Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 9 đến 12

14 86 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2019, 11:13

Kế hoạch học mơn Hình học Tuần LUYỆN TẬP Tiết Năm học:2018-2019 Ngày soạn: 01/10/2019 Ngày dạy: 04/10/2019 I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - HS tiếp tục sử dụng kiến thức học vào giải tập cách nhuần nhuyễn - Tư lo gic kiến thức mở rộng 2.Kĩ năng: - HS thực được: có khả dựa vào định nghĩa để giải tập có liên quan 3.Thái độ: - Thói quen tự giác tích cực chủ động học tập - Tính cách: cẩn thận tính tốn Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng II CHUẨN BỊ: 1.GV : compa, êke, thước thẳng, bảng phụ 2.HS : Ôn: hệ thức lượng tam giác vuông, định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn tập nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, mảnh ghép IV CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1.Hoạt động khởi động: Yêu HS làm nháp sau chấm chéo Cho tam giác vuông ABC A AH đường cao ; BH = cm ; CH = cm Tính AB ; AC ; AH ; Góc C góc B A Giải: BC= BH + CH = 4+9 =13 cm AB2 =BH.BC = 13 = 52 AB = (cm B AC2 = BC2 - AB2 =92 - H 9┐ CC AC = AH2 = BH CH = 4.9 =36 = 62 AH = cm Ta có : SinB = AC/BC = / =0,5984 Suy : ∠B = 360 45' ∠C = 900 - 36045' = 530 Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường TH- THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học mơn Hình học Hoạt động luyện tập Hoạt động GV HS Bài 1: a Cho Cos α = 5/12 Tính Sin α ; Tan α ; Cot α ? - Yêu cầu HS thảo luận cặp đơi 3’ sau u cầu HS lên trình bày Bài 2: Cho Tan α =2 Tính sin α ; Cos α ; Cot α ? Yêu cầu cá nhân làm sau hai bạn ngồi cạnh đổi chéo kiểm tra Năm học:2018-2019 Nội dung cần đạt Bài 1: Ta có Sin2α + Cos2α =1 => Sin2α = 1- (5/12)2 = 144/169 Sin α = 12/13 Tan α = Sin α /Cos α = Cot α = = Bài 2: Ta có : Tan α =2 => Bài : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: sin 250, cos 800, sin160 ,cos 700, sin 550 , cos 500 - GV yêu cầu HS nhắc Tỉ số lượng giác Mặt khác : Sin2α + Cos2α =1 góc phụ 2 - Định lý : góc phụ sin góc Nên (2cos α ) +cos α = cos2 α = cosin góc kia, tg góc Cos α = cotg góc Tức : ta có : Vậy sin α = cos α = Yêu cầu cá nhân hoàn thành vào Bài Cho hình thang cân ABCD ( AB//CD AB Cot α = < CD), BC = 15cm ; Đường cao BH = 12cm, DH = 16cm a) Chứng minh DB vng góc với BC b) Tính diện tích hình thang ABCD Câu :sắp xếp c) Tính BCD (làm tròn đến độ) u cầu thảo luận nhóm lớn sau cử nhóm Cos80 < sin16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 9 đến 12, Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 9 đến 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn