Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh thông qua tổ chức các trò chơi trong giờ học toán lớp 6 ở trường PTDTBT THCS giao thiện

25 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 16:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT LANG CHÁNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC CÁC TRỊ CHƠI TRONG GIỜ HỌC TỐN LỚP Ở TRƯỜNG PTDTBT THCS GIAO THIỆN Người thực hiện: Nguyễn Văn Trí Chức vụ: Giáo viên Đơn vị cơng tác: Trường PTDTBT THCS Giao Thiện SKKN thuộc mơn: Tốn THANH HOÁ NĂM 2019 MỤC LỤC 1.Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Tính tích cực chủ động, sáng tạo kết học tập học sinh 2.1.2 Phương pháp trò chơi học tập 2.1.3 Quy trình tổ chức trò chơi học 2.1.4 Những ưu điểm nhược điểm việc sử dụng phương pháp trò chơi học 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thực trạng chương trình Tốn lớp THCS 2.2.2.Thực trạng giáo viên 2.2.3 Thực trạng học sinh Trang 1 2 2 3 4 4 2.3 Giải pháp thực sáng kiến 2.3.1 Cách tổ chức trò chơi học tập tiết Tốn lớp 2.3.2 Một số trò chơi sử dụng tiết dạy học Toán trường PTDTBT THCS Giao Thiện 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo 5 18 Danh mục sáng kiến kinh nghiệm hội đồng sáng kiến kinh nghiệm nghành giáo dục đào tạo huyện, tỉnh cấp cao xếp loại từ C trở lên 22 19 19 19 21 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Theo định hướng chung yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa THCS định hướng phương pháp giáo dục cho thấy: Quá trình học tập học sinh khơng q trình lĩnh hội kiến thức có sẵn mà q trình học sinh tự khám phá tìm đến kiến thức nhờ trợ giúp giáo viên thông qua hoạt động dạy học Định hướng chung phương pháp giáo dục tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, khơi dậy phát triển tư tích cực, độc lập, sáng tạo nâng cao lực giải vấn đề, rèn kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm tạo niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Để đáp ứng yêu cầu giáo viên phải người tổ chức hoạt động học tập học sinh theo hướng chủ động tích cực Hướng dẫn khích lệ em để em tìm kiến thức vận dụng sáng tạo Khi giáo viên thực phải người trọng tài mẫu mực kiến thức cho học sinh em thảo luận làm cố vấn cho em khái quát chốt lại nội dung kiến thức hệ thống lại kiến thức có Qua bồi dưỡng phát huy khả tự học tự sáng tạo học sinh Đối với học sinh lớp vừa chuyển cấp học em phải học lúc nhiều môn học khác vừa phải làm quen với phương pháp học tập việc đưa trò chơi trí tuệ tinh thần “ Học mà chơi, chơi mà học” vào tiết dạy học môn Tốn điều cần thiết giúp em cân trạng thái tâm lí, tinh thần phải học nhiều tốn, số khơ khan, tiết học căng thẳng,… Qua trò chơi phương pháp giáo dục hành vi đạo đức cho em đạt hiệu cao nhất, kích thích hứng khởi, phấn chấn cho em, hội tụ đông đảo đối tượng học sinh tham gia vui - học cách nhiệt tình, trách nhiệm, hòa hợp thân thiện Xóa dần ranh giới học sinh giỏi học sinh yếu kém, học sinh nhà giàu có học sinh có gia cảnh khó khăn,… Chính điều nên tơi xin đưa suy nghĩ, cách làm để trao đổi đồng nghiệp, nhằm góp phần tích cực đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn trường THCS Sáng kiến có tên “Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh thơng qua tổ chức trò chơi học Toán lớp trường PTDTBT THCS Giao Thiện” để thấy ý nghĩa việc tổ chức trò chơi học Tốn nhằm góp phần làm thay đổi hình thức hoạt động học sinh giúp em tiếp thu kiến thức cách tích cực tự giác 1.2 Mục đích nghiên cứu - Góp phần đổi phương pháp dạy học trường THCS theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh, tăng cường hoạt động cá nhân phối hợp với học tập giao lưu Hình thành rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Góp phần xây dựng hứng thú học tập mơn Tốn cho học sinh, mơn học coi khơ khan hóc búa việc đưa trò chơi Tốn học nhằm mục đích để em học mà chơi, chơi mà học Trò chơi Tốn học khơng giúp em lĩnh hội tri thức mà giúp em củng cố khắc sâu tri thức Thơng qua việc tìm hiểu nghiên cứu áp dụng sáng kiến để tìm phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh qua giúp em nắm kiến thức, tạo niềm vui hứng thú học tập cho em, bước đầu hình thành thói quen lao động tích cực sáng tạo, khoa học người lao động thời đại Kích thích khơi dậy lòng say mê nghiên cứu khoa học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu cách tổ chức trò chơi học Toán lớp bậc trung học sở 1.4 Phương pháp nghiên cứu a) Nghiên cứu tài liệu - Đọc tài liệu sách , báo, tạp chí giáo dục… có liên quan đến nội dung đề tài - Đọc SGK, SGV, loại sách tham khảo: Toán tuổi thơ, giúp em vui học Toán b) Nghiên cứu thực tế - Dự trao đổi với đồng nghiệp nội dung trò chơi Tốn học - Tổng kết rút kinh nghiệm trình dạy học - Tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm (soạn giáo án thông qua tiết dạy) để kiểm tra tính khả thi sáng kiến c) Phương pháp thống kê xử lí số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Tính tích cực chủ động, sáng tạo kết học tập học sinh Tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh khả độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm cách giải khác vấn đề Trong mơn Tốn tính tích cực, chủ động sáng tạo thể khả tự khám phá, tự phát hiện, tự tìm đến kiến thức phát triển kiến thức thơng qua hoạt động giáo viên tổ chức trao đổi với bạn bè Tính tích cực chủ động sáng tạo thể qua khả tổ chức hoạt động học tập Qua tự đánh giá nhận thức nội dung, kiến thức hay lĩnh vực Học sinh làm theo, chép mà phải nghiên cứu tìm đồng thời vận dụng kiến thức cách sáng tạo vào thực tế sống Tính tích cực chủ động sáng tạo thể qua thao tác tư duy, phân tích tổng hợp, đặc biệt hóa, khái hóa vấn đề khả giải vấn đề cách nhanh gọn, độc đáo Ngược lại học sinh khơng tích cực, chủ động việc tiếp thu kiến thức khơng nắm kiến thức 2.1.2 Phương pháp trò chơi học tập Phương pháp trò chơi phương pháp tổ chức cho người học tìm hiểu vấn đề, thực nhiệm vụ học tập hay thể nghiệm hành động, thái độ, việc làm thơng qua trò chơi học tập Trò chơi học tập có đặc điểm sau: - Nội dung trò chơi gắn với kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học học cụ thể - Trò chơi học tập thường diễn thời gian, không gian định học - Mọi học sinh thu nhận nội dung học tập chứa đựng trò chơi phù hợp với trình độ lứa tuổi Khác với trò chơi rèn luyện sức khỏe giải trí, trò chơi học tập nhằm hướng tới nhận biết, thông hiểu, vận dụng kiến thức gắn với nội dung học tập cụ thể môn học, học, lớp học 2.1.3 Quy trình tổ chức trò chơi học - Giáo viên (hoặc giáo viên học sinh) lựa chọn trò chơi; - Chuẩn bị phương tiện, điều kiện cần thiết cho trò chơi; - Phổ biến tên trò chơi, nội dung luật chơi cho người học; - Chơi thử (nếu thấy cần thiết); - Học sinh tiến hành chơi; - Đánh giá sau trò chơi (Giáo viên nhận xét đánh giá, tuyên dương, kết hợp với việc đánh giá lẫn học sinh) - Thảo luận ý nghĩa giáo dục trò chơi 2.1.4 Những ưu điểm nhược điểm việc sử dụng phương pháp trò chơi học 2.1.4.1 Ưu điểm - Phương pháp trò chơi học tập tạo nhiều hội để học sinh tham gia tích cực, chủ động vào trình dạy theo tinh thần đổi phương pháp dạy học phát triển cách tồn diện vì: + Là phương pháp giáo dục phù hợp với em lớp + Tạo thích thú, hấp dẫn, khơng khí vui vẻ + Khi chơi học sinh bộc lộ, thể cách tự nhiên + Giúp thay đổi hình thức hoạt động trạng thái tình cảm với việc học + Học sinh tiếp thu học cách tích cực tự giác + Tạo hội giúp học sinh rèn luyện kỹ củng cố kiến thức + Giúp học sinh phát triển tâm lí, thái độ đạo đức: có trách nhiệm cao với đồng đội tơn trọng kỷ luật nhóm, đội luật chơi, giúp đỡ đồng đội… - Bằng trò chơi, việc học tập tiến hành cách nhẹ nhàng, sinh động; bớt khô khan nhàm chán, học sinh lôi vào trình học tập cách tự nhiên, hứng thú có tinh thần trách nhiệm, đồng thời giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng học tập - Qua trò chơi học sinh có hội để thể thái độ, hành vi Từ hình thành em niềm tin vào thái độ, hành vi tích cực tạo động tốt cho hành vi ứng xử sống - Trò chơi giúp tăng cường khả giao tiếp cho học sinh 2.1.4.2 Hạn chế - Trong trình chơi dễ gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến lớp khác - Học sinh ham vui thái kéo dài thời gian chơi làm ảnh hưởng đến hoạt động khác tiết học - Tác dụng giáo dục trò chơi bị hạn chế hay chí phản tác dụng việc lựa chọn trò chơi khơng phù hợp tổ chức trò chơi không tốt 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thực trạng chương trình Tốn lớp THCS - Chương trình Tốn lớp THCS theo quy định chuẩn kiến thức kỹ Bộ Giáo dục Đào tạo có giảm tải nhiều, song nhìn chung để học tốt mơn Tốn điều khó khăn phận khơng nhỏ học sinh nói chung học sinh khối trường PTDTBT THCS Giao Thiện nói riêng - Các tập sách giáo khoa dạng trò chơi học tập lớp dần mà thay vào hệ thống tập với yêu cầu ngày cao 2.2.2.Thực trạng giáo viên Việc vận dụng phương pháp dạy học đơi cứng nhắc, chưa linh hoạt, nhiều tiết học khơ khan, chưa tạo khơng khí nhẹ nhàng, hấp dẫn vui tươi học, việc tổ chức hoạt động học tập học sinh đơi hạn chế…Dẫn đến hiệu dạy học chưa mong muốn 2.2.3 Thực trạng học sinh - Một phận không nhỏ học sinh chưa thể tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học Toán, biểu qua việc: + Học tập cách thụ động, thiếu phương pháp động học tập, chưa tích cực, chủ động tham gia vào q trình tự tìm tòi lĩnh hội kiến thức + Rụt rè, thiếu tự tin, ngại phát biểu ý kiến, tranh luận, ngại lên bảng + Mất tập trung, chí làm việc riêng ngồi lì học + Không làm tập nhà, không chuẩn bị mới, thiếu đồ dùng học tập + Không hồ hởi, hay căng thẳng, lo lắng đến học Thấy học Tốn gánh nặng, có cảm giác sợ Tốn chí dẫn đến tượng nghỉ học với lí khơng đáng bỏ tiết vơ lí Cụ thể tình trạng u thích mơn Tốn học sinh lớp trường PTDTBT THCS Giao Thiện (trước áp dụng sáng kiến) sau: Số HS 57 Kết điều tra yêu thích mơn Tốn lớp Trường PTDTBT THCS Giao Thiện năm học 2017-2018 Bình thường Rất thích (%) Thích (%) Khơng thích (%) (%) 5,2 14,03 35,3 45,47 Nhận xét: Tỉ lệ học sinh không hứng thú với việc học tập mơn Tốn cao 80,77% có đến 45,47% khơng thích học Tốn điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học môn Tốn trường - Có tình trạng nhiều nguyên nhân, đó: Do kiến thức tiền đề em lớp không tốt (mất gốc) chiếm 30,1% Do ham chơi, chưa tâm kiên trì học tập chiếm 17,8% Do kiến thức mơn Tốn q khó, khơ khan hấp dẫn chiếm 33,5% Do hồn cảnh gia đình điều kiện xã hội tác động chiếm 10% Do giáo viên dạy khó hiểu chiếm 4% Do nguyên nhân khác chiếm 4,6% - Thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến em chưa hứng thú với việc học tập môn Toán chủ yếu em bị gốc thấy kiến thức mơn học khó khơ khan hấp dẫn (chiếm 80,77%) - Từ thực trạng nói dẫn đến chất lượng học tập mơn Tốn lớp năm học 2017-2018 thấp, cụ thể sau: Loại Loại yếu Loại TB Loại Khá Loại Giỏi Sl % Sl % Sl % Sl % Sl % 2017 - 2018 7,0 10 17,54 32 56,14 14,03 5,29 Kết chất lượng mơn Tốn năm học 2017-2018 cho thấy tỉ lệ học sinh giỏi Toán khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 19 %), tỉ lệ học sinh yếu mơn Toán cao so với mặt chung chất lượng nhà trường 2.3 Giải pháp thực sáng kiến 2.3.1 Cách tổ chức trò chơi học tập tiết Toán lớp a) Những nguyên tắc sử dụng phương pháp trò chơi dạy học Tốn Tổ chức trò chơi học tập để dạy mơn Tốn nói chung mơn Tốn lớp nói riêng phải dựa vào nội dung học, điều kiện thời gian tiết học cụ thể để đưa trò chơi cho phù hợp Song muốn tổ chức trò chơi dạy Tốn có hiệu cao đòi hỏi GV phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ cặn kẽ đảm bảo yêu cầu sau đây: - Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục - Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung học - Trò chơi phải phù hợp với tâm sinh lí học sinh lớp 6, phù hợp với khả giáo viên sơ vật chất nhà trường - Hình thức tổ chức phải đa dạng phong phú - Trò chơi phải chuẩn bị chu đáo - Trò chơi phải gây hứng thú học sinh Cấu trúc trò chơi học tập: - Tên trò chơi - Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu trò chơi nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức - Chuẩn bị: Mơ tả đồ dùng sử dụng trò chơi, chuẩn bị giáo viên học sinh trò chơi - Thời gian chơi: thường từ đến phút kéo dài đến phút tiết học Năm học - Hình thức tổ chức trò chơi: Tổ chức trò chơi theo cách chia thành đội chơi lớp học - Các bước tiến hành: + Chia đội + Thông báo luật chơi + Tiến hành chơi - Bài học kinh nghiệm: Chỉ sai lầm, lỗi mà học sinh mắc phải tham gia trò chơi cách khắc phục lỗi sai nào; Cách phát triển trò chơi: Chỉ số cách biến thể trò chơi Dựa vào hình thức cách chơi luật chơi trò chơi có sẵn ta thay trò chơi cách linh hoạt tạo nhiều trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với nội dung kiến thức cần củng cố luyện tập b) Chọn lựa trò chơi: - Giáo viên phải biết chọn lựa trò chơi cho phù hợp với dạy nội dung thời lượng - Xác định mục tiêu trò chơi đưa gì? (Giáo dục kĩ gì? Phẩm chất gì?) - Trò chơi đưa phải đa dạng, phong phú, có tác dụng khích lệ tinh thần học tập cho tất đối tượng học sinh lớp, tránh bỏ rơi học sinh yếu ngồi - Khơng nên chọn trò chơi mặt vui nhộn, lại thiếu tác dụng giáo dục phẩm chất kĩ học tập c) Hướng dẫn cách chơi: - Trước hết, giáo viên phải ổn định đội chơi, người chơi cho phù hợp, cân đối lực lượng - Giới thiệu trò chơi, cách chơi: Đây khâu quan trọng, giáo viên nên giới thiệu trò chơi cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, thu hút hấp dẫn người chơi (có trò chơi khó giáo viên phải cho chơi thử trước) - Động viên học sinh chơi nhiệt tình, Song, phải đảm bảo nề nếp, nội qui nhà trường 2.3.2 Một số trò chơi sử dụng tiết dạy học Toán trường PTDTBT THCS Giao Thiện Sau tơi xin giới thiệu số trò chơi nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh mà tơi áp dụng q trình dạy học Tốn a) Trò chơi “ Khám phá chữ ” * Mục tiêu - Rèn luyện củng cố kiến thức thông qua việc lật mở chữ sau tìm ý nghĩa ô chữ cần giáo dục học ? - Rèn luyện khả tính tốn nhanh nhẹn xác, tìm chữ tương ứng với giá trị ô chữ, điền vị trí - Trò chơi dễ chuẩn bị, dễ chơi, áp dụng cho nhiều - Có ý nghĩa giáo dục em vấn đề thơng qua chữ * Chuẩn bị - Giáo viên chuẩn bị sẵn số toán câu hỏi có nội dung liên quan đến tiết dạy ( chuẩn bị sẵn vào bảng phụ) - Bài tập để tìm chữ bảng khác có ô chữ - Số thành viên đội tối thiểu số ô chữ - Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, phấn, bút - Đồ dùng: bảng phụ có nội dung * Thời gian chơi Thời gian chơi khoảng từ đến phút tiết học * Hình thức tổ chức Tổ chức trò chơi theo cách chia thành đội chơi lớp học * Các bước tiến hành: - Chia làm đội, đội (hoặc 7) học sinh làm nhiệm vụ hồn thành từ khóa bên - Thơng báo luật chơi: Khi có hiệu lệnh giáo viên, thành viên dùng phấn (bút) đội lên viết đáp án tương ứng vào phần bảng đội mình, lần lên bảng ghi câu trả lời học sinh ghi xong chạy trao phấn cho bạn học sinh lên bảng, người lên sau sửa kết người lên trước, sửa khơng làm thêm việc khác, hết lượt vòng lại lượt 2, ) Thời gian chơi quy định trước đội xong trước đội giành chiến thắng mặt thời gian, hết chơi giáo viên hiệu lệnh dừng chơi Giáo viên lớp đánh giá, cho điểm, đội chiến thắng đội hết thời gian mà có kết tốt -Tiến hành chơi Ví dụ 1: Khi dạy tiết 71: Tính chất phân số - Số học 6, giáo viên đưa tập sau: Hình ảnh cho ta biết địa danh huyện Lang Chánh chúng ta? −20 = 16 H = 55 −5  = T 13 39 = 28 28 M = 21 C = 13 − 26 O A GV cho em lên làm sau tìm chữ tương ứng với kết điền vào bảng cho phù hợp Kết quả: -15 11 -80 -12 84 -80 11 -80 16 T H A C M A H A O Giáo viên giới thiệu địa danh “ Thác Ma Hao” thuộc địa phận Nang Cát xã Trí Nang để giáo dục thêm cho em danh du lịch - Ví dụ 2: Trong tiết 78: Luyện tập sau Quy đồng mẫu số nhiều phân số - Số học Giáo viên lấy 36 SGK toán tập trang 20 để chuyển thành tập sau: Cho em lên làm theo yêu cầu trò chơi bóc chữ dán vào chữ hàng ngang Bài tập: Cho dãy phân số sau: , , , 20 , 20 A Đ P N , 10 , , , , , , , T U , , , , , , 18 , Ê , 16 , Hãy quy đồng mẫu phân số dãy đoán nhận phân số thứ tư dãy đó; Viết dạng phân số tối giản dán chữ dãy vào tương ứng với phân số bên Khi em biết địa danh Thác Hón Lối có “ Đền Tên Pùa ” thuộc địa phận làng Lằn Sổ xã Giao Thiện cơng nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh ngày 30/ 01/2018 KẾT QUẢ: Đ Ê N T Ê N P U A 12 16 10 11 12 16 10 11 40 18 Giáo viên đưa hình ảnh Thác Hón Lối Đền Tên Pùa giới thiệu thêm danh lam thắng cảnh để em có thêm kiến thức (Đền Tên Pùa) ( Thác Hón Lối) * Bài học kinh nghiệm - Học sinh cần rút kinh nghiệm áp dụng tính chất phân số để nhân hay chia cho số âm, học sinh dễ nhầm dấu dẫn đến sai kết làm - Trong trình quy đồng học sinh thường quy đồng với mẫu số chung bội chung nhỏ mẫu dẫn đến việc quy đồng thường phức tạp - Khi quy đồng em quên rút gọn phân số chưa tối giản quên đưa mẫu dương mẫu số âm - Các cách phát triển trò chơi: + Tăng giảm ô số chữ nội dung ô chữ thay đổi tùy theo vấn đề cần giáo dục + Dùng để củng cố: Rút gọn phân số, phép cộng, trừ, nhân, chia phân số… Qua trò chơi em phát huy tính tích cực chủ động tham gia trò chơi từ khắc sâu thêm kiến thức học, đặc biệt trang bị thêm kiến thức lịch sử địa phương b) Trò chơi “Xây tường” * Mục tiêu - Rèn luyện kĩ tính tốn nhanh, xác, khéo léo cho học sinh - Thu hút số đông học sinh tích cực, nhiệt tình học tập - Trò chơi sử dụng giảng phép toán cộng, trừ, nhân, chia N, Z, Q, R Tùy theo giáo viên đưa quy tắc “xây tường” khác nhau.Trong chương trình Số học dùng luyện tập phép cộng phân số, phép trừ phân số, phép nhân phân số, cộng số nguyên, trừ số nguyên, nhân số nguyên… * Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị hai tờ giấy to có kẻ sẵn viên gạch hình trang 30 sách giáo khoa Tốn - Tập có nội dung tập tương tự để học sinh lên điền nội dung thích hợp chuẩn bị viên gạch màu gắn nam châm lên bảng ( sử dụng miếng nhựa dán giấy màu lên có dính nam châm phòng đồ dùng trường có sử dụng nhựa ghép hình học sinh mẫu giáo làm viên gạch, giáo viên sử dụng nhiều lần) * Thời gian chơi Thời gian chơi khoảng từ đến phút tiết học * Hình thức tổ chức Tổ chức trò chơi theo cách chia thành đội chơi lớp học * Các bước tiến hành: - Chia đội: Chia làm đội, đội khoảng 10 học sinh làm nhiệm vụ xây tường theo yêu cầu - Thơng báo luật chơi: Khi có hiệu lệnh giáo viên học sinh lên bảng điền số thích hợp vào viên gạch xây chồng lên theo quy tắc viên gạch tổng hai viên gạch kề với ( Số viên gạch tùy ý giáo viên yêu cầu tính tổng hay hiệu, tích… theo yêu cầu cuả dạy) 10 Thời gian chơi quy định trước đội xong trước đội giành chiến thắng mặt thời gian, hết chơi giáo viên hiệu lệnh dừng chơi Giáo viên lớp đánh giá, cho điểm, đội chiến thắng đội hết thời gian mà có kết tốt - Tiến hành chơi Ví dụ: Trò chơi lấy theo tập 53 sách giáo khoa Toán lớp tập trang 30 −14 25 −7 −15 21 * Rút kinh nghiệm - Trong trình thực phép tính để xây tường phép cộng trừ phân số phải ý rút gọn phân số phân số tối giản, đưa phân số thành phân số có mẫu dương thực cộng trừ theo quy tắc Không nên thiếu quan sát, vội vàng trình thực phép tính dẫn đến sai q trình thực phép tính phía Qua trò chơi em rèn kỹ thực phép tính theo yêu cầu giáo viên cách áp dụng tính chất, quy tắc học đặc biệt cách thú vị để em rèn luyện tư nhanh nhạy, tính tích cực, chủ động tham gia trò chơi tư sáng tạo làm tập thơng qua trò chơi… c) Trò chơi “Sai đâu? Sửa nào?”: * Mục tiêu trò chơi: - Thơng qua việc suy nghĩ, lập luận, thảo luận để tìm chỗ sai (học sinh thường mắc phải) lời giải tốn có lời giải sẵn, từ giúp học sinh nắm hiểu đúng, hiểu sâu sắc kiến thức học, rèn luyện kỹ trình bày - Rèn luyện tư khoa học biện chứng, kỹ đánh giá, lập luận - Trò chơi dễ chơi, dễ chuẩn bị áp dụng dược nhiều tiết dạy * Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn số tốn có lời giải sai vài bước bảng phụ (bố trí chỗ sai sai lầm mà học sinh thường hay mắc phải làm kiểu này) * Thời gian chơi Thời gian chơi khoảng từ đến phút tiết học 11 * Hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi theo cách chia lớp thành đội chơi tiết học * Các bước tiến hành: - Chia đội - Thơng báo luật chơi: Khi có hiệu lệnh giáo viên, đội thảo luận vài phút để tìm chỗ sai giải đưa phương án sửa sai Đội tìm có phương án sửa sai nhanh trình bày đáp án, chưa đội sau có quyền xin trả lời, lời giải trò chơi dừng lại Giáo viên yêu cầu đội có câu trả lời nguyên nhân sai lầm từ nhấn mạnh để lớp rút kinh nghiệm Đội chiến thắng đội tìm nhanh chỗ sai, nguyên nhân sai sửa lại cho - Tiến hành chơi -Ví dụ 1: Khi dạy ( Tiết 52 “Luyện tập” sau “Quy tắc dấu ngoặc” Số học 6), để giúp khắc sâu kiến thức tránh số sai lầm thường mắc phải giải tốn bỏ dấu ngoặc tính, giáo viên cho học sinh chơi theo luật chơi với giải sau: Khi gặp toán: Bỏ dấu ngoặc tính: (27+65) - (84+27+65) Học sinh thực sau: (27+65) - (84+27+65) = 27 + 65 + 84 – 27 - 65 = (27 - 27) + (65 - 65) + 84 = 84 * Nguyên nhân sai lầm: - Học sinh chưa nắm quy tắc dấu ngoặc - Học sinh không xác định dấu phép tính dấu số hạng, từ dẫn đến lúng túng đổi dấu số hạng nằm dấu ngoặc * Giải pháp khắc phục: - Giáo viên cho học sinh xác định cho dấu đứng trước dấu ngoặc, dấu phép tính dấu số hạng ngoặc - Cho học sinh thực tình tổng quát sau: - (a - b + c - d) = - a + b – c + d - Từ giáo viên cho học sinh thực lại toán trên: (27 + 65) - (84 + 27 + 65) = 27 + 65 - 84 – 27 - 65 = (27 - 27) + (65 - 65) – 84 = - 84 -Ví dụ 2: Khi dạy (Tiết 73,74: Rút gọn phân số - Số học 6), để giúp khắc sâu kiến thức tránh số sai lầm thường mắc phải giải toán rút gọn phân số, giáo viên cho học sinh chơi theo luật chơi với giải sau: 8.5 − 8.2 16 8.5 − 8.2 8.5 − 8.2 − = = = −3 16 8.2 Khi gặp toán rút gọn biểu thức: Học sinh thực sau: 12 *Nguyên nhân sai lầm: - Học sinh chưa hiểu biểu thức coi phân số Nên nhìn thấy số giống tử mẫu rút gọn được, cho dù tử mẫu có dạng tổng (hiệu) * Giải pháp khắc phục: - Giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi: Có thể coi biểu thức phân số không ? Trả lời: Có thể coi biểu thức phân số Giáo viên: Đưa lời giải sau cho học sinh nhận xét cách làm ? Cách làm sai ? 8.5 − 8.2 8.5 − 8.2 − = = = −3 16 8.2 8.5 − 8.2 8.5 − 8.2 8.(5 − 2) − = = = = Lời giải ( 2): 16 8.2 8.2 2 Lời giải (1): - Từ giáo viên nhấn mạnh: Rút gọn lời giải (1) sai biểu thức coi phân số, phải biến đổi tử mẫu thành tích rút gọn Lời giải (2) cách làm lưu ý cho học sinh rút kinh nghiệm với cách làm sau - Ví dụ 3: Khi dạy (Tiết 92-93: Hỗn số Số thập phân Phần trăm - Số học 6), để giúp khắc sâu kiến thức tránh số sai lầm thường mắc phải giải toán đổi hỗn số âm phân số, giáo viên cho học sinh chơi theo luật chơi với giải sau: 2 phân số Học sinh làm sau: −3 = (−3).2 + = −5 2 2 −5.7 + −33 −5 = = 7 Khi gặp toán : Đổi −3 ; −5 *Nguyên nhân sai lầm: - Học sinh có thói quen đổi hỗn số dương, là: = 3.2 + = 2 - Học sinh không xác định khái niệm hai số đối ( kể phân số với phân số hỗn số với hỗn số) - Học sinh chưa hiểu hết chất hỗn số âm *Giải pháp khắc phục: - Cho học sinh nhắc lại cách đổi hỗn số phân số lấy ví dụ 5.7 + 37 = ) 7 1 2 - Cho học sinh biết −3 số đối −5 số đối 7 2 - Từ đổi hỗn số −3 ; −5 phân số ta đổi hỗn số hỗn 2 hỗn số dương (chẳng hạn: = số phân số trước thêm dấu trừ trước kết nhận Từ giáo viên chốt lại cách đổi sau: 13 −(3.2 + 1) −7 = 3.2 + = , nên −3 = −7 −3 = = 2 2 2 2 −(5.7 + 2) −37 5.7 + 37 , nên −37 −5 = = = = −5 = 7 7 7 7 * Bài học kinh nghiệm Thơng qua trò chơi em rèn luyện tư quan sát, phân tích tổng hợp, từ tập mà giáo viên đưa quan sát, kiểm tra xem toán sai chỗ phân tích nguyên nhân sai lầm đưa giải pháp khắc phục từ em phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo làm d) Trò chơi “ Nhà sáng tạo trẻ ” * Mục tiêu trò chơi: - Củng cố sâu sắc kiến thức, dạng Toán học dạng tập nâng cao dành cho học sinh khá, giỏi - Kích thích tính tư duy, sáng tạo, ham học học sinh (Trò chơi sử dụng cho nhiều học) * Chuẩn bị: - Giáo viên chuẩn bị tập bảng phụ máy chiếu dạng tập phát triển từ dạng tập vừa đưa - Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, bút * Thời gian chơi Thời gian chơi khoảng từ đến phút tiết học * Hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi theo cách chia lớp thành đội chơi tiết học * Các bước tiến hành: - Chia đội: Giáo viên chia lớp thành đội chơi - Thông báo luật chơi Để củng cố kiến thức dạy, giáo viên cho học sinh giải số tập đơn giản liên quan, sau yêu cầu đội đưa số tốn có nội dung tương tự tập giải có sáng tạo, phát triển dạng so với tốn ban đầu Giáo viên nhóm học sinh khác xem xét, kiểm định, đánh giá đề toán giải đội, đưa kết luận đội đạt danh hiệu “Nhà sáng tạo trẻ” - Tiến hành chơi -Ví dụ 1: Khi dạy “ Luyện tập thực hành phép tính phân số số thập phân ” (tiết 94-95 Số học 6) giáo viên đưa tập sau: 1 1 1 + + + + 12 20 30 42 56 Tính tổng : A = + + Giáo viên yêu cầu học sinh đội nêu cách giải toán sau phát triển tốn theo dạng khác Đặc điểm mẫu: 14 = 2; = 3; 12 = 4; 20=4.5; 30=5.6; 42= 6.7; 56= 7.8 Ta giải tốn sau: 1 1 1 A= + + + + + + Bài giải: Ta có: 1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 7.8 1 1 1 1 1 A = 1− + − + − + − + − + − 2 3 4 7 A = 1− = 8 Từ toán đơn giản cách tương tự ta phát triển thành tốn phức tạp sau (phân số cuối đội đưa nhiều số khác nhau): 1 1 Tính tổng: S = + + + + 12 4030056 1 1 + + + + Ta có : S= 1.2 2.3 3.4 2007.2008 1 1 1 S = − + − + + − 2 2007 2008 2007 S = 1− = 2008 2008 Từ toán ta thay 2008 số tự nhiên n tùy ý ta có tốn tổng quát sau: 1 S= + + + Tính tổng: với n ∈ N, n > 1.2 2.3 (n − 1)n 1 S= + + + Ta có: (n ∈ N, n > 1) 1.2 2.3 (n − 1)n 1 1 1 S = + + − + + − 2 n −1 n S = 1− n Đây tốn tổng qt dạng tính tổng Giáo viên đưa tiếp tập sau: 2 2 Tính tổng : B = 1.3 + 3.5 + 5.7 + + n.(n + 2) với n = 1, 3, 5, 7,… Giáo viên yêu cầu học sinh đội nêu cách giải tốn sau phát triển toán theo dạng khác 1 1 = − ; = − 1.3 3.5 Ví dụ 2: 1 = − n(n + 2) n n + 2 2 1 1 1 1 Vậy: B = 1.3 + 3.5 + 5.7 + + n.(n + 2) = − + − + − + + n − n + 15 B = 1− n +1 = n+2 n+2 1 1 E = 1.3 + 3.5 + 5.7 + + n.(n + 2) Từ toán ta phát triển thành dạng tốn khác phân số mẫu tích ba hay bốn thừa số có qui luật * Bài học kinh nghiệm Thơng qua trò chơi học sinh rèn luyện tối đa khả tư sáng tạo thân xuất phát từ toán ban đầu mà giáo viên đưa phát triển thành dạng toán phức tạp e) Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” * Mục tiêu trò chơi: - Qua trò chơi học sinh ôn lại kiến thức học cách nhanh chóng nhẹ nhàng Từ hình vẽ em phát khái niệm, định nghĩa … học - Rèn luyện kỹ đọc hình, kỹ ngôn ngữ, kỹ diễn đạt khái niệm toán học, khả phản ứng nhanh nhạy cho học sinh - Được sử dụng tiết luyện tập ơn tập cuối chương phần hình học * Chuẩn bị: - Giáo viên chuẩn bị sẵn hình vẽ nội dung kiến thức cần học sinh ôn tập (chú ý tạo hiệu ứng nhấn mạnh yếu tố hình liên qua đến nội dung khái niệm, định nghĩa, …cần phát biểu; Tạo hiệu ứng chạy cho hình khơng dùng chiếu vẽ hình lên giấy trắng khổ A 3) Tất hình máy chiếu tồn nội dung kiến thức học chương cần ôn tập - Giáo viên chuẩn bị bảng đáp án kèm theo hình vẽ, khái niệm định nghĩa học chương trình hình học lớp * Thời gian chơi - Thời gian chơi khoảng từ đến phút tiết học * Hình thức tổ chức: Tổ chức trò chơi theo cách chia lớp thành đội chơi tiết học Hoặc giải tốn tương tự: Tính tổng: * Các bước tiến hành: - Chia đội: Chia toàn lớp thành đội chơi - Thông báo luật chơi: + Giáo viên nêu yêu cầu “Phát biểu nội dung kiến thức thể hình vẽ sau” + Giáo viên chiếu hình vẽ lên hình (hoặc dán lên bảng chính) + Học sinh nhóm giành quyền phát biểu cách giơ tay + Chỉ học sinh trả lời mà lớp giáo viên thấy chuyển sang hình + Nhóm trả lời nội dung nhiều hình nhóm giành chiến thắng 16 - Tiến hành chơi -Ví dụ 1: Trong tiết “Tiết 13: Ơn tập chương I – Hình học 6” Ta dùng máy chiếu chiếu hình vẽ sau hình, theo luật chơi nói học sinh đội chơi Câu hỏi : Phát biểu nội dung kiến thức thể hình vẽ sau Đáp án: Hình Đáp án Hình Đáp án Hình Điểm thuộc đường thẳng, điểm Hình Hai tia đối khơng thuộc đường thẳng Hình Ba điểm thẳng hàng Hình Hai tia trùng Hình Đường thẳng qua hai điểm Hình Đoạn thẳng Hình Hai đường thẳng cắt Hình Khi AM +MB = AB? Hình Hai đường song song Hình 10 Trung điểm đoạn thẳng -Ví dụ 2: Trong tiết dạy “Tiết 27: Ơn tập chương II – Hình học 6” Ta dùng hình vẽ sau học sinh ôn tập khái niệm, định nghĩa theo luật chơi nói Câu hỏi : Phát biểu nội dung kiến thức thể hình vẽ sau ? 17 Đáp án: Hình Đáp án Hình Đáp án Hình Góc, điểm nằm bên góc Hình Hai góc phụ Hình Góc vng Hình Tia phân giác góc Hình Góc tù Hình Tam giác Hình Góc bẹt Hình Đường tròn Hình Hai góc kề bù * Bài học kinh nghiệm Sau chơi trò chơi học sinh rút kinh nghiệm cho thân mình: - Rất nhiều học sinh quan sát không kĩ hình đưa thường nhầm lẫn kiến thức phần với - Sử dụng kĩ đọc hình vẽ để ghi nhớ kiến thức trọng tâm phần hình học chương trình phương pháp ghi nhớ tái kiến thức hình học cách hữu hiệu 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường - Kết khảo sát chất lượng mơn Tốn trường PTDTBT THCS Giao Thiện đầu năm học 2018 – 2019 ( Khi chưa áp dụng sáng kiến ) Lớp Số HS 54 Xếp loại Giỏi SL % 1,8 Khá SL % 9,25 T B Yếu SL % SL % 35 64,81 13 24,14 - Kết chất lượng cuối học kì I mơn Tốn lớp trường PTDTBT THCS Giao Thiện năm học 2018-2019.( Đã áp dụng sáng kiến ) Lớp Số HS 54 Xếp loại Giỏi SL % 7,4 Khá SL % 18 33,3 T B SL % 23 42,5 Yếu SL % 16,8 Qua thời gian thực theo kinh nghiệm chất lượng học sinh học tập môn tốn tơi giảng dạy có nâng lên rõ rệt Phần đông em học sinh yếu tiếp thu kiến thức, vận dụng lí thuyết giải dạng tốn chương trình, khơng e ngại học tốn mà phần ham thích, có tính tích cực, chủ động học tốn Học sinh yếu khơng nhút nhát trước mà mạnh dạn phát biểu, biết nêu lên thắc mắc chưa hiểu, từ chất lượng học tập em ngày nâng lên, em tỏ tự tin làm tập Nhiều học sinh yếu tốn có học lực trung bình, Qua chứng tỏ việc áp dụng sáng kiến có tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao kết học tập mơn Tốn học sinh 18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 3.1 Kết luận: Qua thời gian áp dụng, kiểm nghiệm, đánh giá nhận thấy: Sử dụng trò chơi học tập học Tốn mơt cách hợp lí có tác dụng tốt giúp nâng cao hứng thú kết học tập môn Tốn học sinh từ phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo em “ Tổ chức trò chơi học tập ” nói kỹ thuật dạy học hiệu quả, tạo trình tương tác cách tự nhiên, thu hút học sinh vận dụng kinh nghiệm kiến thức cách hồn tồn tự giác, để tham gia vào q trình học tập tích cực chủ động Bên cạnh ưu điểm nói việc sử dụng trò chơi học tập học Tốn nói mang tính phổ biến, tính khả thi cao: Từ khâu chuẩn bị, thiết tổ chức trò chơi dễ dàng cho thầy trò, luật chơi đơn giản, gần gũi chế biến từ luật chơi trò chơi dân gian trò chơi truyền hình…Đề tài áp dụng cho nhiều đối tượng, lúc nhiều người chơi – học, phù hợp với lứa tuổi tâm sinh lí học sinh cấp sở, áp dụng cho nhiều môn học, lại phù hợp với tất vùng miền Việc sử dụng trò chơi học có nhiều ưu điểm, nhiên sử dụng không nên lạm dụng, nên sử dụng số học, số kiểu phù hợp để khởi động học, cố kiến thức thấy học khô khan học sinh tỏ mệt mỏi …; Nên chọn thời điểm hợp lí để tổ chức trò chơi, thời gian chơi khơng kéo dài Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng mơn Tốn, xin mạnh dạn nêu sáng kiến kinh nghiêm nhỏ thân áp dụng kiểm nghiệm, mang lại hiệu tích cực cho việc dạy học mơn Tốn trường, chắn sáng kiến nhiều hạn chế, khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý Hội đồng khoa học, thầy cô, đồng nghiệp bạn để sáng kiến hoàn thiện hơn, giúp thân học hỏi tích luỹ thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ để cơng tác dạy học đạt hiệu cao hơn, góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giáo dục 3.2 Kiến nghị Đối với Phòng GD ĐT Lang Chánh: Thông qua việc chấm sáng kiến kinh nghiệm hàng năm, lựa chọn đề tài có chất lượng cần phổ biến rộng rãi cho trường huyện để trường có điều kiện tương đồng triển khai áp dụng hiệu Nên đưa SKKN có chất lượng vào mục “tài nguyên” phòng để giáo viên tồn huyện tham khảo cách rộng rãi Đối với trường THCS: Mỗi sáng kiến kinh nghiệm lựa chọn cần phổ biến rộng rãi phạm vi tổ, nhóm Cần có lưu thư viện để giáo viên học sinh tham khảo Đối với tổ chuyên môn: Cần đánh giá chi tiết mặt đạt được, hạn chế hướng phát triển đề tài cách chi tiết cụ thể để hồn thiện sáng kiến Đưa trò chơi học tập vào tiết dạy nhiều môn nhiều khối lớp, đặc biệt lớp 6, 7, 19 Trên số vấn đề kiến thức phương pháp mà rút dạy phần toán học sinh lớp Bằng hiểu biết thân hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều Trong trình thực đề tài chắn chưa hồn hảo, khơng thể tránh khỏi thiếu sót cấu trúc, ngơn ngữ hình thức khoa học Tơi mong góp ý chân tình bạn đồng nghiệp, hội đồng khoa học để đề tài năm học tới tốt hơn, đáp ứng với yêu cầu đổi giáo dục Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Giao Thiện, ngày 18 tháng năm 2019 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Văn Trí 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO SGK Toán – Nhà xuất giáo dục 2008 SGV Toán – Nhà xuất giáo dục 2008 Các sách tham khảo: Toán tuổi thơ; Giúp em vui học toán DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Nguyễn Văn Trí Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường PTDTBT THCS Giao Thiện TT Tên đề tài SKKN Rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh lớp Hình thành kĩ giải tốn lũy thừa Q cho học sinh lớp Phân dạng tập vận dụng định lí Vi-et để hình thành kĩ giải toán liên quan cho học sinh lớp Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Phòng GD-ĐT C Phòng GD-ĐT Phòng GD-ĐT B Năm học đánh giá xếp loại 2014-2015 2016-2017 B 2017-2018 ... trường THCS Sáng kiến có tên Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh thơng qua tổ chức trò chơi học Tốn lớp trường PTDTBT THCS Giao Thiện để thấy ý nghĩa việc tổ chức trò chơi học Tốn... trạng học sinh - Một phận không nhỏ học sinh chưa thể tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học Toán, biểu qua việc: + Học tập cách thụ động, thiếu phương pháp động học tập, chưa tích cực, chủ. .. dụng trò chơi học tập học Tốn mơt cách hợp lí có tác dụng tốt giúp nâng cao hứng thú kết học tập mơn Tốn học sinh từ phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo em “ Tổ chức trò chơi học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh thông qua tổ chức các trò chơi trong giờ học toán lớp 6 ở trường PTDTBT THCS giao thiện , Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh thông qua tổ chức các trò chơi trong giờ học toán lớp 6 ở trường PTDTBT THCS giao thiện

Từ khóa liên quan