GIÁO ÁN TIN HỌC 11 SOẠN THEO 5 BƯỚC

73 1,188 30
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 09:46

Ngày soạn:Tuần dạy:Đối tượng: Lớp 11 (Tiết 2628)Chủ đề: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3I Mục tiêu bài học1. Kiến thức Nâng cao kỹ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn; Biết giải môt số bài toán, tìm kiếm đơn giản trên máy tính2. Kĩ năng Nhận biết được các thành phần trong khai báo kiểu mảng một chiều. Nhận biết được định danh của một phần tử kiểu mảng một chiều xuất hiện trong một chương trình. Biết cách khai báo mảng đơn giản và chỉ số kiểu miền con của kiểu nguyên.3.Thái độ Tạo sự ham muốn giải các bài tập lập trình, trước mắt thấy được ích lợi của lập trình phục vụ tính toán và giải được một số bài toán đã nêu trong nội dung của chương IV.4. Định hướng phát triển năng lực Năng lực giải quyết vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận. Năng lực tự hoc. Năng lực hợp tác. Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.II. PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC1. Giáo viên: Phòng máy tính đã cài sẵn chương trình Turbo Pascal hoặc Free Pascal, các chương trình mẫu.2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập và bài viết sẵn ở nhà. Xem trước nội dung bài thực hành số 3. Tìm hiểu trước hàm Random(n), thủ tục randomize. Tìm hiểu thêm phần phụ lục Bsgk tr122127.3. Phương pháp: Gởi mở thông qua hoạt động tư duy. Dạy học theo quan điểm hoạt động. Sử dụng máy chiếu, máy tính, cài đặt môi trường NNLT pascal, SGK để minh họa, bảng phụ.III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬPA. HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP1. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh những hiểu biết về kiểu dữ liệu mảng 1 chiều.2. Phương thức: B1:GV giao nhiệm vụ cho HS: (1) Các cách khai báo mảng 1 chiều.(2) Cách nhập dữ liệu cho mảng, đưa ra màn hình chỉ số và giá trị các phần tử mảng.(3) Cách làm việc với từng phần tử Ngày soạn: 08/08/2018 Tuần dạy:01 Tiết theo PPCT:01 Chương I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH Chủ đề: KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức, kĩ năng, thái độ: a Về kiến thức - Biết phân biệt có lớp ngơn ngữ lập trình ngơn ngữ máy, hợp ngữ ngơn ngữ bậc cao - Biết vai trò chương trình dịch - Biết khái niệm biên dịch thơng dịch - Biết nhiệm vụ quan trọng chương trình dịch phát lỗi cú pháp chương trình nguồn b Về kĩ - Nắm khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình - Nắm vai trò chương trình dịch, phân biệt biên dịch thông dịch c Về thái độ - Nhận thức q trình phát triển ngơn ngữ lập trình gắn liền với trình phát triển tin học nhằm giải toán thực tiễn ngày phức tạp - Hứng thú học tập, tìm hiểu khoa học - Tính kỉ luật cao - Có tác phong nhà khoa học Năng lực định hướng hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực giải vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận - Năng lực tự hoc - Năng lực hợp tác - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ II CHUẨN BỊ Giáo viên - Bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể - Yêu cầu học sinh tập hợp kiến thức học lớp 10 Cụ thể 4, SGK lớp 10 - Chuẩn bị tốn đơn giản, ngơn ngữ lập trình cụ thể VD ngơn ngữ lập trình Pascal Học sinh - Sách giáo khoa, ghi - Kiến thức học lớp 10 III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động a Mục tiêu hoạt động: - Để giải tốn máy tính cần phải có ngơn ngữ lập trình - Phân biệt loại ngơn ngữ lập trình - Hiểu ý nghĩa nhiệm vụ chương trình dịch b Phương pháp, phương tiện dạy học: Cá nhân, thảo luận nhóm c Phương tiện: Máy chiếu, máy tính d Sản phẩm: Học sinh liên hệ kiến thức học lớp 10; phân biệt ngơn ngữ lập trình; Tại cần phải xây dựng ngơn ngữ lập trình; Để chuyển từ chương trình nguồn sang chương trình đích cần phải có chương trình dịch Nội dung hoạt động Hoat động giáo viên Hoạt động học sinh Chiếu toán: Kết luận nghiệm phương trình ax + b=0 + Hãy xác định Input, Output - Xác định toán: toán trên? +Input: a, b +Output: x=-b/a, VN, VSN + Hãy xác định bước để giải Các bước để giải toán: toán trên? B1: Nhập a, b B2: Nếu a kết luận có nghiệm x=-b/a B3: Nếu a=0 b0, kết luận vô - Hệ thống bước gọi nghiệm thuật toán B4: Nếu a = b = 0, kết luận vơ số nghiệm + Các bước giải tốn máy tính? + Làm để máy tính hiểu + Các bước giải toán máy tính: Bước 1: Xác định tốn Bước 2: Lựa chọn thiết kế thuật toán Bước 3: Viết Chương Trình Bước 4: Hiệu Chỉnh Bước 5: Viết tài liệu + Dùng ngơn ngữ lập trình thực thuật toán lựa chọn để giải toán? - Như hoạt động để diễn đạt thuật toán máy tính thơng qua ngơn ngữ lập trình gọi lập trình Và để máy tính hiểu thực câu lệnh NNLTBC cần phải chuyển đổi NN máy để máy tính hiểu thực + Dự kiến tình huống: Có thể HS khơng xác định chương trình trung gian + Dự kiến thời gian 8-12 phút) Hình thành kiến thức 2.1 Khái niệm lập trình – ngơn ngữ lập trình a Mục tiêu: Giúp HS hiểu khái niệm lập trình, phân biệt ngơn ngữ lập trình b Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát Khai thác mối quan hệ giải tốn giấy giải tốn máy tính c Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu e Kết quả: học sinh hiểu khái niệm lập trình, phân biệt loại NNLT Nội dung hoạt động Hoat động giáo viên Hoạt động học sinh Khái niệm lập trình Khái niệm lập trình + Nghiên cứu SGK nêu khái niệm + Khái niệm: Lập trình việc sử dụng lập trình cấu trúc liệu lệnh ngơn Giải thích: ngữ lập trình cụ thể để mơ tả liệu Chiếu chương trình đơn giản để diễn đạt thao tác thuật giải thích kĩ khái niệm (Câu tốn lệnh diễn tả thao tác bước thuật tốn; câu lệnh đơn thực bước có thao tác; câu lệnh cấu trúc thực bước gồm dãy thao tác) Quan sát chương trình ghi Program ptbn; Uses crt; Var a,b: integerl x: real; begin clrscr; write(‘Nhap a,b:’); readln(a,b); if (a=0) and (b=0) then writeln(‘ PTVSN’) else if (a=0) and (b0) then writeln(‘PTVN’) else writeln(‘PT co nghiem x=’,b/a); readln; end + Kết hoạt động lập trình gi? + Được chương trình Lưu ý: - Thuật tốn cấu trúc liệu ln liền với - Lập trình giai đoạn tìm tòi, phát minh thuật tốn tìm cách tổ chức cấu trúc liệu + Có loại ngơn ngữ lập trình + Có nhiều loại ngơn ngữ lập trình, chia làm ba loại chính: NN máy, nào? hợp ngữ NNLT bậc cao Các loại ngơn ngữ lập trình HS ghi chép nội dung để thực Các loại ngơn ngữ lập trình công việc giao a Ngôn ngữ máy: - Chương trình viết ngơn ngữ máy nạp trực tiếp vào nhớ thực - Là ngơn ngữ máy tính trực tiếp hiểu thực - Mỗi loại máy tính có ngơn ngữ riêng b Hợp ngữ: - Phát triển từ ngơn ngữ máy - Ít phụ thuộc vào máy dễ viết chương trình ngơn ngữ máy Rất gần với ngôn ngữ máy c Ngôn ngữ bậc cao: - Khá gần với ngôn ngữ tự nhiên - Khơng phụ thuộc vào loại máy Có thể thực nhiều loại máy tính + Ngơn ngữ gần gũi với ngôn ngữ tự khác ? Phân biệt ngơn ngữ lập trình bậc cao nhiên + Có tính độc lập cao với ngôn ngữ khác nội + Ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể dung nào? ? Tại người ta phải xây dựng ngơn ngữ lập trình bậc cao? +Vì: NN gần gũi vời NN tự nhiên, dễ đọc, dễ hiểu NNLTBC nói chung khơng phụ thuộc loại máy Một số NNLTBC: pascal, C++, Java,… ? Kể tên số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biêt? + Dự kiến tình huống: Có thể HS khơng nhớ kiến thức lớp NNLT + Trong trình HS trải nghiệm, GV theo dõi trình hỗ trợ kịp thời + Dự kiến thời gian hoàn thành sản phẩm: 10-15 phút 2.2 Chương trình dịch a Mục tiêu: Biết vai trò chương trình dịch, hiểu giai đoạn chương trình dịch; Phâm biệt chương trình thơng dịch chương trình biên dịch b Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát c Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu e Kết quả: HS hiểu vai trò chương trình dịch, phân biệt loại chương trình dịch Nội dung hoạt động Hoat động giáo viên Hoạt động học sinh ? Theo em chương trình viết + Chương trình viết ngơn ngữ máy ngơn ngữ bậc cao chương trình nạp trực tiếp vào nhớ thực viết ngôn ngữ máy khác ? + Chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao phải chuyển đổi thành chương trình ngơn ngữ lập máy thực + Chưa ? Khi chương trình đưa vào máy tính máy tính hiểu thực -Phải sử dụng chương trình dịch để chưa? chuyển đổi ? Làm để chuyển chương trình viết ngơn ngữ bậc cao sang Chương trình dịch ngôn ngữ máy ? ? Nghiên cứu SGK cho biết khái niệm chương trình dịch Nhận xét chuẩn hóa kiến thức Chiếu sơ đồ CTD SGK-trang ? Vì khơng lập trình ngơn ngữ máy để khỏi cơng chuyển đổi lập trình với ngơn ngữ bậc cao ? Theo em chương trình dịch: chương trình chương trình nguồn chương trình đích Chiếu hai ví dụ SGK – trang ? Cho nhận xét tiến trình hai ví dụ ? Vậy với cách dịch người ta gọi gi? ? Hai cách dịch có khác Kết luận: Như chương trình dịch có hai loại: Thơng dịch biên dịch ? Nghiên cứu SGK nêu tiến trình thơng dịch biên dịch CTD chương trình đặc biệt có chức chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực máy tính + Ngơn ngữ bậc cao dễ viết, dễ hiểu Ngơn ngữ máy khó viết Có thể xem sách nhìn lên máy chiếu - Quan sát kết hợp SGK để trả lời câu hỏi + Chương trình nguồn chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao + Chương trình đích chương trình thực chuyển đổi sang ngơn ngữ máy Tiến trình hai ví dụ: + VD1: Bạn nói tiếng việt -> người phiên dịch nghe sau dịch từ câu vài câu giới thiệu trọn ý, người phiên dịch dịch sang tiếng ánh, việc giới thiệu phiên dịch luân phiên kết thúc nội dung + VD2: Bạn soạn nội dung giấy -> người phiên dich dịch tồn nội dung sang tiếng anh Việc dịch thực nội dung giới thiệu hồn tất Hai cơng việc hồn thiện hai khoảng thời gian độc lập Hai cách dịch: + VD1: Thông dịch + VD2: Biên dịch Khác nhau: + VD1: Khơng có văn lưu lại + VD2: Có văn để lưu lại Tiến trình thơng dịch biên dịch: Nhận xét chuẩn hóa kiến thức +Thơng dịch: B1: Kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn; B2: Chuyển lệnh thành ngôn ngữ máy B3: Thực câu lệnh vừa chuyển đổi +Biên dịch: B1: Duyệt, phát lỗi, kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn B2: Dịch tồn chương trình nguồn thành chương trình đích thực máy lưu trữ để sử dụng lại cần thiết + Dự kiến tình huống: Có thể HS trình bày rõ tiến trình hai loại chương trình dịch (thơng qua ví dụ SGK) nhiên chưa hiểu kĩ vấn đề + Trong trình HS tìm hiểu, GV theo dõi trình hỗ trợ kịp thời + Dự kiến thời gian hoàn thành sản phẩm: 10-15 phút Vận dụng a Mục tiêu:Vận dụng kiến thức NNLT, lập trình chương trình dịch để luyện tập củng cố kiến thức b Phương pháp/kĩ thuật: Rèn luyện tư phân tích tổng hợp c Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, SGK e Sản phẩm: HS trả lời phiếu câu hỏi vận dụng NNLT, lập trình chương trình dịch để giải vấn đề (vận dụng thấp cao) Nội dung hoạt động PHIẾU CÂU HỎI A Phần 1.1 Lập trình là: A Sử dụng giải thuật để giải tốn B Dùng máy tính để giải toán C Sử dụng cấu trúc liệu câu lệnh ngơn ngữ lập trình cụ thể để giải tốn máy tính D Sử dụng NN pascal 1.2 Đối với ngôn ngữ lâp trình có kĩ thuật dịch? A loại (biên dịch) B loại (Thông dịch biên dịch C loại (Thông dịch hợp dịch) D loại (Hợp dịch biên dịch) B Phần nâng cao 1.1 Trong NNLT có chức sau: A Biên soạn C Tìm kiếm B Lưu trữ D Có tất chức 1.2 Chương trình viết hợp ngữ có đặc điểm: A Máy tính hiểu trực tiếp chương trình B Kiểu liệu cách tổ chức liệu đa dạng, thuận tiện cho việc nhập mơ tả thuật tốn C Diễn đạt gần với ngôn ngữ tự nhiên D Tốc độ thực nhanh so với chương trình viết NNBC Tìm tòi mở rộng a Mục tiêu: HS tìm tòi mối liên hệ lập thuật tốn cấu trúc liệu Các khía cạnh khác lập trình Tìm hiểu giai đoạn chương trình dịch b Phương pháp/kĩ thuật: Rèn luyện tư phân tích tổng hợp c Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân thảo luận nhóm d Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, SGK e Sản phẩm: HS trả lời phiếu câu hỏi vận dụng NNLT, lập trình chương trình dịch để giải vấn đề (vận dụng thấp cao) Nội dung hoạt động 1.1 Mối liên hệ thuật toán cấu trúc liệu? Ví dụ minh họa (có thể sử dụng ví dụ có sẵn) 1.2 Việc tìm tòi, phát minh thuật tốn thuộc giai đoạn nào? 1.3 Hãy cho biết đặc điểm ngơn ngữ lập trình bậc cao Hướng dẫn học nhà - Ôn lại học hôm nay; - Chuẩn bị trước cho tiết sau: Bài “các thành phần ngôn ngữ lập trình” NGƯỜI DUYỆT Ninh Bình, ngày tháng 08 năm 2018 NGƯỜI SOẠN Ngày soạn:16/08/2018 Tuần dạy:02 Tiết theo PPCT:02 Chủ đề: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức,kĩ năng, thái độ a Kiến thức: - Biết ngôn ngữ lập trình có ba thành phần là: Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa hiểu ba thành phần - Biết số khái niệm: Tên, tên chuẩn, tên dành riêng(từ khoá), biến b Kỹ năng: - Phân biệt ba thành phần:bảng chữ ,cú pháp ngữ nghĩa - Phân biệt tên, biến biết đặt tên c Tư thái độ : - Tư logic - Thái độ cẩn thận, xác Năng lực định hướng hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực giải vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận - Năng lực tự hoc - Năng lực hợp tác - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ II CHUẨN BỊ Giáo viên - Bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể - Yêu cầu học sinh tập hợp kiến thức học lớp 10 Cụ thể 4, SGK lớp 10 - Chuẩn bị toán đơn giản, ngơn ngữ lập trình cụ thể VD ngơn ngữ lập trình Pascal Học sinh - Sách giáo khoa, ghi - Kiến thức học lớp 10 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Khởi động Hoạt động 1: Kiểm tra cũ * Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức học trước lập trình NNLT * Phương thức: Câu hỏi 1: Khi ta chuyển câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu thành câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ Câu hỏi 2: Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để hồn thiện chương trình giải phương trình bậc (có output với input) (4) Phương tiện dạy học: Máy tính minh họa (5) Sản phẩm: Chương trình giải phương trình bậc hồn chỉnh IV Rút kinh nghiệm Ninh Bình, ngày tháng năm 2018 NGƯỜI SOẠN NGƯỜI DUYỆT Đỗ Thị Ngà Ngày soạn: Tuần dạy: Tiết theo PPCT:16 BÀI TẬP I/ Mục tiêu học Kiến thức - Củng cố thêm cấu trúc rẽ nhánh - Luyện tập cấu trúc rẽ nhánh Kỹ - Vận dụng đúng, hợp lí câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ cho toán - Sử dụng câu lệnh ghép cần thiết Tư tưởng, tình cảm - Khơi gợi lòng u thích mơn tin học - Tiếp tục rèn luyện phẩm chất cần thiết: xem xét giải vấn đề cách cẩn thận, chu đáo, có sáng tạo, khơng thỏa mãn với kết ban đầu đạt được, …… - Rèn luyện tính khoa học khi: lập kế hoạch, làm theo kế hoạch II Phương pháp dạy học, phương tiện dạy học Phương pháp dạy học: Sử dụng phương pháp dạy học cách linh hoạt nhằm giúp học sinh tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh tri thức Gợi mở vấn đáp, thảo luận Phát giải vấn đề Đan xen hoạt động nhóm Phương tiện dạy học: Bảng phụ phiếu học tập, máy tính, máy chiếu III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: - Nhớ lại cú pháp hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ - Nhớ lại cú pháp vận dụng hợp lí câu lệnh ghép - Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh lồng cách linh hoạt Phương pháp/kĩ thuật: vấn đáp Hình thức tổ chức hoạt động: - Chuyển giao nhiệm vụ: Câu hỏi 1: Nêu cú pháp hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ? - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nghe, ghi nhớ thảo luận - Báo cáo kết quả: HS trả lời câu hỏi - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi HS khác nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động Phương tiện dạy học: SGK Sản phẩm: + Học sinh: Câu trả lời học sinh + Giáo viên: - Cú pháp hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu If then; Hoạt động: điều kiện tính kiểm tra điều kiện câu lệnh thực ngược lại câu lệnh bị bỏ qua - Cú pháp hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ If thenelse ; Hoạt động: điều kiện tính kiểm tra điều kiện câu lệnh 1được thực ngược lại câu lệnh thực Dựa vào kiến thức áp dụng trả lời câu hỏi tập 1, 2, trang 51 B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Bài 1,2/51 (1) Mục tiêu: - Biết hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ - Biết cần dùng câu lệnh ghép - Biết nên dùng rẽ nhánh lồng (2) Phương pháp/kĩ thuật: vấn đáp/ hoạt động nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: - Chuyển giao nhiệm vụ Câu hỏi 1: So sánh hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ? Câu hỏi 2: Khi sử dụng câu lệnh ghép, nêu cú pháp câu lệnh ghép? Câu hỏi 3: Tìm hiểu câu lệnh rẽ nhánh lồng nhau? Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nghe, ghi nhớ thảo luận nhóm Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc nhóm Đánh giá, nhận xét: - Học sinh nhóm nhận xét đánh giá chéo - Giáo viên tổng hợp nhận xét bổ sung (4) Phương tiện dạy học: phiếu học tập, SGK, bảng (5) Sản phẩm: Học sinh: Phiếu học tập nhóm Giáo viên: - So sánh hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ? Giống: điều kiện tính kiểm tra điều kiện thực câu lệnh sau then Khác: Câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu: Nếu điều kiện sai câu lệnh bị bỏ qua Câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ: Nếu điều kiện sai thực câu lệnh sau else - Câu lệnh ghép Begin ; End; - Trong trường hợp câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh câu lệnh rẽ nhánh khác gọi rẽ nhánh lồng Hoạt động 2: Bài 4/51 (1) Mục tiêu: - Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ để mô tả cấu trúc rẽ nhánh tương ứng - Sử dụng rẽ nhánh lồng cách hợp lí (2) Phương pháp/kĩ thuật: vấn đáp/ hoạt động nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: - Chuyển giao nhiệm vụ Thực tập SGK trang 51 - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nghe, theo dõi SGK thảo luận - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm HS trả lời câu hỏi - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động (4) Phương tiện dạy học: bảng phụ phiếu học tập, bảng, máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: + Học sinh: Kết nhóm + Giáo viên: Câu a: If sqr(x)+sqr(y)1)and(y>=x) then z:=x+y; If ya)and(c+a>b)and(a>0)and(b>0)and(c>0) then Writeln('Thoa man: Day la ba canh tam giac:') Else Writeln('Khong thoa man'); Readln End III HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: GV: Yêu cầu học sinh chuẩn bị kiến thức cho tiết sau kiểm tra học kì 1: Xem lại tồn kiến thức ôn tập, đặc biệt trọng cấu trúc lặp rẽ nhánh V Rút kinh nghiệm: Ninh Bình, ngày tháng năm 2018 NGƯỜI SOẠN NGƯỜI DUYỆT Đỗ Thị Ngà Ngày soạn: Tuần dạy: Tiết theo PPCT:18 KIỂM TRA HỌC KÌ Điểm Lời phê ĐỀ BÀI Câu 1: Cho cơng thức Hê rơng: đó:; p nửa chu vi tam giác, S diện tích tam giác a Xác định đối tượng cần khai báo cho toán (1đ) b Viết khai báo cho đối tượng (1đ) Câu 2: Chuyển biểu thức toán học sau sang pascal (2đ) a 2 b ( x  1)  ( y  3) �4 Câu2a: Câu2b: Câu 3: Chương trình sau tính giá trị S: với x, y số nguyên nhập từ bàn phím (2đ) Program tinh; uses crt; Var x, y:integer; S:real; Begin clrscr; Write('Nhap x=');Readln(x); Write('Nhap y=');Readln(y); S:=sqrt(3*x+2*y); Writeln('Gia tri S=',S:5:2); Readln End Thực chương trình nhập giá trị a=3, b=2 cho biết kết là: a S= 3.0 b S= 3.6 c S= 3.60 d S= 3.61 Câu 4: a Viết chương trình giải phương trình bậc ax+b=0 (2,5đ) b Hãy nhập giá trị a b sau cho biết kết hình gì? (1,5đ)  a = 0; b =  a = 0; b =  a = -1; b = Hết MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Mục đích - Kiểm tra, đánh giá nội dung học học sinh - Kiểm tra, đánh giá thao tác soạn thảo, thực chương trình học sinh Yêu cầu - Học sinh biết xác định đối tượng toán - Học sinh biết cách khai báo cho đối tượng, chọn kiểu liệu phù hợp cho đối tượng - Biết cách xây dựng biểu thức pascal, biết số hàm số học chuẩn - Thực thao tác thực chương trình: lưu chương trình, biên dịch chương trình, thực chương trình Ma trận Tổn Biết Hiểu Vận dụng g Tên VD VD thấp cao - Một số kiểu liệu chuẩn Câu 1: - Khai báo biến 2đ 2đ Tỉ lệ: 20% - Phép toán, biểu thức, câu Câu 2: lệnh gán 2đ 2đ Tỉ lệ: 20% - Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản Câu 3: Câu - Soạn thảo, dịch, thực 6đ 2đ 4: 4đ hiệu chỉnh chương trình Tỉ lệ: 60% 4đ 2đ 4đ 10đ Hướng dẫn chấm Câ Nội dung Điểm a Đối tượng cần khai báo: S,p,a,b,c b Var a,b,c: Integer; 1đ 1đ u Câ u1 Câ S,p: real; a (5+sqr(x))/(y-1/(x+y))+sqrt(2*x-y) u2 b sqr(x - 1) + sqr(x + 3) ≤ 1đ 1đ Câ Ý d S= 3.61 2đ u3 Câ u4 Program ptb1; Uses Crt; Var a,b,x : real; Begin clrscr; Write('a = '); Readln(a); Write('b = '); Readln(b); If a = Then { Neu a bang } If b = Then { Truong hop a = va b = } Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem') Else { Truong hop a=0 va b khac } Writeln('Phuong trinh vo nghiem') Else { Truong hop a khac } Begin x:= -b/a; Writeln('Phuong trinh co nghiem la x=',x:2:2); End; Readln End b Kết hình 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5đ  a = 0; b =  Phuong trinh co vo so nghiem 0,5đ  a = 0; b =  Phuong trinh vo nghiem 0,5đ 0,5đ  a = -1; b =  Phuong trinh co nghiem la x=3.00 IV Rút kinh nghiệm: Ninh Bình, Ngày tháng năm 2018 NGƯỜI SOẠN NGƯỜI DUYỆT Hết Đỗ Thị Ngà ... Các bước giải tốn máy tính? + Làm để máy tính hiểu + Các bước giải tốn máy tính: Bước 1: Xác định toán Bước 2: Lựa chọn thiết kế thuật tốn Bước 3: Viết Chương Trình Bước 4: Hiệu Chỉnh Bước 5: ... Giáo viên - Bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể - Yêu cầu học sinh tập hợp kiến thức học Cụ thể 4, SGK lớp 11 - Chuẩn bị toán đơn giản Học sinh - Sách giáo khoa, ghi - Kiến thức học lớp 11. .. LIỆU DẠY - HỌC Giáo viên - Máy tính, máy chiếu projec, số ví dụ minh hoạ, SGK Học sinh - Sách giáo khoa, ghi - Kiến thức học lớp 10 Phương pháp: Gợi mở thông qua hoạt động tư - Dạy học theo quan
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC 11 SOẠN THEO 5 BƯỚC, GIÁO ÁN TIN HỌC 11 SOẠN THEO 5 BƯỚC, III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, II. PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC, II. Phương pháp dạy học, phương tiện dạy học chủ yếu, II. Phương pháp dạy học, phương tiện dạy học