skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học môn toán

18 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 01:37

1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số (do thường trực HĐ ghi): ……………………………… Tên sáng kiến Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học mơn Tốn (Phan Trọng Hải, @THPT Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Loan, @THPT An Thới) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy mơn Tốn Mơ tả chất sáng kiến 3.1 Tình trạng giải pháp biết - Học sinh (HS) của trường yếu mơn Tốn đặc biệt phân mơn hình học (trên 50% yếu kém) - HS không hứng thú lười học hình học khơng gian khó khô khan (70% HS trường cảm thấy phân môn hình học khó) - Nhiều HS kiến thức phân mơn hình học (70% HS) - Giáo viên (GV) dạy học (DH) phương pháp truyền thống kết hợp phần mềm dạy học chưa đem lại hiệu không gây hứng thú cho HS - Nhiều phần mềm dạy học như: Sketchpad, Capri… phải tốn phí, khó sử dụng Trong phần mềm Tốn học động GeoGebra (GGb) miễn phí, dễ sử dụng cập nhật hàng ngày - Vấn đề thi trắc nghiệm kì thi THPT quốc gia, kiểm tra định kì có kết hợp trắc nghiệm với tự luận trắc nghiệm làm cho giáo viên gặp số khó khăn: + Ra đề công tác in đề nhiều thời gian tốn + Xây dựng ma trận gặp nhiều thời gian + Xây dựng đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra, thi nhiều thời gian hiệu chưa cao + Công tác chấm kiểm tra, thi kiểm tra tập học sinh tốn nhiều thời gian giáo viên - Khi giao việc cho học sinh nhà khó kiểm tra hướng dẫn học sinh giải khó khăn gặp phải 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị cơng nhận sáng kiến 3.2.1 Mục đích giải pháp Mục đích giải pháp nâng cao hiệu dạy học cho học sinh thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 3.2.2 Nội dung giải pháp 3.2.2.1 Tính giải pháp - Sử dụng triệt để có hiệu công nghệ thông tin dạy học - Giúp học sinh khai thác công nghệ thông tin học tập 2 - Sử dụng công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá - Sử dụng công nghệ thông tin việc hướng dẫn học sinh tự học nhà - Kết hợp nhuần nhuyễn dạy học áp dụng công nghệ thông tin với phương pháp trải nghiệm 3.2.2.2 Sự khác biệt giải pháp giải pháp cũ Kết hợp phần mềm toán học động kết hợp với phương pháp dạy học tích cực dạy học Đây cấp độ cao ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Khai thác triệt để mạnh công nghệ thông tin dạy học, tự học học sinh, kiểm tra, đánh giá 3.2.2.3 Các bước thực giải pháp Để tiến hành nghiên cứu, đề tiến hành nghiên cứu theo ba bước: Bước 1: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn phương pháp dạy học tích cực; Các kĩ thuật dạy học tích cực, việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Bước 2: Đề giải pháp thực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Bước 3: Tiến hành thực nghiệm để khẳng định tính khả thi giải pháp Sau tiến hành nghiên cứu theo quy trình trên, chúng tơi đề giải pháp sau: a) Giải pháp 1: Sử dụng triệt để có hiệu cơng nghệ thơng tin dạy học i) Sử dụng phần mềm toán học động dạy học khái niệm * Sử dụng phần mềm toán học động dạy học khám phá khái niệm (Hình 1) Gợi động Đưa ví dụ Quan sát Phát + Khái qt hóa Hình Sơ đồ sử dụng phần mềm toán học động dạy học khám phá khái niệm Sử dụng sơ đồ hình thực theo bước: Bước 1: Gợi động Gợi lên quan tâm, tò mò, động viên thu hút người học Thiết lập mục đích dạy học, gợi lại kiến thức cũ liên quan đến nội dung dạy học Bước 2: Đưa ví dụ Giáo viên sử dụng phần mềm tốn học động thiết kế ví dụ ví dụ phản ví dụ Các ví dụ ví dụ phản ví dụ phải thiết kế với dạng động, trực quan Bước 3: Quan sát Học sinh quan sát ví dụ ví dụ phản ví dụ thực hành động sau: phân tích, so sánh, phân loại, tìm tòi, tìm kiếm Bước 4: Phát Học sinh phát thuộc tính chung đủ dùng để định nghĩa khái niệm Nếu Học sinh phát khơng thuộc tính chung để định nghĩa khái niệm, giáo viên tiếp tục cho ví dụ ví dụ phản ví dụ đến Học sinh phát thuộc tính chung khái niệm Bước 5: Khái quát hóa Giáo viên cho biết tên khái niệm yêu cầu học sinh phát biểu định nghĩa trường hợp tổng quát theo cách hiểu em Sau đó, giáo viên chỉnh sửa xác hóa khái niệm Ví dụ minh họa: Dạy học khái niệm hình đa diện Trong nội dung này, xin nêu lên bước trình DH lớp Bước 1: Gợi động - Cho HS quan sát hình ảnh thực tế hình đa diện - Hỏi học sinh hình khơng gian học lớp 11 (Hình chóp, hình lăng trụ, …) Bước 2: Đưa ví dụ (mở file khainiemhinhdadien.ggb) Giáo viên sử dụng GeoGebra thiết kế sau: ban đầu xuất hình đa diện từ từ xuất hàng loạt hình đa diện khác Hình Bước 3: Quan sát Học sinh quan sát hình đa diện trả lời câu hỏi: - Các đa giác hình có đặc điểm đặc biệt ? - Mỗi cạnh đa giác hình có đặc biệt ? Bước 4: Phát Học sinh phát hai tính chất: - Hai đa giác phân biệt khơng có điểm chung, có đỉnh chung, có cạnh chung - Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác Bước 5: Khái quát hóa Giáo viên cho biết: Hình thỏa mãn hai tính chất gọi hình đa diện * Sử dụng phần mềm toán học động phép tương tự dạy học khái niệm Được thực theo bước: Bước Giới thiệu kiến thức cần dạy; Bước Khơi dậy kí ức HS tình tương tự; Bước Nhận biết đặc điểm quan trọng kiến thức nguồn; Bước Thiết lập tương ứng kiến thức nguồn kiến thức đích; GV thiết kế kiến thức nguồn đích phần mềm tốn học động cho học sinh quan sát Bước Chỉ kết luận không hay điểm cần lưu ý; Bước Rút kết luận kiến thức đích; Ví dụ minh họa: Dạy học khái niệm phép dời hình khơng gian 4 Trong nội dung này, xin nêu lên bước trình DH lớp Bước Giới thiệu kiến thức cần dạy; GV giới thiệu chương khối đa diện gồm kiến thức: khái niệm hình đa diện; khái niệm khối đa diện; khái niệm phép dời hình khơng gian… Hơm ta tìm hiểu khái niệm phép dời hình khơng gian Bước Khơi dậy kí ức HS tình tương tự; Ở lớp 11, em học phép biến hình mặt phẳng? Trong phép biến hình đó, phép biến hình phép dời hình? Bước Nhận biết đặc điểm quan trọng kiến thức nguồn; - Hãy định nghĩa lại phép biến hình mặt phẳng? - Trong khơng gian, phép dời hình định nghĩa tương tự mặt phẳng Hãy phát biểu định nghĩa phép dời hình khơng gian Bước Thiết lập tương ứng kiến thức nguồn kiến thức đích; GV sử dụng phần mềm tốn học động để thiết kế kiến thức nguồn đích cho học sinh quan quát rút kết luận (chỉ thể qua hình ảnh) Hình Phép tịnh tiến mặt phẳng không gian Nguồn: Trong mặt phẳng Đích: Trong khơng gian Phép dời hình: phép biến hình bảo khoảng Phép dời hình: phép biến hình bảo khoảng cách hai điểm tùy ý mặt phẳng cách hai điểm tùy ý không gian r r Phép tịnh tiến theo v , phép biến hình Phép tịnh tiến theo v , phép biến hình biến điểm M thành M’ cho biến điểm M thành M’ cho uuuuur r MM ' = v uuuuur r MM ' = v Phép đối xứng tâm O, phép biến điểm Phép đối xứng tâm O, phép biến điểm O thành nó, biến điểm M khác O thành nó, biến điểm M khác O thành M’ cho O trung điểm O thành M’ cho O trung điểm MM’ 5 MM’ Phép đối xứng trục d, phép biến hình Phép đối xứng trục d, phép biến hình biến điểm thuộc d thành nó, biến điểm thuộc d thành nó, biến điểm M khơng thuộc d thành M’ biến điểm M không thuộc d thành M’ cho d đường trung trực MM’ cho d đường trung trực MM’ Bước Chỉ kết luận không hay điểm cần lưu ý; Khái niệm phép đối xứng qua mặt phẳng (P) khái niệm mới, có khơng gian khơng có mặt phẳng “Phép đối xứng qua phẳng (P), phép biến hình biến điểm thuộc (P) thành nó, biến điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ cho M’ mặt phẳng trung trực MM’.” Bước Rút kết luận kiến thức đích; Giáo viên khẳng định kết luận học sinh phép dời hình khơng gian ii) Sử dụng phần mềm tốn học động hỗ trợ dạy học định lý * Sử dụng phần mềm toán học động dạy học khám phá định lý Mơ hình dạy học khám phá (DHKP) định lý với hỗ trợ phần mềm toán học động (hình 4) gồm yếu tố sau: Bước 1: Gợi động cơ: Gợi lên quan tâm, tò mò, động viên thu hút người học Thiết lập mục đích DH, gợi lại kiến thức cũ liên quan đến nội dung DH Bước 2: Đưa ví dụ (bài toán): GV sử dụng phần mềm toán học động thiết kế ví dụ ví dụ phản ví dụ Các ví dụ ví dụ phản ví dụ phải thiết kế với dạng động, trực quan Bước 3: Quan sát: HS quan sát ví dụ ví dụ phản ví dụ thực hành động sau: + Quan sát, đo đạc, thử nghiệm ví dụ ví dụ phản ví dụ + Phân tích, so sánh, phân loại, tìm tòi, tìm kiếm đưa dự đốn hướng giải toán Bước 4: Giải toán: HS xem xét đánh giá hướng giải Sau tiến hành giải tốn theo hướng hợp lý Bước 5: Thể chế hóa: GV cho biết điều vừa phát định lý cần học Yêu cầu HS phát biểu định lý GV xác hóa định lý cơng dụng, tầm quan trọng định lý Bước 6: Củng cố vận dụng: GV cho tập củng cố vận dụng định lý 6 Gợi động Đưa ví dụ (bài toán) Quan sát Giải toán Thể chế hóa Củng cố vận dụng Hình Sơ đồ DHKP định lý với hỗ trợ phần mềm tốn học động Ví dụ minh họa: Dạy học định lí thể tích khối chóp Trong nội dung này, xin nêu lên bước trình dạy học lớp Bước 1: Gợi động cơ: - Cơng thức thể tích khối lập phương - Cơng thưc thể tích khối hộp chữ nhật - Cơng thức thể tích khối lăng trụ Bước 2: Đưa ví dụ (bài toán): (mở file:dlttkc.ggb) Giáo viên cho học sinh quan sát khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ Sau dùng phần mềm toán học động chia khối hộp chữ nhật phần Hỏi học sinh: - Khối hộp lăng trụ chia làm khối chóp nhau? - Khối chóp tính cơng thức nào? Hình Bước 3: Quan sát: - Học sinh quan sát trình phân chia khối hộp lăng trụ - Phân tích, so sánh, phân loại, tìm tòi, tìm kiếm đưa dự đoán hướng giải toán Bước 4: Giải toán: - Thể tích khối chóp tích phần ba diện tích đáy với chiều cao - HS chứng minh Bước 5: Thể chế hóa: GV cho biết điều vừa phát định lý cần học Yêu cầu HS phát biểu định lý GV xác hóa định lý công dụng, tầm quan trọng định lý Bước 6: Củng cố vận dụng: Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD có SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) ABCD hình vng cạnh a SA=a Tính thể tích khối chóp S.ABCD Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt phẳng (ABC) ABC tam giác cạnh a góc SB (ABC) 30 Tính thể tích khối chóp S.ABC * Sử dụng phần mềm tốn học động phép tương tự dạy học định lý Được thực theo bước: Bước Giới thiệu kiến thức cần dạy; Bước Khơi dậy kí ức HS tình tương tự; Bước Nhận biết đặc điểm quan trọng kiến thức nguồn; Bước Thiết lập tương ứng kiến thức nguồn kiến thức đích; GV thiết kế kiến thức nguồn đích phần mềm tốn học động cho học sinh quan sát Bước Chỉ kết luận không hay điểm cần lưu ý; Bước Rút kết luận kiến thức đích; Ví dụ minh họa: Dạy học Định lí thể tích khối lăng trụ Trong nội dung này, xin nêu lên bước trình DH lớp Bước Giới thiệu kiến thức cần dạy; GV giới thiệu khái niệm thể tích khối đa diện gồm kiến thức: khái niệm thể tích khối lập phương; khái niệm thể tích khối hộp chữ nhật; khái niệm thể tích khối lăng trụ, khái niệm thể tích khối chóp… Hơm ta tìm hiểu khái niệm thể tích khối lăng trụ Bước Khơi dậy kí ức HS tình tương tự; Ở phần trước, em học khái niệm thể tích khối hộp chữ nhật? V=abc Trong cạnh c khối hộp chữ nhật ? a.b hình hộp ? Trả lời: c chiều cao khối hộp ab diện tích đáy khối hộp Bước Nhận biết đặc điểm quan trọng kiến thức nguồn; - Hãy định nghĩa lại khái niệm thể tích khối hộp chữ nhật theo cách trên? - Thể tích khối lăng trụ định nghĩa tương tự Hãy phát biểu định nghĩa khối lăng trụ Bước Thiết lập tương ứng kiến thức nguồn kiến thức đích; GV sử dụng phần mềm tốn học động để thiết kế kiến thức nguồn đích cho học sinh quan quát rút kết luận (chỉ thể qua hình ảnh (hình hình 7) Nguồn: Thể tích khối hộp chữ nhật Đích: Thể tích khối lăng trụ Thể tích khối hộp chữ nhật: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B, V=abc = Bh (B=ab diện tích đáy, h=c chiều cao h V = Bh chiều cao khối hộp) Hình Hình Bước Chỉ kết luận không hay điểm cần lưu ý; Khái niệm khối lăng trụ khái niệm mới, trường hợp chung khái niệm khối hộp chữ nhật Hay nói cách khác, cơng thức thể tích khối hộp chữ nhật trường hợp đặc biệt công thức thể tích khối lăng trụ Khối hộp chữ nhật có đường cao cạnh bên Còn khối lăng trụ có chiều cao cạnh bên (lăng trụ đứng) khơng phải Khối hộp chữ nhật có đáy hình chữ nhật Còn khối lăng trụ có đáy đa giác Bước Rút kết luận kiến thức đích; Giáo viên khẳng định kết luận học sinh khái niệm thể tích khối lăng trụ iii) Sử dụng phần mềm toán học động hỗ trợ dạy học giải tập - Thực theo bước: Bước 1: Sử dụng phần mềm toán học động vẽ hình Bước 2: Quan sát hình sử dụng kiến thức tìm hướng giải Bước 3: Trình bày lời giải Bước 4: Kiểm tra kết rút ý dạng tốn - Ví dụ minh họa: Dạy học giải tập thể tích khối chóp thơng qua tập sau: + Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD có đường thẳng SA vng góc với mặt phẳng đáy ABCD hình vng cạnh a Góc SB (ABCD) 30 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Bước 1: Sử dụng phần mềm tốn học động vẽ hình (mở file bt1) 10 Bước 2: Học sinh quan sát hình tìm tòi lời giải: Tính diện tích đáy (hình vng ABCD) tìm chiều cao SA (giả thuyết cho góc đường thẳng mặt phẳng) Bước 3: Trình bày lời giải: S ABCD = AB = a VS ABCD · = 300 ⇒ SA = [ SB;( ABCD)] = SBA a a3 = B.h = Bước 4: Kiểm tra kết rút ý cho dạng toán Cho HS xem xét kết rút nhận xét Hình + Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABCD có H hình chiếu vng góc S mặt phẳng đáy H trung điểm AB ABCD hình vng cạnh a Góc SB (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Bước 1: Sử dụng phần mềm tốn học động vẽ hình (mở bt1) GV sử dụng hình tập di chuyển điểm H từ điểm A trung điểm AB Việc giúp học sinh dễ dàng nhận thấy chân đường cao hình chóp tập tịnh tiến tập Bước 2: Học sinh quan sát hình tìm tòi lời giải: Tính diện tích đáy (hình vng ABCD) tìm chiều cao SH (giả thuyết cho góc đường thẳng mặt phẳng) 11 Bước 3: Trình bày lời giải S ABCD = AB = a · = 300 ⇒ SH = [ SB;( ABCD)] = SBH a a3 VS ABCD = B.h = 18 Bước 4: Kiểm tra kết rút ý cho dạng toán Cho HS xem xét kết rút nhận xét Hình + Bài tập 3: Cho hình chóp S.ABCD có H hình chiếu vng góc S mặt phẳng đáy H trung điểm BO, với O giao điểm AC BD ABCD hình vng cạnh a Góc SB (ABCD) 30 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Bước 1: Sử dụng phần mềm tốn học động vẽ hình (mở bt1) GV sử dụng hình tập di chuyển điểm H từ điểm A trung điểm AO Việc giúp học sinh dễ dàng nhận thấy chân đường cao hình chóp tập tịnh tiến tập Bước 2: Học sinh quan sát hình tìm tòi lời giải: Tính diện tích đáy (hình vng ABCD) tìm chiều cao SH (giả thuyết cho góc đường thẳng mặt phẳng) Bước 3: Trình bày lời giải 12 S ABCD = AB = a · = 300 ⇒ SH = [ SB;( ABCD)] = SBH a a3 VS ABCD = B.h = 18 Bước 4: Kiểm tra kết rút ý cho dạng toán Cho HS xem xét kết rút nhận xét Hình 10 - Bình luận: Qua ba tập minh họa cho thấy, khai thác tốt phần mềm toán học động dạy học giải tập có ưu điểm: + HS trực quan so với vẽ hình giấy HS dễ dàng vẽ hình + Giúp HS thấy mối quan hệ tập tương tự nên dễ dàng phát cách giải + Giúp HS kiểm tra xác kết tốn + Giúp HS khắc sâu kiến thức giúp HS hứng thú học tập mơn Tốn đặc biệt phân mơn Hình học b) Giải pháp 2: Giúp học sinh khai thác công nghệ thông tin học tập i) Hướng dẫn học sinh thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học thi sáng tạo thiếu niên nhi đồng - Hướng dẫn học sinh thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học: Hướng dẫn 20 học sinh (10 nhóm) chia khối lớp đề “tài khai thác công nghệ thông tin hỗ trợ học tập mơn học” Sau đó, chọn nhóm tốt thi cấp huyện, cấp tỉnh Từ 20 học sinh này, em hướng dẫn bạn lớp khai thác 13 tốt phần mềm, kiến thức mà giáo viên hướng dẫn đến nhiều em học sinh - Hướng dẫn học sinh thi sáng tạo thiếu niên nhi đồng nhằm giúp em học sinh tự nghiên cứu, từ hình thành tính tự học học sinh Đề tài nâng cấp lên đề tài thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật ii) Hướng dẫn học sinh cách sử dụng số phần mềm tốn học thơng dụng sử dụng miễn phí Thơng qua tiết dạy phòng máy vi tính, giáo viên giới thiệu hướng dẫn học sinh số phần mềm tốn học: GeoGebre, math solver (chụp hình tốn giải),… Những phần mềm hỗ trợ học sinh tự học nhà hiệu Sử dụng photo math ta nhanh chóng vẽ đồ thị cần chụp hình hàm số giấy, kết đồ thị hình Phần mềm photo math cần chụp viết tay cho đồ thị Phần mềm Math solver cho ta bước khảo sát vẽ đồ thị hàm số Nó giúp học sinh nhớ lại bước khảo sát hàm số Phần mềm Math Formulas cung cấp cơng thức tốn Hình 11a Hình 11b Hình 11c iii) Hướng dẫn học sinh cách tra cứu tài liệu mạng Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh hướng dẫn em tra cứu mạng theo cấp bậc như: Ban đầu giao nhiệm vụ đường dẫn cho em lấy tài liệu; Các lần sau giao nhiệm vụ học sinh từ mò tìm kiếm tài liệu (nếu gặp khó khăn em tự trao đổi với trao đổi với giáo viên) c) Giải pháp 3: Sử dụng công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá i) Khai thác công nghệ thông tin khai thác tài liệu mạng 14 Khai thác trang web cung cấp tập trắc nghiệm tốn miễn phí (file word file pdf), giáo viên tải về, nghiên cứu đưa vào ngân hàng đề theo ma trận kiến thức soạn sẵn ii) Sử dụng phần mềm soạn tập trắc nghiệm khách quan Sử dụng phần mềm testpro để lưu trữ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hiệu Phần mềm cung cấp chức giúp giáo viên phân loại tập trắc nghiệm theo ma trận để dễ dàng sử dụng dạy học, kiểm tra đánh giá iii) Sử dụng phần mềm đề kiểm tra, thi ôn tập từ ngân hàng đề tự soạn Phần mềm testpro có chức tạo đề thi: Tạo đề thi từ nguồn câu hỏi; Tạo đề thi từ nhiều nguồn câu hỏi tạo đề thi cách chọn từ câu Như vậy, giáo viên dễ dàng tạo ngân hàng đề đa dạng từ số câu hỏi ỏi ban đầu Ví dụ: có 1000 câu hỏi thuộc 50 phần kiến thức (mỗi phần 20 câu), giáo viên tạo 200 đề mẫu giao thoa câu hỏi Từ sử dụng phần mềm giúp giáo viên giảm nhiều thời gian cho công tác đề kiểm tra, ôn tập… iv) Sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm kiểm tra, đánh giá Phần phềm chấm trắc nghiệm điện thoại thông minh TN maker hiệu Thông thường giáo viên chấm trắc nghiệm cách đục lổ chấm, nhiên cách chấm có nhiều bất tiện: thời gian đục lổ lâu, chấm chậm Còn phần mềm TN maker chấm nhanh, trung bình khoảng 3-4 giây độ xác cao Đặc biệt giúp hướng dẫn học sinh cách tơ trắc nghiệm làm học sinh không tô mã đề, tô đáp án khơng rõ máy khơng chấm 15 Hình 12 Phần mềm TN maker sử dụng chấm thi trắc nghiệm v) Sử dụng phần mềm theo dõi trình học tập học sinh lớp 12 Giáo viên sử dụng phần mềm excel để cài đặt thông tin theo dõi trình học tập học sinh Những học sinh lớp 12 cần theo dõi sát tình hình học tập Vì kiểm tra trắc nghiệm nên đòi hỏi học sinh phải rèn luyện làm tập nhiều Sau kiểm tra, giáo viên cập nhật câu hỏi học sinh chưa làm vào phần mềm excel Khoảng tuần, giáo viên xem cho em thêm tập dạng để rèn luyện tìm hiểu lí em chưa làm dạng toán d) Giải pháp 4: Sử dụng công nghệ thông tin việc hướng dẫn học sinh tự học nhà i) Khai thác nhóm chat messenger Zalo hỗ trợ học sinh học tập nhà Giáo viên tạo nhóm chat messenger Zalo theo đơn vị lớp dạy lớp để giúp đỡ học sinh giải vấn đề học tập (theo khảo sát trường, gần 100% học sinh dùng zalo facebook) Nhờ đó, học sinh dễ dàng tự học nhà giải nhiệm vụ học tập giáo viên giao lớp Đây hình thức học tập theo nhóm thuận lợi cho học sinh 16 Hình 13 ii) Tạo trang facebook để chia thông tin với học sinh Giáo viên môn học sinh thực thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật tạo trang web “Hỗ trợ học toán – Bến Tre” facebook để hỗ trợ giải đáp vấn đề học tập Ưu điểm trang kiến thức bản, công thức giáo viên cung cấp cho học sinh nhanh chóng Hình 14 iii) Sử dụng email để trao đổi tài liệu với học sinh Mỗi nhiệm vụ giao cho học sinh học sinh thực nhanh chóng; Các em bắt buộc phải sử dụng email để gửi báo cáo cho Giáo viên; Thơng qua đó, giáo viên dạy cho học sinh biết cách gửi email như: phải viết email gồm có: Kính gửi thầy… nội dung email, cuối email viết nào, gửi tệp đính kèm qua email Từ giúp học sinh hình thành thêm kĩ sống, kĩ giao tiếp qua email 17 e) Giải pháp 5: Kết hợp nhuần nhuyễn dạy học áp dụng công nghệ thông tin với phương pháp trải nghiệm Cho học sinh làm hình khối đa diện, hình trụ, nón, hình chóp,… từ giúp học sinh nắm vững chất, khái niệm hình thực tế Bên cạnh đó, học sinh sử dụng phần mềm Geogebra vẽ hình Cuối vẽ hình biểu diễn hình giấy Học sinh so sánh, đối chiếu hình biểu diễn giấy, hình vẽ phần mềm hình tự làm thực tế Từ giúp học sinh nắm vững kiến thức hình học, có trải nghiệm dễ dàng Qua giúp em nắm sâu cơng thức tốn, tưởng tượng hình giải tập 3.3 Khả áp dụng giải pháp Giải pháp sử dụng cho tất giáo viên dạy Tốn áp dụng q trình dạy học Có thể nghiên cứu giải pháp vào mơn khác trường trung học phổ thông 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu thực giải pháp Khơng khí lớp học sơi nổi, thoải mái HS hứng thú học tập mơn Tốn (70%) HS hiểu khắc sâu kiến thức Kết học tập cao trước sử dụng giải pháp (55.7% HS giỏi so với 24.6%; 7.4% HS Yếu – so với 50%) Kết học tập năm 2016-2017 có số lượng học sinh yếu giảm (7.4% so với 25.4%) số học sinh Khá giỏi (55.7% so với 47.4) tăng so với năm học 2015-2016 Năm Số Khá Yếu Trên Dưới % TB % % % học HS Giỏi TB TB Trước thực 122 30 24.6 31 25.4 61 50 61 50 61 nghiệm Sau thực 122 68 55.7 45 36.9 7.4 113 92.6 nghiệm Bảng Chất lượng kiểm tra trước sau thực giải pháp Năm học 2015-2016 Số HS 99 Khá Giỏi 47 % TB % 47.4 27 27.2 Yếu 25 % 25.4 Trên TB 74 % 74.7 % 50 7.4 Dưới TB 25 2016-2017 122 68 55.7 45 36.9 7.4 113 92.6 Bảng Chất lượng kiểm tra định kì năm học 2016-2017 2015-2016 - Kết kì thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017: trường đậu tốt nghiệp 100% - Nhờ sử dụng phần mềm vào khâu: đề, in đề, chấm kiểm tra phần mềm nên giáo viên tiết kiệm nhiều thời gian: Ví dụ: Nếu chấm bình thường % 25.4 7.4 18 kiểm tra tiết với 45 bài, giáo viên khoảng giờ; Khi sử dụng phần mềm giáo viên khoảng phút hoàn thành Ngân hàng câu hỏi phong phú bổ sung hàng năm - Công tác hỗ trợ học sinh học tập nhà nhanh chóng học sinh dễ dàng trao đổi với giáo viên qua nhóm chat zalo messenger - Học sinh sử dụng khác tốt số phần mềm hỗ trợ học tập nhờ kết học tập nâng lên đáng kể; Ngoài ra, học sinh biết tìm kiếm tài liệu qua mạng ngồi việc hỗ trợ việc học mơn Tốn em biết cách để khai thác học tập môn khác tốt 3.5 Tài liệu kèm theo bao gồm - Bản vẽ, sơ đồ: (bản) - Bản tính tốn: (bản) - Các tài liệu khác: (bản) Bến Tre, ngày 13 tháng năm 2018 ... phần mềm toán học động kết hợp với phương pháp dạy học tích cực dạy học Đây cấp độ cao ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Khai thác triệt để mạnh công nghệ thông tin dạy học, tự học học sinh,... thực tiễn phương pháp dạy học tích cực; Các kĩ thuật dạy học tích cực, việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Bước 2: Đề giải pháp thực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Bước 3: Tiến hành...2 - Sử dụng công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá - Sử dụng công nghệ thông tin việc hướng dẫn học sinh tự học nhà - Kết hợp nhuần nhuyễn dạy học áp dụng công nghệ thông tin với phương
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học môn toán , skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học môn toán

Từ khóa liên quan