giáo án địa lí 7 theo 5 hoạt động phát triển năng lực phẩm chất

286 61 0
  • Loading ...
1/286 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2019, 09:40

giáo án địa lí lớp 7 cả năm phát triển năng lực phẩm chất theo năm hoạt động .............................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ PHẦN I: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG TIẾT 1- BÀI : DÂN SỐ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Học sinh nắm : - Qúa trình phát triển, tình hình gia tăng dân số giới, nguyên nhân hậu bùng nổ dân số Kĩ - Đọc hiểu cách xây dựng tháp dân số - Đọc biểu đồ gia tăng dân số giới để thấy tình hình gia tăng dân số giới Phẩm chất - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại Định hướng phát triển lực - Năng lực chung : lực giải vấn đề - Năng lực riêng : tư tổng hợp theo lãnh thổ II CHUẨN BỊ * Thầy: + Biểu đồ gia tăng dân số giới từ đầu công nguyên đến năm 2050 + Tháp tuổi * Trò - Soạn bài: học theo hướng dẫn nhà III.CÁC BƯỚC LÊN LỚP Ổn định tổ chức ( 1p’) Kiểm tra cũ Bài Hoạt động Nội dung kiến thức cần đạt HS HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: Định hướng nội dung kiến thức Phương pháp dạy học: Trực quan, đàm thoại, giảng giải Định hướng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, lực khái quát hóa, sử dụng số liệu, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình… Số lượng người trái đất không ngừng tăng lên, theo tài liệu Uỷ Ban dân số tồn giới ngày có 35.600.000 trẻ sơ sinh đời Vậy hơm trái đất có người, nam, nữ, điều có ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, tìm câu trả lời học hơm HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’) Mục tiêu: - Qúa trình phát triển, tình hình gia tăng dân số giới, nguyên nhân hậu bùng nổ dân số - Nhận biết khác phân bố chủng tộc giới Phương pháp dạy học: Trực quan, đàm thoại, giảng giải Hoạt động GV Định hướng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, lực khái quát hóa, sử dụng số liệu, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình… Hoạt động thầy Hoạt động trò nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu dân số, nguồn lao động - GV: yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ “ dân số” SGK HS đọc T186 - GV giới thiệu: HS lắng nghe Hiện nay, tính – 1993, dân số giới 5,4 tỉ người, 2002 khoảng >6 tỉ người, dự đoán – 2005 dân số giới 10 tỉ người Việt nam năm 2002: 79,7 triệu người Muốn biết số liệu phải nhờ vào việc điều tra dân số ? Trong điều tra dân HS nêu ý kiến số người ta tìm hiểu gì? HS quan sát, phát biểu : ? Quan sát H1.1 cho biết: Tổng số trẻ từ sinh + Tháp1: khoảng 5,5 triệu bé bé trai, gái, 5,5 triệu bé trai bé gái? + Tháp2: khoảng 4,5 triệu bé trai, triệu bé gái ? So sánh hình dạng tháp tuổi? – Dân số, nguồn lao động: - Các điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động địa phương, quốc gia HS so sánh, phát biểu - Thân: - Đáy: HS trả lời : Tháp2 ? Tháp tuổi có hình dạng tỉ lệ người độ tuổi lao động cao? GV: Như với tháp tuổi có hình đáy rộng thân hẹp, đỉnh nhọn tháp1thì số người độ tuổi lao động tháp dân số trẻ Tháp dân số đáy hẹp thân rộng thể số người độ HS quan sát tuổi lao động lớn tháp dân số già HS khái quát - Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể dân số qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động tương lai, chất lượng sống … GV: Cho HS quan sát hình vẽ số kiểu tháp tuổi khác ? Qua tháp tuổi cho ta biết đặc điểm dân số? Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu: dân số giới phat triển nhanh kỷ XIX kỷ XX Giáo viên yêu cầu học sinh – Dân số giới HS đọc đọc thuật ngữ “ tỉ lệ sinh, tỉ lệ phát triển nhanh tử ”/sgk/188 kỷ XIX GV: Yêu cầu HS quan sát kỷ XX HS quan sát hình 1.2 ? Quan sát H1.2 nhận xét HS nhận xét : - Dân số tình hình phát triển dân số giới từ 1804 phát triển nhanh giới từ đầu kỷ XIX – cuối - Từ 1900 tăng vọt kỷ XX? ? Nguyên nhân lại có HS suy ngẫm, phát biểu: - Dân số giới phát có gia tăng vậy? triển nhanh nhờ - CN – kỷ 16 dân số tiến phát triển chậm thiên tai lĩnh vực KT – XH dịch bệnh, trị, nạn y tế đói… - Trong hai kỷ XIX, XX cách mạng KHKT phát triển mạnh GV: Trong hai kỷ gần mẽ… dân số phát triển nhanh tiến KHKT, đời sống người dân nâng cao rõ rệt dân số phát triển nhanh dẫn đến tình trạng bùng nổ dân số Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu: Sự bùng nổ dân số GV yêu cầu học sinh đọc sách giao khoa/5 ? Theo em bùng nổ dân số gì? GV: yêu cầu HS quan sát H1.2 ? Quan sát H1.2 dân số giới giai đoạn bị bùng nổ dân số? GV yêu cầu học sinh quan sát H1.3, H1.4 GV chia lớp làm nhóm: HS đọc HS phát biểu : Dân số phát triển nhanh thời gian ngắn HS quan sát H1.2 HS phát biểu :Từ 1927 – 1999 HS quan sát H1.3, H1.4, tập hợp thành nhóm, thảo luận 3 – Sự bùng nổ dân số: - Nhóm1: NX H1.3 giai đoạn từ 1950 – 2000 - Nhóm2: NX H1.4 giai đoạn từ 1950 – 2000 Các nhóm ghi kết thảo luận lên bảng trả lời, đại diện phát biểu, dùng VBT làm phiếu học tập Các nước phát triển 1950 1980 2000 1950 1980 2000 TL sinh >20‰ 30 25 TL tử 10‰ GV khắc lại kết hợp ®å - GV tỉ chøc ®Ĩ HS tù nghiªn - Hs : trả lời cứu nội dung thực hành SGK trả lời câu hỏi mục + Xác định vị trí nớc: Pháp U-crai-na đồ Hai nớc thuộc khu vực châu Âu? - GV hớng dẫn cách vẽ biểu tròn biểu đồ ô vuông 276 I Xác định vị trí số quốc gia lợc đồ - Các quốc gia Bắc Âu Na Uy Phần Thụy Điển Ai-xơ-len - Các quốc gia Tây Trung Âu - Các quốc gia Nam Âu - Các quốc gia Đông Âu - Các quốc gia EU Vẽ biểu đồ cấu kinh tế - Xác định vị trí nớc Pháp: Khu vực Tây Trug Âu Ucrai-na: Khu vực Đông Âu - Cách vẽ biểu * Biểu đồ hình tròn Biểu đồ hình tròn thể cấu thành phần tổng thể Các bớc vẽ biểu đồ - Xử lý số liệu + Tính phần trăm (%) bảng số liệu cho giá trị tuyệt đối + Tính cung độ: 1% = 3,60 - Xác định bán kính hình tròn: Công thức tính diện tích hình tròn S = R2 - Gv lu cho Hs + Lùa chän trọng cách + Mỗi cách gồm biểu đồ (2 nớc) đặt ngang hàng với cầy Hs vẽ biểu đồ cấu kinh tế Pháp U - Crai –- na ! Hs nhËn xÐt, bæ sung => GV tiến hành tổng kết, đánh giá thành lao động Hs - Vẽ hình tròn tâm O, bán kính R Chia hình tròn thành nan quạt theo tỷ lệ trật tự thành phần đầu ( bảng số liệu ), vẽ nan quạt nên "tia 12giờ", vẽ theo chiều thuận kim đồng hồ - Hoàn thiện biểu đồ: + Ghi tỷ lệ thành phần (%) lên biểu đồ có cách : - Cách : Ghi biểu đồ - Cách : Ghi biểu 71,6 13,3 đồ + Chọn kí hiệu thể biểu đồ lập bảng giải Có cách kí hiệu : Bút màu Gạch (gạch dọc, ngang, chéo, ô vuông ) Dïng c¸c íc hiƯu to¸n häc ( dÊu céng, trõ, nhân, ) * Biểu đồ ô vuông + Xử lí số liệu Tính phần trăm + Các bớc vẽ biểu ®å IV Hoạt động vận dụng - Làm tập VBT V Hoạt động phát triển mở rộng 277 TIẾT 69: ƠN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Học sinh nắm được: - Biết hệ thống nắm vững kiến thức học về: + Đặc điểm khí hậu châu Nam Cực-châu lục lạnh giới + Đặc điểm khí hậu Ô-xtrây-li-a + Đặc điểm tự nhiên, dân c, xã hội, kinh tế khu vực châu Âu - Rèn luyện kỹ năng: đọc nhận xét lát cắt; giải thích; đồ - Từ HS nhận thấy vai trò quan trọng châu lục phát triển toàn cầu K nng - Hệ thống lại toàn kiến thức học học kì II Phẩm chất - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại Định hướng phát triển lực - Năng lực chung : lực giải vấn đề - Năng lực riêng : tư tổng hợp theo lãnh thổ II CHUẨN BỊ * Thầy: - Hệ thống lại toàn kiến thức học học kì II * Trò - Soạn bài: học theo hướng dẫn nhà III.CÁC BƯỚC LÊN LỚP 278 Khởi động ( 1p’) Kiểm tra cũ – kiểm tra phần ôn tập Bài a Khởi động SGK b T chc cỏc hot ng dy hc Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt Hoạt ®éng 1.Híng dÉn hệ thống lại kiến thức học kì II Thời gian: 25’ CTH: Đàm thoại, gợi mở, nhóm bàn KTDH: Vấn đáp, động não KNS: Quan sát, tư duy, giao tiếp - Gv: y/c häc sinh thảo luận I Lý thuyết nhóm tổ để trả lời câu Khối thị trờng chung Mec-côhỏi Sau nhó trình xua bao gồm quốc gia: Brabày : xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-guay, U- Gv: nêu câu hỏi;, ru-guay, Chi-lê, Bô-li-vi-a - Gv: bổ sung (nếu cần) Hiệp hội mậu dịch tự Bắc chấm điểmcác nhóm MÜ (NAFTA) gåm c¸c quèc gia - Hs : trả lời * Nhóm 1.Câu 1,2,3 Hoa Kì, Ca-na-da, Mê-hi-cô - Gv: Khối thị trờng chung Tỉ lệ dân thành thị của: Mec-cô-xua bao gồm - Khu vực Bắc Mĩ: khoảng 76% quốc gia nào? dân số - Khu vực Trung Nam Mĩ: - Hs : trả lời - Gv: Hiệp hội mậu dịch tự khoảng 75% dân số Bắc Mĩ (NAFTA) gồm - Châu Âu: khoảng 75% dân số quốc gia nào? Châu Nam Cực có vị trí nằm vùng cực nên khí hậu lạnh khắc nghiệt (năm 1967 - Gv: Tỉ lệ dân thành thị - Hs : trả lời nhiệt độ thấp -94,50C khu vực Bắc Mĩ, Trung "Cực lạnh" giới Nam Mĩ châu Âu Đại hộ phận diện tích lục địa chiếm phần trăm Ô-xtrây-li-a dân số? + Chí tuyến Nam chạy qua lãnh thổ -> n»m khu vùc ¸p c¸p chÝ tuyÕn + Phía Đông có dãy Trờng Sơn nằm sát biển chạy dài từ Bắc xuống Nam -> hiệu ứng phơn Nhãm 2: C©u 4,5 ,6 sên t©y 279 - Gv: Quan sát đồ tự - Hs : trả lời nhiên châu Nam Cực, xác định vị trí địa lí châu Nam Cực Vị trí địa lí ảnh hởng nh đến khí hậu châu lục? + Phía tây ảnh hởng dòng biển lạnh Tây Ô-xtrây-li-a Những dạng địa hình châu Âu + Đồng kéo dài từ tây sang đông, chiếm 2/3 diện tích châu lục + Núi già phía bắc vùng trung tâm, với đỉnh tròn, thấp, sờn thoải + Núi trẻ phía nam, với đỉnh cao, nhọn bên cạnh thung lũng sâu Các môi trờng tự nhiên châu Âu Môi trờng ôn đới hải dơng * Khí hậu: + Mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh + Nhiệt độ thờng 00C + Ma quanh năm, lợng ma tơng đối lớn ( khoảng 800-1000 mm) + Có nhiều sơng mù, đặc biệt mùa thu - đông * Sông ngòi: - Nhiều nớc quanh năm không đóng băng * Phát triển rừng rông: sồi, dẻ Môi trờng ôn đới lục địa * Khí hậu: + Mùa hạ nóng nhiều ma + Mùa đông lạnh có tuyết rơi + Khí hậu có thay đổi: Từ bắc xuống nam Từ tây sang đông * Sông ngòi: - Nhiều nớc mùa xuân hạ - Mùa đông nớc sông đóng băng * Thực vật: - Rừng thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích - Thay đổi từ bắc xuống nam - Hs : trả lời - Gv: Tại đại phận diện tích lục địa Ô-xtrâyli- a có khí hậu khô hạn? - Gv: Châu Âu có dạng địa hình nào? Cho biết đặc điểm phân bố dạng địa hình châu Âu? - Hs : trả lời Nhóm 3.Câu 7,8,9 - Gv: Trình bày đặc điểm tự nhiên môi trờng tự nhiên châu Âu? - Hs : trả lời - Gv: Đô thị hóa châu Âu có đặc điểm nh nào? - Gv: Trình bày phát triển ngành công nghiệp châu Âu 280 - Hs : trả lời Môi trờng địa trung hải * Khí hậu: - Mùa hạ nóng khô hạn - Mùa đông ấm áp nhiều ma vào thu đông * Sông ngòi: - Ngắn dốc - Mùa thu - đông có nhiều níc, mïa h¹ Ýt níc * Thùc vËt: - Rõng cứng xanh quanh năm Môi trờng núi cao Môi trờng núi cao điển hình môi trờng vùng núi dãy An-pơ có thiên nhiên thay đổi theo đai cao Đô thị hóa châu Âu có đặc điểm: + Mức độ đô thị hoá cao: Tỉ lệ dân thành thị chiếm khoảng 75% dân số + Các thành phố nối tiếp tạo thành dãi đô thị xuyên biên giới Sự phát triển ngành công nghiệp châu Âu - Nền công nghiệp châu Âu phát triĨn rÊt sím, cã nhiỊu s¶n phÈm nỉi tiÕng vỊ chất lợng cao - Sự thay đổi cấu công nghiệp 10 Khí hậu khu vực Bắc Âu có đặc điểm + Lạnh giá vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hạ + Có khác biệt khí hậu phần phía đông phía tây dãy Xcan-di-na-vi do: Phía đông dãy Xcan-đi-na-vi - Gv: Khí hậu khu vực Bắc Âu có đặc điểm nh nào? Giải thích có khác biệt khí hậu phía đông phía tây dãy Xcan - - na – vi? - Hs : tr¶ lêi - Gv: Nêu đặc điểm địa hình khu vực Bắc Âu, Tây Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu sờn khuất gió, nằm sâu 281 nội địa Phía tây dãy Xcan-đi-na-vi ảnh hởng dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dơng gió Tây ôn đới 11 Đặc điểm miền địa hình khu vực Tây Trung Âu - Khu vực Bắc Âu: + Địa hình băng hà cổ phổ biến bán đảo Xcan-đi-na-vi: - Tây Trung Âu: có dạng địa hình + Miền đồng phía bắc + Miền núi già + Miền núi trẻ phía nam - Nam Âu: + Phần lớn diện dích khu vực Nam Âu núi cao nguyên + Các đồng nhỏ hẹp, nằm ven biển nằm xen núi cao nguyên - Đông Âu dãi đồng rộng lớn, chiếm 1/2 diện tích Châu Âu 12 Lập bảng so sánh kinh tế khu vực châu Âu II.Thực hành -Đã ôn 61 - Hs : trả lời Nhóm 4.Câu 10,11,12 - Gv: So s¸nh nỊn kinh tÕ cđa c¸c khu vực châu Âu: Bắc Âu, Tây Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu * Hoạt động 02.Hớng dẫn ôn tập phần thực hành - Gv: Nêu cách phân tích biểu đồ khí hậu ? - Gv: Có cách để thể cấu kinh tế ? IV Hoạt động vận dụng - Làm tập VBT V Hoạt động phát triển mở rộng - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII 282 Tuần 36 Tiết 70 KIỂM TRA HỌC KỲ II (Đề A) I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Đánh giá kết học tập học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học học tập học sinh cách kịp thời - Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ cấp độ nhận thức, thông hiểu vận dụng sau học xong nội dung: châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Đại Dương châu Âu Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ trả lời câu hỏi, kỹ làm bài, trình bày kiến thức có liên quan - Rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ, nhận xét, đánh giá Thái độ: - Tôn trọng việc học, thêm yêu môn học II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Kiểm tra, đánh giá III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm Học Sinh: Nội dung ơn tập 283 IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung mới: (42 Phút) a Đặt vấn đề: Trong học kì vừa qua học kiến thức gì? Chúng ta tiếp thu kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại vấn đề mà hơm thầy giúp em tự kiểm tra lại khả b Triển khai bài: Hoạt động 1: Nhắc nhở: (1 Phút) - GV: Nhấn mạnh số quy định trình làm - HS: ý Hoạt động 2: Nhận xét (1 Phút) GV: Nhận xét ý thức làm lớp - Ưu điểm: - Hạn chế: Dặn dò: (1 Phút) - Ôn lại nội dung học - Bài mới: (GV: Hướng dẫn chuẩn bị) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Đánh Vận dụng Tống giá Biết Hiểu số Thấp Cao KT điềm Chủ đề: Biết Châu Mĩ đặc điểm địa điể câu hình khu vực m điểm Bắc Mĩ Tỉ lệ: 30% 3điểm=100 30% % Chủ đề: Biết Châu Nam đặc điểm tự Cực câu nhiên châu điểm điểm Nam Cực Tỉ lệ: 20% 2điểm= 20% 100% Giải thích Chủ đề: Châu Đại đại phận Dương lục địa điểm câu Ô-xtrây-li-a điểm có khí hậu khơ hạn Tỉ lệ: 20% 2điểm=100 20% % Chủ đề: Vận dụng Nhận xét Châu Âu kiến thức cấu kinh tế điểm câu học vẽ biểu Pháp 284 đồ thể cấu kinh tế nước Pháp 3điểm=750 % điểm Tỉ lệ: 40% Tổng điểm qua biểu đồ 1điểm=250 % điểm điểm 40% 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA Maihoa131@gmail.com Câu (2 điểm): Tại đại phận lục địa Ơ-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn? Câu (3 điểm): Cho bảng số liệu: Tên nước Tỉ trọng ba khu vực kinh tế tổng sản phẩm nước (GDP) ĐV: % Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Pháp 3,0 26,1 70,9 a Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ tròn thể cấu kinh tế Pháp b Qua biểu đồ vẽ nhận xét cấu kinh tế Pháp ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1: Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ : - Hệ thống Cooc-đi-e phía Tây: miền núi trẻ cao đồ sộ chạy điểm theo hướng Bắc - Nam, gồm nhiều dãy chạy song song xen kẽ cao nguyên sơn nguyên điểm - Miền đồng giữa: địa hình lòng máng lớn Cao phía bắc tây bắc thấp dần phía nam đơng nam - Miền núi già sơn ngun phía đơng: thấp có hướng Đơng Bắc - Tây Nam điểm Câu 2: Đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực: 0.5 điểm - Gồm lục địa Nam Cực đảo xung quanh 0.5 điểm 0.5 điểm - Khí hậu: lạnh khắc nghiệt thường có gió bão lớn - Địa hình cao nguyên băng khổng lồ 0.5 điểm Sinh vật: - Thực vật: không tồn - Động vật phong phú: chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, chim yến, cá voi xanh… Câu 3: Phần lớn lục địa Ơx-trây-li-a có khí hậu khơ hạn vì: 0.75 điểm - Đường chí tuyến Nam qua lãnh thổ, nên đại phận lục địa nằm khu vực áp cao chí tuyến, khơng khí ổn định khó 285 gây mưa 0.75 điểm - Rìa luc địa bao bọc dãy núi cao nguyên ảnh hưởng biển không sâu vào đất liền - Ảnh hưởng dòng biển lạnh Tây Úc làm cho phần phía tây 0.5 điểm lục địa khơ hạn Câu a Vẽ biểu đồ tròn, bảo đảm tính xác, khoa học,thẩm mỹ điểm b Nhận xét: Trong cấu kinh tế Pháp: - Nông nghiệp chiếm tỷ thấp - Ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao => Pháp nước phát triển 286 điểm ... đới ơn hồ đới lạnh), mơi trường địa lí lớn Để giúp em tìm hiểu sâu rộng cụ thể môi trường địa lí học sang phần chương trình địa lí 7: mơi trường địa lí Mơi trường địa lí tìm hiểu chương I : Mơi... Ds(Triệu Mậtđộ Tên nước S(Km2) người) (Nguời/Km2) Việt Nam 330.981 78 ,7 238 Trung Quốc 9.5 97. 000 1 273 ,3 133 Inđô 1.919.000 206,1 1 07 GV: Như vậy, thấy phân bố dân cư quốc gia không giống ? Quan sát... đồ Nhiệt độ Lượng mưa Số tháng Lượng Địa điểm Biên độ Thời kỳ T0 Trung Số tháng khơng mưa trung T0 T0 tăng Bình có mưa mưa bình Tk1: tg3 0 Malacan 25 -28 C t4 tháng tháng 250C 841mm 0 (9B) 3C Tk2:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án địa lí 7 theo 5 hoạt động phát triển năng lực phẩm chất, giáo án địa lí 7 theo 5 hoạt động phát triển năng lực phẩm chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn