Ôn thi trắc nghiệm môn: Luật an sinh xã hội EL51.011

27 359 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 16:03

Luật an sinh xã hội - EL51.011 Bệnh binh hưởng chế độ ưu đãi sau đây? Cán bộ, công chức, viên chức khám bệnh, chữa bệnh quỹ bảo hiểm y tế tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh phạm vi hưởng với mức hưởng bao nhiêu? Căn sau quan trọng để xác định mức trợ cấp bảo hiểm xã hội? Chế độ sau chế độ bảo hiểm xã hội? - Hỗ trợ nhà - 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh - 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh - 90% chi phí khám bệnh, chữa bệnh - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh - Thời gian đóng bảo hiểm xã hội - Chế độ bồi thường tai nạn lao động - Chế độ điều dưỡng, phục hồi chức sau điều trị tai nạn lao động - Chế độ trợ cấp thương tật hàng tháng - Chế độ bảo hiểm ốm đau Chế độ sau chế độ - Chế độ người lao động thực bảo hiểm ốm đau? biện pháp tránh thai - Chế độ người lao động bị ốm đau - Chế độ người lao động bị tai nạn rủi ro - Chế độ người lao động chăm sóc tuổi ốm đau Chế độ sau chế độ bảo hiểm ốm - Chế độ người lao động bị ốm đau đau? tai nạn rủi ro Chế độ sau chế độ bảo hiểm - Chế độ người lao động nuôi nuôi thai sản? sơ sinh Cán bộ, công chức, viên chức đối tượng đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương Nhà nước đóng phí với tư cách người sử dụng lao động Do họ làm có lương nên mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định 80 % chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm xã hội bắt buộc thực với chế độ, bảo hiểm xã hội tự nguyện thực với chế độ Các chế độ bảo hiểm xã hội đặt người lao động gặp rủi ro trình lao động theo quy định pháp luật bảo hiểm Trước đây, chế độ người lao động nạo thai, sảy thai xếp chế độ ốm đau Còn theo pháp luật hành, chế độ người lao động thực biện pháp tránh thai quy định chế độ thai sản liên quan đến mang thai sinh sản Chế độ sau chế độ bảo hiểm xã hội? Chế độ sau chế độ bảo hiểm thất nghiệp? Chế độ sau chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện? Chế độ sau chế độ ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng? Chế độ sau chế độ ưu đãi người có cơng với cách mạng? Chế độ sau thuộc chế độ bảo hiểm xã hội theo pháp luật Việt Nam? Chế độ sau thuộc loại bảo hiểm xã hội ngắn hạn? - Chế độ bảo hiểm ốm đau Chế độ chế độ sau chế độ bảo hiểm hưu trí? Chủ thể có quyền thống quản lý an sinh xã hội Việt Nam? Chủ thể phải đóng phí bảo hiểm xã hội thời gian người lao động nữ nghỉ sinh con? Chủ thể sau có thẩm quyền giải tranh chấp doanh nghiệp với người lao động đóng phí bảo hiểm xã hội? - Lương hưu hàng tháng - Hỗ trợ tìm việc làm - Chế độ tử tuất - Trợ cấp tiền tuất hàng tháng - Bảo hiểm y tế - Chế độ tuất hàng tháng - Chế độ ốm đau chế độ thai sản - Chế độ ốm đâu - Chế độ bảo hiểm hưu trí hàng tháng - Chế độ bảo hiểm thai sản - Nhà nước - Quỹ bảo hiểm xã hội đóng phí - Tòa án nhân dân cấp huyện - Chánh tra Sở lao động, thương binh xã hội - Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện - Thanh tra lao động Chủ thể sau có thẩm quyền giải - Tòa án nhân dân cấp huyện Loại bảo hiểm xã hội ngắn hạn loại bảo hiểm xã hội áp dụng người lao động thời gian ngắn lần, nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động gặp rủi ro có kiện bảo hiểm xã hội phát sinh chủ yếu trình thực quan hệ lao động ốm đau, thai sản, thất nghiệp Còn chế độ khác áp dụng người lao động thân nhân người lao động thời gian lâu dài (đến chết) Tranh chấp bảo hiểm xã hội tranh chấp lao động cá nhân, giải theo thủ tục tranh chấp lao động cá nhân Như vậy, tòa án nhân dân cấp huyện chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp bảo hiểm xã hội tranh chấp bảo hiểm y tế? Chủ thể sau chủ thể - Tranh chấp quan lao động cấp huyện tranh chấp bảo hiểm xã hội? với người sử dụng lao động - Tranh chấp tổ chức cơng đồn với quan bảo hiểm xã hội - Tranh chấp tổ chức đại diện người sử dụng lao động với người lao động - Tranh chấp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội với quan bảo hiểm xã hội Chủ thể sau KHÔNG phải chủ thể - Qũy bảo hiểm xã hội thực chế độ ưu đãi xã hội? Chủ thể sau bên tham gia bảo - Người lao động, người sử dụng lao động hiểm xã hội? Nhà nước Chủ thể sau chủ thể chủ yếu - Nhà nước thực chế độ trợ giúp xã hội? - Các quan, tổ chức nhà nước - Các cá nhân nước - Các đơn vị sử dụng lao động Chủ thể sau chủ thể có thẩm - Tòa án nhân dân cấp huyện quyền giải tranh chấp bảo hiểm xã hội? Chủ thể sau chủ thể tranh - Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chấp bảo hiểm xã hội? Chủ thể sau chủ thể tranh - Người có thẻ bảo hiểm y tế chấp bảo hiểm y tế? Chủ thể sau chủ thể tranh - Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp nguy chấp trợ giúp xã hội? lũ quyét Chủ thể sau chủ thể tranh - Thân nhân người có cơng với cách mạng chấp ưu đãi xã hội? – quan nhà nước có thẩm quyền Chủ thể sau chủ thể hưởng chế - Bố/mẹ đẻ người lao động độ tuất hàng tháng bảo hiểm xã hội? - Con người lao động thành niên - Anh, chị, em ruột người lao động - Ông, bà nội ngoại người lao động 3 Tranh chấp bảo hiểm xã hội tranh chấp chủ thể quan hệ bảo hiểm xã hội việc đóng phí chi trả chế độ bảo hiểm xã hội Trong tranh chấp quan lao động cấp huyện với người sử dụng lao động, quan lao động cấp huyện chủ thể quan hệ bảo hiểm xã hội Theo quy định pháp luật, Nhà nước chủ thể chủ yếu chi trả chế độ đối tượng trợ giúp xã hội nhằm mục đích an sinh xã hội Các chủ thể khác khơng bắt buộc có nghĩa vụ thực sách trợ giúp xã hội, mà mang tính tùy nghi Theo quy định pháp luật, người lao động chết, mà bố/mẹ đẻ 60 tuổi khơng có nguồn thu nhập hưởng tuất hàng tháng Trường hợp ông, bà nội ngoại, anh chị em ruột, thành niên người lao động khơng đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng người lao động chết Khi đưới tuổi ốm đau người nghỉ để chăm sóc Nếu hết thời hạn nghỉ mà ốm đau người nghỉ hưởng chế độ, khơng đồng thời nghỉ Còn cha hay mẹ nghỉ tùy gia đình, pháp luật khơng quy định Chủ thể sau người nghỉ - Cha mẹ nghỉ nối tiếp việc hưởng chế độ ốm đau - Mẹ tuổi bị ốm đau? - Cha mẹ nghỉ việc - Cha Chủ thể chủ thể sau - Người Việt Nam định cư bất hợp pháp KHƠNG có quyền hưởng an sinh xã hội? nước Theo quy định, Bộ y tế quan quản lý nhà Cơ quan sau quan quản lý - Bộ y tế nước bảo hiểm y tế Còn bảo hiểm xã hội Việt nhà nước bảo hiểm y tế? - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Nam, Tổ chức bảo hiểm y tế đơn vị quản lý - Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiệp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quan - Tổ chức bảo hiểm y tế thực hoạt động chuyên môn theo Luật khám bệnh, chữa bệnh Cơ quan, tổ chức quan, tổ chức sau quan quản lý nhà nước ưu đãi người có cơng với cách mạng? Cơ sở sau sở quan trọng ngun tắc “Kết hợp hài hòa sách kinh tế sách xã hội” Luật An sinh xã hội Việt Nam ? Cơ sở sau sở quan trọng nguyên tắc “Mọi thành viên xã hội có quyền hưởng an sinh xã hội”? Cơ sở sau sở quan trọng nguyên tắc “Nhà nước thống quản lý an sinh xã hội”? Cơ sở sau sở quan trọng để điều chỉnh pháp luật an sinh xã hội? Cơ sở quan trọng nguyên tắc kết hợp hài hòa nguyên tắc “hưởng thụ - Bộ lao động, thương binh xã hội - Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ổn định, bền vững - Quyền người - Chức xã hội Nhà nước - Sự phát triển ổn định, bền vững kinh tế xã hội đất nước - Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo cơng theo đóng góp” ngun tắc “lấy số đơng bù số ít” gì? Đặc điểm sau đặc điểm chung - Trong quan hệ pháp luật an sinh xã hội, quan hệ pháp luật an sinh xã hội? thơng thường có bên tham gia Nhà nước Đặc điểm sau đặc điểm riêng - Đối tượng hưởng ưu đãi xã hội phải có đóng quan trọng quan hệ pháp luật góp đặc biệt đất nước ưu đãi xã hội? Đặc điểm sau đặc điểm riêng - Chế độ hưởng bảo hiểm y tế quan trọng quan hệ pháp luật chế độ trợ cấp tiền mà chi phí bảo hiểm y tế? khám, chữa bệnh thuốc điều trị Đặc điểm sau đặc điểm riêng - Quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội chủ yếu quan trọng quan hệ pháp luật mang tính bắt buộc thường phát sinh bảo hiểm xã hội? sở quan hệ lao động - Mọi người lao động có quyền hưởng bảo hiểm xã hội - Người hưởng bảo hiểm xã hội phải có nghĩa vụ đóng phí vào quỹ bảo hiểm xã hội - Mọi người lao động tham gia quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội Điểm khác chế độ - Điều kiện hưởng bảo hiểm hưu trí bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm xã hội tự nguyện gì? Điểm khác chế độ - Điều kiện hưởng bảo hiểm hưu trí bảo hiểm xã hội bắt - Thời gian đóng bảo hiểm xã hội buộc bảo hiểm xã hội tự nguyện? - Cách tính lương hưu - Mức trợ cấp Điều kiện sau điều kiện quan - Mắc bệnh làm suy giảm khả lao động 5 Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội người lao động độ tuổi lao động có thu nhập ổn định Số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội chủ yếu đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc phát sinh sở quan hệ lao động Do họ làm có lương/thu nhập nên dễ dàng việc đóng phí vào quỹ bảo hiểm xã hội Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, có nhiều đối tượng tham gia hưởng chế độ hưu trí, đối tượng có điều kiện riêng liên quan đến điều kiện lao động, tính chất cơng việc, mức suy giảm khả lao động, sách đãi ngộ Còn bảo hiểm xã hội tự nguyện đối tượng tham gia hưởng có điểm chung không tham gia quan hệ lao động có tham gia người sử dụng lao động trả tiền bảo hiểm xã hội vào lương nên không bị ảnh hưởng các điều kiện bảo hiểm xã hội bắt buộc trọng để xác nhận bệnh binh? Điều kiện điều kiện sau KHÔNG phải điều kiện để tặng truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Điều kiện điều kiện sau điều kiện để xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam? Điều kiện điều kiện sau điều kiện quan trọng người nhận chăm sóc, ni dưỡng trẻ em ? Đối tượng bảo hiểm xã hội? từ 61% trở lên - Có trở lên liệt sĩ - Bị nhiễm chất độc hóa học mà sinh bị dị tật - - Có lực hành vi dân đầy đủ thực tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Là thu nhập người lao động - Là tiền lương người lao động - Là tiền lương tối thiểu vùng - Là mức lương sở Đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội - Đang nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao hưởng bảo hiểm y tế trường động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng hợp sau đây? Theo quy định, thương binh chết vết Đối tượng sau chết vết thương - Thương binh chết vết thương tái phát tái phát công nhận liệt sĩ Còn tái phát cơng nhận liệt sĩ? - Thanh niên xung phong chết vết thương tái thương đối tượng khác không công nhận phát - Bệnh binh chết bệnh tật tái phát - Người thuộc lực lượng vũ trang chết thời gian điều trị bệnh lần đầu vết thương chiến tranh tái phát Đối tượng sau tổ chức bảo - Người hưởng trợ cấp thất nghiệp hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế? Đối tượng sau cơng nhận - Thương binh chết vết thương tái phát liệt sĩ? Đối tượng sau Nhà nước cấp - Người khuyết tật nặng thẻ bảo hiểm y tế? 6 Đối tượng sau chết người - Người lao động tốn bảo hiểm xã lo mai táng khơng nhận trợ cấp mai hội lần táng? - Người lao động nghỉ hưu - Người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội - Cán bộ, cơng chức, viên chức đóng bảo hiểm xã hội Đối tượng sau KHÔNG - Cha mẹ vợ cha mẹ chồng hưởng chế độ ưu đãi xã hội? - Con - Vợ chồng - Cha đẻ, mẹ đẻ Đối tượng sau KHÔNG - Con 15 tuổi đến 18 tuổi nghỉ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng người học lao động chết? Đối tượng sau KHÔNG phải đối - Trẻ em bị nhiễm HIV tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội thường xuyên? Đối tượng sau KHÔNG phải đối - Người tự tạo việc làm tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Đối tượng sau đối - Bà mẹ Việt Nam anh hùng tượng hưởng ưu đãi xã hội? - Con nuôi người bị nhiễm chất độc hóa học Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam - Vợ liệt sĩ tái giá - Thanh niên xung phong Đối tượng sau KHÔNG phải - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao đối tượng tham gia bảo hiểm y tế? động có thời hạn tháng Đối tượng sau không thuộc đối - Người lao động Việt Nam làm việc có thời tượng hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau? hạn nước theo hợp đồng - Người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng tiền lương, tiền cơng - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lực lượng vũ trang 7 Chế độ mai táng hiểu chế độ chôn cất người lao động chết đang/có đóng bảo hiểm xã hội Nếu người lao động toán lần từ quỹ bảo hiểm xã hội coi khơng có đóng bảo hiểm xã hội, họ chết bảo hiểm xã hội không trả trợ cấp mai táng Cha mẹ vợ cha mẹ chồng khơng có quan hệ huyết thống, quan hệ nhân, có cơng dưỡng dục người có cơng Nên theo quy định, pháp luật không coi đối tượng đối tượng hưởng ưu đãi xã hội Người lao động Việt làm việc có thời hạn người ngồi theo hợp đồng ký hợp đồng lao động theo quy định luật nước sở Các chế độ bảo hiểm xã hội phát sinh q trình lao động hồn tồn áp dụng theo luật nước sở Pháp luật Việt nam đảm bảo hai chế độ hưu trí tử tuất - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ tháng trở lên Đối tượng sau đối tượng - Thu nhập người lao động bảo hiểm xã hội ? Đối tượng sau đối tượng - Chăm sóc sức khỏe tồn dân bảo hiểm y tế? Đối tượng sau đối tượng - Người khuyết tật hưởng chế độ trợ giúp xã hội? Đối tượng sau đối tượng hưởng - Bà mẹ Việt Nam anh hùng ưu đãi xã hội? Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Đối tượng sau đối tượng tham - Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước người lao động làm việc quan, đơn vị gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Việt Nam - Trẻ em tuổi nghiệp nhà nước, có thu nhập từ tiền nay? - Lao động giúp việc gia đình lương Trong đó, đối tượng bảo hiểm xã - Người lao động làm việc theo hợp đồng dịch hội thu nhập người lao động nên cán bộ, công chức, viên chức đối tượng bắt vụ buộc tham gia bảo hiểm xã hội Đối tượng sau chết hỗ trợ tiền mai táng? Đối tượng sau thuộc diện nhận chăm sóc, ni dưỡng hàng tháng cộng đồng ? Đối tượng sau thuộc đối tượng hưởng ưu đãi xã hội? Đối tượng sau thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Đối tượng sau thuộc nhóm ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế? - Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu - Trẻ em 16 tuổi khơng có nguồn ni dưỡng bị bỏ rơi chưa có người nhận làm ni - Người thờ cúng liệt sỹ - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ tháng trở lên - Người có cơng với cách mạng - Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp - Người lao động hưởng lương hưu hàng tháng - Học sinh, sinh viên Đối tượng sau thuộc nhóm đối - Học sinh, sinh viên tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ 8 Theo quy định, người có cơng với cách mạng thuộc nhóm ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế Còn đối tượng khác, nhà nước hỗ trợ mức đóng (học sinh, sinh viên); quỹ bảo hiểm xã hội đóng phí (người lao động hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp) Theo quy định, học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ mức mức đóng bảo hiểm y tế? - Người hưởng trợ cấp thất nghiệp - Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động nghỉ việc - Người lao động nghỉ hưu - Con đẻ bị dị dạng, dị tật hậu chất độc hóa học khơng tự lực sinh hoạt suy giảm khả tự lực sinh hoạt - Người lao động toán bảo hiểm xã hội lần Đối tượng đối tượng sau hưởng trợ cấp hàng tháng thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học? Đối tượng đối tượng sau chết người lo mai táng KHÔNG nhận trợ cấp mai táng? Đối tượng đối tượng sau - Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam? Đối tượng trẻ em sau đối tượng - Tất phương án hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng? - Trẻ em bị nhiễm HIV - Trẻ em khuyết tật, Trẻ em bị bỏ rơi - Trẻ em 16 tuổi mồ côi cha mẹ Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Được giám định lần đầu, giám định sau điều người lao động quyền trị tái phát giám định tổng hợp giám định mức suy giảm khả lao động gồm loại nào? Khi người lao động nữ sinh - Trợ cấp thay lương trợ cấp lần hưởng khoản trợ cấp nào? - Không hưởng khoản trợ cấp - Trợ cấp lần - Trợ cấp thay lương 100% mức tiền lương trung bình tháng liền kề Khi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái - Được hưởng chế độ ốm đau thời phát, người lao động hưởng quyền gian điều trị Sau điều trị giám định lại 9 đóng bảo hiểm y tế Các đối tượng lại tổ chức bảo hiểm xã hội đóng phí bảo hiểm y tế từ quỹ bảo hiểm xã hội Trẻ em hưởng chế độ trợ giúp xã hội thường xuyên phải có đủ điều kiện pháp luật quy định Thông thường em chưa/khơng tự lo sống cho thân nguồn ni dưỡng Vì tất phương án Khoản trợ cấp thay lương khoản trợ cấp nhằm bảo đảm cho người mẹ thực thiên chức, thay cho phần thu nhập khơng làm, khơng có lương Còn khoản trợ cấp lần nhằm bảo đảm vật dụng cho em bé sơ sinh Vì vậy, sinh ni sơ sinh, người lao động hưởng trợ cấp thay lương (100% tiền lương trung bình tháng liền kề) trợ cấp lần (2 lần mức lương sở/con) lợi bảo hiểm xã hội nào? mức suy giảm khả lao động, trợ cấp thương tật tùy thuộc mức suy giảm khả lao động giám định lại dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đủ điều kiện Khi tham gia bảo hiểm y tế người - thẻ cấp thẻ bảo hiểm y tế? Lĩnh vực pháp luật sau thuộc yếu - Pháp luật ưu đãi xã hội tố cấu thành pháp luật an sinh xã hội Việt Nam? Lĩnh vực pháp luật sau thuộc yếu - Pháp luật ưu đãi xã hội tố cấu thành pháp luật an sinh xã hội - Pháp luật việc làm Việt Nam nay? - Pháp luật bảo hiểm nhân thọ - Pháp luật bảo vệ môi trường Pháp luật an sinh xã hội Việt Nam điều chỉnh lĩnh vực nhằm bảo vệ thành viên xã hội gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật, không đảm bảo điều kiện sống tối thiểu đãi ngộ người có cơng với đất nước Các lĩnh vực pháp luật khác nhằm nâng cao chất lượng sống cho thành viên xã hội ngành luật khác điều chỉnh, không thuộc yếu tố cấu thành pháp luật an sinh xã hội Luật bảo hiểm y tế áp dụng - Tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá đối tượng, phạm vi sau đây? nhân nước Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế Lý lý quan trọng để - Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khẳng định: Quan hệ bảo hiểm xã hội người lao động độ tuổi lao động, có thu quan hệ trụ cột hệ thống an sinh xã nhập ổn định hội Việt Nam ? Lý sau lý quan trọng - Mục đích đền ơn đáp nghĩa Đảng Nhà để khẳng định: Quan hệ ưu đãi xã hội nước người có cơng với cách mạng quan hệ đặc thù hệ thống an sinh xã hội Việt Nam ? Mỗi thành viên hộ gia đình thiếu đói - 15 kg dịp Tết âm lịch hỗ trợ kg gạo/tháng? Một người thuộc nhiều đối tượng tham gia - Đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng Để bảo đảm công bằng, giảm bớt khó khăn bảo hiểm y tế khác việc đóng bảo mà người xác định theo thứ tự đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng thời tạo điều kiện để thành viên xã hội tham 10 10 Mức phí bảo hiểm xã hội bắt buộc mà - 18% tính tổng quỹ lương người sử dụng đóng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ tháng trở lên bao nhiêu? Mức phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - 22% mức thu nhập người lao động lựa chọn người lao động bao nhiêu? - Mức thu nhập người lao động lựa chọn - 20% mức thu nhập người lao động lựa chọn - 17,5% mức thu nhập người lao động lựa chọn Mức phí nhằm bảo đảm an tồn tài cho quỹ , đủ để chi trả chế độ cho người lao động hưởng chế độ hưu trí tử tuất Do người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phần lớn không tham gia quan hệ lao động nên họ tự đóng thu nhập mà họ lưa chọn khung quy định pháp luật Đối với trường hợp thông thường, người lao động không thuộc lực lượng vũ trang không mắc bệnh cần chữa trị dài ngày mức hưởng chế độ ốm đau = 75% mức tiền lương, tiền cơng đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước nghỉ việc Còn mức 50%, 60% 80% khơng phải mức trợ cấp ốm đau Mức trợ cấp bảo hiểm ốm đau thơng - Bằng 75% mức tiền lương, tiền cơng đóng thường cán bộ, công chức bao bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước nhiêu? nghỉ việc - Bằng 100% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước nghỉ việc - Bằng 65% mức tiền lương, tiền cơng đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước nghỉ việc - Bằng 50% mức tiền lương, tiền cơng đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước nghỉ việc Mức trợ cấp sau mức trợ cấp bảo - 75% mức tiền lương, tiền cơng đóng bảo hiểm ốm đau? hiểm xã hội tháng liền kề trước nghỉ việc Nếu người lao động bị chết tai nạn lao - 36 lần mức lương sở động, bệnh nghề nghiệp thân nhân họ trợ cấp lần bao nhiêu? Nếu người lao động chết mà thân nhân - Trợ cấp tuất lần không đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng giải nào? Tuất hàng tháng chi trả cho thân nhân Nếu người lao động chết mà thân nhân - Trợ cấp tuất lần 13 13 không đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng - Thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội lần giải quyền lợi bảo hiểm xã hội - Không trả chế độ nào? - Thanh toán 48 tháng lương hưu/trợ cấp Nghĩa vụ sau nghĩa vụ người lao động quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội? Ngồi nhóm quan hệ xã hội chủ yếu, luật an sinh xã hội Việt Nam điều chỉnh quan hệ xã hội quan hệ xã hội sau đây? Người bị thương nặng để hưởng chế độ trợ giúp xã hội đột xuất người đối tượng sau đây? Người bị thương nặng không hưởng chế độ trợ giúp xã hội đột xuất? người lao động khả lao động khơng có thu nhập có thu nhập thấp mức lương sở nhằm bảo đảm đời sống cho họ Trường hợp thân nhân không đủ điều kiện, tức bảo đảm đời sống có thu nhập bảo hiểm xã hội quy định trợ cấp tuất lần cho thân nhân người lao động - Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội - Quan hệ xóa đói giảm nghèo - Người bị thương dẫn đến phải cấp cứu điều trị sở khám bệnh, chữa bệnh - Người bị thương nặng điều trị nhà - Người bị thương nặng dẫn đến phải cấp cứu Người bị thương nặng hưởng chế độ trợ giúp xã hội đột xuất phải đủ điều kiện pháp luật quy định Theo đó, phải đủ điều kiện: phải cấp cứu điều trị sở khám bệnh, chữa bệnh Nếu khơng đủ điều kiện đương nhiên người bị thương nặng không hưởng chế độ điều trị sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên - Người bị thương nặng phải điều trị sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trở lên - Người bị thương nặng có xác nhận quan y tế có thẩm quyền Người cao tuổi trường hợp - Người từ đủ 80 tuổi trở lên khơng có trợ cấp sau thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ bảo hiểm xã hội hàng tháng giúp xã hội? Người có cơng với cách mạng khám - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bệnh, chữa bệnh quỹ bảo hiểm y tế tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh phạm vi hưởng với mức hưởng bao nhiêu? Người có cơng với cách mạng đối tượng Người có cơng với cách mạng khám - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh 14 14 bệnh, chữa bệnh quỹ bảo hiểm y - 90% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tế tốn chi phí khám bệnh, chữa - 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bệnh phạm vi hưởng với mức - 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bao nhiêu? Người có thẻ bảo hiểm y tế khơng đổi thẻ bảo hiểm y tế trường hợp sau đây? Người nghỉ hưu khám bệnh, chữa bệnh quỹ bảo hiểm y tế tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh phạm vi hưởng với mức hưởng bao nhiêu? Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trợ cấp hàng tháng nào? Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trợ cấp lần nào? Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà suy giảm khả lao động từ 81% trở lên bị mù hai mắt trợ cấp phục phục với mức bao nhiêu? Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động để nghỉ hưu Người lao động vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không? - Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa - 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh - Khi bị suy giảm 31 % khả lao động trở lên - Khi bị suy giảm 5% đến 30 % khả lao động - lần mức lương sở - không hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Không tham gia lúc Chỉ tham gia nối tiếp - Chỉ tham gia bảo hiểm bắt buộc - Các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc khơng tham gia bảo hiểm tự nguyện - Có thể tham gia lúc Người lao động hưởng lương hưu mà - Người lao động hưởng chế độ lương 15 ưu đãi để ghi nhớ công ơn họ đất nước Người có cơng với cách mạng Nhà nước đóng bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh phạm vi hưởng với mức hưởng tối đa 15 Bảo hiểm xã hội nhằm mục đích đảm bảo đời sống cho người lao động gặp rủi ro nhằm mục đích an sinh xã hội Chứ khơng có mục đích kinh doanh sinh giải quyền lợi bảo hưu hàng tháng, không hưởng chế độ hiểm xã hội nào? thai sản Người lao động chọn - Hằng tháng 03 tháng lần; 06 phương thức đóng phí sau để tháng lần; 12 tháng lần; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? lần cho nhiều năm sau với mức thấp mức đóng tháng lần cho năm thiếu với mức cao mức đóng tháng so với quy định Người lao động hưởng chế độ sinh - Đủ tháng trở lên thời gian 12 tháng bắt buộc phải có thời gian đóng bảo hiểm trước sinh xã hội bao lâu? Người lao động mắc bệnh thuộc danh mục - 180 ngày hết thời hạn mà tiếp bệnh cần chữa trị dài ngày nghỉ tục điều trị hưởng chế độ ốm đau hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội bao với mức thấp lâu? Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội - Vừa hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bắt buộc đồng thời hưởng bệnh nghề nghiệp hàng tháng, vừa hưởng nhiều chế độ bảo hiểm xã hội trường chế độ hưu trí hàng tháng hợp sau đây? - Vừa hưởng chế độ ốm đau, vừa hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Vừa hưởng chế độ hưu trí, vừa hưởng chế độ thai sản - Vừa hưởng chế độ thai sản, vừa hưởng chế độ ốm đau Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội - Đang hưởng lương hưu hàng tháng mà bắt buộc vừa hưởng chế độ bảo hiểm làm xã hội vừa hưởng lương trường hợp sau đây? Người sau anh hùng lao động - Người Nhà nước tuyên dương anh thuộc đối tượng ưu đãi người có cơng với hùng lao động có thành tích đặc biệt xuất cách mạng? sắc lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến 16 16 Theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, vừa hưởng chế độ hưu trí hàng tháng Còn trường hợp khác, khơng hưởng đồng thời mà hưởng chế độ đủ điều kiện - Người Nhà nước tuyên dương anh hùng lao động - Người Nhà nước tun dương anh hùng lao động có thành tích đặc biệt - Người Nhà nước tuyên dương anh hùng lao động có thành tích đặc biệt xuất sắc lao động Người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng - 2.0 mức trợ giúp xã hội hàng tháng mức chuẩn nhân với hệ số sau đây? Nguồn sau nguồn chủ yếu hình - Người sử dụng lao động người lao động thành quỹ bảo hiểm xã hội? đóng góp Nguồn sau nguôn quan trọng - Ngân sách nhà nước để thực chế độ ưu đãi xã hội ? Nguồn tài quan trọng để thực - Ngân sách nhà nước chế độ ưu đãi xã hội ? - Quỹ đền ơn đáp nghĩa - Sự ủng hộ, tài trợ đơn vị sử dụng lao động - Quỹ bảo hiểm xã hội Nguồn trợ giúp xã hội KHƠNG hình - Nguồn đóng góp người có hồn thành từ nguồn sau đây? cảnh khó khăn Nguồn ưu đãi xã hội hình thành từ - Ngân sách nhà nước ủng hộ cộng chủ yếu từ nguồn nguồn sau đồng xã hội đây? Nguyên tắc sau nguyên tắc - Thực ưu đãi trách nhiệm chủ yếu quan trọng chế độ ưu đãi xã hội? Nhà nước Nguyên tắc sau nguyên tắc - Nhà nước thống quản lý an sinh xã quan trọng Luật An sinh xã hội hội Việt Nam? Nguyên tắc sau nguyên tắc thể - Nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro rõ tính chất xã hội bảo hiểm người tham gia bảo hiểm y tế y tế? - Nguyên tắc mức hưởng bảo hiểm y tế 17 17 Chế độ ưu đãi xã hội nhăm mục đích đền ơn đáp nghĩa nhà nước cộng đồng người có cơng thân nhân họ, nhà nước thực từ ngân sách nhà nước Nguồn từ ngân sách nhằm bảo đảm ổn định, lâu dài chế độ cho đối tượng hưởng Bảo hiểm y tế sách xã hội, nhằm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho thành viên xã hội bị ốm đau, bệnh tật sở đóng phí vào quỹ bảo hiểm y tế Việc chi trả chế độ bảo - Nguyên tắc quỹ bảo hiểm y tế - Nguyên tắc mức đóng bảo hiểm y tế Nguyên tắc sau nguyên tắc thể rõ tính chất xã hội bảo hiểm y tế? Nội dung quan trọng thể tính chất bắt buộc loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc? - Nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro Nội dung sau KHÔNG phải nội dung chủ yếu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Nội dung sau nội dung tranh chấp bảo hiểm xã hội? Nội dung sau nội dung tranh chấp ưu đãi xã hội? Nội dung sau nội dung quan trọng nguyên tắc Nhà nước thống quản lý an sinh xã hội ? Nội dung sau nội dung quan trọng thể tính chất bắt buộc loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc? Phương thức giải tranh chấp sau phương thức giải tranh chấp an sinh xã hội quan trọng nhất? Phương thức giải tranh chấp sau quan trọng phương thức giải tranh chấp bảo hiểm xã hội? Quan hệ pháp luật sau KHÔNG - Tiền bồi dưỡng thêm cho cán y tế 18 người tham gia bảo hiểm y tế - Chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội - Phương thức đóng phí đóng bảo hiểm xã hội - Thời gian đóng bảo hiểm xã hội - Tuổi đời người lao động hiểm y tế thực người lao động khám, chữa bệnh Vì thế, người lao động khơng bị ốm đau, bệnh tật khoản đóng góp chia sẻ cho người có nguy ốm đau, bệnh tật cao hon Tính chất bắt buộc loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc thể nội dung: Chủ thể tham gia, mức phí đóng chế độ hưởng Trong đó, chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội nội dung quan trọng thể tính chất bắt buộc loiaj hình bảo hiểm xã hội bắt buộc - Chi trả chế độ mai táng cho thân nhân người lao động - Hỗ trợ người có cơng với cách mạng cải tạo nhà - Ban hành pháp luật an sinh xã hội - Chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội - Xét xử - Xét xử - Quan hệ pháp luật học nghề 18 Quan hệ pháp luật an sinh xã hội quan hệ xã hội hình thành lĩnh vực an sinh xã hội, phải quan hệ pháp luật an sinh xã hội? - Quan hệ pháp luật bảo hiểm y tế - Quan hệ pháp luật ưu đãi xã hội - Quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội Quan hệ xã hội sau quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh Luật an sinh xã hội Việt Nam? Quan hệ xã hội sau thuộc phạm vi điều chỉnh Luật an sinh xã hội Việt Nam? - Quan hệ bảo hiểm xã hội - Quan hệ bảo hiểm xã hội - Quan hệ bồi thường thiệt hại - Quan hệ học nghề - Quan hệ việc làm Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hình thành - Phí đóng bên tham gia, tiền sinh lời từ nguồn nào? hoạt động đầu tư từ quỹ nguồn thu hợp pháp khác Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hình thành - Người lao động, người sử dụng lao động từ phí đóng chủ thể sau đây? Nhà nước - Người sử dụng lao động - Người lao động người sử dụng lao động - Người lao động Thẻ bảo hiểm y tế không bị thu hồi - Thông tin ghi thẻ không trường hợp sau đây? - Gian lận việc cấp thẻ bảo hiểm y tế - Người có tên thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế - Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng - Trong thời gian chờ đổi thẻ trường hợp sau đây? Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc - Đủ 15 năm đến 20 năm đóng bảo hiểm để người lao động đủ điều kiện hưởng chế xã hội lao động nữ người hoạt độ hưu trí hàng tháng bao lâu? động chuyên trách không chuyên trách 19 19 quy phạm pháp luật điều chỉnh Còn quan hệ pháp luật học nghề quan hệ xã hội phát sinh trình dạy học nghề sở dạy nghề người sử dụng lao động với người học nghề, khơng hình thành lĩnh vực an sinh xã hội Quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh Luật An sinh xã hội Việt Nam bao gồm quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực nhằm yên dân, ổn định xã hội Quan hệ bảo hiểm xã hội phát sinh trình nhằm bảo đảm trợ cấp cho người lao động gặp rủi ro, bị giảm thu nhập nên luật an sinh xã hội Việt Nam điều chỉnh Trong thời gian hình thành quỹ nhằm bảo đảm ổn định nguồn quỹ nên Nhà nước tham gia đóng phí, người lao động phải có trách nhiệm thân bị việc làm, đồng thời người sử dụng lao động phải có trách nhiệm người lao động mua sức lao động người lao động Thông tin ghi thẻ khơng lỗi quan có thẩm quyền nên trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đổi thẻ không bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế xã, phường, thị trấn Các đối tượng lại phải từ đủ 20 năm trở lên Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc - Đủ 15 năm đến 20 năm đóng bảo hiểm để người lao động đủ điều kiện hưởng chế xã hội lao động nữ người hoạt độ hưu trí hàng tháng bao nhiêu? động chuyên trách không chuyên trách xã, phường, thị trấn Các đối tượng lại phải từ đủ 20 năm trở lên - Đủ 25 năm trở lên - Đủ 15 năm trở lên - Đủ 15 năm đến 20 năm Thời gian hỗ trợ lương thực cho đợt - Không tháng trợ giúp tất thành viên hộ gia đình thiếu đói sau thiên tai, hỏa hoạn, mùa, giáp hạt bao lâu? Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Từ tháng đến 12 tháng tùy thuộc số tháng bao lâu? đóng bảo hiểm thất nghiệp Thời gian lao động nữ nghỉ sinh theo - tháng quy định hành bao lâu? - Tùy vào điều kiện lao động cụ thể - tháng - tháng Thời gian người lao động nghỉ để hưởng - 20 ngày chế độ thai sản bị sảy thai thai từ tuần tuổi đến 13 tuần tuổi bao lâu? Thời gian nhận chăm sóc, ni dưỡng tạm - Không tháng thời cộng đồng đối tượng nhận chăm sóc, ni dưỡng cộng đồng bao lâu? Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải tranh - năm, kể từ ngày phát hành vi vi chấp bảo hiểm xã hội bao lâu? phạm mà bên cho quyền, lợi ích bị vi phạm Thương binh suy giảm khả lao động - Điều dưỡng, phục hồi chức 20 20 Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính tốn đủ chi trả người lao động sau nghỉ hưu bảo đảm an tồn tài cho quỹ bảo hiểm xã hội Tuy nhiên có tính đến số yếu tố đặc điểm công việc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Các mốc thời gian quy định cũ Còn theo pháp luật hành, thời gian nghỉ sinh tháng không phụ thuộc điều kiện lao động tình trạng sức khỏe người lao động Tất thương binh hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi chức có phận chức thể bị suy giảm Còn thương binh nặng, bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên trợ cấp người phục vụ Phục cấp hàng tháng áp dụng lão thành cách mạng thương binh khơng có chế độ trợ cấp lần từ 21% đến 80% hưởng chế độ ưu - Trợ cấp phục vụ đãi chế độ sau đây? - Trợ cấp lần - Phụ cấp hàng tháng Thương binh làm quan nhà nước bị chết tiền mai táng chủ thể chi trả? Tiền lương làm đóng bảo hiểm y tế người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tiền lương tính sở nào? Tổ chức sau thực quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp? Tranh chấp sau tranh chấp ưu đãi xã hội? - Bảo hiểm xã hội chi trả - Tiền lương theo hợp đồng lao động - Tổ chức bảo hiểm xã hội - Tranh chấp thương binh với quan bảo hiểm xã hội chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt bị tai nạn lao động - Tranh chấp thân nhân liệt sĩ với quan nhà nước có thẩm quyền trợ cấp tuất hàng tháng - Tranh chấp thương binh với sở điều dưỡng chế độ điều dưỡng, phục hồi chức - Tranh chấp quan nhà nước có thẩm quyền với người có cơng với cách mạng xác nhận điều kiện hưởng chế độ trợ giúp xã hội Tranh chấp sau tranh chấp an - Tranh chấp trợ cấp thất nghiệp sinh xã hội? - Tranh chấp trợ cấp việc - Tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động - Tranh chấp việc làm 21 21 Tranh chấp ưu đãi xã hội tranh chấp chủ thể quan hệ ưu đãi xã hội phát sinh trình thực thi sách, chế độ người có cơng thân nhân họ quan hệ ưu đãi xã hội Nên tranh chấp thương binh với quan bảo hiểm xã hội chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt bị tai nạn lao động nội dung tranh chấp ưu đãi xã hội Tranh chấp an sinh xã hội tranh chấp chủ thể quan hệ an sinh xã hội việc thực thi sách, chế độ an sinh xã hội Tranh chấp trợ cấp thất nghiệp tranh chấp người lao động với người sử dụng lao động với quan bảo hiểm xã hội, tranh chấp an sinh xã hội Tranh chấp bảo hiểm xã hội tranh chấp chủ thể quan hệ bảo hiểm xã hội phát sinh q trình đóng phí chi trả chế độ nảo hiểm xã hội Tranh chấp người lao động người sử dụng lao động trợ cấp việc nội dung quan hệ bảo hiểm xã hội nên tranh chấp bảo hiểm xã hội Tranh chấp tranh chấp sau - Tranh chấp người lao động người sử KHÔNG phải tranh chấp bảo hiểm dụng lao động trợ cấp việc xã hội? - Tranh chấp người lao động với quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động - Tranh chấp người lao động người sử dụng lao động đóng phí bảo hiểm xã hội cho người lao động - Tranh chấp thân nhân người lao động với quan bảo hiểm xã hôi chi trả chế độ mai táng người lao động chết Tranh chấp tranh chấp sau - Tranh chấp hộ gia đình có nhà bị trôi tranh chấp trợ giúp xã hội? lũ quyét với quan nhà nước có thẩm quyền chế độ hỗ trợ Tranh chấp tranh chấp sau - Tranh chấp thương binh với sở điều tranh chấp ưu đãi xã hội? dưỡng chế độ điều dưỡng, phục hồi chức Tranh chấp bảo hiểm xã hội giải - Tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục tranh chấp sau đây? Tranh chấp bảo hiểm y tế giải - Tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục tranh chấp sau đây? Tranh chấp trợ giúp xã hội giải - Tranh chấp hành theo trình tự, thủ tục tranh chấp sau đây? Tranh chấp ưu đãi xã hội giải - Tranh chấp hành theo trình tự, thủ tục tranh chấp sau đây? Trẻ em tuổi q bé phải có chế độ Trẻ em tuổi thuộc diện nhận - Bằng 2.5 lần mức chuẩn chăm sóc đặc biệt Để bảo đảm nhu cầu tối thiểu chăm sóc, ni dưỡng hàng tháng cộng - Bằng 1.5 lần mức chuẩn cho đối tượng này, pháp luật quy định trẻ em 22 22 đồng nhận trợ cấp hàng tháng bao - Bằng 3.0 lần mức chuẩn nhiêu? - Bằng 2.0 lần mức chuẩn Trong điều kiện sau đây, điều kiện điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động? Trong điều kiện sau đây, điều kiện điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp? Trong điều kiện sau đây, điều kiện điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng bảo hiểm xã hội tự nguyện? Trong điều kiện sau đây, điều kiện điều kiện quan trọng để xác nhận người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng năm 1945? Trong đối tượng sau đây, đối tượng coi thân nhân người có cơng với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi xã hội? Trong đối tượng sau đây, đối tượng thân nhân người có cơng với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi xã hội? - Bị tai nạn làm việc theo yêu cầu người sử dụng lao động - Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên thời gian 24 tháng trước chấm dứt hợp đồng - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên - Đứng đầu tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã thoát lý hoạt động cách mạng - Người có cơng ni dưỡng liệt sĩ nhỏ - Người có cơng ni dưỡng liệt sĩ nhỏ - Mẹ vợ mẹ chồng - Người mà người có cơng trực tiếp ni dưỡng - Cha vợ cha chồng Trong mục đích sau đây, mục đích - Khơi phục quyền lợi ích bên mục đích quan trọng giải quan hệ an sinh xã hội tranh chấp an sinh xã hội? Trong mức trợ cấp sau đây, mức trợ - 30% mức lương sở/ngày cấp mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe người lao động sau thai sản? Trong nghĩa vụ sau đây, nghĩa vụ - Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, thời hạn nghĩa vụ chủ yếu người tham gia 23 tuổi thuộc diện nhận chăm sóc, ni dưỡng hàng tháng cộng đồng nhận trợ cấp hàng tháng 2.5 lần mức chuẩn 23 Theo quy định, người có cơng ni dưỡng liệt sĩ nhỏ có đủ điều kiện coi thân nhân người có cơng hưởng ưu đãi xã hội bảo hiểm y tế? Trong phương thức sau đây, phương thức phương thức đóng bảo hiểm y tế? Trong quyền sau đây, quyền quyền sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Trong quyền sau đây, quyền quyền người sử dụng lao động quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội? Trong quyền sau đây, quyền quyền người tham gia bảo hiểm y tế? Trong trách nhiệm sau đây, trách nhiệm trách nhiệm sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Trong trách nhiệm sau đây, trách nhiệm trách nhiệm Tổ chức bảo hiểm y tế? Trong trách nhiệm sau đây, trách nhiệm trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp bảo hiểm y tế? Trong trách nhiệm sau đây, trách nhiệm trách nhiệm quan bảo hiểm xã hội quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội? Trong trường hợp sau trường hợp chưa phát sinh tranh chấp an sinh xã hội? Trong trường hợp sau đây, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế hưởng bảo hiểm y tế? Trong phạm vi sau đây, người tham 24 - Hàng tháng - Tạm ứng kinh phí tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh ký - Khởi kiện bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật - Được cấp thẻ bảo hiểm y tế đóng bảo hiểm y tế - Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế - Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế - Chỉ đạo tổ chức triển khai thực sách, pháp luật bảo hiểm y tế - Tổ chức thực thu bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật - Người lao động không giải chế độ ốm đau, im lặng, không yêu cầu Tòa án giải - Điều trị tai nạn lao động Khám sức khỏe nhằm kiểm tra sức khỏe khơng nhằm mục đích điều trị Trong bảo hiểm y tế - Khám sức khỏe 24 gia bảo hiểm y tế không hưởng bảo - Khám thai định kỳ hiểm y tế? - Sinh - Khám bệnh, chữa bệnh Trong số chủ thể thực chế độ - Nhà nước thực ưu đãi từ ngân sách ưu đãi người có cơng với cách mạng thân nhân họ chủ thể có trách nhiệm chủ yếu nhất? Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, - Có hưởng bảo hiểm y tế, tổ chức người lao động có hưởng bảo hiểm y bảo hiểm xã hội đóng phí từ quỹ bảo hiểm tế khơng? thất nghiệp Trong trường hợp người lao động - Nam có 30 năm, nữ có 25 năm đóng trợ cấp lần nghỉ hưu? bảo hiểm xã hội Trong trường hợp trẻ em 16 tuổi - Mồ cơi cha mẹ người lại tích bị mồ cơi thuộc đối tượng hưởng chế độ theo quy định pháp luật trợ giúp xã hội? Trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội - Được hưởng mức hỗ trợ cao chết hỗ trợ mai táng phí với mức khác giải nào? Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã - Được hưởng mức cao hội hàng tháng thuộc diện hưởng mức - Được hưởng trợ cấp hàng tháng đối tượng theo hệ số khác giải có mức hưởng thấp nào? - Được hưởng trợ cấp hàng tháng đối tượng - Được hưởng trợ cấp hàng tháng đối tượng có mức hưởng cao Trường hợp người đối tượng - Chỉ cấp thẻ bảo hiểm y tế cấp nhiều thẻ bảo hiểm y tế giải nào? Trường hợp người thuộc nhiều đối - Hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác tượng có quyền lợi cao quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng nào? 25 25 chi trả cho trường ốm đau bệnh tật, có mục đích khám bệnh để chữa bệnh Mức hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nhằm bảo đảm đời sống tối thiểu cho đối tượng hưởng tùy thuộc vào mức độ khó khăn đối tượng thời gian hưởng Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc diện hưởng mức theo hệ số khác hưởng mức cao Trường hợp người thuộc nhiều đối - Đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng tượng tham gia bảo hiểm y tế khác mà người xác định theo thứ tự việc đóng bảo hiểm y tế giải đối tượng quy định Điều 12 Luật bảo nào? hiểm y tế Trường hợp người bị nhiễm - Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không hưởng chế độ trợ giúp xã hội thương khả lao động mà khơng có lương xun? hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có cơng hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác Trường hợp người đơn thân nghèo - Người thuộc hộ nghèo nuôi 16 nuôi KHÔNG thuộc đối tượng tuổi hưởng chế độ trợ giúp xã hội? Trường hợp người lao động - Tất phương án hưởng chế độ tai nạn lao động? - Bị tai nạn nơi làm việc theo yêu cầu người sử dụng lao động - Bị tai nạn làm việc theo yêu cầu người sử dụng lao động - tai nạn nơi làm việc Trường hợp sau KHƠNG - Có 01 liệt sĩ phong tặng truy tặng Bà mẹ Việt - Chỉ có mà liệt sĩ Nam anh hùng? thương binh suy giảm khả lao động từ 81% trở lên - Có liệt sĩ có chồng thân liệt sĩ - Chỉ có mà người liệt sĩ Trường hợp sau đây, người lao động - Người lao động bị tai nạn lao động hưởng lúc hưởng nhiều chế độ bảo trợ cấp hàng tháng mà đủ điều kiện nghỉ hiểm xã hội? hưu - Người lao động nghỉ hưu tiếp tục làm theo quy định pháp luật lao động - Người lao động nghỉ sinh làm sớm đủ điều kiện pháp luật quy định 26 26 Bảo hiểm xã hội bảo đảm cho người lao động gặp rủi ro trình làm việc, theo yêu cầu người sử dụng lao động tuyến đường từ nơi đến nơi làm việc Vì tất phương án Theo quy định hành, nhằm tôn vinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nên điều kiện xác nhận mở rộng so với trước Theo đó, điều kiện ”Có từ trở lên liệt sĩ” thay điều kiện “Có từ trở lên liệt sĩ” Trường hợp có 01 liệt sĩ không phong truy tằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng chi trả suốt đời cho người lao động Trường hợp người lao động làm mà đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ngồi khoản trợ cấp hàng tháng, người lao động hưởng lương hưu hàng tháng - Người lao động hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần làm Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự - Thanh tốn 40 % chi phí điều trị nội trú khám bệnh, chữa bệnh không tuyến bệnh viện tuyến trung ương quỹ bảo hiểm y tế toán nào? Trường hợp người lao động chưa đủ tuổi - Chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự đời chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã nguyện Khi đủ điều kiện làm sổ hưu hội để hưởng lương hưu hàng tháng mà - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ việc giải quyền lợi bảo - Thanh toán bảo hiểm xã hội lần hiểm xã hội nào? - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội Sau 12 tháng khơng đóng tiếp hưởng bảo hiểm xã hội lần Trường hợp người lao động nghỉ việc - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ tuổi đời mà đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội giải nào? Trường hợp người lao động xuất cảnh trái - Tạm dừng hưởng bảo hiểm xã hội phép quyền lợi bảo hiểm hưu trí giải nào? Trường hợp thương binh làm - Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách chết chế độ mai táng giải mạng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2012 theo quy định văn pháp luật nào? Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Yếu tố sau ảnh hưởng đến quyền - Quy định pháp luật nghĩa vụ, trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội? 27 27 Để tạo điều kiện cho người lao động có hội để tham gia hưởng bảo hiểm xã hội, pháp luật quy định linh hoạt để người lao động khơng có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia theo loại hình tự nguyện để đóng hưởng bảo hiểm xã hội bảo đảm đời sồng hết khả lao động ... sinh xã hội, phải quan hệ pháp luật an sinh xã hội? - Quan hệ pháp luật bảo hiểm y tế - Quan hệ pháp luật ưu đãi xã hội - Quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội Quan hệ xã hội sau quan hệ xã hội thuộc... vực an sinh xã hội Quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh Luật An sinh xã hội Việt Nam bao gồm quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực nhằm yên dân, ổn định xã hội Quan hệ bảo hiểm xã hội phát sinh. .. điều chỉnh Luật an sinh xã hội Việt Nam? Quan hệ xã hội sau thuộc phạm vi điều chỉnh Luật an sinh xã hội Việt Nam? - Quan hệ bảo hiểm xã hội - Quan hệ bảo hiểm xã hội - Quan hệ bồi thường thi t hại
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi trắc nghiệm môn: Luật an sinh xã hội EL51.011, Ôn thi trắc nghiệm môn: Luật an sinh xã hội EL51.011, Luật an sinh xã hội - EL51.011