BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN, Chủ đề Kiểm soát thời gian

34 109 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 12:27

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN,KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN, Chủ đề Kiểm soát thời gian TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN Chủ đề: Kiểm sốt thời gian Nhóm: Họ tên thành viên: 1/ Hồ Vĩnh Kha MSSV: 71506279 2/ Lê Chánh Cường MSSV: 71506194 3/ Tạ Thị Tuyết MSSV: 71506222 4/ Lê Thị Oanh MSSV: 71506314 5/ Ngô Phan Thị Ngọc Hà MSSV: 71506247 6/ Nguyễn Thị Tuyết Ngân MSSV: 71506256 7/ SENGCHANH Manoly MSSV: 71506327 8/ INTHAMOUNGKHOUN Vanmany MSSV: 71506335 9/ Võ Minh Duyện MSSV: 71506124 Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Ngày …… tháng ……… năm 2016 PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG NHĨM Trong q trình làm việc nhóm để phục vụ cho mơn kỹ quản lí thời gian, nhóm đề thực cơng việc sau: Mục tiêu nhóm: Phân tích SMART - Nhóm 7/8 điểm thành viên qua môn 10/7/2016 - Sau kết thúc môn học , ứng dụng kỹ - Phân tích SMART; o S: tất thành viên qua môn, ứng dụng kỹ o M: 7/8 điểm, o T: 10/7/2016, sau kết thúc môn học o A: nhóm thưc khả chuẩn bị đầy đủ áp dụng sau kết thúc mơn o R: Hồn thành mơn quản lí thời gian Các cơng việc nhóm cần thực hiện: - Họp nhóm lần để bàn nội dung đề - Phân cơng nhiệm vụ, tìm tài liệu - Họp nhóm lần hai để thống lại nội dung, khảo sát thực tế - Họp nhóm lần ba để hồn thành chạy thử chương trình - Liên hoan sau kết thúc môn Quan trọng Không quan trọng Khẩn cấp Tìm tài liệu, kỹ thuyết trình, báo cáo Họp nhóm lần ba Khơng khẩn cấp Họp nhóm lần một, lần hai Liên hoan kết thúc môn Phân công nhiệm vụ Dự kiến công việc: (lịch hoạt động nhóm) - Dự kiến họp nhóm lần một: 03/07/2016 (8h sáng – sảnh A) - Họp nhóm lần thực tế: 04/07/2016 (11h trưa – sảnh C) - Lý dời lịch họp lần một: Do có bạn quê - Ngày gửi bài/công việc giao: - Họp nhóm lần hai: 08/07/2016 (2h chiều – sảnh B) - Họp nhóm lần ba: 08/07/2016 (9h sáng - sảnh B) - Ngày gửi cho cô: Trước 17h ngày 9/7/2016 - Cơng cụ quản lý thời gian nhóm facebook (tạo group chat facebook, hẹn để họp nhóm online) Khó khăn nhóm biện pháp giải quyết: - Một số bạn online không để bàn công việc hẹn  Biện pháp: nhóm trưởng gọi điện nhắc nhở  Kết quả: bạn online đầy đủ - Các bạn họp nhóm khơng đầy đủ lần  Biện pháp: nhắc nhở bạn xếp lịch cá nhân hợp lý để họp nhóm, phê bình bạn group  Kết quả: bạn họp nhóm đầy đủ Bảng phân cơng thành viên nhóm BẢNG PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC THÀNH VIÊN NHĨM Căn theo nội dung buổi họp nhóm ngày 4/7/2016, nhóm thống số nội dung phân công nhiệm vụ thực báo cáo cuối kỳ cho thành viên cụ thể sau: Nội quy nhóm - Luôn - Nghiêm túc làm việc - Nghỉ họp phải xin phép nhóm trưởng - Nộp thời hạn, không nhờ người khác làm hộ Liệt kê hoạt động thành viên Họ tên thành viên Hồ Vĩnh Kha Công việc phân cơng Báo cáo nhóm, tổng hợp chỉnh sửa, hướng dẫn bạn làm Lê Chánh Cường Tìm tài liệu đề tài nhóm Ngơ Phan Thị Ngọc Hà Slide thuyết trình Tạ Thị Tuyết Báo cáo nhóm, chỉnh sửa in ấn Sengchanh Manoly Tìm tài liệu đề tài nhóm Võ Minh Duyện Tìm tài liệu đề tài nhóm Nguyễn Thị Tuyết Ngân Tìm tài liệu đề tài Inthamoungkhoun Tìm tài liệu đề tài Ghi Nhóm trưởng Thư kí Vanmany Lê Thị Thu Oanh Tìm tài liệu đề tài 3/ Một số nội dung khác (nếu có): ………, ngày …… tháng …… năm 201… THƯ KÝ TRƯỞNG NHÓM (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Bảng đánh giá thành viên nhóm BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN Căn theo nội dung buổi họp nhóm ngày 7/7/2016, nhóm thống việc đánh giá chất lượng tham gia cơng việc nhóm thành viên sau: Tổng hợp nhận xét cá nhân Họ tên thành viên Công việc Tổng hợp nhận xét Kết phân công đánh Ghi giá Hồ Vĩnh Kha Báo cáo nhóm, Tích cực tham gia tổng hợp, chỉnh hoạt động nhóm, 9.5/10 Nhóm trưởng sửa, hướng dẫn sẵn sàng giúp đỡ các bạn thành viên gặp khó khăn Lê Chánh Cường Tìm tài liệu Tốt chưa nộp đề tài nhóm thời hạn Ngơ Phan Thị Ngọc Slide thuyết Có trách nhiệm với Hà trình nhóm, ln chủ động 8.5/10 9/10 việc, Tạ Thị Tuyết Báo cáo nhóm, Tốt 9/10 Tốt 9/10 chỉnh sửa in ấn Sengchanh Manoly Tìm tài liệu đề tài nhóm Võ Minh Duyện Tìm tài liệu Có trách nhiệm, Tốt, 8.5/10 Thư kí đề tài nhóm trễ hạn Nguyễn Thị Tuyết Tìm tài liệu Có tinh thần làm việc Ngân đề tài cao, luôn Inthamoungkhoun Tìm tài liệu Tốt, chút chậm Vanmany đề tài trễ Lê Thị Thu Oanh Tìm tài liệu Tinh thần làm việc cao, đề tài có trách nhiệm với cơng 9/10 8.5/10 9/10 việc ………, ngày …… tháng …… năm 201… THƯ KÝ TRƯỞNG NHÓM (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Phần 2: NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Đề tài: Kiểm sốt thời gian Tất biết thời gian vô quý giá, số người thường tham gia khóa học quản lí thời gian, đọc sách sử dụng cơng nghệ để quản lí thời gian cách hiệu như: tổ chức/ xếp, ưu tiên cho công việc quan trọng lên lịch Nhưng cảm thấy chưa hồn thành hết cơng việc, câu trả lời đơn giản: tất thứ mà học quản lí thời gian hồn tồn lãng phí khơng hoạt động hiệu Tại lãng phí bời hệ thống thiết kế để quản lí “Clock Time” “Clock Time” khơng thích hợp Chúng ta không sống “Clock Time” mà sống “Real Time” “Real Time” thuộc trí óc " Chúng ta tạo thứ tất tạo kiểm sốt nó." ( thói quen) Sau nghiên cứu tìm hiểu, nhóm chúng em tìm phương pháp quản lí thời gian vô hiệu phương pháp phương pháp người thành cơng Đó là: RAC RAC RAC gì? "R" : Recording "A": Analyzing "C": Changing Bước "R": trước bắt đầu ngày phải viết hết cần làm ngày đó, tốt làm điều vòng tuần Bước giống viết nhật kí • Bước hai "A": Đến cuối tuần, tìm chỗ n tĩnh khơng dễ bị quấy rầy Sau nhìn lại nhật kí nhớ lại chi tiết việc ( não dễ nhớ lại việc ghi chép lại cẩn thận), tính xem sử dụng thời gian hiệu cho việc, thời gian lãng phí thời gian lãng phí tìm tác nhân lãng phí, cho việc Sau khảo sát thành viên nhóm biết tình trạng lãng phí thời gian sinh viên chủ yếu bị chi phối tác nhân môi trường như: công nghệ, bạn bè, dọn dẹp, Đây nguyên nhân yếu gây tượng lãng phí thời gian • Bước ba "C": sau thực xong bước bắt đầu lên chiến lược, kế hoạch thay đổi loại bỏ chúng Đi vào tác nhân o Công nghệ: ngày nay, thường q lạm dụng vào cơng nghệ Thường lướt web, chatchit, mạng xã hội suốt ngày mà tách chúng dù ngày Để kiểm soát thời gian hiệu khơng phụ thuộc q nhiều vào chúng trước làm việc tắt hết tất thông báo điện thoại kỉ luật xóa tất ứng dụng điện thoại, truy cập trực tiếp trình duyệt o Bạn bè: Chúng ta phải có tính kỉ luật, đừng q mải mê chơi với bạn bè mà quên cơng việc cần phải làm, biết cách nói khơng từ chối khéo lời mời Những lúc làm việc thông báo cho người nhà hay phòng khơng làm phiền, có việc khẩn cấp giải • sau quay lại với cơng việc, trả lời tin nhắn, gọi bạn bè sau hồn thành cơng việc Hãy lên lịch chơi nhiều lần/tháng với bạn bè Đó cách loại bỏ hiệu nhất, phải tạo thói quen lúc thứ khơng với o Tính ngăn nắp: phải thường xuyên dọn dẹp bàn làm việc phòng ốc sẽ, ngăn nắp Khi đó, dễ tìm kiếm đồ mà cần mà không thời gian Những tác nhân tác nhân môi trường, nguyên nhân “ Khi thay đổi, giới thay đổi” Chiến lược/ kế hoạch thay đổi: Theo Brian Tracy để kiểm sốt thời gian bạn làm theo bước sau : Chuẩn bị tất thứ vào đêm trước trước bắt đầu ngày Nếu làm lúc ngủ, tiềm thức ln hoạt động chấp nhận yêu cầu, sáng hơm sau biết phải làm vào ngày hơm tâm trí hoàn toàn minh mẫn tràn trề lượng để làm việc • Lên thời gian cụ thể cho cơng việc: giúp giảm stress giúp ta làm tăng súc mạnh thân • Bắt đầu ngày sớm (5h): khoảng thời gian có nhiều thời gian để suy nghĩ cụ thể chi tiết cho công việc mà lên kế hoạch vào đêm hôm trước Ví dụ như: thuyết trình cuối kỳ nghĩ phải cần thêm cho người ý lắng nghe Có thời gian suy nghĩ nhiều có kế hoạch ngày tốt hiệu Nó làm cho bình tĩnh trước việc tăng tính sáng tạo • Kỹ xếp cơng việc: xếp mức độ ưu tiên dùng ma trận thời gian, xếp từ dễ đến khó cuối ngày lại việc đơn giản hồn thành nhanh chóng điều đặc biệt suất làm việc thể giảm dần đến cuối ngày • 4.Võ Minh Duyện MSSV: 71506124 Lớp: 15070601 BÁO CÁO CÁ NHÂN Viết thư cho để nhìn nhận lại vấn đề câu chuyện quản lý thời gian cá nhân trước tới HCM, ngày 7/7/2016 Gởi thằng Duyện 2020, tao Duyện 2016 đây! Mục đích thư này, có lẻ mày nhớ đọc tới Nhưng tao viết rõ để mày nhớ cụ thể việc Đúng vậy, thư để nhắc nhở mày chuyện quản lý thời gian mày lúc mày vừa trường để tự xem lại thân trước bắt đầu tự thân trang trải sống! Đầu tiên, nhớ lại xem, mày làm tốt năm đại học khơng, mày lãng phí bao nhiêu, vào việc nhiều nhất? Hãy ngồi liệt kê lại đi, tao thừa biết có chơi game, lướt facebook vớ vẩn, đọc truyện thời gian suy nghĩ xem tối ăn rồi, khơng cần chối, ngồi ra, hên hên mày sinh thêm bệnh chat chít hẹn hò với gái gú thơi! Thống kê lại xem, mày khơng dính vào bệnh đó, mày khác so với lúc chưa rèn luyện phương pháp quản lý thời gian? Nói thời gian vàng bạc tất nhiên đúng, nói khơng khơng thể, khơng q muộn chẳng sai Thời đại học sai lầm khơng tránh khỏi, tự kiểm điểm tổng hợp lại kinh nghiệm có từ sai lầm trước đi! Chắc chắn sai lầm mày ln mắc phải khó bỏ nhãng thiếu tập trung, tao biết không dễ bỏ sau năm đại học Việc suy nghĩ việc khác lúc học tập làm việc khiến cho suất tốc độ mày chậm hẳn người khác Tao chưa biết xác cần phải làm để cải thiện, mày lúc chắn phải biết cần phải làm gì, môi trường đời thực khắc nghiệt hẳn đại học, chậm chân chết, nên tự tìm cách giải xem? Tao biết thừa thứ mày khó bỏ chơi game, mày học để chơi game, làm kiếm tiền, làm giàu để tự trang trải cho việc đầu tư trang thiết bị, máy móc để vận hành game Nhưng mày cần phải biết cân thứ, tính thử đi, chơi khơng học mày trì chơi game khơng có việc làm để chu cấp nâng cấp thiết bị trì sống, chưa kể việc chơi không điều độ làm giảm sức khỏe, tuổi thọ khiến mày không chơi game nữa; học, rèn luyện cắm đầu làm mày có cảm thấy vui, có cảm thấy đời mày có giá trị (trừ mày tìm niềm vui mới, lý việc vùi vào cơng việc) Tóm lại tự giữ vững đầu: “work hard, play hard” Tao biết mày thằng thông minh, việc lười biếng nhãng làm mai tốc độ mày Hãy lấp bỏ khoảng thơi gian vơ ích vừa khơng giải trí vừa khơng tiếp thu điểm then chốt Thôi tao nhờ mẹ giữ giúp thư dặn bà tao tốt nghiệp đưa lại đây! Thân! 2.Tự đánh giá thân Chủ động thảo luận phân công công việc hạn thời gian cần hồn thành cho nhóm, tìm tài liệu phân tích nội dung cho nhóm, giúp đỡ bạn tập thuyết trình, đặc biệt bạn Lào Điểm: 9/10 5.SENGCHANH Manoly MSSV: 71506327 Lớp: 15070601 BÁO CÁO CÁ NHÂN Hãy viết thư cho để nhìn nhận lại vấn đề câu chuyện quản lý thời gian trước tới Bài làm Tp Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2016 Gửi Julie, Hôm viết thư để nhìn lại thân khoảng thời gian trước Tơi gặp phải khó khăn với việc xếp thời gian cách khoa học hiệu vậy, tơi muốn thay đổi thân để hồn thiện Tuổi trẻ đến lần thời gian vậy, trân trọng khoảng thời gian suốt 12 năm học vừa qua Thậm chí tơi trở thành mơt sinh viên đại học cảm thấy chưa sử dụng thời gian cách hợp lý Điều làm cho tơi cảm thấy hối tiếc bỏ lỡ mục tiêu tơi đề thân chưa biết cách kiểm sốt thời gian Tơi q khứ làm thứ theo cảm tính mà khơng theo kế hoạch cụ thể Chẳng hạn đến kỳ thi tơi lại vùi đóng sách với vơ vàng kiến thức u cầu phải ghi nhớ để chiến đấu với kỳ thi Vì làm tơi mệt lã người cuối tơi nhận thấy cách học sai thiếu hiệu Có ngày tơi chẳng làm việc hồn ăn ngủ, thay vào tơi làm việc giúp gia đình hay học thêm điều Thời gian quý giá không quay trở lại vậy,tơi muốn thay đổi muốn trở thành người làm chủ thời gian biết tận dụng thời gian cách khoa học vào việc có ích Sau đến với mơn kỹ quản lý thời gian môi trường đại học, nhận thức xếp thời gian cách hiểu Tôi tương lai không để thời gian trôi cách vô vị Tôi nghĩ việc cần làm kể từ giây phút là: ghi lại cơng việc cần làm ngày tuần lên kế hoạch cụ thể cho ;ưu tiên cho việc quan trọng với niềm đam mê sở thích ; q trình thực có việc làm chưa phải tìm giải pháp khác phục tự nhắc với thân phải nỗ lực hoàn thành mục tiêu đặt cách hiệu Kí tên, Julie Đánh giá Em thành viên nhóm 4, q trình làm việc nhóm em ln hồn thành nhiệm vụ tốt nhóm trưởng phân cơng cơng việc nộp hạn, tìm hiểu tài liệu làm tập nhóm đầy đủ Em đánh giá đạt 8.0 điểm thang điểm 10 6.INTHAMOUNGKHOUN Vanmany MSSV: 71506335 LỚP : 15070601 BÁO CÁO CÁ NHÂN Hãy viết thư cho để nhình nhận lại đề câu chuyện quản lý thời gian trước tới Hôm viết thư để tự nhìn lại than trước kia, người không giá trị thời gian, vừa trước bỏ qua thời gian trôi qua không Nên tơi phải sử dụng thời gian lại để hiệu Hiện thấy thời gian q quan trọng khơng biết thời gian lại dài người có mục đích đạt hay khơng Khi nhỏ em người không giá trị thời gian, ngày có lên trường học ngủ khơng thể làm điều gì, có thời gian rảnh có chơi với bạn la nơi Còn em lúc trước sống khơng có mục đích việc học tập có học chơi Bây em cảm thấy em yếu tiếng Anh, nên xuất bỏ qua thời gian không nhỏ không chịu học tiếng Anh, tới cần thiết biết quan trọng, Bây có cảm hướng học tiếng Anh nhiều Từ người khơng biết chữ tiếng Anh mà em đặt mục đích, em bắt đầu thực hành tự học tiếng Anh từ lúc 6h00 – 8h00 sáng hàng ngày, em cố gắng học cho biết nhiều tự tiếng Anh, lúc tối em học nghe nhạc tập nói thêm em có thời gian rảnh em coi phim tiềng Anh làm cho em biết thêm nhiều từ giống em tập nói tập nghe lúc Khoảng thời gian em tự học, em học tiếng Anh thêm trường sau học xong, thời gian trôi qua em cho em biết nhiều thêm nói chuyện tiếng Anh Càng lớn tuổi làm cho em biết thời gian quay lại được, nên em phải biết quan lý thời gian tự nên em biết chia thời gian buổi sang phải làm gì, chiều tối phải làm để khơng cho thời gian qua trơi khơng, em biết phải làm cho nhiều thứ thời gian ngày làm cho có thời gian nhiều ngượi, chẳng hạn bỏ thời gian chơi để học bài, làm tập làm việc Mục tiêu em phải học tiếng Anh cho TOIEC 800 điểm trở lên Đối với em thời gian quan trọng sống mình, khơng thể bỏ thời gian phút được, nên đặt mục tiêu trước chắn làm được, làm cho có động lực để làm việc cho tốt thành cơng Đánh giá Trong q trình làm việc nhóm em ln hồn thành nhiệm vụ tốt nhóm trưởng phân cơng cơng việc nộp hạn, tìm hiểu tài liệu làm tập nhóm đầy đủ Em đánh giá em 8.5/10 7.Lê Thị Thu Oanh MSSV:71506314 Lớp: 15070602 BÁO CÁO CÁ NHÂN Viết thư cho để nhìn nhận lại vấn đề câu chuyện quản lý thời gian cá nhân trước tới Oanh thân mến! Đây lần viết thư cho cậu, cảm xúc khó nói nên lời Chúng ta chẳng lạ người nhỉ! Hiện học môn kỹ quản lý thời gian, môn học tưởng chừng biết tất hóa tơi biết từ hồi quản lý thời gian khơng hiệu Cậu có nhớ quản lý thời gian trước khơng? Nếu cậu qn tơi nhắc lại cho cậu nhớ Khi bước chân vào cánh cổng đại học, cậu đưa cho mục tiêu để phấn đấu, việc phải làm để cậu bước thực ước mơ, hoài bão trường Vậy mà năm nay, cậu chần chừ chưa thực Cậu viết công việc cụ thể phải làm hàng ngày, sáng mai cậu lại tự cho giấc ngủ thẳng cẳng đến trưa, bỏ phí công việc dang dở Cậu bị trang mạng xã hội hút, phim truyền hình dài tập, truyện mạng cám dỗ làm cậu bỏ nhiều thời gian cho việc thay hồn thành cơng việc theo kế hoạch đề Cậu có thói quen xấu ln trì hỗn cơng việc, thỏa thuận với việc để mai làm, mai lại mai, mai cậu đến chưa đâu vào đâu Một năm qua câu thất bại đấy! Tôi viết dòng khơng muốn nói với cậu mà nhắc phải nhớ “Thời gian hữu hạn Vì đừng lãng phí Đừng để đời trải qua chuỗi ngày vơ nghĩa” Nếu cậu hiểu rõ đừng chần chừ nữa, bắt tay vào việc quản lý thời gian hiệu Hãy lập kế hoạch cho thân cách ln đưa công việc nhỏ liên quan đến việc thực mục tiêu lớn vào ngày Điều nhắc nhở cậu nhớ đến mục tiêu lớn đời À, cậu nên nhớ đưa hình phạt thật nghiêm với cậu khơng làm tốt hay muốn trì hỗn cơng việc Có phạt thật nặng cậu nhớ để khơng tái phạm vào lần sau Để ăn cậu nhờ người giám sát chị cậu chẳng hạn Như hết đường làm biếng nhé! Và cậu bắt đầu vào buổi sớm mai thức dậy với tinh thần tràn đầy lượng nhiệt huyết Chúc cậu có với khởi đầu đầy suôn sẻ Bạn ơi! Hãy đừng làm tương lai thất vọng thêm lần nhé! Hãy nhớ đừng nản lòng hay bỏ bên cạnh tin tưởng ủng hộ cậu Chào cậu, người bạn tri kỉ tôi! Đánh giá Cơng việc phân cơng Tìm tài liệu làm word đề tài phương pháp kiểm sốt thời gian Từ nhóm Nguyễn Thị Tuyết Ngân MSSV: 71506256 Lớp: 15070602 BÁO CÁO CÁ NHÂN Viết thư cho để nhìn nhận lại vấn đề câu chuyện quản lý thời gian cá nhân trước tới Thân Tôi tại, Đối với trước thời gian không định nghĩa Đơn giản ngày 24h mà trôi qua Tất hoạt động tơi thực theo tính tự phát, khơng xếp hay dự báo trước Hầu chuyện quan trọng phải đến gần deadline tơi bắt đầu thực hiện, qn hẳn Cảm giác tơi làm nhiều 24h thực q ít, chẳng có việc hoàn thành trọn vẹn Mọi thứ xáo trộn vào nhau, làm việc mà nhớ, lại tơi khơng biết đến tồn Dẫn đến suất làm việc không hiệu tối ưu, khiến tơi thêm mệt mỏi có q nhiều việc để làm lúc Nhưng Tôi biết đến “ Quản lí thời gian” đồng hồ sinh học tơi thay đổi hồn tồn Tơi nhận thức giá trị gian, biết tầm quan trọng việc xếp thời gian hợp lý Sau buổi học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian, Tôi bước nắm phương pháp để kiểm soát thời gian thân, biết tạo cho thói quen ngày Như Body Clock, ngày vào thời điểm cố định tơi tự động thực việc Ví dụ 5h30 tơi thức dậy đến 11h30 ngủ Vậy ngày bắt đầu lúc 5h30 đến 23h30, tơi biết xếp bố trí cơng việc thời gian nghĩ ngơi cho hợp lý suất cao Tôi biết nhiều phương pháp kiểm soát thời gian hiệu nhận biết ưu nhược điểm chúng để rút phương pháp phù hợp với thân Tôi tương lai hoạt định trước kế hoạch, để nhìn rõ hướng điếm đến Tơi phải tự buộc thân vào lịch trình đề phải Phải biết đặt mục tiêu lớn vào ngày để đạt Tơi thấy trước lãng phí nhiều thời gian cách vô ý, tơi dần kiểm sốt nó, ngày trơi qua nhẹ nhàng hơn, bớt vội vã lành mạnh Tơi tương lai nhìn lại Tơi q khứ tại, nhìn nhận điểm sai lệch cách sử dụng thời gian tìm cho cách kiểm sốt thời gian hiệu Tôi dành khoảng thời gian để lên lịch năm, ghi lại mục tiêu lớn năm phải đạt được, kế lịch tháng bao gồm mục tiêu nhỏ Và tối thứ tuần, Tôi lên kế hoạch chi tiết vào thời gian biểu tuần, chi tiết hóa lớn thành nhỏ, để việc làm ngày góp phần vào điểm đến cuối năm Quay lại tại, Tôi có nhận thức đắn Time cần thân có tâm có động lực có kỷ luật, chắn tơi ln hồn thành tốt mục tiêu đề Để hồn thành mơn học tơi phải làm báo cáo nhóm, hoạt động nhóm tơi ln cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, có trễ deadline không ngày, phận kỹ thuật không nhận thông báo Đôi lúc cảm nhận khơng thực hòa đồng nhịp với số thành viên nhóm, tơi cảm thấy ý kiến khơng quan tâm, có lúc khơng nhóm, mặt khuyết, lại tơi ln hồn thành tốt nhiệm vụ mình, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nhóm Nhìn chung q trình làm việc nhóm tơi ổn đánh giá 8.5/10 Ngơ Phan Thị Ngọc Hà MSSV: 71506247 Lớp: 15070601 BÁO CÁO CÁ NHÂN Viết thư cho để nhìn nhận lại vấn đề câu chuyện quản lý thời gian cá nhân trước tới Gửi ba năm trước! Đây lần viết thư cho mình, cảm giác thật khó tả Cầm bút tay mà thật chẳng biết phải viết Thời gian tơi bước vào giai đoạn gọi cuối cấp thời phổ thơng giai đoạn khó khăn “tân binh” vào trường Cái khó thay đổi cách học tập để tiếp thu hiệu khối lượng lớn kiến thức Khi tơi có thói quen học theo cách “cưỡi ngựa xem hoa” hay gọi học đối phó cho qua ngày, đợi đến sát ngày thi học lại từ đầu tất môn việc thật khơng tưởng Trong thời gian ngắn tơi nhớ hết kiến thức học kiến thức khơng giới hạn thời cấp hai Kết thành tích tơi xuống trầm trọng Bây ngồi tiếc quãng thời gian lãng phí cho việc vơ bổ (xem phim, chơi LƯỜI) Rõ ràng chưa quản lí quỹ thời gian thân, tơi đánh đổi thời gian để “giết” dần hội Đến chăm học tơi lại “học bất chấp”, học ngày học đêm kết không khả quan xếp thời gian biểu hợp lí, khơng biết ưu tiên cho môn quan trọng Khi viết thư nhìn rõ sai lầm thân ba năm trước tơi học cách quản lí thời gian, tự lập kế hoạch thân hiệu Tơi cảm thấy may mắn học môn học giảng đường Đại Học có nghĩa tơi hội để tạo cho thêm nhiều hội khác Gửi tơi ba năm sau! Lúc đọc thư có lẽ bạn tốt nghiệp Đại Học Không biết lúc bạn học tập, công việc, bạn bè thứ Khơng biết bạn có đường vẽ ba năm trước khơng? Bạn có tiếp tục quản lí hiệu quỹ thời gian khơng bạn đạt kế hoạch? Tôi hỏi nhiều  Dù mong bạn sớm đạt mục tiêu Hãy đặt mục tiêu lớn làm Giám Đốc công ty chẳng hạn Từ bạn phải liệt kê mục tiêu nhỏ qua tháng, tuần đến ngày, xếp theo thứ tự ưu tiên cách hợp lí để mục tiêu hữu ngày lời động viên, nhắc nhở Và điều quan trọng bạn phải có lòng đam mê, niềm tin nỗ lực vào mục tiêu sớm đạt Tơi mong đọc dòng bạn khơng phải hối tiếc điều cảm thấy hài lòng với có Tơi 18 tuổi chúc 21 tuổi thành công không từ bỏ đam mê CỐ LÊN TƠI ƠI!!! Thứ hai, ngày tháng năm 2016 Ngô Phan Thị Ngọc Hà Đánh giá Tôi làm slide thuyết trình đóng góp ý kiến làm ứng dụng nhóm Tôi tự đánh giá 9/10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ How to manage time with 10 tips that work Entrepreneur, 29/1/2015 https://www.youtube.com/watch?v=go5XyuI7DkA 2/ How to manage your time better Watchwellcast, 5/10/2012 https://www.youtube.com/watch?v=VUk6LXRZMMk 3/ time management tips increase productivity Brian Tracy, 3/7/2012 https://www.youtube.com/watch?v=3KafgR2WEgY MỤC LỤC Contents 34 ... bước hoàn thi n sử dụng thời gian hiệu Điểm đánh giá: 8.5/10 4. Võ Minh Duyện MSSV: 715061 24 Lớp: 15070601 BÁO CÁO CÁ NHÂN Viết thư cho để nhìn nhận lại vấn đề câu chuyện quản lý thời gian cá nhân... chủ thời gian biết tận dụng thời gian cách khoa học vào việc có ích Sau đến với môn kỹ quản lý thời gian môi trường đại học, nhận thức xếp thời gian cách hiểu Tôi tương lai không để thời gian trôi... gian trước tới Hơm tơi viết thư để tự nhìn lại than trước kia, người khơng giá trị thời gian, vừa trước bỏ qua thời gian trôi qua không Nên phải sử dụng thời gian lại để hiệu Hiện thấy thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN, Chủ đề Kiểm soát thời gian, BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN, Chủ đề Kiểm soát thời gian, BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN NHÓM, Bảng đánh giá thành viên nhóm, Phần 2: NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH, PHẦN 3: BÁO CÁO CÁ NHÂN TỪNG THÀNH VIÊN, Ngô Phan Thị Ngọc Hà

Từ khóa liên quan