Giáo án tuần 8 lớp 1

23 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 21:24

Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - Tuần Ngày soạn: 21 / 10 / 2019 Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2019 Bài: Luyện tập (TIẾT 29) TOÁN I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Giúp học sinh củng cố phép cộng làm tính cộng phạm vi - Giúp hs tập biểu diễn tình tranh phép tính thích hợp 2/ Kỹ năng: - Hs có kỹ vận dụng bảng cộng phạm vi 3, phạm vi vào làm tính nhanh, xác 3/ Giáo dục: - Giáo dục học sinh ham học toán II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải, luyện tập, trò chơi - Đồ dùng dạy học: Các tranh tập 2/ HS: Bộ đồ dùng học tốn, vbt, sgk, bảng III/ Tiến trình dạy: Ổn định: (1’) Kiểm tra cũ: (4’) -3HS lên bảng làm, lớp làm bảng + … = … + = 1+…=4 - hs đọc bảng cộng phạm vi Bài mới: a Giới thiệu bài: Bài “Luyện tập” (1’) b Dạy mới: T.g Hoạt động GV 15’ Hoạt động 1: Làm 1, Bài 1: Cho hs nêu yêu cầu - Lưu ý: hs viết kết thẳng cột với số - Gọi em đọc kết để chữa Bài 2:( dòng 1) Cho hs nêu yêu cầu - HDHS làm theo mẫu: lấy 1+1 = 2, viết vào ô trống - em lên bảng làm chữa 5’ * Trò chơi thư giãn 9’ Hoạt động 2: Làm Bài 3: Cho hs nêu yêu cầu - H/d hs làm - Cho hs quan sát tranh vẽ tính: + 1= ? + =? - H/d tương tự với: +1+ =? +2 +1 =? Hoạt động HS Tính - Tính + Làm bài, chữa -Hát múa “Đàn gà con” - Tính + Quan sát tranh +1 = 2; + = + Làm chữa Củng cố: (4’) - HS chơi: “Thi nói : phép tính kết quả” Dặn dò: (1’) -Xem trước bài: “Phép cộng phạm vi 5” GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - * Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… HỌC VẦN Bài 30: ua - ưa (TIẾT 65, 66) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hs biết cấu tạo vần ua, ưa nhận biết khác hai vần - Hs đọc viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ - Hs nhận ua, ưa tiếng, từ khoá - Đọc từ ứng dụng: cà chua, nô đùa, tre nứa, xưa câu ứng dụng - Nhận tiếng từ có chứa vần ua, ưa - Phát triển lời nói tự nhiên từ đến câu theo chủ đề: Giữa trưa 2/ Kỹ năng: - Hs có kỹ đọc đúng, viết đúng, đẹp, nói thành câu 3/ Giáo dục: - Giáo dục hs tính cẩn thận, ham học Tiếng Việt II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, giảng giải, thực hành - Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ (vật mẫu): cua bể, ngựa gỗ Tranh minh hoạ câu ứng dụng phần luyện nói Sgk, chữ cái, bảng gài HS: Bộ ghép chữ, sgk, vbt, vtv, bảng con, phấn III/ Tiến trình dạy: Tiết 1 Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (1’) -HS viết, đọc: vỉa hè, tờ bìa, mía -2em đọc: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Bài 30: ua - ưa (1’) b.Dạy mới: T.g Hoạt động GV 9’ Hoạt động 1: Dạy vần “ua” Nhận diện vần: “ ua ” - Nêu cấu tạo vần ua Đánh vần đọc: - Gọi hs đánh vần, đọc: u – a – ua, ua - Có vần ua, muốn ghép tiếng cua ta làm nào? - Cho hs ghép: cua – phân tích - Cho hs đánh vần, đọc: cờ - ua – cua , cua - Đưa tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - Gọi hs đọc từ: cua bể Gọi hs đọc cột vần ua Hướng dẫn viết: - Viết mẫu: ua,cua bể nêu quy trình viết GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Hoạt động HS + u trước, a sau - Cá nhân, nhóm, lớp + c trước ua + c trước ua sau - Cá nhân, nhóm, lớp +Vẽ cua bể - Cá nhân, nhóm, lớp Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 - ua 5’ 7’ Năm học: 2019 - cua bể *Trò chơi thư giãn: Hoạt động 2: Dạy vần “ưa ” - GV thực tương tự vần “ ua ” -So sánh: ưa với ua - ưa ngựa gỗ 8’ - Viết bảng - Hát múa “Con cò bé bé ” +Giống: kết thúc = a +Khác: ưa bắt đầu = Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng - Hướng dẫn đọc từ: cà chua, nô đùa, tre nứa, xưa xen kẽ phân tích tiếng có vần ua - ưa -Cá nhân, nhóm, lớp - Giải nghĩa từ -3em đọc Củng cố: (4’) -Vừa em học vần gì? -Trò chơi “Ghép”: cà chua Dặn dò: (1’) - Chuẩn bị tiết Tiết 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) - HS nhắc lại vần, tiếng, từ vừa học Luyện tập: - Giới thiệu tiết (1’) T.g Hoạt động GV 15’ Hoạt động 1: Luyện đọc Cho hs đọc lại tiết Luyện đọc câu ứng dụng: -Đưa tranh hỏi: + Trong tranh vẽ gì? + Mẹ mua cho bé? -Gthiệu câu: “Mẹ chợ mua khế, mía…cho bé” -Gọi hs đọc tiếng, từ, câu ứng dụng -Đọc mẫu, gọi em đọc lại 5’ Hoạt động 2: Luyện viết: - H/dẫn khoảng cách chữ: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ 5’ *Trò chơi thư giãn: 7’ Hoạt động 3: Luyện nói -Cho hs nêu tên luyện nói: “Giữa trưa” -Đưa tranh hỏi: + Trong tranh vẽ gì? + Tại em biết tranh vẽ trưa mùa hè? + Giữa trưa lúc giờ? + Buổi trưa người thường đâu? Em thường làm gì? + Buổi trưa bạn em làm gì? Tại trẻ GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Hoạt động HS - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Quan sát tranh + Mẹ bé chợ + Khế, mía, dừa, thị -Cá nhân, nhóm, lớp -2 em đọc lại -Viết vào Tập viết -Hát múa “ Lý xanh” -Quan sát tranh - 3em đọc, lớp + Bác nông dân, ngựa + Mặt trời đứng bóng + 12 + Ở nhà nghỉ trưa - ngủ + Ngủ / chơi - trời nắng, đau Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - khơng nên chơi trưa? Củng cố: (4’) - Gọi hs đọc lại SGK - Trò chơi “Thi tìm tiếng mới” Dặn dò: (1’) - Dặn hs nhà học thuộc Xem trước 31: Ôn tập *Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019 Bài 31: Ôn tập (TIẾT 67, 68) HỌC VẦN I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hs đọc viết chắn vần vừa học ia, ua, ưa - Hs đọc từ ngữ câu ứng dụng - Hs nhận vần học có tiếng từ câu ứng dụng - Nghe, hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ Rùa 2/ Kỹ năng: - Hs có kỹ nghe đọc đúng, viết đẹp, nghe hiểu kể lại truyện 3/ Giáo dục: - HS có ý thức học chăm II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải, luyện tập, trò chơi - Đồ dùng dạy học: Bảng ôn sgk Tranh minh hoạ câu ứng dụng truyện kể 2/ HS: Bộ ghép chữ, sgk, vbt, bảng III/ Tiến trình dạy: Tiết 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) -HS viết, đọc: ngựa gỗ, nô đùa, xưa -2em đọc: “Mẹ chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé” 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Bài 31: Ôn tập (1’) b.Dạy mới: Tg Hoạt động GV 12’ Hoạt động 1: Ôn tập vần Các vần vừa học - Cho hs vần vừa học - GV đọc âm, hs - Cho hs đọc vần Ghép chữ thành tiếng - Cho hs đọc vần ghép từ chữ cột dọc với chữ dòng ngang( bảng 1) 5’ *Trò chơi thư giãn: 7’ Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng - Hướng dẫn đọc từ: mua mía, mùa dưa, ngựa GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Hoạt động HS - HS chữ - Cá nhân, nhóm, lớp - Cá nhân, nhóm, lớp - Hát múa “Con cò bé bé ” Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 5’ Năm học: 2019 - tía, trỉa đỗ xen kẽ phân tích tiếng có vần ơn – GV - Cá nhân, nhóm, lớp đọc mẫu, giảng từ Hoạt động 3: Luyện viết - Hướng dẫn viết: mùa dưa, ngựa tía - Viết b/c: mùa dưa, ngựa tía mùa dưa ngựa tía Củng cố: (4’) -Vừa em ơn vần gì? -Trò chơi “Tìm từ có vần ơn ngồi bài” Dặn dò: (1’) - Chuẩn bị tiết Tiết 1.Ổn định 2.Kiểm tra cũ: - HS nhắc lại vần vừa ôn Luyện tập: - Giới thiệu tiết (1’) Tg Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Luyện đọc 12’ Cho hs đọc lại tiết - Đọc cá nhân, nhóm, lớp Luyện đọc câu ứng dụng: -Đưa tranh hỏi: - Quan sát tranh +Tranh vẽ gì? + Bé + Bé làm gì? + Bé ngủ trưa -Giới thiệu đoạn thơ ứng dụng: “ Gió lùa kẽ … Bé vừa ngủ trưa” - Gọi hs đọc tiếng, từ, câu, đoạn thơ ứng dụng - Cá nhân, nhóm, lớp - Đọc mẫu đoạn thơ, gọi hs đọc lại - hs đọc lại 5’ Hoạt động 2: Luyện viết: - Cá nhân, nhóm, lớp - H/ d viết: mùa dưa, ngựa tía - Cho hs viết vào từ: mùa dưa, ngựa tía 5’ * Trò chơi thư giãn: - Viết Tập viết: mùa dưa, ngựa 10’ Hoạt động 3: Kể chuyện tía -Giới thiệu câu chuyện: Khỉ Rùa - Hát múa “ Lý xanh” - Kể chuyện có kèm tranh minh hoạ - HS thảo luận, cử đại diện lên kể - Đọc tên câu chuyện: Khỉ Rùa - Nêu ý nghĩa: Ba hoa cẩu thả tính xấu, có - Theo dõi quan sát hại - Thảo luận nhóm, cử đại diện kể Truyện giải thích tích mai Rùa Củng cố: (4’) -Cho HS đọc SGK - Trò chơi “Tìm từ có vần ua, ưa ngồi bài” Dặn dò: (1’) - Dặn hs nhà học thuộc Xem trước 32: oi - * Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - ……………………………………………………………………………………………… TỐN: Bài: Phép cộng phạm vi (TIẾT 30) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Học sinh tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu phép cộng - Thành lập ghi nhớ phép cộng phạm vi 2/ Kỹ năng: - Biết làm tính cộng phạm vi - Giải toán thực tế liên quan đến phép + phạm vi 3/ Giáo dục: - HS có ý thức tự giác u thích mơn học II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải, luyện tập, trò chơi - Đồ dùng dạy học: Các nhóm mẫu vật, số, dấu, sgk, chữ số 2/ HS: Sách, đồ dùng học toán, vbt, bảng, phấn II Đồ dùng dạy học: - Các mơ hình, vật thật phù hợp với hình vẽ III/ Tiến trình dạy: 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) - em đọc bảng cộng phạm vi - hs lên bảng làm, lớp làm b/c 1+…=4 …+ = … +… = 3.Bài mới: a Giơí thiệu bài: “Phép cộng phạm vi 5” (1’) b Dạy mới: T/g 9’ Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Hướng dẫn hs hình thành ghi nhớ bảng cộng phạm vi + HDHS học phép cộng: + = ; + = + Có 4con cá, thêm cá Hỏi - Cho hs quan sát tranh, nêu toán: tất có cá? + cá thêm cá - Gọi em nhắc lại cá - Gọi hs trả lời: - Nhắc lại - GV nhắc lại, nói: thêm 5, viết: 4+1 = ( dấu +: cộng ) - Đọc cá nhân, lớp - Cho hs ghép đọc: + = - Đọc cá nhân, lớp Vậy + = ? Cho hs ghép đọc + HDHS thành lập công thức: + = 2+3=5 (Thực tương tự) - Đọc cá nhân, lớp +HDHS ghi nhớ bảng cộng phạm vi + Hướng dẫn hs quan sát hình vẽ chấm tròn: + chấm tròn + chấm tròn thêm chấm tròn chấm tròn? 4+1=5 1+4=5 thêm mấy? Vậy thêm mấy? GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 + chấm tròn thêm chấm tròn chấm tròn? thêm mấy? Vậy thêm mấy? 5’ * Trò chơi thư giãn: 15’ Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Cho hs nêu yêu cầu, cách làm - Gọi em lên bảng làm bài, đọc kết chữa Bài 2: Cho nêu yêu cầu - H/d cách viết phép tính theo cột dọc tính - Lưu ý: hs viết số thẳng cột Bài 4:(câu a) Cho nêu yêu cầu + Cho hs quan sát tranh, nêu tốn, phép tính: Năm học: 2019 - + chấm tròn 3+2=4 2+3=5 -Hát múa “ Quả” -Tính 4+1= 2+3= 2+2= 3+2= 1+4= 2+3= -Tính + Làm bài, đọc k/quả chữa - Viết phép tính thích hợp + Có hươu xanh thêm hươu trắng Hỏi có tất hươu? + = - H/d hs nêu toán khác: Có hươu trắng + Nêu p/t: + = hươu xanh, Hỏi có tất hươu? - Cho hs chọn phép tính phù hợp với tranh Củng cố: (4’) - Trò chơi “Hthành bảng cộng phạm vi “ Dặn dò: (1’) - Dặn hs nhà học thuộc bảng trừ Xem “Luyện tập” * Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TỰ NHIÊN & XÃ HỘI: Bài: Ăn, uống ngày (TIẾT 8) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Học sinh biết kể tên thức ăn cần ăn ngày để mau lớn khỏe mạnh 2/ Kỹ năng: - Hs nói cần phải ăn uống để có sức khỏe tốt * GDKNS: - Kĩ làm chủ thn: Không ăn no, không ăn bánh kẹo không lc - Phát triển kĩ tư phê phn 3/ Giáo dục: - Có ý thức tự giác việc ăn uống: Ăn đủ no, uống đủ nước II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải, luyện tập, trò chơi - Đồ dùng dạy học: Tranh phóng to, sgk HS: Vbt, sgk III/ Tiến trình dạy: 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) - Gọi em lên mô lại động tác đánh cách GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - - Gọi em lên mô động tác rửa mặt cách 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Bài “Ăn, uống ngày” (1’) b Dạy mới: T.g Hoạt động GV 6’ Hoạt động 1: Thảo luận cặp đôi Mục tiêu: Nhận biết kể tên thức ăn, đồ uống mà em thường xuyên dùng ngày Cách tiến hành: -Bước 1: Hãy kể tên thức ăn, đồ uống mà em thường xuyên dùng ngày - Viết lên bảng thức ăn mà hs nêu -Bước 2: Cho hs q/s hình trang18, nói tên loại thức ăn hình + Các em thích ăn loại thức ăn nào? + Loại thức ăn em chưa ăn ăn? GV Kết luận: Hầu hết thức ăn cần cho phát triển thể Các em phải thay đổi phần ăn ngày – không nên ăn nhiều thịt cá , ăn thê không đủ chất mà em cần ăn nhiều rau xanh ,vì ăn vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính Các em nên ăn thức ăn có lợi cho sức khoẻ 8’ Hoạt động 2: Làm việc với sgk Mục tiêu: HS giải thích em phải ăn uống ngày Cách tiến hành: -Bước 1: HDHS quan sát hình trang 19 sgk TLCH: + Các hình cho biết lớn lên thể? + Các hình cho biết em học tập tốt? Có sức khoẻ? + Tại phải ăn uống ngày? -Bước 2: Gọi vài em phát biểu ý kiến GV nêu kết luận 5’ * Trò chơi thư giãn: 5’ Hoạt động 3: Quan sát theo nhóm Mục tiêu: Biết ngày em phải ăn, uống ngày để có sức khoẻ tốt Cách tiến hành: + Khi cần phải ăn, uống? + Hằng ngày em ăn bữa vào lúc nào? + Tại không nên ăn bánh kẹo trước ăn bữa chính? GV nêu kết luận: Nhắc lại ăn cách Hoạt động HS + cơm, cá, thịt heo, thịt gà, tôm, canh cá, … - hs theo dõi + Thịt heo kho, tôm ram, … - Hs phát biểu -Thảo luận cặp đơi - HS trả lời -Cử đại diện trình bày + để thể mau lớn, học tốt - Hát múa “Đàn gà con” + Khi thấy đói khát + bữa: sáng, trưa, tối + để ăn ngon miệng ăn nhiều Củng cố: (4’) - Nhắc lại nội dung vừa học Dặn HS thực ngày Dặn dò: (1’) - Xem trước bài: “Hoạt động nghỉ ngơi” GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019 HỌC VẦN: Bài 32: oi – (TIẾT 69, 70) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hs biết cấu tạo vần oi, nhận khác hai vần - Hs đọc viết oi, ai, nhà ngói, bé gái - Hs nhận oi, tiếng, từ khoá - Đọc từ ứng dụng: Ngà voi, còi, gà mái, vở, câu ứng dụng: Chú Bói Cá nghĩ thế? Chú nghĩ bữa trưa - Nhận tiếng từ có chứa vần oi, 2/ Kỹ năng: - Hs có kỹ đọc đúng, viết đẹp, nói thành câu - Phát triển lời nói tự nhiên từ đến câu theo chủ đề: Sẻ, ri, bói cá, le le 3/ Giáo dục: - Giáo dục hs tính cẩn thận, ham học Tiếng Việt II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, giảng giải, thực hành - Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ (vật mẫu): nhà ngói, bé gái Tranh minh hoạ câu ứng dụng phần luyện nói HS: Bộ ghép chữ, sgk, vbt, bảng III/ Tiến trình dạy: Tiết 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) -HS viết, đọc: mua mía, mùa dưa, ngựa tía, trỉa đỗ -2em đọc: “Gió lùa… ngủ trưa” 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: 32: oi - (1’) b.Dạy mới: T/g Hoạt động GV 9’ Hoạt động 1: Dạy vần “oi” Nhận diện vần: “ oi ” -Nêu cấu tạo vần oi Đánh vần đọc: - Gọi hs đánh vần, đọc: o – i – oi, oi - Có vần oi, muốn ghép tiếng ngói ta làm nào? - Cho hs ghép: ngói – phân tích - Cho hs đ/vần, đọc: ngờ - oi – ngoi - sắc - ngói, ngói - Đưa tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - Gọi hs đọc từ: nhà ngói - Giải thích Gọi hs đọc cột vần oi GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Hoạt động HS + o trước, i sau - Cá nhân, nhóm, lớp + ng trước oi, dấu sắc o + ng trước oi, dấu sắc o - Cá nhân, nhóm, lớp +Vẽ nhà ngói - Cá nhân, nhóm, lớp Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 5’ 7’ Năm học: 2019 - Hướng dẫn viết: - Viết mẫu: oi nêu quy trình viết - Cá nhân, nhóm, lớp - oi - Viết bảng nhà ngói - Hướng dẫn viết: ngói * Trò chơi thư giãn: Hoạt động 2: Dạy vần “ai ” - GV thực tương tự vần “oi ” -So sánh: với oi - bé gái - Hát múa “ Con cò bé bé ” +Giống: kết thúc = i +Khác: bắt đầu = a Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng 8’ - Hướng dẫn đọc từ: ngà voi, còi, gà mái, xen kẽ phân tích tiếng có vần: oi, - Cá nhân, nhóm, lớp - Giải nghĩa từ - 3em đọc 4.Củng cố: (4’) -Vừa em học vần gì? -Trò chơi “Ghép tiếp sức”: nhà ngói, bé gái Dặn dò: (1’) - Chuẩn bị tiết Tiết 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) - HS nhắc lại vần, tiếng, từ vừa học Luyện tập: - Giới thiệu tiết (1’) T/g Hoạt động GV 15’ Hoạt động 1: Luyện đọc Cho hs đọc lại tiết Luyện đọc câu ứng dụng: -Đưa tranh hỏi: +Nhìn tranh, em thấy gì? +Chú Bói cá làm gì? -Giới thiệu câu: “Chú Bói cá nghĩ thế? Chú nghĩ bữa trưa” -Gọi hs đọc tiếng, từ, câu ứng dụng -Đọc mẫu, gọi em đọc lại 5’ Hoạt động 2: Luyện viết: oi, ai, nhà ngói, bé gái 5’ *Trò chơi thư giãn: 7’ Hoạt động 3: Luyện nói -Cho hs tên luyện nói: “sẻ, ri, bói cá, le le” -Đưa tranh hỏi: + Trong tranh vẽ vật gì? + Em biết vật số này? + Chim bói cá le le sống đâu? Thích ăn gì? + Chim sẻ, ri sống đâu? + Trong số có hót hay khơng? Tiếng hót GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Hoạt động HS - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Quan sát tranh +Chú Bói cá, + Nghĩ bữa trưa -Cá nhân, nhóm, lớp -2 em đọc lại - Đọc cá nhân, lớp - Viết vào Tập viết - Hát múa “ Lý xanh” -Quan sát tranh - 3em đọc, lớp + Sẻ, ri, bói cá, le le + Sẻ ( ri, bói cá, le le) + Dưới nước cạn + Trên + Sẻ Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - chúng nào? Củng cố: (4’) -Gọi hs đọc lại SGK -Trò chơi “Thi tìm tiếng mới” Dặn dò: (1’) - Xem trước 33: “ôi – ơi” *Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐẠO ĐỨC: GIA ĐÌNH EM (TIẾT 8) I/Mục tiêu: 1/ Kiến thức: -Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, cha mẹ yêu thương chăm sóc -Trẻ em phải có bổn phận lễ phép, lời ông bà, cha mẹ anh chị 2/ Kỹ năng: - Học sinh biết u q gia đình mình, u thương, kính trọng, lễ phép với ơng bà, cha mẹ 3/ Giáo dục: - Quý trọng bạn biết lễ phép, lời ông bà, cha mẹ II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, trò chơi, giảng giải - Đồ dùng dạy học: Sách, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, tranh HS: Sách tập III/ Tiến trình dạy: 1/ Ổn định: (1’) 2/ Kiểm tra cũ: (4’) - Tuần trước em học gì? - Em kể gia đình (Có người, tên cha mẹ ) - Gv nhận xét, tuyên dương 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: (1’) Hôm em học bài: Gia đình em - Gv ghi đề: Gia đình em b/ Dạy mới: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 25’ + Hoạt động 1: Trò chơi - Gv cho học sinh chơi trò chơi: “Đổi nhà” - Học sinh nghe giáo viên hướng dẫn - Cách chơi: Học sinh đứng thành vòng - Học sinh chơi tròn điểm danh 1, 2, hết Người số nắm tay tạo thành mái nhà, người số đứng tượng trưng cho gia đình Khi giáo viên hơ “đổi nhà” người số đổi chỗ cho nhau, em khơng có nhà ngồi làm quản trò - Em cảm thấy bị nhà? - Em buồn khơng có nhà để GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 - Em cảm thấy ln có mái nhà? -Kết luận: Gia đình nơi em cha mẹ người gia đình che chở, yêu thương, chăm sóc, ni dưỡng, dạy bảo + Hoạt động 2: Tiểu phẩm: “Chuyện bạn Long” - Gv đọc nội dung câu chuyện - Gv đọc xong phân vai: Long, mẹ Long, bạn Long - Cho hs thảo luận, sau xem tiểu phẩm - Bạn Long lời mẹ chưa? - Điều xảy Long không lời mẹ? Năm học: 2019 - - Em cảm thấy sung sướng, hạnh phúc ln có nhà -1 em lên nhắc lại kết luận - Hs nghe nội dung câu chuyện - Hs chơi sắm vai - Hs thảo luận - Long chưa lời mẹ - Long không làm tập đủ mà cô giáo cho - Đá bóng xong, bị ốm, phải nghỉ học + Hoạt động 3: Học sinh tự liên hệ - Sống gia đình, em cha mẹ - Được cha mẹ yêu thương, che chở, quan tâm nào? chăm sóc, ni dưỡng, dạy bảo - Em làm để bố mẹ vui lòng? - Ngoan, học giỏi, lễ phép, lời, ông, bà, cha, mẹ - Gọi số em trình bày trước lớp * Kết luận chung: Trẻ em có quyền có gia đình, sống cha mẹ Được cha mẹ yêu thương, che chở, chăm sóc, ni dưỡng, dạy bảo - Cần thơng cảm, chia sẻ với bạn thiệt thòi khơng sống gia đình - Trẻ em phải có bổn phận yêu quí gđ, kính trọng, lễ phép, lời ông bà, cha mẹ - Giáo viên bắt nhịp cho lớp hát “Cả nhà thương nhau” 4/ Củng cố: (4’) - Chúng ta vừa học gì? - Em phải làm để người gia đình vui lòng? * Lồng ghép: “BVMT” Gia đình có l hạn chế gia tăng dân số, góp phần giữ gìn, ổn định bảo vệ mơi trường 5/ Dặn dò: (1’) - Về nhà em phải lời ông bà, cha mẹ, anh chị - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… THỦ CƠNG: Bài: XÉ DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (TIẾT 8) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Học sinh biết xé, dán hình đơn giản - Xé hình tán l, thân dán cân đối GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - 2/ Kỹ năng: - Học sinh biết xé, dán hình đơn giản 3/ Giáo dục: - Giáo dục học sinh rèn luyện đơi bàn tay khéo léo, u thích mơn học II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Làm mẫu, thực hành - Đồ dùng dạy học: Tranh phóng to, sgk HS: Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, thủ cơng III/ Tiến trình dạy: 1/ Ổn định: (1’) 2/ Kiểm tra cũ: (4’) - Gv kiểm tra dụng cụ học sinh - Gv nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu: (1’) Hôm em học tiếp “Xé dán hình đơn giản” - Gv ghi đề: Xé dán hình đơn giản b/ Giảng mới: TG Hoạt động GV 24’ * Hoạt động1: + Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét - Gv cho học sinh xem mẫu - Đây hình gì? - Cây có phận gì? - Thân cây, tán l có màu gì? Hoạt động HS - Hs qs - Hình - Thân cây, tán l - Thân màu nâu, tán l màu xanh -Em biết thêm màu sắc mà - Màu xanh đậm, màu xanh nhạt, em nhìn thấy? màu vàng, màu nâu -Vậy xé, dán, em chọn màu mà em biết, em thích * Hoạt động 2: + Giáo viên hướng dẫn - Quan sát a/ Xé hình tán cây: + Xé tán tròn: -Gv lấy tờ giấy màu xanh cây, xé hình vng xé góc thành hình tán + Xé tán dài: - Gv lấy tờ giấy màu xanh đậm (hoặc màu vàng) Xé hình chữ nhật xé góc chỉnh sửa cho giống hình dài b/ Xé hình thân cây: - Gv lấy tờ giấy màu nâu xé hình chữ nhật, sau xé tiếp c/ Hướng dẫn dán hình: - Sau xé xong hình tán thân - Gv làm thao tác bôi hồ dán ghép - Hs quan sát vừa dán hình thân cây, tán - Dán phần thân ngắn với tán tròn - Dán phần thân dài với tán dài GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - Hướng dẫn học sinh thực hành - Yêu cầu học sinh lấy tờ giấy màu xanh cây, - Hs lấy giấy màu (Xanh cây, xanh đậm xanh đậm), thực hành xé - Yêu cầu học sinh xé cây, thân - Hs lấy giấy màu nâu xé thân - Giáo viên uốn nắn thao tác học sinh 4/ Củng cố: (4’) - GV gọi HS nhắc lại cách xé, dán hình đơn giản - GV nhận xt 5/ Dặn dò: (1’) - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh chuẩn bị sau: Thực hành dán hình đơn giản Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019 Bài: Luyện tập (TIẾT 31) TOÁN I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: -Củng cố khắc sâu bảng cộng làm phép tính cộng phạm vi 2/ Kỹ năng: - Nhìn tranh tập biểu thị tình tranh phép cộng 3/ Giáo dục: - Giáo dục cho học sinh ham học toán II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, giảng giải, hỏi đáp, luyện tập, trò chơi - Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ bài, dùng học toán, sgk HS: Bộ đồ dùng học toán, vbt, sgk, bảng III/ Tiến trình dạy: 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) -3 HS lên bảng làm, lớp làm bảng + … = … + = 4+…=5 - hs đọc bảng cộng phạm vi Bài mới: a Giới thiệu bài: “Luyện tập” (1’) b Dạy mới: Hoạt động GV T/g 15’ Hoạt động 1: Làm 1, 2, Bài 1: Cho hs nêu yêu cầu - Gọi em đọc kết để chữa Hoạt động HS - Tính 2+1=3 1+2=3 + Làm chữa - Cho hs nhận xét: + = + “Khi đổi chỗ số + Không thay đổi phép cộng kết nào?” Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu - Tính - H/d hs nêu cách làm làm chữa +Làm bài, chữa - Lưu ý: hs viết số thẳng cột với số GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Bài 3: (dòng 1) Cho hs nêu yêu cầu - Cho hs nêu cách làm - Cho hs đổi để chấm, chữa 5’ 9’ Năm học: 2019 - - Tính + Tính từ trái sang phải 2+1+1= 3+1+1= 1+2+1= 1+3+1= -Hát múa “Đàn gà con” * Trò chơi thư giãn Hoạt động 2: Làm Bài 5: Cho hs nêu yêu cầu - Viết phép tính thích hợp - Cho hs quan sát tranh, nêu toán viết phép a, + tính =5 - Cho hs nêu tốn theo cách khác + 1= - Gọi hs viết phép tính thích hợp b, Củng cố: (4’) -Vừa em học gì? - Chơi trò chơi: Đ, S : + = 2+3 =5 +1=5 2+2 =5 3+2=5 Dặn dò: (1’) - Xem trước bài: “Số phép cộng” - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… HỌC VẦN Bài 33: ôi – (TIẾT 71, 72) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hs đọc viết ôi, ơi, trái ổi, bơi lội - Hs nhận ôi, tiếng, từ sách, báo bất ky - Hiểu từ ứng dụng: chổi, thổi còi,… câu ứng dụng 2/ Kỹ năng: - Hs có kỹ đọc đúng, viết đẹp, nói thành câu - Phát triển lời nói tự nhiên từ đến câu theo chủ đề: Lễ hội 3/ Giáo dục: - Giáo dục hs tính cẩn thận, ham học Tiếng Việt II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, giảng giải, luyện tập, trò chơi - Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ (vật mẫu): trái ổi, bơi lội Tranh minh hoạ câu ứng dụng phần luyện nói HS: Bộ ghép chữ, sgk, bảng con, phấn III/ Tiến trình dạy: Tiết 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) -HS đọc, viết: ngà voi, còi, gà mái, -1em đọc: “Chú Bói cá nghĩ thế? Chú nghĩ bữa trưa” GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: 33: ôi - (1’) b.Dạy mới: T/g Hoạt động GV 9’ Hoạt động 1: Dạy vần “ôi” Nhận diện vần: “ ôi ” - Nêu cấu tạo vần ôi + So sánh ôi với oi? Đánh vần đọc: - Gọi hs đánh vần, đọc: ô – i – ơi, - Có vần ơi, muốn ghép tiếng ổi ta làm nào? - Cho hs ghép: ổi – phân tích - Cho hs đánh vần, đọc: – hỏi - ổi, ổi - Đưa tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - Gọi hs đọc từ: trái ổi - Giải nghĩa từ Gọi hs đọc cột vần ôi Hướng dẫn viết: - Viết mẫu: ôi nêu quy trình viết - 7’ 5’ 8’ + trước, i sau + Giống: kết thúc i + Khác: ôi bắt đầu = ô - Cá nhân, nhóm, lớp + ôi thêm dấu hỏi ô + ôi thêm dấu hỏi - Cá nhân, nhóm, lớp +Vẽ trái ổi - Cá nhân, nhóm, lớp - Cá nhân, nhóm, lớp trái ổi - Hướng dẫn viết: trái ổi Hoạt động 2: Dạy vần “ơi ” - GV thực tương tự vần “ ôi ” -So sánh: với ôi - Hoạt động HS bơi lội - Viết bảng con: ôi, trái ổi +Giống: kết thúc = i +Khác: bắt đầu = *Trò chơi thư giãn: Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng - Hát múa “Con cò bé bé ” - Hướng dẫn đọc từ: chổi, thổi còi, ngói mới, đồ chơi xen kẽ phân tích tiếng có vần ơi-ơi -Cá nhân, nhóm, lớp - Giải nghĩa từ -3 em đọc 4.Củng cố: (4’) -Vừa em học vần gì? -Trò chơi “Ai tinh mắt thế?” Khoanh tròn tiếng có vần học: ơi, (xơi, mái, mời, vơi, chơi, gói, phơi, sai, hái, bài, gối, đơi, nơi, cua) Dặn dò: (1’) - Chuẩn bị tiết Tiết 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) - HS nhắc lại vần, tiếng, từ vừa học Luyện tập: - Giới thiệu tiết (1’) T/g Hoạt động GV Hoạt động HS 15’ Hoạt động 1: Luyện đọc GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 5’ 5’ 7’ Cho hs đọc lại tiết Luyện đọc câu ứng dụng: -Đưa tranh hỏi: +Nhìn tranh, em thấy gì? + Bé trai, bé gái đâu với ai? -Giới thiệu câu: “Bé trai, bé gái chơi phố với bố mẹ” -Gọi hs đọc tiếng, từ, câu ứng dụng -Đọc mẫu, gọi em đọc lại Hoạt động 2: Luyện viết: - Hướng dẫn khoảng cách chữ: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội * Trò chơi thư giãn: Hoạt động 3: Luyện nói -Cho hs nêu tên luyện nói: “Lễ hội” -Đưa tranh hỏi: +Trong tranh vẽ gì? Tại em biết? + Q em có lễ hội gì? Vào mùa nào? + Trong lễ hội thường có gì? + Thường lễ hội, đưa em đi? + Qua ti vi nghe kể, em thích lễ hội nào? Năm học: 2019 - - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Quan sát tranh + Bé trai, bé gái, bố mẹ + Đi chơi phố với bố mẹ -Cá nhân, nhóm, lớp -2 em đọc lại - Đọc cá nhân, lớp -Viết vào Tập viết -Hát múa “ Lý xanh” - 3em đọc, lớp -Quan sát tranh + Người, cờ + Đống Đa, + Người, cờ, trò chơi… + Bố mẹ (ơng bà ) + HS trả lời Củng cố: (4’) -Gọi hs đọc lại (SGK) -Trò chơi “Thi tìm tiếng mới” Dặn dò: (1’) - Dặn hs nhà học thuộc bài, tự tìm chữ vừa học - Xem trước 34: “ui – ưi” *Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… THỂ DỤC: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN (TIẾT 18) I/Mục tiêu: - Ôn số kĩ đội hình đội ngũ học - Làm quen với tư đứng đứng đưa hai tay trước - Ơn trò chơi “Qua đường lội “ II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, trò chơi, giảng giải - Đồ dùng dạy học: Sân trường HS: Trang phục gọn gàng III/ Tiến trình dạy: 1.Ổn định: (1’) * Khởi động: (2’) Đứng vỗ tay hát Bài cũ: Bài mới: GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - * Giới thiệu: Hôm nay, học bài: Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư đứng (1’) T Hoạt động GV Hoạt động HS G 10’ * Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - GV điều khiển Cả lớp theo dõi - Cho tổ tập hợp Từng tổ tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dồn hàng, dóng hàng - GV lớp nhận xét - Các tổ thi xong, GV nhận xét chung 10’ * Rèn luyện tư đứng - GV giải thích làm mẫu - Hơ lệnh: “Đứng theo tư bản…bắt Cả lớp theo dõi đầu” GV kiểm tra sau dùng lệnh “thơi” để hS dừng Đứng đưa hai tay trước (HD tương tự trên) Cả lớp thực 7’ * Ơn trò chơi: “Qua đường lội” - GV phổ biến cho HS tham gia chơi Cả lớp tiến hành chơi Củng cố: (4’) - Cho HS đứng vỗ tay hát - GV HS hệ thống lại Dặn dò: - Về nhà ơn lại trò chơi - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 2019 Bài: Số phép cộng (TIẾT 32) TOÁN I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Bước đầu thấy số cộng với 0, hay cộng với số, kết số - Biết thực hành phép tính cộng trường hợp 2/ Kỹ năng: - Nhìn tranh tập nói đề tốn có biểu thị phép tính thích hợp 3/ Gio dục: - Gd hs chăm chỉ, cẩn thận tính xác, ham học tốn II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, giảng giải, hỏi đáp, luyện tập - Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ bài, sgk, đồ dùng học toán HS: Bộ đồ dùng học toán, sgk, vbt GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - III/ Tiến trình dạy: Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) - em đọc công thức cộng phạm vi - em lên bảng làm, lớp làm b/c +2 +3 = …+ Bài mới: a Giới thiệu bài: “Số phép cộng” (1’) b Dạy mới: T.g Hoạt động GV 10’ Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng với - Giới thiệu phép cộng: + = - Hướng dẫn hs q/s hình 1, nêu toán: - Gọi hs nhắc lại - Gọi hs trả lời + Vậy: cộng mấy? - Viết bảng: + = - Giới thiệu phép cộng: + = ( thực tương tự: + = ) Xem hình vẽ 3, nêu câu hỏi: + cộng mấy? + cộng mấy? + cộng so với cộng nào? *Nêu thêm phép tính cộng: 2+0=? 0+1=? 4+0=? 0+2=? 1+0=? 0+4=? - Rút kết luận: Một số cộng với cộng với số số 5’ * Trò chơi thư giãn: 14’ Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Cho hs nêu yêu cầu - Cho hs làm bài, gọi em lên bảng làm đọc kết để chữa Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu - Lưu ý: viết kết thẳng cột với số - Gọi em lên bảng làm Bài 3: Cho hs nêu yêu cầu - HD phép cộng: +…= (0 cộng 0) - Cho HS làm chữa Hoạt động HS +Lồng thứ có chim, lồng thứ hai có chim Hỏi hai lồng có chim? + Cả lồng có chim 3+0=3 - Đọc cá nhân, lớp -3 cộng - cộng -3+0=0+3 - Làm b/c - Nhắc lại - Hát & múa:Quê hương tươi đẹp -Tính 1+0= 5+0= 0+2= 4+0= 0+4= 0+5= 2+0= 0+4= - Tính + Làm bài, chữa - Số 0+0=0 Củng cố: (4’) - Vừa em học gì? - HS chơi truyền điện nêu phép tính kết với Dặn dò: (1’) GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - * Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… HỌC VẦN Bài 34: ui – ưi (TIẾT 73, 74) I/Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hs hiểu cấu tạo vần ui, ưi - Hs đọc viết vần ui, ưi, đồi núi, gửi thư - Hs nhận ui, ưi tiếng, từ ngữ sách, báo - Đọc từ ứng dụng câu ứng dụng 2/ Kỹ năng: - Hs có kỹ đọc đúng, viết đẹp, nói thành câu - Phát triển lời nói tự nhiên từ đến câu theo chủ đề: Lễ hội 3/ Giáo dục: Giáo dục hs tính chăm chỉ, cẩn thận, ham học Tiếng Việt II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải, luyện tập, trò chơi - Đồ dùng dạy học: SGK, chữ cái, bảng con, phấn, tranh vẽ HS: Bộ ghép chữ, SGK, VBT bảng con, phấn III/ Tiến trình dạy: Tiết 1 Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) -HS viết, đọc: chổi, thổi còi, ngói mới, đồ chơi -2em đọc: “Bé trai, bé gái chơi phố với bố mẹ” 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: 34: ui - ưi (1’) b.Dạy mới: Tg 9’ Hoạt động GV Hoạt động 1: Dạy vần “ui ” Nhận diện vần: “ ui ” - Nêu cấu tạo vần ui + So sánh ui với oi? Đánh vần đọc: - Gọi hs đánh vần, đọc: u – i – ui, ui +Có vần ui, muốn ghép tiếng núi ta làm nào? - Cho hs ghép: núi – phân tích - Cho hs đánh vần, đọc: nờ - ui – nui - sắc - núi, núi - Đưa tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - Gọi hs đọc từ: đồi núi - Giải nghĩa từ -Gọi hs đọc cột vần ui Hướng dẫn viết: - Viết mẫu: ui nêu quy trình viết GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Hoạt động HS + u trước, i sau + Giống: kết thúc i + Khác: ui bắt đầu u - Cá nhân, nhóm, lớp + n trước ui, dấu sắc u + n trước ui, dấu sắc u - Cá nhân, nhóm, lớp + Vẽ đồi núi - Cá nhân, nhóm, lớp - Cá nhân, nhóm, lớp Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 - ui 5’ 7’ đồi núi - Hướng dẫn viết: núi *Trò chơi thư giãn: Hoạt động 2: Dạy vần “ưi ” - GV thực tương tự vần “ui ” -So sánh: ưi với ui - ưi gửi thư Năm học: 2019 - - Viết bảng - Hát múa “ Con cò bé bé ” +Giống: kết thúc = i +Khác: ưi bắt đầu = Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng 8’ - Hướng dẫn đọc từ: túi, vui vẻ, gửi quà, ngửi mùi xen kẽ phân tích tiếng có vần vừa học -Cá nhân, nhóm, lớp -3em đọc 4.Củng cố: (4’) -Vừa em học vần gì? -Trò chơi “Ghép tiếp sức”: túi, gửi quà Dặn dò: (1’) - Chuẩn bị tiết Tiết 1.Ổn định: (1’) 2.Kiểm tra cũ: (4’) - HS nhắc lại vần, tiếng, từ vừa học Luyện tập: - Giới thiệu tiết (1’) Tg 15’ Hoạt động GV Hoạt động 1: Luyện đọc Cho hs đọc lại tiết Luyện đọc câu ứng dụng: - Đưa tranh hỏi: + Tranh vẽ gì? + Dì Na gửi về? Cả nhà nào? -Giới thiệu câu: “Dì Na vừa gửi thư Cả nhà vui quá” -Gọi hs đọc tiếng, từ, câu ứng dụng - Giải nghĩa từ -Đọc mẫu, gọi em đọc lại 5’ Hoạt động 2: Luyện viết: - HD khoảng cách chữ: ui, ưi, đồi núi, gửi thư 5’ *Trò chơi thư giãn: 7’ Hoạt động 3: Luyện nói -Cho hs tên luyện nói: “Đồi núi” -Đưa tranh hỏi: +Trong tranh vẽ gì? Chỉ cho hs biết đồi, núi + Đồi, núi thường có đâu? Trên đồi núi thường có gì? + Q em có đồi, núi khơng? + Đồi khác núi nào? Củng cố: (4’) -Cho hs đọc sgk GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Hoạt động HS - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Quan sát tranh + Cả nhà dì Na + Gửi thư về, nhà vui -Cá nhân, nhóm, lớp -2 em đọc lại - Viết vào Tập viết - Hát múa “ Lý xanh” - 3em đọc, lớp -Quan sát tranh + Vẽ đồi núi + Ở miền núi – có + Có/khơng - Đồi thấp, núi cao Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - -Trò chơi “Thi tìm tiếng mới” Dặn dò: (1’) - Dặn hs nhà học thuộc bài, tự tìm chữ vừa học - Xem trước 35: “uôi – ươi” *Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: …………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ SINH HOẠT TUẦN A Mục tiêu: - Sơ kết cơng tác tuần qua (những việc cần làm được, số tồn cần khắc phục) - Lên kết hoạch công tác tuần đến - Sinh hoạt vui chơi B Các hoạt động: I Sơ kết công tác tuần * Từng tổ trưởng lên báo cáo tình hình tổ tuần qua Lớp trưởng nhận xét chung 1/ Về học tập: - Truy 15’ đầu giờ: …………………………………………………………………………………………… - Phê bình em chưa thuộc bài, chưa làm nhà: ………………………………………………………………………………… ………… - Vi phạm nội quy nhà trường: ………………………………… .………………………………… - Khen em học tốt, phát biểu ý kiến xây dựng bài: ………………………………………………………………………………………… … 2/ Lao động, vệ sinh: - Vệ sinh thân thể: ………………………………………………………… ………………………………… - Vệ sinh trường lớp: ………………………………………………………….……….………………………… 3/ Các mặt khác: ……………………………………………………… …………………………………… ……………………………………………………… …………………………………… * GV phụ trách lớp nhận xét chung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… II Công tác tuần - Tiếp tục truy 15 phút đầu - Tiếp tục học tập tốt, học trước đến lớp - Vệ sinh Trường, Lớp - Đi học đều, GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: Trường Tiểu học số P Bình Định 2020 Năm học: 2019 - - Xếp hàng vào lớp nhanh chóng - Cần thực tốt nội qui trường học; lớp học - Đảm bảo tác phong nghiêm túc học - Ôn luyện học nghiêm túc - Thi đua học tập tổ - Thực tốt ATGT - Nhắc nhở HS tuyệt đối khơng nói tục, chửi thề - Nghiêm cấm HS ăn quà vặt III Sinh hoạt văn nghệ: - Lớp phó văn thể mĩ điều khiển bạn lớp sinh hoạt văn nghệ C Kết thúc - Hát tập thể GV: Nguyễn Thị Vũ Tâm 1C Lớp: ... giãn: Hoạt động 2: Dạy vần “ưa ” - GV thực tương tự vần “ ua ” -So sánh: ưa với ua - ưa ngựa gỗ 8 - Viết bảng - Hát múa “Con cò bé bé ” +Giống: kết thúc = a +Khác: ưa bắt đầu = Hoạt động 3: Đọc... ……………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019 Bài 31: Ôn tập (TIẾT 67, 68) HỌC VẦN I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hs đọc viết chắn vần vừa học ia, ua, ưa - Hs đọc từ ngữ... …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TỰ NHIÊN & XÃ HỘI: Bài: Ăn, uống ngày (TIẾT 8) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Học sinh biết kể tên thức ăn cần ăn ngày để mau lớn khỏe mạnh 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 8 lớp 1, Giáo án tuần 8 lớp 1