CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4

34 336 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 15:01

Tuần CHỦ ĐỀ : TUYỂN TẬP VỀ TÔI Tiết : EM LỚN LÊN THEO THỜI GIAN I MỤC TIÊU - Khám phá nhận biết phát triển thể chất lực thân.Nhận khả vượt qua khó khăn thành từ cố gắng em - Nhận biết thực hành cách trình bày cách làm việc nhóm hiệu - Nhận biết cảm xúc thân có hành I cảm xúc phù hợp hồn cảnh II.CHUẨN BỊ - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài - Giới thiệu môn học - Giới thiệu Nhớ lại ,ghi nhận thay đổi thân sau năm theo tiêu chí đây: - GV yêu cầu học sinh xem bảng tiêu chí -Yêu cầu HS suy nghĩ làm việc cá nhân -Gv tổng hợp ý kiến -GV nhận xét hỏi: + Khi xem xét tổng hợp kết quả, em thấy khả chung em có tốt trước khơng ? + Từ khả trên, em chọn viết khả em mong muốn tiếp tục phát triển -GV nhận xét chung 2.Khám phá thay đổi khả Năm trước Khả Năm Tốt Viết Tốt Tốt Đọc Tốt Tốt Làm toán Tốt Tốt … Tốt Tốt … Tốt Tốt … Tốt 3.Trở ngại vượt qua: - Yêu cầu HS đọc u cầu BT,sau trao đổi nhóm đơi kể lại lần em găp trở ngại em kiên trì cố gắng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS ý nghe - Học sinh xem bảng tiêu chí - HS suy nghĩ làm việc cá nhân - HS nêu + HS nêu : Có + HS chọn viết ra, sau nêu vượt qua miệng trước lớp -Lớp nhận xét - HS trao đổi nhóm đơi sau kể trước lớp : + Trở ngại:………… +Cách vượt qua:…………… + Thành quả:………………… + Cảm xúc:…………………… -Lớp nhận xét -GV nhận xét -Hs đọc, lớp đọc thầm - Y/c HS đọc ví dụ cuối trang III.Củng cố- dặn dò: - Gọi HS lên nêu lại trở ngại gặp cố gắng vượt qua sống - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học -HS nêu Tuần CHỦ ĐỀ : TUYỂN TẬP VỀ TÔI Tiết BỘ SƯU TẬP VỀ TÔI I MỤC TIÊU - HS biết cách bảo quản lưu giữ sản phẩm thân - Nhận biết giá trị sản phẩm thân theo thời gian - Biết cách bảo quản sản phẩm II.CHUẨN BỊ - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: -Em kể lại lần em găp trở ngại em kiên trì cố gắng vượt qua -GV nhận xét III.Bài mới: - Giới thiệu học - GTB lời ghi đầu lên bảng 1.Xem lại hình chụp gia đình,mơ tả thân phát triển lực, thể chất Bảo quản, lưu giữ sản phẩm - GV cho HS quan sát ảnh thơ, văn GV sưu tầm - GV giải thích: Để giữ gìn ảnh hay thơ ỏ kỉ niệm khác muốn xem lại kỉ niện buồn hay vui cần lưu giữ bảo quản, người có cách bảo quản khác - Yêu cầu HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với sản phẩm: ảnh chụp, thơ chép tay, tranh vẽ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS trả lời - HS lắng nghe ghi đầu vào - Hs thực - HS quan sát anh thơ, văn GV sưu tầm - HS nghe GV giảng - HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với sản phẩm: ảnh chụp, thơ chép tay, tranh vẽ + Ảnh chụp: ép Plastic cất vào an- bum để nơi khô, + Bài thơ chép tay: cất lên giá sách + Tranh vẽ: treo lên tường, cất lên giá sách, để nơi khô - HS thực cách bảo quản sản - Y/c HS thực cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện phẩm phù hợp với điều kiện mình cho sản phẩm lưu cho sản phẩm lưu giữ lâu bền đẹp Làm an - bum kỉ niệm em - Cho HS xem lại hình chụp gia đình để làm sưu tậ p - GVHD HS cách thực theo bước SGK + B1: Lựa chọn sản phẩm kỉ niệm mà em muốn đưa vào - an bum + B2: Tranh trí bìa đầu bìa cuối an -bum + B3: Sắp sếp sản phẩm kỉ niệm theo trật tự mà em muốn vào trang đánh số thứ tự vào cuối trang giữ lâu bền đẹp - Hs thực - Lớp đọc thầm lại cá nhân bước cách thực làm an bum - HS cách thực theo bước SGK + HS lựa chọn sản phẩm kỉ niệm mà em muốn đưa vào - an bum + HS dùng giấy mầu, keo, kéo để trí bìa đầu bìa cuối an -bum + HS tụ sếp sản phẩm kỉ niệm theo trật tự mà em muốn vào trang Đánh số thứ tự vào cuối + B4: Bổ su ng lời giới thiệ u em muốn trang + B5: Đồng bìa trang ruột + HS bổ sung lời giới thiệu em thành an bum muốn + B5: Em viết tên an - bum tên + HS tự đóng bìa trang ruột vào bìa ngồi an - bum thành an bum + HS viết tên an - bum tên vào bìa ngồi an - bum *SỔ TAY”VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH” - Chú ý lắng nghe -YC Hs đọc mục -Lớp đọc thầm -HS tự làm sổ tay”Vượt lên mình” có ghi lại cách thức vượt khó để tiến môn học/ hoạt động/ -Thiết kế sổ tay: kĩ naaa8ng YC Hs đọc bước -HS đọc bước: B1:Miêu tả tình khó khăn em gặp phải B2:Cách thức khắc phục B3:Thành em đạt B4:Em thiết kế trang bìa thật đẹp lồng nội dung ổ tay riêng IV.Củng cố- dặn dò: - Gọi HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm -Nhận xét học Vượt lên Tuần CHỦ ĐỀ : TUYỂN TẬP VỀ TÔI Tiết 3: GIỚI THỆU SẢN PHẨM CỦA EM I/ MỤC TIÊU - Giới thiệu sản phẩm có an-bum - Em tự tin giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ trình bầy an-bum - Em biết tự hào có ý thức rèn luyện để hoàn thiện thân II CHUẨN BỊ - Sưu tầm ảnh - SGK trải nghiệm sáng tạo lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Y/c HS nêucách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện cho sản phẩm lưu giữ lâu bền đẹp -GV nhận xét III.Bài mới: - Em giới thiệu số sản phẩm có an-bum - GTB lời ghi đầu lên bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hát -HS nêu - 1HS giới thiệu sản phẩm có an-bum VD: tranh vẽ, ảnh, thơ chép tay - HS lắng nghe ghi đầu vào Giới thiệu sản phẩm - Cho HS đọ mục 1trong sách trang - HS đọc mục sách trang 12 12 - HSTL: Yêu cầu phần phải viết lời giới thiệu "Bộ sưu tập -Mục yêu cầu làm ? '' cho người thân bạn bè 2.Em cảm thấy trước,trong sau giới thiệu - HS viết lời giới thiệu Bộ sưu tập tôi" cho người thân bạn bè theo sản phẩm ? ý sau: a)Viết lời giới thiệu: + Những sản phẩm em giới thiệu + Trước trình bày an-bum + Trong trình bày + Điều em ấn tượng/ thích thú + Sau trình bày sản phẩm an-bum tranh vẽ + Lí em muốn giới thiệu sản phẩm với người em muốn chia sẻ kỉ miện em người biết + Cảm xúc em nhắc lại kỉ niệm gắn với sản phẩm an-bum VD: Đây an-bum gồm tranh tôi cât giữ cẩn thận Tơi thích tranh tơi vẽ ngày khai giảng hơm tơi vui hạnh phúc 3.Cảm xúc em nhắc lại kỉ niệm gắn với sản phẩm an-bum Em tự đánh giá buổi trình bày -YC HS tự đánh giá buổi trình bày - GV nhận xét, khen ngợi - 2-3 học sinh nêu - Hs nhận xét bạn -HS tự đánh giá buổi trình bày - Lớp nhận xét - HS đọc mục trang 13 - Mỗi nhóm chọn câu chuyện *BỘ SƯU TẬP “VƯỢT KHÓ”CỦA NHÓM -Yc Hs đọc mục 1,2 trang 13 vượt khó thành viên mà - Mỗi nhóm chọn câu chuyện nhóm thấy ấn tượng để trình bày vượt khó thành viên mà - Lớp nhận xét nhóm thấy ấn tượng để trình - Mỗi nhóm giới thiệu sản phẩm bày trước lớp -Lớp nhận xét -Gv nhận xét -HS đọc mục trang 13 hoàn thành -YC HS đọc mục trang 13 BT sau: Thái độ Tốt Tập luyện nhiều lần …… … …… Đạt Cần cố gắng -Các thành viên nhóm đánh giá -YC thành viên nhóm đánh giá lẫn để làm việc nhóm tốt lẫn để làm việc nhóm tốt -Lớp nhận xét -Hs nêu -Gv nhận xét chốt lại IV Củng cố _ dặn dò: - Hỏi lại - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tuần 4: CHỦ ĐỀ : TUYỂN TẬP VỀ TÔI Tiết 4: EM ĐÃ HỌC VÀ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? I MỤC TIÊU - Em nhìn lại hoạt động em trải nghiệm chủ đề - Em nhìn nhận cố gắng vươn lên em học tập trường sinh hoạt nhà - Em biết tự hào có ý thức rèn luyện để hoàn thiện thân.Hợp tác bạn làm việc nhóm làm ản phẩm nhóm II CHUẨN BỊ - SGK hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: -Nêu cảm xúc em nhắc lại kỉ niệm gắn với sản phẩm an-bum -GV nhận xét III.Bài : Hoạt động 1: Cho Hs đọc phần đánh giá trang 14 -YC HS hồn thành bảng sau: Điều em Nhận phát triển thể chất lực thân HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS hát -HS trả lời -Hs đọc phần đánh giá trang 14 -HS thực Tốt Đạt Cần cố gắng Em vui Nhận khả vượt qua khó khăn thành từ cố gắng Làm sưu tập nổ lực vượt khó sổ tay”Vượt qua mình” Nhận cảm xúc biết cách tạo cảm xúc tích cực Hợp tác bạn làm việc nhóm làm sản phẩm nhóm -YC đại diện nhóm trình bày -Đại diện nhóm trình bày -Lớp nhận xét IV.Củng cố _ dặn dò: - Hỏi lại -Hs nêu - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Phụ huynh đồng hành với em việc nhìn nhận cố gắng vươn lên em -Nhận xét học học tập trường sinh hoạt nhà Tuần Tiết : CHỦ ĐỀ : KẾ HOẠCH CỦA EM MONG MUỐN CỦA EM I MỤC TIÊU - Em hiểu cách để làm chủ thân - Rèn tính kĩ luật, ý thức trách nhiệm cơng việc giao - Biết cách lập kế hoạch cụ thể theo mốc thời gian II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - Sách hoạt động trải nghiệm lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: -Nêu khó khăn mà em vượt qua sống -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng Hoạt động 1: Gia đình việc học điều quan trọng gắn bó với em - Gọi Hs đọc yêu cầu mục -Yêu cầu HS viết điều em mong muốn cho gia đình việc học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS hát -HS nêu - HS lắng nghe, ghi đầu vào - HS viết điều em mong muốn cho gia đình việc học ………………………… ……………………… ………………………… ……………… Gia đình Việc học -HS trình bày trước lớp - Lớp nhận xét -HS đọc yêu cầu 2.Lập kế hoạch điều cần làm - HS lập kế hoạch để đạt mong muốn cho + Gia đình:……… gia đình việc học + Việc học:……… -Nếu gặp khoặc nhờ hỗ trợ để khó khăn, trở ngại em cần làm nhờ hỗ trợ để vượt qua ? - GV nhận xét chốt lại 3.Chia sẻ với bạn nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ với bạn nhóm 4.Kết học tập em -YC HS đọc mục trang 17 hoàn thành vào bảng bên -HS suy nghĩ trả lời - Học sinh chia sẻ với bạn nhóm -HS thực Lớp Kết học tập em HHT HT CHT Một Hai Ba - Học sinh viết vào cánh hoa trang 17 mong muốn em - HS đọc - HS ghi lại mong muốn em vào cách hoa +………… +………… +………… +…………… +…………… -HS đọc mục “nhắn gửi em” trang -Cho HS đọc mục “nhắn gửi em” trang 17 17 - Lớp đọc thầm - HS nghe - Giáo viên quan sát chốt lại IV.Củng cố - dặn dò: - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học - Giáo viên nhận xét tuyên dương 5.Ghi lại mong muốn em - Giáo viên cho học sinh quan sát hoa đọc yêu cầu mục trang 17 - Nhận thức ý nghĩa quan trọng đức tính kiên trì, nỗ lực vượt khó - Đề mục tiêu đắn thực việc cần làm để đạt mục tiêu.Kể việc em làm - Có ý thức rèn luyện đức tính kiên trì, nỗ lực để vượt khó II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Em làm để vượt qua trở ngại khó khăn sống ? -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng -YC HS đọc yêu cầu sách đầu trang 28 -YC HS hoàn thành BT bảng sau: Điều em HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Hs hát -HS trả lời -HS nghe ghi vào -HS đọc -HS thực Tốt Đạt Cần cố gắng Em vui Nhận biết tầm quan trọng tính kiên trì, vượt khó Đưa mục tiêu cho thân, cách giải gặp trở ngại, khó khăn Biết thực việc cần làm để đạt mục tiêu Biết cách thực vấn vá qua biết thêm ngành nghề cần kĩ vấn -HS hoàn thành BT -Lớp nhận xét -GV nhận xét -Em có nhận xét thực điều làm ? -GV nhận xét - Xin phụ huynh đồng hành với em việc nhìn nhận phát triển em -HS trả lời - Phụ huynh đồng hành với em việc nhìn nhận phát triển em ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… IV.Củng cố- dặn dò: - Hỏi lại -HS nêu -GDTT -HS nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tuần 12 Tiết 12 CHỦ ĐỀ 4: CÙNG VUI HỌC HỎI MÓN GIẢI KHÁT EM YÊU THÍCH CÙNG VUI HỌC HỎI LÀM KEM LẮC I MỤC TIÊU - Biết lập kế hoạch chi tiêu - Biết nhóm lập thực kế hoạch làm việc, biết hợp tác làm việc nhóm - Có ý thức thực nguyên tắc vệ sinh an toàn lao động ( làm/ nấu đồ ăn).Làm giải khát phù hợp II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Em có nhận xét thực điều làm ? -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng A Món giải khát em u thích Vào ngày nóng nực, em thường chọn giải khát ? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -YC HS nêu giải khát mà em chọn 2.Theo em, kem có đặc điểm ? - HS nêu giải khát mà em chọn -GV nhận xét chốt lại 3.Em có muốn bạn làm kem cách đơn giản nhanh chóng khơng ? -GV nhận xét -HS hát -HS nêu -HS nghe ghi vào -HSthực -HS đọc yêu cầu đánh dấu x vào sách trang 30 -Hs hoàn thành phiếu BT sau: PHIẾU BÀI TẬP -Màu sắc:…………………………… -Độ đông đặc kem:…………… ……………………………………… -Mùi:………………………………… -Vị:…………………………………… -HS nêu trước lớp -Lớp nhận xét Rất muốn Muốn Không muốn -HS giải thích thêm 4.Hãy làm khảo sát nhỏ để tìm bạn nhóm có sở thích ăn kem Stt Tên thành viên -Gv tổng kết lại có HS nhóm có sở thích ăn kem B.CÙNG VVUI HỌC HỎI LÀM KEM LẮC 1.Em nhóm họp bàn làm kem lắc -YC HS đọc bước chuẩn bị Kem Món giải khát u thích Nước Sinh tố -HS trình bày -HS đọc + Nước ( xá xị, nước cam, coca…500ml) + kg đá bi + Muối 200g + túi nilon nhỏ để đựng chất làm kem + Túi nilon lớn kg túi + Dây thun -YC HS đọc mục cách làm trang 33 2.YC Hs hồn thành bảng bên xem nhóm có thông tin phong phú 3.Sau nắm đơn vị tính, em bạn vận dụng để điền vào bảng dự tính chi phí -Gv theo dõi, quan sát 4.YC HS hoàn thành mục trang 35 -Gv nhận xét bổ sung thêm IV.Củng cố- dặn dò: - Hỏi lại - GDTT - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học + muỗng + đôi găng tay + tạp dề -HS nhóm phân cơng cơng việc rõ ràng - HS đọc mục cách làm trang 33 B1: Chia 500ml nước vào túi nilon nhỏ cột thun lại B2:Lồng túi nilon lớn vào tạo thành túi có lớp B3:Bỏ túi nước vào túi nilon lớn B4: Cho muối đá bi vào túi lớn B5:Cột chặt túi nilon lại lắc B6: Lắc đến túi nước bên đông lại thành kem B7: Lấy kem khỏi túi thưởng thức - Hs hoàn thành bảng sau: Đơn vị tính Nguyên liệu, đồ dùng Kg,g Đường, gạo…………… (ml ) Sữa………………… Chục ……………………… Tá ……………………… Hộp Sữa chua…………… Bó ………………………… Cái/ ……………………… Muỗng ………………………… cà phê Muỗng canh ………………………… -HS thực điền vào bảng trang 34 -HS thực sau giải thích lí - Lớp nhận xét -HS nêu -HS nghe Tuần 13 Tiết 13 CHỦ ĐỀ 4: CÙNG VUI HỌC HỎI CÙNG HỌC CÙNG VUI I MỤC TIÊU - Biết lập kế hoạch chi tiêu - Biết nhóm lập thực kế hoạch làm việc, biết hợp tác làm việc nhóm - Có ý thức thực nguyên tắc vệ sinh an toàn lao động ( làm/ nấu đồ ăn).Làm giải khát phù hợp II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Vào ngày nóng nực, em thường chọn giải khát ? -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng 1.YC HS đọc mục trang 36 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -HS hát -HS nêu -HS nghe ghi vào -Hs đọc - HS làm kem lắc với nguyên liệu sữa tươi + Nguyên liệu dụng cụ: tương tự kem lắc,khơng béo thay nước sữa tươi có đường ( 500 ml), đường / chất tạo hương liệu -HS đọc mục cách làm: + Trộn sữa, chất tạo hương/ đường khuấy + Tiếp tục làm bước làm kem lắc không béo + Lắc đến túi sữa bên đông lại thành kem 2.Em bạn nhóm đánh 2.HS hồn thành bảng sau: giá ự tơn trọng để góp ý cho Cơng việc/thái độ Tốt Đạt Cần làm việc nhóm tốt cố gắng Thao tác…… Tìm hỗ trợ Tuân thủ…… Cố gắng làm được……… ………………… -Gv góp ý thêm -HS nghe bạn góp ý 3.Các thành viên đánh giá lực - HS nghe nhóm theo tiêu chí bảng bên - HS thực bảng trang 37 Tên nhóm Tốt Đạt Cần cố gắng Các quy tắc Tổ chức công việc… làm việc nhóm thống nhất, đồn kết Sản phẩm ngon, chất lượng -Gv theo dõi, nhận xét 4.Em bạn cảm thất -Hs nghe làm kem lắc? Cần ý đến điều - HS nêu để làm tốt hơn, vui hơn, thân thiện ? -GV nhận xét chung IV.Củng cố- dặn dò: -HS nghe - Hỏi lại - GDTT - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung -HS nêu -HS nghe - Nhận xét học Tuần 14 Tiết 14 CHỦ ĐỀ 4: CÙNG VUI HỌC HỎI EM ĐÃ HỌC VÀ CÓ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? I MỤC TIÊU - Biết lập kế hoạch chi tiêu - Biết nhóm lập thực kế hoạch làm việc, biết hợp tác làm việc nhóm - Có ý thức thực nguyên tắc vệ sinh an toàn lao động ( làm/ nấu đồ ăn).Làm giải khát phù hợp II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Em bạn cảm thất làm kem lắc ? -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng -Em nhìn lại hoạt động em trải nghiệm chủ đề này.Hãy đánh dấu x vào cột hợp với nhận ét em.Trong điều em làm được, em vui điều nào? Hãy đánh dấu x vào thích hợp cột “Em vui nhất” Điều em Làm kem giải khát đặc biệt hiểu biết thêm khoa học qua trình đơng lạnh kem Hiểu bạn,thân thiện vui vẻ với bạn nhóm Biết hợp tác làm việc nhóm hiệu Biết lập kế hoạch chi tiêu làm ăn HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -HS hát -HS nêu -HS nghe ghi vào - HS thực vào bảng Tốt Đạt Cần cố gắng Em vui Ý thức thực nguyên tắc vệ sinh an toàn lao động ( làm/ nấu đồ ăn) Xin phụ huynh đồng hành với em việc nhìn nhận cố gắng em -Phụ huynh đồng hành …………………………………… ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… ……………………………………… IV.Củng cố- dặn dò: - Hỏi lại - GDTT - HS nêu - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung -HS nghe - Nhận xét học Tuần 15 Tiết 15 CHỦ ĐỀ 5: EM TẬP LÀM ĐẦU BẾP ẨM THỰC GIA ĐÌNH EM I MỤC TIÊU - Nhận biết số thực phẩm phổ biến thực phẩm thường dùng gia đình - Tham gia vào việc nhà, biết xác định chi tiêu cho bữa ăn theo yêu cầu dinh dưỡng - Thể tình u thương việc làm ăn đơn giản phục vụ gia đình qquan tâm đến ăn, thức uống phù hợp với người thân II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Trong điều em làm trước, em vui điều nào? -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng 1.Hãy khoanh tròn thực phẩm em muốn người thân nấu tối -YC HS đánh dấu x vào thực phẩm gia đình em dùng, dấu v vào thực phẩm thường xuyên dùng.Em viết thêm tên thực phẩm khác - Gia đình em thường mua thực phẩm đâu? Đánh dấu x vào -Gv nhận xét 2.Em chọn đánh dấu x vào ăn gia đình em thường ăn.Viết thêm tên ăn khác Hãy tơ màu em thích -Hãy tìm hiểu viết ăn người thân em thích, ăn người thân em cần phải kiêng 3.Hãy iết thực phẩm vào sơ đồ tư tháp dinh dưỡng sau đây.Em bổ sung cho phong phú -GV theo dõi hướng dẫn thêm 4.Em nêu thực đơn bữa ăn ngày gia đình em.Dựa vào sơ đồ tư tháp dinh dưỡng trên, cho biết bữa ăn HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -HS hát -HS nêu -HS nghe ghi vào - HS đọc yêu cầu -HS hoàn thành bảng trang 40 -HS thực Chợ Siêu thị …………… -HS thực -HS thực Món ăn Ai u thích Ai cần ăn kiêng -HS đọc mục - Hs hoàn thành sơ đồ tư trang 42,43 - HS nghe - Hs đọc THỰC ĐƠN gia đình em có cân dinh dưỡng khơng ? Món thứ …………………………………… Món thứ hai ……………………………………… Món thứ ba ……………………………………… Món thứ tư ……………………………………… -HS nghe -Gv nhận xét góp ý thêm IV.Củng cố- dặn dò: - Hỏi lại - HS nêu - GDTT -HS nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tuần 16 Tiết 16 CHỦ ĐỀ 5: EM TẬP LÀM ĐẦU BẾP EM TẬP LÀM ĐẦU BẾP I MỤC TIÊU - Nhận biết số thực phẩm phổ biến thực phẩm thường dùng gia đình - Tham gia vào việc nhà, biết xác định chi tiêu cho bữa ăn theo yêu cầu dinh dưỡng - Thể tình yêu thương việc làm ăn đơn giản phục vụ gia đình qquan tâm đến ăn, thức uống phù hợp với người thân II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Gia đình em thường mua thực phẩm đâu ? -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng 1.Em đưa thực đơn bảo đảm cân đối dinh dưỡng cho bữa ăn ngày gia đình em - Gv nhận xét 2.Từ bảng tham khảo chủ đề “Cùng vui học hỏi”, em tổng kết lại bảng thực phẩm cần dùng ước tính chi phí cho thực đơn -Hãy hỏi ba mẹ để ước tính chi phí cho bữa ăn gia đình em so sánh với chi phí em vừa làm 3.Nếu quan tâm đến vị người thân gia đình, em thay thực phẩm ? - Gv nhận xét Nếu quan tâm đến người thân phải ăn kiêng, em cần thay thực phẩm ? -GV nhận xét 5.Em tập làm nước uống giải nhiệt- Nước đá chanh HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -HS hát -HS nêu -HS nghe ghi vào - Hs đọc yêu cầu - HS hoàn thành bảng trang 44 - Hs đổi để nhận xét -HS đọc yêu cầu - HS hoàn thành bảng trang 45 -HS thực + Giảm béo + Ăn độ + Ăn nhiều rau -HS trả lời, lớp nhận xét -HS trả lời, lớp nhận xét -HS chuẩn bị:Chanh, đường, muối, đá lạnh, li ,bình , muỗng - HS đọc cách thực trang 47 - HS thực hoàn thành bảng sau: Nguyên Lần Lần Lần Lần liệu … Nước 200 ml …… … sơi để nguội Chanh ½ trái …… …… … Đường … … … muỗng cà phê Muối 1/20 … …… … muỗng cà phê Đá lạnh viên …… …… … -Sau làm xong, ghi lại cơng thức pha nước chanh 7.Em nhận xét sản phẩm làm cách đánh dấu x vào ô vuông phù hợp -HS ghi lại công thức pha nước chanh vào bảng trang 48 - HS thực Hơi chua Hơi Tạm Vừa miệng -GV nhận xét -HS nghe IV.Củng cố- dặn dò: - Hỏi lại - HS nêu - GDTT -HS nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học Tuần 17 Tiết 17 CHỦ ĐỀ 5: EM TẬP LÀM ĐẦU BẾP MÓN TRÁNG MIỆNG I MỤC TIÊU - Nhận biết số thực phẩm phổ biến thực phẩm thường dùng gia đình - Tham gia vào việc nhà, biết xác định chi tiêu cho bữa ăn theo yêu cầu dinh dưỡng - Thể tình yêu thương việc làm ăn đơn giản phục vụ gia đình qquan tâm đến ăn, thức uống phù hợp với người thân II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: -Nếu quan tâm đến vị người thân gia đình, em thay thực phẩm ? -Nếu quan tâm đến người thân phải ăn kiêng, em cần thay thực phẩm ? -GV nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng Em chọn làm tráng miệng phù hợp cho bữa ăn cuối tuần gia đình -HS hát -HS nêu - Lớp nhận xét -HS nghe ghi vào -HS đọc + Tên em chọn……………… + Nguyên liệu, phần chi phí ước tính…………………………… …………………………………… …………………………………… + Lí em chọn tráng miệng ……………………………………… -Em đánh giá sản phẩm ……………………………………… -HS đánh giá sản phẩm Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng ……… … … …… …… … … …… -Gv đánh giá ……… … … ………… …… … … ……… -Nhận xét phụ huynh sản phẩm em …………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… - Sau khám phá trải nghiệm, em có -HS suy nghĩ trả lời suy nghĩ việc nấu ăn gia đình ? - HS viết cảm nghĩ Hãy viết cảm nghĩ em điều Em có …………………………………… thể làm để chia sẻ công việc nấu ăn với ……………………………………… người thân chăm lo cho em ngày ? ……………………………………… …………………………………… - HS chia sẻ công việc nấu ăn với người thân……………………… …………………………………… …………………………………… IV.Củng cố- dặn dò: - Hỏi lại - GDTT - HS nêu - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung -HS nghe - Nhận xét học Tuần 18 Tiết 18 CHỦ ĐỀ 5: EM TẬP LÀM ĐẦU BẾP EM KHÁM PHÁ VÀ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? I MỤC TIÊU - Nhận biết số thực phẩm phổ biến thực phẩm thường dùng gia đình - Tham gia vào việc nhà, biết xác định chi tiêu cho bữa ăn theo yêu cầu dinh dưỡng - Thể tình u thương việc làm ăn đơn giản phục vụ gia đình qquan tâm đến ăn, thức uống phù hợp với người thân II CHUẨN BỊ - Phiếu tâp SGK - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Phần khởi động - Cho HS hát II.Bài cũ: - Sau khám phá trải nghiệm, em có suy nghĩ việc nấu ăn gia đình ? -Em làm để chia sẻ cơng việc nấu ăn với người thân chăm lo cho em ngày ? -GV nhận xét HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS hát -HS nêu - Lớp nhận xét III.Bài mới: - GTB lời ghi đầu lên bảng Em nhìn lại hoạt động em trải nghiệm chủ đề này.Hãy đánh dấu x vào cột hợp với nhận xét em điều này.Em làm để chia sẻ công việc nấu ăn với người thân chăm lo cho em ngày ? Điều em -HS nghe ghi vào -Hs hoàn thành bảng sau Tốt Đạt Cần cố gắng Em vui Nhận biết quan tâm đến ăn, thức uống phù hợp với người thân gia đình Nhận biết số thực phẩm phổ biến thực phẩm thường dùng gia đình Biết xác định chi tiêu cho bữa ăn theo yêu cầu dinh dưỡng Biết phụ giúp nấu ăn gia đình áp dụng nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm Làm thức uống giải nhiệt tráng miệng mời người thân -Xin phụ huynh đồng hành với em việc nhìn nhận cố gắng em việc thực hành làm ăn thức uống đơn giản nhà - Phụ huynh đồng hành với em việc nhìn nhận cố gắng em việc thực hành làm ăn thức uống đơn giản nhà …………………………………… ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… IV.Củng cố- dặn dò: - Hỏi lại - HS nêu - GDTT -HS nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học ... Hỏi lại - GDTT - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung -HS nêu -HS nghe - Nhận xét học Tuần 14 Tiết 14 CHỦ ĐỀ 4: CÙNG VUI HỌC HỎI EM ĐÃ HỌC VÀ CĨ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? I MỤC TIÊU - Biết lập kế hoạch... cầu -HS hoàn thành bảng trang 40 -HS thực Chợ Siêu thị …………… -HS thực -HS thực Món ăn Ai yêu thích Ai cần ăn kiêng -HS đọc mục - Hs hoàn thành sơ đồ tư trang 42 ,43 - HS nghe - Hs đọc THỰC ĐƠN... nêu -HS nghe ghi vào - Hs đọc yêu cầu - HS hoàn thành bảng trang 44 - Hs đổi để nhận xét -HS đọc yêu cầu - HS hoàn thành bảng trang 45 -HS thực + Giảm béo + Ăn độ + Ăn nhiều rau -HS trả lời, lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4, CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4

Từ khóa liên quan