BIỆN PHÁP THI CÔNG THUỶ LỢI (ĐẤU THẦU THỰC TẾ)

89 854 0
  • Loading ...
1/89 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 02:13

biện pháp thi công tổng thể và phương án tổ chức thi công chi tiết để tham gia đấu thầu công trình thuỷ lợi bao các hạng mục như: đầu mối, cống xả cát, cống lấy nước, kênh và công trình trên kênh rất chi tiết và đầy đủ vận dụng đấu thầu ok luôn THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG I: QUI MƠ, GIẢI PHÁP KẾT CẤU CƠNG TRÌNH VÀ PHẠM VI CƠNG VIỆC CỦA GĨI THẦU QUI MƠ XÂY DỰNG: Giới thiệu Dự án: - Tên dự án: - Bên mời thầu: Về gói thầu: Tên gói thầu: - Thời hạn hồn thành cơng trình: 670 ngày kể từ ngày có lệnh khởi cơng - Nguồn vốn để thực gói thầu: Địa điểm xây dựng Qui mô xây dựng: 4.1 Cụm đầu mối: a Tuyến đập dâng: - Phần đập không tràn: Tổng chiều dài L=69,95m (bên tả L=46,78m, bên hữu L=23,17m) Hình thức mặt cắt hình thang, Cao trình đỉnh đập 500.30m, chiều cao đập H=5m, chiều rộng đỉnh đập B=5,3m, hệ số mái thượng - hạ lưu m=1,5 Kết cấu: Bằng đất đắp, hệ số đầm nện K=0,95; mái thượng lưu gia cố đá xây vữa M100 dày 25cm; mái hạ lưu trồng cỏ bảo vệ - Phần đập tràn: + Thân tràn: Khẩu độ tràn Bt = 60m; Cao trình đỉnh tràn 494.50m; Chiều rộng đỉnh tràn b=1,5m; Chiều cao tràn Ht = 5,0m Hình thức tràn chảy tự do; Kết cấu thân tràn bê tông M150 cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm, bọc bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 20cm Thân tràn chia thành phân đoạn; phân đoạn bố trí khớp nối bao tải nhựa đường + Cửa vào tràn: Gia cố phía thượng lưu với chiều dài L=5m; Cao trình sân trước 492.25m; Kết cấu đá xây vữa M100 dày 25cm Mở rộng cửa vào tràn với chiều dài xa L=44,47m, thu hẹp phía thượng lưu với độ chiều rộng suối + Bể tiêu năng: Chiều dài L=20m (kể tường tiêu sau); Cao trình bể tiêu 491.00m; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 2x4 dày 0,5m; lót móng bê tông M100 đá 4x6 dày 10cm Phần cuối cách tường tiêu 2,85m có bố trí dải lọc ngược lớp dăm sỏi dày 0,15m, cát vàng 0,15m với kích thước đáy L=1,12m (theo chiều rộng bể tiêu năng); Phía lớp lọc có đặt ống nước PVC D30mm, khoảng cách ống thoát nước a=1,0m - Phần sân sau nối tiế với bể tiêu năng: Chiều dài L=5m Kết cấu đá xây vữa M100 dày 0,4m; phía lót đá dăm 4x6 dày 0,1m; Gia cố sân sau tiêu chiều dài L=4m rọ đá kích thước rọ (2x1x0,5)m Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … b Cống xả cát: Nằm phía tả đập, bố trí thân đập tràn, hình thức cống hở Hình thức đóng mở cửa van phẳng, cánh cửa cống kích thước BxH = (1,1x1,2)m thép chiều dày 10mm có bố trí gioăng cao su củ tỏi máy đóng mở V3; Mắt cắt ngang cống hình chữ nhật, kích thước BxH=(1x1)m có bố trí tường ngực bê tơng cốt thép M200 đá 1x2; chiều dài cống L=3,15m Cao trình đỉnh cống 500.30m; Cao trình đáy cửa vào 492.85m; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 2x4 c Cống lấy nước - Cống lấy nước bờ tả: Sân trước kết cấu đá xây vữa M100 dày 25cm; chiều dài L=4,66m đoạn nối tiếp mái dốc từ cao trình 493.55m đến cao trình 492.25m với chiều dài L=1,95m; Thân cống ống thép D800mm dày 8mm, chiều dài ống thép L=11,1m có bọc bê tơng thường M200 đá 2x4, đặt lớp đáy bê tông M200 đá 2x4 dày 0,6m; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 10cm Hình thức đóng mở cửa van phẳng, cánh cửa cống kích thước BxH = (0,9x0,9)m thép chiều dày 10mm có bố trí gioăng cao su củ tỏi máy đóng mở V3; Tường ngực bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 Cao trình đỉnh cống 500.30m; Cao trình đáy cửa vào 493.55m, có bố trí khe chắn rác khe phai sửa chữa Nối tiếu bể tiêu kích thước LxBxH=(2,6x1,5x3)m; Cao trình đáy bể tiêu 492.75m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2, chiều dày 0,5m; lót móng bê tông M100 đá 4x6 dày 10cm - Cống lấy nước bờ hữu: Sân trước kết cấu đá xây vữa M100 dày 25cm; chiều dài L=4,66m đoạn nối tiếp mái dốc từ cao trình 493.85m đến cao trình 492.25m với chiều dài L=2,4m; Thân cống ống thép D800mm dày 8mm, chiều dài ống thép L=11,1m có bọc bê tông thường M200 đá 2x4, đặt lớp đáy bê tơng M200 đá 2x4 dày 0,6m; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 10cm Hình thức đóng mở cửa van phẳng, cánh cửa cống kích thước BxH = (0,9x0,9)m thép chiều dày 10mm có bố trí gioăng cao su củ tỏi máy đóng mở V3; Tường ngực bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 Cao trình đỉnh tường cống 500.30m; Cao trình đáy cửa vào 493.55m, có bố trí khe chắn rác khe phai sửa chữa Nối tiếu bể tiêu kích thước LxBxH=(2,6x1,5x3)m; Cao trình đáy bể tiêu 493.05m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2, chiều dày 0,5m; lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 10cm Phần đầu cống kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 2x4, phía lót móng bê tơng M100 đá 4x6 4.2 Kênh cơng trình kênh 4.2.1 Kênh a Kênh hữu cơng trình kênh: - Kênh: Chiều dài Lk = 487,3m (đã bao gồm cơng trình kênh) Chia làm 02 đoạn cụ thể: + Đoạn 1: Từ K0 ÷ K0+59m: Kết cấu ống thép D450mm dày 4mm đặt mố đỡ bê tông M150 Chiều dài ống Lo = 54m, độ dốc i=0,02 Đoạn Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … ống gồm ống thép có chiều dài L=6m, liên kết với mặt bích, bu lơng M14, gioăng cao su Hạ lưu đoạn đường ống có bố trí bể tiêu với chiều dài L=5m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2; lót móng vữa xi măng M50 + Đoạn 2: Từ K0+59m ÷ Kc: Chiều dài Lk = 428,3m, mặt cắt kênh hình chữ nhật, độ BxH=(0,4x0,6)m; độ dốc đáy kênh từ 0,0015; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 8cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, ngun đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi nguyên đơn bố trí giằng bê tơng cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m Riêng đoạn kênh từ K0+291,3m ÷ K0+442,6m có bố trí nắp bê tơng cốt thép kích thước (0,56x1)m dày 8cm - Cơng trình kênh: Bố trí ống tưới PVC D114mm tại: K0+176,3m; K0+321,3m; K0+442,6m, chiều dài ống L=2,5m b Kênh tả cơng trình kênh: - Kênh: Chiều dài Lk = 5.166,66m (đã bao gồm cơng trình kênh) Kênh chia làm 06 đoạn cụ thể: + Đoạn 1: Từ K0 ÷ K0+143: Kết cấu ống thép D450mm dày 4mm đặt mố đỡ bê tông M150 đá 2x4 Chiều dài ống Lo = 138m, độ dốc i=0,02 Đoạn ống gồm ống thép có chiều dài L=6m, liên kết với mặt bích, bu lơng M14, gioăng cao su Hạ lưu đoạn đường ống có bố trí bể tiêu với chiều dài L=5m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2; lót móng vữa xi măng M50 + Đoạn 2: Từ K0+143m ÷ K0+368,53m: Chiều dài L=255,53m; mặt cắt kênh hình chữ nhật, độ BxH=(0,6x0,8)m; độ dốc đáy kênh từ 0,001; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 10cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, nguyên đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi ngun đơn bố trí giằng bê tơng cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m Đoạn kênh có bố trí nắp bê tơng cốt thép kích thước (0,5x0,8)m dày 8cm + Đoạn 3: Từ K0+368,53 ÷ K0+748,43: Kết cấu ống thép D450mm dày 4mm đặt mố đỡ bê tông M150 đá 2x4 Chiều dài ống Lo = 374,9m, độ dốc i=0,0066 Được chia thành nhiều đoạn, đoạn ống gồm ống thép có chiều dài L=6m, đoạn đầu cuối dài L = 4,45m, đoạn ống liên kết với mặt bích, bu lơng M14, gioăng cao su Hạ lưu đoạn đường ống có bố trí bể tiêu với chiều dài L=5m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2; lót móng vữa xi măng M50 + Đoạn 4: Từ K0+748,43m ÷ K3+822,76m: Chiều dài kênh bê tông Lk=3.003,13m; mặt cắt kênh hình chữ nhật, độ BxH=(0,6x0,8)m; độ dốc đáy kênh từ 0,001; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 10cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, ngun đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi nguyên Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … đơn bố trí giằng bê tơng cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m Đoạn kênh có bố trí nắp bê tơng cốt thép kích thước (0,5x0,8)m dày 8cm Trên đoạn kênh có bố trí cầu máng thép mặt cắt chữ U từ K1+200,3m÷ K1+271,23m + Đoạn 5: Từ K3+822,76m ÷ K5+155,66m (Kc): Chiều dài L=1.343,9m; mặt cắt kênh hình chữ nhật, độ BxH=(0,4x0,6)m; độ dốc đáy kênh từ 0,01 ÷ 0,002; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 10cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, nguyên đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi nguyên đơn bố trí giằng bê tông cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m Trong đoạn kênh có đoạn từ K4+322,46m ÷ K4+550,46m đoạn từ K4+673,26m ÷ K4+817,26m với tổng chiều dài L=372m bố trí nắp bê tơng cốt thép kích thước (0,5x1,x0,08)m - Cơng trình kênh: + Cống tưới ɸ 20cm: Số lượng 05 cái; Kết cấu bê tông cốt thép M200, bê tơng M150, vữa lót M50 + Cụm điều tiết: gồm 04 vị trí • Đầu kênh N2 vị trí K4+51,4m: Chiều dài L=5m; mặt cắt chữ nhật BxH=(0,4x0,6)m; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 Nối tiếp với kênh N2 đường ống thép D300 dày 4mm với chiều dài L=8,85m đặt mố đỡ bê tơng M200 đá 1x2; Lót móng bê tông M100 đá 4x6 dày 6cm Hạ lưu đoạn đường ống có bố trí bể tiêu với chiều dài L=3m, kích thước BxH=(0,3x1,0)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm • Đầu kênh N4 vị trí K4+333,46m: Chiều dài L=5m; mặt cắt chữ nhật BxH=(0,4x0,6)m; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 Nối tiếp với kênh N4 đường ống thép D300 dày 4mm với chiều dài L=45,35m, chia thành nhiều đoạn, đoạn ống dài L=6m (đoạn đầu có chiều dài L=2,89m, đoạn cuối có chiều dài L=1,74m), đoạn ống liên kết với mặt bích, bu lông M14, gioăng cao su, ống thép đặt mố đỡ bê tơng M200 đá 1x2; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm Hạ lưu đoạn đường ống có bố trí bể tiêu với chiều dài L=3m, kích thước BxH=(0,3x1,0)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm • Đầu kênh N6 vị trí K4+614,56m: Chiều dài L=5m; mặt cắt chữ nhật BxH=(0,4x0,6)m; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 Nối tiếp với kênh N6 đường ống thép D300 dày 4mm với chiều dài L=43,55m, chia thành nhiều đoạn, đoạn ống dài L=6m (đoạn đầu có chiều dài L=2,89m, đoạn cuối có chiều dài L=4,41m), đoạn ống liên kết với mặt bích, bu lơng M14, gioăng cao su, ống thép đặt mố đỡ bê tông M200 đá 1x2; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm Hạ lưu đoạn đường ống có bố trí bể tiêu với chiều dài L=3m, kích thước BxH=(0,3x1,0)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … • Đầu kênh N8 vị trí K4+913,46m: Chiều dài L=5m; mặt cắt chữ nhật BxH=(0,4x0,6)m; Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 Nối tiếp với kênh N8 đường ống thép D300 dày 4mm với chiều dài L=37,75m, chia thành nhiều đoạn, đoạn ống dài L=6m (đoạn đầu có chiều dài L=2,89m, đoạn cuối có chiều dài L=5,2m), đoạn ống liên kết với mặt bích, bu lơng M14, gioăng cao su, ống thép đặt mố đỡ bê tơng M200 đá 1x2; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm Hạ lưu đoạn đường ống có bố trí bể tiêu với chiều dài L=3m, kích thước BxH=(0,3x1,0)m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2; Lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm + Cống qua đường độ BxH=(0,6x0,8)m: Số lượng 04 cái; Chiều dài L=5m; Kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 20cm; Lót móng bê tông M100 đá 4x6 dày 6cm + Cống tiêu ɸ =100cm K2+445m: Đoạn cửa vào có chiều dài L=2,2m, kết cấu bê tông M150 đá 2x4, lót móng vữa xi măng M50 dày 3cm Đoạn thân cống có chiều dài L=5m, kết cấu ống bê tông cốt thép M200 đá 1x2 D100cm, chiều dài ống L=1,0m đặt lớp đáy bê tơng M150 đá 2x4 dày 20cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 3cm + Bậc nước: Số lượng 04 cái, đó: • 01 bậc nước P=0,8m vị trí K1+863,1m: Tổng chiều dài 9,15m, chia làm đoạn Đoạn cửa vào dài 2m, đoạn dốc nước dài 5m đoạn tiêu dài 2,15m; Mặt cắt hình chữ nhật kích thước BxH=(0,6x0,8)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm • 03 bậc nước P=1m vị trí K2+4,2m; K2+235,88m K3+33,3m: Tổng chiều dài 9,15m, chia làm đoạn Đoạn cửa vào dài 2m, đoạn dốc nước dài 5m đoạn tiêu dài 2,15m; Mặt cắt hình chữ nhật kích thước BxH=(0,6x0,8)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tông M100 đá 4x6 dày 6cm + Tiêu dốc nước độ (0,4x0,8)m: Số lượng vị trí K4+44,4m; K4+327,46m K4+609,56m: Chiều dài L=5m, kích thước BxH = (0,4x0,8)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm + Cầu máng thép vị trí K1+200m: Tổng chiều dài 71,2m Đoạn máng thép dài 60m chia thành 10 nhịp nhịp dài 6m, mặt cắt chữ U độ (0,6x0,8)m, bên có gia cố thép chữ I No20 đặt trụ đỡ bê tông cốt thép M200 đá 1x2 Đoạn bể lắng cát dài L=4,3m đoạn bể tiêu dài L=5m, mặt cắt hình chữ nhật BxH = (0,6x1,2)m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm, có bố trí tràn bể lắng cát, mặt cắt ngang ngưỡng tràn hình thang h=0,15m, b=1,6m, B=1,7m kết cấu bê tơng M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tông M100 đá 4x6 dày 6cm Đoạn cửa vào dài 5m, mặt cắt hình chữ nhật BxH = Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … (0,6x0,8)m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 10cm, có bố trí khe phai sửa chữa lưới chắn rác + 02 cầu máng thường K2+84,24m K3+540,6m: Mỗi dài L=6m, mặt cắt hình chữ nhật kích thước BxH=(0,6x0,8)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, đặt mố đỡ bê tông M150 đá 2x4 + Tràn xả thừa cuối kênh: Số lượng 01 Kc: Chiều dài L = 4,7m, mặt cắt hình chữ nhật kích thước BxH=(0,6x0,8)m, kết cấu bê tơng M150 đá 2x4 dày 25cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 3cm 4.2.2 Kênh cấp I thuộc kênh tả cơng trình kênh: Gồm 04 tuyến N2, N4, N6, N8 có tổng chiều dài Lk = 2.112,5m Mặt cắt ngang hình chữ nhật, kích thước BxH = (0,3x0,5)m Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 8cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Cụ thể sau: a Kênh N2 công trình kênh: - Kênh N2: Chiều dài Lk=565,8m (đã bao gồm cơng trình kênh); mặt cắt kênh hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m, độ dốc i=0,02 ÷ 0,002, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 8cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, nguyên đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi nguyên đơn bố trí giằng bê tông cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m - Cơng trình kênh N2 gồm: + 01 tiêu K0+8,85m: Chiều dài L=5m, độ BxH =(0,3x0,5)m, chiều sâu h=0,3m Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm + 01 cầu máng thường K0+361,4m: Chiều dài L=6m, mặt cắt kênh hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m Kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, đặt mố đỡ bê tơng M150 đá 1x2, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 10cm, chiều cao mố đỡ H=2m + 01 tràn xả thừa cuối kênh: Chiều dài L = 4,7m, mặt cắt hình chữ nhật kích thước BxH=(0,3x0,5)m, kết cấu bê tơng M150 đá 2x4 dày 25cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 3cm b Kênh N4 cơng trình kênh: - Kênh N4: Chiều dài Lk=573,3m (đã bao gồm cơng trình kênh); mặt cắt kênh hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m, độ dốc i=0,002 ÷ 0,032, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 8cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, nguyên đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi nguyên đơn bố trí giằng bê tơng cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m - Cơng trình kênh N4 gồm: Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … + 01 bể tiêu K0+192,3m: Chiều dài L=5m, độ BxH = (0,3x0,5)m, chiều sâu 0,3m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tông M100 đá 4x6 dày 6cm + 01 cầu máng thường K0+434,55m: Chiều dài L=6m, mặt cắt hình chữ nhật kích thước BxH=(0,3x0,5)m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, đặt mố đỡ bê tơng M150 đá 1x2, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm, chiều cao mố đỡ H=2m + 01 tràn xả thừa cuối kênh: Chiều dài L=4,7m, mặt cắt hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m, kết cấu bê tông M150 đá 2x4 dày 25cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 3cm c Kênh N6 cơng trình kênh: - Kênh N6: Chiều dài Lk=457,7m (đã bao gồm cơng trình kênh); mặt cắt kênh hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m, độ dốc i=0,002 ÷ 0,05, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 8cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, nguyên đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi nguyên đơn bố trí giằng bê tông cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m - Cơng trình kênh N6 gồm: + 01 bể tiêu K0+45,34m: Chiều dài L=5m, độ BxH = (0,3x0,5)m, chiều sâu 0,3m, kết cấu bê tơng cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm + 01 cầu máng thường K0+385,15m: Chiều dài L=6m, mặt cắt hình chữ nhật kích thước BxH=(0,3x0,5)m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, đặt mố đỡ bê tông M150 đá 1x2, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm, chiều cao mố đỡ H=2m + 01 tràn xả thừa cuối kênh: Chiều dài L=4,7m, mặt cắt hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m, kết cấu bê tông M150 đá 2x4 dày 25cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 3cm d Kênh N8 cơng trình kênh: - Kênh N8: Chiều dài Lk=517,4m (đã bao gồm cơng trình kênh); mặt cắt kênh hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m, độ dốc i=0,002 ÷ 0,047, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 8cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 2cm Kênh chia thành nguyên đơn có chiều dài L=5m, nguyên đơn bố trí giấy dầu tẩm nhựa đường lớp; Mỗi nguyên đơn bố trí giằng bê tông cốt thép đổ trực tiếp, mặt cắt ngang giằng (0,1x0,1)m - Cơng trình kênh N8 gồm: + 01 bể tiêu K0+154,7m: Chiều dài L=5m, độ BxH = (0,3x0,5)m, chiều sâu 0,3m, kết cấu bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, lót móng bê tơng M100 đá 4x6 dày 6cm Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … + 01 tràn xả thừa cuối kênh: Chiều dài L=4,7m, mặt cắt hình chữ nhật BxH = (0,3x0,5)m, kết cấu bê tông M150 đá 2x4 dày 25cm, lót móng vữa xi măng M50 dày 3cm Cơ sở để lập biện pháp thi công - Hồ sơ mời thầu xây lắp cơng trình - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hành - Điều kiện lực nhà thầu - Kết hợp với tham quan thực tế trường 5.1 Đặc điểm gói thầu Sau nghiên cứu hồ sơ mời thầu kết hợp tham quan thực tế, nhà thầu rút đặc điểm gói thầu sau: Gói thầu xây lắp cơng trình: Gói thầu số 01 – Xây dựng hạng mục cơng trình gồm: Cụm đầu mối; Kênh hữu cơng trình kênh; kênh tả cơng trình kênh; Kênh cấp thuộc kênh tả cơng trình trênh kênh (N2, N4, N6, N8) thuộc dự án: Thủy lợi Nút Riêng xã Al Bă, huyện Chư Sê có điều kiện thi công tương đối phức tạp Để đảm bảo chất lượng tiến độ cơng trình, an tồn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ vệ sinh chung khu vực xây dựng, lập biện pháp thi công chi tiết yêu cầu kỹ thuật kèm theo thuyết minh biện pháp thi công 5.2 Kết luận Nhà thầu chúng tơi đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực thi công công trình thủy lợi với đội ngũ cán kỹ sư, kỹ thuật giàu kinh nghiệm, công nhân lành nghề, máy móc phục vụ thi cơng đồng Nhà thầu chúng tơi tự tin khẳng định có đủ lực kinh nghiệm để thi cơng gói thầu CHƯƠNG II: CÁC TIÊU CHUẨN, QUI PHẠM ÁP DỤNG I Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng: Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Tn theo tiêu chuẩn áp dụng cho ngành Xây dựng, yêu cầu kỹ thuật Hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn sau: ST Nội dung TC áp dụng T I Quy định chung Quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 46/2015/NĐ-CP Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn xây QCVN dựng 18:2011/BXD Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 Nghiệm thu cơng trình xây dựng TCVN 4031:1985 Bàn giao cơng trình xây dựng - Ngun tắc TCVN 5640:1991 II Thí nghiệm, vật liệu Quy trình đầm nén đất, đá dăm phòng thí 22TCN 333:2006 nghiệm Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng 22TCN 346:2006 đường phiểu rót cát Xi măng – Phương pháp lấy mẫu chuẩn bị thử TCVN 4787: 2009 TCVN 7572Cốt liệu dùng cho bê tông vữa – Phương pháp 1:2006-TCVN thử 7572-20:2006 Bê tông nặng – phương pháp xác định tiêu TCVN 3105:19935 lý TCVN 3120:1993 Bêtông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm súng bật nẩy để TCVN 9335:2012 xác định cường độ nén Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ TCVN 3118:2012 lăng trụ mô đun đàn hồi nén tĩnh Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn – Yêu cầu kỹ TCXDVN thuật phương pháp thử 392:2007 III Thi cơng, nghiệm thu Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế TCVN 4252: 2012 thi công - Quy phạm thi công nghiệm thu Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4085:2011 Công tác đất - Quy trình thi cơng nghiệm thu TCVN 4447:2012 Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682: 2009 Xi măng Pooclăng hỗn hợp Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260: 2009 Xi măng dùng cho bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ 14TCN 66:2002 thuật Cát dùng cho bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật 14TCN 68:2002 Đá dăm, sỏi sỏi dăm dùng cho bê tông vữa 14TCN 70:2002 Yêu cầu kỹ thuật Nước dùng cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012 10 Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật 14TCN 63:2002 Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công nghiệm TCVN 305 : 2004 thu Kết cấu bê tông BTCT – Quy phạm thi công 12 TCVN 4453:1995 nghiệm thu Kết cấu bê tông BTCT – Điều kiện thi công 13 TCVN 5724:1993 nghiệm thu Cơng trình thủy lợi – xây lát đá, u cầu kỹ thuật thi 14 14TCN 120:2002 công nghiệm thu 15 Hỗn hợp bê tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8228:2009 16 Thép cốt bê tông cán nóng TCVN 1651:2008 Thép bon nóng dùng cho xây dựng – Yêu cầu 17 TCVN 5709:1993 kỹ thuật 18 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 19 Sử dụng máy xây dựng TCVN 4087-1985 20 Cơng tác móng thi cơng nghiệm thu TCVN 9361:2012 21 Cơng tác hồn thiện xây dựng TCVN 5674-1992 II Yêu cầu vật tư: - Đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại vật tư thiết bị theo yêu cầu thiết kế hồ sơ mời thầu, tất vật tư, thiết bị thông qua đồng ý văn bên mời thầu - Tất vật tư, thiết bị phải nghiệm thu trước đưa vào sử dụng cho cơng trình theo quy định tiêu chuẩn xây dựng hành Việt Nam Khi có yêu cầu, nhà thầu xuất trình hồ sơ lý lịch vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào cơng trình - Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu tiến hành thử nghiệm nơi kiểm tra theo yêu cầu có giám sát phía chủ đầu tư - Những mặt hàng không đảm bảo theo yêu cầu chất lượng, mẫu mã , phải lập biên đưa khỏi cơng trình thời gian không 24 Cát đổ bê tông: 14TCN 68:2002 Cát đổ bê tông mua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê thỏa mãn tiêu chuẩn 14TCN 68:2002 Một số tiêu sau: - Theo môđun độ lớn, khối lượng thể tích xốp lượng hạt nhỏ 0,14 mm, cát phân thành nhóm bảng sau: Tên tiêu Nhóm cát 11 to Mơ đun độ lớn lớn 2,5 đến 3,3 Khối lượng thể tích xốp tính theo kg/m3, khơng 1400 vừa nhỏ từ đến từ 1,5 đến 2,5 nhỏ 1300 1200 Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … nhỏ (mịn) từ đến nhỏ 1,5 1150 Theo hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp cơng trình xây dựng vòng 670 ngày kể từ ngày khởi cơng cơng trình (Kể ngày nghỉ tuần, nghỉ lễ mưa lũ gây ra) bao gồm phần việc: + Công tác chuẩn bị: Xây dựng lán trại, san ủi mặt thi công + Kho bãi phục vụ thi công + Thi công hạng mục + Cơng tác hồn thiện, nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng * Lập bảng tiến độ thi công Cơ sở lập tiến độ thi cơng Dựa vào Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần xây dựng ban hành theo Quyết định 1776; 1777; 1778/QĐ-BXD Kết bảng tiến độ thể bảng tiến độ thi công - Dựa vào khối lượng hồ sơ mời thầu - Dựa vào biện pháp tổ chức thi công nêu - Dựa vào hồ sơ vẽ thiết kế - Dựa vào thực tế khảo sát trường nơi thi công công trình - Dựa vào cự ly vận chuyển vật tư, vật liệu Trên sở chúng tơi tiến hành tính tốn ngày cơng lao dộng, thiết bị xe máy, vật tư, vật liệu cung cấp cho công trường thời điểm thi công lập tiến độ thi công sau: Tiến độ thi công - Tổng tiến độ thi cơng tồn hạng mục cơng trình là: 670 ngày (Tính từ ngày khởi cơng cơng trình kể ngày lễ ) - Nhân lực cao ngày: 50 người/ngày - Nhân lực thấp ngày: 10 người/ngày - Nhân lực trung bình là: 30 người/ngày - Nhân cơng trung bình: 8giờ/ngày/cơng - Ca máy trung bình: 01ca/ ngày (ca theo quy định) ( Chi tiết xem biểu đồ tiến độ thi cơng kèm theo) Nhưng q trình thi cơng có nhiều vấn đề xảy gây cản trở việc thi cơng hạng mục cơng trình không với thời gian thi công qui định Do chúng tơi bố trí nhân lực thi công hạng mục thật hợp lý tiến độ đề Trên tiến độ lập điều kiện thi cơng bình thường, trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nhân lực để rút ngắn thời gian CHƯƠNG VII: AN TỒN GIAO THƠNG, AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MƠI TRƯỜNG AN TỒN GIAO THƠNG: - Trong suốt thời gian thi cơng phải có biện pháp đảm bảo giao thơng để giao thơng thơng suốt an tồn khơng ách tắc giao thơng - Có nhiều biện pháp để đảm bảo giao thông Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … + Thiết lập hệ thống báo hiệu, rào chắn cọc gỗ sơn đỏ, trắng dây thừng vị trí cơng trình Điểm đầu, điểm cuối dọc tuyến cơng trình phải cắm loại biển báo hiệu công trường, biển báo hạn chế vận tốc, vị trí cống đóng cọc căng dây an tồn Khi tiến hành đào hố móng phải đặt biển báo hiệu nguy hiểm, biển báo hướng tránh + Thành lập nhóm điều khiển giao thơng AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MƠI TRƯỜNG: 2.1 Các nguyên nhân gây an toàn lao động: + Hãm phanh đột ngột dùng cẩu + Sử dụng thao tác máy thi cơng sai khơng an tồn - Bố trí mặt bằng, khơng gian sản xuất khơng hợp lý + Diện tích làm việc chật hẹp, cản trở cho thao tác, hoạt động, lại + Bố trí máy móc, thiết bị, dụng cụ, ngun vật liệu sai nguyên tắc + Bố trí đường lại giao thông vận chuyển không hợp lý - Tuyển dụng, sử dụng công nhân không đáp ứng với yêu cầu - Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên để phát sử lý vi phạm an toàn lao động - Thực không ngiêm chỉnh chế độ bảo hộ lao động - Nguyên nhân vệ sinh môi trường - Thiếu phương tiện bảo vệ cá nhân chất lượng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Không đảm bảo yêu cầu vệ sinh cá nhân sản xuất + Không cung cấp đủ nước uống số lượng chất lượng + Không có nơi tắm rửa, nhà vệ sinh - Tuổi tác, sức khoẻ, giới tính, tâm lý khơng phù hợp với công việc - Trạng thái thần kinh tâm lý không bình thường có đột biến cảm xúc - Vi phạm kỷ luật lao động, nội quy an toàn nhũng điều nghiêm cấm - Dụng cụ, phương tiện, thiết bị thi cơng khơng hồn chỉnh - Vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an tồn + Đào hố móng sâu + Sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu để chở người + Sử dụng thiết bị điện không biện pháp - Thao tác làm việc khơng - Sơn mặt ngồi buồng lái máy thi cơng sơn có hệ số phản chiếu tia nắng lớn 2.2 Các biện pháp đề phòng: 2.2.1 Biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp: - Nâng cao mức khí hóa thao tác, làm giảm căng thẳng thể lực loại trừ tiếp xúc trực tiếp người lao động với nơi phát sinh độc hại - Làm giảm triệt tiêu tiếng ồn, rung động yếu tố nguy hiểm sản xuất biện pháp làm tiêu âm, cách âm thợ điều khiển máy thi công Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … - Có chế độ lao động riêng số công việc nặng nhọc rút ngắn thời gian làm việc ngày, tổ chức đợt nghỉ ngắn sau - làm việc 2.2.2 Biện pháp bảo đảm điều kiện khí hậu: - Hạn chế bớt ảnh hưởng từ thiết bị trình sản xuất xạ nhiệt nhiều sử dụng chất cách nhiệt làm lớp bao che buồng lái thợ máy - Sử dụng dụng cụ phòng hộ cá nhân: Quần áo vải có sợi chống nhiệt cao nơi nóng bức, kính màu, kính mờ ngăn tia có hại cho mắt - Tạo điều kiện nghỉ ngơi, bồi dưỡng vật cho người lao động Cung cấp nước uống đầy đủ, pha thêm 0,5 % muối ăn để bù lại lượng muối bị theo mồ hôi làm cho người đỡ háo nước Bảo đảm chỗ tắm rửa sau làm việc Do đặc điểm ngành xây dựng, nhiều cơng nhân phần lớn phải thực ngồi trời, chịu ảnh hưởng xấu khí hậu thời tiết nắng gắt, giông bão, mưa dầm Luôn làm môi trường ô nhiễm yếu tố độc hại bụi (trong công tác đất đá, vận chuyển vật liệu rời ), tiếng ồn rung động lớn thiết bị giới thi công Nên điều kiện lao động xây dựng giao thơng có nhiều khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, độc hại việc đảm bảo an tồn lao động vệ sinh mơi trường có ý nghĩa quan trọng người công nhân lao động 2.2.3 Các biện pháp chống bụi: - Kho vật liệu rời công trường phải bố trí xa nơi làm việc khác cuối hướng gió - Phun nước tưới ẩm vật liệu q trình thi cơng phát sinh nhiều bụi - Che đậy kín xe vận chuyển vật liệu rời bạt - Làm vệ sinh thường xun ăn Trên cơng trường phải có đủ nhà tắm nơi rửa cho công nhân, trang bị quần áo không cho bụi lọt qua, đặc biệt cơng việc có nhiều bụi độc, phải dùng trang, kính bảo vệ mắt, mũi, mồm - Tránh khói độc đun nhũ tương cách dùng xe tưới nhũ tương chuyên dụng 2.2.4 Các biện pháp chống tiếng ồn rung động: - Làm giảm cường độ tiếng ồn phát từ máy móc thi cơng - Sử dụng dụng cụ phòng hộ cá nhân - Nghiên cứu biện pháp làm giảm tác dụng có hại tiếng rung động nơi làm việc - Sử dụng dụng cụ chống rung động cá nhân KỸ THUẬT AN TỒN LAO ĐỘNG: 3.1 An tồn lao động công tác cốt pha a Gia công chế tạo, gia công cốt pha - Khi cưa xẻ gỗ: Sử dụng máy xẻ phải tuyệt đối chấp hành nội quy an toàn sử dụng - Đối với dụng cụ thủ công (Cưa, búa, đục, ) phải chắn, an tồn, tiện dụng cơng dụng Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … - Người sử dụng lao động phải yêu cầu công nhân làm việc phải trang bị đầy đủ phòng hộ lao động - Luôn kiểm tra nguồn điện thi công để tránh tượng chập, rò rỉ điện b Khi lắp đặt cốt pha - Khi lắp đặt cốt pha độ cao lớn 2m công nhân phải đeo dây bảo hiểm - không ném dụng cụ thi công vật liệu dư thừa xuống c Tháo dỡ cốt pha - Chỉ tháo dỡ cốt pha sau bê tông đạt cường độ cho phép phải dược đồng ý giám sát kỹ thuật - Vật liệu tháo dỡ phải đưa xuống sàn không đặt gác lên phận chưa tháo dỡ - Phải có rào ngăn biển báo tháo dỡ ván khuôn 3.2 An tồn lao động cơng tác cốt thép a Biện pháp gia công Công tác gia công cốt thép cần phải cán kỹ thuật hướng dẫn sát cơng việc thường xun xảy tai nạn Các biện pháp gia công cốt thép : - Công nhân bắt buộc phải sử dụng bảo hộ lao động thi công - Khi tời thép ý tới độ căng cho phép, nghiêm cấm tời thép theo cảm tính Các đầu thép phải cố định thiết bị kẹp sắt, kéo thép khơng cho phép người qua lại - Trong q trình làm việc phải tập trung ý vào công việc khơng nói chuyện, thiết bị : Bàn uốn, vam, sấn, làm gia cố chắn - Cốt thép sau gia công xong xếp gọn vào nơi quy định b Biện pháp lắp đặt - Trước vào công việc cần kiểm tra máy hàn, nguồn điện, điện Chấp hành quy tắc kỹ thuật an tồn cơng tác hàn - Khi lắp đặt cốt thép dầm, cột có độ cao lớn 2m phải đứng sàn công tác - Không tập trung lớn thép vào khu vực đề phòng tải gây nên sập sàn 3.3 An tồn lao động cơng tác bê tơng a Biện pháp an tồn trộn bê tơng máy - Công nhân vận hành máy trộn thiết phải qua đào tạo chuyên môn - Trước vận hành máy phải kiểm tra độ an toàn máy móc: Điểm đặt máy, hệ thống dây đẫn điện, - Khi máy vận hành khơng thò xẻng vật vào máy - Sau ngừng đổ bê tông ngắt cầu dao điện vệ sinh máy trộn b An toàn vận chuyển, đổ bê tông - Máy vận chuyển lên cao phải lắp đặt vị trí thuận tiện nhất, có độ an tồn cao Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … - Các loại máy đầm phải kiểm tra kỹ thuật trước vận hành -Trước đổ bê tông cán kỹ thuật phải kiểm tra lại hệ thống ván khuôn, đà giáo đề phòng cố gãy đổ an tồn - Hệ thống điện phục vụ công tác vận hành máy phải kiểm tra kỹ trước đưa vào sử dụng - Tất công nhân thi công đổ bê tông phải ủng gang tay để tránh cố rò rỉ điện - Khi thi cơng cần có rào chắn biển báo nguy hiểm cấm người qua lại Trên toàn biện pháp kĩ thuật tổ chức thi công mà nhà thầu dự kiến áp dụng trình thi cơng cơng trình Với trình độ chun mơn kinh nghiệm cán kĩ thuật, với tay nghề cao công nhân, với trang thiết bị đại khả hồn thành cơng việc kiểm qua dự án nhiều năm qua Chúng khẳng định chủ đầu tư lựa chọn giao thầu, nhà thầu hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư cơng trình đảm bảo chất lượng, có tính mỹ thuật cao bàn giao tiến độ 3.4 Thi cơng lắp ghép cấu kiện thép BTCT: - Phòng ngừa cấu kiện rơi cẩu - Chọn thiết bị treo buộc: + Thiết bị đơn giản loại chùm dây hai nhánh cáp để nâng cấu kiện hai điểm Chiều dài nhánh cáp xác định dựa điều kiêän cho góc nghiêng nhánh cáp với phương thẳng đứng không lớn 60 khoảng cách hai điểm treo, phải xác định theo công thức + Ứng lực dây xác định S Q n cos Q: Trọng lượng vật cẩu n: Số nhánh dây a: Góc nghiêng nhánh dây với phương đứng Đường kính dây cáp xác định theo P K S P: Lực kéo đứt cáp [N ] tra theo tiêu chuẩn K: Hệ số an toàn phù thuộc vào thiết bị nâng 3.5 Thi công đào hố móng: -Đối với đất có độ ẩm tự nhiên kết cấu khơng bị phá hoại khơng có nước ngầm, cho phép đào hố móng đứng thành, khơng cần gia cố với chiều sâu hạn chế quy định sau: + Đất pha cát = 1,25 m + Đất pha sét sét = 1,5 m + Đất cứng (Khi đào phải dùng cuốc chim, xà beng ) = 2m - Khi đào hố móng có mái dốc, đất có độ ẩm tự nhiên khơng có nước ngầm, chiều sâu khơng q 5m góc mái dốc thành hố lấy theo bảng tra Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … - Đối với hố móng có thành giật cấp: Chiếu cao đợt giật cấp khơng q chiều cao cho phép PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY: Phòng cháy hệ thống biện pháp tổ chức kỹ thuật nhằm ngăn ngừa không cho đám cháy xảy ra, hạn chế đám cháy lan rộng, thực dập tắt đám cháy có hiệu để tạo điều kiện đảm bảo thoát người tài sản an tồn 4.1 Biện pháp ngăn ngừa khơng cho đám cháy xảy ra: - Biện pháp tổ chức: +Tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân trường chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh phòng cháy chữa cháy nhà nước + Biện pháp kỹ thuật: Aùp dụng đắn tiêu chuẩn, quy phạm bố trí mặt thi cơng, kho bãi, nơi chứa nhiên liệu xăng dầu, lán trại + Biện pháp an toàn vận hành: Sử dụng bảo quản thiết bị máy móc, lán trại, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liêụ sản xuất sinh hoạt không để phát sinh cháy + Các biện pháp nghiêm cấm: cấm dùng lửa, đánh diêm, hút thuốc nơi cấm lửa gần chất cháy 4.2 - Biện pháp tạo điều kiện dập tắt cháy nổ có hiệu quả: - Đảm bảo hệ thống báo cháy nhanh điều khiển âm (còi, kẻng, trống ) - Tổ chức lực lưông chữa cháy trường huấn luyện thành thạo nghiệp vụ ln sẵn sàng ứng phó kịp thời - Thường xuyên bảo đảm có đầy đủ phương tiện dụng cụ chữa cháy, nguồn nước dự trữ tự nhiên bể chứa nước dự trữ sẵn *** CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH CƠNG TRÌNH I CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG: Cơng tác kiểm tra chất lượng cơng trình: 1.1 Kiểm tra chất lượng công tác trắc địa: Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Sau nhận bàn giao tim, mốc cơng trình Chủ đầu tư Chúng tơi tiến hành gửi mốc đến vị trí an toàn thuận tiện cho việc xác định tim mốc cơng trình kiểm tra sau này, vị trí gửi 02 mốc gửi cách đoạn để kiểm tra qua lại lẫn nhau, suốt trình thi công, phải thường xuyên bảo quản mốc gửi kiểm tra tim mốc cơng trình - Dụng cụ kiểm tra: Thước thép, máy kinh vĩ, máy thuỷ bình, ống tiêu chuẩn Các dụng cụ phải thường xuyên đem kỉêm tra chất lượng định kỳ Khi xác định vị trí góc, cạnh hay cao độ cấu kiện phải xuất phát từ mốc gửi 1.2 Kiểm tra chất lượng công tác đào đất: Khi đào đất móng gần đến cao trình đáy móng kỹ thuật thi cơng phải kiểm tra liên tục khơng đào q cao trình đáy móng đắp lại làm phá vỡ kết cấu đất tự nhiên Khi đào đất đến độ sâu thiết kế hay sau gia cố móng phải kiểm tra tính chất lý đất 1.3 Kiểm tra chất lượng cơng tác đắp đất cơng trình: Trước đắp đất phải thí nghiệm kiểm tra nguồn lấy đất đất trước đắp đất Trong trình thi công đắp đất, sau lớp đất đắp phải lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra, chưa đạt yêu cầu, phải tìm nguyên nhân để khắc phục xử lý Sau bạt mái đất kiểm tra tim, trục, gờ mép, góc, cạnh khơng vượt q trị số quy định hồ sơ mời thầu 1.4 Kiểm tra chất lượng vật liệu thi công: Vật tư, vật liệu trước đưa vào thi công phải kiểm tra thành phần, chất lượng quan chức kiểm định cụ thể Trong q trình thi cơng phải kiểm tra cấp phối, độ sụt tạo khuôn đúc mẫu đem kiểm tra quan kiểm tra chất lượng - Trước thi công công việc có liên quan phải kiểm tra, nghệm thu cơng việc hồn thành tiến hành cơng việc 1.5 Kiểm tra chất lượng bê tông công tác nghiệm thu bê tông Kiểm tra chất lượng bê tông bê tông cốt thép công trường gồm phần việc sau: Chất lượng vật liệu thành phần hỗn hợp bê tông, chất lượng cốt thép, chất lượng cốp pha điều kiện bảo quản vật liệu đó; Sự làm việc thiết bị cân đong, nhào trộn, dụng cụ thi công, phương tiện vận chuyển hỗn hợp bê tông tồn khu vực sản xuất bê tơng nói chung; Sự chuẩn bị xong khối đổ phận cơng trình (chuẩn bị nền, móng, dựng đặt cốp pha, đặt buộc cốt thép, giàn giáo chống đỡ, cầu công tác phận đặt sẵn bê tông); Chất lượng hỗn hợp bê tông giai đoạn: sản xuất, vận chuyển đổ vào khoảnh đổ; Cách bảo dưỡng bê tông, thời hạn tháo cốp pha, thời hạn cho kết cấu chịu lực phần tồn bộ; Chất lượng hình dáng kết cấu hoàn thành biện pháp xử lý tượng sai sót Để thực cơng việc kiểm tra trên, cần theo dõi thi cơng có hệ thống, trường hợp cần thiết phải tiến hành phân tích, nghiên cứu, thí nghiệm lập tài liệu kỹ thuật công tác thi công công tác kiểm tra chất lượng Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Ngay khoảnh đổ cần kiểm tra độ dẻo độ đồng hỗn hợp bê tông theo tiêu chuẩn 14 TCN 65 - 2002- "Hỗn hợp bê tông thuỷ công bê tơng thuỷ cơng - phương pháp thử" Khi có độ chênh lệch độ dẻo với thiết kế hỗn hợp bê tông không đồng đều, phải điều chỉnh lại thành phần hỗn hợp bê tông hồn thiện điều kiện vận chuyển hỗn hợp bê tơng Việc kiểm tra cường độ bê tông đổ phải tiến hành cách lấy chỗ đổ bê tông tổ mẫu, bảo quản điều kiện phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hành đưa kiểm tra cường độ (nén, kéo v.v ) Khi kiểm tra cường độ bê tơng, phải thí nghiệm tính chịu nén bê tơng theo tiêu chuẩn hành phương pháp thí nghiệm học bê tơng Trong trường hợp cần thiết, đồng thời có u cầu thiết kế cần phải tiến hành kiểm tra cường độ bê tông chịu uốn độ chống thấm bê tông theo tiêu chuẩn hành Để kiểm tra cường độ bê tơng phải lấy mẫu thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 305:2004; Mỗi nhóm mẫu thí nghiệm gồm mẫu, lấy lúc, chỗ Số lượng nhóm mẫu qui định cho loại bê tông theo khối lượng sau: Đối với kết cấu khối lớn cơng trình thuỷ lợi: khối lượng bê tông đổ khối lớn 1000m3 500m3 lấy nhóm mẫu; Khi khối lượng bê tơng đổ khối 1000m3 250m3 lấy nhóm mẫu; Đối với móng lớn kết cấu: 100 m3 bê tông đổ lấy nhóm mẫu khơng nhóm mẫu cho khối móng; Đối với móng khối lớn thiết bị tích lớn 50 m3 50m3 bê tơng đổ lấy nhóm mẫu, với khối móng tích nhỏ 50 m3 phải lấy nhóm mẫu; Đối với khung kết cấu thành mỏng (cột, dầm, vòm, v.v ) 20m3 bê tông đổ lấy nhóm mẫu, với khối đổ nhỏ 20 m3 phải lấy nhóm mẫu; Số lượng nhóm mẫu kiểm tra chống thấm bê tông quy định 500m3 bê tông lấy tổ mẫu, khối lượng bê tơng phải lấy tổ mẫu Phải lấy mẫu hỗn hợp bê tông trộn nhà máy trường kiểm tra cho mác Mẫu phải bảo quản điều kiện tiêu chuẩn điều kiện bảo dưỡng ngồi trường Số lượng nhóm mẫu thời hạn thí nghiệm phòng thí nghiệm xác định Cường độ bê tơng cơng trình theo kết kiểm tra thí nghiệm mẫu chấp nhận phù hợp với mác thiết kế giá trị trung bình tổ mẫu không nhỏ mác thiết kế mẫu tổ mẫu có cường độ 85% mác thiết kế Chỉ trường hợp có nghi ngờ chất lượng, theo yêu cầu quan có thẩm quyền cần phải kiểm tra chất lượng bê tơng trực tiếp cơng trình khoan lấy mẫu trường dùng phương pháp kiểm tra khơng phá huỷ (dùng sóng siêu âm, dùng chất đồng vị phóng xạ) để kiểm tra cường độ bê tơng (tính đồng đều, lỗ hổng, khe nứt v.v ) Nếu kết thí nghiệm xác minh bê tơng khơng đạt u cầu việc định khả sử dụng biện pháp xử lý kết cấu thi cơng phải có tham gia quan thiết kế cấp có thẩm quyền Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Kết kiểm tra chất lượng công tác bê tông bê tông cốt thép phải ghi thành văn (như biên bản, nhật ký thi công, lý lịch khối đổ) theo mẫu quy định công trường Nhật ký phải đánh số trang có đóng dấu giáp lai Nghiệm thu chỗ công tác đổ kết cấu bê tông bê tông cốt thép phải theo qui định sau: Nghiệm thu công tác phận kết cấu bê tông bê tông cốt thép không tiến hành trước bê tông đạt cường độ thiết kế phải tiến hành trước lúc trát mặt bê tơng (nếu có); Trong nghiệm thu cơng tác hồn thành, phải tiến hành cách xem xét lại thực địa, đo đạc, kiểm tra; Khi cần phải thí nghiệm để xác minh; Chất lượng vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, kết cấu đúc sẵn: phải có lý lịch chứng từ nơi sản xuất xác minh, trước đưa vào sử dụng phải lấy mẫu thí nghiệm lại phòng thí nghiệm cơng nhận Nghiệm thu cơng trình phải có văn sau: Các vẽ hồn cơng hạng mục, kết cấu cơng trình bê tơng BTCT đơn vị thi cơng lập, có xác nhận chủ đầu tư; Các văn cho phép thay đổi phần thiết kế; Các sổ nhật ký thi công; Các số liệu thí nghiệm kiểm tra mẫu bê tơng (kèm theo biên lấy mẫu thí nghiệm có chữ ký chủ đầu tư, đơn vị thi công v.v ); Các biên nghiệm thu lưới khung cốt thép hàn; Các biên nghiệm thu trung gian kết cấu (các khối đổ bê tông); Các biên nghiệm thu móng; Các biên nghiệm thu khối trước đổ bê tông; Các sơ đồ biện pháp đổ bê tông sử dụng để thi cơng vòm có nhịp lớn 20 m, kết cấu cầu đường, phận công trình thuỷ lợi cơng trình đặc biệt khác Nghiệm thu trung gian cần có biên sau: Biên chuẩn bị xong khối để đổ hỗn hợp bê tông; Biên nghiệm thu công tác khuất; Biên nghiệm thu kết cấu bê tông, bê tơng cốt thép phận cơng trình thi công xong Để nghiệm thu khối đổ bê tông phận cơng trình chuẩn bị xong phải kiểm tra: Chất lượng công tác chuẩn bị nền; Chất lượng công tác dựng lắp cốp pha, cốt thép phận đặt sẵn theo thiết kế; Chất lượng công tác làm cốp pha, cốt thép chất lượng xử lý mặt bê tơng; Độ xác vị trí kích thước phần bê tơng cần chừa lại cho thiết bị đặt sẵn thép néo lỗ, rãnh; Chất lượng công tác thi công phần chống thấm khe nối biến dạng; Độ xác vị trí đặt dụng cụ đo lường Trong nghiệm thu kết cấu bê tông bê tông cốt thép hoàn thành, cần phải kiểm tra xác định: Chất lượng bê tông theo cường độ, độ chống thấm tiêu khác (trong trường hợp cần thiết); Chất lượng bề mặt bê tông;Các lỗ rãnh cần chừa lại theo thiết kế; Số lượng độ xác vị trí phận đặt sẵn theo thiết kế; Số lượng chất lượng khe nối biến dạng; Hình dáng bề ngồi kích thước hình học khối theo thiết kế; Vị trí cơng trình bình đồ cao độ Nếu kết thí nghiệm mẫu bê tông không đạt yêu cầu, đơn vị nghiệm thu vào kết thí nghiệm trường để định việc bàn giao Sai số cho phép kích thước, vị trí kết cấu bê tông bê tông cốt thép đổ chỗ không trị số bảng sau: Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Bảng sai số cho phép kích thước vị trí kết cấu BT BTCT TT Tên sai số Trị số cho phép (mm) Độ lệch mặt phẳng đường cắt mặt phẳng so với đường thẳng đứng với chiều nghiêng thiết kế, tính cho tồn chiều cao kết cấu: 20 a) Đối với móng: 15 b) Đối với tường đổ khuôn cố định cột đỡ sàn đổ chỗ: 10 c) Đối với cột khung nhà nối liền với dầm cầu trục dầm liên kết: 1/500 chiều cao d) Đối với công trình thi cơng cốp pha trượt: cơng trình không 100 mm e) Đối với nhà thi công cốp pha trượt: 1/1000 chiều cao không 50 mm Độ chênh lệch mặt so với mặt phẳng ngang: - Tính cho 1m mặt phẳng hướng nào: - Cho tồn cơng trình: 20 Sai số cục mặt bê tông so với thiết kế kiểm tra thước dài 2m áp sát vào mặt bê tông: Sai số theo chiều dài nhịp phận:  20 Sai số kích thước tiết diện ngang +8 phận: Sai số kích thước rãnh, hầm để thiết bị:  10 a) Vị trí: + 15 b) Khoảng cách tim: + 10 c) Kích thước theo chiều ngang: Sai số cơng tác đặt bu lơng néo: a) Trên bình đồ phạm vi trụ: b) Trên bình đồ phạm vi trụ: 10 c) Theo chiều cao: + 20 Sai số cao trình mặt vật đặt sẵn làm điểm tựa cho cốt thép bê tông cốt thép lắp ghép phận lắp ghép khác: 5 Sai số chia trục nền, móng điểm 1,1 VL (L trị số tựa khác kết cấu thép có đầu khơng cắt: nhịp bước kết cấu) 1.6 Công tác kiểm tra nghiệm thu xây lát đá: Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Kiểm tra chất lượng đá vật liệu khác cần có nghi ngờ chất lượng, phải tiến hành kiểm tra sau: Phải lập hồ sơ kiểm tra chất lượng theo quy định, không sử dụng vật liệu không đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế Kiểm tra công tác chuẩn bị địa điểm thi công khối đá lát: chuẩn bị nền, cắm tuyến, lên ga, đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn lao động v.v Kiểm tra nghiệm thu chất lượng khối lát đá thực tế gồm nội dung sau: a Cách bố trí, xếp viên đá đá chèn; b Chất lượng móc mạch trát mạch, trát ngồi (nếu có); c Kích thước, hình dạng khối lát đá (đối chiếu với thiết kế); d Độ đặc khối đá lát, dùng xà beng để cạy thử số vị trí để kiểm tra độ chặt lớp đá lát Độ chặt khối đá lát đạt u cầu cạy viên viên xung quanh lên theo (nghĩa chúng liên kết chặt chẽ với nhau, có điểm tiếp xúc với viên khác) Phải thường xuyên kiểm tra để kịp thời sửa chữa sai sót, tránh thi công hư hỏng phát hiện, phải phá làm lại Lập biên bản, ghi rõ sai sót phát được; Qui định thời gian sửa chữa sai sót sau sửa chữa phải kiểm tra lại đánh giá lại chất lượng Phải kiểm tra, nghiệm thu kết cấu phận cơng trình xây đá bị che khuất trước thi công phận cơng trình làm sau Các tài liệu dùng để nghiệm thu công tác lát đá bao gồm: - Các vẽ thi công văn sửa đổi (nếu có) cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Bản vẽ hồn cơng đơn vị thi cơng lập, có xác nhận chủ đầu tư; - Biên nghiệm thu phận che khuất; - Sổ nhật ký thi cơng (trong ghi rõ trình tự thi công, công việc xử lý, nhận xét chất lượng lát đá v.v ) Công tác nghiệm thu phải tiến hành nghiệm thu phần nghiệm thu toàn lập biên đầy đủ, rõ ràng Khi khối xây, lát đá không đạt yêu cầu kỹ thuật, đề yêu cầu xử lý định ngày nghiệm thu lại Chỉ sau nghiệm thu xong sửa chữa đầy đủ thiếu sót, khối xây lát bàn giao cho quan quản lý khai thác Hồ sơ nghiệm thu gồm biên nghiệm thu phần, toàn tài liệu quy định 1.7 Cơng tác thí nghiệm kiểm nghiệm: Cơng tác thí nghiệm kiểm nghiệm chất lượng thực trung tâm thí nghiệm quan đơn vị có thẩm quyền Qui trình, qui phạm áp dụng: Các quy trình, tiêu chuẩn áp dụng cho thi cơng, kiểm sốt - giám sát chất lượng, nghiệm thu bàn giao quản lý, bảo trì, khai thác cơng trình TT Tên văn bản, quy trình, Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Số QP I quy phạm Vật liệu thí nghiệm - Quy trình thi cơng nghiệm thu: Phép thử tiêu lý đất - Khối lượng riêng (phương pháp sàng) - Giới hạn chảy, giới hạn dẻo - Khối lượng riêng - Khối lượng thể tích - Độ ẩm độ hút nước - Độ chặt tiêu chuẩn - Tính nén lún (khơng nở hông) - Sức chống cắt máy cắt phẳng Phép thử tiêu lý vật liệu đá - Khối lượng riêng - Khối lượng thể tích - Độ hấp thụ nước đá - Thành phần cỡ hạt - Hàm lượng hạt thoi dẹt - Hàm lượng bùn đất - Hàm lượng hữu - Cường độ chịu nén tức thời đá - Cường độ chịu nén bão hòa hệ số hóa mềm đá 22TCVN4198-95 22TCVN4197-95 22TCVN4195-95 22TCVN4202-95 22TCVN4196-95 22TCVN4201-95 22TCVN4200-95 22TCVN4199-95 22TCN57-84 22TCN57-84 22TCN57-84 22TCN57-84 22TCN57-84 22TCN57-84 22TCN57-84 22TCN57-84 22TCN57-84 Phép thử tiêu lý bê tông xi măng - Khối lượng riêng - Độ sụt - Khối lượng thể tích BTXM - Cường độ chịu nén TCVN 3112-93 TCVN 3106-93 TCVN 3108-93 TCVN 3118-93 - Xác định cường độ BTXM súng bật nảy TCXD 162-97 Phép thử vật liệu cát - Khối lượng riêng TCVN 339-86 - Khối lượng thể tích độ xốp TCVN 340-86 - Độ ẩm TCVN 341-86 - Thành phần cỡ hạt mô đuyn độ lớn TCVN 342-86 - Hàm lượng chung bụi, bùn sét TCVN 343-86 Việc giám sát kiểm tra thực thường xuyên trình thi công - Kiểm tra giám sát công việc thi công hạng mục: - Kiểm tra cao độ kích thước hình học kết cấu - Kiểm tra độ phẳng thước m - Kiểm tra kích thước mặt cắt so với thiết kế - Kiểm tra chất lượng cơng trình khuất - Kiểm tra thiết bị thi công Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … - Kiểm tra chất lượng vật liệu Biện pháp tổ chức - Quản lý: Thành lập tổ KCS chịu lãnh đạo trực tiếp phòng KCS cơng ty thành viên gồm : + Kỹ sư KCS ( Thuộc phòng KH-KT) cơng ty : Tổ trưởng + Kỹ sư -Trưởng ban huy công truờng : Thành viên + Kỹ sư giám sát thi công : Thành viên + Kỹ sư phụ trách phận thí nghiệm : Thành viên Trang bị kỹ thuật kiểm tra trường: Số Loại dụng cụ phục vụ thí Tính Nước sản Số Chất T.T nghiệm trường nàng kỹ xuất lượng lượng thuật sử dụng Máy kinh vĩ Cao đạc Nhật 01 Tốt Máy thủy bình Đo cao Nhật 01 ‘’ Khuôn lấy mẫu bê tông Lấy mẫu V.Nam 02 ‘’ Cân kiểm tra độ sụt KT độ sụt Thước kẹp KT chi tiết ‘’ 01 ‘’ Pan me “ ‘’ 01 ‘’ Thước dây 50m “ ‘’ 01 ‘’ Ni vô kỹ thuật “ Nhật 01 ‘’ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC CƠNG TY PHỊNG KCS CÔNG TY TỔ KCS CÔNG TRƯỜNG BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG BỘ PHẬN THÍ NGHIỆM CÁC ĐỘI TRƯỞNG VÀ CÁC C.B.K.T ĐỘI CÔNG TRƯỜNG 5.1 Nhiệm vụ tổ KCS công trường: - Phối hợp chặt chẽ với kỹ sư tư vấn giám sát + tư vấn thiết kế nhằm tạo sản phẩm đạt chất lượng cao Giám sát, đôn đốc việc thực nghiêm túc quy Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … trình quy phạm thi cơng, nội dung đồ án thiết kế cơng trường Đo đạc, thí nghiệm đảm chất lượng cơng trình Đây cơng tác thường xuyên, liên tục thực suốt trình tổ chức thi cơng - Cơng tác thí nghiệm nhằm xác định đảm bảo chất lượng cơng trình bao gồm: + Lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu, Giám sát kiểm tra cho phép nhập vào cơng trình loại vật liệu đủ tiêu chuẩn + Kiểm tra cấp phối loại vật liệu, Lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm cấu kiện + Kiểm tra tiêu chuẩn trang thiết bị thi công công trường, khả đáp ứng phục vụ thực kế hoạch tiến độ thi công đề + Kiểm tra móng + Kiểm tra kích thước mặt cắt so với thiết kế + Kiểm tra chất lượng cơng trình khuất + Kiểm tra biện pháp thi cơng an tồn lao động so với thiết kế tổ chức thi cơng trình duyệt 5.2 Trách nhiệm thành viên: * Ban huy công trường: Người chịu trách nhiệm cao trưởng ban huy cơng trường có trách nhiệm tổ chức điều hành phận KCS, phận thí nghiệm, giám sát, quản lý chất lượng cơng trình đảm bảo đơn vị thi cơng quy trình, quy phạm, tiến độ, tạo sản phẩm có chất lượng cao, an toàn lao động Phối hợp với quan chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế tổ chức nghiệm thu sản phẩm xây lắp xử lý tình xảy q trình tổ chức thi cơng * Bộ phận KCS: Có trách nhiệm quản lý chất lượng trường, chất lượng loại sản phẩm, vật liệu đưa vào cơng trường, sản phẩm xây lắp hồn thành, quản lý chứng thí nghiệm, lập báo cáo gửi ban huy công trường, quan chủ đầu tư đơn vị tư vấn giám sát Đôn đốc thực kế hoạch tiến độ thi công cấp có thẩm quyền phê duyệt, ghi nhật ký thi công công trường, tổng hợp số liệu làm báo cáo ngày, báo cáo tuần, đệ trình kế hoạch thi công chi tiết giai đoạn * Bộ phận thí nghiệm: Có trách nhiệm lấy mẫu, bảo quản mẫu, thí nghiệm xác định xác tiêu lý cuả các loại vật liệu đưa vào cơng trường, sản phẩm xây lắp hồn thành , làm báo cáo gửi phận KCS ban huy công trường * Các đội trưởng đội thi cơng cán KT đội: Có trách nhiệm thực xác cẳc nhiệm vụ ban huy công trường giao, xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm xây lắp, biên pháp an toàn lao động, trình ban huy cơng trường để thực Phối hợp phần thí nghiệm lấy mẫu sản xây lắp kiểm tra chất lượng, chịu giám sát tuyệt đối phận KCS, ghi nhật ký thi công chi tiết hạng mục, cơng việc giao II HỒN THIỆN, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CƠNG TRÌNH: Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … Cơng tác hồn thiện: Kiểm tra tồn hạng mục cơng trình thi cơng, hồn thiện hạng mục thiếu sót, vệ sinh tồn khu vực cơng trình, giải phóng mặt trả lại trạng trước thi công Được tiến hành công tác xây dựng hạng mục hoàn thành, bao gồm: + San trả lại mặt cho địa phương + Dọn dẹp toàn vật liệu thừa đổ đến nơi quy định + Tháo dỡ cơng trình phụ tạm phục vụ thi công để trả lại mặt cho địa phương + Di chuyển máy móc thiết bị, nhân lực khỏi cơng trường Hồn thiện tồn vẽ hồn cơng, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thi cơng cơng trình Nghiệm thu bàn giao cơng trình: Sau hồn thành công tác dọn dẹp công trường thông qua ý kiến kỹ sư TVGS, Chủ đầu tư tiến hành mời Hội đồng nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng Cơng tác nghiệm thu: Trong q trình thi cơng cơng tác nghiệm thu ẩn dấu nghiệm thu khối lượng thực kịp thời phù hợp với yêu cầu thi cơng đơn vị Thực theo quy trình, quy phạm Bộ Giao thông vận tải hành, dẫn kỹ sư TVGS,…trình tự theo Quyết định số 46/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Phối hợp với Chủ đầu tư quan chức tiến hành công tác nghiệm thu bàn giao cơng trình cho đơn vị sử dụng III CƠNG TÁC BẢO HÀNH: - Chế độ bảo hành cơng trình thực theo quy chế bảo hành xây lắp công trình áp dụng theo quy định hành - Thời gian bảo hành cơng trình 12 tháng - Kinh phí bảo hành cơng trình 5% giá trị lý hợp đồng - Chế độ bảo hành công trình trách nhiệm doanh nghiệp xây dựng chủ đầu tư chất lượng cơng trình trước pháp luật Doanh nghiệp có trách nhiệm sửa chữa hư hỏng gây thời gian bảo hành - Sau 12 tháng bảo hành công trình khơng có cố hư hỏng, bên A cấp giấy chứng nhận hết thời gian bảo hành cơng trình gửi thơng báo cho ngân hàng tháo khốn việc bảo lãnh thực hợp đồng ngân hàng gửi chi phí bảo hành cho nhà thầu theo quy định nhà nước / Kon Tum, ngày tháng năm 2019 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ DỰ THẦU Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … ... tiến độ vượt lũ Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … CHƯƠNG IV - BIỆN PHÁP THI CƠNG I U CẦU CHUNG Thi cơng cơng trình phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Biện pháp thi cơng phải tn theo Quy... lập biện pháp thi công chi tiết yêu cầu kỹ thuật kèm theo thuyết minh biện pháp thi công 5.2 Kết luận Nhà thầu chúng tơi đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực thi cơng cơng trình thủy lợi. .. xây dựng, đảm bảo thuận lợi cho cơng tác thi cơng, an tồn cho người, máy thi t bị công trường khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng thi công xây dựng Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số … 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP THI CÔNG THUỶ LỢI (ĐẤU THẦU THỰC TẾ), BIỆN PHÁP THI CÔNG THUỶ LỢI (ĐẤU THẦU THỰC TẾ), I. Tổ chức nhân lực trên công trường, a. Dự trù nhân lực:, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:, CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÀN GIAO VÀ, Qui trình, qui phạm áp dụng:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn