Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 1 đến 4

12 83 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2019, 11:08

Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2019-2020 Ngày soạn: 03.09.2019 Tuần: 01 MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO Ngày dạy: 06.09.2019 Tiết: 01 TRONG TAM GIÁC VUÔNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết hệ thức lượng tam giác vuông - Hiểu cách chứng minh hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông (định lý 2) Kỹ năng: Vận dụng hệ thức để giải tốn giải số toán thực tế Thái độ: - HS có thói quen làm việc khoa học thơng qua biến đổi tỉ số đồng dạng - Rèn cho hs tính cách cẩn thận Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ, thước thẳng HS: Ôn trường hợp đồng dạng tam giác vng Định lý Pitago, hình chiếu đoạn thẳng, điểm lên đường thẳng - Thước thẳng, êke III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp IV CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: Khởi động: Tìm cặp tam giác đồng dạng Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: (10') Các quy uớc ký hiệu chung Các quy uớc ký hiệu chung Các quy uớc ký hiệu chung:  ABC, Â = 1v GV: vẽ hình 1/sgk giới thiệu quy uớc ký hiệu chung A Hs: Theo dõi, ghi Giáo viên: Mai Văn Dũng c b h c' b' Trường TH -THCS B Quang Trung H a C Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2019-2020 - BC = a: cạnh huyền - AC = b, AB = c: cạnh góc vng - AH = h: đường cao ứng với cạnh huyền - CH = b’, BH = c’: hình chiếu AC AB cạnh huyền BC Hoạt động 2: (17')Hệ thức cạnh góc vng hình chiếu lên cạnh huyền: Hệ thức cạnh góc vng hình Hệ thức cạnh góc vng hình chiếu lên cạnh huyền: chiếu cạnh huyền: GV: Quan sát hình vẽ cho biết có cặp tam giác đồng dạng với nhau? Chứng minh điều đó? Hs: Trả lời  ABC  HBA  ABC  HAC Gv: Từ  ABC  HBA  ABC  HAC suy hệ thức ? Hs: Trả lời GV: giới thiệu định lý * Định lý 1: (sgk) GV yêu cầu điểm danh, bạn số làm thành nhóm chứng minh ý 1, số chứng minh ý Sau ghép bạn 1,2 thành cặp Cử đại diện nhóm lên trình bày HS: trình bày cách chứng minh định lý  ABC, Â= 1v, AH  BC H: Xét  ABC  HBA � � Có BAC  AHB  90 � B chung �  ABC  HBA ( g.g) GV: nhắc lại định lý Pytago ? Dùng định lý ta suy hệ thức BC2 = AB2 + AC2 khơng? GV: qua trình bày suy luận em coi cách c/m khác định lý Pytago (nhờ tam giác đồng dạng) Hoạt động luyện tập AB BC  � HB AB � AB2 = BH.BC đpcm Ý cm tương tự 2 � �AB  BH BC (hay : c  a.c ') � 2 � �AC  CH BC (hay : b  a.b ') - GV cho HS nửa lớp làm tập 1, lại làm cử đại diện lên trình bày Hoạt động vận dụng Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường TH -THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2019-2020 - Yêu cầu HS hỏi đáp kiến thức học viết công thức học - Yêu cầu cá nhân làm trắc nghiệm Câu Cho ABC có AH đường cao xuất phát từ A (H  BC) hệ thức chứng tỏ ABC vuông A A BC2 = AB2 + AC2 B AH2 = HB HC C AB2 = BH BC D A, B, C � Câu Cho ABC có AH đường cao xuất phát từ A (H  BC) Nếu BAC  90 hệ thức đúng: A AB2 = AC2 + CB2 B AH2 = HB BC C AB2 = BH BC D Không câu Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học chứng minh định lý 1,2 Giải tập 4,5/sgk; 1,2./sbt - Dựa vào H1/64 Chứng minh AH.BC = AB.AC (Hướng dẫn: dùng tam giác đồng dạng) - Vê nhà chuẩn bị: dãy chứng minh định lí 2, dãy chứng minh định lí 3, dãy chứng minh định lí Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường TH -THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2019-2020 Ngày soạn: 09.2019 Tuần: 01 MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO Ngày dạy: 09.2019 Tiết: 02 TRONG TAM GIÁC VUÔNG (TT) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu cách chứng minh hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông (định lý 4) Kỹ năng: Vận dụng hệ thức để giải toán giải số toán thực tế Thái độ: - HS có thói quen làm việc khoa học thông qua biến đổi tỉ số đồng dạng - Rèn cho hs tính cách cẩn thận Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ, thước thẳng HS: Ôn trường hợp đồng dạng tam giác vuông Định lý Pitago, hình chiếu đoạn thẳng, điểm lên đường thẳng - Thước thẳng, êke III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, IV CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: Khởi động: - Viết cơng thức tính diện tích tam giác Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 3: Một số kiến thức liên quan đến đường cao: Một số hệ thức liên quan tới đường cao: - GV kiểm tra HS chuẩn bị trước nhiệm vụ giao nhà nhóm hồn thành chưa? * Định lý 2: (sgk) Sau yêu cầu nhóm cử đại diện trả lời chứng minh định lí  HAC ta suy hệ thức ? Từ  HBA nào? Hs; Suy nghĩ trả lời GV: giới thiệu định lý SGK HS làm ví dụ 2/sgk  ABC, Â= 1v, AH  BC H: Xét AHB CHA � � AHB  CHA Có � � Có A1  A2  90 Giáo viên: Mai Văn Dũng = 90 (1) Trường TH -THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2019-2020 �� B A1  900 (hai góc phụ nhau) � �  900 A2  C (hai góc phụ nhau) � � � B  A2 (2) Từ (1) (2) suy CHA AHB AH BH  � CH AH 2 � AH  BH CH (hay : h  b '.c ') *Định lý 3: (sgk) GV giới thiệu định lý Hãy viết định lý dạng hệ thức GV: cách tính diện tích tam giác chứng minh hệ thức ? - Yêu cầu cử đại diện nhóm lên trình bày GV: chứng minh định lý phương pháp khác HS làm ?2 Hoạt động 2: Định lý ? Từ hệ thức suy hệ thức phương pháp biến đổi ? GV : cho HS đọc thông tin SGK/67 trả lời câu hỏi sau: Từ hệ thức a.h = b.c ( định lý 3) muốn suy 1   (4) b c hệ thức h ta phải làm gì? GT:  ABC vg A, AH  BC KL : AH BC = AB.AC (hay: h.a = b.c) * Chứng minh: (sgk) *Định lý 4: (sgk) GT:  ABC vg A AH  BC 1   2 AC AB KL : AH GV: phát biểu hệ thức lời GV: giới thiệu định lý HS: viết GT, KL định lý GV: giới thiệu phần ý * Chú ý: (sgk) Hoạt động luyện tập GV cho HS giải tập 3, SGK/69 GV yêu cầu điểm danh, bạn số làm thành nhóm chứng minh ý 1, số chứng minh ý Sau ghép bạn 1,2 thành cặp Cử đại diện nhóm lên trình bày GV chấm số HS Hoạt động vận dụng - Yêu cầu HS đứng chỗ trình bày 1’ định lí vừa học, viết hệ thức Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học kỹ định lý chứng minh - Giải tập phần luyện tập * Nghiên cứu trước 5,6,7 SBT Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường TH -THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học mơn Hình học Tuần: 02 LUYỆN TẬP Tiết: 03 Năm học:2019-2020 Ngày soạn: 10.09.2019 Ngày dạy: 13 09.2019 I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: -HS biết : hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông -HS hiểu :Các tập vận dụng thức vào giải tập Kỹ năng: -HS thực hiên được: Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải tập -HS thực thành thạo : HS biết vận dụng kiến thức để nhận xét bạn, Thái độ: -Thói quen + Học sinh cần rèn luyện ý thức tự học nghiêm túc cẩn thận -Tính cách :có tinh thần u thích môn Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ, thước thẳng HS Thước kẻ tranh vẽ hình hệ thức học tam giác vuông III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, IV CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:: Khởi động: Thi nhanh - Chia lớp thành đôi đội bạn cầm viên phấn viết công thức học, bạn viết trước viết sai bạn sau sửa cho đúng, đội nhanh, xác đội thắng Cho hình vẽ :Hãy viết hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông ? Hs: A / / 1.b = ab ; c = ac b h2 =b/c/ c h c/ b.c = a.h 1  2 2 h b c B b/ H C a Hoạt động luyện tập H hoạt động gv hs Hoạt động 1: Chữa tập (33') Gv yêu cầu HS vẽ hình ghi gt ; kl: Áp dụng hệ thức để tính BH ? Hs: Hệ thức - Để áp dụng hệ thức cần tính thêm yếu tố Giáo viên: Mai Văn Dũng Nội dung cần đạt Bài tập 5: A B Trường TH -THCS Quang Trung C H Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2019-2020 nào? Hs: Tính BC - Cạnh huyền BC tính nào? Hs:Áp dụng định lí Pytago - Có cách tính HC ? Hs: Có hai cách áp dụng hệ thức tính hiệu BC BH - AH tính nào? Hs: Áp dụng hệ thức - Yêu cầu cá nhân hoàn thành vào 1HSđại diện lên trình bày - GV yêu cầu HS nhận xét - GV chốt Bài Tập 6: Chứngminh: 2 2 Ta có: BC  AB  AC    Ta lại có: AB2 = BC.BH AB 32 � BH     1,8 BC 5 � HC = BC - BH =5 - 1,8 =3,2 Mặt khác : AB.AC BC.AH � AH  AB AC 3.4   2, BC Vậy AH=2,4; BH = 1,8 ; HC = 3,2 Bài Tập 6: Gv yêu cầu hs vẽ hình ghi gt kết luận tốn Gv hướng dẫn sh chứng minh: Áp dụng hệ thức để tính AB AC ? Hs : Hệ thức - Để áp dụng hệ thức cần tính thêm yếu tố nào? Hs: Tính BC - Cạnh huyền BC tính nào? Hs: BC = BH + HC =3 - Yêu cầu cá nhân hoàn thành vào vở, HS lên trình bày A ? ? B C H Chứng minh: Ta có BC = HB + HC =3 � AB2 = BC.BH = 3.1 = � AB = Và AC = BC.HC =3.2 = � AC = Vậy AB = ;AC = - GV chốt Bài tập 7/ sgk Bài tập 7/ sgk Gv: Treo bảng phụ vẽ hình 8,9 sgk lên bảng.Yêu cầu hs đọc đề toán Yêu cầu nửa lớp làm cách 1, lại làm cách 2, cử đại diện nhóm làm cách Giải x x O O a a b b Gv: Hình 8: Dựng tam giác ABC có AO đường trung tuyến ứng với cạnh BC ta suy điều gì? Hs: AO = OB = OC ( bán kính) Giáo viên: Mai Văn Dũng Cách 1: Theo cách dụng ta giác ABC có đường trunguyến AO ứng với Cạnh BC cạnh đó, tam giác ABC vng A Vì ta có AH2 = HB.HC hay Trường TH -THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học môn Hình học Năm học:2019-2020 ? Tam giác ABC Tam giác ? Vì ? „ Hs: Tam giác ABC vng A ,vì theo định lí tam giác có đường trung tuyến úng với cạnh cạnh tam giác tam giác vuông.“ ?Tam giác ABC vuông A ta suy điều Hs:AH2 = HB.HC hay x2 = a.b Gv: Chứng minh tương tự hình Hs: Thực nội dung ghi bảng x = a.b Cách 2: Theo cách dụng ta D giác DEF có x đường trung tuyến O DO ứng với a I F E Cạnh EF b cạnh đó, tam giác DEF vng D Vì ta có DE2 = EI.IF hay x2 = a.b - GV chốt Hoạt động vận dụng - GV: Dựa vào toán giải để hệ thống lại cách giải số dạng toán thường gặp - Yêu cầu cá nhân làm 2câu trắc nghiệm Cho tam giác DEF vuông D, có DE =3cm; DF =4cm Khi độ dài cạnh huyền : A 5cm2 B 7cm C 5cm D 10cm  Cho ABC vuông A, đường cao AH Biết AB =5cm; BC = 13cm Độ dài CH bằng: 25 cm A 13 12 cm B 13 cm C 13 144 cm D 13 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Ơn tập hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông - Xem kỹ tập giải - Làm tập 8,9/ 70 sgk tập sách tập * Tìm tòi mở rộng Bài tập : Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Biết BH; HC = : 16, AH= 48 Tính AB, AC, BC * Chuẩn bị tiết sau luyện tập Tuần: 02 Tiết: 03 Giáo viên: Mai Văn Dũng LUYỆN TẬP (TT) Ngày soạn: 10.09.2019 Ngày dạy: 13 09.2019 Trường TH -THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2019-2020 I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: -HS biết : hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông -HS hiểu :Các tập vận dụng thức vào giải tập Kỹ năng: -HS thực hiên được: Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải tập -HS thực thành thạo : HS biết vận dụng kiến thức để nhận xét bạn, Thái độ: + Học sinh cần rèn luyện ý thức tự học nghiêm túc cẩn thận Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng, lực vẽ hình, tưởng tượng II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Thước kẻ tranh vẽ hình hệ thức học tam giác vuông Học sinh: SGK+vở ghi+đồ dùng học tập+chuẩn bị tập phần luyện tập III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, vấn đáp gợi mở IV CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: Khởi động: Tổ chức trò chơi hoa điểm 10, có cánh hoa ứng câu hỏi trả lời câu bạn 10 điểm Câu ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC = 10cm Cạnh AB=5cm, độ dài đường cao AH là: D cm A 4cm B cm C cm Câu ABC vuông A, biết AB:AC = 3:4, BC = 15cm Độ dài cạnh AB là: A 9cm B 10cm C 6cm D 3cm Câu Hình thang ABCD vng góc A, D Đường chéo BD vng góc với cạnh bên BC, biết AD = 12cm, BC = 25cm Độ dài cạnh AB là: A 9cm B 9cm hay 16cm C 16cm D kết khác Câu ABC vuông A có AB =2cm; AC =4cm Độ dài đường cao AH là: A cm B cm Hoạt động luyện tập Hoạt động gv hs Hoạt động 1: Chữa tập - Chia lớp làm nhóm, nhóm làm ý a, b - Nhóm làm b,c Nhóm làm c,a - GV vấn đáp nhóm sau cử đại diện Giáo viên: Mai Văn Dũng C cm D cm Nội dung cần đạt Bài tập 8: A x Giải B Trường TH -THCS Quang Trung H C Trang Kế hoạch học mơn Hình học nhóm lên trình bày a) Tìm x tìm đoạn thẳng hình vẽ? Hs: Đường cao AH ? Để tìm AH ta áp dụng hệ thức Hs : Hệ thức Gv: Yêu cầu lên bảng thực b) Tính x y tính yếu tố tam giác vng? Hs: Hình chiếu cạnh góc vng - Áp dụng hệ thức để tính x ? sao? Hs: Hệ thức độ dài đương cao biết - Áp dụng hệ thức để tính y ? Hs : Hệ thức - Còn có cách khác để tính y khơng? Hs : Áp dụng định lí Pytago c) Tìm x,y tìm yếu tố hình vẽ? HS: Tìm cạnh góc vng AC hình chiếu cạnh góc vng - Tính x cách nào? Hs: Áp dụng hệ thức ? Tính y cách Hs: Áp dụng hệ thức định lí Pytago Gv: Yêu cầu hai học sinh lên bảng thực - GV chốt Bài tập - Để chứng minh tam giác DIL cân ta cần chứng minh hai đường thẳng nhau? Hs: DI = DL - Để chứng minh DI = DL ta chứng minh hai tam giác nhau? Hs:  ADI =  CDL -  ADI =  CDL sao? HS: Năm học:2019-2020 a) AH2 =HB.HC � x2 =4.9 � x= b) AH2 =HB.HC 22 =x.x = x2 �x = Ta lại có: AC2 = BC.HC y2 = 4.2 = �y = C 16 H 12 x y A B B Vậy x = 2; y = x H y c) Ta có 122 =x.16 � x = 122 : 16 = Ta có y2 = 122 + x2 A x C y 2 � y = 12   15 Bài tập K A I B � � AC � � ADL  CDL AD=CD -  ADI =  CDL Suy diều gì? Hs: DI = DL Suy  DIL cân - HS lên trình bày Giáo viên: Mai Văn Dũng D C L Giải: a) Xét hai tam giác vng ADI CDL có AD =CD ( gt) Trường TH -THCS Quang Trung Trang 10 Kế hoạch học mơn Hình học 1  2 b).Để chứng minh DI DK khơng đổi có 1  2 thể chứng minh DL DK khơng đổi mà DL ,DK cạnh góc vng tam giác vuông nào? Hs:  DKL - Trong  vng DKL DC đóng vai trò gì? Hãy suy điều cần chứng minh? 1   2 Hs: DL DK DC không đổi suy kết luận - Yêu cầu thảo luận cặp đôi theo bàn - Yêu cầu HS đại diện lên làm - GV Hs nhận xét Năm học:2019-2020 � � � ADL  CDL ( phụ với CDI ) Do :  ADI =  CDL � DI = DL Vậy  DIL cân D A x b) Ta có DI = DL (câu a) B H C 1 1    2 DI DK DL DK đó: Mặt khác tam giác vng DKL có DC đường cao ứng với cạnh huyền KL 1   2 Nên DL DK DC không đổi 1  2 Vậy DI DK không đổi Hoạt động vận dụng GV: Dựa vào toán giải để hệ thống lại cách giải số dạng toán thường gặp * Cho tam giác vuông, biết tỉ số hai cạnh góc vng 12 cạnh huyền 26 Tính độ dài cạnh góc vng hình chiếu cạnh góc vng cạnh huyền - u cầu HS thảo luận nhóm ( bàn làm thành nhóm) sau cử đại diện nhóm nhanh lên trình bày Giải Giả sử tam giác ABC vuông A ta có: AB  AC 12 BC = 26cm AB AC �  k 12 ( k > 0) � AB  5k , AC  12k Tam giác ABC vng A, ta có AB2 + AC2 = BC2 Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường TH -THCS Quang Trung Trang 11 Kế hoạch học mơn Hình học 2 Năm học:2019-2020 Hay (5k) + ( 12k) = 26 � 169k2 = 676 � k2 = � k =2 Vậy AB = 10, AC= 24 Từ tìm yếu tố lại ( thời gian), lại nhà - GV chốt dạng làm Hoạt động tìm tòi mở rộng - Ôn tập hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông - Xem kỹ tập giải - Làm tập 8,9/ 70 sgk tập sách tập * Cho tam giác vuông ABC vuông A, đường cao AH biết tỉ số hai cạnh góc vng AH= 42 Tính BH, HC Chuẩn bị trước TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường TH -THCS Quang Trung Trang 12 ... SBT Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường TH -THCS Quang Trung Trang Kế hoạch học mơn Hình học Tuần: 02 LUYỆN TẬP Tiết: 03 Năm học: 20 19 - 2020 Ngày soạn: 10 . 09. 20 19 Ngày dạy: 13 09. 20 19 I MỤC TIÊU 1. Kiến... Khi độ dài cạnh huyền : A 5cm2 B 7cm C 5cm D 10 cm  Cho ABC vuông A, đường cao AH Biết AB =5cm; BC = 13 cm Độ dài CH bằng: 25 cm A 13 12 cm B 13 cm C 13 14 4 cm D 13 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Ơn... Trang 11 Kế hoạch học mơn Hình học 2 Năm học: 20 19 - 2020 Hay (5k) + ( 12 k) = 26 � 16 9k2 = 676 � k2 = � k =2 Vậy AB = 10 , AC= 24 Từ tìm yếu tố lại ( thời gian), lại nhà - GV chốt dạng làm Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 1 đến 4, Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 1 đến 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn