skkn nâng cao tỉ lệ học sinh yêu thích học lịch sử địa phương qua hình thức hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương

12 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 01:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số: 1.Tên sáng kiến: Nâng cao tỉ lệ học sinh yêu thích học Lịch sử địa phương qua hình thức hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương (Nguyễn Thị Kim Trang, @THPT Đoàn Thị Điểm) 2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lịch sử 3.Mô tả chất sáng kiến: 3.1.Tình trạng giải pháp biết: Trong giai đoạn kinh tế đất nước phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa việc đổi phương pháp dạy học ngành giáo dục, đặc biệt dạy học môn lịch sử địa phương cấp trung học phổ thông (THPT) vấn đề mà tồn ngành cần phải quan tâm Hiện có nhiều phương pháp việc giảng dạy phương pháp thuyết trình, vấn đáp, diễn giảng, quy nạp, Các phương pháp học sinh học kiến thức suông không nhớ kiến thức trọng tâm, không phát huy tối đa tính tích cực sáng tạo học sinh (HS) Một số kết nghiên cứu khoa học cho thấy, não người hiểu sâu, nhớ lâu in đậm điều mà tự suy nghĩ, tự viết tự tìm tòi theo ngơn ngữ Vì vậy, việc ứng dụng phương pháp hoạt động ngoại khóa, đặc biệt phương pháp cho HS thực tế số địa phương tỉnh huy động tối đa tiềm não giúp HS học tập cách tích cực, biện pháp hỗ trợ đổi phương pháp dạy học lịch sử địa phương cách hiệu quả, đặc biệt HS vùng xâu, vùng xa em chưa có nhiều hội để tham gia thực địa huyện nhà Chính thế,tơi chọn phương pháp hoạt động ngoại khóa để đổi phương pháp giảng dạy mơn Lịch sử địa phương cấp trung học phổ thông 1.1 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: 3.2.1 Mục đích giải pháp: Sau nghiên cứu, đề tài giải khó khăn cơng tác giảng dạy nâng cao dần chất lượng mơn lịch sử nói chung lịch sử địa phương nói riêng, học sinh u thích mơn học, hứng thú học tập Bên cạnh đó, đề tài nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ cơng tác thân 3.2.2.Nội dung sáng kiến: - Tính giải pháp: Điểm đổi đề tài, giảng dạy kiểm tra, đánh giá học sinh mơn học đặc thù năm nay, cho học sinh thực tế số địa điểm huyện nhà , sau chấm điểm sản phẩm thu hoạch lấy điểm cột thuộc hệ số vào kiểm tra giống cột điểm thực hành môn học khác thay cho học làm vào giấy kiểm tra kiểm tra cũ kiểu truyền thống Giáo viên người có trách nhiệm cao việc xảy ra, kinh nghiệm có từ chuyến thực địa giúp học sinh đẩy mạnh ý thức trách nhiệm, nhận thức em với với nhiệm vụ mà em thực Chủ động lên kế hoạch cho hoạt động học tập trước chuyến trải nghiệm thực địa giúp cho học sinh hiểu tính chất học tập chủ động chuyến thực địa Tôi hy vọng rằng, đề tài góp phần khơng nhỏ vào cơng tác giảng dạy q đồng nghiệp, trở thành tư liệu tốt cho giáo viên tổ sinh hoạt tổ chuyên môn để tham khảo ,thiết kế học làm tập thực hành học sinh - Cách thức thực hiện: + So với năm học 2016- 2017, năm học 2017- 2018 đề tài áp dụng cho học sinh khối 10 khối 11 trường + Điều tra thực tế trường, đánh giá học sinh thông qua thu hoạch mà em tham gia hoạt động trải nghiệm thực địa - Các bước thực giải pháp mới: tìm hiểu thực trạng, xác định nguyên nhân, đưa giải pháp, thực giải pháp, kết thu Cụ thể sau đây: ➢ Vận dụng phương pháp hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương để giúp học sinh hứng thú học tập lịch sử địa phương Hoạt động ngoại khóa đóng vai trò quan trọng việc bổ sung kĩ sống kinh nghiệm cho em, giúp em trở thành người toàn diện thú vị Dạy học có nghĩa lớn giáo dục, hai thành phần trực tiếp tham gia vào tiến trình dạy học HS GV * Đối với giáo viên: Đa phần vùng sâu nên HS thực tế nhiều nơi nên tiếp xúc với phong cảnh bên ngồi Vì vậy, GV tập cho HS làm quen cách giới thiệu cho HS biết vấn đề đến địa điểm để em hiểu sâu kiến thức địa lí tỉnh nhà Tập cho HS hiểu mục đích dã ngoại, tham quan… cho cần đến địa điểm HS hiểu nội dung mục đích địa điểm VD: HS tham quan làng nghề làm lu bàn đá xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú Từ đó, HS biết hiểu rõ giá trị lao động thông qua công đoạn sản xuất lu, ghế đá,nỗi nhọc nhằn khó khăn tìm đầu cho sản phẩm ,để thêm yêu mến người dân lao động cần cù, chịu thương chịu khó… Chuẩn bị thêm thông tin giới thiệu chuyến trải nghiệm thực địa Những nguy xảy cách giải quyết… Hình 1.2 Chuẩn bị xuất phát Hình 3.4.Tại làng Lu xã Hòa Lợi Quy trình tiến hành trải nghiệm thực địa-Làng Lu Hòa Lợi Giáo viên Học sinh -Quyết định trình, địa điểm -Hiểu mục đích chuyến Trước trải thực địa nghiệm trải nghiệm thực địa để tăng -Đặt mục tiêu cho chuyến trải tâm học tập em thực địa nghiệm -Đi tiền trạm Làng Lu -Phát triển kiến thức kĩ thiết yếu - Quy định yêu cầu mà -Thực hành kĩ thu thập thông thành viên tham gia phải tuân tin thủ -Hiểu rõ trách nhiệm cá nhân -Trình kế hoạch hoạt động lên Ban nhóm Giám Hiệu,tổ mơn,thơng báo cho -Có chuẩn bị cho chuyến học sinh phụ huynh mục đích, -Tuân thủ yêu cầu an tồn chi phí để xếp cho chuyến chuyến -Chuẩn bị phương tiện di chuyển, vấn đề bảo hiểm,phân tích khả rủi ro ( có) -Tổng hợp danh sách học sinh, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc khẩn cấp -Thời gian khởi hành đến Làng Lu - Giám sát chung Trong -Quan sát trực tiếp cách làm lu , -Hỗ trợ học sinh em có nhu bàn đá trải cầu -Thu thập hình ảnh, ghi lại quy nghiệm -Đặt câu hỏi: sao, cách nào, trình làm việc thực địa nào…để tăng khả tư - Trực tiếp tham gia làm sản duy, phân tích cho học sinh phẩm hướng dẫn cán quản lý làng nghế -Hiểu rõ nhận thức thân thành viên khác Sau -Cung cấp thông tin hình ảnh( Nếu -Sắp xếp lại thơng tin chuyến trải học sinh có nhu cầu) nghiệm trải nghiệm thực địa -Chấm thu hoạch, thuyết trình -Thảo luận vấn đề thắc thực địa học sinh -Đánh giá tồn hoạt động mắc -So sánh quy trình làm nghề ngày trước nay,nhu cầu sử dụng sản phẩm, nơi tiêu thụ sản phẩm -Đưa kết luận -Chuẩn bị báo cáo, thuyết trình * Đối với học sinh: - Làm quen với quy tắc thủ tục chuyến trải nghiệm thực địa - Sử dụng hình thức hoạt động ngoại khóa vào việc hình thành kiến thức Học sinh thảo luận nhóm làm việc độc lập để hồn thành thu hoạch Sau cá nhân HS nhóm thuyết trình trước lớp Các HS lại bổ sung GV đóng góp để làm hoàn thiện - Hiểu thêm đất nước từ có lòng u q hương Tổ quốc - Giáo dục ý thức nâng cao tinh thần nối tiếp truyền thống văn hóa, lối sống huyện nhà - Có điều kiện thư giãn, giao lưu qua hoạt hoạt động trải nghiệm thực địa Một số lưu ý: - Do thời gian hạn chế nên GV cần phải biết chọn lọc địa điểm phù hợp để HS hoạt động ngoại khóa lúc, cách, phù hợp với đối tượng HS quan trọng đảm bảo việc truyền tải nội dung học đạt hiệu cao - Khi cho HS thực địa cần tránh: khơng cho em tự tách nhóm riêng lẽ, cần có hỗ trợ nhiều giáo viên phân cơng GV theo dõi nhóm HS cách cụ thể sát để có biện pháp xử lí kịp thời tình xấu,ngồi dự kiến 3.3.Khả áp dụng giải pháp: Đề tài áp dụng rộng rãi cho giáo viên, học sinh cán quản lý giáo dục tất cấp học đặc biệt môn Ngữ Văn, Lịch Sử Địa Lí Theo kết thực nghiệm cho thấy đa phần HS u thích học mơn lịch sử địa phương thông qua phương pháp tổ chức cho em thực tế số địa phương huyện Việc thực tế giúp HS hút vào hoạt động học tập GV tổ chức đạo, thơng qua HS tự lực khám phá kiến thức chưa biết khơng phải thụ động tiếp thu tri thức mà GV đặt Học sinh trực tiếp quan sát, thảo luận, vấn, thu thập tài liệu…tự giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ thân HS, phát huy khả sáng tạo Đây mạnh môn học việc áp dụng phương pháp tích cực giảng dạy mơn lịch sử địa phương cấp THPT 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu áp dụng giải pháp: Sau nghiên cứu áp dụng kết môn lịch sử địa phương năm học 20172018 cho HS khối 10 khối 11 nâng cao rõ rệt so với năm học trước Kết kiểm tra 15 phút năm học 2016 - 2017 khảo sát lớp 10 10A1 (46) 10A2 (46) 10A3 (46) 10A4 (45) 15.55% 6.52% 10A5 (46) Điểm 8.69%6.52% 8.69% Điểm 13.04% 13.04% 15.55% 10.86% 10.86% Điểm 54.34% 43.47% 33.33% 45.64% 43.47% Điểm 10 10.86% 17.39% 17.39% 13.04% 19.56% Kết kiểm tra 15 phút năm học 2017 - 2018 khảo sát lớp 10 Điểm 10A1 (46)` 10A2 (46) 10A3 (46) 10A4 (46) 10A5 (46) 0 15.55% 13.04% Điểm 21.76% 23.93% 17.39% 26.1% Điểm 43.47% 43.47% 32.60% 43.47% 45.66% Điểm 10 34.77% 32.6% 13.04% 34.46% 30.43% 28.26% Kết kiểm tra 15 phút năm học 2016 - 2017 khảo sát lớp 11 11A1 (40) 11A2 (41) 11A3 (40) 11A4 (40) 11A5 (39) Điểm 20% 12.19% 20% 15% 17.94% Điểm 25% 24.39% 20% 22.5% 17.94% Điểm 20% 24.39% 25% 22.5% 28.20% Điểm 10 17.5% 19.51% 20% 15% 20.51% Kết kiểm tra 15 phút năm học 2017 - 2018 khảo sát lớp 11 11A1 (40)` 11A2 (41) 11A3 (40) 11A4 (40) 11A5 (40) Điểm 0 0 Điểm 25% 24.39% 20% Điểm 22.5% 17.5% 32.5% 34.15% 42.5% 37.5% 37.5% Điểm 10 42.5% 41.46% 37.5% 40% 45% Trên số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử, đặc điệt lịch sử địa phương mà sử dụng đạt kết khả quan Tôi đưa để đồng nghiệp bạn đọc tham khảo chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận nhiều ý kiến đóng góp cấp trên, đồng nghiệp, bạn đọc để tơi có dịp bổ sung hồn thiện Tài liệu kèm theo gồm: - Chất lượng mơn (1 bản) - Hình ảnh thu hoạch HS ( bản) Chất lượng môn Năm học 20162017 ( HKI) Tổng số HS 20172018 ( HKI) 230 229 Lớp Sĩ số 10 A1 10 A2 10 A3 10 A4 10 A5 10 A1 10 A2 10 A3 10 A4 10 A5 46 46 46 45 46 46 46 46 46 46 Lớp Sĩ số > 9.0 65.2 60.86 33.33 41.29 30.44 60.86 65.2 43.46 56.84 52.16 Thống kê điểm > 8.0 > 7.0 13.04 4.34 13.04 2.17 22.21 33.33 10.86 17.39 26.08 17.39 21.73 4.34 15.55 8.69 21.73 17.39 17.39 8.69 17.39 13.04 < 5.0 7.42 14.93 18.91 8.69 10.86 4.34 2.17 6.52 8.69 > 9.0 47.5 51.21 47.5 50 48.71 62.5 60.97 60 57.5 52.5 Thống kê điểm > 8.0 > 7.0 25 12.5 26.82 9.75 22.5 17.5 25 10 25.64 10.25 22.5 10 24.39 4.87 20 12.5 22.5 7.5 25 12.5 < 5.0 5.0 7.31 5.0 7.5 10.25 2.43 2.5 5 Tỉ lệ:100% Năm học 20162017 ( HKI) Tổng số HS 20172018 ( HKI) 201 200 11 A1 11 A2 11 A3 11 A4 11 A5 11 A1 11 A2 11 A3 11 A4 11 A5 40 41 40 40 39 40 41 40 40 40 Tỉ lệ:100% MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BÀI THU HOẠCH CỦA HỌC SINH ... Vận dụng phương pháp hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương để giúp học sinh hứng thú học tập lịch sử địa phương Hoạt động ngoại khóa đóng vai trò quan trọng... nhận thức em với với nhiệm vụ mà em thực Chủ động lên kế hoạch cho hoạt động học tập trước chuyến trải nghiệm thực địa giúp cho học sinh hiểu tính chất học tập chủ động chuyến thực địa Tôi hy vọng... Trước trải thực địa nghiệm trải nghiệm thực địa để tăng -Đặt mục tiêu cho chuyến trải tâm học tập em thực địa nghiệm -Đi tiền trạm Làng Lu -Phát triển kiến thức kĩ thiết yếu - Quy định yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao tỉ lệ học sinh yêu thích học lịch sử địa phương qua hình thức hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương , skkn nâng cao tỉ lệ học sinh yêu thích học lịch sử địa phương qua hình thức hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương

Từ khóa liên quan