Dai cuong ve tin hoc 2019

28 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 22:18

Đây là bài giảng của tôi dành cho sinh viên mới học Tin học. Nó sẽ giúp người học có cái nhìn tổng quan, nhưng tương đối đầy đủ, chuẩn bị hành trang tiếp thu các kiến thức tiếp theo như Hệ điều hành MSDOS, Windows, Ubuntu, ... Ròi các gói phần mềm cơ bản như MSOFFICE,... TIN HỌC CƠ SỞ (Sơ lược) Phần ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC Chương Thông tin xử lý thông tin 1.1 Khái niệm thông tin  Thơng tin (Information) điều mà người ta hiểu biết Nó có nhiều dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, video, … Lưu trữ (Save) trên: nhiều chất liệu băng từ, đĩa từ, đĩa quang, thẻ nhớ, mạng  Tin học (Informatics) nghành khoa học nghiên cứu việc Xử lý (Process) thơng tin Máy tính điện tử (MTĐT, Computer, PC Mục tiêu Tin học: Phát triển sử dụng MTĐT để nghiên cứu cấu trúc thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền tin ứng dụng vào lĩnh vực khác đời sống  CNTT (Information Technology, IT) ngành ứng dụng phương pháp khoa học, phương tiện cơng nghệ kỹ thuật máy tính viễn thơng, nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin vô phong phú, tiềm hữu ích hoạt động người  Đối tượng (Object) đưa vào xử lý gọi Đầu vào (Input), kết xử lý Đầu (Output)  Tuy nhiên, máy tính sử dụng điện, quang hay từ, có trạng thái (bit): khơng có, có [điện, quang, từ] Mọi vấn đề cốt lõi, phức tạp, rắc rối dự đặc điểm này!  Người ta cần phải Mã hóa (Encoding) thơng tin thành dạng mà máy tính tiếp thu xử lý dạng bit Thơng tin mã hóa thành Dữ liệu (Data) Máy tính xử lý trực tiếp liệu!  Như trình người làm việc với máy tính là: Thơng tin  Dữ liệu  Xử lý  Dữ liệu  Thông tin  Biến đổi từ Dữ liệu thành Thông tin gọi Giải mã (Decoding)  Dữ liệu dạng thông tin Thông tin Dữ liệu trực tiếp!  Độ lớn thông tin T đo log2() số bít mã T Ví dụ: Cộng với 3, người xử lý cho kết Nhưng với máy, ta gõ số từ bàn phím vào máy phải mã hóa thành 00000001 thành 00000011, máy cộng lại thành 00000101 giải mã hình 1.2 Mã hóa giải mã  Đơn vị thơng tin nhỏ cho máy tính xử lý hai bít  Ngày xưa mã hóa máy đục lỗ bìa đục lỗ, hay băng đục lỗ, mã hóa hay giải mã nhờ bóng đèn điện tử, đèn điện tế bào quang điện  Ngày đưa liệu vào máy từ: bàn phím, thiết bị vào/ra từ mạng Internet/không dây, nhờ tia laser với tế bào quang điện chip điện tử, đưa liệu hình chuyển dãy bít thành Điểm ảnh (Pixel)  Dùng nhóm n bit, ta mã hóa 2n trạng thái loại Thông tin  Ban đầu, ta tạm dùng 256 kí tự gọi mã ASCII (American Standard Codes for Information Interchange) Bảng chữ theo tiếng Anh!  Kí tự (Character) chữ cái, chữ số, kí hiệu Kí tự điều khiển (khơng hình mà để điều hành cơng việc máy tính)  Vì 256 = 28, nên người ta dùng nhóm bít để mã/giải mã cho thuận tiện Ta nói bit Từ máy Máy xử lý dãy bít chia hết cho  Số thứ tự kí tự hệ đếm DEC (DECimal, thập phân) gọi Mã thập phân kí tự đó, từ đến 255, hay dạng bit từ 00000000 đến 11111111 Ví dụ: ‘A’ = 65, ‘B’ = 66,… ‘a’ = 97, ‘b’ = 98,… ‘0’ = 48, Esc = 27 Dấu cách = 32,  = 10,  = 13,  = (10,13) BackSpace = 8, Table = 9, bình phương = 251  Khi gõ phím kí tự chuyển thành dãy bít, truyền vào máy nhờ Đường truyền (Bus) vào Cổng song song (Parallel Port) Cổng nối tiếp (Serial Port)  Hiện ký tự máy hình tức chuyển chùm bit thành hình ảnh theo Mẫu (Font) xác định đó, theo Cable hình Mỗi mẫu nhiều bít hơn! Như vậy, kí tự trước hết có Mã có Mẫu nó!  Các đường tuyền chùm bit gọi Đường truyền song song (Parallel Bus) Trái lại bit Đường truyền nối tiếp (Serial Bus)  Ngày xưa người ta có cách mã hóa/giải dạng Tạnh-Tè (0-1) để truyền tin qua sóng radio, theo đường truyền nối tiếp!  Nay nhờ Modem Dial-up ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line (Đường thuê bao kỹ thuật số bất đối xứng: tải xuống nhanh hơn)  Modem Dial-up có tốc độ truy nhập mạng tối đa 56 kbps (56.000 bits per second)  Modem ADSL truyền trực tiếp kỹ thuật số có tốc độ tối đa 100 Mbps  Thuật ngữ Modem ghép nối Modulation (Chuyển tín hiệu Analog thành Digital) Demodulation (Chuyển Digital thành Analog)  Kỹ thuật tương tự (Analog) kỹ thuật mà thông tin đầu thu giống tốt so với thơng tin đầu vào Do đó, với kỹ thuật tương tự có thuật ngữ: HQ (Chất lượng cao), Hi-Fi (High fidelity), VHS (Very hight sound), …  Kỹ thuật số (Digital) kỹ thuật mã hóa/giải mã thơng tin hồn tồn xác tới bit (hết sức xác đường truyền thơng suốt) 1.3 Đơn vị thông tin  Đơn vị bit nhỏ nhất, viết tắt b (chữ thường)  Nhóm bit gọi tắt Byte, viết tắt B (chữ hoa), tương đương kí tự dùng ASCII, mặt độ lớn thông tin  Ngày có Bộ kí tự Quốc tế (Unicode) gồm 65536 kí tự (65536 = 216)  Unicode phải dùng Bytes để mã hóa kí tự  Các đơn vị dẫn suất khác B để độ lớn thông tin: KB (Ki lô Byte) = 1024 Bytes ≈ trang sách (1024 = 210) MB (Mega Byte) = 1024 KB ≈ 1.000 trang sách GB (Giga Byte) = 1024 MB ≈ 1.000.000 trang sách TB (Têta Byte) = 1024 GB ≈ 1.000.000.000 trang sách  Gói liệu đặt tên gợi nhớ lưu thiết bị lưu trữ gọi File (Tệp, Tập tin) Một [vài] tệp lại gom lại thành Thư mục (Directory/Folder) theo ý tưởng Người sử dụng (User) đặt cho nhóm tên gợi nhớ Một [vài] thư mục (và [vài] tệp) lại gom lại thành thư mục lớn gọi Thư mục Mẹ chúng Như vậy, thư mục chứa [các] Thư mục (Sub-directory, Sub-folder) số tệp lẻ tẻ Thư mục khơng chứa gọi Thư mục rỗng (Empty Directory) Các thư mục lại nằm Thiết bị lưu trữ (Storage Devices): Đĩa cứng (Hard Disk, HD), Đĩa mềm (Floppy Disk, FD), Đĩa quang (Compact Disk), Thẻ nhớ (Memstick), hay Đám mây mạng (Cloud Computing) Thư mục trực thuộc ổ đĩa gọi Thư mục gốc (Root-Folder) Ổ đĩa (Drive) phân vùng đĩa, có phận thể đọc liệu và/hoặc viết liệu vào  Các Files liệu MTĐT tạo thành Tài ngun (Fortune) MTĐT  Ngồi kiến thức trên, sinh viên phải hiểu sâu sắc Nguyên lý hoạt động MTĐT Cơ sở Toán học Logic Tin học nữa! Sinh viên hay muốn tìm hiểu điều gì, gõ từ khóa vào trang Google để tìm Nên tìm hiểu kỹ cách gõ từ khóa, chi tiết xem Google với “8 thủ thuật tìm kiếm Google” Nhớ gõ dấu nháy kép!!! Chương Đại cương máy tính điện tử 2.1 Kiến trúc MTĐT 2.1.1 Chức MTĐT (5 chức chính)  Nhập liệu, Lưu trữ liệu, Xử lý liệu, Xuất liệu, Điều khiển thiết bị ngoại vi 2.1.2 Cấu trúc chung MTĐT bao gồm phận ghép nối với sơ đồ sau:  Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit, CPU), Bộ nhớ (Memory, MEM), Bộ điều khiển (Keyboard, Mouse), Thiết bị vào/ra (Input/Output Devices) Bộ xử lý trung tâm (CPU = Central Processing Unit) Là thiết bị MTĐT, phân tích thực lệnh chương trình đưa từ nhớ, ví óc người Trong CPU có Đơn vị Điều khiển (Control Unit, CU) để nhận lệnh, giải mã lệnh điều hành chung, Đơn vị Số học Logic (Arithmetic-Logic Unit, ALU) thực phép toán số học logic, Bộ nhớ đệm (Cache), Thanh ghi (Registers)  Registers thường trực CU, nơi đón loại liệu phục vụ cho việc thực lệnh Mã lệnh, Địa liệu Dữ liệu để đưa vào cho CPU xử lý, Địa đưa kết sau CPU xử lý điều khiển giải mã đưa Registers ví phòng thường trực CPU  Giá trị CPU chủ yếu phụ thuộc vào Tốc độ (Speed) xử lý, đo Hertz (Hz) Hertz số xung nhịp giây Số xung nhịp dùng để đồng hoạt động MTĐT  CPU nhanh/chậm phụ thuộc yếu tố Kiến trúc (Structure) ghi: 16 bit, 32 bit 64 bit, (được thiết lập cài đặt Hệ điều hành) Các số nói lên số bit ghi Số lớn nhanh Chẳng hạn với kiến trúc 16 bit làm việc với số ô nhớ tối đa 216, địa nhớ nhiều máy tính khơng thể với tới Việc xử lý phép tính số ngun khơng tính tốn trực tiếp số > 65535, mà phải chia làm nhiều đợt tính tốn ghép kết lại nên lâu Hiện đại kiến trúc 64 bit: truy cập nhiều nhớ, tính số lớn chạy nhiều lệnh Tuy vậy, gây số phiền tối định!  Ngồi yếu tố tốc độ đường truyền (BUS speed, đo MHz, MB/s) góp phần cho tốc độ MTĐT Tốc độ BUS cao nhiều liệu truyền ra/vào CPU đơn vị thời gian nhanh Muốn máy chạy nhanh nên mua máy đồng bộ!  CPU có đa nhân từ năm 2005 lõi kép, lõi tứ Nhờ đó, máy tính có thẻ xử lý nhiều nhiệm vụ thời điểm!  Tất nhiên ta phải lưu tâm đến thương hiệu, nhà sản xuất: Pentium M, Pentium II, …, IV, Celeron, Intel Dual Core, Intel Core Duo, Intel Core Quad, Core i2, …, i7, Intel Xeon… Ví dụ:  Pentium IV có tốc độ 2.4 GHz, tức giây thực 2.4*230 phép toán, tức gần 2,4 tỷ thao tác (Xung nhịp)/1 giây Hiện nay, Core i7 đánh giá nhanh Bộ nhớ (Memory)  Là dãy ô nhớ cỡ Byte Chức Memory lưu trữ dãy lệnh chương trình, liệu trước sau xử lý  Các ô nhớ đánh số từ đến Max… (hết khả nó) Số thứ tự ô nhớ gọi Địa vật lý Để dễ truy nhập người ta đánh số ô nhớ theo Địa logic: Đoạn Độ lệch [segment,ofset], (giống phố số nhà)  Hiệu suất nhớ phụ thuộc vào Dung lượng (Volume) đo Byte), Tốc độ (Speed), đo Hz MB/s Tốc độ lưu vào khác tốc độ ra!  Bộ nhớ gồm: Bộ nhớ (Main Memory) Bộ nhớ phụ hay (Auxiliary Memory), a)- Bộ nhớ (Main Memory) hay gọi Bộ nhớ trong:  Bộ nhớ có dung lượng nhỏ tốc độ truy cập nhanh, gồm: ROM RAM  ROM (Read-Only Memory) nhớ đọc được, mà khơng sửa chữa hay xóa thơng tin đó, trừ nhà sản xuất chế tác lại,  ROM ví bia đá, hay sách Khi điện liệu  RAM (Random Access Memory) nhớ truy cập ngẫu nhiên, đưa liệu vào hay lấy liệu từ địa khả dụng  Băng từ ví dụ Bộ nhớ Truy cập (Succesif hay Sequential Memory Device), trái ngược với Ngẫu nhiên (Random)  Dữ liệu RAM tạm thời, liệu điện Trên ROM mãi!  MTĐT từ khởi động, chạy nhiều chương trình RAM cạn dần máy chạy chậm Thỉnh thoảng ta thường phải Làm tươi mát lại (Refresh) nhớ khởi động lại máy để máy chạy nhanh ban đầu!  MTĐT có RAM với Dung lượng (Volume) lớn Tốc độ (Speed) nhanh giúp máy chạy nhanh! Ví dụ: Với tốc độ 800 MHz MB/s, tức khoảng 800 triệu đợt ghi vào hay lấy ra, đợt chuyển MB liệu giây Càng ngày, người ta làm ram nhỏ, dung lượng lớn tốc độ nhanh! Chú ý:  Tuy nhiên MTĐT mà RAM có dung lượng ta thường tạo Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) cách lấy phần ổ đĩa cứng làm RAM, chuẩn RAM thật  Mặt khác, máy có RAM khơng có ổ cứng, người ta lại dùng phần RAM làm ổ cứng Ổ đĩa tạo gọi Ổ đĩa ảo (Virtual Drive) Một số qn Internet dùng máy tính khơng cần đến đĩa cứng mà dùng RAM làm ổ đĩa ảo, khơng sợ nhiễm virus, khởi động lại máy, virus hết Máy tính thực lệnh từ chương trình mà USER yêu cầu: CU làm việc theo Chu trình: Nhặt lệnh từ Hàng đợi lệnh (Queue) > Giải mã lệnh, xem cụ thể phải làm theo Tham số/Đối số (Parameters) > Đặt lệnh vào Thanh ghi Lệnh > Đặt tham số vào Thanh ghi Địa > Đặt liệu vào Thanh ghi Dữ liệu theo Địa (Address) từ RAM Rồi ALU tính tốn, xong gửi kết vào Thanh ghi Tích lũy để đưa Bộ nhớ (RAM) trả cho chương trình Cũng ví điện thoại: Gõ *100*# gọi Điện thoại làm gì?  Ví dụ: Việc cộng a + b = c CPU thực lệnh (Xin cấp phát nhớ cho a, b c) Sau CU nhận lệnh (Nhập liệu) CU chuyển liệu từ bàn phím vào RAM nhớ a, b Lệnh tiếp (Lấy liệu ô nhớ a cộng liệu ô nhớ b ALU, đưa kết vào ô nhớ c), Lệnh tiếp (Xuất hình) giải mã c xuất hình chỗ theo yêu cầu lệnh b)- Bộ nhớ ngồi (External Memory) hay gọi Thiết bị lưu trữ (Storage Devices):  Bộ nhớ gồm thiết bị lưu trữ đĩa, thẻ nhớ, băng từ, dung lượng lớn tốc độ truy cập chậm nhớ  Đĩa cứng HD (Hard Disk), tới: 80 GB, 160 GB, 250 GB, 320 GB, 500GB, , TB  Đĩa cứng cổ: Nó phải quay tít liên tục để đầu đọc qt liệu  Đĩa đại dùng công nghệ đặc biệt thẻ nhớ, không tốn điện, cắm vào cổng USB, khơng cần quay tít…  Một đĩa cứng vật lý nên chia nhỏ thành nhiều Phân vùng (Partition), có phận đọc/ghi riêng tạo thành ổ đĩa HDD (Hard Disk Drive) Thiết bị lưu trữ có đầu đọc/ghi gọi thiết bị vào/ra (I/O Device), nghĩa điều khiển đưa liệu vào MTĐT, nhận liệu từ MTĐT Có thể có thiết bị có vào có ra!  Đĩa quang (Compact Disk, CD) Compact kín khơng để ánh sáng lọt vào Trên mặt đĩa có hạt phản quang hay không phản quang tương ứng với bít hay Đọc/Ghi CD tia Laser: Khi tia laser chiếu vào điểm đĩa phản xạ sang tế bào quang điện để nhận lấy kết (sáng hay tối)  Đĩa loại CD có dung lượng 740 MB  Có nhiều loại CD như: VCD (Video Compact Disk), CD-R (Recordable) dùng để ghi vào để trở thành CD-ROM, hay CD-RW (Rewritable) để ghi vào – xóa – ghi lại nhiều lần, gần 500 lần  Đĩa quang video DVD (Digital Video Disk) kỹ thuật cao hơn, dung lượng lên tới 4.7 GB (hơn lần đĩa CD) Tương tự CD, Có nhiều loại DVD như: DVD-R dùng để ghi vào, DVD-RW  Thẻ nhớ (Memstick) hay dùng cho máy ảnh hay quay phim, iPhone, iPad, [Ổ đĩa] USB-Flash cắm vào cổng USB, có phiên dung lượng ngày cải tiến Chúng ứng xử bình đẳng Ổ đĩa  Toàn liệu ổ cứng tạo thành Tài nguyên (Fortune) MTĐT  Computer liên hệ với tất thiết bị vào qua cổng giao tiếp  Độ bền đĩa cứng lâu Đĩa CD, DVD độ bền từ 5-10 năm Nhiều USER tận dụng mạng Internet để liệu quan trọng mạng (Google Drive, DropBox, Gmail,…), trừ liệu bí mật chưa mã hóa…  Tốc độ truy cập tốt giảm dần từ CPU, Cache, Registers, ROM, RAM, HD, CD, USB đến Memstick  Ngày nay, có mạng Internet, việc dùng đĩa CD hay DVD dần! Chú ý: Cần phân biệt:  Đĩa ≠ Ổ đĩa Đĩa thiết bị lưu trữ, Ổ đĩa thiết bị lưu trữ điều khiển vào/ra/  Drive Ổ đĩa ≠ Driver trình điều khiển thiết bị  Driver (chương) trình điều khiển thiết bị ngồi hay gọi Ngoại vi (Peripheral) gắn vào máy qua Cổng giao tiếp (Port) Driver giúp cho Hệ điều hành biết cách sử dụng thiết bị Nhà sản xuất thiết bị thường cải tiến cho phép cập nhật miễn phí Driver từ trang web họ Ví dụ: Khi mua lò vi sóng (như thiết bị mới) về, nhà khơng biết cách dùng Khi sách hướng dẫn sử dụng (giống trình điều khiển) đọc cho người nghe hiểu (giống cài driver) Từ trở người gia đình (giống Hệ điều hành) biết cách dùng! Bộ điều khiển a)- Bàn phím (Keyboard)  Bàn phím có loại cho máy bàn nằm (Desktop), máy đứng tháp (Tower) hay cho máy xách tay (Laptop, Notebook) Bàn phím có phím để gõ kí tự từ tệp Bộ kí tự (Console), kể phím điều khiển  Bàn phím vừa Thiết bị vào chuẩn (vì đưa kí tự vào máy) vừa Thiết bị điều khiển Cách gõ bàn phím: Phím chữ cái:  Chế độ chữ thường (đèn Caps Lock tắt): Gõ cho chữ thường, với Shiftcho chữ HOA Chế độ chữ hoa (đèn Caps Lock sáng): Gõ cho chữ HOA, với Shift cho chữ thường Muốn gõ đoạn dài nhiều chữ in HOA ta bật sẵn đèn Caps Lock Phím Caps Lock dùng để chuyển đổi hai chế độ  Phím có kí tự khác: Gõ binh thường cho kí tự dưới, với Shift cho kí tự Phím điều khiển: Chỉ có nhiệm vụ điều khiển:  Các mũi tên dịch chuyển trỏ văn lên, xuống, sang trái, sang phải xuống dòng (, , ,   tương ứng) Để  có hiệu lực trước gõ phím  lần  Các phím F1, …, F12 liên quan đến điều khiển Hệ điều hành Ví dụ: F1, , F12 F1 F12 F4 Esc (escape) BackSpace phím chức năng… Tìm hiểu thêm! Thường việc trợ giúp phần mềm chạy Thường dùng chạy cài đặt hệ điều hành Thường để kết thúc phần mềm chạy để lùi bước trước để lùi xóa kí tự bên trái vạch nhấp nháy (nếu có), nhẩy lên dòng Tab để đẩy phần dòng bên phải trỏ sang phải đoạn PrintScreen để chụp ảnh hh́nh: Chạy Paint, chọn Paste để dán vào, cắt, sửa [và lưu muốn] Pause/Break để tạm dừng hoạt động chương tŕnh mải mê chạy Insert để đổi chế độ chèn/đè gõ văn vạch nhấp nháy Home để vạch nhấp nháy đầu dòng thời End để vạch nhấp nháy cuối dòng thời PageUp để chuyển nhanh lên trang trước (nếu có) PageDown để chuyển nhanh đến trang sau (nếu có) Delete để xóa kí tự đầu bên phải vạch nhấp nháy, kéo phần dòng bên phải sang trái Cũng để đưa Đối tượng vào Sọt rác! Enter để khẳng định nhập liệu đưa phần xuống dòng Con trỏ xuống dòng dùng Enter CapsLock để chuyển đổi chế độ HOA thường Đèn Caps Lock = Chế độ chữ HOA Khi gõ đoạn toàn chữ hoa nên bật bật Caps Lock NumLock để bật/tắt phần phím số phụ tiện cho việc nhập liệu số Khi bật (Đèn sáng) NumLock có hiệu lực! Ở nhiều Laptop phần phím số phụ lộn vào giữa, khó phát Shift,Ctrl,Alt để hỗ trợ phím khác có nghĩa Tự khơng có nghĩa! Ta gõ kí tự theo mẫu: Giữ Alt gõ phần bàn phím số phụ, ví dụ để gõ x2 ta gõ x, tay giữ phím Alt, tay gõ 253 Việc dễ dàng làm máy bàn Phần bàn phím: Esc F1 F2 F3 F4 ~ ` ! |← Tab →| F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 @ # $ % ^ & * ( ) ─ ‫־‬ Q W E R T Y U I O P CapsLock A S D F G H J K L  Shift Z X C V B N M < , Ctrl  Alt Dấu cách : ; > + = { [ " ' ? / Alt  | \ } ] F12 Back Space Enter  Shift Ctrl  Phím F J có gai giúp người ta tập đánh 10 ngón biết vị trí mốc ngón tay trái ngón tay phải!  Khi gõ phím kí tự Console mã hóa gửi dãy bít vào RAM máy qua cổng bàn phím Bo mạch chủ (Main Board) Trên Bo mạch chủ trước có cổng cổ điển, thiết bị có cổng riêng Đó cổng Song song (Parallel): Bàn phím cổng mầu tím, Con chuột (Mouse) cổng mầu xanh, Máy in (Printer) cổng hình thang cân, … Ngày nay, phổ biến cổng đại Cổng Nối tiếp Tổng hợp (Universal Serial Bus), thiết bị có đầu cắm vừa vào, b)- Chuột (Mouse)  Chuột (Mouse) Thiết bị điều khiển, thiết bị vào/ra  Chức chuột vị trí xác định hình hình ảnh mũi tên chuột theo thao tác (nhấp đơn, đúp, nhấp phải hay kéo thả, hay vê phím giữa) để máy xử lý Nguyên tắc sau:  Nhấp trái (Left-Click) để chọn đối tượng mà vào  Nhấp phải (Right-Click) để thực đơn (menu, bảng chọn) áp dụng cho đối tượng  Nhấp đúp (Double-Click) để kích hoạt (mở thư mục/chương tŕnh) 10  Hệ bát phân (OCTal) gồm chữ số 0, 1, … (Xem thêm mạng) Công thức: (108)n = 8n, hệ DEC Hệ dùng!  Hệ thập lục phân (HEXadecimal) gồm 16 chữ số 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E F Có thể dùng chữ in thường/HOA  Đếm hệ HEX sau: 0, 1, …,9, A, …, F, 10, 11, , FF, 100, 101, …, FFF, 1000,… Công thức: (1016)n = 16n, hệ DEC Chú ý: Để ám hệ HEX ta viết thêm số 16 (trong Toán học), chữ $ (trong ngôn ngữ Pascal), 0x hay 0X (trong ngôn ngữ C/C++), # (trong HTML) phía trước chữ số chữ h (trong Assembly) phía sau Chẳng hạn: 1f16, 1F16, $1F, #1F, 1Fh, #1f, $1f, 0x1F, 0X1f b)-Chuyển đổi số từ hệ đếm sang DEC  Phương pháp dễ nhớ để đổi số hệ BIN, OCT hay HEX DEC dùng lược đồ Horner Để tính giá trị đa thức P(x) = ax3 + bx2 + cx + d, ta khơng tính (cơ bắp) băng cách tính đơn thức cộng lại, mà theo cách Horner P(x) = ((ax + b)x + c)x + d Đối số = x a b c d P = a P = xP + b P = xP + c P = xP+d Ví dụ 1: 11012 = ? (DEC) Đối số = 1 1 13 (kết quả) Ví dụ 2: $2A3C = ? (DEC) 10 12 Đối số = 16 42 675 10812 (kết quả) Chuyển đổi số tự nhiên từ hệ DEC hệ đếm khác: Theo Horner ta có: P = ((ax + b)x + c)x + d 14 P ban đầu chia cho x ((ax + b)x + c) dư d Đặt P (ax + b)x + c P chia cho x (ax + b) dư c Đặt P ax + b P chia cho x a dư b Đặt P a P chia cho x dư a (Để ý a, b, c, d phải bé x) Như vậy, ta thu d, c, b a Ví dụ 1: 13 = (BIN) Tức tính bit a, b, c d? Ta có: 13 chia cho dư chia cho dư chia cho dư 1 chia cho dư Kết 11012 (Viết từ lên!) Ví dụ 2: 213 = ? (HEX) Tức tính bit a, b, c d? Ta có: 213 chia cho 16 13 dư 5, (chữ số hệ HEX) 13 chia cho 16 dư 13, (chữ số D hệ HEX) Kết D516 (Viết từ lên!) Chú ý:  Chuyển đổi HEX BIN làm sau: Coi chữ số hệ HEX dãy bít, = 00002, = 00012, = 00102, = 00112, = 01002, = 01012, = 01102, = 01112, = 10002, = 10012, A = 10102, B = 10112, C = 11002, D = 11012, E = 11102, F = 11112, việc chuyển đổi dễ dàng thực Ngoài bên MTĐT chuyển đổi thực số phép tính hệ đếm nêu chuyển đổi giá trị qua hệ đếm nhờ phần mềm Calculator, chọn Scientific menu View Qua View, ta số theo nhiều cách khác Copy để Paste vào nơi khác ngược lại 2.3.2 Biểu diễn thơng tin (mã hóa thơng tin giải mã liệu) 1.- Biểu diễn liệu số  Số tự nhiên nhỏ (trong Pascal gọi kiểu Byte, C/C++ gọi 15 unsigned char) thành dạng bit (1 Byte) từ 00000000 đến 11111111 tức giá trị đến 255 Khi vượt bít bít thứ bị bỏ đi, chẳng hạn: 255 + = Muốn xác phải để kết kiểu lớn hơn, chẳn han dạng 2B  Số tự nhiên (trong Pascal gọi kiểu Word, C/C++ gọi unsigned int) thành dạng 16 bit (2 Bytes) từ 0000000000000000 đến 1111111111111111, tức giá trị đến 65535 Khi vượt q 16 bít bít thứ 17 bị bỏ đi, Chẳng hạn: 65535 + = Muốn xác phải để kết kiểu cỡ lớn  Số nguyên ngắn (trong Pascal gọi kiểu ShortInt, C/C+ gọi char) thành dạng bit (1 Byte): Bit đầu bít dấu (0 +, -), bít sau bít số Giá trị số kiểu từ 10000000 đến 01111111 tức giá trị -128 đến 127 Khi vượt 127 quay -128, chẳng hạn: 011111112 + 12 = 100000002, tức 127 + = -128 Muốn xác phải để kết kiểu lớn Công thức mã hóa số ngun: Nếu Z  cần đổi sang hệ BIN; Trái lại, dùng phương pháp “bù 2”: -Z = not(Z) + Ví dụ: Mã hóa số -13 ta có -13 = not(13) + 1, hệ BIN Cụ thể là: 13 = 000011012, not(13) = 111100102, (Đảo bít  1) //bù not(13) + = 111100112 mã -13, //bù  Số nguyên (trong Pascal gọi kiểu Integer, C/C++ gọi int) thành dạng 16 bit (2 Bytes): Bit đầu bít dấu (0 +, -), 15 bít sau bít dấu Giá trị từ số kiểu từ -32768 đến 32767 Khi vượt 32767 -32768, chẳng hạn: 32767 + = -32768 Muốn xác phải để kết kiểu lớn Cơng thức mã hóa số âm số nguyên ngắn, nhiên, mã phải có 16 bít Ví dụ: Mã hóa số -13 ta có -13 = not(13) + 1, hệ BIN Cụ thể là: 13 = 00000000000011012, not(13) = 11111111111100102, (Đảo bít  1) //bù not(13) + = 11111111111100112 mã -13 với cỡ 16 bít, //bù  Số nguyên dài (Pascal gọi số kiểu LongInt, C/C++ gọi long int) thành dạng 32 bit (4 Bytes): Bit đầu bít dấu (0 +, -), 31 bít sau bít số Giá trị từ -2147483648 đến 2147483647 Trong làm toán số vượt 2147483647 quay -2147483648, chẳng hạn: 2147483647 + = -2147483648 Muốn xác phải để kiểu lớn hơn: Ở Pascal sang số thực, C/C++ sang số nguyên lớn (C mạnh Pascal) 16  Số tự nhiên lớn (trong Pascal khơng có, C/C++ gọi unsigned long) thành dạng 32 bit từ 000000000000000000000000000000002 đến 111111111111111111111111111111112, tức giá trị đến 232 – = 4294967295 Khi làm toán vượt 32 bít, bít thứ 33 bị bỏ đi, chẳng hạn: 4294967295 + = Muốn xác phải để kết kiểu số thực  Số thực (Pascal gọi kiểu Real, C/C++ gọi float) viết thành số thập phân dấu phẩy động (dạng khoa học, ví dụ: 3.17*103 4.3*10-3) hay dạng dấu phẩy tĩnh (dạng thơng thường, ví dụ: 345.7645)  Cách mã hóa số thực viết dạng khoa học chuẩn gồm: Một số thập phân khoảng (-1;1) nhân với 10 mũ số nguyên, chẳng hạn: 3141592 viết thành 0.3141592*108  Do muốn mã hóa số thực cần mã hóa cặp số số nguyên : Phần định trị Phần đặc tính Chú ý:  Dạng thơng tin biểu diễn qua số mã hóa được, sau lại giải mã  Thơng tin chưa có cơng cụ kỹ thuật biểu diễn qua số tạm thời chịu, ví dụ mùi/vị (Thực họ làm chưa phổ biến mà thơi!) Ví dụ:  Số phức z = a + bi, a b số thực, mã hóa qua số nguyên  Các nốt nhạc biểu diễn qua tần số (số tự nhiên) thời gian (đo mili giây, số tự nhiên), nên dễ mã hóa chúng!  Mùi vị chưa công bố cách mã hóa/giải mã Chú ý:  Khái niệm mã hóa rộng khơng thiết phải kỹ thuật số hóa, ví dụ mã hóa ngành học, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, biển kiểm soát xe cộ, chuyến bay,  Còn số hóa mã hóa thành liệu cho máy tính, tức thành dạng liệu dãy bít, để đưa vào máy tính xử lý ngay!  Thời đại CNTT thời đại số hóa, kỷ nguyên số hóa, kỷ nguyên kỹ thuật số! Hơn thởi đại Trí tuệ nhân tạo 4.0 17 2.- Kí tự xâu kí tự  Bảng mã ASCII (American Standard Codes for Information Interchange) gồm 256 kí tự: Mỗi kí tự có số thứ tự từ đến 255 (Mã thập phân) từ 000000002 đến 111111112 (Mã nhị phân) Khơng có kí tự trống!  Xâu (Chuỗi) kí tự (String) ghép kí tự lại với Thậm chí khơng có kí tự nào, gọi xâu trống, hay xâu rỗng Ví dụ: “TIN”  84-73-78  01010100-01001001-01001110 “2010”  50-48-49-48  00110010-00110000-0011000100110000 Bảng mã Unicode gồm 65536 kí tự đếm từ đến 65535 (gọi mã thập phân) nên dùng 16 bit (2 Byte) để mã hóa kí tự (gọi mã nhị phân) 3.- Mầu sắc hình ảnh a)- Mầu  Ban đầu máy tính hệ điều hành DOS, giao diện văn bản, cho 16 mầu bản, người ta dùng hệ đếm HEX để mã hóa hay so với DEC $0 = Đen (Black) $8 = Xám (DarkGray) $1 = Xanh tối (Blue) $9 = Xanh sáng (LightBlue) $2 = Lá tối (Green) $A = 10 Lá sáng (LightGreen) $3 = Trời tối (Cyan) $B = 11 Trời sáng (LightCyan) $4 = Đỏ tối (Red) $C = 12 Đỏ sáng (LightRed) $5 = Tím tối (Magenta) $D = 13 Tím sáng (LightMagenta) $6 = Nâu (Brown) $E = 14 Vàng (Yellow) $7 = Ghi (LightGray) $F = 15 Trắng (White)  Trong hệ điều hành DOS (Disk Operating System), hình chế độ văn bản, thường 80 cột x 25 dòng, giao cột ḍòng kí tự Mỗi kí tự có thành phần: Byte mã kí tự (code ASCII) Byte thuộc tính (Attribut) kí tự (mầu nền, mầu chữ nhấp nháy hay khơng)  Thuộc tính hay viết hệ HEX số XY, với quy ước:  Ở chế đọ DOS, X > mầu = X – chữ thh́ì nhấp nháy, Y mầu chữ Còn DOS HĐH Windows dùng mầu ln X 18 Ví dụ 1: Thuộc tính $4E = 010011102 (khơng nhấp nháy (0)), đỏ (4 bít đầu 01002), chữ vàng (4 bít sau 11102) Kí tự ’A’ xanh chữ trắng khơng nấp nháy có mã = 65, thuộc tính = $1F  Sau Hệ điều hành Windows, giao cột dòng Điểm ảnh (Pixel) mang thơng tin mầu dãy n bit Số lượng mầu 2n Thế ta tính cỡ hình ảnh biết số điểm ảnh nó! B)- Hình ảnh (Image)  Là tập hợp điểm ảnh, điểm mang thông tin mầu  Cách khác để mã hóa dùng phương pháp véc tơ cho đỡ tốn nhớ, không cần cho thơng tin điểm Ví dụ: Đường tròn có tâm điểm ảnh tọa độ (120,50), bán kính r = 100 với mầu đỏ, ta mã hóa thành số (120,50,100,12) Khái niệm véc tơ hiểu dãy hữu hạn thành phần  Hiện chất lượng mầu 16 bit tức có 216 hay 65536 mầu Mầu có mã thập phân từ đến 65535, tức BIN 00000000000000002 đến 11111111111111112 Cao 24 bit 32 bít,  Trong Internet, người ta dúng loại 24 bít, dùng mẫu RGB để mã hóa mầu: RGB (Red, Green, Blue), tức #RRGGBB, R, G, B chữ số hệ HEX #RR độ đậm mầu đỏ (Red), #GG mầu (Green) #BB mầu xanh (Blue), so với độ đậm #FF Ví dụ 1: #102A1F mã hóa mầu trộn độ đỏ = #10, nghĩa #10/#FF = 16/255 = 6.27%, độ #2A/#FF = , độ xanh #1F/#FF = (Bạn thử tính nhé) #FF0000 mầu đỏ 100%, #0000FF blue 100%, #FF00FF trộn mầu đỏ với mầu xanh cho mầu tím 100%, #000000 mầu đen, #FFFFFF mầu trắng Ví dụ 2: Mã nguồn Code trang web: Viết “Chao cac ban” có cỡ 7, font kiểu Arial mầu tím Chao cac 19 ban!  Bạn thay mã mầu số khác, lưu mã nguồn lại (Save As) tên htm, chẳng hạn test.htm Open trình duyệt quen biết Chrome, Internet Explorer, CocCoc thấy cụ thể!  Ngược lại, thấy mầu mà muốn biết mã cần dùng phần mềm chuyên dụng Photoshop hay tra trang web: 4.- Âm  Dao động vật chất gây âm Số lần dao động giây gọi tần số, đơn vị Hertz hay viết tắt Hz Tai người nghe tần số từ 16 Hz đến 22.000 Hz Âm có tần số < 16 Hz gọi hạ âm, cao 22.000 Hz gọi siêu âm Có vài loài vật nghe Hạ âm/siêu âm  Mỗi âm xác định thời gian phát  Tấn số, thời gian số nên mã hóa thành cặp (Tần số, Thời gian)  Một âm phức tạp nhạc chẳng hạn chuỗi âm  Âm ngày mã hóa tốt hơn… Ở DOS tần số thời gian số tự nhiên Ở Windows hệ thống âm xử lý tốt nhiều Có nhiều định dạng khác nhau, WAV, MP3, Mỗi dạng lại có chất lượng khác nhau, chẳng hạn MP3 128 kbps, …, hay 320 kbps Chất lượng 128 kbps chí cho âm đến tần số từ 16 đến 17.000Hz, chất lượng 320kbps cho âm tới 20.000 hz nghe đủ dải tần… Nếu chuyển đỏi từ 128kbps sang 320kbps âm mịn tần số khơng nâng lên! Ví dụ: Sòl, sòl, sòl, đơ, sòl,…  (384;200), (384;200), (384;200), (512;400), (384;600), … 2.3.3 Các phép toán logic mạch điện tử  Mệnh đề toán học mệnh đề mà nói sai 20  Cũng đại số: Một mệnh đề phụ thuộc vào hay vài biến mệnh đề gọi hàm mệnh đề, trả lại giá trị Đúng Sai, chẳng hạn: Hàm biến: f(x) = (x > 3), Hàm hai biến: f(x,y) = (x < y)  Giá trị mệnh đề tốn học mã hóa (đúng) (sai)  Cho mệnh đề   ta tạo mệnh đề toán học cách nối chúng lại, chẳng hạn:  AND ,  OR ,  XOR , IF  THEN , NOT()  Ta quan tâm tới dạng mệnh đề phức hớp đó! Chúng dùng tới Excel hay lập trình chẳng hạn C/C++, Pascal, … Ví dụ: Mệnh đề “Ai đâu đấy, ai?“, “Ôi, Hà Nội!“, “Anh Minh !” mệnh đề văn học Còn (Mặt trăng sáng mặt trời), (3 > 2), … mệnh đề toán học Mệnh đề (x > 3) chưa biết đúng/sai, thay x cụ thể vào biết Sau phép toán mệnh đề toán học : 1.- Phép hội Cho hai mệnh đề a, b mệnh đề ( ) gọi Hội ,  Mệnh đề hội hai Hội (a b ) viết ( and ), (  ), .,  hay dạng hàm mệnh đề and(,) Excel, ()&&() C/C++ Ví dụ: (6 chia hết cho 2)  (6 chia hết cho 5) sai, có mệnh đề sai 2.- Phép tuyển Cho hai mệnh đề a, b mệnh đề ( ) gọi tuyển ,  Mệnh đề tuyển sai hai sai Tuyển (a b ) viết ( or ), (  ),  +  hay dạng hàm mệnh đề or(,) Excel, ()||() C/C++ Ví dụ: (6 chia hết cho 4)  (6 chia hết cho 3) đúng, có mệnh đề 3.- Phép kéo theo Cho hai mệnh đề a, b mệnh đề (nếu  ) gọi phép kéo theo ,  Mệnh đề kéo theo sai   sai 21 Kéo theo a b viết ( suy ), (if  then ),   ,    hay dạng biểu thức mệnh đề :: tức  , trái lại  Ví dụ: Một anh nói: Tối tơi chuyển tiền cho anh Nhưng chờ đến tận qua đêm mà khơng thấy tiền chuyển, anh sai Phép suy luận: (4 = 4)  ((-2)2 = 22 )  (-2 = 2)  (4 = 0)  (1 = 0), sai n Nhà tốn học Fermat nói: (Nếu n số tự nhiên 2 + số nguyên tố) Về sau, người ta phát giả thuyết sai, chẳng hạn: Với n = số 232 = 4294967297 = 641× 6700417 hợp số 4.- Phép phủ định Cho mệnh Không  gọi phủ định  Nó đối kháng với a, nghĩa trái ngược giá trị “Không ” viết dạng hàm not(), ’ ,  hay ! Chỳ ý: Đối kháng khác với bất đồng, chẳng hạn:  = ‘cái bảng mầu đen’, =’Cái bảng mầu trắng’, =’Không phải bảng mầu đen’ Khi đó: ,  đối kháng, ,  bất đồng, ,  bất đồng 5.- Phép loại trừ Cho hai mệnh đề a, b mệnh đề (Chọn hai) gọi loại trừ ,  Mệnh đề Hoặc lọai trừ sai hai sai Hoặc loại trừ a,b viết  xor     hay dạng hàm mệnh đề xor(,) Excel  Từ phép tính ta tạo biểu thức phức tạp  Tuy nhiên biểu thức logic biểu diễn qua phép toán AND, OR NOT, chẳng hạn (yêu cầu thuộc):    =    = +   XOR  =    =  +  6.- Mạch điện tử a)- Khái niệm  Ở nước tiên tiến người ta tạo chip dựa kiến thức vi 22 mạch logic Trên 1cm2 silic, người ta cấy ghép hàng ngàn vi mạch để tạo chip lớn có nhiều chức phức Việt Nam chưa có công nghệ mà tạm dừng lại chỗ mua chíp lắp ráp thành thiết bị điện tử tin học  Phép XOR hay dùng nên người ta liệt vào hàng bản!  Quy ước: Các mạch NOT, AND, OR XOR vẽ sau (đầu vào từ bên trái, đầu bên phải) Sơ đồ nguyên lý chi tiết mạch XOR sau: a  xor  b  Biết bảng giá trị biểu thức mệnh đề, ta tìm biẻu thức mệnh đề cụ thể Ta dựa vào kết biểu thức mà suy biểu thức tường minh, rút gọn trước thiết kế mạch điện tử  Tin học kết hợp với Điện tử thh́ì làm nhiều thiết bị điện tử! Ví dụ Để lắp bóng đèn cho cầu thang: Đèn tối, đến chân cầu thang ta bật cơng tắc A đèn sáng, lên gác ta bật cơng tắc B đèn tắt Rõ ràng mạch A xor B b)- Vài tính chất quan trọng phép tốn     Tính lặp phép hội phép tuyển: ..… =  ,  +  + … +  =  Hằng đẳng thức với mệnh đề : .1 = ,  + = , .0 = 0,  + = 1, .= 0,  + = Phép hội phép tuyển có tính chất Giao hốn, Kết hợp số học: . = ., .(.) = (.).,  +  =  + ,  + ( + ) = ( + ) +  Hai phép hội tuyển có tính chất phân phối số học: .( + ) = . + ., đặc biệt  + (.) = ( + ).( + ) 23  Luật Đờ Moocgan: = + , = Ví dụ: - (Một người bán kiếm bán chắn Anh ta rao: Hãy mua kiếm Kiếm đâm thủng Và rao: Hãy mua chắn tơi đi, khơng đâm thủng được) - Khơng phải: ((5 chia hết cho 3) (6 chia hết cho 3)) = (5 không chia hết cho 3) (6 không chia hết cho 3) - Không phải: ((5 chia hết cho 3) (10 chia hết cho 3)) = (5 không chia hết cho 3) (10 không chia hết cho 3) c)- Một số ví dụ tập điển hình khác mạch điện tử Ví dụ Trong điều tra có nhân chứng A, B C ngồi với nghe ý kiến người Cuối chủ tọa hỏi lại để tìm xem tin ai, thì: A B đối lập nhau, B C đối lập C bảo A B nói sai Vậy ban điều tra tin ai? Giải: Theo đầu ta có đẳng thức mệnh đề sau: A+ B = (1), đọc (A B sai) (A sai B đúng) mệnh đề B+ C = (2), đọc (B C sai) (B sai C đúng) mệnh đề Nhân (làm phép và) đẳng thức, vế với vế, ta thu được: (A+ B).( B+ C) = AB+ AC + B B+ BC = Số hạng đầu cuối (tức sai) có B phủ định lẫn phép và, đồng thời BB B, nên lại: AC + B = (3) Theo ta có: C+ A + B = (4) Nhân (3) (4) lại rút gọn ta B= 1, tức A sai, B C sai Tóm lại B nhân chứng nói đúng! Ví dụ Ở bên đường có làng A B Dân làng A thi ln nói thật, hỏi điều gật đầu, sai lắc đầu Dân làng B thi ln nói dối, hỏi điều lắc đầu, sai gật đầu Một người khách lạ đến làng đó, khơng biết làng nào, gặp người dân, khơng biết dân làng nào, họ qua lại làng Người khách muốn hỏi câu để người dân gật đầu biết làng A, lắc biết làng B Bạn giúp người khách 24 với! Giải: Gọi X câu hỏi: “Đây làng A?”, Y câu hỏi: “You người làng A à?” Câu hỏi người khách biểu thức tạo từ X từ Y, có bảng giá trị : X Y Câu hỏi 1 (1) 0 (2) (3) 0 (4) Ý nghĩa (1): Nếu đứng làng A gặp người dân làng A muốn người gật, ta phải hỏi câu (2): Nếu đứng làng A gặp người dân làng B muốn người gật, ta phải hỏi câu sai (3): Nếu đứng làng B gặp người dân làng A muốn người lắc, ta phải hỏi câu sai (4): Nếu đứng làng B gặp người dân làng B muốn người lắc, ta phải hỏi câu Từ bảng giá trị tìm biểu thức tường minh Câu hỏi: Câu hỏi = XY + , tức “Đây làng A ôu người làng A à?” “Đây không làng A You không người làng A à?”, “Đây làng A ôu người làng A à?” “Đây làng B You người làng B à?”, Hay gọn hơn, ta có: Câu hỏi = “You người làng à?” Sau ta xét ví dụ tin học linh kiện cho đầu ghép nối vào máy tinh sao: Chíp cộng nhị phân Như ta biết bảng cộng nhị phân: + = 0, + = + = + = 10 Cũng giống công số hệ đếm khác: “Cộng với mấy nhớ mấy” Chi tiết hơn: “Cộng với với nhớ cũ nhớ mấy” Với hệ nhị phân ta có bảng mẫu sau đây: A 0 B 0 N 0 D 1 N Đọc cộng A với B, với N cũ, D nhớ N 0 0 25 1 1 1 1 0 1 1 A B N N D Từ đầu vào (A,B,N) đầu (D,N) Dễ thấy: D = A+B +N+ABN = … = (A B)  N, N = AB+B N+AN+ABN = … = (A  N)B +AN, Chú ý cách rút gọn giống ví dụ Từ thiết kế chíp gọi Bộ cộng bít (A B) bit nhớ (N) hình vẽ bên trên, tạo tế bào chíp Cộng Bây ta xem cộng bít ghép nối với để cộng số tự nhiên cỡ Byte, tức bít, tức số A + B D nhờ dãy tế bào chíp Cộng nhé: A B a7 a6 b7 N + D d7 a5 b6 + d6 a4 b5 + d5 a3 b4 + d4 a2 b3 + 26 d3 a1 b1 b2 + d2 a0 + d1 b0 + d0 N=0 Chú thích: Hàng đầu số A = (ở hệ nhị phân) Hàng hai số B = (ở hệ nhị phân, bi bít thư i từ bên phải) Hàng ba cộng bít ghép nối với Khi nhận lệnh cộng A B máy cộng từ phải sang trái: Nhớ vào đầu 0, nhớ cộng bên phải nhớ vào cộng bên trái, bít vào ô Hàng thứ số D = (ở hệ nhị phân), kết phép cộng Nếu chương trình khai báo A, B kết D kiểu số tự nhhiên cở Byte, bit N cuối dù hay khơng có chỗ để 2.3 Đơi điều Thuật toán, Phần mềm Hệ điều hành  Việc xử lý thông tin mà người phải nhờ đến MTĐT Làm để MTĐT giải Bài tốn Tin học Để giải nó, phải dạy cho máy cách làm theo Thuật toán (Algorithm) hiệu tốt  Thuật toán phải gồm hữu hạn bước khả thi, phổ dụng kết đắn  Người ta viết thuật tốn Mã nguồn (Source Code) Ngơn ngữ lập trình (Programing Language) nhờ Chương trình dịch (Compiler) dịch thành Mã máy (Binary Code) Chương trình (Program) Một CT [cùng nhiều CT phụ họa liệu] để giải toán tạo Phần mềm (Soft Ware) Phần mềm quan trọng MTĐT Hệ điều hành (HĐH) Còn lại phần mềm khác ứng dụng, virus, giải trí,…  Còn Phần cứng (Hard Ware) thiết bị lắp ráp thành máy tính Đặc biệt Thiết bị Lưu trữ, Thiết bị Vào/Ra (Input/Output Devices) Một đĩa cứng (Hard Disk) chia nhỏ thành nhiều Phân vùng (Partition) tạo ổ đĩa cứng C:, D:, E:\… Mỗi ổ đĩa Thư mục gốc ổ đĩa, chẳng hạn C:\ D:\, chứa Folder Files  Tất liệu tổ chức theo Cấu trúc hình tùy theo Hệ điều hành (Operating System) cụ thể, nói có dạng Gia phả  Phần cứng Phần mềm đua phát triển với tốc độ vũ bão!  Hệ điều hành phát triển từ DOS, WINDOWS, LINUX, UBUNTU,  USER phải biết sử dụng máy tính cách khơn khéo, hợp lý, có lợi cho Bạn vào http://khoia0.com > mục Sinh viên để tự học thêm! 27 Phạm Đăng Long Email: lightsmok@gmail.com, ĐT: 0904070637, Zalo: (+84)986838536 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai cuong ve tin hoc 2019, Dai cuong ve tin hoc 2019, Chương 2. Đại cương về máy tính điện tử

Từ khóa liên quan