baidaythucong gấp cắt dán hình tròn

7 90 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2019, 22:57

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Thủ công lớp Bài 47: GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRỊN Tiết: Ngày soạn: 28/09/2019 Ngày dạy: 00/00/00 I Mục tiêu: - HS trình bày quy trình gấp, cắt, dán hình tròn - HS biết cách gấp, cắt, dán hình tròn - Rèn cho HS tính cẩn thận, khéo léo  II Chuẩn bị:  Đối với giáo viên: - Vở thực hành thủ công - Tranh 2 Đối với học sinh: - Vở -  III minh họa quy trình gấp, cắt, dán hình tròn thực hành thủ cơng Giấy thủ cơng, keo dán, kéo, bút màu, bút chì Phương pháp dạy học: - Phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ - Phương pháp dạy học trực quan  IV Tổ chức hoạt động dạy học:  Phần mở đầu: - Ổn định lớp: hát - GV giới thiệu mới: + Ở tiết học trước, cô em tìm hiểu kĩ thuật gấp hình Hơm trò tìm hiểu phần phối hợp gấp, cắt, dán hình + Ở lớp 1, em tìm hiểu cách cắt, dán hình chữ nhật, hình vng, hình tròn Hơm em tìm hiểu cách gấp cắt dán hình tròn Một bạn nhắc lại tên cho cô  Các hoạt động dạy học:  a Hoạt động 1: Tìm hiểu quy trình gấp, cắt, dán hình tròn: - GV cho HS xem video hướng dẫn gấp, cắt, dán hình tròn, yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi: 1 Để gấp cắt dán hình tròn cần chuẩn bị gì? 2 Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn gồm bước? 3 Làm để gấp, cắt, dán hình tròn? - GV gọi HS trả lời - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận GV chia nhóm, yêu cầu HS quan sát tranh minh họa tồn quy trình gấp giấy theo hướng dẫn - - GV thu số mẫu hình tròn nhóm cắt được, cho HS quan sát hỏi HS:  Em có nhận xét hình tròn nhóm cắt?  Theo em, hình tròn nhóm… cắt chưa đẹp?  - GV gọi HS trả lời - GV gọi HS nhận xét, bổ sung - SV gấp hình tròn chưa đẹp nhóm theo dấu HS gấp, phân tích bước chưa hướng dẫn lại cho HS - GV hướng dẫn lại lần bước khó, lưu ý HS miết phẳng nếp gấp, sử dụng kéo cẩn thận, mở rộng độ khéo cắt theo cách  Hoạt động 2: Hoạt động liên hệ thực tế: - GV hỏi HS: 1 Kể tên vật có hình tròn mà em biết? 2 Kể tên vật có hình tròn mà em thấy lớp học, trường đồ dùng học tập mình? 3 Từ hình tròn vừa cắt được, em dán phối hợp thành mẫu trang trí nào? Để làm gì? - GV gọi HS trả lời? - GV gọi HS nhận xét? - GV nhận xét, kết luận?  GV tổ chức trò chơi Ai sáng tạo nhất? + GV chia lớp thành nhóm + GV phổ biến luật chơi: vòng phút, nhóm phối hợp dán hình tròn vừa cắt thành sản phẩm trang trí đẹp nhận phần quà + Sau thời gian phút, GV u cầu nhóm trình bày sản phẩm nhóm + GV mời đại diện nhóm nhận xét + GV nhận xét, kết luận V Nhận xét, dặn dò:  GV nhận xét tiết học  GV dặn dò HS chuẩn bị vật liệu, dụng cụ cho tiết học sau ... gấp, cắt, dán hình tròn: - GV cho HS xem video hướng dẫn gấp, cắt, dán hình tròn, u cầu HS quan sát trả lời câu hỏi: 1 Để gấp cắt dán hình tròn cần chuẩn bị gì? 2 Quy trình gấp, cắt, dán hình. .. hiểu kĩ thuật gấp hình Hơm trò tìm hiểu phần phối hợp gấp, cắt, dán hình + Ở lớp 1, em tìm hiểu cách cắt, dán hình chữ nhật, hình vng, hình tròn Hơm em tìm hiểu cách gấp cắt dán hình tròn Một bạn... hình tròn nhóm cắt được, cho HS quan sát hỏi HS:  Em có nhận xét hình tròn nhóm cắt?  Theo em, hình tròn nhóm… cắt chưa đẹp?  - GV gọi HS trả lời - GV gọi HS nhận xét, bổ sung - SV gấp hình
- Xem thêm -

Xem thêm: baidaythucong gấp cắt dán hình tròn, baidaythucong gấp cắt dán hình tròn