Chủ đề thiết kế phim bằng PM movie marker

9 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 20:54

TÊN CHỦ ĐỀ: THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER Số tiết: Ngày soạn: / / 20 Tiết theo phân phối chương trình: 62, 63, 64, 65, 66, 67 Tuần dạy: 31, 32, 33, 34 I Nội dung chủ đề: - Cấu trúc tệp dự án phim phần mềm Movie Maker - Giao diện thao tác với tệp dự án phim - Làm việc với lớp hình ảnh - Làm việc với lớp nhạc - Làm việc với lớp lời thoại - Làm việc với lớp phụ đề - Xuất phim II Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cấu trúc tệp dự án phim phần mềm Movie Maker - Biết giao diện thao tác với tệp dự án phim - Biết thao tác làm việc với lớp hình ảnh - Biết thao tác làm việc với lớp nhạc - Biết thao tác làm việc với lớp lời thoại - Biết thao tác làm việc với lớp phụ đề - Biết thao tác xuất phim Kỹ năng: - Thực thao tác thêm hình ảnh clip, thêm nhạc nền, lời thoại, phụ đề - Thực việc xuất kết tệp phim - Tạo video ngắn theo chủ đề cho trước Thái độ: - Có thái độ u thích mơn học, nghiêm túc, tích cực học tập, có tính sáng tạo - Có ý thức sử dụng phần mềm để tạo video nhằm sử dụng với nhiều mục đích khác Định hướng lực hình thành: Qua chủ đề THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER, học sinh hướng tới hình thành phát triển lực: Tạo nhiều sản phẩm đa phương tiện III Xác định mô tả mức độ yêu cầu Nhận biết Nội dung (Mô tả yêu cầu cần đạt) Cấu trúc tệp - Biết tệp dự án dự án phim phim tạo phần phần mềm Thông hiểu (Mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng thấp (Mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt) Movie Maker - Biết cấu trúc tệp dự án phim Biết giao diện Giao diện và thao tác thao tác với với tệp dự án tệp dư án phim phim - Biết cách thêm Hiểu lớp hình hình ảnh ảnh gồm ảnh 3.Làm việc với clip tĩnh clip lớp hình ảnh - Biết thao tác với clip mềm Maker Movie Biết cách thêm Làm việc với nhạc lớp nhạc lệnh thao tác với nhạc Biết cách sử dụng lời thoại Làm việc với thêm vào clip lớp lời thoại Hiểu lớp nhạc gồm đối tượng âm có sẵn Hiểu lớp lời thoại tệp âm có sẵn hay thu âm trực tiếp Biết cách tạo Làm việc với phụ đề lớp phụ đề số thao tác với phụ đề Biết cách xuất Hiểu kết dự án phim dự án phim vừa Xuất phim thành tệp phim xuất tệp phim dạng mp4 - Thực việc chèn hình ảnh clip - Thực lệnh với clip tĩnh clip động Thực thao tác thêm nhạc vào clip Thực việc đưa lời thoại vào clip Tạo phụ đề thao tác với phụ đề Xuất tệp phim chuẩn dạng mp4 IV Biên soạn câu hỏi/ tập theo bảng mô tả * Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo mức mô tả Câu 1: Tệp dự án phim gì? Cấu trúc tệp dự án phim gồm lớp thông tin nào? Câu 2: Những lớp thơng tin gồm gì? Câu 3: Giao diện phần mềm Movie Maker gồm thành phần nào? Câu 4: Để làm việc với tệp dự án phim ta có lệnh nào? Câu 5: Hãy nêu cách thêm hình ảnh clip vào dự án phim Câu 6: Lớp hình ảnh có thao tác nâng cao nào? Câu 7: Nêu cách thêm nhạc vào dự án phim Câu 8: Để thu lời thoại trực tiếp ta thực nào? Câu 9: Muốn tạo phụ đề cho dự án phim ta làm nào? Câu 10: Để xuất dự án phim ta thực nào? Hãy thực thao tác xuất phim V Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, giảng điện tử phòng máy có cài phần mềm Movie Maker Chuẩn bị học sinh: Nghiên cứu SGK, ghi, VI Tổ chức hoạt động học tập Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động - Mục tiêu: Tạo tâm học tập, hứng thú học - Phương thức: + Câu hỏi: Em kể tên số kênh thông tin mà em xem phim? + HS trả lời - Dự kiến sản phẩm: - Giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào mới: Trong xã hội nay, phim ảnh, truyền hình đoạn phim ngắn (video clips) phương tiện truyền tải thông tin hiệu lĩnh vực âm nhạc, quảng cáo có nhiều công cụ từ đơn giản đến chuyên nghiệp để thiết kế phim máy tính học ta làm quen với Movie Maker 3.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Cấu trúc tệp dự án phim phần mềm Movie Maker * Mục tiêu: - Biết cấu trúc tệp dự án phim - Biết tệp dư án phim tạo phần mềm movie Maker * Phương thức: - Vấn đáp, thảo luận nhóm Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK cho biết tệp dự án phim ? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Chốt kiến thức - Cấu trúc tệp dự án phim - Tệp dự án phim tệp tạo phần mềm Movie Maker Cấu trúc tệp dự án phần mềm Movie Maker - Tệp dự án phim tệp tạo phần mềm Movie Maker - Cấu trúc tệp dự án phim mơ hình gồm lớp thơng tin: - Bốn lớp thơng tin: video, gồm lớp thơng tin? Đó nhạc nền, lời thoại, phụ đề lớp nào? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Cho biết lớp thông tin - Thảo luận trả lời bao gồm gì? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Chốt lại kiến thức cần - Chú ý lắng nghe ghi nhớ Video, nhạc nền, lời thoại, phụ đề Hoạt động 2: Giao diện thao tác với tệp dự án phim * Mục tiêu: Biết giao diện thao tác với tệp dự án phim * Phương thức: Trực quan, gợi mở, vấn đáp - Tương tự phần mềm khác cách đơn giản để khởi động phần mềm Movie Maker gì? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Chốt kiến thức - Giới thiệu biểu tượng phần mềm Gọi HS khởi động phần mềm - Yêu cầu học sinh quan sát giao diện cho biết phần mềm gồm thành phần nào? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Chốt kiến thức - Trong trình làm việc cần tập trung vào hai khu vực nào? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Hãy nêu lệnh làm việc với tệp dự án phim - Nháy đúp chuột vào biểu tượng hình - Chú ý ghi - Khởi động phần mềm - Bảng cơng cụ chính, khu vực làm việc phần mềm, hình đầu - Khu vực - Các lệnh với tệp dự án phim: Giao diện thao tác với tệp dự án phim (SGK) - Dự kiến sản phẩm: (Theo Tạo mới: FileNew Project SGK) Mở tệp: FileOpen Project - Chốt lại kiến thức Ghi tệp: FileSave Project - Chú ý ghi Hoạt động 3: Làm việc với lớp hình ảnh * Mục tiêu - Biết cách thêm hình ảnh clip - Biết thao tác với clip * Phương thức Trực quan, thực hành, vấn đáp - Công việc dự án làm việc với lớp thơng tin hình ảnh: ảnh tĩnh clip Để có lớp thơng tin ta cần phải chèn vào - Thực thao tác chèn thêm hình ảnh clip - Để thêm hình ảnh clip ta làm nào? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Chốt kiến thức - Với lớp hình ảnh ta có thao tác nào? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Lần lượt làm mẫu thao tác - Ngồi thao tác trên, có thao tác nâng cao với lớp hình ảnh => Yêu cầu HS đọc, quan sát SGK cho biết thao tác nâng cao với lớp hình ảnh clip nằm công cụ gồm lệnh gì? - Chú ý lắng nghe Làm việc với lớp hình ảnh a) Thao tác thêm hình ảnh clip Chọn HomeAdd video and photosChọn tệp ảnh tệp - Chú ý theo dõi - Vào HomeAdd videos and photosChọn tệp ảnh tệp video - Đổi vị trí, xóa, bổ sung - Quan sát thực lại - Lắng nghe, đọc quan sát SGK - Video Tools gồm: hiệu ứng âm vào/ra, thay đổi âm lượng, thay đổi tốc độ, thay đổi độ dài video ảnh tĩnh, tách clip, cắt phần đầu/phần đuôi clip - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) video b) Các thao tác với lớp hình ảnh: Đổi vị trí, xóa, bổ sung c) Các thao tác nâng cao với lớp hình ảnh Các lệnh nâng cao nằm công cụ Video Tools gồm: - Thiết lập hiệu ứng âm vào/ra - Thay đổi âm lượng clip - Thay đổi tốc độ clip - Thay đổi độ dài video ảnh tĩnh - Tách clip - Cắt phần đầu/phần đuôi clip d) Các lệnh với clip tĩnh Mỗi ảnh tĩnh ngầm định clip tĩnh có độ dài 7s Có thể thay đổi thông số thời gian nút lệnh Duration - Chốt kiến thức - Lưu ý làm việc với ảnh tĩnh clips phải bật Video Tools - Các lệnh với clip tĩnh clip động gồm lệnh nào? - Dự kiến sản phẩm: (Theo SGK) - Chốt kiến thức - Chiếu đoạn clip động thực lệnh thay đổi âm lượng, tốc độ thể hiện, tách clip, cắt phần đầu/phần đuôi - u cầu HS chèn hình ảnh clip, sau thực lại thao tác vừa tìm hiểu - Chú ý ghi nhớ e) Các lệnh với clip động - Thay đổi âm lượng: nháy nút Video volume, sau điều chỉnh trượt - Thay đổi tốc độ thể hiện: Điều chỉnh nút Speed - Tách clip thành hai đoạn: Đưa trỏ thời gian đến vị trí muốn - Thay đổi âm lượng, tốc độ thể hiện, tách clip thành hai đoạn, cắt phần đầu/phần đuôi clip, thay đổi thông số thời gian táchSplit - Chú ý theo dõi - Cắt phần đầu/phần đuôi clip: Đưa trỏ thời gian đến vị trí muốn cắt phần đầu (hoặc phần đuôiSet start point - Chèn hình ảnh clip, thực thao tác với đối tượng vừa chèn (hoặc Set end point) Hoạt động 4: Làm việc với lớp nhạc * Mục tiêu - Biết cách thêm nhạc lệnh thao tác với nhạc * Phương thức Vấn đáp, trực quan, thực hành - Đọc thông tin SGK cho biết lớp nhạc gồm đối tượng nào? Và cách thêm nhạc thực nào? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức - Thực thao tác thêm nhạc - Yêu cầu HS thực thêm nhạc - Với lớp nhạc ta thực thao tác nào? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Đọc thông tin SGK Làm việc với lớp nhạc - Các đối tượng âm thanh; a) Cách thêm nhạc Vào Home  Add music Vào HomeAdd musicChọn  Chọn nhiều nhiều tệp âm b) Các lệnh thao tác với nhạc tệp âm Sử dụng công cụ Music - Chú ý ghi Tools - Thực thêm nhạc - Thay đổi thời gian bắt đầu tệp nhạc phim - Thay đổi thời gian bắt - Thay đổi âm lượng đầu, âm lượng, tách thành - Tách thành hai đoạn độc lập hai đoạn độc lập, thay đổi - Thay đổi vị trí bắt đầu kết thúc âm bên đối vị trí bắt đầu kết thúc tượng nhạc - Chốt kiến thức - Thực thao tác - Chú ý theo dõi ghi với nhạc nhớ Hoạt động 5: Làm việc với lớp lời thoại * Mục tiêu - Biết cách sử dụng lời thoại thêm vào clip * Phương thức - Vấn đáp, trực quan, thực hành - Lớp lời thoại bao gồm đối tượng nào? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Lệnh dùng để thu lời thoại trực tiếp bổ sung lời thoại lệnh nào? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức -Thực bước thu lời loại trực tiếp, thuyết minh cho phim - Hãy nêu bước để thu lời thoại trực tiếp - Các tệp âm có sẵn Làm việc với lớp lời thoại thu âm trực tiếp Cách thu lời thoại trực tiếp: - Di chuyển trỏ thời gian - Lệnh Record Narration đến vị trí muốn bắt đầu thu âm dải lệnh Home - Home  Record narration  RecordStop - Chú ý theo dõi - Ghi lại tệp âm thu - Kết thúc việc thu âm - Di chuyển trỏ thời gian đén vị trí muốn bắt đầu thuHomeRecord narration RecordStopGhi tệp âm thanhKết thúc - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức - Yêu cầu HS thực thêm - Thực thao tác lời thoại cho dự án phim Hoạt động 6: Làm việc với lớp phụ đề * Mục tiêu - Biết cách tạo phụ đề số thao tác với phụ đề * Phương thức - Vấn đáp, trực quan, thực hành - Phụ đề gì? Xuất đâu? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Thực thao tác tạo phụ đề cho phim - Hãy nêu lại cách tạo phụ đề - Các dòng văn xuất Làm việc với lớp phụ đề hình ta xem phim a) Cách tạo phụ đề - Di chuyển trỏ thời gian - Chú ý theo dõi thao tác GV đến vị trí muốn tạo phụ đề thực - Vào HomeCaption - Di chuyển trỏ thời gian - Nhập chữ điều chỉnh kích đến vị trí muốn tạo phụ thước phù hợp đềHomeCaptionNhập nội dung phụ đề - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức - Yêu cầu HS tạo phụ đề cho dự án phim -Thanh công cụ chứa lệnh làm việc với phụ đề? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức - Các lệnh, thao tác với phụ đề gì? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức - Thực thao tác với phụ đề - Thực yêu cầu - Thanh công cụ Text Tools b) Các lệnh, thao tác với phụ đề - Di chuyển phụ đề theo thời gian - Xóa, bổ sung thêm phụ đề - Sửa phụ đề - Thay đổi độ dài thời gian phụ đề - Bổ sung hiệu ứng, tạo khuôn, màu sắc cho chữ phụ đề - Di chuyển phụ đề theo thời gian; xóa, bổ sung thêm phụ đề; sửa phụ đề; thay đổi độ dài thời gian phụ đề; bổ sung hiệu ứng, tạo khuôn, màu sắc cho chữ phụ đề - Chú ý quan sát ghi nhớ Hoạt động 7: Xuất phim * Mục tiêu - Biết cách xuất dự án phim thành tệp phim * Phương thức - Vấn đáp, thực hành - Sau hồn thành dự án phim ta cần làm gì? - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức - Thực thao tác xuất phim - Để xuất phim ta thực nào? - Xuất kết tệp phim Xuất phim - Vào FileSave movieFor Computer - Nhập tên tệp phim muốn xuất - Chú ý quan sát - Chọn thư mục lưu trữ nhấn - Vào FileSave movieFor nút Save ComputerNhập tên tệp phim muốn xuấtchọn thư mục lưu Save - Dự kiến sản phẩm: (SGK) - Chốt kiến thức - Thực thao tác xuất phim - Yêu cầu HS xuất dự án phim vừa tạo 3.3 Hoạt động luyện tập * Mục tiêu: - Biết tìm hình ảnh theo chủ đề - Tạo video ngắn theo chủ đề cụ thể * Phương thức: Câu hỏi, tập Bài 1: Hãy tìm vài hình ảnh chủ đề xanh, nhạc không lời, vài hát lứa tuổi học sinh, vài video có chủ đề với hình ảnh * Dự kiến sản phẩm: - Nhận xét, chốt kiến thức Bài 2: Sử dụng phần mềm Movie Maker để tạo video ngắn hoàn chỉnh với nội dung * Dự kiến sản phẩm: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động 3.4 Hoạt động vận dụng * Mục tiêu: Học sinh tạo phim hoàn chỉnh theo chủ đề * Phương thức: Câu hỏi, tập Bài 3: Em dùng phần mềm Movie Maker tạo phim hồn chỉnh theo chủ đề “Ích lợi việc trồng cây”, thời lượng không 10 phút * Dự kiến sản phẩm: Một tệp phim hoàn chỉnh với thời lượng10 phút chủ đề “Ích lợi việc trồng cây” * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động 3.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng * Mục tiêu: Học sinh biết tạo hiệu ứng cho ảnh tĩnh clip; thiết lập trang tiêu đề, tên phim * Phương thức: HS tự nghiên cứu tài liệu, SGK * Dự kiến sản phẩm: Một tệp phim có sử dụng hiệu ứng cho ảnh tĩnh clip * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động ... tiếp Biết cách tạo Làm việc với phụ đề lớp phụ đề số thao tác với phụ đề Biết cách xuất Hiểu kết dự án phim dự án phim vừa Xuất phim thành tệp phim xuất tệp phim dạng mp4 - Thực việc chèn hình... xuất phim - Để xuất phim ta thực nào? - Xuất kết tệp phim Xuất phim - Vào FileSave movie For Computer - Nhập tên tệp phim muốn xuất - Chú ý quan sát - Chọn thư mục lưu trữ nhấn - Vào FileSave movie For... ảnh theo chủ đề - Tạo video ngắn theo chủ đề cụ thể * Phương thức: Câu hỏi, tập Bài 1: Hãy tìm vài hình ảnh chủ đề xanh, nhạc không lời, vài hát lứa tuổi học sinh, vài video có chủ đề với hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề thiết kế phim bằng PM movie marker, Chủ đề thiết kế phim bằng PM movie marker

Từ khóa liên quan