Đồ án tốt nghiệp nguyễn đình lý

121 21 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 13:45

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÔ PHỎNG TRUYỀN TẢI HVDC-CSC VÀ HVDCVSC TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN PHẦN MỀM PSS/E Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN ĐĂNG TOẢN Sinh viên thực hiện: Ngành : HỆ THỐNG ĐIỆN Chuyên ngành : Lớp : Khoá : NGUYỄN ĐÌNH LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN Đ5H4 2010-2015 Hà Nội, tháng năm 2015 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, ngày công nghệ truyền tải điện có bước tiến lớn kỹ thuật Sự áp dụng kỹ thuật điện tử công suất vào lĩnh vực truyền tải điện tạo thiết bị công nghệ hỗ trợ đắc lực cho hệ thống truyền tải điện Một loại cơng nghệ phải kể đến cơng nghệ truyền tải điện chiều HVDC Đây loại công nghệ triển khai nhiều nơi giới Nó bao gồm cơng nghệ truyền tải điện nguồn dòng HVDC-CSC cơng nghệ truyền tải điện nguồn áp HVDC-VSC Chúng chưa giảng dạy sâu nghiên cứu Việt Nam Chính đồ án tốt nghiệp “ Mô truyền tải HVDC-CSC HVDCVSC hệ thống điện phần mềm PSS/E” thực nhằm đáp ứng phần vào yêu cầu Đồ án gồm phần: Phần I: Mô truyền tải HVDC-CSC HVDC-VSC hệ thống điện phần mềm PSS/E Phần II: Thiết kế trạm biến áp treo 320 kVA-22/0,4 kV Trong trình thực hiên đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp q thầy bạn Hy vọng đồ án tài liệu hữu ích cho cơng tác học tập nghiên cứu trường Đại học Điện Lực nước Người thực hiện: Nguyễn Đình Lý GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đồ án này, tơi gặp khơng khó khăn Qua tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Đăng Toản – giảng viên hướng dẫn dẫn giúp đỡ tơi suất q trình thực hiện đồ án Tôi xin cảm ơn tới người thân gia đình động viên hỗ trợ chúng tơi để hồn thành tốt đồ án Nhờ hỗ trợ đắc lực mà đồ án hồn thành Lời cuối em xin gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô giáo suất năm học tận tình giảng dạy giúp đỡ để chúng tơi có ngày hơm Người thực hiện: Nguyễn Đình Lý GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm GVHD GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản tháng năm SVTH: Nguyễn Đình Lý MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH 16 KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 21 PHẦN I: MÔ PHỎNG TRUYỀN TẢI HVDC-CSC VÀ HVDC- VSC TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN PHẦN MỀM PSS/E 22 CHƯƠNG LỊCH SỬ VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA TRUYỀN TẢI HVDC TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Lịch sử kỹ thuật truyền tải điện chiều cao áp HVDC 1.1.1 Buổi sơ khai truyền tải điện chiều HVDC 1.1.2 Sự phát triển van 1.2 Những dự án ứng dụng truyền tải HVDC điển hình giới 1.3 Kết luận chương CHƯƠNG 2.1 CÔNG NGHỆ HVDC-CSC Sơ lược HVDC CSC 2.1.1 Cấu hình hệ thống HVDC CSC 2.1.2 Các kiểu liên kết 12 2.2 Điều khiển hệ thông HVDC CSC 14 2.2.1 Đặc tính điều khiển loại điều khiển 14 2.2.1.1 Đặc tính điều khiển 14 2.2.1.2 Các loại điều khiển 16 2.3 Sóng hài 23 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 2.3.1 Sóng hài phía xoay chiều AC 23 2.3.2 Sóng hài phía chiều DC 27 2.3.3 Bộ lọc tích cực.(Active filter) 30 2.3.3.1 Bộ lọc tích cực phía xoay chiều 30 2.3.3.2 Bộ lọc tích cực phía chiều 32 2.4 Sự cố bảo vệ 33 2.4.1 Các dạng cố chuyển đổi 33 2.4.1.1 Sập nghịch lưu (Commutation failure) 33 2.4.1.2 Phóng điện ngược (Arcback) 35 2.4.2 Bảo vệ 35 2.4.2.1 Bảo vệ van 35 2.4.2.2 Bảo vệ thông qua hệ thống điều khiển chiều 40 2.5 Kết luận chương 44 CHƯƠNG CÔNG NGHỆ HVDC -VSC 45 3.1 HVDC-VSC gì? 45 3.2 Cấu hình HVDC-VSC 45 3.3 Khả truyền tải công suất 49 3.4 Phương thức điều khiển HVDC –VSC 51 3.5 Kết luận chương 55 CHƯƠNG MÔ PHỎNG HVDC-CSC VÀ HVDC-VSC TRÊN HTĐ NHỎ 4.1 56 Mô HVDC- CSC 56 4.1.1 Mô tĩnh 56 4.1.2 Mô động 58 4.2 Mô HVDC –VSC 61 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 4.2.1 Mơ tĩnh 61 4.2.2 Mô động 63 4.3 Kết mô 63 4.3.1 Kết 63 4.3.2 Nhận xét 66 4.4 Kết luận chương 67 PHẦN II: THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP TREO 320kVA – 22/0,4 kV 68 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TRẠM BIẾN ÁP 70 5.1 Lựa chọn máy biến áp 70 5.2 Giới thiệu trạm biến áp 70 5.3 Kết luận chương 71 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT 72 6.1 Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất 72 6.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất 73 6.2.1 Bù cosφ tự nhiên 73 6.2.1.1 Thay động thường xuyên vận hành non tải động có cơng suất nhỏ 73 6.2.1.2 Giảm điện áp động mang tải 74 6.2.1.3 Hạn chế động không đồng chạy không tải 74 6.2.1.4 Nâng cao chất lượng sửa chữa động không đồng 74 6.2.1.5 Thay chuyển đổi máy biến áp 74 6.2.2 Bù cosφ nhân tạo 75 6.2.2.1 Máy bù đồng bụ 75 6.2.2.2 Tụ bù 75 6.3 Kết luận chương 75 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý CHƯƠNG TÍNH TỐN NGẮN MẠCH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP 76 7.1 Tính tốn ngắn mạch phía cao áp 76 7.2 Lựa chọn kiểm tra thiết bị điện cao áp 78 7.2.1 Lựa chọn chống sét van 78 7.2.2 Lựa chọn cầu chì tự rơi 78 7.2.3 Lựa chọn sứ đứng trung áp 79 7.3 Kết luận chương 79 CHƯƠNG TÍNH TỐN NGẮN MẠCH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ HẠ ÁP 8.1 80 Tính tốn ngắn mạch phía hạ áp 80 8.1.1 Lựa chọn cáp 80 8.1.2 Lựa chọn áp tô mát tổng 81 8.1.3 Tính tốn ngắn mạch 81 8.2 Lựa chọn kiểm tra thiết bị điện hạ áp 82 8.2.1 Lựa chọn góp hạ áp 82 8.2.2 Lựa chọn thiêt bị đo đếm điện 84 8.2.3 Lựa chọn máy biến dòng BI 84 8.2.4 Lựa chọn sứ đứng hạ áp 85 8.3 Kết luận chương 85 CHƯƠNG 9.1 TÍNH TỐN NỐI ĐẤT CHO TRẠM BIẾN ÁP .87 Tính tốn điện trở cọc 88 9.1.1 Tính điện trở cọc 88 9.1.2 Tính điện trở 89 9.2 Tính tốn điện trở nối đất 89 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 9.3 Kết luận chương 90 PHỤ LỤC 2: THAM SỐ TĨNH VÀ ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG DÂY HVDCCSC 92 PHỤ LỤC 3: THAM SỐ TĨNH VÀ ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG DÂY HVDCVSC 94 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG TĨNH 96 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG ĐỘNG CÁC THÔNG SỐ 99 PHỤ LỤC 6: BẢN VẼ TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Tiếng Việt: 103 Tiếng Anh: 103 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 90 Trong  t ,  c hệ số sử dụng cọc, phụ thuộc vào tỷ số a/l số cọc vòng n Ở ta có tỷ số a/l = 2,5/2,5=1, số cọc n=6 Tra bảng tr83 bảng trang 84 sách “Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp” [7] ta c  0,65 ,t  0, Thay số vào ta được: Rnđ  Rc  Rt 17,582  7, 26   3, 61( ) Rc t  n  Rt c 17,582  0,   0, 65  7, 26 Rõ ràng Rnđ  3, 61  4 nên thỏa mãn điều kiện nối đất 9.3 Kết luận chương Mỗi trạm điện cần phải tính tốn nối đất để phục vụ cho làm việc an toàn người thiết bị cơng tác vận hành bình thường trạm trạm điện Cơng việc tính tốn nối đất trạm hạ áp thực đơn giản quy mơ phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật kỹ thuật đề GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 91 PHỤ LỤC 1: THƠNG SỐ CƠ BẢN CỦA HTĐ VÙNG, MÁY PHÁT Thông số máy phát điện: Bảng PL 1: Thông số máy phát điện Nút Loai nút PV PV Slack PV Máy phát S MVA 900 900 900 900 P MW 700 700 700 |Et| pu 1,03 1,01 1,03 1,01 δ Độ -6,8 Qmax Qmin Mvar Mvar 500 500 500 500 -300 -300 -300 -300 Thông số tải kháng: Bảng PL 2: Thông số tải kháng nut nút Nút PL 967 1767 QL 100 100 QC 200 350 Thông số MBA đường dây:  Máy biến áp có tổng trở Z = 0+j0.015 pu 900MVA, cấp điện áp 20/230 kV  Tham số đường dây đơn vị tương đối 100 MVA, 230 kV là: r=0,0001 pu/km; xL=0,001pu/km; bC = 0,00175pu/km GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 92 PHỤ LỤC 2: THAM SỐ TĨNH VÀ ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG DÂY HVDC-CSC Tham số tĩnh thẻ “Lines”: Bảng PL 3: Tham số tĩnh thẻ “Lines” PSS/E Parameter Line Name Control Mode Rdc [Ω] Rcmp [Ω] Delti [p.u.] Setval [MW] Vschedule [kV] Dcvmin [kV] Vcmode [kV] Metered CCC Itmax Ccc Accel Value Pole_1 Power 5,5 2,75 0,15 100 80 57,7 I 20 Parameter Line Name Control Mode Rdc [Ω] Rcmp [Ω] Delti [p.u.] Setval [MW] Vschedule [kV] Dcvmin [kV] Vcmode [kV] Metered CCC Itmax Ccc Accel Value Pole_2 Power 5,5 2,75 0,15 100 80 57,7 I 20 Tham số tĩnh thẻ “converters” Bảng PL 4: Tham số tĩnh thẻ “converters” PSS/E Parameter Bus Number Max Firing Angle [o] Min Firing Angle [o] Bridges in Series Primary Base [kV] Commutating Resistance [Ω] Commutating Reactance [Ω] Measuring Bus Trans Ratio [pu] Tap Setting [pu] Max Tap Setting [pu] Min Tap Setting [pu] Tap Set [pu] Reactance of CCC [Ω] AC Tx From Bus AC Tx To Bus AC Tx Id GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản Rectifier Inverter 20 20 10 15 2 230 230 0 1 0 0,15 0,15 1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,00625 0,00625 0 0 0 1 SVTH: Nguyễn Đình Lý 93 Tham số động mơ hình CDC4T: Bảng PL 5: Tham số động mơ hình CDC4T PSS/E Parameter ALFDY (degrees) GAMDY (degrees) TVDC (sec) TIDC (sec) VBLOCK (pu) VUNBL (pu) TBLOCK (sec) VBYPAS (kV) VUNBY (pu) TBYPAS (sec) RSVOLT (kV) RSCUR (amps) VRAMP (pu/sec) CRAMP (pu/sec) C0 (amps) V1 (kV) C1 (amps), >= C0 V2 (kV) C2 (amps) V3 (kV) C3 (amps) TCMODE (sec) GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản Value 15 0,05 0,05 0,6 0,65 0,1 0,6 0,65 0,1 29 228,8 5 187,5 14,4 375 48 1250 48 1250 0,1 SVTH: Nguyễn Đình Lý 94 PHỤ LỤC 3: THAM SỐ TĨNH VÀ ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG DÂY HVDC-VSC Tham số tĩnh thẻ “Lines”: Bảng PL 6: Tham số tĩnh thẻ “Lines” liên kết VSC PSS/E Parameter Line Name Control Mode Rdc (Ω) Value ONE_POLE In-service 5,5 Tham số tĩnh thẻ “converters”: Bảng PL 7: Tham số tĩnh thẻ “converters” liên kết VSC PSS/E Parameter Bus Number DC Control Type DC Setpoint (kV or MW) AC Control Mode AC Setpoint (pu or pf) A Loss (kW) B Loss (kW/A) Min Conv Loss (kW) MVA Rating AC Current Rating (A) PWR Weighting Fraction Max Reactive Power Min Reactive Power RMPCT (%) Remote Bus Number Rectifier 12 kV 80 Voltage 1,00 985,4 0,35 304 1740 106 -150 100 Inverter 13 MW 200 Voltage 1,00 985,4 0,35 304 1740 106 -150 100 Tham số máy biến áp lựa chọn cho đầu liên kết VSC: Bảng PL 8: Tham số MBA lựa chọn cho VSC Từ nút 13 Tới nút 12 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản Công suất{MVA] 300 300 Tỷ số 230/80 80/230 Xt% 7 X(pu):100MVA 0,0233 0,0233 SVTH: Nguyễn Đình Lý 95 Tham số động liên kết HVDC-VSC cho mơ hình VSCDCT: Bảng PL 9: Tham số động mơ hình VSCDCT PSS/E Tpo_1 AC_VC_Limits_1 AC_Vctrl_kp_1 Tac_1 Tacm_1 Iacmax_1 Droop_1 VCMX_1 XREACT_1 QMAX_1 QMIN_1 AC_VC_KT_1 AC_VC_KTP_1 Tpo_2 AC_VC_Limits_2 AC_Vctrl_kp_2 Tac_2 Tacm_2 Iacmax_2 Droop_2 VCMX_2 XREACT_2 QMAX_2 QMIN_2 AC_VC_KT_2 AC_VC_KTP_2 Tpo_DCL Tpo_lim GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản 0,05 2,4 0,01 0,01 1,07 0,17 106 -150 1,2 0,05 2,4 0,01 0,01 1,07 0,17 106 -150 1,2 0,05 0,05 SVTH: Nguyễn Đình Lý 96 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ MƠ PHỎNG TĨNH Kết mơ tĩnh có liên kết HVAC: Hình PL 1: Dòng cơng st điện áp mô tĩnh trường hợp có liên kết HVAC vùng GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 97 Kết mô tĩnh thay đường dây HVAC đường dây HVDC-CSC: Hình PL 2: Dòng cơng suất điện áp mô tĩnh trường hợp có liên kết HVDC-CSC lưỡng cực ± 80 kV GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 98 Kết mô tĩnh thay đường dây HVAC đường dây HVDC-VSC: Hình PL 3: Dòng cơng suất điện áp mô tĩnh trường hợp có liên kết HVDC-VSC ± 80 kV GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 99 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ MƠ PHỎNG ĐỘNG CÁC THƠNG SỐ Hình PL 4: Công suất phản kháng nút trường hợp VSC ơn định gần tực sau loại bỏ cố ( đường màu đỏ) Hình PL 5: Công suât phản kháng nút GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 100 Hình PL 6: Công suất tác dụng đường dây 7-8 mạch Hình PL 7: Cơng suất tác dụng đường dây 8-9 mạch GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 2000 1500 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản 1000 3500 10 12 A 2600 10 Mặt TBA 11 Mặt đứng 13 11 12 A-A Mặt đứng bên TRẠM BIẾN ÁP KIỂU TREO 22/0,4 KV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Thứ tự kWh 15 17 14 16 10 18 A Nguyễn Đình Lý A A Ð? ng 3EG1(SIEMENS) C710-211PB(CHANCE) ÐDK 22kV 24kVCD460 V Trường Đại học Điện Lực- Khoa HTĐ- Lớp Đ5H4 Tỷ lệ: 1/1000 Trạm biến áp kiểu treo 22/0,4 kV 3x240+95(LENS) NS600E Ð?ng 40x4 NS400E Đông Anh 320 kVA - 22/0,4 kV GVHD TS Nguyễn Đăng Toản SV Dây dẫn Sứ trung áp Sứ chuỗi 22 kV Chống sét van Cầu trì tự rơi Cột bê tông ly tâm Thanh dẫn Dây tiếp đòa Tủ hạ áp Máy biến áp Giàn thao tác Xà đỡ máy biến áp Thang trèo Cáp tổng hạ áp Áp tô mát tổng Thanh góp hạ áp Áp tô mát nhánh Cáp hạ áp Thống kê thiết bò trạm biến áp Thiết bò Loại Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp 101 PHỤ LỤC 6: BẢN VẼ TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA 3000 12000 SVTH: Nguyễn Đình Lý GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản 0,7m Cấu trúc theo mặt cắt dọc cọc tiếp đòa 2,5m 2,5m Thép góc L60×60×6 Thanh dẹt 40×4 Bề mặt đất m1, 5m Nguyễn Đình Lý Trường đại học Điện Lực- Khoa HTĐ-Lớp Đ5H4 GVHD TS Nguyễn Đăng Toản Hệ thống tiếp đòa cho trạm 22/0,4 kV Thanh dẹt 2.5 SV Cấu trúc mặt cắt hệ thống tiếp đòa 2,5m Trạm biến áp Cọc thép góc HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHO TRẠM 22/0,4 kV 102 SVTH: Nguyễn Đình Lý 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh “ Điện tử công suất”, Nhà xuất KH&KT, 2004 Lê Văn Doanh, Nguyên Thế Công, Trần Văn Thịnh, “ Điện tử công suất-Lý thuyết , thiết kế, ứng dụng, Tập 2”, Nhà xuất KH&KT, 2005 PSG.TS Nguyễn Thương Ngô, “ Lý thuyết điều khiển tự động thông thường đại, Hệ tuyến tính, Quyển 1”, Nhà xuất KH&KT, 2009 Nguyễn Văn Long, “Đồ án nhà máy điện trạm biến áp, chương 8”, Đại học Điện Lực, 2010 Ngô Hồng Quang, “Sổ tay lựa chọn tra cứu thiết bị điện từ 0,4-500kV”; Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà nội, 2002 Ngơ Hồng Quang, “Giáo trình cung cấp điện – Dùng cho trường cao đẳng kỹ thuật”; Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2012 Nguyễn Thị Minh Chước, “Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp”; Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2005 Tiếng Anh: Edward Wilson Kimbark, “ Direct Current Transmission, Vol.1”, Willey& Sons, Inc, 1971 Chan-Ki Kim, Vijay K Sood, Gil-Soo Jang, Seok-Jin Lee, “ HVDC Transmission Power Conversion Applications in Power System”, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2009 “ HVDC Light – It ‘s time to connect”, ABB public, 2012 Vijay K Sood, “ HVDC And Facts Controllers- Applications of Static Converters in Power Systems”, Kluwer Academic public, 2004 CUIQING DU, “ VSC-HVDC for Industrial Power Systems”, Chalmers University of Technology, Goteborg, Swenden, 2007 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý 104 J Arrillaga, Y H Liu, N.R Watson “Flexible Power Transmission – The HVDC Options”, John Wiley & Sons, Ltd, 2009 “ HVDC studies and Applications”, ABB public, 2007 Juan Julián Peiró Pa, “ Offshore Wind Energy Integration in the European Power System”, CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Göteborg, Sweden, 2008 J Arrillaga; “High Voltage Direct Current Transmission”, second edition, ISBN 85296 941 4, The Institution of Electrical Engineers, 1998 10 Raphael Boinne, “ Stability Studies of an Offshore Wind Farms Cluster Connected with VSC-HVDC Transmission to the NORDEL Grid”, Norwegian University of Science and Technology, Department of Electrical Power Engineering, April 2009 11 Jỗo Filipe Glória de Jesus, “ Grid Architectures for Offshore Energy Parks, High Voltage Direct Current Voltage Source Converters (HVDC VSC)”, Tecnico Lisboa, 2010 12 Per-Erik Björklund, Kailash Srivastava, William Quaintance, “ Hvdc Light Modeling for Dynamic Performance Analysis”, 1­4244­0178­X/06 IEEE paper ©, 2006 13 Yuriy Kazachkov, Jay Senthil, “ HVDC modeling experience in PSS/E”, Siemens,Inc, 2011 14 Ralph Hendriks, Yuriy Kazachkov, Juergen Rittiger, Jay Senthil “ New PSS®E Dynamic Simulation Model for HVDC Plus”, Siemens Industry, Inc August 2012 15 “ PSS/E 33.4 Program Application Guide, Vol.1”, Siemens, Inc, 2013 16 “ PSS/E 33.4 Program Application Guide, Vol.2, Siemens”, Inc, 2013 17 Prabha Kundur, “Power System Stability and control”, McGraw-Hill, Inc, 1994 GVHD: TS Nguyễn Đăng Toản SVTH: Nguyễn Đình Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp nguyễn đình lý, Đồ án tốt nghiệp nguyễn đình lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn