Một số bài tập đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho giờ học dịch văn bản Tiếng Pháp

11 102 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 22:25

Dịch văn bản là một học phần thiết thực nằm trong chương trình học của các lớp chuyên ngữ, trong đó có các lớp tiếng Pháp của trường Đại học Khánh Hòa. Bài viết đề cập đến những khó khăn đối với bộ môn Dịch văn bản và đưa ra một số dạng bài tập áp dụng, cách thức thực hiện và sửa bài hợp lý nhằm giúp sinh viên học tốt hơn bộ môn này. TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA tapchikhoahoc(oukh.e du.vn MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẺ XUẤT NHÀM NÂNG CAO HIỆU QUÁ CHO GIỜ HỌC DỊCH VĂN BẢN ThS Phạm Thị Mai Kh Trường Đại học Khánh Hòa 1óm tắt Dịch văn học phân thiết thực nằm chương trình học lớp chun ngữ, có lớp tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hồ Đáy mơn học khó sinh viên nói chung sinh viên tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hồ nói riêng, trình độ tiếng tháp thời lượng hạn chế mơn học Tuy nhiên, nhờ vào phương pháp giảng dạy phù hợp gi ảng viên tập đâu tư kỹ, sinh viên vượt qua trở ngại ban đâu đê có thê dịch dạng văn cẩn thiết trình làm việc trường Bài viết đề cập đến khó khăn môn Dịch văn đưa số dạng tập áp dụng, cách thức thực sửa hợp lÿ nhằm giúp sinh viên học tốt mơn Từ khóa : Dịch văn — sinh viên tiếng Pháp — Đại học Khánh Hồ — khó khăn — tập áp dụng Đặt vấn đề Sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch trường Đại học Khánh Hoà trường có thê làm việc sở du lịch khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, Trong trình làm việc, em phải tiếp cận nhi ều loại văn khác chuyên đối văn từ tiếng Việt sang tiếng Pháp ngược lại dịch chương trình tour, tờ rơi giới thiệu khách sạn nhà hàng, địa điểm tham quan, v.v Vì vậy, học phân Dịch văn đưa vào chương trình học năm thứ nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ kỹ cần thiết cho việc dịch văn thường øặp nghề nghiệp tương lai Tuy nhiên, thời gian giảng dạy trường, chúng tơi nhận thấy sinh viên gặp nhiều khó khăn hứng thú học môn nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Bài viết phân tích vấn đề gây trở ngại cho việc dạy-học môn Dịch văn tiếng Pháp đề xuất giải pháp khả thi áp dụng lớp tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hồ vải năm qua Đơi nét lý thuyết Dịch 2.1 Dịch ? Theo Georges Mounin, dịch trình chuyên đổi văn từ ngơn ngữ (nguồn) sang ngơn ngữ khác (dích) cách trung thành chừng mực có thê, nội dung lẫn vẻ hình thức Đây dạng tập đọc hiểu tái diễn đạt văn cách huy động nhiều kiến thức ngôn ngữ chủ điểm đa dạng Có hai trường phái dịch: Trường phái thứ chủ trương bám sát từ - approche littérale hay méthode contrastive hay gọi nôm na dịch « moft-à- mot » - đ ể cao việc tuân thủ bám sát trật tự từ câu trúc câu văn gốc Tuy nhiên, nhi ều tác giả bất cập trường phái phân tích phân viết Trường phái thứ hai, Théorle Interprétative de la traduction (TIT) Seleskovitch Danica đề xướng năm 60 hoàn thiện Lederer Marina năm sau đó, cung cấp góc nhìn tồn diện Theo đó, dịch q trình øiao tiếp ba yêu tô sơ đồ 67 Lê traducteur • • đếcođe le message MỊ] et Ï'encode selon les règles de LA (message M2) MI(Œn LD) S" Pl-Envoiele M1, encođé en LD HN M2Œn LA) TG Ty >> P2-Décode M2, encodẻ en LA Esmaeel Farnoud, Processus de la traduction : charge cognifive đu traducteur, Corela [En ligne], Vol 12 n°2 | 2014 Người (PT) gửi thông điệp (MI) mã hố (encodé) ngơn ngữ ngn (LD), người (P2) mong muốn hiểu thông điệp gửi giao tiếp với ngơn ngữ đích (LA) Người dịch (traducteur) đóng vai trò trung gian, có nhi ệm v ụ giải mã (décode) thông điệp gửi (MI) mã hố (encode) ngơn ngữ đích (M2) để người nhận (P2) hiêu nội dung thông điệp Việc dịch theo trường phái hiểu không đơn giản thay từ ngữ nguyên từ ngữ thứ tiếng khác Người dịch cần nắm ý nghĩa văn gốc không dịch từ, khơng hành động «chuyền mã » (transcodage) đơn Đề dịch cần phải hiểu diễn đạt điều tác giả muốn nói Vì « nghĩa » thơng điệp ln đóng vai trò trung tâm trình dịch Dịch giả người Pháp Damica Seleskovitch nhắc nhở : «Cẩn ln nhớ mục tiêu q trình dịch truyền tải nghĩa, không bám sát vào từ cấu trúc câu văn gốc đề dịch nguyên xi, dấu hiệu cho thấy cân theo đường khơng phải đường Người dịch phải tìm hiểu tác giả muốn nói giải thích văn gốc khơng phải phân tích ngơn ngữ »(Scleskovitch D & Lederer M., míerpréter pour traduire, 2001: 112) Trong « Suy nghĩ dịch thuật » năm 2006, Cao Xuân Hạo viết sau : “Người học qua ngoại ngữ, dù buổi học đâu tiên, thấy dịch sát chữ cách tốt để dịch sai hoàn toàn” (trang 1) NRecherche đes équivalences déƒfinitive Temtative de compréhension Vì trước hết cần hiểu rõ văn gốc đề thoát khỏi nghĩa từ riêng lẻ, từ có thê diễn đạt lại ngun ngơn ngữ đích Với cách làm này, hình thức bên ngồi - bao gồm từ cấu trúc ngữ pháp - có thê thay đôi nội dung giữ nguyên 2.2 Các phương pháp dịch sử dụng 2.2.1 Phương pháp tương phản (Méthode COWfrastive) : Như đề cập với phương pháp dịch sát nghĩa này, người dịch tìm từ ngữ câu trúc tương đương ngôn ngữ đích Chăng hạn câu sau : Ngữ pháp Tiếng Pháp khó Có thê sử dụng phương pháp đề dịch sau : La grammaire francalIse est très difficile Đây câu với từ ngữ cấu trúc đơn giản, dễ hiệu nên có thê sử dụng phương pháp đề dịch ý mà không bị sai lỗi ngữ pháp Tuy nhiên với văn ngn có cấu trúc ngữ pháp phức tạp từ ngữ khó hiểu, người dịch khơng hiểu rõ hiểu sai nghĩa từ ngữ câu trúc rong văn gơc Vì bám sát từ câu để dịch kiêu « mot-à-mot ›», văn đích trở nên khó hiểu sai từ, sai cú pháp Nói cách khác, ch ỉ m ột kiêu chuyên ngữ theo «chiều ngang » (schéma linéaire) khiến văn sốc nhiều không dịch dịch sai khiến văn dích tối nghĩa, lặp lại từ, v.v Có thể thể bước phương pháp qua sơ đô : NẻdacHon Texte de départ Lấy ví dụ cụ thê sau dịch từ Việt sang Pháp : « Kế hoạch kinh doanh thu hút đầu tư Nhà đầu tư quan tâm đặc biệt né tránh ? Các chuyên gia cho rằng, kế hoạch kinh doanh (cũng gọi dự kiên đê nghị kinh doanh) công cụ quan trọng 68 Texte d”arrivée doanh nghiệp bát kỳ, dù khởi đâu hay mở rỘng » Theo phương pháp contrasfive, sinh viên dịch sau : ” Le plan commercial et d'attraction d'mvestissement Ou 'esf-ce que Ïes inV€SfiSSG€MTS s1?ntéressenf et évitenf? Les spécialistes donnenf que, ” Có thê thấy đoạn dịch ngắn đầy tây lỗi ngữ pháp quan trọng câu trúc khó hiểu (đonner que) người dịch bám sát vào câu chữ để dịch theo dạng « schéma linéaire » đề cập phương pháp tương phản Tóm lại, phương pháp có nhiều nhược điểm : dịch nhiều vô nghĩa, ngược nghĩa, thiếu ý, sai ý, nhiều lỗi tả cú pháp dùng từ sai nghĩa không tôn tại, v.v Vinay Darbelnet cho khác biệt cấu trúc siêu ngôn ngữ (métalinguistique) văn nguồn văn đích khơng thê thực phương pháp chun ngữ dựa vào việc tuân thủ bám sát trật tự từ cầu trúc câu văn gốc 2.2.2 Phương pháp giải thích (Méthode inlerpréfative) : Theo phương pháp này, dịch trình thê theo dạng hình tam giác đây, thông tin rút gọn mặt nghĩa (người dịch hiểu nội dung chính) để sau tái diễn đạt hình thức ngơn ngữ khác (ngơn ngữ đích) Như sau đọc thật kỹ nguyên bản, người dịch thoát khỏi văn gốc (texte de départ) giữ lại ý tác giả muốn nói (le vouloir- dire de ['auteur) d ựa vào yếu tố ngồi ngơn ngữ giọng điệu, sắc thái, (cléments cxtralinguistiques) yếu tố nhận thức có kiến thức chung chủ điểm, (éléments cognItIf§) diễn đạt lại văn trung ngơn ngữ đích (texte đ'arrivée) Sens : moment de coupure Éléments extralinguistiques Élément†s cognitifs Le vouloir-dire de l'auteur Texte de départ “ai Texte d'arrivée (Seleskovitch, "Linterprète di đans les conférences internationales", 1968 : 84) Nói cách khác, trình dịch bao gồm ba giai đoạn : đọc văn nguôn, hi ểu rõ nội dung diễn đạt lại ngơn ngữ đích Người dịch phải phân tích ngun ngơn ngữ nguồn đề hiểu thật rõ tác giả muốn nói (le vouloir-dire de l'auteur) Giai đoạn đọc hiểu văn đóng Vai trỊ Cực kỳ quan trọng q trình dịch điêm khởi đầu để dịch văn bản, theo phương pháp interprétative « địch nhằm mục đích đề người khác hiểu điều nói viết tiếng nước ngồi Người dịch khơng dịch đê hiểu mà đề cho người khác hiểu, thân người dịch hiếu văn trước dịch » (Vinay Jean-Paul et Darbelnet Jean, S/ylistique comparée đu ƒraneais ef đe l 'anglais, 19717 : 24) Trong ví dụ trên, tựa đề : "Kế hoạch kinh doanh thu hút đầu tư Nhà đầu tư quan tâm đặc biệt né tránh gì" có thê dịch sau : ''Plan đ'action-un bon moyen d'attirer les InVesfisseurs Ce qui inféresse les invesfisseurs ef ce quiÏ — Tautévifer” Có thê thấy dịch hoàn toàn ngữ pháp diễn đạt rõ nghĩa c tác gi ả có khác biệt cách trình bày hai ngơn ngữ : từ « » tiếng Việt thay dấu gạch nối «- » người dịch hiểu chuy ển ý tác giả (transmecttre le vouloir-dire de lauteur) dịch từ theo kiểu mot-à-mot phương pháp tương phản Nói tóm lại, phương pháp Interprétative có ưu điêm sau : • Cho phép người dịch có thời gian hiểu kỹ nguyên thông ệp tác gi ả muôn truyền tải thông qua giai đoạn đọc hiệu văn nguồn ; • Một khỏi văn gốc, người dịch có nhiều cách diễn đạt thơng điệp tác giả; • Có thê chọn từ ngữ phù hợp theo đối tượng độc giả : • Văn đích ngữ pháp cấu trúc đa dạng, phù hợp ; • Bản dịch dễ hiểu, không bị tối nghĩa ngược nghĩa Thực trạng học Dịch văn sinh viên tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hoà $.I Những trở ngại Việc dạy học kỹ dịch Đại học Khánh Hoà tuân theo trường phái Imnterprétative nêu Tuy có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khiến học Dịch văn tiếng Pháp hiệu sinh viên giảm hứng thú mơn học : • Về thời lượng : Học phân Dịch văn giảng dạy năm thứ 3, ban đầu thiết kế với tín (K34), sau tín (K37), tín 69 (K38) từ K4I lại tín Với thời gian dành cho môn học eo hẹp khối lượng kiến thức phải chuyên tải nhiều, thân giáo viên cảm thây áp lực lớn đồng thời sinh viên gặp nhiều khó khăn vi ệc tiếp thu giảng luyện tập Giờ học trở nên khô khan giáo viên truyền thụ chiều theo kiểu đọc- chép đề chạy theo chương trình, sinh viên không hiểu rõ giảng nắm kiến thức cách thụ động không vận dụng làm việc mơi trường thực tế • Về ngôn ngữ : Đối với sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch, ngôn ngữ rào cản lớn học Dịch văn đầu vào hạn chế (các em hồn tồn khơng biết tiếng Pháp có vài em học qua tiếng Pháp) Trình độ tiếng Pháp thấp (từ vựng hạn chế, cầu trúc chưa đủ, ngữ pháp yếu .) khiến sinh viên lúng túng đọc hiểu văn tiếng Pháp phải diễn đạt tiếng Pháp : • Về diễn dạt : Nhiều sinh viên diễn đạt tiếng Việt vốn tiếng mẹ đẻ (dùng câu sai ngữ pháp dùng sai từ, ) Đồng thời, ảnh h ưởng suy nghĩ theo kiểu tiếng Việt nên dịch sang tiếng Pháp, sinh viên có thói quen ghép từ ghép cấu trúc khơng diễn đạt theo kiêu tiếng Pháp (chia động từ, chọn thì, đảo câu, dùng từ nơi, ‹.} • Chính trình độ tiếng Pháp yếu khả diễn đạt nên đại đa số sinh viên sử dụng phương pháp chuyên ngữ theo kiểu contrastive đề cập bên khiến văn dịch trở nên tối nghĩa, ngược nghĩa vơ nghĩa • Về tư : nhận thức yếu vấn đề thường ngày, khơng biết cách lập luận giải thích vấn đề • Về kiến thức chung : thiếu kiến thức chung nhiều lĩnh vực đời sống hàng ngày, kê chủ điểm quen thuộc giáo dục, gia đình, v.v Cụ thê, nhiều sinh viên khơng năm hệ thống giáo dục tên gọi cấp học tiếng Việt (ví dụ phố thơng sở, phô thông trung học, thạc sĩ, tiến s), hay quan hành thơng thường Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phó, 3.2 Bài tập áp dụng nhằm nâng cao hiệu cho học Dịch văn 3.2.1 Bài tập dịch Do thời lượng môn học nhu cầu nghề nghiệp thực tế, vấn đề cấp thiết đặt điều chỉnh mục tiêu nội dung học phân nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ kỹ cân thiết cho nghề nghiệp tương lai đồng thời đưa hình thức thực tập dịch yêu cầu sinh viên động tạo hứng thú cho học, 70 giúp cho học Dịch văn hiệu Cụ thê sau : 3.2.2 Nội dung lập : Các văn dịch giới hạn theo chủ đề phù hợp thường gặp trình làm việc trường Cụ thể, sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành Du l ịch trường làm việc sở kinh doanh du lịch khách sạn, nhà hàng hãng lữ hành, điểm tham quan, Đối với sở này, văn quảng cáo tài liệu thường gặp sử dụng mục đích quảng bá, giới thiệu sở du lịch dịch vụ du lịch với cách trình bày, câu trúc từ ngữ riêng bi ệt Có nhiều dạng quảng cáo tờ rơi (flyer), tờ gấp (dépliant) brochure, catalogue, poster, nhà hàng, khách sạn điểm tham quan; thực đơn nhà hàng : chương trình tour hãng lữ hành Thực tế cho thấy sở kinh doanh du lịch, hầu hết loại văn quảng cáo dịch tiếng Anh, số dịch tiếng Pháp theo kiểu bám sát từ (méthode contrastive) mà không lưu ý đến cách diễn đạt khác tiếng Việt tiếng Pháp Vì dịch trở nên tối nghĩa Ngồi giới thiệu thêm vài dạng văn đơn giản thường gặp sông hàng ngày thiệp mời, hướng dẫn sử dụng thuốc, số tài li ệu hành đơn giản thông thường giấy khai sinh, cấp tuỳ theo quỹ thời gian lại học phân Bên cạnh đó, tự học, sinh viên có thê tìm hiệu dịch truyện cười, tựa báo, báo ngắn, v.v Thực tế áp dụng dạng tập nêu lớp tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hoà năm vừa qua cho thấy sinh viên hứng thú với dạng tập bố sung kết tốt 3.2.3 Hình thức thực : Các tập dịch theo chủ đề chia thành hai phần : dịch PhápViệt dịch Việt-Pháp, dịch Pháp-Việt tiến hành trước để lây t vựng, ngữ pháp cấu trúc chuân xác tiếng Pháp chuẩn bị cho phân dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp Có nhiều cách để thực dịch : theo cá nhân, theo nhóm nhỏ tập thể Sinh viên chia nhóm, tự tìm đến khách sạn, nhà hàng hãng l ữ hành, ểm tham quan bảo tàng khu vui chơi, để lấy tờ rơi giới thiệu địa điểm chương trình tour, sau thực tập dịch Điêu giúp em rèn luyện số kỹ sông tô chức công việc, xếp thời gian, học cách giao tiếp thảo luận nhóm Ngồi ra, để tạo hứng thú cạnh tranh nhóm, có thê u câu sinh viên trình bày địch tuỳ theo đặc điểm loại văn : gi bình thường dạng tờ rơi, sử dụng hình ảnh, trang trí dịch, Cơng việc đồng thời giúp sinh viên áp dụng kiến thức học vi tính — kỹ cần sử dụng thành thạo môi trường nghê nghiệp tương lai Song song với tập dịch nhóm, cá nhân phải hoàn thành portfolio thân từ sửa lớp dịch bô sung tự nguyện Giáo viên vào tất kết để đánh giá mức độ ti ến sinh viên cách xác 3.2.4 Sửa Bài tập dịch có thê sửa nhiều hình thức : cá nhân, nhóm nhỏ tập thê; sửa giấy, bảng trao đơi trực tiếp Các nhóm có thê trao đối v ới đề nhận xét đánh giá Đánh giá thực theo tiêu chí khác nội dung hình thức : ý (đúng ý đủ ý), câu trúc (đa dạng), sử dụng từ (chính xác, khơng lặp lại), văn phong (lưu lốt), cách trình bày (đẹp rõ ràng, phù hợp với nội dung) Đề sinh viên thực tốt dịch giáo viên cân lưu ý số điểm sau : • Giúp sinh viên nắm vững phương pháp dịch (méthode Interprétative) : • Đọc hiểu kỹ văn gốc, lấy ý ghi nhớ ý sau khỏi văn gốc diễn đạt lại ý ngơn ngữ đích cách lơ-gich cách sử dụng từ nối, liên từ, đại từ liên hệ Từ sinh viên có thê tránh tình trạng dịch từ câu vô nghĩa, tối nghĩa ngược nghĩa Cơng việc đòi hỏi nhiều thời gian ban đầu sinh viên quen với kiêu dịch « mot mot › • Nhân mạnh điều khác biệt văn nguôn tiếng Pháp tiếng Việt: Loại câu Liên kết ý Loại từ Thể Cấu trúc văn TiếngPháp | Câu phức | Nhiễu từ nối, liên từ, đại từ liên hệ Danh từ | Thêbj động | Chặt chẽ -phức tạp Tiếng Việt Câu đơn | Ít từ nối, khơng có liên từ đại từ | Động từ | Thể chủ động | Nhiêu chỗ rời rạc - liên hệ đơn giản _ Sinh viên cần lưu ý điềm khác biệt đê văn dịch đủ ý rõ nghĩa phù hợp với văn phong tiếng Pháp tiếng Việt Cụ thể, dịch từ Việt sang Pháp cần thêm từ nối, nôi ý, xếp lại ý cần thiết Khi dịch từ Pháp sang Vi ệt cần tách câu phức thành nhiều câu đơn hiểu rõ từ ý để không dịch sai nghĩa ngược nghĩa Lưu ý từ ngữ, tên gọi, cấu trúc đặc biệt hình thức thường gặp văn hành Chắng hạn : Tiếng Việt : hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đóc lập - Tự - Hạnh phúc Tiếng Pháp : République socialiste dụ Vietnam Cộng liDer¿ — kgalité — Fraternité Ngồi có từ thường dùng đề quan hành Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phô tỉnh; yếu tố thường gặp văn hành tên gọi Bộ, Sở, ban, ngành; cách trình bày văn hành chính, Những từ ngữ cấu trúc hình thức sử dụng thường xuyên sông hàng ngày lại gây trở ngại cho sinh viên q trình dịch Vì vậy, sinh viên có thê học thuộc từ ngữ, tên gọi cầu trúc cô định đề tiết kiệm thời gian 3.3 Những khó khăn giáo viên Khi áp dụng giải pháp nêu q trình dạy-học mơn Dịch văn bản, thân giáo viên gặp nhiều khó khăn : • Làm việc nhóm : Một số sinh viên quen làm việc độc lập có tính bảo thủ nên khơng có hợp tác với thành viên khác Khi thành lập nhóm, sinh viên thường có khuynh hướng kết hợp thành viên quen biết • Cách đánh giá : việc đánh giá cá nhân dựa vào kết nhóm nhiều lúc khơng xác số sinh viên có tính ý lại lần tránh cơng việc, đưa đến tình trạng người làm nhiều kẻ làm đánh • Thời gian : Phần lớn sinh viên khơng biết cách tô chức thời gian nên nộp trễ Giáo viên trở nên bị động việc sửa • Đề giải vướng mặc đây, giáo viên cân có hướng dẫn cụ thê yêu câu rõ ràng kết hợp tư vân giúp đỡ sinh viên kịp thời Cụ thê : • Chia nhóm: có nhiều cách để thành lập nhóm theo tiêu chí khác tạo ngẫu nhiên (đếm số, bốc thăm, vị trí ngồi ) có chủ ý (trình độ, tự nguyện ) tuỳ theo mục tiêu, hình thức tổ chức nội dung học • Tiêu chí đánh giá: cần tiết, rõ ràng Khơng đánh giá kết chung nhóm mà phải đánh giá tham gia thành viên lớp họp nhóm riêng có mặt đủ (vắng gi trễ), tham gia góp ý (tích lại cực, bình thường, Í£), kết cụ thê công việc giao (rất tốt, tốt, tạm được, chưa tốt) Tất tiêu chí thê phiếu đánh giá giảng viên phát từ buổi học Quy định mốc thời gian xác : nộp gốc sưu tầm để duyệt: nộp dịch lần 1, sau sửa, hoàn thiện Kết luận Với phương pháp dịch Interprétative sử dụng tập gắn liền với thực tế nhu cầu xã hội trên, q trình học tập mơn Dịch sinh viên ti ếng Pháp trường Đại học Khánh Hoà cải thiện rõ rệt Sinh viên nắm đ ược nguyên tác dịch để áp dụng vào học lớp luyện tập buổi thảo luận nhóm tự học Đồng thời, em tránh tình trạng dịch bám sát từ khơng hiểu nghĩa khiến văn sai tả sai ngữ pháp Mặt khác, thay học cách thụ động, biết lắng nghe ghi chép, sinh viên phải tự tìm tòi, nghiên c ứu, thảo luận đưa đáp án phù hợp nội dung lẫn hình thức văn dịch Điều khiến học trở nên hứng thú Bên cạnh nhiều kỹ mềm nhà tuyên dụng đánh giá cao (kỹ giao tiếp, quan sát, sáng tạo, làm việc nhóm, đánh giá, soạn thảo văn bản, ) rèn luyện qua vi ệc thực hành tập Dịch Nhờ vậy, trường sinh viên tự tin công việc làm việc hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO I1 Esmacel Farnoud, Processus đe la traduction : charge cogmitive đu traducteur, Corela [En ligne]|, Vol 12 n2, mis en ligne le 1Š décembre 2014, consulté le 30/08/ 2017 URL : htfp:// corela.revues.org/3615 ; DOI: 10.4000/corela.36 15 Georges Mounn, Les problèmes théoriques đe /a traduction, Paris, Gallimard, 1963 Seleskovitch Danica & Lederer Marlanne, ?erpréter pour traduire, Paris, Didier Erudition, 2001 Seleskovitch Danlca, Ù,7zerprète đans les conƒérences internationales, Lettres modernes Minard, 1968 Vinay Jean-Paul et Darbelnet Jean, S⁄yl/s(/que comparée đu ƒrancais et de Ï 'anglais, Paris Didler, 1997 http://www.caoxuan.com/article.php?FlEdocs/cxhao_translation_ doc, consulté le 30/04/2017 MAKTNG THE TEXT TRANSLATION CLASS MORE EFFECTIVE Phạm Thị Mai Khuê Umiversity oƒ Khanh Hoa Absfract : Text translation is a necessary subject in the curriculumn ƒor language majors including Firench stdudemts aI the Nha Trang Teachers Training College (at presem Universily oƒ Khanh Hoa) This is one oƒ the most diffìcult suBJects ƒor language studenis in general and ƒor studenfs oƒ French at UKH particularly because 0ƒ their low level oƒ language projficiency as well as the limiled insirucling time However, an qpÐropriafe teaching method along with a set oƒcareƒfnlly prepared exercises ƒor practice Will help studenfs overcome those địfficulies and make them be able to translate certain types oƒ`basic documents which they may have ïn their ƒ/uIure jobs 1his article mentions the difficulties in teaching this subject and gives suggesfions to the teaching 1mDTOVemer Keywords: Text translation - French students —University oƒ Khanh Hoa — difficullies — suggesfiOH 72 ... cấp học tiếng Việt (ví dụ phố thông sở, phô thông trung học, thạc sĩ, tiến s), hay quan hành thơng thường Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phó, 3.2 Bài tập áp dụng nhằm nâng cao hiệu cho học Dịch văn. .. thời đưa hình thức thực tập dịch yêu cầu sinh viên động tạo hứng thú cho học, 70 giúp cho học Dịch văn hiệu Cụ thê sau : 3.2.2 Nội dung lập : Các văn dịch giới hạn theo chủ đề phù hợp thường gặp... dạng, phù hợp ; • Bản dịch dễ hiểu, khơng bị tối nghĩa ngược nghĩa Thực trạng học Dịch văn sinh viên tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hoà $.I Những trở ngại Việc dạy học kỹ dịch Đại học Khánh Hoà
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho giờ học dịch văn bản Tiếng Pháp, Một số bài tập đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho giờ học dịch văn bản Tiếng Pháp

Từ khóa liên quan