Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

147 1,200 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ SONEXAY XAYHEUNGSY PHĨNG XẠ TƯ NHIÊN TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHỔ BIẾN TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SONEXAY XAYHEUNGSY PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHỔ BIẾN TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành : Vật lý nguyên tử hạt nhân Mã số : 9.440106 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS LÊ HỒNG KHIÊM HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đây công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết thu luận án hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Sonexay Xayheungsy LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình tiến sĩ viết luận nhận quan tâm giúp đỡ tận tình tổ chức, cá nhân Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy hướng dẫn khoa học GS TS Lê Hồng Khiêm hướng dẫn, giúp đỡ bảo tận tình cho tơi suốt trình học tập, làm việc thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Viện Vật lý, Học viện khoa học công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin cảm ơn cán trung tâm vật lý hạt nhân, Viện vật lý tạo điều kiện tốt để tơi thực việc nghiên cứu khoa học phục vụ cho luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Giáo dục Thể thao Lào, Đại sứ quán nước CHDCND Lào Việt Nam, Ban Giám hiệu trường Trường Đại học Quốc gia Lào tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Cuối tơi xin bảy tỏ lòng biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2018 Tác giả luận án Sonexay Xayheungsy MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình ảnh MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ CÓ TRONG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1.1 Nguồn gốc đồng vị phóng xạ có VLXD 1.1.1 Các chuỗi phóng xạ tự nhiên 1.1.2 Hiện tượng thất thoát radon 11 1.1.3 Xáo trộn tự nhiên chuỗi phân rã 12 1.2 Ảnh hưởng phóng xạ có VLXD đến sức khỏe người .12 1.3 Hiện trạng nghiên cứu phóng xạ VLXD giới 16 1.4 Hiện trạng nghiên cứu phóng xạ vật liệu xây dựng CHDCND Lào 19 CHƯƠNG PHỔ KẾ GAMMA SỬ DỤNG CÁC DETECTOR BÁN DẪN HPGe VÀ NHẤP NHÁY NaI(Tl) 20 2.1.Cơ sở vật lý ghi nhận xạ gamma detector nhấp nháy bán dẫn 20 2.1.1 Những đặc điểm chung tương tác xạ gamma với vật chất 20 2.1.2 Hiệu ứng quang điện 23 2.1.3 Tán xạ Compton .25 2.1.4 Hiệu ứng tạo cặp electron-positron 27 2.1.5 Hấp thụ gamma vật chất .29 2.2 Cấu trúc nguyên lý làm việc phổ kế gamma dùng detector nhấp nháy bán dẫn 32 2.3 Detector bán dẫn cấu trúc phổ gamma đo detector bán dẫn 34 2.3.1 Nguyên lý hoạt động detector bán dẫn 34 2.3.2 Cấu hình detector HPGe 37 2.3.3 Phổ lượng xạ gamma đo detector bán dẫn HPGe 38 2.4 Detector nhấp nháy NaI(Tl) cấu trúc phổ gamma đo detector nhấp NaI (Tl) 41 2.4.1 Cấu tạo detector nhấp nháy NaI(Tl) 41 2.4.2 Phổ lượng gamma đo detector nhấp nháy NaI(Tl) 43 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM .48 3.1 Các khu vực lấy mẫu 48 3.1.1 Thu thập mẫu xi măng .48 3.1.2 Thu thập mẫu đất .51 3.1.3 Thu thập mẫu cát .53 3.1.4 Thu thập mẫu gạch 57 3.2 Xử lý chuẩn bị mẫu để phân tích 57 3.3 Các mẫu chuẩn 59 3.4 Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên dùng phổ kế gamma với detector nhấp nháy NaI(Tl) .60 3.5 Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên dùng phổ kế gamma với detector bán dẫn siêu tinh khiết HPGe 67 3.5.1 Phân tích số liệu dùng phương pháp tuyệt đối để xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên 67 3.5.2 Xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên phương pháp tương đối 71 3.6 Đánh giá mức độ nguy hiểm phóng xạ tự nhiên mẫu VLXD .72 3.6.1 Hoạt độ tương đương radium 72 3.6.2 Các số nguy hiểm chiếu xạ chiếu xạ 73 3.6.3 Suất liều hấp thụ độ cao 1m 73 3.6.4 Liều hiệu dụng hàng năm 73 CHƯƠNG CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 74 4.1 Chuẩn lượng 74 4.2 Xây dựng đường cong hiệu suất ghi detector HPGe 75 4.3 Xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu VLXD phổ kế gamma dùng detector bán dẫn HPGe 78 4.4 Hoạt độ phóng xạ riêng VLXD .79 4.4.1 Kết phân tích hoạt độ phóng xạ riêng cho mẫu xi măng đo phổ kế gamma dùng detector bán dẫn HPGe 80 4.4.2 Xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng phổ kế gamma dùng detector nhấp nháy NaI(Tl) .83 4.4.3 Kết phân tích hoạt độ phóng xạ riêng cho mẫu đất đo phổ kế gamma dùng detector bán dẫn HPGe 85 4.4.4 Kết phân tích hoạt độ phóng xạ riêng cho mẫu cát đo phổ kế gamma dùng detector bán dẫn HPGe 87 4.4.5 Kết phân tích hoạt độ phóng xạ riêng cho mẫu gạch đo phổ kế gamma dùng detector bán dẫn HPGe 88 4.5 Đánh giá đại lượng liên quan đến liều lượng học xạ VLXD CHDCND Lào 89 4.5.1 Mức độ nguy hiểm phương diện phóng xạ xi măng sản xuất CHDCND Lào 89 4.5.2 Mức độ nguy hiểm phương diện phóng xạ đất dùng để sản xuất VLXD CHDCND Lào 91 4.5.3 Mức độ nguy hiểm phương diện phóng xạ cát xây dựng CHDCND Lào 93 4.5.4 Mức độ nguy hiểm phương diện phóng xạ ghạch xây dựng CHDCND Lào 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC .112 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh ADC Bộ biến đổi tương tự số AEDE Tương đương liều hiệu dụng năm AnnualEffective Dose quivalent Bq Phân rã/ giây Analog-to- Digital converter Becquerel CHDCND Lao Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào DNA Axit deoxyribonucleic Deoxyribonucleic acid Xuất liều hấp thụ độ cao 1m Gamma Dose Rate Độ rộng nửa chiều cao cực đại Full width at half Maximum GPS Hệ thống định vị toàn cầu Global Position System Hex Chỉ số nguy hiểm chiếu ngoại External Hazard Index Hin Chỉ số nguy hiểm chiếu Internal Hazard Index DR FWHM HPGe IAEA Raeq Germanium siêu tinh khiết High Pure Germanium Cơ quan lượng nguyên tử International Atomic energy Agency quốc tế Ra tương đương Radium Equivalent Hội đồng tư vấn khoa học United Nations Scientific Committee UNSCEAR Liên Hiệp Quốc ảnh hưởng on the Effects of AtomicRadiation bứcxạ nguyên tử VLXD Vật liệu xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phóng xạ tự nhiên xi măng Portland số nước 16 Bảng 1.2 Phóng xạ tự nhiên số loại VLXD khác bao gồm gạch, đất cát số nước 17 Bảng 1.3 Hoạt độ phóng xạ số vật liệu Hà Nội 18 Bảng 3.1 Thông tin địa điểm lấy mẫu nhà máy xi măng 49 Bảng 3.2 Vi trí lấy đất cát Sơng NamNgeum Tại Huyện Thoulakhom 52 Bảng 3.3 Vị trí lấy cát Sơng Mê Kơng Tại thủ Viêng Chăn 55 Bảng 3.4 Thông tin mẫu chuẩn IAEA sử dụng để xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu phân tích 60 Bảng 3.5 Cửa sổ lượng phổ gamma dùng để phân tích đồng vị phóng xạ tự nhiên 61 Bảng 3.6 Giá trị hệ số chuẩn xác định từ phổ chuẩn IAEA 64 Bảng 3.7 Ước lượng sai số phương pháp đo tuyệt đối 69 Bảng 4.1 Hiệu suất ghi số định lượng xác định nguồn IAEA-RGU-176 Bảng 4.2 Giá trị sai số chuẩn hệ số A0, A1, A2, A3, A4, A5 78 Bảng 4.3 Tên công ty sản xuất xi măng CHDCND Lào, loại xi măng, ký hiệu mẫu số mẫu lấy tương ứng 80 Bảng 4.4 Hoạt độ phóng xạ riêng trung bình mẫu xi măng đo phổ kế gamma dùng detector bán dẫn HPGe 81 Bảng 4.5 Hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên xi măng số nước giới 82 Bảng 4.6 Hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng đo phổ kế gamma dùng detector nhấp nháy NaI(Tl) phân tích tự động phần mềm XIMANG 85 Bảng 4.7 Hoạt độ phóng xạ riêng trung bình mẫu đất 86 Báng 4.8 Hoạt độ phóng xạ riêng trung bình mẫu cát Sơng Mê Kơng Nam Ngeum Lào 87 Bảng 4.9 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu gạch CHDCND Lào 89 Bảng 4.10 Mức độ nguy hiểm mẫu xi măng sản xuất CHDCND Lào 90 Bảng 4.11 Mức độ nguy hiểm mẫu đất Huyện Thoulakhom, Tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào 92 Bảng 4.12 Các mức độ huy hiểm mẫu cát Sông Mê Kông Nam Ngeum Lào 94 Bảng 4.13 Mức độ huy hiểm mẫu gạch sản xuất CHDCND Lào 95 Bảng 4.14 Hoạt độ phóng xạ riêng số VLXD CHDCND Lào 95 Bảng 4.15 Giá trị trung bình đại lượng liên quan đến liều lượng học xạ VLXD CHDCND Lào 96 121 ymax = FOR i = TO 4096 x(i) = i INPUT #1, y(i) y(i) = y(i) / T_Live * 5000 IF y(i) > THEN y1(i) = LOG(y(i)) ELSE y1(i) = IF y1(i) > ymax THEN ymax = y1(i) NEXT i ymax = 1.5 * ymax INPUT #1, Temp$ INPUT #1, Ene0, Ene1 CLOSE #1 FOR j = TO READ E(j) Eleft(j) = E(j) - E(j) / 100 * 7.5 Eright(j) = E(j) + E(j) / 100 * 7.5 Kleft(j) = INT((Eleft(j) - Ene0) / Ene1) Kright(j) = INT((Eright(j) - Ene0) / Ene1) NEXT j DATA 1460.8,1764.5,2614.5 GOSUB vepho PRINT " CAC HE SO ALPHA[2,1], ALPHA[2,2] VA ALPHA[2,3] TINH TU PHO RGU-1" PRINT FOR j = TO Bleft(j) = 0: Bright(j) = FOR i = Kleft(j) - 20 TO Kleft(j) Bleft(j) = Bleft(j) + y(i) NEXT i FOR i = Kright(j) TO Kright(j) + 20 122 Bright(j) = Bright(j) + y(i) NEXT i Bleft(j) = Bleft(j) / 21 Bright(j) = Bright(j) / 21 b1(j) = (Bleft(j) - Bright(j)) / (Kleft(j) - Kright(j)) b0(j) = Bleft(j) - b1(j) * Kleft(j) Snet(j) = FOR i = Kleft(j) TO Kright(j) Snet(j) = Snet(j) + y(i) - b0(j) - b1(j) * i NEXT i N2(j) = Snet(j) - Rb(j): IF N2(j) < THEN N2(j) = alpha(2, j) = N2(j) PRINT USING " Alpha[2,#]=######.##"; j, alpha(2, j) NEXT j GOSUB cho END cho: DO: LOOP WHILE INKEY$ = "" RETURN vepho: SCREEN 12: WINDOW (0, 0)-(4096, ymax) FOR i = TO 4096 LINE (x(i), 0)-(x(i), y1(i)) NEXT i FOR j = TO FOR i = Kleft(j) TO Kright(j) LINE (x(i), 0)-(x(i), y1(i)), + j NEXT i NEXT j COLOR (14) 123 PRINT Spec_Name$ PRINT Ngaydo$ PRINT "Tlive="; T_Live GOSUB cho: SCREEN RETURN 124 Phụ lục Chương trình tính hệ số e(i,j) 'chuong trinh tinh cac he so E[i,j] tu cac he so ALPHA[i,j] CLS DIM alpha(3, 3), e(3, 3) AS SINGLE DIM A(3, 3) AS SINGLE A(1, 1) = 9869: A(1, 2) = 0: A(1, 3) = 'Hoat cua K, U va Th RGK-1 A(2, 1) = 0: A(2, 2) = 3527: A(2, 3) = 'Hoat cua K, U va Th RGU-1 A(3, 1) = 0.07: A(3, 2) = 18: A(3, 3) = 2298 'Hoat cua K, U va Th RGTh-1 'Cac he so alpha tinh duoc tu cac chua RGK-1, RGU1 va RGTh-1 alpha(1, 1) = 37146.35: alpha(1, 2) = 16.98: alpha(1, 3) = alpha(2, 1) = 7211.84: alpha(2, 2) = 21797.71: alpha(3, 1) = 0.0 alpha(3, 1) = 0.0: alpha(3, 2) = 0.0: alpha(3, 3) = 12157.23 e(1, 1) = alpha(1, 1) / A(1, 1) e(1, 2) = alpha(1, 2) / A(2, 2) e(1, 3) = (alpha(1, 3) - alpha(1, 2) / A(2, 2) * A(2, 3)) / A(3, 3) e(2, 1) = e(2, 2) = alpha(2, 2) / A(2, 2) e(2, 3) = (alpha(2, 3) - alpha(2, 2) / A(2, 2) * A(2, 3)) / A(3, 3) e(3, 1) = e(3, 2) = alpha(3, 2) / A(2, 2) e(3, 3) = (alpha(3, 3) - alpha(1, 2) / A(2, 2) * A(2, 3)) / A(3, 3) COLOR (10): PRINT: PRINT PRINT " CAC HE SO E DUNG DE TINH HOAT DO CUA K, U VA Th TRONG CAC MAU XI MANG" PRINT FOR j = TO PRINT USING " e[1,#] = ##.####^^^^"; j, e(1, j) PRINT USING " e[2,#] = ##.####^^^^"; j, e(2, j) PRINT USING " e[3,#] = ##.####^^^^"; j, e(3, j) NEXT j DO: LOOP WHILE INKEY$ = "" END 125 Phụ lục Chương trình XIMANG dùng để biểu diễn phân tích phổ gamma đo detector nhấp nháy NaI(Tl) 'CHUONG TRINH TINH HOAT DO XI MANG SAU KHI DA CO CAC HE SO Ef[1,J] DIM x(4100), y(4100), y1(4100) AS SINGLE DIM Kleft(3), Kright(3), E(3), Eleft(3), Eright(3) DIM Bleft(3), Bright(3) Ef(1, 1) = 3.764: Ef(1, 2) = 4.814E-3: Ef(1, 3) = Ef(2, 1) = 0: Ef(2, 2) = 6.18: Ef(2, 3) = Ef(3, 1) = 0: Ef(3, 2) = 0: Ef(3, 3) = 5.290 'Doc dien tich vung dinh tinh duoc tu phong FOR j = TO 3: READ Rb(j): NEXT j DATA 5452.751,204.524,930.472 PRINT " PRINT " PHAN MEM XI MANG" VIEN VAT LY - VIEN HLKHCNVN" PRINT PRINT PRINT INPUT " Ten mau xi mang "; Name$ pho$ = "C:\QB64\SONXAY1_NAI\1K\" + Name$ + ".SPE" PRINT INPUT " Khoi luong cua mau [gram] "; m_mau PRINT INPUT " Khoi luong chuan RGK-1 [gram] "; m_K PRINT INPUT " Khoi luong mau chuan RGU-1 [gram] "; m_U PRINT INPUT " Khoi luong mau chuan RGTh-1 [gram] "; m_Th 126 PRINT: PRINT: PRINT PRINT " CHU Y: MAY TINH BAT DAU PHAN TICH !!!" DO: LOOP WHILE INKEY$ = "" OPEN pho$ FOR INPUT AS #1 INPUT #1, Temp$ INPUT #1, Temp$ INPUT #1, Temp$ INPUT #1, Spec_Name$ INPUT #1, Temp$ INPUT #1, Ngaydo$ INPUT #1, Temp$ INPUT #1, T_Live, T_Real INPUT #1, Temp$ INPUT #1, Temp$ ymax = FOR i = TO 4096 x(i) = i INPUT #1, y(i) y(i) = y(i) / T_Live * 5000 IF y(i) > THEN y1(i) = LOG(y(i)) ELSE y1(i) = IF y1(i) > ymax THEN ymax = y1(i) NEXT i ymax = 1.5 * ymax INPUT #1, Temp$ INPUT #1, Ene0, Ene1 CLOSE #1 FOR j = TO READ E(j) Eleft(j) = E(j) - E(j) / 100 * 7.5 Eright(j) = E(j) + E(j) / 100 * 7.5 Kleft(j) = INT((Eleft(j) - Ene0) / Ene1) 127 Kright(j) = INT((Eright(j) - Ene0) / Ene1) NEXT j DATA 1460.8,1764.5,2614.5 GOSUB vepho FOR j = TO Bleft(j) = 0: Bright(j) = FOR i = Kleft(j) - 20 TO Kleft(j) Bleft(j) = Bleft(j) + y(i) NEXT i FOR i = Kright(j) TO Kright(j) + 20 Bright(j) = Bright(j) + y(i) NEXT i Bleft(j) = Bleft(j) / 21 Bright(j) = Bright(j) / 21 b1(j) = (Bleft(j) - Bright(j)) / (Kleft(j) - Kright(j)) b0(j) = Bleft(j) - b1(j) * Kleft(j) Snet(j) = FOR i = Kleft(j) TO Kright(j) Snet(j) = Snet(j) + y(i) - b0(j) - b1(j) * i NEXT i N(j) = Snet(j) - Rb(j): IF N(j) < THEN N(j) = alpha(j) = N(j) NEXT j GOSUB GiaiHePT AK = V(1): AU = V(2): ATh = V(3) PRINT " HOAT DO RIENG CUA CAC DOG VI TRONG MAU XI MANG "; Name$: PRINT: PRINT PRINT USING " Hoat cua 40K mau = ########.## Bq/kg"; AK * m_mau / m_K PRINT USING " * m_mau / m_U Hoat cua 238U mau = ########.## Bq/kg"; AU 128 PRINT USING " Hoat cua 232Th mau = ########.## Bq/kg"; ATh * m_mau / m_Th GOSUB cho END cho: DO: LOOP WHILE INKEY$ = "" RETURN vepho: SCREEN 12: WINDOW (0, 0)-(4096, ymax) FOR i = TO 4096 LINE (x(i), 0)-(x(i), y1(i)) NEXT i FOR j = TO FOR i = Kleft(j) TO Kright(j) LINE (x(i), 0)-(x(i), y1(i)), + j NEXT i NEXT j COLOR (14) PRINT Spec_Name$ PRINT Ngaydo$ PRINT "Tlive="; T_Live GOSUB cho: SCREEN RETURN GiaiHePT: FOR j = TO 3: FOR k = TO 3: C(j, k) = Ef(j, k): NEXT k, j FOR j = TO 3: V(j) = alpha(j): NEXT j FOR i = TO FOR j = i + TO C(i, j) = C(i, j) / C(i, i) NEXT j 129 V(i) = V(i) / C(i, i) IF i = THEN GOTO FOR k = i + TO N IF C(k, i) = THEN ELSE V(k) = V(k) - C(k, i) * V(i) FOR j = i + TO C(k, j) = C(k, j) - C(k, i) * C(i, j) NEXT j NEXT k NEXT i FOR i = - TO STEP -1 FOR j = i + TO V(i) = V(i) - C(i, j) * V(j) NEXT j NEXT i 'Nghiem la V(1), V(2) va V(3) RETURN 130 Phụ lục Chương trình tính đại lượng liều lượng học xạ 'Calculation of radiation hazard from specific activity of Ra, Th and K NS = CLS DIM Mau$(NS), ARa(NS), ATh(NS), AK(NS) DIM S_ARa(NS), S_ATh(NS), S_AK(NS) DIM RAeq(NS), S_Raeq(NS), D(NS), S_D(NS), Hex(NS), S_Hex(NS), H_in(NS), S_Hin(NS) DIM Igamma(NS), S_Igamma(NS) FOR I = TO NS: READ Mau$(I): NEXT I DATA "1V","2V","1VT","2VT","1SV","2SV","1K","2K" FOR I = TO NS: READ ARa(I): NEXT I FOR I = TO NS: READ S_ARa(I): NEXT I 'Doc vao hoat cua 226Ra DATA 39.88,38.83,33.57,30.32,54.39,51.74,28.55,24.83 'Doc vao sai so hoat cua Ra DATA 2.19,4.91,2.14,1.16,5.90,4.64,3.13,1.18 FOR I = TO NS: READ ATh(I): NEXT I FOR I = TO NS: READ S_ATh(I): NEXT I 'Doc vao hoat cua Th DATA 10.10,9.67,17.37,21.17,7.91,6.63,20.73,16.61 'Doc vao Sai so hoat cua Th DATA 0.93,1.57,0.92,0.48,0.97,1.59,0.61,1.26 FOR I = TO NS: READ AK(I): NEXT I FOR I = TO NS: READ S_AK(I): NEXT I 131 'Doc vao hoat cua K DATA 156.92,126.99,131.93,168.70,45.22,43.28,141.83,113.71 'Doc vao sai so hoat cua K DATA 10.94,22.07,4.60,3.34,1.41,7.68,3.94,4.71 TB_ARa = 0: TB_ATh = 0: TB_AK = 0: SSRa = 0: SSTh = 0: SSK = FOR I = TO NS TB_ARa = TB_ARa + ARa(I) / NS: SSRa = SSRa + S_ARa(I) / NS TB_ATh = TB_ATh + ATh(I) / NS: SSTh = SSTh + S_ATh(I) / NS TB_AK = TB_AK + AK(I) / NS: SSK = SSK + S_AK(I) / NS NEXT I TB_D = 0: SSD = FOR I = TO NS D(I) = 0.462 * ARa(I) + 0.604 * ATh(I) + 0.042 * AK(I) S_D(I) = SQR(0.462 ^ * S_ARa(I) ^ + 0.604 ^ * S_ATh(I) ^ + 0.042 ^ * S_AK(I) ^ 2) TB_D = TB_D + D(I) / NS: SSD = SSD + S_D(I) / NS NEXT I TB_RAeq = 0: SSRAeq = FOR I = TO NS RAeq(I) = ARa(I) + 1.43 * ATh(I) + 0.77 * AK(I) S_Raeq(I) = SQR(S_ARa(I) ^ + 1.43 ^ * S_ATh(I) ^ + 0.77 ^ * S_AK(I) ^ 2) TB_RAeq = TB_RAeq + RAeq(I) / NS: SSRAeq = SSRAeq + S_Raeq(I) / NS NEXT I 'Calculate Hex TB_Hex = 0: SSHex = FOR I = TO NS Hex(I) = ARa(I) / 370 + ATh(I) / 259 + AK(I) / 4810 132 S_Hex(I) = SQR(S_ARa(I) ^ / 370 ^ + S_ATh(I) / 259 ^ + S_AK(I) / 4810 ^ 2) TB_Hex = TB_Hex + Hex(I) / NS: SSHex = SSHex + S_Hex(I) / NS NEXT I 'Calculate Hin TB_Hin = 0: SSHin = FOR I = TO NS Hin(I) = ARa(I) / 185 + ATh(I) / 259 + AK(I) / 4810 S_Hin(I) = SQR(S_ARa(I) ^ / 185 ^ + S_ATh(I) / 259 ^ + S_AK(I) / 4810 ^ 2) TB_Hin = TB_Hin + Hin(I) / NS: SSHin = SSHin + S_Hin(I) / NS NEXT I 'Calculate Igamma TB_Igamma = 0: SSIgamma = FOR I = TO NS Igamma(I) = ARa(I) / 150 + ATh(I) / 100 + AK(I) / 1500 S_Igamma(I) = SQR(S_ARa(I) ^ / 150 ^ + S_ATh(I) / 100 ^ + S_AK(I) / 1500 ^ 2) TB_Igamma = TB_Igamma + Igamma(I) / NS: SSIgamma = SSIgamma + S_Igamma(I) / NS NEXT I TB_AEDE_in = 0: SSAEDE_in = FOR I = TO NS AEDE_in(I) = D(I) * 8760 * 0.7 * 0.7 * 1E-6 S_AEDE_in(I) = SQR(S_D(I) ^ / (8760 * 0.7 * 0.7) ^ 2) TB_AEDE_in = TB_AEDE_in + AEDE_in(I) / NS: SSAEDE_in = SSAEDE_in + S_AEDE_in(I) / NS NEXT I TB_AEDE_ex = 0: SSAEDE_ex = 133 FOR I = TO NS AEDE_ex(I) = D(I) * 8760 * 0.3 * 0.7 * 1E-6 S_AEDE_ex(I) = SQR(S_D(I) ^ / (8760 * 0.3 * 0.7) ^ 2) TB_AEDE_ex = TB_AEDE_ex + AEDE_ex(I) / NS: SSAEDE_ex = SSAEDE_ex + S_AEDE_ex(I) / NS NEXT I GOSUB InKQ END InKQ: z$ = CHR$(9) OPEN "C:\QB64\KETQUA.xls" FOR OUTPUT AS #1 PRINT #1, "" PRINT #1, "Sample";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "Ra";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "Th";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "K";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "Ab.Dose";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "Ra_eq";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "Hex";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "Hin";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "Igamma";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "AEDE_in";: PRINT #1, z$; 134 PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "AEDE_ex";: PRINT #1, z$; PRINT #1, "ERR";: PRINT #1, z$ PRINT #1, "" FOR I = TO NS PRINT #1, USING "\ \"; Mau$(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; ARa(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; S_ARa(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; ATh(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; S_ATh(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; AK(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; S_AK(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; D(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; S_D(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; RAeq(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; S_Raeq(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ##.###"; Hex(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ##.###"; S_Hex(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ##.###"; Hin(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ##.###"; S_Hin(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ##.###"; Igamma(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ##.###"; S_Igamma(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; AEDE_in(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; S_AEDE_in(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; AEDE_ex(I);: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; S_AEDE_ex(I);: PRINT #1, z$ NEXT I PRINT #1, "" PRINT #1, "Ave";: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; TB_ARa;: PRINT #1, z$; 135 PRINT #1, USING " ###.##"; SSRa;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; TB_ATh;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; SSTh;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; TB_AK;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.##"; SSK;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; TB_D;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; SSD;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; TB_RAeq;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; SSRAeq;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; TB_Hex;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; SSHex;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; TB_Hin;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; SSHin;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; TB_Igamma;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; SSIgamma;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; TB_AEDE_in;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; SSAEDE_in;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; TB_AEDE_ex;: PRINT #1, z$; PRINT #1, USING " ###.###"; SSAEDE_ex;: PRINT #1, z$ CLOSE #1 RETURN ... XAYHEUNGSY PHĨNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHỔ BIẾN TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành : Vật lý nguyên tử hạt nhân Mã số : 9.440106 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT NGƯỜI... phóng xạ nhân tạo người tạo Các đồng vị phóng xạ hình thành hai nguồn gốc đầu gọi đồng vị phóng xạ tự nhiên Các đồng vị phóng xạ người tạo gọi đồng vị phóng xạ nhân tạo Các đồng vị phóng xạ tự. .. sĩ Phóng xạ tự nhiên số VLXD phổ biến CHDCND Lào Ý nghĩa việc chọn luận án là: - Lần đầu tiên, khảo sát hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên có VLXD phổ biến sử dụng CHDCND Lào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan