TÌM HIỂU VÀ THU THẬP Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ TẦN SUẤT VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HỢP LÝ

19 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 11:36

TÌM HIỂU VÀ THU THẬP, Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ,ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VỀ TẦN SUẤT VÀ NHU CẦU, SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ,ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HỢP LÝ A GIỚI THIỆU CHUNG: I PHẦN MỞ ĐẦU: Tính cấp thiết đề tài: Khi xã hội phát triển, công nghệ thông tin trở thành nhu cầu thiết y ếu người, đặc biệt phát triển trang mạng xã hội S ự bùng nổ trang mạng xã hội vấn đề th ời s ự đ ặc bi ệt quan trọng quốc gia Bên cạnh tính vơ hữu ích, dấy lên m ột vấn đề giới trẻ phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội Ở Việt Nam, nh ững năm gần mạng xã hội phát triển mạnh mẽ thu hút m ột lượng lớn người sử dụng Đối tượng nghiên cứu: Tần suất sử dụng mục đích sử dụng mạng xã hội sinh viên II Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thu thập ý kiến sinh viên trường Đại h ọc Kinh tế - Đ ại học Đà Nẵng tần suất nhu cầu sử dụng mạng xã hội để đ ưa gi ải pháp hợp lí  Về mặt học thuật:  Về mặt thực tiễn: giúp sinh viên nhận thực trạng việc s dụng mạng xã hội  Về thân: cần điều tiết thời gian sử dụng mạng xã hội m ục đích sử dụng III Phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: sinh viên trường Đại Học Kinh Tế- Đại Học Đà Nẵng Khơng gian hay vị trí địa lý: trường Đại học Kinh tế - Đà Nẵng Tiêu chí: 20 tiêu chí với tiêu chí định lượng 17 tiêu chí đ ịnh tính Thời gian nghiên cứu: tuần IV Nội dung nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Tình trạng sử dụng mạng xã hội sinh viên Kinh tế Đối tượng khảo sát giới hạn: 100 sinh viên trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng Không gian nghiên cứu giới hạn: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng Thời gian nghiên cứu: tuần V Bố cục/ Cơ cấu/ Kết cấu đề tài: Chương 1: Cơ sở lí luận tác động việc sử dụng mạng xã hội Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết phân tích nghiên cứu đánh giá th ực trạng sử d ụng mạng xã hội Chương 4: Hàm ý sách B PHẦN NỘI DUNG: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI Thực trạng: Các mục đích sử dụng mạng xã hội: CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp khảo sát ý kiến câu hỏi: Phương pháp phân tích xử lí kết điều tra( phương pháp xử lí định tính định lượng ) CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I Thống kê mô tả 1.1 Bảng phân phối tần số, tần suất đồ thị mô tả biến định tính: a) Giới tính Giới tính bạn gì? Giới tính Valid Nam Nữ Total Frequency 22 78 100 Percent 22.0 78.0 100.0 Valid Percent 22.0 78.0 100.0 Cumulative Percent 22.0 100.0 Theo số liệu thống kê, 100 sinh viên trường đại học Kinh Tế Đại học Đà Nẵng khảo sát có 78 sinh viên nữ chiếm tỉ lệ 78%, 22 sinh viên Nam chiếm tỉ lệ 22% Nhận thấy, số lượng nữ chiếm ưu nam Bạn có thích dùng mạng xã hội hay khơng? Có thích dùng MXH khơng Valid Có Khơng Bình thường Total Frequency 80 Percent 80.0 1.0 Valid Percent 80.0 1.0 Cumulative Percent 80.0 81.0 19 19.0 19.0 100.0 100 100.0 100.0 Theo số liệu thống kê, số 100 sinh viên đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng phần đơng sinh viên thích dùng mạng xã hội ( chiếm 80%) Bạn hay dùng mạng xã hội nào? Mạng xã hội hay dùng Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Facebook 82 82.0 82.0 82.0 Instagram 8.0 8.0 90.0 Twitter Zalo Total 100 6.0 4.0 100.0 6.0 4.0 100.0 96.0 100.0 Theo số liệu thống kê, mạng xã hội phổ biến đa số sinh viên khảo sát thường sử dụng Facebook nhiều nhất, chiếm tới 82% Bạn thường sử dụng mạng xã hội với mục đích gì? Mục đích Valid Học tập, làm việc Giải trí Cập nhật tin tức Frequency 73 15 Percent 73.0 15.0 4.0 Valid Percent 73.0 15.0 4.0 Cumulative Percent 73.0 88.0 92.0 Kinh doanh Kết nối giao lưu bạn bè Khác Total 100 3.0 3.0 95.0 4.0 4.0 99.0 1.0 100.0 1.0 100.0 100.0 Theo thống kê, tổng số 100 sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng khảo sát phần lớn sinh viên sử dụng mạng xã hội với mục đích học tập, làm việc ( chiếm 73%) Bạn thường dùng mạng xã hội phương tiện gì? Phương tiện Valid Điện thoại Máy tính bảng Máy laptop Khác Total tính, Frequency Percent 86 86.0 Cumulative Valid Percent Percent 86.0 86.0 5.0 5.0 91.0 7.0 7.0 98.0 100 2.0 100.0 2.0 100.0 100.0 Theo thống kê, đa số sinh viên khảo sát dùng điện thoại di động để sử dụng mạng xã hội nhiều ( 86%) Mạng xã hội có tốt hay khơng? MXH tốt hay khơng Valid Có Khơng Vừa có khơng Total vừa Frequency 24 Percent 24.0 1.0 Cumulative Valid Percent Percent 24.0 24.0 1.0 25.0 75 75.0 75.0 100 100.0 100.0 100.0 Nhận thấy, tổng số 100 sinh viên đại học Kinh tế Đà Nẵng khảo sát phần lớn sinh viên cho mạng xã hội tốt , chiếm tỉ lệ 75% có sinh viên cho mạng xã hội không tốt ( chiếm tỉ lệ 1%) Bạn cảm thấy không sử dụng mạng xã hội vòng ngày? Cảm giác ngày khơng dùng MXH Valid Frequency 44 47 Thoải mái Bình thường Hơi khó chịu Cực kì khó chịu Total 100 Percent 4.0 44.0 47.0 Cumulative Valid Percent Percent 4.0 4.0 44.0 48.0 47.0 95.0 5.0 5.0 100.0 100.0 100.0 Trong tổng số 100 sinh viên đại học Kinh tế Đà Nẵng khảo sát 47% sinh viên cảm thấy khó chịu, 44% sinh viên cảm thấy bình thường ngày không sử dụng mạng xã hội Theo bạn, mạng xã hội ưu việt nhất? MXH ưu việt Valid Facebook Frequency 68 Percent 68.0 Valid Percent 68.0 Cumulative Percent 68.0 Instagram 26 26.0 26.0 94.0 Twitter Zalo Total 100 1.0 5.0 100.0 1.0 5.0 100.0 95.0 100.0 Theo thống kê, Facebook 68% sinh viên khảo sát chọn mạng xã hội ưu việt , ngược lại mạng xã hội cho ưu việt Twitter ( chiếm 1%) Bạn cảm thấy hài lòng sử dụng loại hình mạng xã hội nhất? MXH hài lòng Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Facebook 24 24.0 24.0 24.0 Instagram 4.0 4.0 28.0 Twitter Zalo Total 29 43 100 29.0 43.0 100.0 29.0 43.0 100.0 57.0 100.0 Theo thống kê, số loại hình mạng xã hội phổ biến nay, Zalo bình chọn mạng xã hội hài lòng chiếm 43%, Instagram bình chọn mạng xã hội hài lòng 10 Bạn thích dùng mạng xã hội tính nào? Tiêu chí đánh giá a $tieuchidanhgia Frequencies Responses N Percent Tính đa dụng 76 29.9% Tính bảo mật 58 22.8% Tính nhạy bén 42 16.5% Tính tương tác Khác Total Percent of Cases 76.0% 58.0% 42.0% 67 26.4% 67.0% 11 254 4.3% 100.0% 11.0% 254.0% Tính đa dụng đánh giá tính mà sinh viên thích sử dụng mạng xã hội ( chiếm 29,9%) 1.2 Bảng phân phối tần số, tần suất biểu đồ mô tả biến định lượng: Bạn tuổi? Tuổi Valid 18 19 20 21 22 Total Frequency 78 10 100 Percent 2.0 78.0 10.0 7.0 3.0 100.0 Valid Percent 2.0 78.0 10.0 7.0 3.0 100.0 Cumulative Percent 2.0 80.0 90.0 97.0 100.0 Theo thống kê, số lương sinh viên độ tuổi 19 tuổi chiếm đa số tổng số 100 sinh viên khảo sát ( chiếm 78%) Mỗi ngày bạn dành thời gian sử dụng mạng xã hội? phân tổ dùng ngày2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 7 tiếng Total 25 31 25 19 100 25.0 31.0 25.0 19.0 100.0 25.0 31.0 25.0 19.0 100.0 25.0 56.0 81.0 100.0 Trong ngày, phần lớn sinh viên khảo sát dành 3-5 tiếng ( chiếm 31%) có 19% số lượng sinh viên lại dành >7 tiếng để sử dụng mạng xã hội Theo bạn, ngày nên dành thời gian để sử dụng mạng xã hội hợp lí? Thời gian nên dùng ngày Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Dưới tiếng 64 64.0 64.0 64.0 Trên tiếng 36 36.0 36.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Theo thống kê, 64% sinh viên trường Đại học Kinh tế cho ngày nên dùng mạng xã hội tiếng, 36% lại cho nên dành tiếng để sử dụng mạng xã hội Bạn dùng mạng xã hội năm rồi? Phân tổ số năm dùng MXH Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ít năm 54 54.0 54.0 54.0 5-10 năm > 10 năm Total 44 100 44.0 2.0 100.0 44.0 2.0 100.0 98.0 100.0 54% số sinh viên Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng khảo sát sử dụng mang xã hội vòng năm trở lại đây, 44% sinh viên dùng mạng xã hội từ 5-10 năm số lượng sinh viên sử dụng mạng xã hội 10 năm ( chiếm 2%) 1.3 Bảng phân phối kết hợp (Bảng chéo) Bạn cảm thấy ngày không sử dụng mạng xã hội? Giới tính * Cảm giác ngày khơng dùng MXH Crosstabulation Giới tính Nam Nữ Total Cảm giác ngày khơng dùng MXH Cực Thoải mái Bình thường Hơi khó chịu chịu 13 31 40 44 47 kì khó Total 22 78 100 47 tổng số 100 sinh viên đại học Kinh tế Đà Nẵng tham gia khảo sát cảm thấy khó chịu khơng sử dụng mạng xã hội vòng ngày, nữ chiếm ưu Theo bạn, nên dành thời gian để sử dụng mạng xã hội? Giới tính * Thời gian nên dùng ngày Crosstabulation Giới tính Total Nam Nữ 12 52 64 Thời gian nên dùng ngày Dưới tiếng Trên tiếng 10 26 36 Total 22 78 100 64/100 sinh viên khảo sát cho nên dành tiếng ngày để sử dụng mạng xã hội, nữ chiếm ưu Các đại lượng thống kê mô tả 3.1 Các tiêu mô tả khuynh hướng hội tụ: Statistics phân tổ dùng ngày2 Tuổi N Valid 100 100 Missing 0 Mean 4.76 19.31 Median 4.00 19.00 Mode 19 Percentiles 25 2.50 19.00 50 4.00 19.00 75 6.00 19.00 - pt thời gian nên Phân tổ số năm dùng mxh dùng MXH 100 100 0 2.58 4.90 1.50 2.50 1.50 2.50 1.50 2.50 4.50 7.50 Độ tuổi trung bình sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tham gia khảo sát 19.31 tuổi, số lượng sinh viên 19 tuổi nhiều nhất, với mức 19 tuổi chia toàn số sinh viên thành phần Thời gian trung bình sinh viên dùng mạng xã hội vòng ngày 4.76 tiếng Thời gian trung bình mà sinh viên nên dùng mạng xã hội ngày 2,58 tiếng - Số năm trung bình sinh viên trường đại học Kinh Tế khảo sát dùng mạng xã hội 4,9 năm 3.1 Các tiêu mô tả khuynh hướng phân tán : Descriptive Statistics Tuổi phân tổ dùng ngày2 pt thời gian nên dùng mxh Phân tổ số năm dùng MXH Valid N (listwise) II N Range Statisti Statisti c c Minimu Maximu m m Mean Std Varianc Deviation e Statisti Statistic Statistic c Skewness Kurtosis Statisti Statisti Std Statisti Std c c Error c Error Statistic 100 18 22 19.31 761 580 2.070 241 4.031 478 100 4.76 2.123 4.507 167 241 -1.184 478 100 2.58 1.447 2.095 592 241 -1.683 478 100 10 13 4.90 2.704 7.313 472 241 -.991 478 100 Thống kê suy diễn A Ước lượng ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ Ước lượng tỉ lệ thời gian nên dùng mạng xã hội ngày Thời gian nên dùng ngày Bootstrap for Percenta 95% Confidence Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent Interval Bias Std Error Lower Upper Dưới tiếng 64 64,0 64,0 64,0 ,1 4,9 54,0 74,0 Trên tiếng 36 36,0 36,0 100,0 -,1 4,9 26,0 46,0 100 100,0 100,0 ,0 ,0 100,0 100,0 Total a Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples B Kiểm định KIỂM ĐỊNH TỈ LỆ Có nhận định cho rằng: “ Tỷ lệ sinh viên Đại học Kinh tế không dùng MXH ngày cảm thấy khó chịu chiếm đến 70%” Với mức ý nghĩa 5% ý kiến có đáng tin cậy hay không? Giả thuyết H0: Tỷ lệ sinh viên Đại học Kinh tế không dùng MXH ngày cảm thấy khó chịu chiếm đến 70% (p=70%) Đối thuyết H1: Tỷ lệ sinh viên Đại học Kinh tế khơng dùng MXH ngày cảm thấy khó chịu khác 70% (p ≠ 70%) Binomial Test Observed Category Cảm giác ngày không dùng mạng xã hội N Exact Sig (1- Prop Test Prop Group Khó chịu 52 ,5 Group Bình thường 48 ,5 100 1,0 Total ,7 tailed) ,000a a Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < ,7 Căn vào liệu Binomial Test cho thấy, giá trị Sig=0,000= 70%) Đối thuyết H1: Dứoi 70% sinh viên Đại học kinh tế dùng MXH tiếng ( p < 70%) Binomial Test Exact Sig (1Category N Observed Prop Phân tổ thời gian dùng MXH Group Dưới tiếng 70 ,7 ngày Group Trên tiếng 30 ,3 100 1,0 Total Test Prop ,7 a Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < ,7 Căn vào liệu Binomial Test cho thấy, giá trị Sig=0,538 > 0,05 (mức ý nghĩa 5%) nên kết luận: “ Không đủ sở để chứng xứ để bác bỏ H0” Hay nói cách khác với mức ý nghĩa 5% cho phép kết luận 70% sinh viên Đại học Kinh tế dùng MXH tiếng tailed) ,538a
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VÀ THU THẬP Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ TẦN SUẤT VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HỢP LÝ, TÌM HIỂU VÀ THU THẬP Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ TẦN SUẤT VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HỢP LÝ, CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, I. Thống kê mô tả

Từ khóa liên quan