giải phẫu tai cho sinh viên y5 pdf

17 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 21:19

Để góp phần vào hiểu rõ hơn bệnh học phần tai trong môn học tai mũi họng dành cho sinh viên y5 thì việc tổng hợp lại những kiến thức giải phẫu đã học là rất cần thiết. slide này cho bạn cái nhìn tổng quát hơn những ý chính cần lưu ý trong khi học, gợi lại những kiến thức đã học cho bạn Giải phẫu tai xương chũm Sv: Trần Thị Cương Y5-Đại học Y Khoa Vinh Sơ lược giải phẫu tai – xương chũm + Vành tai Tai + Ống tai + Hòm tai Tai + Vòi nhĩ ( Vòi Eustachi ) + Xương chũm + Mê nhĩ xương + Mê nhĩ màng Tai + Dịch tai + Thần kinh Tai Vành tai: + Khung sụn + Phần lớp mỡ da gọi dái tai + Khung sụn có nếp lồi lõm tạo thành gờ, hõm Tai Ống tai - Đi từ cửa ống tai đến màng nhĩ - Ngoài ống sụn, ống xương - Khuỷu sụn-xuong hướng trước xuống - Lớp da có nhiều tuyến tiết ráy tai Tai Hòm tai - Gồm có thành - Thành ngồi màng nhĩ - thành lại thành xương Tai Màng nhĩ - Mỏng, hình tròn, lõm - Gồm lớp: Ngồi biểu bì, niêm mạc, lớp xơ - Phần khơng có lớp xơ gọi màng chùng Tai Hòm tai - Thành có cửa sổ bầu dục cửa sổ tròn thơng với tai Tai Hòm tai - Thành trước có lỗ vòi nhĩ (Eustachi) thơng với vòm mũi họng - Thành sau có lỗ thơng với sào đạo sào bào xương chũm Tai Các xương - Xương búa có cán dính vào màng nhĩ, xương đe, xương bàn đạp (lắp vào cửa sổ bầu dục) - Các xương nối với khớp đính vào hòm tai dây chằng - Cơ xương búa xương bàn đạp chi phối hoạt động xương Tai Vòi Eustachi - Là ống nhỏ nối liền hòm tai với thành bên vòm mũi họng - Lỗ vòi phía ln đóng kín, mở bao hầu co lại (khi nuốt), quanh lỗ vòi có tổ chức lympho gọi amidan vòi Tai Xương chũm (mặt ngồi) - Hơi lồi, hình tam giác có đỉnh có đỉnh dưới, khớp trai đá sau chia mặt làm phần: - Phần trước nhẵn phẳng, góc sau ống tai ngồi có gờ xương nhỏ gai Henle, mốc đục khoan vào sào bào xương chũm - Phần sau gồ ghề chỗ bám cơ, chủ yếu ức đòn chũm Tai Xương chũm (mặt trong) - Gồm: Đáy phía vách xương mỏng phẳng ngăn cách hòm tai, sào đạo, sào bào với thùy thái dương Có khớp trai đá qua có mạch máu giao lưu với mạch màng não - Thành tương ứng với tiểu não, phía sau lõm thành máng hình cong chữ S máng tĩnh mạch bên Tai Sào bào-sào đạo - Trong xương chũm có xoang chũm - Xoang chũm lớn sào bào hay hang chũm - Sào bào thông với thùng tai ống gọi sào đạo - Sào bào sào đạo lót lớp niêm mạc mỏng liên tiếp với niêm mạc hòm tai Tai Mê nhĩ xương - Gồm có tiền đình loa đạo - Tiền đình thơng với tai cửa sổ bầu dục phía trước, có ống bán khun nằm theo bình diện khơng gian - Loa đạo hình ốc chia làm vịn vịn tiền đình thơng với tiền đình vịn nhĩ thơng với hòm tai cửa sổ tròn, bịt kín màng nhĩ phụ scarpa Tai Mê nhĩ màng - Gồm túi cầu nang soan nang, ống túi nội dịch ống bán khuyên màng - Trong cầu nang soan nang có bãi thạch nhĩ vùng cảm giác thăng - Trong ống bán khuyên có mào bán khuyên vùng chuyển nhận kích thích chuyển động - Loa đạo màng nằm vịnh tiền đình có quan corti chứa đựng tế bào nghe, tế bào đệm tế bào nâng đỡ Tai Dịch tai - Giữa mê nhĩ xương mê nhĩ màng có ngoại dịch, mê nhĩ màng có nội dịch Tai Thần kinh - Các sợi thần kinh xuất phát từ tế bào nghe quan corti tập hợp thành bó thần kinh loa đạo - Các sợi thần kinh xuất phát từ mào bán khuyên bãi thạch nhĩ tập hợp thành bó thần kinh tiền đình - Hai bó tập hợp lại thành dây thần kính số VIII chạy ống tai để vào não ...Sơ lược giải phẫu tai – xương chũm + Vành tai Tai ngồi + Ống tai + Hòm tai Tai + Vòi nhĩ ( Vòi Eustachi ) + Xương chũm + Mê nhĩ xương + Mê nhĩ màng Tai + Dịch tai + Thần kinh Tai Vành tai: + Khung... tai + Khung sụn có nếp lồi lõm tạo thành gờ, hõm Tai Ống tai - Đi từ cửa ống tai đến màng nhĩ - Ngoài ống sụn, ống xương - Khuỷu sụn-xuong hướng trước xuống - Lớp da có nhiều tuyến tiết ráy tai. .. Hòm tai - Thành có cửa sổ bầu dục cửa sổ tròn thơng với tai Tai Hòm tai - Thành trước có lỗ vòi nhĩ (Eustachi) thơng với vòm mũi họng - Thành sau có lỗ thơng với sào đạo sào bào xương chũm Tai
- Xem thêm -

Xem thêm: giải phẫu tai cho sinh viên y5 pdf, giải phẫu tai cho sinh viên y5 pdf

Từ khóa liên quan