CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SINH NAMMETAL (VN)

61 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 11:42

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, TÌM HIỂU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, TẠI CÔNG TY TNHH, SINH NAMMETAL (VN) ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VN) NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TIẾN SĨ TRẦN QUANG NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THỊ LỘC LỚP : DQK 1111 MSSV: 3110330158 TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2015 LỜI CẢM ƠN Sau tất kiến thức hiểu biết mà em đút kết q trình thực tập Cơng ty Sinh Nam Metal (VN).Vì thời gian thực tập có hạn kiến thức nhiều mặt hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định Chính vậy, em kính mong nhận giúp đỡ ý kiến đóng góp bổ ích từ thầy Trần Quang Nam, quý Thầy, Cô khoa Quản Trị Kinh Doanh vàcác Cô, Chú, Anh, Chị công ty để chuyên đề thực tập tốt nghiệp em hồn thiện Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Sài Gòn TP Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn suốt trình viết Báo cáo tốt nghiệp tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc anh chị công ty Sinh Nam Metal (VN) cho phép, tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ để em thực tập tốt công ty Cuối cùng, em kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành cơng nghiệp cao q.Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chị công ty Sinh Nam Metal (VN) dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập: CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VN) Họ tên cán hướng dẫn: VŨ THANH HUN Chức vụ / vị trí cơng tác: TRƯỞNG PHỊNG HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ Điện thoại liên hệ: 0972.835.228 Họ tên sinh viên thực tập: LÊ THỊ LỘC Hiện sinh viên: Trường: Đại Học Sài Gòn Khoa: Quản trị kinh doanh Ngành: Quản trị kinh doanh Lớp: DQK 1111 ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN HOẶC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP 1/ Tinh thần trách nhiệm thái độ Giỏi Khá TB – Khá Trung bình 2/ Ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành yêu cầu đơn vị, giấc, thời gian thực tập: Giỏi Khá TB – Khá Trung bình 3/ Giao tiếp ứng xử với mối quan hệ thời gian thực tập: Giỏi TB – Khá Trung bình 4/ kết thực công việc đơn vị thực tập phân công Giỏi Khá TB – Khá Trung bình 5/ Các ý kiến nhận khác (nếu có) ĐÁNH GIÁ CHUNG Giỏi Khá TB – Khá Trung bình …………, ngày ……tháng…….năm 2015 NHẬN XÉT VÀ PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tên chuyên đề: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VN) Sinh viên: LÊ THỊ LỘC MSSV: 3110330158 Lớp: DQK1111 NHẬN XÉT Về hình thức Về nội dung Về thái độ chuyên cần sinh viên PHIẾU CHẤM ĐIỂM STT Nội dung Hình thức cấu trúc - Ngôn ngữ sáng, mạch lạc, khơng có lỗi Thang điểm 1,5 đ 0,5 đ tả, lỗi in ấn - Cấu trúc chuyên đề hợp lí, bố cục chặt chẽ, 0,5 đ rõ ràng; trình bày quy định - Trích dẫn trình bày tài liệu tham khảo, hình 0,5 đ vẽ, bảng, biểu rõ ràng quy định Nội dung 6,5 đ - Thu thập liệu phân tích tổng quan đ - Phân tích thực trạng: + Đánh giá vai trò yếu tố tác động 1đ + Khả phân tích/đánh giá/tìm hiểu hoạt động 1,5 đ tổ chức - Giải pháp thực trạng phân tích - Mức độ thực nhiệm vụ kết đạt 1,5 đ 0,5 đ q trình thực tập - Biện pháp để hồn thiện công việc phân 1đ công Thái độ chuyên cần sinh viên (Mỗi sinh viên gặp giảng viên lần: - Lần 1: Nghe hướng dẫn cách thức thực - Lần 2: Thống đề cương - Lần 3: Trao đổi nội dung trình viết - Lần 4: Thống kết chuyên đề) 2đ Điểm Tổng cộng điểm Điểm số: 10 đ Điểm chữ: Xếp hạng: Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Giảng viên hướng dẫn năm 2015 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MỤC LỤC SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT LĐ: Lao động CNV: cơng nhân viên HCNS: hành chính- nhân SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 10 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh đổi kinh tế xu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam thành viên thức tổ chức thương mại giới WTO, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước hội phát triển thách thức Điều đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải khơng ngừng làm hồn thiện Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài phong phú lớn mạnh trở nên vô nghĩa thiếu yếu tố người Con người biến máy móc thiết bị đại, phát huy có hiệu hoạt động việc tạo sản phẩm Tất hoạt động doanh nghiệp có tham gia trực tiếp hay gián tiếp người, doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn lợi lớn so với doanh nghiệp khác thị trường Tuy nhiên doanh nghiệp biết tìm kiếm, sử dụng biết khai thác nguồn lực có hiệu doanh nghiệp Việt Nam Vì xuất phát từ thay đổi cách nhận thức thân công tác tuyển dụngnhân tầm quan trọng nó, thời gian tìm hiểu thực tế môi trường công ty em chọn đề tài “ Tìm hiểu thực trạngvà đề xuất giải pháp nâng cao chất lượngcông tác tuyển dụng công tySinh Nam Metal (VN)” để hiểu biết thêm cơng tác tuyển dụng nhân đóng góp ý kiến để phần nâng cao chất lượng tuyển dụng cho công ty Sinh Nam Metal (VN) Bố cục đề tài: Gồm phần: - Phần I Tổng quan công ty TNHH SINH NAM METAL (VN) - Phần II Tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng công ty TNHH SINH NAM METAL (VN) - Phần III Mô tả nhiệm vụ phân công kết sinh viên đạt trình thực tập SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 47 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Cùng với việc củng cố môi trường văn hố nội bộ, Cơng ty cần phải cải cách chế độ tiền lương chế độ phúc lợi khác nhằm tạo sức hút nguồn ứng viên có lực cao trì lòng trung thành lâu dài người LĐ đến với Công ty SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 48 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP PHẦN MÔ TẢ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG VÀ KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 3.1 Những nhiệm vụ phân cơng q trình thực tập Trong thời gian thực tập công ty em học tập giao số công việc sau Bảng 3.1 Bảng nhiệm vụ giao trình thực tập cơng ty Sinh Nam Stt Thời gian thực 12/01/2015- 17/01/2015 19/01/2015- 24/01/2015 26/01/2015- 31/01/2015 02/02/2015- 07/02/2015 02/03/2015- 07/03/2015 09/03/2015- 14/03/2015 16/03/2015- 21/03/2015 23/03/2015- 28/03/2015 30/03/2015- 04/04/2015 Cơng việc giao - Biết vị trí cơng việc chủ yếu phòng ban cơng ty - Nắm tên nhân viên khối văn phòng mã điện thoại bàn nhân viên phòng ban - Trực tổng đài điện thoại cơng ty - Làm quen với thiết bị văn phòng - Trực tổng đài điện thoại công ty - thực hành, hỗ trợ phòng ban photo, in ấn tài liệu - Trực tổng đài điện thoại công ty - Tiếp nhận, lưu trữ chuyển giao văn thư - Sắp xếp lưu trữ hợp đồng lao động, tài liệu phòng ban - Phát thu hồi giấy phép nghỉ việc cho CNV cơng ty họ có nhu cầu Tập chấm công cho CNV, trực tổng đài điện thoại, photo tài liệu, tiếp nhận chuyển thư Tập ghếp sổ bảo hiểm làm sổ bảo hiểm cho CNV Tập chấm công cho CNV, trực tổng đài điện thoại, photo tài liệu, tiếp nhận chuyển thư Tập ghếp sổ bảo hiểm làm sổ bảo hiểm cho CNV, Tập chấm công cho CNV, trực tổng đài điện thoại, photo tài liệu, tiếp nhận chuyển thư 3.2 Kết đóng góp cho tổ chức - Giúp cơng ty kết nối điện thoại người, phận - Hỗ trợ phòng ban in tài liệu, cấp phát văn phòng phẩm cần thiết SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 49 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Hỗ trợ công tác tuyển dụng: hẹn thời gian địa điểm mời ứng viên tham giaphỏng vấn Tổng cộng em gọi 15 ứng viên đến dự vấn … Nói tóm lại, nhiệm vụ giao ln hồn thành kịp tiến độ, đạt kết tương đối tốt 3.3 Những kỹ sinh viên áp dụng - Kỹ giao tiếp ứng xử: Lần tiếp xúc làm việc môi trường làm việc động chuyên nghiệp nhân viên làm việc người có kinh nghiệm trình độ học thức cao đòi hỏi thân em phải có cách giao tiếp lịch sự, chào hỏi, xưng hô cho phù hợp phải tạo thiện cảm người xung quanh có em dễ dàng học hỏi kinh nghiệm nhận giúp đỡ nhân viên công ty - Kỹ tin học văn phòng: Trong q trình làm việc em phải làm việc máy tính để soạn thảo văn bản, chấm cơng cho CNV….đòi hỏi em phải thành thạo tin học văn phòng hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Kỹ quan sát, học hỏi: Trong q trình thực tập em ln quan sát anh chị công ty làm việc để học cách làm theo để tránh việc hỏi nhiều 3.4 Kinh nghiệm sinh viên tích lũy Qua trình thực tập cơng ty em học hỏi tích lũy số kinh nghiệm cho thân sau: - Biết cánh sứ dụng thành thạo thiết bị văn phòng - Em học tác phong công sở, giao tiếp với đồng nghiệp sếp môi trường làm việc chuyên nghiệp - Học cách lắng nghe: Lắng nghe người khác cách tạo thiện cảm với người nói, khơng thân em học hỏi kinh nghiệm từ người nói mà tạo cho người nói cảm giác họ tôn trọng - Phải biết tự tạo hội cho thân: chủ động hỏi anh chị phòng ban cơng việc, chủ động xin nhận làm công việc từ đơn giản đến phức tạp - Làm quen với áp lực công việc: cơng tác nhân đòi hỏi nhân viên cần phải có tính kiên trì, tỉ mỹ khéo léo hồn thành tốt cơng việc Đặc biệt vào cuối tháng, cuối năm số lượng công việc tăng lên, việc chấm SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 50 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP cơng tính lương trở nên gấp rút để kịp trả lương cho người LĐ Vì vậy, em quen với áp lực công việc biết cách xếp thời gian hợp lý 3.5 Khó khăn thuận lợi trình thực nhiệm vụ giao  Khó khăn: Vì thời gian thực tập có hạn nên trình thực tập em gặp số khó khăn sau: - Mơi trường làm việc chuyên nghiệpđòi hỏi thời gian ngắn cần phải thay đổi thân cho phù hợp với môi trường thích ứng với mơi trường tốt - Trang thiết bị văn phòng chưa tiếp xúc nên thời gian đầu sử dụng nhiều bỡ ngỡ - Trong thời gian đầu, cơng tác chấm cơng có nhiều thiếu sót sau thòi gian quen với cơng việc tình hình cải thiện nhiều  Thuận lợi: - Nhận giúp đỡ bảo tận tình anh chị phòng nhân phòng ban khác - Điều kiện làm việc tốt: Khơng gian làm việc thống mát, sẽ, động, thời gian làm việc phù hợp - Tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất làm việc(trang bị máy tính, internet, điện thoại bàn…) - Có kỹ tin học văn phòng nên cơng việc sử lý máy tính gặp trở ngại - Nhà gần cơng ty có xe gắn máy nên việc lại khơng gặp khó khăn 3.6 Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục/ cải thiện/ hồn thiện cơng việc nhiệm vụ giao Để sinh viên hồn thành tốt nhiệm vụ giao học hỏi tích lũy nhiều kinh nghiệm trình thực tập Bản thân em xin đề xuất số ý kiến để góp phần cho việc thực tập sinh viên khóa sau đạt nhiều kết tốt sau:  Đối với nhà trường: - Tăng lượng thời gian thực tập cho sinh viên: để sinh viên có đủ thời gian học hỏi kinh nghiệm làm việc chuyên ngành SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 51 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - nhà trường cần có sách phù hợp để giảm khoảng cách lý thuyết thực hành Vì trường học đa số lý thuyết làm cần kinh  nghiệm thực tế, thực hành nhiều Đối với cơng ty Cơng ty thực tập nên có kế hoạch, sách cụ thể sinh viên thực tập như: - Phải có nội quy, quy định rõ ràng cho sinh viên thực tập (về tác phong, trang phục, giấc…) - Có nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, giao nhiệm vụ cho sinh viên đánh giá kết củaSinh viên đạtđược sau tuần thực tập - Tạo hội, công việc để sinh viên cọ sát thực tế với chuyên ngành thực tập, để sinh viên học hỏi nắm bắt sâu chuyên môn Sinh viên Bên cạnh đó, cần tạo thử thách công việc để sinh viên chinh phục thể khả - Có chế độ thưởng phạt rõ ràng để chấn chỉnh động viên, khích lệ tinh thần học hỏi, làm việc sinh viên  Đối với sinh viên: - Sinh viên cần trao dồi cho kỹ tin học văn phòng ngoại ngữ thật tốt - Cần tạo cho kỹ giao tiếp tạo mối quan hệ thật tốt q trình học, thực tập chí sau trường làm - Cần phải có tính kiên nhẫn, nhẫn nhịn, học hỏi thực tập thân sinh viên không tự định làm cơng việc gì, hay làm theo chun ngành PHẦN SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 52 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, nói người trọng tâm tất hoạt động diễn ngày.Thực tiễn chứng minh tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện chủ yếu phụ thuộc vào người - nguồn lực chủ yếu tồn phát triển Công ty Để tuyển dụng đạt kết cao cần phải có bước tuyển dụng phù hợp, phương pháp thu thập thơng tin xác đánh giá thông tin cách khoa học Quyết định tuyển dụng có ý nghĩa quan trọng chiến lược kinh doanh Công ty, Cơng ty có q trình tuyển dụng tốt giúp cho tổ chức có nguồn lực có kỹ phù hợp với phát triển tổ chức tương lai Ngoài việc tuyển dụng tốt giúp cho Công ty giảm khoản chi phí phải tuyển chọn lại, đào tạo lại tránh thiệt hại rủi ro q trình thực cơng tác tuyển dụng Các hoạt động tuyển dụng Công ty Sinh Nam Metal đạt thành công định.Tuy nhiên tồn đọng số hạn chế nguồn cách thức tuyển dụng…vì vậy, cơng ty Sinh Nam cần có biện pháp khắc phục mặt hạn chế cách nhanh chóng hợp lý để giúp cơng ty nâng cao uy tín vị cạnh tranh, đảm bảo ln trì đội ngũ nhân lực phù hợp, tạo sức mạnh giúp tập thể Cơng ty vượt qua khó khăn thử thách q trình hoạt động đưa Công ty ngày phát triển SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM 53 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách:Quản trị nguồn nhân lực, tác giả: TS Trần Kim Dung, Nhà xuất thống kê, TP HCM, năm 2006 Sách:Quản trị nhân sự,tác giả: TS Nguyễn Hữu Thân, Nhà xuất thống kê, TP HCM, năm xuất bản: 2004 Slide giảng:tuyển dụng đào tạo nhân sự,người soạn:giáo viên Từ Minh Khai trường Đại Học Sài Gòn TP.HCM, năm 2014 Tham khảo qua trang web: http://docs.vietnamdoc.net/data/file/2014/Thang12/19/Bao-cao-tuyendung.pdf http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-giai-phap-nang-cao-cong-tac-quantri-nhan-su-tai-cong-ty-bao-hiem-aon-tp-hcm-9589/ http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-hoan-thien-cong-tac-tuyen-dung-vadao-tao-nguon-nhan-luc-o-cong-ty-tnhh-nha-nuoc-mot-thanh-vien-dau-tu-vaphat-54511/ Tham khảotài liệu Công ty TNHH Sinh Nam Metal (VN) SV: LÊ THỊ LỘC GVHD: TS TRẦN QUANG NAM PHỤ LỤC - Phụ lục 1: Phiếu đề xuất tuyển dụng nhân - Phụ lục 2:Thông tin vấn PHỤ LỤC SINH NAM METAL (VIETNAM) CO., LTD HCM Officer 607-609 nguyễn kiệm st, ward 9, phú nhuận dist, HCM Tel: 84-8-38440390 Fax: 84-8-38440310 Hanoi Officer Unit 103B Bldg, Nguyễn Du st, Hai Bà Trung Dist, Hanoi Tel: 84-4-9437053 Fax: 84-4-9437141 Factory No 16 Huu Nghi Route Vietnam-Singapore Industrial Park Thuan An Dist, Binh Duong Prov Tel: 84-650 3757386/87/88 Fax: 84-650 3757389 PHIẾU ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG Chức danh cần tuyển Số lượng cần tuyển Bộ phận Nơi làm việc Thời gian làm việc Lý tuyển Tuyển mới: …………………………………… Thay thế: ……………………………………… Thời gian yêu cầu Yêu cầu chức danh cần tuyển Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Số năm kinh nghiệm Kiến thức khác Khả Kỹ Độ tuổi Giới tính Sức khỏe Phong cách làm việc Ngoại hình Ngoại ngữ Mơ tả cơng việc 55 PHỤ LỤC Ngày…tháng…năm… ngày…tháng…năm… Trưởng phòng nhân trưởng phận Ký tên ký tên 56 PHỤ LỤC SINH NAM METAL (VIETNAM) CO., LTD HCM Officer 607-609 nguyễn kiệm st, ward 9, phú nhuận dist, HCM Tel: 84-8-38440390 Fax: 84-8-38440310 Hanoi Officer Unit 103B Bldg, Nguyễn Du st, Hai Bà Trung Dist, Hanoi Tel: 84-4-9437053 Fax: 84-4-9437141 Factory No 16 Huu Nghi Route Vietnam-Singapore Industrial Park Thuan An Dist, Binh Duong Prov Tel: 84-650 3757386/87/88 Fax: 84-650 3757389 JOB APPLICATION FORM Applicable only for new job applicants only Photograph POSITION APPLIED FOR: VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN APPLICATION DATE: NGÀY ỨNG TUYỂN Pesonal particulars/ chi tiết cá nhân Full name/ họ tên: Address/ địa thường trú: …………………………………… ………………………………………… Date of birth/ ngày sinh: ………… Tel No/ Số ĐT: ……………………… ID No: số CMND: ……………… Handphone/ ĐTDĐ: ………………… Issued date/ ngày cấp: ………… Email: ………………………………… Place of Issued/ nơi cấp: ………… Nationality/ Quốc tịch: … ………… Sex/ giới tính: …………………… Religion/ tơn giáo: …………………… Name of person to contact (in case of emergency)/ tên người cần liên lạc cần thiết Name/ Tên:……………………………………… Relationship/ Quan hệ Address/ Địa chỉ:……………………………… Contact No/ Số điện thoại liên lạc: Educational Qualification/ Học vấn School/ Trường From (Date)/ Từ 57 To (Date)/ Đến Qualificatio PHỤ LỤC Language & Other Skills/ Ngoại ngữ kỹ khác Language/ Ngoại ngữ Writen/ Viết Spoken/ Nói Please list any skills or training acquired that may be relevant to this application/ Vui lòng liệt kê kỹ đào tạo có liên quan đến vị tí ứng tuyển 4 Work Experience/ kinh nghiệm làm việc From/ To/ Từ Đến Name of Employer/ Tên công ty Key Reason for Responsibilities/ Leaving/ Lý Trách nhiệm nghỉ việc Last Salary/ Mức lương If you are succsessful in your application, went will you be able to commence work? Nếu nhận bạn làm ? Please indicate your current salary: Xin vui lòng cho biết mức lương bạn Ghi chú/Note: mức lương bao gồm tất khoản phụ cấp Medical History/ Sức khỏe 58 Expected salary/ mức lương mong muốn PHỤ LỤC Have you been or are you suffuring from any physical impairment or dissease? (Bạn bạn bị vật lý hay bệnh lý không? YES?NO If yes, please state the details/ có xin vui lòng điền thơng tin chi tiết …………………………………………………………………………………… Are you presently on any medical presicription or medical observervation? (Gần anh/ chị có tham gia khám chữa bệnh khơng?) YES?NO If yes, please state the details/ có xin vui lòng điền thơng tin chi tiết …………………………………………………………………………………… Relationship declaration in Sinh Nam Company/ Mối quan hệ công ty Sinh Nam: Full name/ Họ & Tên: ………………………………………………………… Deparment/ Bộ phận: ………………………………………………………… Position/ vị trí: ………………………………………………………………… Relationship/ Mối quan hệ: …………………………………………………… Others/ Vấn đề khác: ………………………………………………………… Declaration/ Cam đoan: I, ……………………………………, hereby declare that be information given above is true I understand that any false statement may result in the termination of my employment by the Company Tôi,…………………………………., xác nhận thông tin Tơi hiểu thơng tin sai dẫn đến việc chấm dứt việc làm công ty ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Signature Date  Interview comment/ Đánh vấn o Interview 1/ vấn lần 1: Position/ Vị trí: Comments/ Đánh giá: 59 PHỤ LỤC Signature: ……………… Date: ………………… o Interview 2/ vấn lần 2: Position/ Vị trí: Comments/ Đánh giá: Signature: ……………… Date: ………………… FOR OFFICIAL USE ONLY/ DÀNH CHO QUẢN LÝ Final recommendation/ khuyến nghi cuối Proceed to hire/ tuyển dụng Not suitable/ không phù hợp Keep in view/ lưu giữ hồ sơ xem xét Position Offered/ vị trí Commencement/ ngày bắt đầu Probation period/ thời gian thử việc Monthly basic salary/ lương Monthly responsibility allowance/ lương trách nhiệm Job allowance/day: phụ cấp công việc/ ngày làm việc Living allowance/day: phụ cấp sinh hoạt/ ngày làm việc Lunch allowance/day: phụ cấp cơm trưa/ ngày làm việc Recommended by: supported by: reviewed by: Hiring manager HR managerman B of director (người vấn) TP Nhân (Ban giám đốc) ………………… ………………… ……………… 60 PHỤ LỤC ………………… ………………… ……………… Date Date Date 61 ... phẩm, kiểm tra thi t bị đo, quản trị thi t bị đo  Phòng thi t kế - Triển khai thực thi t kế chi tiết đảm bảo chất lượng, tiến độ hồ sơ thi t kế kỹ thuật, kiểm tra vẽ đảm bảo chất lượng thi t kế đảm... triển, Sinh Nam không ngừng lớn mạnh, không ngừng nâng cao, cải tiến trang bị máy móc, thi t bị nhà xưởng sản xuất với nguồn nhân lục chất lượng cao có kiến thức chuyên sâu ngành từ khối sản xuất... • • • • Trung Tâm Thương Mại Sc Vivo City Cao Ốc Khách Sạn & Văn Phòng Le- Meridien Saigon – Tp.Hcm Khu Căn Hộ Estella (8 Khối Nhà) Tp.Hcm Khu Đỗ Xe Cao Tầng Kết Hợp Văn Phòng – Thủ Đơ Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SINH NAMMETAL (VN), CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SINH NAMMETAL (VN), 1 TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VN), 4 Tình hình lao động, 6 Đặc điểm hoạt động của phòng nhân sự công ty Sinh Nam Metal (VN), PHẦN 2 TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNGTẠI CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VN)., 3 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Sinh Nam Metal (VN), 5 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty, PHẦN 3 MÔ TẢ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG VÀ KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP, 6 Đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục/ cải thiện/ hoàn thiện đối với công việc và nhiệm vụ được giao., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm