QUẢN lý 1000 WIFI ĐỒNG THỜI

20 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 15:25

quản lý modem wifi qua cloud điện toán đám mây, quản lý modem wifi qua cloud điện toán đám mây, quản lý modem wifi qua cloud điện toán đám mây quản lý modem wifi qua cloud điện toán đám mâyquản lý modem wifi qua cloud điện toán đám mây HƯỚNG DẪN CLOUD CONTROLLER QUẢN LÝ 1000 WIFI ĐỒNG THỜI WiFi Grandstream, Hướng dẫn sử dụng Cloud Controller quản lý - Cho phép quản lý 1000 phát WiFi Grandstream đồng thời - Quản lý đồng roaming toàn hệ thống, khơng giới hạn địa điểm, vị trí - Thêm chức quản lý phần mềm WiFi marketing miễn phí Việc quản lý số lượng lớn thiết bị WiFi tốn khó khăn dự án, Grandstream cung cấp giải pháp quản lý đồng miễn phí, quản lý khơng giới hạn số lượng AP, quản lý người dùng, quản lý trạng thái AP, cung cấp giải pháp WiFi marketing rộng lớn 1/ Đăng ký tài khoản Cloud Controller thiết lập mạng cho khách hàng cần quản lý a/ Đăng ký, đăng nhập tài khoản: - Bạn vào link Cloud Controller bấm sign up để đăng ký mới/ đăng nhập có tài khoản b/ Quản lý nhiều khách hàng tài khoản - Trong trường hợp bạn quản lý nhiều khách hàng, khách hàng cần setup phương thức làm việc khác -> bạn tạo network riêng cho khách hàng để setup - Bấm network -> Create network hình để tạo khách hàng bạn cần quản lý 2/ Khai báo AP vào Cloud Controller a/ Cách thêm AP vào Cloud Trên AP phía sau có đầy đủ thơng tin sản phẩm, bạn cần ý thông số MAC WiFi Password hình Cách 1: Thêm thủ công tay Bạn đăng nhập vào tài khoản -> Access point -> Configuration -> add -> điền thông tin thiết bị vào ví dụ mẫu sau Cách 2: Bạn dùng di động để quét mã vạch hình Bạn vào Google Play Apple Store -> tìm phần mềm GWN Cloud tải cài đặt -> Cài đặt xong bạn đăng nhập vào tài khoản có tài khoản bạn tải mục -> Sau đăng nhập vào -> bạn bấm Access point -> bấm dấu cộng góc phải bên -> đưa Camera vào mã vạch cần thêm Wifi -> đánh tên Wifi vị trí bạn lắp đặt -> ok Cách 3: Chuyển quản lý từ Local lên Cloud Bạn đăng nhập trực tiếp vào Web phát Wifi, bạn chuyển lên quản lý qua Cloud: Vào access point -> Configuration -> Chọn AP bạn cần chuyển lên Cloud -> bấm Transfer Cách 4: Bạn có hàng 1000 phát wifi, thay bạn phải add WiFI vào Cloud -> bạn import 1000 WiFi lần Vào Access point -> Configuration -> add -> chọn tab import để nhập danh sách wifi vào hệ thống b/ Cấu hình thêm cho AP, Cấu hình chức cho AP - Add: Thêm AP - Move: Dịch chuyển AP nhóm khách hàng - Delete: Xóa AP khỏi Cloud - Reboot: Khởi động lại AP - Reset: Reset AP mặc định sau khởi động load lại cấu hình cài đặt sẵn cho AP (khơng cấu hình sau reset) - Configuration: Cài đặt thơng số cho AP * Cài đặt thông số tối ưu cho AP: Vào access points -> Configuration -> Chọn AP cần cài đặt -> bấm vào Confifure để cài đặt hình - Device name: Bạn nên đặt tên dễ nhớ nơi vị trí lắp đặt AP - Band Steering: Nên chọn ưu tiên 5G trước hình khoanh đỏ bên - Các cài đặt khác nên để mặc định c/ Xem trạng thái đèn AP để biết tình trạng AP d/ Check AP xem link lên Cloud chưa * Sau bạn thêm AP lên cloud đợi giây lát AP link vào Bạn vào Access points -> Status -> xem biểu tượng cột lên mầu xanh hình khoanh đỏ tức AP kết nối thành công lên Cloud, * Còn sau khoảng thời gian biểu tượng khơng sáng xanh ngun nhân: + địa AP chưa kết nối thông internet, địa IP kết nối AP bị chặn firewall không kết nối internet + Firmware AP thấp, bạn check fimrware AP < 1.0.6.x cần nâng cấp AP lên sau Bạn dùng trình duyệt Web kết nối thẳng vào địa IP AP -> vào system -> upgrade firmware Đánh đường dẫn vào dòng firmware server: 173.254.235.111/firmware/gwn/release_1_0_6_23/ -> save -> bấm nút upgrade -> bạn đợi khoảng phút AP update xong -> Sau update xong bạn phải vào lại AP bấm nút reset -> AP tự động update lên cloud bạn thêm AP lên Cloud theo bước 3/ Khai báo sử dụng WiFi Marketing (Nếu bạn khơng dùng quảng cáo bỏ qua mục này) Granstream Cloud Controller hỗ trợ nhiều kiểu WiFi marketing đáp ứng hầu hết yêu cầu người dùng - Kết nối Free: Khách hàng nhìn thấy slide ảnh quảng cáo/ Video trước kết nối internet - Login Radius: Kết nối với phần mềm quản lý bên thứ thông quan Radius (Microsoft Active Directory, Các phần mềm billing, Các phần mềm quản lý khách sạn PMS, phần mềm Wifi Marketing khác ) - Voucher: Cấp cho người dùng tài khoản, tài khoản sử dụng người dùng kêt nối - Kết nối thông qua Facebook/ Twister/Wechat Bước 1: Tạo giao diện quảng cáo: Vào captive portal -> Splash page -> Create Splash Page * Chi tiết hướng dẫn: + Hướng dẫn WiFi marketing qua Slide ảnh/Video + Hướng dẫn WiFi marketing thu thập thông tin khách hàng + Hướng dẫn WiFi marketing khảo sát ý kiến người dùng + Hướng dẫn WiFi cấp voucher cho người dùng Bước 2: Thiết lập sách chạy quảng cáo: Captive portal -> Policy list -> Add Bạn điền thông tin tùy ý mục Landing Page bạn chọn chiến dịch quảng cáo tạo bước Bước 3: Gán vào SSID để chạy quảng cáo: Vào SSIDs -> add edit mạng wifi chạy Bạn enabled mạng chiến dịch quảng cáo lên -> Kích hoạt Enable captive portal -> chọn chiến dịch cần quảng cáo để chạy 4/ Khai báo SSID (Khai báo mạng cho người dùng), Cloud controller Grandstream hỗ trợ tạo 16 SSID cho AP (hoặc nhóm AP) Vào SSIDs -> Add tạo mạng hiển thị Wifi Cho người dùng truy cập hình Chú ý phần Client isolation mode: + Radio: Người dùng kết nối internet, kết nối quản lý phát wifi router, Các Client khơng nhìn thấy + Internet: Người dùng kết nối internet, Các người dùng không nhìn thấy nhau, khơng kết nối vào quản lý WiFi Router + GatewayMAC: Người dùng kết nối internet kết nối vào Router, Các người dùng không nhìn thấy khơng kết nối vào quản lý WiFi 5/ Quản lý băng thông, thời gian kết nối người dùng, hạn chế cho phép kết nối Wifi theo địa MAC a/ Quản lý băng thông người dùng truy cập Người dùng truy cập vào Wifi, ta chặn giới hạn băng thông sử dụng người dùng Vào Client -> Status dòng ta có chế độ - Xóa người dùng khỏi mạng - Block người dùng không cho kết nối đưa vào blacklist - Thiết lập băng thông sử dụng cho người dùng b/ Quản lý băng thông SSID/1 IP/Theo MAC/ Theo User Rang Constraint: Bạn thiết lập chế độ giới hạn băng thông sau - Per Client: Giới hạn băng thông cho user sử dụng - Single MAC/Single IP Adress: Giới hạn theo IP MAC người dùng - Per SSID: Giới hạn theo nhóm WiFi c/ Cho phép hạn chế người dùng kết nối WiFi theo danh sách địa MAC Bước 1: Vào Acess Control -> Acess list -> tạo danh sách người dùng theo địa MAC bạn muốn đưa vào blacklist hay cho phép kết nối WiFi Bước 2: Vào SSIDs -> Configuration -> Chọn SSIDs tạo SSIDs -> Access Secutiry -> MAC filter Hạn chế thời gian kết nối WiFi ngày, ví dụ ngày bạn kết nối 2h WiFi WiFi tự khóa lại Bước 1: Vào Access Control -> Time policy -> add - Connection time: Thời gian kết nối WiFi - Reset time: Thời gian lúc - Reset Cycle: Thực lại q trình theo ngày Như ví dụ hình là: Wifi bật vòng hàng ngày vào lúc 8h sáng Bước 2: Kích hoạt: Vào SSIDs -> Configuration -> add chọn nhóm SSID bạn muốn áp dụng -> advanced -> Client time policy -> chọn thiết lập tạo bước tạo múi kết nối WiFi Thiết lập múi làm việc cho WiFi, Ví dụ bạn muốn làm bật WiFi lên, hết WiFi tự tắt Bước 1: Bạn vào System -> Schedule -> Create Schedule Bước 2: Vào Acess Controll -> Bandwidth rule -> Add - SSID: Chọn SSID bạn cần tắt mở theo thời gian - Schedule: Chọn múi bạn thiết lập bước để kích hoạt 8/ Reboot WiFi tự động theo - Vào System -> Schedule -> Create new Schedule -> tạo kịch bạn cần rebootj - Vào SSIDs -> Configuration -> thêm SSID edit SSID có -> đến mục Advanced -> Schedule -> chọn thiết lập bước 9/ Kích hoạt sử dụng tính Mesh Trong nhiều trường hợp vị trí bạn lắp wifi khơng dây mạng, bạn sử dụng tính Mesh để bắt sóng bên cạch phát lại, để sử dụng tính Mesh bạn ý phải - Bộ AP phải vùng phủ sóng AP hoạt động - Khi sử dụng qua Mesh -> băng thông/ tốc độ người dùng kết nối chậm so với kết nối AP có cắm dây 10/ Kích hoạt thơng báo vào email AP không hoạt động: Vào System -> Alert cài đặt email cần cảnh báo hình vẽ 11/ Nâng cấp firmware cho thiết bị qua Cloud - Vào System -> Upgrade -> Chọn AP bạn muốn upgrade -> bấm nút Upgrade -> Chọn firmware bạn muốn upgrade -> OK, bạn đợi khoảng phút thiết bị AP update xong Ghi chú: Trong trường hợp thiết bị không Upgrade bạn vào Access points -> Configuration -> Chọn AP bạn muốn reset -> bấm nut reset -> xong thực lại bước upgrade 12/ Các báo cáo người dùng - Báo cáo chung: Bấm vào tài khoản góc phải hình -> Chọn reports để thiết lập báo cáo - Báo cáo người dùng kết nối qua WiFi marketing: Nếu bạn kích hoạt thu thập người dùng qua WiFi marketing -> Captive portal -> Guest -> export báo cáo danh sách người dùng khai báo (Xem hướng dẫn thu thập thông tin khách hàng qua WiFi Marketing) 13/ Tạo user người dùng Ví dụ bạn triển khai thi cơng cho nhiều khách hàng, khách hàng bạn cần tạo user để họ quản lý network riêng họ Bạn bấm vào tài khoản góc phải hình -> tạo User -> Gán cho network cần quản lý 14/ Giải pháp kết nối không dây cho doanh nghiệp Thiên An Minh cung cấp giải pháp kết nối không dây cho doanh nghiệp bao gồm kết nối WiFi không dây kết nối thoại khơng dây, tạo lên văn phòng sang trọng đẳng cấp Xin mời xem giải pháp: Văn phòng không dây dây cho doanh nghiệp 15/ Các vấn đề không kết nối WiFi a Không thêm WiFi lên Cloud for firmware thấp Bước 1: Bạn download tại: Tool quét địa IP Wifi Grandstream cài đặt quét Bước 2: Dùng trình duyệt web login vào địa WiFi Vào mục seting tìm mục có chữ firmware server hình điền link vào: 173.254.235.111/firmware/gwn/release_1_0_6_23/ -> save lại bấm nút upgrade b Wifi add lên cloud trạng thái không sáng xanh Bạn vào Access point -> status nhìn trạng thái chỗ khoanh đỏ hiển thị mầu xám đen wifi bạn chưa link lên Cloud Bạn kiểm tra lại nguồn cấp, dây mạng nối với phát wifi đảm bảo phần kết nối tốt c Wifi link lên cloud hiển thị trạng thái xanh khơng thấy phát sóng wifi Trong số trường hợp bạn quản lý nhiều khách hàng, tạo nhiều nhóm network khác nhau, bạn vào nhầm network thao tác network khác, Bạn xem network bạn tạo thao tác network d Wifi chưa add vào nhóm SSID để phát sóng Bạn vào SSIDs -> chọn SSID cần phát -> chọn tab Device membership hình đảm bảo wifi cần phát phải chuyển từ bên trái sang ô bên phải Để support trực tiếp vui lòng call: 19006050 ... kết nối vào quản lý WiFi Router + GatewayMAC: Người dùng kết nối internet kết nối vào Router, Các người dùng khơng nhìn thấy khơng kết nối vào quản lý WiFi 5/ Quản lý băng thông, thời gian kết... vào mã vạch cần thêm Wifi -> đánh tên Wifi vị trí bạn lắp đặt -> ok Cách 3: Chuyển quản lý từ Local lên Cloud Bạn đăng nhập trực tiếp vào Web phát Wifi, bạn chuyển lên quản lý qua Cloud: Vào access... Cách 4: Bạn có hàng 1000 phát wifi, thay bạn phải add WiFI vào Cloud -> bạn import 1000 WiFi lần Vào Access point -> Configuration -> add -> chọn tab import để nhập danh sách wifi vào hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý 1000 WIFI ĐỒNG THỜI, QUẢN lý 1000 WIFI ĐỒNG THỜI

Từ khóa liên quan