skkn biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập câu giao tiếp trong tiếng anh

18 94 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 01:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số: : (do thường trực HĐ tỉnh ghi) Tên sáng kiến: "“Biện pháp giúp học sinh làm tốt tập câu giao tiếp tiếng Anh" (Nguyễn Thị Thu Thảo, @THPT Lê Hồi Đơn) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: phương pháp giảng dạy Mô tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp biết: Như biết, đề kiểm tra định kì hay đề thi THPT có số câu tập câu giao tiếp để kiểm tra học sinh Mặt khác, môn tiếng Anh trở thành môn thi bắt buộc kì thi THPT (Mơn tiếng Anh thi trắc nghiệm 100%) Do đó, thân tơi giống giáo viên tiếng Anh khác trăn trở tìm tòi nhằm giúp học sinh có phương pháp học tốt môn tiếng Anh, đặc biệt giải pháp để em học sinh làm tập câu giao tiếp trắc nghiệm có hiệu Hơn nữa, em làm tập câu giao tiếp em cần nhớ số câu nói thơng dụng Ngồi ra, tồn chương trình mơn tiếng Anh, sách giáo khoa khơng có tiết dành cho giáo viên dạy tập câu giao tiếp mà chủ yếu giáo viên dạy lồng ghép phần nói qua loa mẫu câu giao tiếp sửa tập có liên quan đến câu giao tiếp Vì em gặp nhiều khó khăn bối rối lựa chọn cho đáp án Dưới tơi xin nêu số ví dụ tập câu giao tiếp luôn nội dung kiểm tra đề thi, kiểm tra Đề thi THPT năm 2018 (đề minh họa Bộ giáo dục Đào tạo) Question 21: John and Mary are talking about what to after class John: “ _” Mary: “Yes, I’d love to.” A Do you often have time for a drink after class B Would you like to have a drink after class C Do you often go out for a drink after class D Would you like tea or coffee after class Đề thi tôt nghiệp THPT năm 2017 (mã đề 401) Question 6: Jenny and her teacher are meeting at the bus stop Jenny: “Good afternoon, Miss How are you?” Teacher: “ _ And you?” A I’m going home B I’m leaving now C I’m thirty years old D Fine, thank you Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2016 (mã đề 168) Question 15: A waiter in a restaurant is talking to a customer who has just finished his meal there Select the most suitable response to complete the exchange Waiter: “Here’s your bill, sir.”  Customer: “ ” A.Don’t mention it B Can I pay by credit card? C.What you have? D You’re welcome 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị cơng nhận sáng kiến: 3.2.1 Mục đích giải pháp: Trên sở nghiên cứu khó khăn mà học sinh gặp trình học, nhớ mẫu câu giao tiếp hướng dẫn cho em làm quen dần với dấu hiệu nhận biết loại câu giao tiếp công thức cần ghi nhớ nhằm giúp em học sinh dễ dàng ghi nhớ vận dụng tốt vào dạng tập câu giao tiếp kiểm tra, thi em 3.2.2 Tính giải pháp: - Giới thiệu loại mẫu câu giao tiếp, số công thức cần nhớ để làm tốt dạng tập câu giao tiếp, số cụm từ thông dụng - Áp dụng phạm vi lớp học khối lớp: 10, 11, 12 áp dụng thường xuyên học sinh 3.2.3 Bản chất giải pháp: 3.2.3.1 Đối tượng khách thể nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: loại mẫu câu giao tiếp số công thức cần nhớ để làm tập câu giao tiếp dành cho học sinh yếu, trung bình, giỏi - Khách thể nghiên cứu: 81 học sinh lớp nghiên cứu dạy trường 12A5, 12A8 thuộc nhóm học sinh có trình độ từ yếu đến giỏi 3.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp trắc nghiệm: Tôi yêu cầu học sinh làm hai kiểm tra, kiểm tra thứ tiến hành kiểm tra trước phổ biến yêu cầu học sinh vận dụng phương pháp làm tập câu giao tiếp mà muốn nghiên cứu học sinh làm theo phương pháp sẵn có học sinh Bài kiểm tra thứ tiến hành sau phổ biến yêu cầu học sinh vận dụng phương pháp làm tập câu giao tiếp mà muốn nghiên cứu - Phương pháp thống kê tốn học: xử lí số liệu thu cách tính %, tính điểm trung bình 3.2.3.3 Thời gian thực nghiên cứu: từ 16/10/2017 đến 02/12/2017 3.2.3.4 Tiến hành kiểm tra thống kê kết ban đầu: - Tôi cung cấp cho học sinh tập câu giao tiếp (xem phụ lục 1) yêu cầu học sinh tự làm theo cách mà học sinh làm trước thời gian 05 ngày - Sau 05 ngày, thu làm em chấm Sau lập bảng thống kê kết kiểm tra Kết sau: Lớp 12A5 lớp tự nhiên (38 hs) 12A8 lớp (43 hs) Tổng (81 hs) Giỏi % Khá 2,6 0 1,2 % 13, Trung bình % Yếukém % 12 31,6 20 52,6 4,7 11 25,6 30 69,8 8,6 23 28,4 50 61,7 - Qua số liệu thống kê kết kiểm tra thứ ta thấy tỉ lệ học sinh yếu lớp cao Nhìn chung lớp 12A5 lớp tự nhiên nên tỉ lệ yếu thấp lớp 12A8, nhiên, tỉ lệ yếu lớp cao, 50% - Sau phát làm cho học sinh, tơi trực tiếp tìm hiểu phương pháp học làm câu giao tiếp học sinh thấy rằng: phần lớn học sinh sợ làm tập liên quan đến câu giao tiếp em học từ vựng nên khơng biết tình đề nói gì, khơng biết cách lựa chọn đáp án cho 3.2.3.5 Giải pháp giải vấn đề: Trên sở tìm hiểu phương pháp làm câu giao tiếp học sinh sau lần kiểm tra thứ nhất, giới thiệu hướng dẫn học sinh thực cách làm tập câu giao tiếp dạng trắc nghiệm cụ thể sau: - Nhận biết loại mẫu câu giao tiếp: biết hầu hết em học sinh "ngán" em học câu giao tiếp Do đó, làm tập câu giao tiếp, đa số em nhìn đáp án A, B, C, D không phân biệt tình chọn đáp án nên chọn đáp án Khi học sinh nắm vững cách nhận biết loại mẫu câu giao tiếp cho dù em gặp mẫu câu giao tiếp em chọn cho đáp án cách dễ dàng (xem phụ lục 2) - Chọn phương án trả lời cho câu: việc học sinh phải nhận biết loại mẫu câu giao tiếp, em phải xác định đáp án cần phải chọn cho câu tập tình Để làm điều em cần phải ghi nhớ số công thức Khác với đa số viết mạng tài liệu phát hành thị trường, liệt kê công thức cần thiết dạng ngắn gọn, dễ hiểu đồng thời có diễn đạt lời để em có trình độ tiếp thu chậm lười học dễ dành học, ghi nhớ vận dụng cách dễ dàng (xem phụ lục 3) - Một số cụm từ thông dụng: tiếng Anh có số câu nói hay cách diễn đạt khơng theo cơng thức qui tắc định học sinh cần ghi nhớ để giúp em hiểu tình huống, ngữ cảnh Qua đó, em hóa thân vào tình chọn cho câu trả lời Những câu nói thơng dụng giáo viên học sinh sử dụng thường xuyên lớp thân em học sinh tự động ghi nhớ mà không cần phải học cách vất vả học từ vựng hay cấu trúc (xem phụ lục 4) * Phương pháp để học sinh tiếp thu dễ dàng đạt kết cao: - Giai đoạn 1: Giáo viên cung cấp tài liệu -> cho học sinh đọc qua lần để em nắm mục tiêu học (cho đa dạng loại mẫu câu giao tiếp từ dễ đến khó) -> giáo viên đảm bảo học sinh hiểu công thức -> cho ví dụ tương ứng với cơng thức - Giai đoạn 2: yêu cầu học sinh học thuộc khoảng thời gian đủ để học sinh học thuộc mà không bị áp lực (khoảng tuần) Trong khoảng thời gian này, khuyến khích học sinh viết poster dấu hiệu nhận biết loại mẫu câu giao tiếp, sau treo lớp trước sau buổi học ( buổi học có mơn tiếng Anh) để học sinh nhìn ghi nhớ dễ dàng hơn, cách để học sinh tự truy truy lẫn - Giai đoạn 3: sau đảm bảo học sinh thuộc lí thuyết, giáo viên cung cấp tập để học sinh luyện tập Phần luyện tập giáo viên nên cho học sinh tập nhận dạng loại mẫu câu giao tiếp trước Sau đó, giáo viên cho học sinh làm tập trắc nghiệm Dưới số trang web tập câu giao tiếp tiếng Anh: - https://vndoc.com/mot-so-cau-giao-tiep-tieng-anh-thuong-gap-trong-de-thidai-hoc/ - https://vndoc.com/test/bai-tap-ve-tieng-anh-giao-tiep-doc - http://www.susasoft.com/tieng-anh-online/28/bai-tap-tieng-anh-lop-12 baitap-cau-giao-tiep-518.html - https://thichtienganh.com/100-cau-giao-tiep-thuong-gap-trong-de-thi-daihoc-mon-tieng-anh/ 3.3 Khả áp dụng giải pháp: Sáng kiến áp dụng triển khai nhân rộng tất học sinh trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trường THCS 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Sau khoảng thời gian tuần áp dụng phương pháp nêu trên, cho học sinh làm kiểm tra lần (xem phụ lục 5) Kết thu sau: Lớp 12A5 lớp tự nhiên (38 hs) 12A8 lớp (43 hs) Tổng (81hs) Trung % Khá % 10 26,3 11 28,9 15 39,5 5,3 9,3 20,9 22 51,2 18,6 14 17,3 20 24,7 37 45,7 10 12,3 bình % Yếu- Giỏi % Từ bảng số liệu ta thấy, kết làm kiểm tra câu giao tiếp có chuyển biến rõ rệt: tỉ lệ điểm từ trung bình trở lên tăng lên , tỉ lệ điểm trung bình giảm đáng kể Cụ thể, điểm trung bình lần kiểm tra thứ 12,3% lần thứ 61,7%; tỉ lệ điểm trung bình lần kiểm tra thứ 87,7% lần thứ 38,3% Qua kết nghiên cứu kết luận rằng: việc học sinh biết cách nhận dạng câu giao tiếp, thuộc số công thức cụm từ thông dụng giúp em làm tập câu giao tiếp hoàn toàn tốt phương pháp học theo kiểu học thông thường Hiệu học tập sau áp dụng phương pháp nêu tăng lên nhiều lần so với trường hợp không theo phương pháp nêu Do đó, giáo viên tiếng Anh cần giới thiệu hướng dẫn học sinh cách học làm tập câu giao tiếp nêu để giúp em làm câu giao tiếp hiệu hơn, đặc biệt là, sau em học tốt nội dung câu giao tiếp động lực để em học tốt môn tiếng Anh 3.5 Tài liệu kèm theo gồm: 05 bảng phụ lục Bến Tre, ngày 26 tháng 02 năm 2018 Phụ lục Choose the most suitable word or phrase A: “More coffee ? Anybody ?”  B: “………………….” A I don’t agree I’m afraid” B I’d love to C Yes, please D It’s right.I think A: “ Do you like the weather here ?” A doesn’t rain B didn’t rain A: “ Oh, I’m really sorry” A It was a pleasure  B: “ I wish it…………………” C won’t rain  B: “…………………” B That’s all right C Thanks A: “ What’s your hobby, Hoa? D hadn’t rained D Yes, why?  B: “…………………….” A Well, I like collecting stamps B Oh, with computers C Well,I want stamps D Oh, on the phone A: “You look nice today I like your new hairstyle”  B: “………” A It’s nice of you to say so B Shall I? Thanks C Oh, Well done D I feel interesting to hear that A: “ A motorbike knocked Ted down.”  B: “ ……………” A What is it now? B Poor Ted! C How terrific! D What a motorbike! A: “ I have bought you a toy Happy birthday to you!” B: “…………” A The same to you B Have a nice day! C What a pity! D What a lovely toy ! thanks A “………………”  B: “Oh, It’s great” A How is the English competition ? B Would you like the English competition? C What you like about the English competition? D.What you think of the English competition ? Peter : “ Do you feel like going to the cinema this everning ?” Mary: “……………………………” A I don’t agree.I’m afraid B.You’re welcome C.That would be great D.I feel very bored 10 Laura: “ What a lovely house you have”  Mary: “……………….” A.Of course not, It’s not costly B Thank you Hope you will drop in C I think so D No problem 11 A: “Has an announcement been made about the o’clock flight to Paris?” B: “……………….” A Yes,it’s was B Sorry, I don’t C I don’t think that D Not yet 12 A: “Would you mind lending me your bike?”  B: “……………….” A Yes Here it is B Not at all C.Yes, let’s D Great 13 A: “…………….detective stories?” B: “In my opinion, they are very good for teenagers” A How about B Are you fond of C What you think about D What people feel about? 14 Hellen : “Congratulations!”  Jane : “…………….” A.What a pity B Thank you C I’m sorry D.You are welcome 15 Linda : “ Excuse me ! Where ‘s the post office ?”  Maria: “…… ” A.It’s over there B I’m afraid not C.Don’t worry D.Yes, I think so 16 Tom: “ How did you get there ?”  John: “ ………………” A.Is it far from here ? B.I came here by train C.I came here last night D.The train is so crowded 17 Alice : “ What shall we this everning?”  Carol: “………………….” A.Let’s go out for dinner B.No problem C.Thank you D.Not at all 18 Mary: “Whose bike is that?” A.No, It’s over there B.It’s Jane 19.Peter : “ How you go to school?” A.I go there early  Tom :”…………….” C.It’s just outside D.It’s Jane’s  Mary: “…………………” B.Everyday,Except Sunday C.I don’t think so D.I go there by bus 20 A: “ Bye” A.See you lately  B: “………… ” B.Thank you 21.A: “ I’ve passed my driving test” C.Meet you again D See you later  B: “………………… ” A.Congratulations! B.That’s agood idea C.It’s nice of you to say so D.Do you? 22.A: “ would you like to have dinner with me ?”  B: “……………….” A.Yes, I love to B.Yes, so I C.I’m very happy D Yes,it is 23.Ann: “……… where the nearest post office is ? Linda: “ Turn left and then turn right” A.Could you tell me B.Should you show me C Do you tell me D.Will you say me 24.A : “ How you ?” A.How you ? B.Not too bad  B: “…………….” C.I’m well.Thank D Yeah,OK 25.Peter: “ I enjoy listening to pop music” Maria: “……………… ” A.I’m too B.I don’t 26 A: It’s hot in here? A Did C.Neither I D So am I  B: “ …….I open the window?” B Shall C Would D Do 27 David : “Jame is a very brave man” Bob: “ Yes, I wish I………… his encourage” A had B will have C have had D have 28 David: “You’ ve got a beautiful dress!”  Hellen: “ ……………… ” A I B Thank you 29 Sue: “ I love music” A.So I C You,too D Okay  Alice : “……………” B.No, I won’t C Yes, I like it D.Neither I 30 Maria: “ I’m taking my end term examination tomorrow” Sarah : “……………… ” A.Good luck B.Good day 31 Hang: “ Thank for your help,Lan:” C good time D.Good chance  Lan: “ ………………… ” A.with all my heart B.Never remind me C.It’s my pleasure D.Wish you 32 Ann: “ Do you think it will rain?” A.I don’t hope B.I hope not  Peter : “…………………” C I don’t hope so D.It’s hopeless 33 Ann: “ Do you think you you will get the job?” Mary: “………….” A.Yes, that’s right B.I think not 34 David: “ Happy Christmas!” C I know so D I hope so  Peter : “………… ” A.The same to you! B.Happy christmas to you! C.You are the same! D.Same for you! 35.A: “…………going on a picnic this weekend ?”  B: “That’s great!” A.Why don’t we B.Would you like C How about 36 What an attractive hair style you have got, Mary! D.Let’s - ………………… A Thank you very much I am afraid C You are telling a lie B Thank you for your compliment D I don't like your sayings 37 You look great in this new dress - ……………… A With pleasure B Not at all C I am glad you like it D Do not say anything about it 38 How well you are playing! - …………… A Say it again I like to hear your words B Thank you too much C I think so I am proud of myself D Many thanks That is a nice compliment 39 I’m sorry It’s late I must go now - ……………… A You are welcome B Good bye See you soon C Not at all D Hello 40 What a lovely hat you have! – Thanks …………… A That’s OK B I don’t care C I’m glad you like it D certainly THE END - Phụ lục 10 CÁC LOẠI MẪU CÂU GIAO TIẾP 1) CÁC MẪU CÂU ĐỀ NGHỊ NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH: Đề nghị - V0 , please Trả lời đồng ý - Certainly - Of course - Sure Trả lời không đồng ý - I'm sorry (I'm busy ) - Can you / Could you + V0 - No problem - I'm afraid I can't/ couldn't - Would you please + V0 - What can I for you? - Will you + V0 - How can I help you? - I wonder if you'd/ could + V0 - Would / Do you mind V-ing - No I don't mind - I'm sorry, I can't - No, of course not - Not at all ) CÁC MẪU CÂU MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC: -Shall I Trả lời đồng ý -Yes Thank you Trả lời không đồng ý - No Thank you - Would you like me to -That's very kind of you - No, thank you I can -Do you want me to - Yes, please manage - What can I for you ? - Oh, would you really? - No, there's no need But - May I help you ? Thanks a lot thanks all the same - Do you need any help? - Well, that's very kind of - Let me help you you, but I think I can manage, - Can I help you ? thanks ) CÁC MẪU CÂU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC: - May I ? - Can I .? Could I Trả lời đồng ý - Certainly - Of course -May I go out ? - Please - Please go ahead -Do you think I could - Yes, by all means Trả lời không đồng ý - I'd rather you didn't -I wonder if I could -Is it all - I'd prefer You didn't right if I - Would you mind if I + QKĐ - No, I'm afraid you can't - No, of course not - Would you mind if I smoked ? - Not at all - Do you mind if I + HTĐ - Please - Do you mind if I smoke ? - Please go ahead - I'm sorry, but you can't 4) CÁC MẪU CÂU GỢI Ý LÀM GÌ : Shall I / we (do)? Trả lời đồng ý Yes, I think Let's (do) that's a good idea Why don't I / we (do)? That's probably Trả lời không đồng ý No, let's not 11 How about (doing)? the best option What about (doing)? Sure, why not? I think we should (do) Yes, definitely I suggest that we (do) By all means It might be a good idea if we / you (do) Good idea 5) CÁC MẪU CÂU CẢM ƠN: - Thank you Trả lời - You're welcome - Thank you very much - That's all right - Thanks a lot - Not at all - Thanks a lot for - It's my pleasure 6) CÁC MẪU CÂU hỏi lại nghe không rõ: - Pardon? ( chữ thông dụng em cần nhớ) - Please say that again - Could you repeat that? 7) CÁC MẪU CÂU MỜI: a) Mời ăn uống: - Would you like + ăn/uống Ví dụ: Would you like a cup of tea? ( mời bạn uống trà) Đáp lại: - Yes, please b) Mời đâu: Ví dụ: / - No, thanks - Would you like + to inf Would you like to go to the cinema with me? ( mời bạn xem phim với tôi) Would you like to go to the party? ( mời bạn dự tiệc) 8) CÁC MẪU CÂU CẢNH BÁO : Don't move! Mind you head! Watch out! Look out! Be careful! Take care! 9) CÁC MẪU CÂU XIN LỖI: Trả lời - I’m sory… - That’s ok - Sorry, I didn’t mean to that… - That’s quite all right - I apologise… - No problem - Don’t worry 10) CHO LỜI KHEN: Trả lời - How beautiful…….is! - I’m glad you like it 12 - What a lovely … You have! - It’s nice of you to say so - Congratulation! You have played … so well - That’s a nice compliment - You’re got to be kidding, I thought it was terrible Phụ lục MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ ĐỂ LÀM TỐT BÀI TẬP VỀ CÂU GIAO TIẾP S + find+ it+ adj + to something: (thấy để làm ) e.g I find it very difficult to learn about English To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên e.g I was amazed at his big beautiful villa by chance = by accident (adv): tình cờ e.g I met her in Paris by chance last week To provide s.o from V_ing ( Cung cấp cho ) e.g Can you provide us with some books in history? To borrow s.th from s.o (Mượn ai) e.g She borrowed this book from the liblary To lend s.o s.th (Cho mượn gì) e.g Can you lend me some money? To make s.o s.th (Bắt làm gì) e.g The teacher made us a lot of homework It is (very) kind of s.o to s.th ( Ai thật tốt bụng / tử tế làm gì) e.g It is very kind of you to help me It takes + O + thời gian + to ( Mất thời gian để làm gì) e.g It took me an hour to this exercise 10 To apologize for doing s.th (Xin lỗi làm gì) e.g I want to apologize for being rude to you 13 Phụ lục MỘT SỐ CỤM TỪ THÔNG DỤNG Come here - Đến Definitely! - Quá đúng! Give me a certain time! - Cho thêm thời gian Good job!= well done - Làm tốt How's it going? - Dạo rồi? I guess so - Tôi đốn Just kidding - Chỉ đùa thơi No, not a bit - Khơng chẳng có Poor you/me/him/her…! - Tội nghiệp… 10.This is the limit! - Đủ đó! 11.Try your best! - Cố gắng lên 12.What a relief - Thật nhẹ nhõm 13.What's on your mind? - Bạn lo lắng vậy? 14.What's up? - Có chuyện vậy? 15.You better believe it! - Chắc chắn mà Phụ lục Choose the appropriate form to fill in the blanks: Linda: "Excuse me! Where’s the post office?"  Maria: " ." A Don’t worry B It’s over there C Yes, I think so D I'm afraid not Alice: "What shall we this evening?”  Carol: " " A No problem B Let’s go out for dinner C Oh, that’s good! D I went out for dinner Helen: "Where you come from?"  Ann: " ." A In London B Yes, I have just come here C I’m living in London D I come from London Helen: “Congratulations!”  Jane: “ ” 14 A What a pity! B You are welcome C Thank you D I’m sorry Tom: “How did you get here?  John: “ ” A I came here by train B I came here last night C The train is so crowded D Is it far from here? - “Bye!”  - “ ” A See you lately B Thank you - “I’ve passed my driving test.” C Meet you again D See you later  - “ ” A Congratulations! B That’s a good idea C It’s nice of you to say so D Do you? - “Would you like to have dinner with me?” - “ .” A Yes, I’d love to B Yes, so I C I’m very happy D Yes, it is Ann: “ where the nearest post office is?” Linda: “Turn left and then turn right.” A Could you tell me B Should you show me C Do you tell me D Will you say me 10 - “How you do?”  - “ ” A How you do? B Not too bad C I’m well Thank you D Yeah, OK 11 Sue: “I love pop music.” A No, I won't Alice: “ .” B Neither I C Yes, I like it 12 Maria: “I’m taking my examination tomorrow.” A Good day B Good chance Sarah: “ !” C Good time 13 Ann: "What you usually on Sundays?" D So I D Good luck Mary: " ." A I used to drive to work B I’m not doing anything C I usually sleep until noon D I’d be sleeping all day 14 Ann: “Are you going to visit Britain next month?” A I am B I can 15 David: “You’ve got a beautiful dress!” C I like Kim: “Yes, ” D I Helen: “ .” 15 A I B Okay C You, too D Thank you 16 Hung: “Thank you very much for a lovely party.” Hoa: “ _ ” A You are welcome B Thanks C Cheers D Have a good day 17 Anne: “Thanks for the nice gift!” John: “ ” A I’m glad you like it B You’re welcomed C In fact, I myself don’t like it D you know how much it costs? 18 Ann: Do you think you’ll get the job? Mary: _ A Yes, that’s right B I think not C I know so D Well, I hope so 19 David: "Happy Christmas!" Jason: " " A The same to you! B Happy Christmas with you! C You are the same! D Same for you! 20 “Let’s go to the movie now.” – “Oh, ” A Good idea B I don’t C Why's that? D I need it 21 –“What’s your hobby, Lan ?” - “ ” A Well, I like collecting stamps B Oh, with computers C Well, I want stamps D Oh, on the phone 22 -“You look nice today I like your new hair style.”  - “ _” A It’s nice of you to say so B Shall I ? Thanks C Oh, well done D I feel interesting to hear that 23 –“ A motorbike knocked Ted down.”  - “ _” A What is it now ? B Poor Ted! C How terrific! D What a motor bike! 24 “ I have bought you a toy Happy birthday to you!” - “ _” A The same to you! B Have a nice day C What a pity! D What a lovely toy! Thanks 25 “Oh, I’m really sorry!” - “ _” A It was my pleasure B That’s all right C Thanks D Yes, why ? 26 - Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?" 16 - Susan: " ." A You’re welcome B That would be great C I feel very bored D I don't agree, I'm afraid 27 - Laura: “What a lovely house you have!” - Maria: “ _.” A Thank you Hope you will drop in B I think so C No problem D Of course not, it’s not costly 28.A: “Thank you very much”  B: _ A.Not at all B.You are well come C.That’s all right D.All are correct 29 A: “Do you fancy a coffee?” B: A.Oh,dear B.Everything is ok C.Oh,yes I ‘d love one D.How you 30 A:“You look nice in that red shirt.” B: A It’s nice of you to say so B Am I? Thanks C Oh,poor me D I’m interesting to hear that 31 A: Peter had an accident.he’s been in hospital for days” B: A Poor it B Poor him C how terrific D Oh,Is he? 32 A: “Happy birthday! This is a small present for you” B: _ A.What a pity B.How beautiful it is ! Thanks C Have a good time D How terrble! 33.A: “How are you getting on ?” B: _ A.All right B.Not bad C.It’s Ok D All are correct 34 A: “ I’m sorry.It ‘s late I must go now.Bye bye” B: _ A.You are welcome B Goodbye.See you soon C Not at all D Hello 35.A: “ Thank you for a lovely evening.” B: A You are welcome B Have a good day C.Thanks 36 A: “ Do you mind if I use your bike” D Cheer B: _ 17 A.Yes you B.Yes , It’s my pleasure C No, you don’t D No, You can use it 37 A: “ Congratulations!” B: A.What a pity! B.Thank you C I’m sory D You are welcome 38.A : “ ” B: I’m in teaching A.What you for a living ? B.What you earn for a living? C How you live? D What are you working ? 39 Sarah: “ Oh my God, I’ve missed the bus!” Christ: “ Another will come here in ten minutes” A I hope so B Don’t mention it C Don’t worry D Thank you 40 Jack : “What’s wrong with you?” Jill: “ ” A.Thank you very much B I’m having a slight headache C No,I don’t care D Yes, I was tired yesterday THE END 18 ... phương pháp làm câu giao tiếp học sinh sau lần kiểm tra thứ nhất, giới thiệu hướng dẫn học sinh thực cách làm tập câu giao tiếp dạng trắc nghiệm cụ thể sau: - Nhận biết loại mẫu câu giao tiếp: ... tập Phần luyện tập giáo viên nên cho học sinh tập nhận dạng loại mẫu câu giao tiếp trước Sau đó, giáo viên cho học sinh làm tập trắc nghiệm Dưới số trang web tập câu giao tiếp tiếng Anh: - https://vndoc.com/mot-so-cau -giao- tiep-tieng -anh- thuong-gap -trong- de-thidai-hoc/... rằng: việc học sinh biết cách nhận dạng câu giao tiếp, thuộc số công thức cụm từ thông dụng giúp em làm tập câu giao tiếp hoàn toàn tốt phương pháp học theo kiểu học thông thường Hiệu học tập sau
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập câu giao tiếp trong tiếng anh , skkn biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập câu giao tiếp trong tiếng anh

Từ khóa liên quan