Cách triển khai kênh phân phối hiệu quả

23 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 20:08

Phân phối sản phẩm (còn được biết đến trong tiếng Anh đơn giảnlà place hoặc Product distribution) là một trong 4 yếu tố của marketing. Phânphối là một tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùnghoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian.Ba chiến lược khác của phối thức marketing, đó là chiến lược sản phẩm, chiếnlược giá và chiến lược chiêu thị THIẾT LẬP KÊNH PHÂN PHỐI Tài liệu giúp bạn triển khai kênh phân phối hiệu Trình bày: Vương Mạnh Hoàng CEO – DSI jsc Website: http://dichvuso.net - Hotline: 0919.321.885 – 092.673.5555 Phân phối sản phẩm (còn biết đến tiếng Anh đơn giản place Product distribution) yếu tố marketing Phân phối tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng người sử dụng cuối thông qua phối thức phân phối trung gian Ba chiến lược khác phối thức marketing, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá chiến lược chiêu thị © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online Tiêu chuẩn đánh giá kênh phân phối Các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn kênh phân phối viết tắt 6C: Cost (chi phí) Capital(vốn) Control (kiểm soát) Coverage (sự bao phủ thị trường) Character (đặc điểm) Continuity(sự liên tục) © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online CÁC TIÊU CHÍ SO SÁNH KÊNH PHÂN PHỐI VỚI ĐỐI THỦ Kênh phân phối có hiệu thành viên giao nhiệm vụ mà họ làm tốt Vì thành cơng cá nhân thành viên tuỳ thuộc vào thành công kênh phân phối, nên sở kênh phân phối phải hiểu vào chấp nhận phần việc riêng mình, phối hợp mục tiêu hoạt động với mục tiêu hoạt động thành viên khác phối hợp để hoàn thành mục tiêu kênh phân phối Bằng hợp tác, họ nắm bắt, cung ứng thỏa mãn thị trường mục tiêu tốt Để toàn đường dây hoạt động tốt, cần chun mơn hóa vai trò thành viên xung đột có xung đột phải điều giai hữu hiệu Sự hợp tác, chun mơn hóa xung đột đường dây thực với cấp lãnh đạo vững mạnh Đường dây hoạt động tốt có guồng máy điều hành có quyền lực, phân chia lực lượng hợp lý đường dây, biết cách phân nhiệm vụ phân giải xung đột cách khoa học © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online TIÊU CHUẨN KINH TẾ Mỗi phương án kênh phân phối tạo mức tiêu thụ chi phí khác Do đó, doanh nghiệp cần so sánh mức tiêu thụ chi phí việc phân phối trực tiếp lực lượng bán hàng doanh nghiệp phân phối (gián tiếp) qua trung gian Đa số nhà quản trị marketing cho lực lượng bán hàng doanh nghiệp bán nhiều Vì nhiều khách hàng thích quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp Và đại diện bán hàng doanh nghiệp tập trung vào việc bán sản phẩm doanh nghiệp huấn luyện kỹ để bán sản phẩm Họ động quyền lợi tương lai họ phụ thuộc vào thành cơng doanh nghiệp © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online So sánh chi phí mức tiêu thụ đại lý bán hàng lực lượng bán doanh nghiệp Trên đồ thị ta thấy chi phí cố định cho việc hợp đồng với đại lý bán hàng thấp chi phí cố định để tổ chức bán hàng lực lượng bán doanh nghiệp Nhưng tổng chi phí bán hàng đại lý tăng nhanh (do chi phí biến đổi tăng, họ hưởng mức hoa hồng cao hơn) Có mức tiêu thụ chi phí bán hàng hai kênh Như đại lý bán hàng kênh phân phối thích hợp doanh số bán mức Sb, mức Sb lực lượng bán hàng doanh nghiệp ưa chuộng © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT Một tiêu chuẩn quan trọng đánh giá kênh phân phối mức độ kiểm soát thành viên kênh Nếu sử dụng đại lý bán hàng kênh phân phối nẩy sinh vấn đề kiểm soát Đại lý bán hàng sở kinh doanh độc lập thường quan tâm đến việc nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online Các nhân viên đại lý tập trung vào khách hàng mua nhiều nhất, không thiết sản phẩm nhà sản xuất Ngồi ra, nhân viên đại lý khơng nắm vững chi tiết kỹ thuật sản phẩm hay khơng xử lý có hiệu tài liệu quảng cáo nhà sản xuất © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online TIÊU CHUẨN THÍCH NGHI Trong kênh phân phối thành viên cam kết với thời hạn hoạt động kênh Nhưng cam kết dẫn đến tình trạng làm giảm bớt khả đáp ứng người sản xuất dối với thị trường biến đổi Trên thị trường thay đổi nhanh chóng, khơng ổn định hay sản phẩm khơng chắn, người sản xuất cần tìm cấu trúc kênh sách đảm bảo tối đa khả kiểm sốt điều chỉnh nhanh chóng chiến lược marketing © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online Xây dựng kế hoạch, phát triển kênh phân phối phù hợp với đặc thù sản phẩm Dòng chảy kênh Marketing phân phối hàng tiêu dùng Dòng chảy kênh Marketing phân phối công nghệ ỨNG DỤNG CNTT THIẾT LẬP KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SẼ MANG LẠI HIỆU QUẢ Cost (chi phí) – Quảng bá rộng rãi với chi phí thấp Capital(vốn) – Đại lý hưởng thụ nhiều thành đơn vị sản xuất Control (kiểm sốt) – Thơng tin qn, liệu tổng hợp đánh giá Coverage (sự bao phủ thị trường) – Tiếp cận khu vực rộng lớn Character (đặc điểm) – Tạo khác biệt phân phối Continuity(sự liên tục) – Có thể trì thơng tin liên tục đến kênh AFFILATE KÊNH PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG INTERNET © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online Phó tổng giám đốc học đến lớp 9, Tổng giám đốc chưa hết cấp tạo dựng hệ thống chân rết khổng lồ lôi kéo 130.000 người đổ tiền mua gian hàng ảo, thu hàng trăm tỷ đồng năm © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online Xây dựng hệ thống Phân phối đa dạng - Cho phép nhà sản xuất bán hàng - Cho phép người mua giới thiệu sản phẩm Mọi đối tượng tham gia hệ thống có lợi © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online Xây dựng hệ thống kết nối - Chia sẻ kênh thông tin - Giới thiệu để nhận hoa hồng Mọi đối tượng tham gia hệ thống có lợi www.cj.com © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online Doanh nghiệp cần 03 hệ thống để xây dựng hệ thống Đại lý 1- Phần mềm CRM 2- Phần mềm quản lý đại lý 3- Hệ thống Marketing online để quảng bá thơng tin © 2014 dichvuso.vn Giải pháp Marketing online CÁM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE! Rất mong hợp tác ... SÁNH KÊNH PHÂN PHỐI VỚI ĐỐI THỦ Kênh phân phối có hiệu thành viên giao nhiệm vụ mà họ làm tốt Vì thành cơng cá nhân thành viên tuỳ thuộc vào thành công kênh phân phối, nên sở kênh phân phối phải... chảy kênh Marketing phân phối hàng tiêu dùng Dòng chảy kênh Marketing phân phối công nghệ ỨNG DỤNG CNTT THIẾT LẬP KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SẼ MANG LẠI HIỆU QUẢ Cost (chi phí) – Quảng... rộng lớn Character (đặc điểm) – Tạo khác biệt phân phối Continuity(sự liên tục) – Có thể trì thơng tin liên tục đến kênh AFFILATE KÊNH PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG INTERNET © 2014 dichvuso.vn Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách triển khai kênh phân phối hiệu quả, Cách triển khai kênh phân phối hiệu quả