Giáo viên hướng dẫn học sinh sưu tầm tư liệu sách như: “ Búp sen xanh” Sơn Tùng, “ Những mẩu chuyện đời nghiệp Bác Hồ” Trần Dân Tiên Với việc yêu cầu học sinh sưu tầm sưu tầm mẩu chuyện tạo hứng thú cho em em hiểu phần nội dung học Vì vậy, khâu quan trọng giáo viên không nên bỏ qua 2.3.2 Sử dụng mẩu chuyện đời nghiệp Bác Hồ vào mục phần III “ Buổi đầu hoạt động cứu nước Nguyễn Tất Thành” Ở mục này, giáo viên chia bố cục nội dung thành phần sau: - Lý Nguyễn Tất Thành ( Bác Hồ) định tìm đường cứu nước - Những hoạt động Nguyễn Tất Thành Pháp năm 1917 - Ý nghĩa hoạt động buổi đầu hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ cách mạng Việt Nam * Đối với phần lý Nguyễn Tất Thành ( Bác Hồ) định tìm đường cứu nước Để làm bật nội dung này, giáo viên đặt câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời như: Vì Nguyễn Tất Thành định tìm đường cứu nước? Sau học sinh trả lời, giáo viên kết luận ( Lưu ý: Đối với kết luận, giáo viên nên lấy số dẫn chứng để làm sáng tỏ kết luận) - Đất nước bị thực dân Pháp xâm lược đô hộ nên độc lập khát vọng dân tộc - Nhiều khởi nghĩa phong trào đấu tranh cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX nhân dân ta liên tiếp nổ thất bại - Sinh lớn lên gia đình nhà nho nghèo yêu nước, quê hương giàu truyền thống cách mạng, hoàn cảnh đất nước rơi vào tay thực dân Pháp, nên Người ý thức lòng yêu nước từ bé => Giữa năm 1911, cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước tàu Đơ Đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin Sau kết luận nguyên nhân Bác Hồ định tìm đường cứu nước giáo viên đặt yêu cầu học sinh như: Em kể vài mẩu chuyện Bác Hồ trước nước ngồi tìm đường cứu nước Học sinh kể chuyện “Hai bàn tay”( Phụ lục 1) Sau học sinh kể song câu chuyện giáo viên đặt câu hỏi: Bài học rút từ câu truyện bạn vừa kể? Học sinh trả lời sau giáo viên kết luận: Qua câu chuyện trên, em có thêm học biết vượt qua khó khăn sống đơi bàn tay, niềm tin nghị lực thân để đạt ước mơ Cùng với việc yêu cầu học sinh kể chuyện, giáo viên trình chiếu tranh tàu đưa Bác tìm đường cứu nước để gây ấn tượng cho học sinh kiện ( Phụ lục 2) Giáo viên tiếp tục đặt câu hỏi: Vậy đường tìm đường cứu nước, Bác đến nước nào, làm nghề để kiếm sống? Em kể vài mẫu chuyện hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ? Học sinh dựa vào tìm hiểu nhà để trả lời câu hỏi kể chuyện mẫu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác ”( Phụ lục 3) Sau học sinh trả lời kể chuyện, giáo viên kết luận: Bác đến nhiều nước Mỹ, Anh, nhiều châu lục khác đến khoảng cuối năm 1917, Người từ Anh trở Pháp Giáo viên dẫn lời kể chuyện Giáo sư Hồng Chí Bảo ”( Phụ lục 4) * Đối với phần: Những hoạt động Nguyễn Tất Thành Pháp năm 1917: Giáo viên tiếp tục đặt câu hỏi gợi mở: Tại Pháp, năm 1917, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào? Sau học sinh trả lời, giáo viên kết luận: - Tham gia hoạt động Hội người Việt Nam yêu nước Pháp - Sống làm việc phong trào công nhân Pháp * Đối với phần: ý nghĩa hoạt động buổi đầu hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ cách mạng Việt Nam: Giáo viên tiếp tục đặt câu hỏi gợi mở: Những hoạt động yêu nước Nguyễn Tất Thành từ 1911- 1918 có ý nghĩa nào? Sau học sinh trả lời, giáo viên kết luận: Những hoạt động yêu nước Người bước đầu điều kiện quan trọng để Người xác định đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam 10 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Việc Hướng dẫn học sinh sưu tầm mẩu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ để học 24: Việt Nam năm chiến tranh giới thứ ( 1914- 1918) ( Lịch sử lớp 11 THPT) nhận thấy em tích cực tìm tòi tư liệu, tranh ảnh phục vụ cho học, học diễn thoải mái, không nhàm chán, học sinh lớp hứng thú học tập, say xưa kể mẩu chuyện liên quan đến đời hoạt động cách mạng Bác Hồ Tôi nhận thấy, em có tình cảm thiêng liêng, kính phục với Bác Sau học, dường em tự giác học tập, lao động Vì vậy, mục tiêu học đặt đạt hiệu cao, làm cho người dạy lịch sử cảm thấy say mê với việc giảng dạy môn Hơn nữa, thân cá nhân tơi đồng nghiệp, q trình giảng dạy đưa phương pháp vào dạy học, đòi hỏi giáo viên khơng đơn sử dụng sách giáo khoa làm tư liệu dạy học mà phải tìm tòi loại tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến học Vì thơng qua q trình đó, giáo viên nắm hiểu sâu kiến thức lịch sử, đồng thời giúp giáo viên tích cực nghiên cứu rút phương pháp phù hợp dạy- học lịch sử KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Học tập lịch sử trình nhận thức thực khách quan Quá trình nhận thức lịch sử không diễn trực tiếp đặc trưng môn học tái lại khứ diễn Chính việc đảm bảo tính khách quan dạy học lịch sử nguyên tắc quan cần sử dụng Khai thác mẩu chuyện lịch sử liên quan đến học biện pháp nâng cao hiệu qủa học Mỗi nguồn tài liệu có ý nghĩa vai trò định Những mẩu chuyện lịch sử nguồn tài liệu có ý nghĩa quan trọng với học sinh Những 11 mẩu chuyện lịch sử có khả giúp học sinh tạo biểu tượng, hình thành khái niệm giáo dục tư tưởng tình cảm để học sinh phát triển cách toàn diện Những mẩu chuyện lịch sử có vai trò lớn giảng dạy lịch sử giáo viên phải biết khai thác sử dụng tốt mẩu chuyện lịch sử để học thêm phong phú, giảm bớt nặng nề, căng thẳng gây hứng thú học tập cho học sinh Trên sở hiểu vai trò, ý nghĩa mẩu chuyện lịch sử giáo viên cần nắm yêu cầu có tính ngun tắc sử dụng, tìm hiểu, khai thác nội dung đề phương pháp sử dụng thích hợp Việc sử dụng mẩu chuyện lịch sử phận hữu toàn hoạt động giáo dục thầy trò lớp Nó phải kết hợp chặt chẽ với phương pháp dạy học khác, phải đảm bảo yêu cầu mặt sư phạm Khai thác sử dụng tốt mẩu chuyện lịch sử góp phần nâng cao hiệu học lịch sử Để dạy tốt gây hứng thú cho học sinh, góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh qua tiết học lịch sử giáo viên cần phải sử dụng phương pháp dạy học phù hợp tùy theo nội dung học, tùy theo đối tượng học khối, lớp Đối với việc lồng ghép giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết học lịch sử , giáo viên phải biết linh hoạt, phân bố thời gian, kiến thức cho phù hợp với bài, tránh tình trạng giáo viên sa đà dẫn đến việc biến tiết học lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh khơng truyền thụ hết nội dung học 3.2 Kiến nghị: Để tri thức lịch sử, đặc biệt gương đạo đức Bác Hồ dến với học sinh cần có nhiều đường khác Ngoài việc dạy học lớp, tổ chức kiểm tra định kỳ…Sở giáo dục nhà trường cần nên tổ chức hoạt động ngoại khóa lịch sử tổ chức thi tìm hiểu đời hoạt động, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tất khối lớp 12 Các nhà trường cần tổ chức chương trình ngoại khóa, hoạt động ngồi lên lớp chủ đề Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho học sinh nâng cao hiểu biết tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Trong buổi sinh hoạt tập thể 15 phút đầu hay sinh hoạt tập thể cuối tuần, nhà trường cần khuyến khích lớp mượn thư viện đọc tư liệu sách báo nhân vật, kiện lịch sử theo chủ đề tuần, tháng Thanh Hóa, ngày 02 tháng 05 năm 2019 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Nguyễn Thị Duyến 13 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC XẾP LOẠI Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Duyến Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường THPT Thường Xuân TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp trường THPT Sử dụng tư liệu Hồ Chí Minh dạy học bài: Những Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Hội đồng khoa học cấp nghành Kết đánh Năm học giá xếp đánh giá xếp loại loại (A, B, C) C 2007- 2008 Hội đồng khoa học cấp nghành C 2012 – 2013 Hội đồng khoa học cấp nghành C 2015 – 2016 năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược ( 1946-1950) nhằm giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh Sử dụng số tranh biếm họa dạy học chương: Các cách mạng tư sản ( Từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVIII ) ( Lịch sử lớp 10 THPT ) nhằm nâng cao hứng thú học tập lịch sử cho học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO: 14 Cuộc đời hoạt động chủ tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên Búp sen xanh ( Sơn Tùng) Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh Giáo sư Hồng Chí Bảo Các tài liệu liên quan đến đời hoạt động Bác Sách giáo khoa lịch sử 11 Nghị Trung ương khóa VII ( 1- 1993), Nghị Trung ương khóa VIII ( 12- 1996) Luật giáo dục sửa đổi, ban hành ngày 27/6/2005 15 PHỤ LỤC Phụ lục Truyện “ Hai bàn tay” ( Trích: Cuộc đời hoạt động chủ tịch Hồ Chí Minh tác giả Trần Dân Tiên ) Năm 1911, năm Bác trẻ khoảng 21 tuổi Một hôm anh Ba - tên Bác hồi ấy, người bạn dạo khắp thành phố Sài Gòn, anh Ba hỏi người bạn đi: Anh Lê, anh có u nước khơng ? Người bạn đáp: - Tất nhiên có chứ! Anh Ba hỏi tiếp: Anh giữ bí mật khơng? Người bạn đáp: - Có Anh Ba nói tiếp: - Tơi muốn nước ngồi, xem nước Pháp nước khác Sau xem xét họ làm nào, Tôi trở giúp đồng bào Nhưng mình, thật có nhiều mạo hiểm, ví đau ốm… Anh muốn với không ? Anh Lê đáp: Nhưng bạn ! Chúng ta lấy đâu tiền mà ? - Đây, tiền – anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay Chúng ta làm việc, làm việc mà sống để Anh với ? Bị lơi lòng hăng hái Bác, người bạn đồng ý Nhưng sau suy nghĩ kĩ có vẽ phiêu lưu, anh Lê khơng có đủ can đảm để giữ lời hứa Còn Bác Hồ nước ngồi đơi bàn tay Phụ lục Tàu Đơ đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin 16 Phụ lục Chuyện kể Bác Hồ làm việc tàu Amiran Latusơ Tơrêvin sang Pháp ( Trích: Những mẩu chuyện đời hoạt động chủ tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên) Nguyễn Tất Thành xin làm việc tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách hãng Năm Sao chuẩn bị rời Cảng Sài Gòn Mác Xây, Pháp Ơng Mai Hải Phòng – nhân viên cũ chuyến tàu kể lại rằng: Một buổi trưa, người trai trẻ lên tàu Sau phút ngập ngừng, hỏi xin việc Chúng tơi trả lời khơng có việc có nữa, chúng tơi khơng có quyền nhận Chúng tơi cười chàng trai anh học trò, khơng phải người lao động chúng tơi Chúng tơi nói nhỏ với nhau: “Một người làm cơng việc tàu?” Tơi khơng hiểu tơi thấy thương hại tơi nói: “Đi theo tơi, tơi dẫn anh đến gặp chủ tàu Có lẽ ông ta có việc cho anh làm” Chủ tàu hỏi: “Anh làm việc gì?” “Tơi làm việc gì!” – Chàng trai trả lời “Được, ta lấy anh làm phụ bếp Sáng mai anh đến nhận việc” Chàng trai xưng tên Ba Vì tơi giúp việc nhỏ ấy, thân với tôi, dễ mến tơi thân với anh Việc tơi làm tơi cố làm để giúp anh ta, chưa biết Vả 17 lại, anh có can đảm nhẫn nại Phụ bếp tàu, ngày phải làm từ bốn sáng, quét dọn nhà bếp lớn tàu, tối đốt lửa lò Sau khn than, xuống hầm lấy rau, thịt cá, nước đá v.v Công việc nặng nhọc bếp nóng hầm rét Nhất vừa phải vác bao nặng vừa leo lên bậc thang tàu tròng trành Xong cơng việc ấy, phải dọn cho bọn chủ bếp Pháp ăn Sau đấy, nhặt rau, rửa chảo nồi đun lò lại Cơng việc kéo dài suốt ngày Vậy là, người niên trẻ tuổi có tên Văn Ba Bác Hồ vô vĩ đại dân tộc Việt Nam Phụ lục Trích lời kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh Giáo sư Hồng Chí Bảo Bác đến nước Anh, nước Mỹ tìm hiểu kỹ văn hóa nước phương Tây Ở đây, Bác làm đủ nghề để kiếm sống hoạt động cách mạng, có quét rác sân trường trung học thời tiết châu Âu lạnh buốt Bác khơng cầm cán chổi Ơng hiệu trưởng tốt bụng trả thêm cho Bác ngày lương để Bác tìm việc khác Bác lại làm thợ chụp ảnh, rửa ảnh, tráng phim hay làm công cho nhà chủ Thậm chí làm bồi bàn, lau dọn khách sạn Khi phục vụ bàn ăn sang trọng khách sạn London, đồ ăn thừa khách bỏ lại Bác cất gói để mang cho người nghèo đói Thấy Bác có tình thương yêu người vậy, ông chủ đầu bếp khách sạn nói: Tơi dạy cậu làm bánh để trả lương cao 18 ... hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ? Học sinh dựa vào tìm hiểu nhà để trả lời câu hỏi kể chuyện mẫu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác ”( Phụ lục 3) Sau học sinh trả lời kể chuyện, ... sử cần phải khai thác nhiều 2. 3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề “ Hướng dẫn học sinh sưu tầm mẩu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ để học 24 : Việt Nam năm chiến tranh... thuyết trình mẩu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước Bác thiết nghĩ phương pháp đạt hiệu cao Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài “ Hướng dẫn học sinh sưu tầm mẩu chuyện liên quan đến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh sưu tầm những mẫu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước của bác hồ để học bài 2 , Hướng dẫn học sinh sưu tầm những mẫu chuyện liên quan đến hành trình tìm đường cứu nước của bác hồ để học bài 2

Từ khóa liên quan