Dự án đô thị Vinhomes Riverside chiến lược digital marketing

2 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 20:08

Vinhomes Riverside là Dự án Khu đô thị đăng câpđươc thiêt kế và xây dưng theo mô hình cua thànhphố Venice (Ý) mọt thành phố xinh đep, sang trongvà quyên rũ. Đó là sự kêt nối thông minh giưa cáccan biẹt thự bên sông, đươc thiêt kế theo phongcách Tân cổ điên lãng man và cum công trình chưcnang sang trong, hiẹn đai NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Chuyên viên tư vấn triển khai giải pháp phần mềm ERP” I II Nội dung tổng quan:  Khai giảng: 19/03/2015  Thời gian: 35 tiết, tương ứng 10 buổi, học tối 3, hàng tuần từ 18h00 – 21h00 Trong có buổi lý thuyết, buổi thực hành, buổi làm việc nhóm, trình bày chun đề buổi thi Đặc biệt, có buổi chia sẻ dành riêng cho học viên chuyên ngành công nghệ thông tin Nội dung chương trình đào tạo: Stt Nội dung Thời gian Thành phần Ghi Khai giảng lớp học Buổi 1: - Đào tạo kiến thức chung ERP, giải pháp ERP nước - Ưu nhược điểm giải pháp ERP - Quá trình ứng dụng CNTT Doanh nghiệp - Kinh nghiệm triển khai ứng dụng giải pháp ERP Doanh nghiệp - Các dự án ERP tiêu biểu SS4U TP HCM Buổi 2: - Giới thiệu tổng quan phân hệ giải pháp SS4U.ERP sơ đồ quy trình tổng quan - Chia nhóm học tập theo hình thức bốc thăm, nhóm có từ -5 học viên Buổi 3: - Trình bày mơ hình kịch đào tạo - Phân tích nghiệp vụ kịch đào tạo theo chuyên đề: + Chuyên đề 1: Quy trình từ mua hàng đến tốn + Chuyên đề 2: Quy trình từ sản xuất đến nhập kho + Chuyên đề 3: Quy trình từ bán hàng đến thu tiền + Chuyên đề 4: Quản trị nguồn nhân lực Page 18h00 – 18h30 ngày 19/03/2015 18h30 – 21h00 ngày 19/03/2015 Đại diện ban lãnh đạo SS4U Giảng viên: Anh Hương TV 18h00 – 21h00 ngày 24/03/2015 Giảng viên: Anh Hương TV, Anh Hoàn DD 18h00 – 21h00 ngày 26/03/2015 Giảng viên trình bày mơ hình: Anh Huong TV Giảng viên chuyên đề 1: Anh Hoàn DD Giảng viên chuyên đề 3: Anh Văn TM Giảng viên chuyên đề 4: Giang VH - Trình bày quy trình chi tiết nghiệp vụ theo chuyên đề Buổi 4: Thực hành chuyên đề Buổi 5: Thực hành chuyên đề Buổi 6: Thực hành chuyên đề 18h00 – 21h00 ngày 31/03/2015 18h00 – 21h00 ngày 07/04/2015 18h00 – 21h00 ngày 02/04/2015 18h00 – 21h00 ngày 09/04/2015 18h00 – 21h00 ngày 02/04/2015 18h00 – 21h00 ngày 09/04/2015 10 Buổi 7: Thực hành chuyên đề Buổi 8: Nhóm trình bày nội dung chương trình học cho lớp + demo phần mềm Mỗi nhóm có 90 phút Buổi 9: Nhóm + trình bày 11 Buổi 10: - Kiểm tra trắc nghiệm kiến thức chuyên sâu vòng 30 phút - Cấp chứng kết thúc khóa học 12 Buổi 11: Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế xây dựng ứng dụng quản trị doanh nghiệp có quy mơ lớn 18h00 – 21h00 ngày 31/03/2015 18h00 – 21h00 ngày 08/04/2015 18h00 – 21h00 ngày 14/04/2015 Giảng viên: Anh Văn TM; Trợ giảng: Phi PC, Quốc PA, Hảo NV, Sang NM Giảng viên: Anh Văn TM; Trợ giảng: Phi PC, Quốc PA, Hảo NV, Sang NM Giảng viên: Giang VH; Trợ giảng: Trâm NTT, Phi PC Giảng viên: Anh Hoàn DD , Giang VH 18h00 – 21h00 ngày 16/04/2015 18h00 – 21h00 ngày 21/04/2015 Giảng viên: Văn TM Giảng viên: Anh Hương TV, anh Văn TM, anh Hoàn DD, Giang VH 18h00 – 21h00 ngày 23/04/2015 Giảng viên: Anh Ngọc TB; GiangVH; Trợ giảng: Liêm DD Ghi chú: Thời khóa biểu thay đổi theo tình hình thực tế Page Giảng viên: Anh Hồn DD; Trợ giảng: Nghĩa TT, Sang NM Thời gian làm trắc nghiệm: 18h00 – 18h30 Thời gian cấp chứng chỉ: 18h30 – 21h00 Dành riêng cho học viên chuyên ngành công nghệ thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án đô thị Vinhomes Riverside chiến lược digital marketing, Dự án đô thị Vinhomes Riverside chiến lược digital marketing