Đường hóa học (Công nghệ chế biến thực phẩm)

14 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 22:05

Tổng quan về chất ngọt nhân tạo (đường hóa học)Đường hóa học còn được gọi chất tạo ngọt nhân tạo là hóa chất tổng hợp dùng thay thế đường mía (đường cát, sucrose) vì có độ ngọt gấp trăm lần (và có thể hơn thế nữa) so với vị ngọt của đường tự nhiên. Đặc biệt, đường hóa học không cung cấp hoặc cung cấp rất ít năng lượngaspartameAspartame có cấu trúc dipeptid, được cấu tạo từ 2 acid amin là acid aspartic và phenylalanin, hai thành phần này đều tồn tại trong tự nhiên. Tuy nhiên bản thân aspartame không tồn tại trong tự nhiên. Nó được điều chế thông qua các quá trình lên men và tổng hợpAspartame có cấu trúc dipeptid, được cấu tạo từ 2 acid amin là acid aspartic và phenylalanin, hai thành phần này đều tồn tại trong tự nhiên. Tuy nhiên bản thân aspartame không tồn tại trong tự nhiên. Nó được điều chế thông qua các quá trình lên men và tổng hợpAspartame có cấu trúc dipeptid, được cấu tạo từ 2 acid amin là acid aspartic và phenylalanin, hai thành phần này đều tồn tại trong tự nhiên. Tuy nhiên bản thân aspartame không tồn tại trong tự nhiên. Nó được điều chế thông qua các quá trình lên men và tổng hợpLiều dùng cho phép của aspartame mỗi ngày (ADI) là nhỏ hơn hoặc bằng 40mgkg thể trọng CHẤT NGỌT NHÂN TẠO -ĐƯỜNG HÓA HỌC Tổng quan chất nhân tạo (đường hóa học)  Đường hóa học gọi chất tạo nhân tạo hóa chất tổng hợp dùng thay đường mía (đường cát, sucrose) có độ gấp trăm lần (và nữa) so với vị đường tự nhiên Đặc biệt, đường hóa học khơng cung cấp cung cấp lượng MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG HĨA HỌC  Những đường hóa học phép sử dụng  Saccharine Năm 1879 Ira Remsen Fahlberg Tính chất hóa học  Có tinh thể dạng bột trắng, ổn định nhiệt độ thấp cao (3000 C), tan nước ethanol, có độ gấp 300 lần sucrose CTPT: C7H5NO3S Cách tổng hợp  Liều saccharine dùng hàng ngày: 5mg/kg/ngày  Được tổng hợp từ toluen chlorosulfonic acid  Cyclamate  Được tổng hợp năm 1937 công bố dạng thương phẩm năm 1950  Được tổng hợp cách sulfur hóa chất chlorosulfonic acid, sulfamic acid , Tạo thành cyclohexylamine  Cyclamate có độ thấp chất tạo nhân tạo, từ 30 - 50 lần so với đường kính  Mức tiêu thụ ngày chấp nhận (ADI): 9mg/ kg thể trọng (tiêu chuẩn châu Âu)  aspartame  Aspartame có cấu trúc dipeptid, cấu tạo từ acid amin acid aspartic phenylalanin, hai thành phần tồn tự nhiên Tuy nhiên thân aspartame không tồn tự nhiên Nó điều chế thơng qua trình lên men tổng hợp  Aspartame đường 150-200 lần so với sucrose  Liều dùng cho phép aspartame ngày (ADI) nhỏ 40mg/kg thể trọng Đường hóa học có tác dụng kích thích thụ thể vị giác tốt nên với lượng nhỏ tạo nên kích thích mạnh, lý mà người ta nói đường hóa học đường tự nhiên nhiều lần  Lợi ích:  Đường hố học loại chất có tác dụng mạng đến vị ngọt, khơng có giá trị dinh dưỡng khó chuyển hoá đường tự nhiên  Độ cao chi phí thấp nên đường hố học sử dụng quán ăn, nhà máy chế biến thực phẩm với quy mô lớn nhằm giảm giá thành sản phẩm với liều lương cho phép  Tác hại  Tác hại  Ăn phải thực phẩm chứa nhiều đường hóa học gây cảm giác nhức đầu, chóng mặt, ù tai, buồn nơn dị ứng dùng với số lượng lớn  Đối với trẻ em việc sử dụng đường hóa học nhiều kìm hãm phát triển trẻ, chí sinh bệnh tật hay suy dinh dưỡng, trí não khơng phát triển bình thường  BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC • Người tiêu dùng nên sử dụng có sản phẩm nhãn mác rõ ràng, không ăn quán ăn vỉa hè ... tạo (đường hóa học)  Đường hóa học gọi chất tạo nhân tạo hóa chất tổng hợp dùng thay đường mía (đường cát, sucrose) có độ gấp trăm lần (và nữa) so với vị đường tự nhiên Đặc biệt, đường hóa học. .. học khơng cung cấp cung cấp lượng MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG HÓA HỌC  Những đường hóa học phép sử dụng  Saccharine Năm 1879 Ira Remsen Fahlberg Tính chất hóa học  Có tinh thể dạng bột trắng, ổn định nhiệt... nói đường hóa học đường tự nhiên nhiều lần  Lợi ích:  Đường hố học loại chất có tác dụng mạng đến vị ngọt, khơng có giá trị dinh dưỡng khó chuyển hố đường tự nhiên  Độ cao chi phí thấp nên đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường hóa học (Công nghệ chế biến thực phẩm), Đường hóa học (Công nghệ chế biến thực phẩm)

Từ khóa liên quan