CÁC TRUNG GIAN tài CHÍNH

4 183 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 23:32

CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH I KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Khái niệm Trung gian tài tổ chức kinh doanh lĩnh vực tài chính- tiền tệ Hoạt động chủ yếu thường xuyên huy động nguồn vốn nhàn rỗi KTXH hình thức tiền gửi, phí bảo hiểm… Sau sử dụng nguồn vốn huy động đề cấp tín dụng thực hoạt động đầu tư tài hoạt động kinh doanh khác , nhằm mục đích lợi nhuận Hay nói cách khác Các trung gian tài tổ chức tài thực chức dẫn vốn từ người có vốn tới người cần vốn Tuy nhiên không dạng tài trực tiếp người cần vốn người có vốn trao đổi trực tiếp với thị trường tài chính, trung gian tài thực dẫn vốn thông qua cầu nối Nghĩa người cần vốn muốn có vốn phải thơng qua người thứ ba, tổ chức tài gián tiếp hay tổ chức tài trung gian Đặc điểm - Về hình thức kinh doanh:các trung gian tài sở kinh doanh tiền tệ giấy tờ có giá tổ chức hoạt động để đạt mục đích sinh lợi định Các yếu tố đầu vào -Đất đai -Lao động -Vốn tiền -Quản lý - - CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Các đầu -Huy động khoản tiền tiết kiệm -Cho vay -Các dịch vụ tài khác Tiến trình tạo sản phẩm đầu trung gian tài gồm hai giai đoạn +GĐ 1: Huy động tiết kiệm từ người thừa vốn +GĐ 2: Chuyển số vốn tiết kiệm cho người cần vốn cuối Về phương thức luân chuyển vốn: Vốn vận động trình kinh doanh trung gian tài vận động theo cơng thức T-T’ mà khơng có xuất hàng hóa Các trung gian tài đảm nhận hoạt động trung gian sau: + Trung gian mệnh giá : huy động khoản tiền tiết kiệm có quy mơ nhỏ tập trung thành quỹ cho vay có quy mơ lớn để tài trợ cho người cần vốn +Trung gian rủi ro ngầm định: phát hành loại chứng khốn thứ cấp tương đối an tồn dễ lưu hoạt để thu hút tiền tiết kiệm người không chấp nhận rủi ro Đồng thời trung gian tài lại chấp nhận chứng khốn sơ cấp có rủi ro cao cho người cần vốn phát hành +Trung gian kỳ hạn: Huy động khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn khác nhau, sau tài trợ cho người cần vốn với kỳ hạn khác + Trung gian khoản: trung gian tài chuyển đổi loạt chứng khốn lưu hoạt thành tiền +Trung gian thơng tin: Cung cấp thông tin đánh giá khả củ người cần vốn cuối để đánh giá và đặt vốn đầu tư cách hiệu Phân loại Căn vào đặc điểm hoạt động, kinh tế thị trường xuất loại hình trung gian tài chủ yếu: -Ngân hàng thương mại -Các loại quỹ tiết kiệm -Các quỹ tín dụng -Các cơng ty bảo hiểm -Các cơng ty tài -Các loại quỹ hỗ tương Căn vào mức độ thực chức trung gian, định chế trung gian tài chia thành ba loại: -Các định chế nhận tiền gửi: Đây định chế tài hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi từ tổ chức, cá nhân, sau sử dụng vốn để cung cấp khoản khoản nợ +Các ngân hàng thương mại +Các tổ chức tiết kiệm +Các hiệp hội cho vay tiết kiệm +Các ngân hàng tiết kiệm hỗ tương -Các định chế tiết kiệm theo hợp đồng: Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng thu nhận vốn theo định kỳ sở hợp đồng thỏa thuận với khách hàng đầu tư chúng vào thị trường dạng chứng khoán vốn, chứng khốn nợ +Các cơng ty bảo hiểm +Các quỹ hưu trí -Các định chế trung gian đầu tư: huy đọng vốn cách phát hành tín phiếu, trái phiếu sau mua danh mục đầu tư thị trường tài Đặc trưng tổ chức huy động vốn trung dài hạn để đầu tư vào lĩnh vực chun mơn hóa mà họ có lợi để giảm áp lực cạnh tranh từ phía ngân hàng +Các loại quỹ đầu tư/quỹ hỗ tương: Loại định chế huy động vốn cổ đông việc phát hành cổ phiếu sử dụng số tiền thu đầu tư vào lĩnh vực chứng khốn Còn quỹ hỗ tương tập trung vốn nhiều cổ đông riêng rẽ, vốn, qua đầu tư vào danh mục có quy mơ lớn với chi phí thấp +Các quỹ hỗ tương thị trường tiền tệ: Đây loại hình tương đối Cũng giống quỹ hỗ tương chừng mực có chức định chế tiền gửi Các quỹ hỗ tương thị trường tiền tệ thực huy động vốn cách bán cổ phiếu sau sử dụng nguồn vốn mua công cụ TTTT +Các cơng ty tài II CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Chức a) Chức tạo vốn: Để có vốn cho vay đầu tư, tổ chức tài trung gian huy động vốn tạm thời nhàn rỗi kinh tế hình thành quỹ tập trung Thơng qua việc huy động vốn nhàn rỗi chủ thể thừa vốn kinh tế, tổ chức tài trung gian mang lại thu nhập cho chủ thể thừa vốn này, đồng thời tạo thu nhập cho thân tổ chức tài trung gian thông qua chênh lệch hiệu từ hoạt động đầu tư vốn chi phí huy động vốn b) Chức cung ứng vốn cho kinh tế: kinh tế, bên cạnh chủ thể thừa vốn có chủ thể thiếu vốn Họ doanh nghiệp, nhà nước, tổ chức, cá nhân ngồi nước Thơng qua hoạt động cho vay đầu tư , tổ chức tài trung gian thực tài trợ vốn đầy đủ, kịp thời cho chủ thể thiếu vốn c) Chức kiểm soát : Nhằm giảm tới mức tối thiểu vấn đề lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức thông tin không cân xứng gây tổ chức tài trung gian tiến hành kiểm tra, kiểm soát thường xuyên định kỳ trước, sau vay chủ thể cần vốn Vai trò - Làm giảm chi phí giao dịch xã hội Chi phí giao dịch vốn Các trung gian tài có khả giảm chi phí giao dịch trình lưu chuyển vốn nhờ vào tính kinh tế quy mơ hoạt động lớn tính chuyên nghiệp cao Với lợi nguồn vốn huy động lớn, trung gian tài giảm chi phí giao dịch tính đồng vốn Chẳng hạn thị trường chứng khốn, tỷ lệ phí mơi giới giảm dần giá trị chứng khốn mua bán tăng lên Do đó, trung gian tài quỹ đầu tư mua bán chứng khoán với khối lượng lớn thị trường chịu chi phí mơi giới tính đồng vốn đầu tư thấp nhiều so với nhà đầu tư riêng lẻ Chẳng thế, nhờ vào quy mô vốn lớn, trung gian tài đa dạng hoá danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro mà khơng làm tăng chi phí nhiều nhà đầu tư riêng lẻ Chi phí quản lý tính đồng vốn giảm đáng kể quy mô vốn đầu tư lớn Hoạt động với quy mô lớn tạo điều kiện để trung gian tài đầu tư vào hệ thống máy tính đắt tiền dùng cho quản lý tiến hành hàng triệu giao dịch mà đảm bảo chi phí tính giao dịch mức thấp Tính chuyên nghiệp yếu tố làm giảm chi phí giao dịch Do chuyên hoạt động lĩnh vực tiền tệ - tài chính, trung gian có nhiều kinh nghiệm để quản lý vốn hiệu mà đề giải pháp để giảm chi phí giao dịch nhằm nâng cao mức lợi nhuận Chi phí thơng tin Các trung gian tài chun hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ nên họ trang bị đầy đủ người cho vay đơn lẻ kiến thức kinh nghiệm, nhờ họ thu thập xử lý thơng tin hiệu hơn, giúp đánh giá xác mức độ rủi ro dự án xin vay, qua giảm thiểu nguy chọn lựa đối nghịch Hơn họ có khả kiểm sốt tốt q trình sử dụng vốn người vay, nhờ giảm bớt thiệt hại rủi ro đạo đức gây Không thế, trung gian tài khắc phục vấn đề "người nhờ xe", họ chủ yếu cung cấp vốn thông qua khoản cho vay trực tiếp khơng thơng qua việc mua chứng khốn Các khoản vay trực tiếp không mua bán thị trường nên nhà đầu tư khác lợi dụng Chi phí trung gian tài bỏ để mua thông tin giám sát hoạt động người vay nhằm giảm tình trạng thơng tin bất cân xứng đem lại cho họ lợi mà nhà đầu tư khác không bỏ tiền khơng thể có - Do chun mơn hóa thành thạo nghề nghiệp, tổ chức trung gian đáp ứng đầy đủ, xác kịp thời yêu cầu người cần vốn người có vốn dư thừa - Trung gian tài tạo khả huy động vốn thực tế để tài trợ cho hoạt động đầu tư tăng lên mức cao - Trung gian tài thực có hiệu dịch vụ tưvấn môi giới, tài trợ, trợ cấp phòng ngừa rủi ro ... hình trung gian tài chủ yếu: -Ngân hàng thương mại -Các loại quỹ tiết kiệm -Các quỹ tín dụng -Các cơng ty bảo hiểm -Các cơng ty tài -Các loại quỹ hỗ tương Căn vào mức độ thực chức trung gian, ... tiền gửi Các quỹ hỗ tương thị trường tiền tệ thực huy động vốn cách bán cổ phiếu sau sử dụng nguồn vốn mua công cụ TTTT +Các công ty tài II CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Chức...+ Trung gian khoản: trung gian tài chuyển đổi loạt chứng khốn lưu hoạt thành tiền +Trung gian thông tin: Cung cấp thông tin đánh giá khả củ người cần vốn cuối để đánh giá và đặt vốn đầu tư cách
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC TRUNG GIAN tài CHÍNH, CÁC TRUNG GIAN tài CHÍNH

Từ khóa liên quan