skkn phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng anh hiệu quả

18 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 01:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số: Tên sáng kiến: “Phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng Anh hiệu quả” (Nguyễn Thị Thu Thảo, @THPT Lê Hồi Đơn) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: phương pháp giảng dạy Mơ tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp biết: Khi học tiếng Anh, muốn nghe nói tiếng Anh tốt để giao tiếp với người ngoại quốc nói tiếng Anh Trong tất sách giáo khoa cấp học có kĩ nghe Có thể nói thời gian học dài hầu hết học sinh cảm thấy “khơng thể chưa thể” nghe tiếng Anh hiệu Thậm chí có học sinh khơng thể nghe câu tiếng Anh giáo viên hỏi Có nhiều ngun nhân khiến em nghe khơng tốt tiếng Anh sợ nghe tiếng Anh, chưa xác định cách học phù hợp, chưa biết cách tạo môi trường học tiếng Anh, học từ vựng cách máy móc khơng cần thiết,… Hiện lần kiểm tra định kỳ học kỳ có yêu cầu kĩ nghe Do đó, rèn luyện kỹ nghe tốt giúp em học sinh đạt điểm cao lần kiểm tra 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: 3.2.1 Mục đích giải pháp: Trên sở nghiên cứu khó khăn mà học sinh gặp phải q trình học nghe tiếng Anh, giải pháp giúp học sinh định hướng việc học tiết kiệm thời gian để tự rèn luyện cho khả nghe tiếng Anh hiệu 3.2.2 Tính giải pháp: - Giới thiệu phương pháp tự rèn luyện khả nghe tiếng Anh hiệu - Áp dụng phạm vi lớp học khối lớp 10, 11, 12 áp dụng thường xuyên học sinh 3.2.3 Bản chất giải pháp: 3.2.3.1 Đối tượng khách thể nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng Anh hiệu - Khách thể nghiên cứu: 86 học sinh lớp 10A1 10A2 thuộc nhóm học sinh có trình độ từ yếu đến giỏi 3.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp trắc nghiệm: cho học sinh nghe nghe theo chủ đề Lần thứ tiến hành trước phổ biến yêu cầu học sinh vận dụng phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng Anh hiệu mà muốn nghiên cứu Lần thứ hai tiến hành sau phổ biến yêu cầu học sinh vận dụng phương pháp - Phương pháp thống kê toán học: xử lý số liệu thu cách tính phần trăm, tính điểm trung bình 3.2.3.3 Thời gian thực nghiên cứu: Từ 02/10/2017 đến 09/12/2017 3.2.3.4 Tiến hành khảo sát kết ban đầu: Tơi u cầu học sinh nghe hồn thành tập tương ứng (xem phụ lục 1) “Các em nghe chủ đề thường gặp” Sau nghe tơi u cầu, nhiều học sinh nói “sao nghe trời” Trong khoảng thời gian 10 phút em thực yêu cầu tôi, quan sát nhận thấy em không nghe gì, số em chưa chọn đáp án cả, số em chọn đáp án vơ tư – liên tục đa số đáp án sai, số em chọn hai đáp án mà thơi Sau em lại nói “cho nghe lần cơ”, “một lần cơ”, “tour lại cơ”…Thậm chí có số em ngồi thờ thẩn, ngơ ngác khơng biết Sau đó, tơi gợi ý cho em chổ cần phải nghe cho chủ đề em có chuyển biến chút Hết thời gian qui định tơi gọi em để kiểm tra phát thêm rằng, em toàn nghe lan man khơng hiểu nghe nói Sau tơi thu em chấm bài, lập bảng thống kê kết kiểm tra Kết sau: 10A1 (45 hs) (Lớp chọn) 10A2 (41 hs) (Lớp bản) Tổng (86 hs) Giỏi % Khá 11,1 10 0 5,8 12 % Trung bình 22, 4,9 14, 15 10 25 % 33, 24, 29, YếuKém % 15 33,3 29 70,7 44 51,2 Qua số liệu thống kê kiểm tra thứ nhất, ta thấy tỉ lệ học sinh yếu cao Nhìn chung lớp 10A1 lớp chọn nên tỉ lệ yếu thấp lớp 10A2, nhiên, tỉ lệ yếu lớp cao (trên 50%) 3.2.3.5 Giải pháp giải vấn đề: Bằng kinh nghiệm cá nhân tham khảo số sách, giới thiệu hướng dẫn học sinh phương pháp tự rèn luyện để nghe tiếng Anh hiệu sau: - Thứ nhất: Hãy lạc quan lên Hãy tự tin vào thân em mang cảm giác thiếu tự tin “em nghe không được”, “em nghe khơng hiểu”, “em lắm”, em có biết suy nghĩ tiêu cực khiến em cảm thấy nghe tiếng anh khó khăn, xa vời khơng thể nghe Thay em nói vậy, em nghĩ em lạc quan lên, điều em muốn, em tự tin làm em làm - Thứ hai: Kết hợp Các em nên tìm tài liệu vừa luyện nghe, đọc vừa luyện nói Ví dụ: “The Voice of American News / VOA”, youtube với phụ đề tiếng anh nghe hát tiếng anh (xem phụ lục 2) Sau có tài lệu em làm theo bước: - Bước 1: Các em nghe 2-3 lần khơng có phụ đề, tùy theo kiên trì mức độ khó - Bước 2: Các em mở phần tapescrip / phụ đề để đọc, nhớ đọc để hiểu khơng phải đọc để giải trí - Bước 3: Sau em nghe 2-3 lần rồi, đọc em nghe lại lần lần em dừng lại câu nói lại mà em vừa nghe (Shadowing) Lúc đầu em thấy vẹt em tự thấy nói nghe tốt em nói chắn em nghe Sau em tiến chút em dừng lại câu tiếp tục nâng dần số câu lên - Thứ ba: học từ lấy kiến thức Điều vày liên quan đến nội dung nghe Ví dụ, nghe thời tiết, em cần có từ kiến thức thời tiết như: nhiệt độ, nắng, mưa, ngày, tháng, năm, mùa so sánh thời tiết khác nhiều nơi,… Muốn nghe sức khỏe, em cần có từ kiến thức sức khỏe, đau, ốm, bệnh tật, khám bệnh,… Khác với việc rèn luyện kĩ đọc viết, rèn luyện kĩ nghe, em cần có sẵn từ để hiểu nghe nói cố gắng học thật nhiều từ đồng nghĩa Các em khơng có đủ thời gian để tra từ điển, tra sách giáo khoa hay chí khơng đủ thời gian để cố nhớ lại từ ngữ mà em biết hay học Sau gợi ý cách học từ để nhớ từ lâu: “Kiếm từ - Tiêu từ” • Kiếm từ: Khi luyện nghe, gặp từ chưa biết, từ có tần suất xuất nhiều lần em kiểm tra, ghi vào sổ tay học tiếng Anh đọc sách báo để lấy từ vựng kiến thức Các em chủ động nạp từ cho thân ngày • Tra từ: Các em tra xem từ có nghĩa cơng cụ uy tín như: Oxford, Cambridge Vdict để biết nghĩa tiếng việt, cách sử dụng từ từ điển, biết tình sử dụng từ tiếng anh • Sử dụng Google image để tìm hiểu từ vựng tập đốn từ vựng hình ảnh Học từ hình ảnh giúp em nhớ lâu • Tiêu từ: Vận dụng tất em vừa học, em cố gắng tạo tình để em sử dụng từ đặt câu với từ vựng luyện tập nói với bạn bè, thầy Lưu ý, học từ, đừng nên học từ vựng rời rạc mà học “cụm từ” (xem phụ lục 3), học câu văn hóa phương Tây nước nói tiếng Anh, có từ vựng phải kèm với cụm từ nó, nghe mà em nghe cụm từ em hiểu nội dung muốn nói - Thứ tư: nghe thường xuyên, nghe bất chấp Để nghe tiếng Anh hiệu quả, bắt buộc phải nghe thường xuyên Những làm vơ nghĩa em không thực tập vận dụng chúng thường ngày Khi luyện tập nghe, em nên nhớ: Tạo hội để thực hành Trong sống ngày có nhiều tình giúp cho em luyện nghe, nghe lớp, lúc thảo luận nhóm thực hành theo cặp Hoặc em lập nhóm nghe - nói tiếng Anh lớp, thay giao tiếp với tiếng Việt, em nhóm giao tiếp tiếng Anh, xem gameshows, phim, tin tức thời hát tiếng Anh, em tạo cho hội nghe tiếng Anh nhiều tốt Hãy tự tin nghe bất chấp Những thiếu tự tin vốn tiếng Anh chưa vững, dẫn đến sợ nghe sai khơng nghe bị người khác chê cười Hãy chấp nhận điều xem điều bình thường khơng học tiếng Anh mà khơng nghe sai Học tiếng Anh nghe sai, nghe không hiểu chuyện bình thường, có khơng chịu nghe bất thường Hãy nói suy nghĩ tiếng Anh mà em vừa nghe Ngay cảm thấy không thoải mái chí khơng nghe có khơng… tự tin cố gắng nghe nghe Sau gợi ý cách luyện nghe thường xuyên, nghe bất chấp: • Sáng sau ngủ dậy: nghe mẫu truyện/phim/nhạc tiếng Anh (có phụ đề) cố gắng hiểu • Nghỉ trưa: nghe lại mẫu truyện/phim/nhạc tuyệt đối khơng xem phụ đề đáp án Cứ nghe nghe lại hoài đốn xem từ khơng nghe • Trên đường học về: nhại nhại lại bắt chước nói theo mẫu truyện/phim/nhạc (lẩm bẩm kiểu tự nói chuyện vậy) Có thể em khơng nhớ hết, nói hết em nhớ • Tối trước ngủ: nghe lại mẫu truyện/phim/nhạc lần với phụ đề Kiểm tra lại từ mà em khơng thể nhớ trước Có nhiều nguồn để luyện nghe mẫu truyện/phim/nhạc tiếng Anh Đây số trang để luyện nghe tốt, nói rõ chậm http://www.rong-chang.com/supereasy/ http://www.englishlistening.com/index.php/listen-to-passages/ TED talk http://www.5minuteenglish.com/listening.htm http://spotlightenglish.com/listen/ www.studyphim.vn www.studynhac.vn -Thứ năm: Kỹ thuật đoán Đoán chiến thuật quan trọng trình nghe nhằm giúp em biết nghe gì, để giúp em chủ động nghe em đốn dựa vào tình Trước em nghe chủ đề em đọc thật kỹ câu hỏi phương án trả lời để đoán xem câu trả lời khả thi nhất, nội dung nói gì,… Thơng thường câu hỏi nghe gồm: câu hỏi phương án trả lời (trong đó: phương đúng, phương án sai không đề cập nghe, phương án dư thừa (redundance)) nhằm làm nhiễu thông tin em nghe phương án thừa thường có phát âm na ná với đáp án Vì em cố gắng nghe thật xác nhóm phương án trả lời có thơng tin gần giống lại thành nhóm nhằm giúp em dễ dàng loại phương án sai chọn câu trả lời Ví dụ: What did Mr Ling this morning? A He paid a tax B He sent a fax C He took a taxi D He bought new shoes Như vậy, em nhóm A, B C lại thành nhóm 1, D nhóm Sau em nghe xem nhóm xuất nghe, em nghe có thơng tin nhóm D câu trả lời đúng, ngược lại em nghe có thơng tin nhóm loại đáp án D, em cần nghe tiếp phân biệt cẩn thận /tax/, /fax/ /taxi/ để chọn câu trả lời Một cách khác hiệu khơng kém, em đốn dựa vào từ đồng nghĩa, âm thanh, không gian, người có liên quan đến chủ đề mà em nghe (xem phụ lục 4) nhằm giúp em dễ dàng hình dung đàm thoại diễn đâu, với với nội dung gì, từ em dễ dàng chọn cho câu trả lời Chính vậy, em đốn, đốn đốn thật nhiều em đốn kích thích não chuẩn bị sẵn lượng từ vựng tình xảy nhằm giúp em hồn tồn chủ động q trình nghe 3.3 Khả áp dụng giải pháp: Sáng kiến áp dụng triển khai nhân rộng tất học sinh trường THPT, THCS, tiểu học học tiếng Anh 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Sau gần tháng áp dụng phương pháp nêu, học sinh có chuyển biến tốt Tơi u cầu học sinh làm kiểm tra lần (xem phụ lục 5) Khơng giống lần đầu tiên, em nhanh chóng vào Quan sát em thấy, em tự tin sẵn sàng cho nghe; em biết cách vận dụng kỹ thuật đoán dựa vào câu hỏi phương án trả lời, ghi từ đồng nghĩa giấy nháp Các em sử dụng tất chiến thuật sẵn sàng nghe với tâm thoải mái tự tin Kết thu sau: Giỏi % Khá % Trung % Yếu - % bình 10A1 (45 hs) (Lớp chọn) 10A2 (41 hs) 15 33,3 19 42,2 11 Kém 24,4 0 14,6 10 24,4 14 34,1 11 26,8 (Lớp bản) Tổng (86 hs) 21 24,4 29 33,7 25 29,1 11 12,8 Từ bảng số liệu ta thấy, kết nghe có chuyển biến rõ rệt: tỉ lệ điểm từ trung bình trở lên tăng lên, tỉ lệ điểm trung bình giảm đáng kể Cụ thể, điểm trung bình lần kiểm tra thứ 12,8% lần 51,2%; tỉ lệ điểm trung bình lần thứ 87,2% lần thứ 48,8% Qua kết nghiên cứu kết luận rằng: hiệu học tập sau áp dụng phương pháp nêu tăng lên vượt bậc so với trường hợp không theo phương pháp nêu Do đó, giáo viên tiếng anh cần giới thiệu hướng dẫn học sinh cách học, cách nghe, cách làm tập nghe để giúp em làm nghe hiệu đạt điểm cao lần kiểm tra định kì thi học kì, đặc biệt là, sau em học tốt môn nghe động lực để em học tốt môn tiếng Anh 3.5 Tài liệu kèm theo: 05 bảng phụ lục Bến Tre, ngày 26 tháng 02 năm 2018 Phụ lục 1: Listen to the short talks and choose the right answer A, B, C or D Who is this message for? A computer technicians B telephone operators C lectron company staff D computer users Where would you hear this talk? A at a museum B on a tour bus C in a paint store D in an art class What problem is the show about? A dream analysis B job hunting C employment policy D dressing for work Where would you hear this announcement? A in a store B in a park C in a café D in a restaurant What in this review about? A a play B a restaurant C a vacation D a store Who is this talk for? A vacation planners B shoppers C customers D sale person What is the speaker’s suggestion? A go out for Valentine’s Day B show love with whom you love C buy gifts at Norby’s department store with great deals D buy one get one free at Norby’s department store How late is the train? A 10 minutes B 14 minutes C 15 minutes D 50 minutes Listen to the short conversations and choose the right answer A, B, C or D Conversation 1: What is the student’s name? 10 A Peter Smith B Peter Shmit C Pete Smith D Pete Shmit 10 What is his date of birth? A 10/9/1975 B 10/10/1975 C 10/9/1974 D 10/10/1974 11 What is his home phone number? A 01265 649 675 B 01365 649 674 C 01265 649 674 D 01365 649 675 12 What is his nationality? A Irish B British C German D Indian C philosophy D psychology 13 What is his major? A biology B geography Conversation 2: 14 What is the man looking for? A Science office B Admission office C Art department D Dining hall 15 What is true about Art Department? A It’s a big blue building B It has double doors C It’s a big glass building D It has a big sign 16 The easiest thing is to go _ the building to get to the place he wants A through B inside C along D over 17 Where is the building the man is looking for? A on the 4th floor of the tall building B on the 4th floor of the science buildings C on the 5th floor of the dining hall D on the 5th floor of Art department THE END -Phụ lục 2: BÀI HÁT MY LOVE 11 An empty street, an empty house A hole inside my heart I'm all alone, the rooms are getting smaller I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah) And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far [Chorus:] So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again my love All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again my love I try to read, I go to work I'm laughing with my friends But I can't stop to keep myself from thinking (oh no) I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah) And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again my love All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again To hold you in my arms To promise you my love To tell you from the heart 12 You're all I'm thinking of Reaching for the love that seems so far So I say a little prayer And hope my dreams will take its there Where the skies are blue, to see you once again my love All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again my love Say it in a prayer (my sweet love) Dreams will take it there Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love (oh my love) All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again My Love BÀI HÁT ONLY LOVE a.m and the rain is falling Here we are at the crossroads once again You’re telling me you’re so confused You can’t make up your mind Is this meant to be…you’re asking me But only love can stay, Try again or walk away, But I believe for you and me The sun will shine one day, So I just play my part… Pray you’ll have a change of heart, But I can make you see it through That’s something only LOVE can do… In your arms as the dawn is breaking, face to face and a thousand miles apart I’ve tried my best to make you see There’s hope beyond the pain 13 If we give enough If we learn to trust… But only love can stay, Try again or walk away, But I believe for you and me The sun will shine one day, So I just play my part… Pray you’ll have a change of heart, But I can make you see it through That’s something only LOVE can do… I know if I could find the words To touch you deep inside You’ll give my dreams just one more chance… To let this be our last goodbye… But only love can stay, Try again or walk away, But I believe for you and me The sun will shine one day, So I just play my part… Pray you’ll have a change of heart, But I can make you see it through That’s something only LOVE can do… Phụ lục 3: MỘT SỐ CỤM TỪ THÔNG DỤNG Honestly speaking, thành thật mà nói Frankly speaking, thành thật mà nói Congratulations! Chúc mừng In my opinion, theo ý I personally think cá nhân nghĩ To my amazement, trước ngạc nhiên To my disappointment, trước thất vọng Pay atrention to: ý đến Take account of : tính đến 10.Take notice of : ý đến 11.Take care of: chăm sóc 12 Make an end of : chấm dứt 14 13 Come to a sticky end: kết thúc thảm hại 14 Have contact with : liên lạc với 15 Lose contact with = lose touch with : liên lạc với 16 Catch sight of : thoáng thấy 17 Give place to : nhường chỗ cho 18 Give way to : nhượng 19 Keep pace with: theo kịp 20 Lose sight of : hút 21 Make allowance for : chiếu cố đến 22 Make a fuss over / about : làm rối lên 23 Make room for : tạo chỗ trống để 24 Make use of : sử dụng , dùng 25 Keep in touch with : giữ liên lạc với , có dính líu tới Phụ lục 4: Examples of synonyms related to common topics Topic Shopping Topic – Related Words and Synonyms Store: shop, retailer, boutique, outlet, department store Clerk: salesperson, sale rep Dining out Shopper: buyer, customer, consumer Restaurant: café, coffee shop, cafeteria Eat: have, consume, snack on, dine Work Traveling Meal: breakfast, lunch, dinner, supper, snack Job: employment, position, work Employer: boss, supervisor, manager, department head Trip: journey, vacation, excursion, tour Travel: go, visit, see, tour Arrive: get to, land 15 Health Leave: depart, take off, board Healthy: well, fit Sick: ill, unwell, not well Sickness: illness, disease Clothes Music Medicine: pills, drugs, prescription, medication Clothes: clothing, garment, dress, outfit Wear: have on, be dressed in Concert: musical performance Musician: performer, instrumentalist Phụ lục Listen to the short talks and choose the right answer A, B, C or D How much of a discount will the receive after eight months? A 5% B 10% C 15% D 20% How long is the man’s trip? A week B weeks C weeks D weeks How often should the woman take her medicine? A once every four hours B once every six hours C once a day D twice a day How long will the man stay in Mexico? A a few hours B seven days C two weeks D one month When will the office open again? A this weekend B on Monday C on Tuesday D on Wednesday At what time will the man see the movie? A at 7:30 B at 7:40 C at 9:00 D at 9:10 When does Patrick hope to come to work? A at lunchtime B this afternoon C tomorrow morning D next week How long was Ms.Shearson out of the country? A for a few day B for a month 16 C for two years D just over a year Listen to the short conversations and choose the right answer A, B, C or D Conversation 1: What problem is the woman having? A She doesn’t have a map B She has a problem with orienting herself C She has no friends in the new school D She hasn’t got her class schedule 10 The professor’s name is _ A LaurierB Bouvier C Moliere D Gerard 11 Lectures are held A three times a week B two morning a week C two afternoon a week D every afternoon 12 The professor is _ A strict about attendance B strict about punctuality C easygoing about attendance D.easygoingabout punctuality Conversation 2: 13 How was the woman’s holiday? A It costs too much B It was really wonderful C It was absolutely inexpensive D It was completely boring 14 During the Changing of the Guard, the soldiers wear large black hats made from _ A foxes B rabbits C bears D deer 15 What was her favourite local food? A fish B chips C sweet D apple crumble 16 She stayed in _ A an expensive hotel B a cheap hotel C university accommodation D a really cheap youth hostel 17 Conversation 3: 17 What is the lecture mainly about? A Organizing work and study B Maintaining a healthy lifestyle C Copying with homesickness D Setting in at university 18 Who is going to give the lecture? A The president of the union B The campus doctor C A sport celebrity D A health expert 19 What is the guest speaker going to talk about? A Campus food B Dieting C Sensible eating D Saving money 20 According to the speaker, if you lack vitamins, you should A take vitamin pills B see your doctor C drink more juice D have a proper diet THE END 18 ... 3.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp trắc nghiệm: cho học sinh nghe nghe theo chủ đề Lần thứ tiến hành trước phổ biến yêu cầu học sinh vận dụng phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng Anh hiệu. .. với tiếng Việt, em nhóm giao tiếp tiếng Anh, xem gameshows, phim, tin tức thời hát tiếng Anh, em tạo cho hội nghe tiếng Anh nhiều tốt Hãy tự tin nghe bất chấp Những thiếu tự tin vốn tiếng Anh. .. 3.2.3.5 Giải pháp giải vấn đề: Bằng kinh nghiệm cá nhân tham khảo số sách, giới thiệu hướng dẫn học sinh phương pháp tự rèn luyện để nghe tiếng Anh hiệu sau: - Thứ nhất: Hãy lạc quan lên Hãy tự tin
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng anh hiệu quả , skkn phương pháp tự rèn luyện nghe tiếng anh hiệu quả