Tuần 8 tiểu học lớp 5

28 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2019, 14:25

Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B TUẦN Ngày soạn : 15/10/2018 Ngày dạy : 22/10- 26/10/2018 Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 Toán SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU ( Giáo án chi tiết ) I Mục tiêu : Giúp học sinh: - Viết thêm chữ số vào phía bên phải phần thập phân bỏ số 0(nếu có) tận bên phải số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi - HS vận dụng làm thành thạo tập II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ,sgk III Các hoạt động dạy - học Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh gian Kiểm tra cũ: - Nêu tính chất phân số; - Hs nêu 3’ cho ví dụ phân số đưa dạng 15 = 0,15 10 phân số thập phân - Nhận xét chung Bài : 1’ a) Giới thiệu bài: Trong tiết học em biết viết thêm chữ số vào - HS lắng nghe phía bên phải phần thập phân bỏ số 0(nếu có) tận bên phải số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi Từ vận dụng làm thành thạo tập b) Hoạt động 15’ HĐ 1: Đặc điểm số thập phân viết chữ số vào bên phải phần thập - HS lắng nghe phân bỏ chữ số (nếu có) tận bên phải thập phân 9dm = …cm - Goị HS thực đổi 9dm 90cm thành số thập phân có đơn vị m - HS đọc H : Hãy điền số vào chỗ chấm 9dm = …cm - Goị HS thực đổi 9dm 90cm + 9dm = 90cm 9dm = 0,9m 90cm =0,90m thành số thập phân có đơn vị m 202 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú 20’ 3’ Giáo án lớp 5B - Từ số thập phân ta rút số thập phân + 0,9m = 0,90m hay 0,9=0,90 - Ghi bảng : 0,9 = 0,90 (1) H : Vậy 0,90 có 0,900 khơng? sao? - GV ghi bảng 0,900 = 0,9 (2) + 0,90=0,900 - Từ (1)và(2) em có nhân xét việc thêm (hoặc bớt chữ số tận bên phải phần thập phân số thập phân cho ? - Gv chốt + Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân HĐ : Luyện tập Bài Gọi HS nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi: Chỉ chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ - Gọi HS trả lời - Nhận xét HS - Hs lắng nghe + 0,90=0,900 + Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân - HS làm việc theo cặp + HS thực theo yêu cầu a) 7,8; 64,9; 3,04 b) 2001,3; 35,02; 100,01 Bài - Tổ chức cho HS thảo luận theo bàn - Hs thảo luận =>Gọi HS trả lời a) 5,612; 17,200;480,590 b) 24,500; 80,010;14,678 - Nhận xét HS Bài - Yêu cầu HS tự làm trả lời - HS tự làm miệng(rồi giải thích tính chất phân số số thập phân) - Nhận xét HS *Chốt kiến thức Củng cố , dặn dò : - Nhận xét chung tiết học - Dặn HS nhà làm lại 203 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B Tập đọc KÌ DIỆU RỪNG XANH ( Giáo án chi tit ) I Mc tiờu: - Đọc tiếng có âm, vần điệu dễ lẫn Đọc trôi chảy toàn bài, đọc ngắt nghỉ theo dấu câu cụm từ - Biết đọc diễn cảm với giọng tả nhẹ nhàng, biết nhấn giọng vào từ ngữ miêu tả vẻ đẹp lạ, tình tiết bất ngờ, thú vị cảnh vật rừng, ngỡng mộ tác giả với vẻ đẹp rừng - Hiểu đợc nội dung văn: Cảm nhận đợc vẻ đẹp kì diệu rừng; tình cảm yêu mến ngỡng mộ tác giả đối trớc vẻ đẹp rừng II dựng dy hc: - Tranh minh họa đọc SGK (phóng to) Su tầm thêm tranh ảnh nói cảnh đẹp rừng, động thực vật có nói ®Õn bµi (nÕu cã) III Các hoạt động dạy học: Thời gian 3’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ - Gọi hs lên bảng đọc thuộc lòng - HS lên bảng đọc thơ Tiếng đàn ba-la-lai-ca sông Đà sau trả lời câu hỏi nội dung - Gv nhận xét 1’ Bài a) Giới thiệu - Gv đưa tranh ảnh giới - Hs lắng nghe thiêuh rừng nói: Vẻ đẹp rừng xanh từ bao đời luôm hấp dẫn người Để xen rừng đẹp hấp dẫn học tập đọc Kì diệu rừng xanh nhà văn Nguyễn Phan Hách 204 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B - Gv ghi tên b) Hoạt động 35’ * Luyện đọc - Gọi hs đọc sgk, - Hs đọc lớp theo dõi - Hs chia đoạn bài, gv chốt - HS đánh dấu + Đoạn 1: Từ đầu … lúp xúp chân + Đoạn 2: Tiếp đến… đưa mắt nhìn theo + Đoạn 3: Còn lại - Gọi hs đọc nt đoạn, lớp - HS đọc theo dõi - Hs tìm từ khó đọc, gv hd hs - HS đọc đọc - Hs đọc nt lần 2, lớp theo - HS đọc dõi - HS đọc - Gv gọi hs đọc phần giải - HS đọc theo cặp - Hs luyện đọc theo cặp - Gv gọi hs đọc toàn bài, - hs đọc toàn lớp nhận xét - Gv đọc mẫu hc: ọc - HS theo dừi với giọng tả, nhẹ nhàng, cảm hứng ngợi ca ngỡng mộ vẻ đẹp rừng; nhấn giọng vào từ ngữ miêu tả vẻ đẹp lạ, tình tiết bất ngờ thú vị cảnh vật - HS c thm rừng + HS tr¶ lêi: NÊm nhiỊu nh * Tìm hiểu bi - Yêu cầu HS đọc thầm thành phố nấm lúp xúp đoạn suy nghĩ trả dới bóng tha Nấm nh lời câu hỏi: Những tòa lâu đài kiến trúc nấm rừng khiến tác giả tân kì Tác giả nh ngời có liên tởng thú vị khổng lồ lạc vào kinh đô vơng quốc tí hon với gì? 205 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phỳ Giỏo ỏn lp 5B đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp dới chân - Những liên tởng làm cảnhvật khu rừng trở nên đẹp nh nào? - Tìm chi tiết mà tác giả miêu tả muông thú bài? + Sự liên tởng làm cho cảnh vật khu rừng trở nên đẹp mộtvẻ đẹp huyền bí, lãng mạn Cảnh vật khu rõng thËt lµ hÊp dÉn, nã nh mét thÕ giới xa xa câu chuyện cổ tích thần thoại với ông vua, hoàng tử, công chúa phép thần thông biến hóa + Những muông thú rừng dới nắng tra đợc miêu tả màu sắc, dáng vẻ, hoạt động chúng; vật có nét riêng: + Những vợn bạc má ôm gọn ghẽ chuyền nhanh nh tia chớp + Những chồn sóc với chùm lông đuôi ta đẹp vút qua không kịp đa mắt nhìn theo + Những mang vàng ăn cỏ non, - Qua chi tiết miêu tả chân vàng giấm muông thú giúp em thảm vàng cảm nhận đợc điều gì? + Muông thú rừng thật nhanh nhẹn, dễ thơng, đáng yêu Sự ẩn, - Rừng khộp lên với chúng làm màu sắc đẹp hấp dẫn bật sức sống, vẻ đẹp hoang dã, sống động, đầy nh nào? hÊp dÉn k× thó cđa rõng xanh + Rõng khép lên với màu sắc vàng hòa quyện vào 206 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giỏo ỏn lp 5B đẹp: khộp úa vàng, mang vàng nh màu khộp, thảm rụng - Em hiểu "giang sơn màu vàng, sắc nắng vàng vàng rợi" nghĩa nh Toàn khu rừng giang nào? sơn vàng rợi Chỉ có vạt cỏ xanh biếc tôn thêm - Hãy nói cảm nghĩ màu vàng rừng khộp em đọc đoạn văn + Nghĩa không gian bao la rộng lớn toàn màu - Gv a ni dung bi hc: vàng ngời sáng, rực rỡ, Cảm nhận đợc vẻ đẹp kì khắp đẹp mắt diệu rừng; tình cảm yêu mến ngỡng mộ tác giả đối trớc vẻ ®Đp cđa rõng - Hs lắng nghe * Luyện đọc diễn cảm - Gọi hs đọc nt đoạn 3’ - Gv đưa đoạn luyện đọc - Gv đọc mẫu - Hs đọc nt - Hs luyện đọc theo cặp - Gọi đại diện nhóm đọc - HS lắng nghe - HS đọc - Đại diện nhóm đọc - Gv nhận xét tuyên dương Củng cố, dặn dò - Hs nêu lại nội dug học - Gv nhận xét tiết học - Yc hs học bài, chuẩn bị sau _ Khoa học PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A I.Mục tiêu : Giúp hs: + Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A + Nêu cách phòng bệnh viêm gan A + Có ý thức thực phòng tránh bệnh viêm gan A * Các kĩ sống giáo dục: + Kĩ phân tích, đối chiếu thơng tin bệnh viêm gan A 207 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B + Kĩ tự bảo vệ đảm nhận trách nhiệm thực vệ sinh ăn uống để phòng bệnh viêm gan A II Đồ dùng dạy học : - Thơng tin hình trang 32,33 sgk - Sưu tầm các đường lây truyền phòng chống viêm gan A III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Kiểm tra cũ : H: Nêu nguyên nhân gây bệnh viêm não ? H: Cách phòng bệnh viêm não ? - Nhận xét hs Bài : a) Giới thiệu b) Hoạt động HĐ1: Làm việc với SGK MT: Tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A * Chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm: Đọc lời thoại nhân vật hình trang 32/ SGK trả lời câu hỏi : H : Nêu số dấu hiệu bệnh viêm gan A ? +Sốt nhẹ, đau vùng bụng bên phải, chán ăn H : Tác nhân gây bệnh viêm gan A ? + Vi rút viêm gan A H : Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường ? + Qua đường tiêu hố ,nước lã ,thức ăn bị nhiễm,… * Các nhóm trình bày kết - GV chốt ý HĐ2: Quan sát thảo luận MT: Nêu cách phòng bệnh viêm gan A Có ý thức phòng tránh bệnh * Yêu cầu HS quan sát hình trang 2,3,4,5,trang 33/ SGK trả lời câu hỏi: + Chỉ nói nội dung hình + Hãy giải thích tác dụng việc làm hình việc phòng tránh bệnh viêm gan A - Thảo luận lớp - Nêu nhận xét cho hình * Quan sát nội dung trả lời câu hỏi H2: Uống nước đun sôi để nguội H3: Ăn thức ăn nấu chín H4: Rửa tay trước ăn H5 : Rửa tay sau đại tiện * Nhận xét chung - Cho HS thảo luận câu hỏi: H : Nêu cách phòng bệnh viêm gan A? 208 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B H :Người mắc bệnh viêm gan A cần ý điều ? H : Bạn làm để phồng bệnh viêm gan A? - HS lớp trình bày - Nhận xét chung KL: Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Lưu ý HS tuyên truyền nhà _ Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 Toán SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu : Giúp học sinh: - Biết cách so sánh hai số thâp phân biết xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn (hoặc ngược lại) - Rèn kỹ làm cho HS II Đồ dùng học tập: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học: Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét chung Bài : a) Giới thiệu b) Các hoạt động HĐ1 : Hướng dẫn cách so sánh hai số thập phân Nêu ví dụ 1: SGK + So sánh 8, 1m 7,9m H : Để so sánh hai số thập phân ta phải làm để đưa việc so sánh hai số tự nhiên học (hoặc phân số)? + Chuyển đổi số đo đơn vị dm so sánh hai số tự nhiên 8,1 m = 81 dm 7,9m = 79dm - Em rút cách so sánh hai phân số thập phân 8,1 7,9 có phần nguyên khác + Hai số thập phân 8,1 7,9 có phần nguyên khác 8> nên 8,1 > 7,9 H:Muốn so sánh số thập phân có phần nguyên khác ta làm nào? - Cho thêm – ví dụ ngồi - GV nêu ví dụ 2: SGK H : Em có nhận xét phân ngun hai phân số này? 209 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B + Hai số thập phân có phần nguyên - GV đưa tình huống: … - Phần thập phân 35,7 bao nhêu? - Phần thập phân 35,698 bao nhiêu? H : Em rút cách so sánh hai phân số thập phân có phần nguyên nhau? H : Để so sánh hai số thập phân ta thực dựa theo quy tắc nào? - Nêu thêm số ví dụ HĐ : Luyện tập Bài - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi So sánh giải thích - Gọi HS trình bày Bài H : Nêu yêu cầu tập ? - Nhận xét - 1HS lên bảng làm, lớp làm vào 6,375; 6,753; 7,19; 8,72 ; Bài Tổ chức - Nhận xét hs Củng cố , dặn dò : - Gọi HS nêu lại kiến thức học - Nhận xét chung tiết học _ Chính tả NGHE VIẾT: KÌ DIỆU RỪNG XANH I Mục tiêu: - Nghe viết , trình bày đoạn Kì diệu rừng xanh - Làm luyện tập đánh dấu tiếng chứa yê/ya II Đồ dùng dạy – học: - Bảng phụ 2,3 tờ giấy khổ to phô-tô nội dung tập III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ : - GV gọi HS lên bảng viết tiếng chứa ia/iê thành ngữ , tục ngữ sau : Sớm thăm tối viếng – Trọng nghĩa khinh tài – Ở hiền gặp lành – Một điều nhịn chín điều lành - Nhận xét HS Bài : a) Giới thiệu b) Hoạt động HĐ1: Nghe - viết GV đọc tả lượt 210 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B - Cho HS luyện viết từ ngữ: Rọi xuống, xanh, rào rào , len lách , gọn ghẽ , mải miết … - GV đọc cho HS viết - GV đọc tồn lượt cho HS sốt lỗi - GV nhận xét chung HĐ : Luyện tập Bài Cho HS đọc yêu cầu BT2 - GV giao việc : + Đọc đoạn văn Rừng khuya + Tìm đoạn văn vừa đọc tiếng có chữa yê ya - Cho HS làm - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét chốt lại tiếng chữa yê, ya là: Khuya, truyền thuyết , xuyên, yên Bài Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: BT cho câu a, b, Trong câu có chỗ trống để trống Các em tìm tiếng có vần uyên để điền vào chỗ trống cho - Cho HS làm GV treo bảng phụ viết sẵn - GV nhận xét chốt lại tiếng cần tìm: Bài Cho HS đọc tập - GV giao việc: - Cho HS làm - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét chốt lại lời giải Củng cố , dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà chuẩn bị cho tả _ Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I Mục đích – yêu cầu: - Hiểu nghĩa từ thiên nhiên - Làm quen với thành ngữ, tục ngữ, mượn vật, tượng thiên nhiên để nói vấn đề đời sống xã hội - Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm nghĩa từ ngữ miêu tả thiên nhiên II Đồ dùng dạy – học: - Từ điển học sinh vài trang phục phô tô từ điển phục vụ học - Bảng phụ ghi sẵn BT - Một số tờ giấy khổ to để HS làm III Các hoạt động dạy – học: 211 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B Lịch sử XÔ-VIẾT NGHỆ TĨNH I Mục tiêu: Sau học HS nêu - Xô viết Nghệ –Tĩnh đỉnh cao phong trào cách mạng VN năm 1930-1931 - Nhân dân môt số địa phương Nghệ –Tĩnh đấu tranh giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng sống mới, văn minh, tiến II: Đồ dùng: Bản đồ hành VN; Các hình minh hoạ SGK ; Phiếu học tập HS III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ : H: ĐCS Việt Nam đời vào thời gian nào? Ở đâu ? H: Nêu nội dung học ? - Nhận xét cho HS Bài : a) Giới thiệu b) Các hoạt động HĐ1: Cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 tinh thần cách mạng nhân dân Nghệ Tĩnh năm - GV treo đồ hành Việt Nam, u cầu HS tìm vị trí hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh - GV giới thiệu: Đây nơi diễn đỉnh cao phong trào cách mạng VN… - GV nêu yêu cầu: Dựa vào tranh minh hoạ nội dung SGK em thuật lại biểu tình ngày 12-9-1930 Nghệ An ? - GV gọi HS trình bày trước lớp - GV bổ sung ý HS chưa nêu, sau gọi HS khác trình bày lại H: Cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 cho thấy tinh thần đấu tranh nhân dân Nghệ An- Hà Tĩnh ? + Nhân dân có tinh thần đấu tranh cao, tâm đánh đuổi thư dân pháp bè lũ tay sai Cho dù chúng đàn áp dã man, dùng máy bay ném bom, nhiều người chết, người bi thương khơng thể làm lung lạc ý chí chiến đấu nhân dân KL: HĐ2: Những chuyển biến nơi nhân dân Nghệ Tĩnh giành quyền cách mạng - GV yêu cầu HS quan sát hình trang 18 SGK hỏi: Hãy nêu nội dung hình minh hoạ + Hình minh hoạ cho thấy người nông dân Hà Tĩnh cày rng quền Xơ viết chia năm 1930-1931 H: Khi sống ách đô hộ thực dân Pháp người nơng dân có rng đất khơng? Họ phải cày ruộng cho ai? 215 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B + Người nơng dân khơng có ruộng , họ phải cày thuê, cuốc mướn cho địa chủ, thực dân hay bỏ làng làm việc khác - GV nêu: Thế vào năm 1930-1931, nơi nhân dân giành quyền cách mạng… - GV: Hãy đọc SGK ghi lại điểm nơi dân Nghệ-Tĩnh giành quyền cách mạng năm 1930-1931 + Những năm 30-31, thôn xã Nghệ-Tĩnh có quyền Xơ viết diễn nhiều điều như: Không thể xảy trộm cắp + Các thứ thuế vơ lí bị xố bỏ… + Người dân cảm thấy phấn khởi, thoát khỏi ách nô lệ trở thành người chủ thôn xóm + GV gọi HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn làm bảng lớp HĐ3: Ý nghĩa phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh H: Khi sống quyền Xơ viết, người dân có cảm nghĩ gì? + Phong trào Xơ viết Nghệ Tĩnh cho thấy tinh thần dũng cảm nhân dân ta, thành công bước đầu cho thấy nhân dân ta hồn tồn làm cách mạng thành cơng + Phong trào Xơ viết Nghệ Tĩnh khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước nhân dân ta - GV yêu cầu HS lớp trao đổi nêu ý nghĩa phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (Câu hỏi gợi ý: Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nói lên điều tinh thần chiến đấu khả làm cách mạng nhân dân ta? Phong trào có tác động phong trào nước? - GV kết luận ý nghĩa phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh Củng cố dặn dò : - GV nhận xét tiết học, dặn HS nhà chuẩn bị sau _ Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 Tốn LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Gióp häc sinh - Biết so sánh số thập phân - Sắp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé tới lớn II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, sgk II Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ - Gọi hs lên bảng làm - Cả lớp làm - Gọi hs nhận xét Bài 216 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B a) Giới thiệu : Trong tiết học Toán em làm số tập so sánh số thập phân, xếp số thập phân theo thứ tự xác định b )Hoạt động học * Hướng dn hs lm bi Bài 1: Gọi học sinh đọc toán - Nêu yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh làm - Yêu cầu học sinh trình bày phép tính - Gọi học sinh nhận xét phần trình bày + HS trình bày cách làm 84,2 > 84,19 ( phần nguyên nhau, phần mời >1 ) - Nêu cách làm phép tính thứ + 6,843 < 6,85 ( phần nguyên nhau, hàng phần mời nhau, hàng phần trăm , ) - T¹i phÐp tÝnh thø lại điền dấu + 47,5 = 47,500 ( viết thêm chữ số vào tận bên phảI số thập phân số không thay đổi ) - Vì phần nguyên 90 > 89 + Sè 90,5 > 89,6 v× ? - NhËn xÐt học sinh Bài - Gọi học sinh đọc - Nêu yêu cầu toán - Yêu cầu häc sinh lµm bµi - Gäi häc sinh díi líp đọc làm nêu cách xếp - Gọi học sinh nhận xét làm bảng 4,23 < 4,32 < 5,3 < 5,7 < 6,02 - NhËn xÐt học sinh Bài - Gọi học sinh đọc toán - Tổ chức học sinh trao đổi bàn làm - Gọi học sinh trình bày làm 9,7x8 < 9,718 Phần nguyên hàng phần mời số Để 9,7x8 < 9,718 x < V©y x = Ta cã 9,708 < 9,71 GV më réng: T×m chữ sè x biÕt 9,7x8 < 9,758 Bài - Gọi học sinh đọc toán 217 Ngi son: Cự Minh Nguyn Trng Tiu hc Hi Phỳ Giỏo ỏn lp 5B -Yêu cầu học sinh làm Gọi học sinh trình bày làm phÇn a - Gäi häc sinh nhËn xÐt X = 65 v× ? - Gäi häc sinh nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - HS khuyÕt tËt: GV nªu tập:so sánh phân số : 2,4 3,1 - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét chữa cho HS: 2,4 < 3,1 Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem lại bà Tp c TRC CNG TRI I Mục đích – u cầu: - Đọc trơi chảy, lưu loát, thơ Đọc từ ngữ, câu đoạn khó, biết ngắt nghỉ nhịp thơ Biết đọc diễn cảm thơ thể niềm xúc động tác giả trước vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, vừa ấm cúng, thân thương tranh sống vùng cao - Hiểu nội dung thơ: Ca ngợi vẻ đẹp sống miền núi cao – nơi có thiên nhiên thơ mộng, khống đạt, lành người chịu thương, chịu khó, hăng say lao động làm đẹp cho quê hương - HTL số khổ thơ II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh, sưu tầm khung cảnh thiên nhiên sống người vùng cao Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Kiểm tra cũ : H : Đọc Kì diệu rừng xanh trả lới câu hỏi 2,3 SGK ? Nêu đại ý bài? - Nhận xét HS Bài : a) Giới thiệu b) Các hoạt động HĐ : Luyện đọc - Gọi HS đọc toàn => Nhận xét - Cho HS luyện đọc từ ngữ khó đọc: Vách đá, khoảng trời , nguyên sơ , vạt nương , triền … - GV chia làm đoạn để đọc : 218 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B - Cho HS thi đọc nối tiếp - Cho HS giải nghĩa từ : áo chàm , nhạc ngựa , thung - GV đọc diễn cảm thơ HĐ : Tìm hiểu * Khổ H: Vì người ta gọi "Cổng trời" + Vì đứng vách đá nhìn thấy khoảng trời lộ ra, có mây bay, có gió thoảng… * Khổ 2+3 H: Em tả lại vẻ đẹp tranh thiên nhiên thơ ? (GV lưu ý học sinh: em tả theo trình tự khổ thơ miêu tả, tả theo cảm nhận em) + Nhìn xa ngút ngàn Bao sắc màu cỏ hoa H: Trong cảnh vật miêu tả, em thích cảnh vật nào? Vì sao? + HS trả lời tự H: Điều khiến cho cánh rừng sương ấm lên + Cánh rừng ấm lên có xuất người Ai tất bật với cơng việc… - Cho HS thảo luận nhóm tìm đại ý HĐ : Đọc diễn cảm & đọc thuộc lòng - GV đưa bảng phụ chép sẵn khổ thơ cần luyện đọc lên - Cho HS đọc trao đổi theo nhóm bàn - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm => đọc thuộc lòng - Gv nhận xét khen HS thuộc nhanh, đọc hay Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà tiếp tục HTL khổ thơ thích - Đọc trước TĐ tuần 9: Cái đáng quý Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục đích yêu cầu: - Biết lập dàn ý cho văn miêu tả cảnh đẹp địa phương - Biết chuyển phần dàn ý lập thành đoạn văn hoàn chỉnh(Thể rõ đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả, nét đặc sắc cảnh cảm xúc người tả cảnh) - GD cho HS tình yêu quê hương II Đồ dùng dạy học: - Một số tranh, ảnh minh hoạ cảnh đẹp miền đất nước - Bảng phụ tóm tắt gợi ý 219 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B - Bút tờ giâý khổ to III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ : - GV 3HS lên bảng đọc đoạn văn tả cảnh sông nước ( Ở tiết trước ) - Nhận xét HS Bài : a) Giới thiệu b) Hoạt động HĐ1: Hướng dẫn hs lập dàn ý Bài - Cho HS làm GV phát tờ giâý khổ to cho HS làm - Cho HS trình bày dàn ý - GV nhận xét cuối HĐ2: Cho HS viết đoạn văn Bài - Cho HS đọc yêu cầu đề + đọc gợi ý đọc lại ý ghi chép nha GV yêu cầu HS viết đoạn văn + HS làm cá nhân + HS làm vào giấy nháp + HS làm vào giấy lên dán bảng lớp - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét khen HS viết đoạn văn hay chấm điểm HS Củng cố , dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS viết đoạn văn lớp chưa đạt nhà hoàn chỉnh viết lại vào Địa lí DÂN SỐ NƯỚC TA I Mục tiêu: Sau học , HS có thể: - Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số dân đặc điểm gia tăng dân số - Biết nêu : Nước ta có dân số đơng, gia tăng dân số nhanh - Nhớ nêu số liệu dân số nước ta thời điểm gần - Nêu số hậu gia tăng dân số nhanh - Nhận biết đươc cần thiết kế hoạch gia đình sinh II Đồ dùng dạy học: - Bảng số liệu dân số nước ĐNÁ năm 2004 phóng to - Biểu đồ gia tăng dân số VN - GV HS sưu tầm thông tin, tranh ảnh thể hậu gia tăng dân số 220 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B II Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ : H : Nêu đặc điểm khí hậu nước ta ? H : Nêu đặc điểm sơng ngòi nước ta ? H : Nêu đặc điểm địa hình nước ta ? - Nhận xét HS Bài : a) Giới thiệu b) Hoạt động HĐ1: So sánh dân số VN với dân số nước ĐN Á - GV treo bảng số liệu số dân nước ĐN Á H: Đây bảng số liệu gì? Theo em, bảng số liệu có tác dụng gì? + Bảng số liệu số dân nước ĐNÁ Dựa vào ta nhận xét dân số nước ĐN Á H : Các số liệu bảng thống kê vào thời gian nào? + Vào năm 2004 H : Số dân nêu bảng thống kê tính theo đơn vị nào? +Theo đơn vị triệu người - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, xử lí số liệu trả lời câu hỏi sau: H : Năm 2004, dân số nước ta bao nhiêu? + Là 82,0 triệu người H : Nước ta có dân số đứng hàng thứ nước ĐNÁ + Đứng thức nước ĐN Á … - GV gọi HS trình bày kết trước lớp - GV nhận xét, bổ sung câu trả lời cho HS HĐ2 : Gia tăng dân số VN - GV treo biểu đồ dân số VN qua năm SGK lên bảng yêu cầu HS đọc H : Đây biểu đồ gì, có tác dụng gì? + Đây biểu đồ dân số VN qua năm, dựa vào biêu đồ nhận xét phát triển dân số VN qua năm H : Nêu giá trị đươc biểu trục ngang trục dọc biểu đồ? ……… - GV nêu: Chúng ta dựa vào biểu đồ để nhận xét tình hình gia tăng dân số VN H : Biểu đồ thể dân số nước ta năm nào? Cho biết số dân nước ta năm? H : Em rút điều tốc độ gia tăng dân số nước ta? - GV gọi HS trình bày kết làm việc trước lớp - GV chỉnh sửa, bổ sung câu trả lời cho HS cần, sau mời HS có khả trình bày lưu loát nêu lại trước lớp - GV giảng thêm cho HS hiểu 221 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B HĐ3: Hậu dân số tăng nhanh - GV chia HS thành nhóm yêu cầu HS làm việc theo nhóm để hồn thành phiếu họcc tập có nội dung gia tăng dân số - GV theo dõi nhóm làm việc , giúp đỡ nhóm gặp khó khăn - GV tổ chức cho HS báo cáo kết làm việc nhóm trước lớp - GV tuyên dương nhóm làm việc tốt Củng cố , dặn dò : - GV nhận xét tiết học, tun dương HS, nhóm HS tích cực hoạt động - Dặn dò HS nhà học bài, chuẩn bị sau Toán LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu : Giúp học sinh : - Đọc, viết so sánh số thập phân - Tính nhanh cách thuận tiện II Đồ dùng học tập : Bảng phụ, sgk III Các hoạt động dạy – học Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét chung Bài : a) Giới thiệu b) Các hoạt động * Hướng dẫn HS làm tập Bài - Cho HS đọc theo nhóm đơi - Một số nhóm đọc trước lớp - Nhận xét sửa Bài 2: - Cho HS viết số thập phân vào giấy nháp a) 5,7 b) 32,85 c) 0,01 … - Nhận xét viết bảng Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào + 41,538; 41,835; … - Gợi ý: HS nêu lại quy tắc so sánh số thập phân + so sánh phần nguyên trước Bài 4: Hs đọc yêu cầu a) 36 x 45 x5 222 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B Củng cố , dặn dò : - Gọi HS nêu lại kiến thực LT - Nhắc HS nhà làm tập Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục đích – yêu cầu: - Nhận biết phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm - Hiểu nghĩa từ nhiều nghĩa mối quan hệ nghĩa từ nhiều nghĩa - Biết đặt câu phân biệt nghĩa số từ nhiều nghĩa tính từ II Đồ dùng dạy – học: - Bảng phụ tờ giấy khổ to ; tập T.Việt III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ : - Gọi HS lên bảng làm lại tập 3,4 tiết trước - Nhận xét HS Bài : a) Giới thiệu b) Hoạt động HĐ1: HD HS làm - Cho HS đọc yêu cầu BT - Cho HS làm - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét chốt lại kết a) Chín: - Từ chín câu từ đồng âm.(Tổ em có học sinh) - Lúa ngồi đồng chín=> chín có nghĩa đến lúc ăn b) Đường ………… HĐ2: HDHS làm - Cho HS đọc yêu cầu tập - Cho HS làm trình bày kết - GV nhận xét khen học sinh đặt câu đúng, câu hay Củng cố dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà làm lại BT3 - Yêu cầu HS chuẩn bị cho tiết học sau _ Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 Toán 223 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu : Giúp học sinh: - Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - Ôn quan hệ đơn vị đo liền kề quan hệ số đơn vị đo thông dụng - Luyện tập viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị khác II Đồ dùng học tập: - Chuẩn bị bảng đơn vị đo độ dài, để trống số ô III Các hoạt động dạy – học: Kiểm tra cũ : - Gọi HS lên bảng ghi tên đơn vị đo độ dài học từ bé đến lớn - Nhận xét chung Bài : a) Giới thiệu : Tiết học : Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Ôn quan hệ đơn vị đo liền kề quan hệ số đơn vị đo thông dụng.Luyện tập viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị khác b) Các hoạt động - Nêu: km, hm, HĐ1 : Ôn lại hệ thống đơn vị đo chiều dài H : Em nêu lên đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé học ? dam, m, dm, cm, mm GV nêu số ví dụ cho HS điền phân số số thập phân thích hợp vào chỗ trống 1km = 10hm; 1hm = km= 10 H : Hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau lần? + 10 lần H : Nêu quan hệ số đơn vị đo độ dài thông dụng? - Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 đơn vị đo độ dài bé liền sau - Mỗi đơn vị đo độ dài ( 0,1) đơn vị đo lớn liền trước 10 HĐ 2: Viết số đo chiều dài dạng số thập phân - Nêu ví dụ1 SGK - Gợi ý: Tổ chức cho HS thảo luận đưa hỗn số trước, đưa số thập phân sau - Ví dụ : yêu cầu làm tương tự H : Để viết số đo chiều dài dạng số thập phân em làm nào? + Chuyển đổi thành hỗn số với đơn vị đo cần chuyển, sau viết dạng số thập phân 224 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B HĐ3 : Luyện tập a) 8m6dm = m = 8,6m 10 Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Gọi HS nêu yêu cầu - Hs lên bảng làm b,c, d) ……… - Nhận xét a) 3m4dm = m = 3,4m 10 Bài 2:Viết số đo sau dạng thập phân - Gọi HS đọc yêu cầu tập 2m 5cm = 205m 21m 36cm = 2136m b) 8dm 7cm = 8,7dm 4dm 32mm = 4,32dm 73mm = 0,73dm - Nhận xét sửa Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm a) 5km 302m=5302 km; - Gọi HS đọc yêu cầu - Hs lên bảng làm b) 5km 75m = 5075 km c) 302m = 0,302km - Nhắc HS làm tập - Nhận xét bổ sung - Nhận xét Củng cố- dặn dò : - Gọi HS nhắc lại kiến thức luyện tập Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (dựng đoạn mở bài, kết bài) I Mục tiêu: - Củng cố kiến thức đoạn mở bài, kết bài,trong văn tả cảnh - Luyện tập xây dựng đoạn mở (kiểu gián tiếp), đoạn kết (Kiểu mở rộng) cho☺ văn tả cảnh thiên nhiên địa phương II Đồ dùng dạy học : - Bút giấy khổ to ghi chép ý kiến thảo luận nhóm theo yêu cầu III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ : - GV gọi số HS lên bảng đọc đoạn văn tả cảnh sông nước làm tiết trước - Nhận xét HS Bài : a) Giới thiệu bài: Tiết học luyện tập xây dựng đoạn mở (kiểu gián tiếp), đoạn kết (Kiểu mở rộng) cho văn tả cảnh thiên nhiên địa phương b) Các hoạt động 225 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B HĐ1: Hướng dẫn hs làm - Cho HS đọc yêu cầu - Cho HS làm - Cho HS trình bày ý kiến - GV nhận xét chốt lại ý đúng: + (a) Là kiểu mở trực tiếp + (b) Là kiểu mở gián tiếp HĐ2: Hướng dẫn hs làm - Cho HS đọc yêu cầu đọc đoạn văn - Cho HS làm GV phát giấy, bút, cho nhóm - Cho HS trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận + Giống : nói tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết bạn hs đói với đường + Khác : Kết không mở rộng : khẳng định đường thân thiết với bạn hs Kết mở rộng : vừa nói tình cảm u q đường, vừa ca ngợi công ơn cô bác công nhân vệ sinh giữ đường, đồng thời thể ý thức giữ đường sạch, đẹp - GV nhận xét chốt lại ý + Giống : nói tình cảm u q, gắn bó thân thiết bạn hs đói với đường + Khác : Kết không mở rộng : khẳng định đường thân thiết với bạn hs Kết mở rộng : vừa nói tình cảm u quý đường, vừa ca ngợi công ơn cô bác công nhân vệ sinh giữ đường, đồng thời thể ý thức giữ đường sạch, đẹp HĐ3: Hướng dẫn hs làm - Cho HS đọc yêu cầu - Cho HS làm - Cho HS đọc đoạn văn viết - GV nhận xét khen HS viết đúng, viết hay Củng cố , dặn dò : - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS, nhóm HS tích cực hoạt động - Dặn dò HS nhà học bài, chuẩn bị sau _ Đạo đức NHỚ ƠN TỔ TIÊN (tiết 2) I Mục tiêu: Học xong HS biết : - Trách nhiệm người tổ tiên, gia đình, dòng họ 226 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B - Thể lòng biết ơn tổ tiên giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ việc làm cụ thể, phù hợp với khả - Biết ơn tổ tiên ; tự hào truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ II Đồ dùng dạy học : - Các tranh, ảnh, báo nói ngày giỗ tổ Hùng vương - Cá câu ca dao, tục ngữ, nói lòng biết ơn tổ tiên III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Kiểm tra cũ: H: Đọc câu ca dao có nội dung nhớ ơn tổ tiên ? H: Nêu việc làm thân thể việc làm nhớ ơn tổ tiên ? * Nhận xét chung Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hoạt động HĐ1: Tìm hiểu ngày giỗ Tổ Hùng Vương MT: GD HS ý thức hướng cuội nguồn * Cho HS lớp trình bày tranh anûh sưu tầm - Đại diện nhóm lên GT tranh, ảnh, thơng tin mà em thu thập ngày giỗ tổ Hùng Vương - Thảo luận lớp theo gợi ý sau : + Em nghĩ xem, đọc nghe thông tin ? + Việc nhân dân ta tổ chức giỗ tổ Hùng Vương vào ngày mồng 10/ năm thể điều ?( + Thể nhớ cuội nguồn tổ tiên, ông tổ người dân Việt Nam.) - Từng cá nhân trình bày ý kiến * Nhận xét rút kết luận ngày giỗ tổ Hùng Vương HĐ2 : GT truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ( BT2) MT: HS biết tự hào truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ có ý thức giữ gìn phát huy truyền thống * Mời HS lên GT truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - Tun dương HS gợi ý thêm: + Em có tự hàò truyền thống khơng ? + Em cần làm để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp ? * Nhận xét rút kết luận: HĐ3: HS đọc ca dao, tục ngữ, kể chuyện, đọc thơ, chủ đề biết ơn tổ tiên ( BT3 SGK) MT: Giúp HS củng cố học * Một số HS đại diện nhóm trình bày trước lớp - Cả lớp trao đổi nhận xét - Tổng kết em sưu tầm tốt - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK 227 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B Củng cố ,dặn dò: * Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau Luyện tốn LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Cđng cè cho HS vỊ sè thËp ph©n b»ng , rèn cho HS kỹ tìm số thập phân số thập phân cho II Cỏc bi luyn: BT : - HS đọc thầm , tự xác định yêu cầu - HS làm vào , nêu làm , nhận xét , chữa : a) 10 100 = = 10 100 1000 c) 30 = = 10 100 b) 23 230 = 10 100 = 300 1000 2300 1000 BT : - ? Nêu yêu cầu BT ( Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm ) - HS lên bảng - ? NhËn xÐt , ch÷a : = 0,1 10 10 23 = 2,3 10 = 0,3 …………… ………………… ……………… BT : - HS đọc thầm ; nêu yêu cầu - HS làm vào ; nêu làm - ? Nhận xét , chữa : PhÇn a) 12,30 = 12,300 ; 3,1 = 3,100 4,05 = 4,050 ; 47 = 47,000 PhÇn b) 3,2800 = 3,28 ; 5,200 = 5,2 4,010 = 4,01 ; 7,000 = 7,0 Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - VN xem lại _ Sinh hoạt lớp CHĂM NGOAN HỌC GIỎI I Mục tiêu: 228 Người soạn: Cù Minh Nguyễn Trường Tiểu học Hải Phú Giáo án lớp 5B - Tổng kết hoạt động tuần - Lên kế hoạch tuần II Hoạt động * Hoạt động 1: Nhận xét tổng kết hoạt động tuần - Nề nếp chuyên cần : Duy trì thực tốt - Về học tập: Nhin chung co chuẩn bị học nhà tương đối tốt nhiên tượng quên đến lớp - Các hoạt động khác: Tham gia văn nghệ, làm báo tường tương đối * Hoạt động 2: - Tiếp tục trì nề nếp chuyên cần - Học làm đầy đủ lớp, nhà Kí duyệt 229 Người soạn: Cù Minh Nguyễn ... Gọi học sinh trình bày làm 9,7x8 < 9,7 18 Phần nguyên hàng phần mời số Để 9,7x8 < 9,7 18 x < V©y x = Ta cã 9,7 08 < 9,71 GV më réng: T×m chữ sè x biÕt 9,7x8 < 9,7 58 Bài - Gọi học sinh đọc toán 217... 7,9m = 79dm - Em rút cách so sánh hai phân số thập phân 8, 1 7,9 có phần nguyên khác + Hai số thập phân 8, 1 7,9 có phần nguyên khác 8> nên 8, 1 > 7,9 H:Muốn so sánh số thập phân có phần nguyên khác... sinh nhận xét phần trình bày + HS trình bày cách làm 84 ,2 > 84 ,19 ( phần nguyên nhau, phần mời >1 ) - Nêu cách làm phép tính thứ + 6 ,84 3 < 6 ,85 ( phần nguyên nhau, hàng phần mời nhau, hàng phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 tiểu học lớp 5, Tuần 8 tiểu học lớp 5