BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

62 117 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:31

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro BÁO CÁO THỰC TẬP MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu XNLD Vietsovpetro .3 1.2 Giới thiệu VIỆN NCKH VÀ TK 1.2.1 Lịch sử phát triển .3 1.2.2 Chức nhiệm vụ 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.4 Thành tựu đạt 1.5 Phòng thí nghiệm vận chuyển dầu khí CHƯƠNG 2: CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NGHIÊN CỨU TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM 2.1 Các hoạt động Phòng thí nghiệm 2.1.1 Nghiên cứu tính chất lưu biến chất lỏng 2.1.2 Nghiên cứu công nghệ thu gom, xử lý & vận chuyển dầu khí 2.1.3 Nghiên cứu đảm bảo an tồn dòng chảy chất lưu lòng đường ống 2.2 Các thiết bị Phòng thí nghiệm .3 2.2.1 Thiết bị đo điểm sương điểm đông tự động hcp-852 2.2.1.1 Thông tin thiết bị: 2.2.1.2 Nội dung .3 2.2.1.3 Bảo quản thiết bị 2.2.1.4 Bảo dưỡng thiết bị 2.2.1.5 Hiệu chỉnh thiết bị 2.2.2 Thiết bị ngón tay lạnh đường ống mơ hình 2.2.2.1 Thông tin thiết bị: 2.2.2.2 Nội dung .3 2.2.2.2.1Cài đặt vận hành thiết bị ngón tay lạnh .3 2.2.2.2.2Cài đặt vận hành thiết bị đường ống mơ hình 2.2.2.3 Bảo quản thiết bị 2.2.2.4 Bảo dưỡng thiết bị 2.2.2.5 Hiệu chỉnh thiết bị 2.2.3 Thiết bị đo độ nhớt rotovisco rv-20 2.2.3.1 Thông tin thiết bị: 2.2.3.2 Nội dung .3 Vận hành thiết bị: 2.2.3.3 Bảo quản thiết bị 2.2.3.4 Bảo dưỡng thiết bị 2.2.3.5 Hiệu chỉnh thiết bị 2.2.4 Thiết bị đo sức căng bề mặt (Interfacial Tensiometer) .3 2.2.4.1 Thông tin thiết bị: 2.2.4.2 Nội dung .3 2.2.4.2.1Vận hành thiết bị .3 2.2.5 Bảo quản thiết bị Trang BÁO CÁO THỰC TẬP 2.2.6 Hiệu chuẩn thiết bị CHƯƠNG : CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM 3.1 Thử nghiệm hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc độ nhớt dầu điều kiện phòng thí nghiệm 3.1.1 Giới thiệu: 3.1.2 Phạm vi áp dụng: .3 3.1.3 Tài liệu tham khảo 3.1.4 Định nghĩa viết tắt .3 3.1.5 Yêu cầu chung hóa phẩm .3 3.1.6 Chuẩn bị mẫu dầu cho thí nghiệm 3.1.7 Tiến hành xử lý dầu để thí nghiệm 3.1.8 Xác định nhiệt độ đông đặc dầu 3.1.9 Nghiên cứu tính chất lưu biến dầu thiết bị đo độ nhớt HAAKE Viscotester 550 .3 3.1.10 Nghiên cứu lắng đọng keo-nhựa-parafin thiết bị ngón tay lạnh 3.1.11 Xác định áp suất tái khởi động đường ống mơ hình 3.1.11.1 Bộ thiết bị TN dùng để xác định áp suất tái khởi động đường ống:36 3.1.11.2 Các bước tiến hành thí nghiệm: 3.2 Thử nghiệm hóa phẩm phá nhũ dầu nước điều kiện phòng thí nghiệm 3.2.1 Giới thiệu: 3.2.2 Phạm vi áp dụng: .3 3.2.3 Tài liệu tham khảo 3.2.4 Định nghĩa viết tắt .3 3.2.5 Yêu cầu chung hóa phẩm .3 3.2.6 Dụng cụ, hóa chất 3.2.7 Các bước chuẩn bị thí nghiệm 3.2.8 Tiến hành thử nghiệm 3.2.9 Xác định hàm lượng nước lại dầu 3.2.10 Đánh giá kết thử nghiệm 3.3 Thí nghiệm xác định nhiệt độ xuất tinh thể paraffin (wat) & nhiệt độ tan chảy hoàn toàn paraffin (wdt) 3.3.1 Xác định nhiệt độ xuất tinh thể paraffin (WAT) nhiệt độ tan chảy hồn tồn paraffin (WDT) kính hiển vi thiết bị hỗ trợ 3.3.2 Xác định nhiệt độ xuất tinh thể paraffin (WAT) nhiệt độ tan chảy hoàn toàn paraffin (WDT) thiết bị DSC Q1000 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP LỜI MỞ ĐẦU Dầu khí nguồn khống sản có vai trò vơ quan trọng với nhân loại Bất kì quốc gia giới muốn phát triển kinh tế cách ổn định phải dựa vào hay tìm nguồn cung cấp dầu khí đáng tin cậy Ngày nay, dầu khí đảm bảo cung cấp 60-65% lượng tiêu thụ giới 90% sản phẩm ngành cơng nghiệp hóa học có nguồn gốc từ dầu khí Trong tương lai lâu dài, dầu khí giữ vai trò nguồn cung cấp lượng nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa học tồn cầu Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro coi đơn vị tiên phong hoạt động khai thác dầu khí Việt Nam, xí nghiệp khai thác Bạch Hổ, Bắc trung tâm Rồng, Đông Nam Rồng, Nam Rồng – Đồi Mồi, Nam trung tâm Rồng, Đơng Bắc Rồng, Mỏ khí Thiên Ưng Đây khu vực khai thác dầu chủ yếu, đảm bảo khai thác nhiều năm tới Dầu Vietsovpetro hay dầu thơ Việt Nam nói chung loại dầu chứa nhiều paraffin, có điểm đơng cao nên thường xuyên xảy tượng kết tinh lắng đọng làm giảm tính lưu biến dầu gây khó khăn trình khai thác vận chuyển, mỏ dầu phát triển không đồng đường ống vận chuyển nằm biển không bảo ơn Để đảm bảo an tồn cho đường ống tăng suất khai thác dầu, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình kết tinh lắng đọng paraffin cải thiện tính lưu biến dầu, số phương pháp để xử lý vấn đề nhà kỹ thuật dầu khí quan tâm đặc biệt Cùng với thời gian khai thác mỏ, hàm lượng nước dầu tăng dần Với mục đích thu nhận dầu với chất lượng thương phẩm hoá phẩm tách nước sử dụng Tại nước ta , phương pháp sử dụng chất phụ gia thông dụng hiệu Mỗi năm, XNLD Vietsovpetro hàng triệu đô để nhập lượng lớn chất phụ gia cải thiện tính lưu biến Trang BÁO CÁO THỰC TẬP Được hướng dẫn Phòng thí nghiệm vận chuyển dầu khí thuộc Viện NCKH TK , XNLD Vietsovpetro em thực báo cáo thực tập Báo cáo có nội dung tìm hiểu XNLD Vietsovpetro ,Viện, Phòng thí nghiệm vận chuyển dầu khí hoạt động, nghiên cứu Phòng thí nghiệm Do trình độ chun mơn hạn chế nên chắn báo cáo không tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý thầy cơ, bạn sinh viên để hồn thiện kiến thức Sinh Viên Bùi Cao Cường Trang BÁO CÁO THỰC TẬP LỜI CẢM ƠN - o0o Trong trình thực tập Liên Doanh Việt-Nga “Vietsovpetro”, em giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình đội ngũ cán Viện NCKH & KT Em xin gửi đến anh chị, lời cảm ơn chân thành hỗ trợ tạo điều kiện cho em học tập tốt Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hữu Nhân, anh Đoàn Tiến Lữ, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền…, nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ mặt chuyên môn thời gian em thực tập Phòng thí nghiệm Vận chuyển dầu khí để hồn thành báo cáo Em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy cô Khoa Hóa Dầu, trường Đại học Cơng Nghiệp TPHCM truyền đạt kiến thức, giúp em tiếp cận tốt với trình làm việc thực tế Cuối cùng, em cảm ơn ban lãnh đạo XNLD Vietsovpetro, Viện NCKH & KT cho phép tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt Thực tập Tốt nghiệp Trang BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ***o*** Trang BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Giới thiệu XNLD Vietsovpetro Vietsovpetro Liên doanh Việt Nam với nước ngồi lĩnh vực dầu khí biểu tượng tình Hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga Liên doanh dầu khí Việt -Xơ thành lập sở Hiệp định Việt – Xơ hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí thềm lục địa Việt Nam ký ngày 03/07/1980 Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam – Liên Xô ký ngày 19/06/1981 việc thành lập Liên doanh dầu khí Việt –Xơ Phần I: Lược sử q trình hình thành phát triển - Trong gần 30 năm hoạt động, Viesovpetro khảo sát 115.000 kilômét tuyến địa chấn, có 71.000 kilơmét tuyến địa chấn khơng gian chiều - Đã khoan 368 giếng, bao gồm 61 giếng khoan tìm kiếm, thăm dò 307 giếng khoan khai thác - Tại mỏ Bạch Hổ mỏ Rồng, xây dựng 40 cơng trình biển có có cơng trình chủ ú như: - 12 giàn khoan- khai thác cố định, 10 giàn nhẹ, 02 giàn cơng nghệ trung tâm, 02 giàn nén khí, 04 giàn trì áp suất vỉa, 03 trạm rót dầu khơng bến - Tất cơng trình kết nối thành hệ thống đường ống ngầm nội mỏ liên mỏ dài 400 kilômét Phần II: Những thành tựu bật nghiên cứu khoa học - Đã phát mỏ dâù có giá trị thương mại nhiều cấu tạo chứa dầu, đặc biệt mỏ Bạch Hổ mỏ lớn Việt Nam đứng vào hàng thứ mỏ phát khu vực vành đai Tây Bắc cung Thái Bình Dương( bao gồm: Nhật Bản, Trung Quốc nước Asean) Chỉ đứng sau mỏ Đại Khánh Trung Quốc( Phát năm 1959)và mỏ Minas Indonesia (phát năm 1944) Các thân chứa sản phẩm mỏ pháthiệnnăm 1975 (các thân chứa dầu tuổi Mioxen), năm 1984(các thân cát chứa dầu tuổi Oligoxen) đặc biệt thân dầu lớn đá móng nứt nẻ tuổi mezozôi( năm 1987) với chiều cao thân dầu gần 2000mét - Tìm phát thân dầu đá móng nứt nẻ tượng chưa gặp 400 mỏ phát 50 bể trầm tích khu vực vành đai Tây Bắc cung Thái Bình Dương điểm mới, nét đặc sắc đóng góp lớn nhà Địa chất dầu khí Vietsovpetro, nhà Địa chất Việt Nam – Liên Xô, vạch phương hướng cơng tác tìm kiếm- thăm dò dầu khí khu vực Trang BÁO CÁO THỰC TẬP - Trên thực tế, Bạch Hổ, hàng loạt thân dầu khí từ tầng đá móng phát mỏ Rồng( Vietsovpetro) 1987, Rạng Đông JVPC năm 1994, Hồng Ngọc ( Petronas Carigaly năm 1994) Sư Tử Đen( Cửulong JOC năm 2000), Cá Ngừ Vàng ( Hoàn Vũ JOC năm 2002) Nam Rồng - Đồi Mồi ( Vietsovpetro& VRJ –năm 2004) phát dầu khí lớn từ tầng đá móng nứt nẻ, phong hóa mỏ Bạch Hổ mỏ khác nhân tố định để ngành dầu khí non trẻ Việt Nam nhanh chóng trưởng thành đứng hàng thứ nước xuất dầu khối ASEAN, sau Indonesia, Malaysia vượt qua nước có cơng nghiệp dầu khí lâu đời Mianmar, Brunei - Việc Vietsovpetro phát dầu từ tầng đá móng với trữ lượng lớn tạo bước ngoặt quan trọng lịch sử phát triển ngành dầu khí Việt Nam, đồng thời tạo sức hút Tập đồn dầu khí lớn giới vào đầu tư tìm kiêm - thăm dò vào khai thác dầu khí Việt Nam - Điều có ý nghĩa khoa học kinh tế vơ quan trọng Vietsovpetro nghiên cứu tìm giải pháp kỹ thuật cơng nghệ phù hợp để khai thác dầu từ tầng móng với đặc trưng địa chất phức tạp mà giới chưa có mơ hình tương tự Ngồi Vietsovpetro tham gia xây dựng nhiều cơng trình khai thác dầu khí cho cơng ty dầu khí hoạt động thềm lục địa Việt Nam nước khác giới, đồng thời Vietsovpetro tham gia xây dựng công trình trọng điểm quốc gia đường ống dẫn khí PM3- Cà Mau - Lắp đặt thiết bị đường ống kết nối mỏ Cá Ngừ Vàng ( Lô 09-2) Bạch Hổ, đồng thời thực dịch vụ khai thác dầu khí cho Mỏ Cá Ngừ Vàng cho cơng ty Hòan Vũ JOC Phần III: Tiềm Năng lực - Vietsovpetro Liên doanh với chức đa ngành lĩnh vực: - Điều hành khai thác mỏ - Khoan dịch vụ Địa Vật lý giếng khoan dầu khí - Dịch vụ phân tích thí nghiệm - Thiết kê, chế tạo, lắp ráp cơng trình dầu khí biển - Dịch vụ Cảng biển, Vận tải biển - Phòng chống thu gom dầu tràn Trang BÁO CÁO THỰC TẬP - Vietsovpetro nơi đào tạo đội ngũ cán quản lý, cán khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ cơng nhân lành nghề khơng chì cho Vietsovpetro mà cho ngành dầu khí Việt Nam - Sản lượng dầu đến Vietsovpetro khai thác đạt 200 triệu tấn, vận chuyển bờ cho nhà máy khí điện đạm bờ 24 tỷ mét khối Trong q trình hoạt động , Vietsovpetro ln ln quan tâm đạo, động viên kịp thời Chính phủ Việt Nam LB Nga thành tựu to lớn mà LD Việt Nga đạt được, phong tặng lần danh hiệu Anh hùng Lao Động, Huân chương cao quý Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng nhiều Huân chương, Huy chương khác Nhà nước Vietsovpetro – Liên doanh dầu khí hoạt động đa ngành, đại, với đội ngũ nhà khoa học có trình độ chun mơn cao, giàu kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư, công nhân với độ dày kinh nghiệm lĩnh vực Địa chất, Địa Vật lý giếng khoan, khai thác, thiết kế xây dựng cơng trình dầu khí biển, sẵn sàng hợp tác với cơng ty dầu khí ngồi nước tinh thần hợp tác có lợi Giới thiệu Viện NCKH VÀ TK 2.1 Lịch sử phát triển Tiền thân Viện NCKH TK Xưởng NCKH TKTD, hình thành năm 1982 với biên chế nhỏ, gọn gồm chủ yếu chuyên gia lĩnh vực địa chất, địa lý Giai đoạn này, nhiệm vụ XNLD tìm kiếm thăm dò cấu tạo triển vọng chứa dầu để phát mỏ chứa trữ lượng công nghiệp Các công tác thực khảo sát địa chấn thềm lục địa Nam Việt Nam, chủ yếu vùng Trũng Cửu Long, nghiên cứu, phân tích, xử lý số liệu địa chất thiết kế, biện luận vị trí giếng tìm kiếm thăm dò thếm lục địa miền Nam Việt Nam Thành công việc phát cấu tạo Bạch Hổ, sau khoan giếng tìm kiếm cho dòng dầu cơng nghiệp, cho thấy triển vọng việc phát triển mỏ cần thiết hình thành đơn vị nghiên cứu thiết kế đủ khả thực dự án liên quan tới phát triển mỏ Ngày 26 tháng 10 năm 1985 Viện thức thành lập Lịch sử phát triển Viện NCKH TK gắn liền với phát triển xí nghiệp chia làm giai đoạn: 1986-1990, 1990-1996, 1996-2000, 2000-2005 2005 tới Giai đoạn 1985-1990 – Hình thành Viện Trang BÁO CÁO THỰC TẬP Hình 1: Lãnh đạo Viện NCKH&TK thời kỳ đầu Hình 2: Tập thể cán CNV Viện NCKH&TK - tháng 10/1986 Viện tổ chức thành khối: khối khoa học khối thiết kế Mỏ Bạch Hổ đưa vào hoạt động năm 1986, khai thác dầu từ tầng sản phẩm Mioxen Tiếp theo dầu móng granit mỏ Bạch Hổ phát đối tượng đưa vào khai thác thử cuối năm 1988 Giai đoạn Viện thực dự án thiết kế khai thác xây dựng mỏ với trợ giúp cố vấn Viện NCKH kinh nghiệm LBCHXHCN Xô Viết, cụ thể Viện NCKH TK dầu khí biển thành phố Okha, Xakhalin, Viện dầu Liên Bang VNIINEFT Tháng 7.1989 tài liệu Viện soạn thảo “Tính tốn đánh giá kinh tế kỹ thuật xây dựng vòm Nam mỏ Bạch Hổ” Năm 1990 “Thiết kế khai thác thử công nghiệp vỉa dầu móng vòm trung tâm mỏ Bạch Hổ” Giai đoạn 1990-1996 – Hoàn thiện cấu tổ chức ứng dụng cơng nghệ Hình 3: Chun gia phòng Thiết kế cơng trình biển Viện Bộ chức thức cơng nhận đơn vị thiết kế dự án Các phòng ban chun mơn nhanh chóng bổ sung hồn thiện đội ngũ chun gia đào tạo quy có kinh nghiệm Nhanh chóng triển khai thành tựu cơng nghệ tin học 100% phòng ban đựơc trang bị máy tính phần mềm tính tốn mơ q trình khai thác, lập mơ hình vỉa, mơ hình địa chất, xử lý số liệu địa vật lý giếng khoan Viện tự thực loạt thiết kế công nghệ có tính chiến lược phát triển khai thác ổn định mỏ XNLD “Sơ đồ công nghệ khai thác xây dựng mỏ Bạch Hổ thềm lục địa Nam Việt Nam” năm 1992, “Bổ sung sơ đồ công nghệ khai thác xây dựng mỏ Bạch Hổ thềm lục địa Nam Việt Nam” năm 1993 Trang 10 BÁO CÁO THỰC TẬP  p  t , g    p  t  e  0,08 g Mối liên hệ để tính tốn ứng suất lực động dầu móng bão hòa khí (RC-2) mỏ Rồng:  d  t , g   d  t  e  0,11g Độ bão hòa dầu khí có tác động tích cực lên tính chất lưu biến dầu nhiều paraffin Với gia tăng hàm lượng khí dầu, độ nhớt dẻo ứng suất lực động giảm Đặc biệt thay đổi đáng kể xảy thành phần ban đầu dầu khí bão hòa khoảng nhiệt độ thấp Với gia tăng bão hòa khí, nhiệt độ tới hạn tk chuyển sang tính phi Newton thay đổi khoảng nhiệt độ thấp so sánh với nhiệt độ tới hạn dầu tách khí Các mơ hình lưu biến dầu bão hòa khí nhiều paraffin tồn dãy nhiệt độ áp suất sử dụng để tính tốn vận chuyển hỗn hợp dầu khí đường ống 1.2 Các phương pháp cải thiện tính lưu biến dầu Như trình bày trên, để cải thiện tính lưu biến dầu sử dụng nhiều phương pháp: tăng độ bão hòa khí dầu, thay đổi cấu trúc paraffin dầu Phòng thí nghiệm vận chuyển dầu chủ yếu nghiên cứu phương pháp thay đổi cấu trúc paraffin dầu nhằm cải thiện tính lưu biến Dưới qui trình nghiên cứu nhằm cải thiện tính lưu biến dầu Gấu Trắng GTC-1 giếng 1X: Các tính chất hóa lý dầu GTC-1 1X Các thống số Hàm lượng nước Hàm lượng tạp chất Hàm lượng paraffin Hàm lượng asphalten Hàm lượng nhựa Nhiệt độ nóng chảy paraffin Tỷ trọng 20 оС Hệ số khí Đơn vị đo % V % V %m % m % m о С kg/m3 m3/ton Giá trị 0,85 1,11 26,97 3,86 14,02 57,3 863,3 48,92 Các nghiên cứu tính lưu biến dầu mỏ Gấu Trắng nghiên cứu phòng thí nghiệm thiết bị VT-550 hang HAAKE Các lọai hóa phẩm nghiên cứu là: VX-7484, ES-3363, PAO32009 hang Baker Petrolite, PPD FM-56 DMC ACM-1207 ACME Chemical Các kết nghiên cứu mẫu dầu Gấu Trắng với lọai hóa phẩm kể trình bày bảng hình Bảng Nhiệt độ đông đặc dầu Gấu Trắng xử lý với hóa phẩm khác định lượng 0, 1000 1500ppm Định lượng Nhiệt độ đơng đặc, 0C Hóa phẩm sử dụng LD Hóa phẩm Trang 48 BÁO CÁO THỰC TẬP Sepaflux-3363/ PAO 83363 38 1000 30 28 34 28 29 1500 27 26 29 24 27 VX 7484 PAO-32009 FM-56 ACM-1207 38 38 38 38 Hình Đường cong độ nhớt theo nhiệt độ dầu GTC-1 chưa xử lý hóa phẩm (ứng suất trượt 40 s-1) Trang 49 BÁO CÁO THỰC TẬP Hình Đường cong độ nhớt theo nhiệt độ dầu GTC-1 xử lý với lọai hóa phẩm khác định lượng 1500ppm Hình Đường cong độ nhớt theo nhiệt độ dầu GTC-1 xử lý với lọai hóa Trang 50 BÁO CÁO THỰC TẬP phẩm khác định lượng 1000ppm Hình 4-7 trình bày kết nghiên cứu ứng suất lực dầu xử lý với hóa phẩm DMC PPP FM-56 với định lượng 1500ppm nhiệt độ 30 35 0C, sau thời gian dừng 10 100 phút, so sánh với dầu chưa xử lý Hình Đường cong chảy lưu biến dầu xử lý hóa phẩm DMC PPD FM-56 với định lượng 1500ppm nhiệt độ 350C sau thời gian dừng 10 phút, so sánh với dầu chưa xử lý hóa phẩm Trang 51 BÁO CÁO THỰC TẬP Hình Đường cong chảy lưu biến dầu xử lý hóa phẩm DMC PPD FM-56 với định lượng 1500ppm nhiệt độ 300C sau thời gian dừng 10 phút, so sánh với dầu chưa xử lý hóa phẩm Hình Đường cong chảy lưu biến dầu xử lý hóa phẩm DMC PPD FM-56 với định lượng 1500ppm nhiệt độ 350C sau thời gian dừng 100 phút, so sánh với Trang 52 BÁO CÁO THỰC TẬP dầu chưa xử lý hóa phẩm Hình Đường cong chảy lưu biến dầu xử lý hóa phẩm DMC PPD FM-56 với định lượng 1500ppm nhiệt độ 300C sau thời gian dừng 100 phút, so sánh với dầu chưa xử lý hóa phẩm Từ kết nghiên cứu trình bày tính tóan ứng suất trượt tĩnh dầu xử lý chưa xử lý hóa phẩm Các kết trình bày bảng Bảng Kết tính tóan ứng suất lực tĩnh thời gian dừng khác Ứng suất lực, Pa Thời gian dừng 10 100 35 C Khơng hóa phẩm 2.82 44.45 1500ppm FM-56 2.03 4.54 30 0C Khơng hóa 1500ppm phẩm FM-56 73.31 4.42 136.60 61.34 Các kết nghiên cứu mức độ hình thành lắng đọng keo-nhựa-paraffin thiết bị Cold Finger trình bày bảng Bảng Các kết nghiên cứu hình thành lắng đọng keo-nhựa-paraffin dầu Gấu Trắng Nhiệt độ dầu, № C Nhiệt độ ngón tay lạnh, 0C Ứng suất trượt, 1/s Thời gian dừng, h Định lượng FM-56, ppm Lắng động, kg/m2/d Trang 53 BÁO CÁO THỰC TẬP 40 40 40 40 35 35 35 35 40 40 40 40 6 6 1000 1200 1500 7.2 4.9 4.3 3.4 Các nghiên cứu đặc tính dầu 2.1 Phân tích thành phần dầu Trong hệ thống thu gom dầu mỏ Bạch Hổ mỏ Rồng vận chuyển hỗn hợp dầu khí dầu tách khí Do cần thiết phải tiến hành nghiên cứu tính chất hóa lý hỗn hợp dầu vỉa dầu tách khí Mỏ Bạch Hổ Những tính chất dầu khai thác từ đối tượng khác có khác biệt đáng kể Trong phạm vi đối tượng, từ giếng sang giếng kia, thay đổi lớn Trong bảng số №1 thể vài tính chất số dầu vỉa, ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống thu gom Một số tính chất dầu vỉa mỏ Bạch Hổ Bảng №1 Thông số Ấp suất bão hòa, Mbar Hàm lượng khí, m3/ton Nhiệt độ bão hòa paraffin dầu vỉa, oС Miocen 13,5-22,1 90,2-150,2 Oligocen 19,5-29,4 151,0-290,1 Tầng móng 20,3-24,7 164,6-214,2 47,3-57,3 49,7-56,0 49,0-56,0 Những tính chất dầu sau tách chuẩn trình bày bảng №2 Dầu tầng Miocen có hàm lượng lưu huỳnh thấp có tỷ trọng trung bình 864,9 kg/m3, hàm lượng paraffin dầu cao 18,1% Nhiệt độ nóng chảy paraffin tách từ dầu gần 58 oC Đây dầu asphalten hàm lượng nhựa mức trung bình Nhiệt độ đơng đăc trung bình 33,1 oC Dầu tầng Oligocen chứa hợp chất asphalten-nhựa không 3,67% paraffin đến 21,38%, nhiệt độ đông đặc 32,7 oC Tỷ trọng trung bình dầu đối tượng móng 831 kg/m3, hàm lượng paraffin 23,1 %, chất asphalten-nhựa 2,68%, nhiệt độ nóng chảy paraffin 57,9 oC, nhiệt độ đông đặc 33,1 oC Dầu tầng móng dầu nhẹ, lưu huỳnh, nhiều paraffin với hàm lượng chất asphalten-nhựa thấp Tất loại dầu khai thác mỏ Bạch Hổ, dầu nhiều paraffin, có hàm lượng paraffin thay đổi phạm vi rộng: thấp 14,1% dầu Miocen cao 27% dầu móng Đặc tính trung bình thành phần phân tử tổng thể paraffin rắn có dầu nhiệt độ nóng chảy Đối với dầu móng thay đổi từ 55 oC đến 61 oC Nhiệt độ bão hòa paraffin dầu áp suất vỉa thay đổi từ 49 oC đến 56 oC, áp suất khí nằm khoảng 55-61 oC, nhiệt độ đông đặc dầu 29-35 oC Trang 54 BÁO CÁO THỰC TẬP Những tính chất hóa lý dầu điều kiện chuẩn Bảng №2 Thông số Tỷ trọng, kg/m3 Tầng móng Miocen Khoảng Trung Khoảng Trung bình bình 823-836 831 858,2-877,0 864,9 Oligocen Khoảng Trung bình 823-839 830,5 Khối lượng phân tử 250-264 255,8 245-264 253,7 255,8 262,0-304,0 Độ nhớt сSt ở: 50 oС 70 oС Nhiệt độ, oС : Dầu đông đặc 3,1-5,2 2,3-3,2 4,2 2,6 6,9-14,8 4,1-7,9 4,2 2,6 3,5-4,6 2,4-2,9 4,1 2,6 29,0-35,0 33,1 29,0-34,0 33,1 29,0-34,5 32,7 Nóng chảy paraffin 55,0-61,0 57,9 58,0-58,7 57,9 56,0-63,0 58,3 Bão hòa paraffin Bắt đầu sơi Hàm lượng, % kl: Lưu huỳnh Nhựa asphalten Paraffin 55,0-61,0 47,0-104,0 57,8 70,6 57,0-58,0 62,0-82,0 57,8 68,2 56,0-59,0 55,0-130 57,4 76,7 0,016-0,06 1,74-4,74 18,1-27,0 0,03 2,68 23,1 0,08-0,14 7,8-15,8 14,1-20,5 0,10 12,6 18,1 0,02-0,09 0,039 1,75-7,5 3,67 16,7-26,8 21,38 Mỏ Rồng Trên giàn cố định RP-1 tiến hành khai dầu từ vỉa tầng Miocen Dầu sau tách khí bơm UBN Do bảng №3 trình bày tính chất hóa lý dầu tách khí Xét theo khía cạnh thành phần paraffin chúng dầu nhiều paraffin, xét theo khía cạnh tỷ trọng chúng dầu có tỷ trọng trung bình nặng Những tính hóa lý dầu RP-1 mỏ Rồng Bảng №3 Tên gọi Tỷ trọng, kg/m3 Độ nhớt сSt ở: 50 oС 70 oС Hàm lượng:% - Paraffin - asphalten + nhựa - cốc 101 872 104 868 106 862 Giếng 105 914 13.5 7.6 15.6 8.7 13.3 7.5 61.6 25.9 67.5 30.4 70.4 30.1 73.8 34.5 13.5 9.4 4.1 12.0 9.1 3.2 15.1 12.2 3.9 13.2 19.0 6.6 14.0 19.7 6.2 15.5 15.2 6.2 14.5 19.7 6.4 112 911 115 908 116 912 Trang 55 BÁO CÁO THỰC TẬP - lưu huỳnh 0.1 o Nhiệt độ: С - đơng đặc 28.5 -nóng chảy paraffin 57.0 -bắt đầu sơi 59.6 Thành phần phân đoạn, % V Т đến 100 oС 1.5 o Т đến 150 С 7.8 Т đến 200 oС 14.5 Т đến 250 oС 21.3 o Т đến 300 С 30.4 o Т đến 350 С 42.6 0.06 0.11 0.13 0.14 0.10 0.14 26.0 54.0 85.0 25.0 56.5 62.0 28.0 57.0 90.0 22.5 56.0 84.0 23.5 55.0 105.0 23.5 57.0 78.0 0.3 6.0 13.5 21.5 31.0 46.5 3.0 9.5 16.0 23.0 32.5 48.0 0.5 2.5 6.5 12.0 19.5 36.0 0.2 2.0 5.5 10.0 18.0 35.5 0.5 4.5 9.5 17.0 34.0 1.8 2.5 5.5 9.5 17.5 27.0 Trên giàn nhẹ RC-2 khai thác vỉa dầu móng Đối với loại dầu có tính đặc trưng hàm lượng khí thấp (ở điều kiện tách khí tiêu chuẩn 44 m3/m3) áp suất bão hòa khơng cao (6,8 – 7,2 Mbar) Năng lượng vỉa thấp so sánh với lượng vỉa tầng móng mỏ Bạch Hổ Những tính chất hóa lý dầu tách khí RC-2 mỏ Rồng trình bày bảng №4 Những tính chất hóa lý dầu RC-2 mỏ Rồng Bảng №4 RC-2 Thông số Tỷ trọng, kg/m3 (20 oС) Độ nhớt, cSt, ở: 50 oС 70 oС Nhiệt độ,oС: Dầu đơng đặc Nóng chảy paraffin Bắt đầu sôi Hàm lượng, %: Lưu huỳnh Nhựa-asphalten Asphalten Nhựa Paraffin Giếng 14 Khoảng Trung bình 854.0-858.8 855.0 Giếng 21 Khoảng Trung bình 847.0-851.7 850 7.5-9.2 4.9-5.5 8.3 5.1 5.45-6.78 3.28-4.59 6.0 3.9 30.5-33.0 53.0-59.0 70.0-83.4 32.0 57.0 76.0 30.5-33.0 56.0-57.7 67.7-70.0 31.5 56.5 68.0 0.059-0.076 7.25-8.78 2.5-5.52 3.21-5.65 18.7-21.0 0.065 7.75 3.20 4.85 20.0 0.052-0.087 8.06-8.27 2.57-3.45 4.82-5.49 19.27-19.3 0.062 8.17 3.0 5.2 19.3 Dầu mỏ Bạch Hổ mỏ Rồng dầu nhiều paraffin theo đặc tính vận chuyển chúng dầu có nhiệt độ đơng đặc cao Về vấn đề này, đặc biệt cần phải Trang 56 BÁO CÁO THỰC TẬP nghiên cứu tính chất lưu biến dầu khoảng thay đổi nhiệt độ vận tốc trượt, đặc trưng điều kiện làm việc đường ống 2.2 Xác định nhiệt độ xuất tinh thể paraffin Nhiệt độ xuất tinh thể paraffin có ý nghĩa khoa học quan trọng việc nghiên cứu dầu thơ Nó sở để đánh giá q trình lắng đọng paraffin dầu, xác định nhiệt độ xử lý hóa phẩm tối ưu… Nhiệt độ xuất tinh thể paraffin xác định nhiều phương pháp Hiện Phòng thí nghiệm Vận chuyển dầu sử dụng hai phương pháp xác định tinh thể paraffin a) Xác định nhiệt độ xuất tinh thể paraffin phương pháp vi sai nhiệt Sample: OIL-150 Size: 6.6000 mg File: G:\Data DSC\lu\OIL-150\OIL150.003 Operator: Ludt-VSP Run Date: 19-Sep-2013 02:38 Instrument: DSC Q1000 V9.9 Build 303 DSC 0.7 Heat Flow (W/g) 0.6 44.17°C 0.5 0.4 0.3 35 40 45 Exo Up 50 Universal V4.5A TA Instruments Temperature (°C) Sample: OIL-150 Size: 9.1000 mg File: G:\Data DSC\lu\OIL-150\OIL150.008 Operator: Ludt-VSP Run Date: 19-Sep-2013 04:15 Instrument: DSC Q1000 V9.9 Build 303 DSC 0.55 Heat Flow (W/g) 0.50 45.65°C 0.45 0.40 0.35 Exo Up 40 42 44 46 Temperature (°C) 48 50 Universal V4.5A TA Instruments Trang 57 BÁO CÁO THỰC TẬP b) Xác định nhiệt độ xuất tinh thể paraffin phương pháp soi tinh thể Các hình ảnh chụp kính hiểu vi nhằm xác định nhiệt độ kết tinh paraffin dầu BK-5 mỏ Bạch Hổ 3.3 Nghiên cứu trình lắng đọng paraffin phương pháp ngăn ngừa Để kiểm sốt hình thành lắng động paraffin đường ống làm việc cơng trình sử dụng thiết bị chuyên dùng đo tích tụ ASPO Chúng cho phép đo định kỳ độ dày lắng đọng lấy mẫy lắng động để phân tích xác định thành phần Trong trường hợp, cần thiết, mơ hình thí nghiệm xác định hình thành ASPO thiết bị chuyên dụng theo phương pháp ngón tay lạnh khuyến khích sử dụng Trang 58 BÁO CÁO THỰC TẬP Các nghiên cứu hình thành lắng động keo-nhựa-paraffin thực thiết bị Cold Finger 62 Tỷ lệ lắng đọng giếng H5 Oligocene № Nhiệt độ dầu, o C 25 30 35 40 45 50 60 Nhiệt độ ngón tay lạnh, o C 21 25 30 35 40 45 50 Tỷ lện lắng đọng wax kg/m2/day None 250ppm 500ppm chemical PAO83363 PAO83363 4,805 2,507 3,508 2,430 1,395 0,824 0,761 0,676 0,149 0,136 0,107 0,139 0,107 0,076 0 0 0 Tỷ lệ lắng đọng giếng H5 Lower Miocene № Nhiệt độ dầu, o C 25 Nhiệt độ ngón tay lạnh, o C 21 Tỷ lện lắng đọng wax kg/m2/day None 250ppm 500ppm chemical PAO83363 PAO83363 10,646 Trang 59 BÁO CÁO THỰC TẬP 30 35 40 45 50 60 25 30 35 40 45 50 10,962 1,8523 0,7935 0,407 0,177 7,6433 1,574 0,665 0,281 0,1398 4,643 1,357 0,577 0,221 0,113 Tỷ lệ lắng đọng giếng H5 Upper Miocene № Nhiệt độ dầu, o C 25 30 35 40 45 50 60 Nhiệt độ ngón tay lạnh, o C 21 25 30 35 40 45 50 Tỷ lện lắng đọng wax kg/m2/day None 250ppm 500ppm chemical PAO83363 PAO83363 0,466 0,361 0,306 0,159 0,126 0,115 0 0 0 0 0 0 0 Trang 60 BÁO CÁO THỰC TẬP Tỷ lệ lắng đọng giếng H5 Oligocene + H5 Lower Miocene + H5 Upper Miocene (40% + 20% + 40%) № Nhiệt độ dầu, o C 25 30 35 40 45 50 60 Nhiệt độ ngón tay lạnh, o C 21 25 30 35 40 45 50 Tỷ lện lắng đọng wax kg/m2/day None 250ppm 500ppm chemical PAO83363 PAO83363 6,298 4,231 3,511 2,408 1,813 1,601 0,646 0,435 0,311 0,325 0,261 0,201 0,191 0,16 0,135 0 0 0 Trang 61 BÁO CÁO THỰC TẬP Ghi chú: Khối lượng lắng đọng bề mặt ngón tay lạnh lấy lần sau 3h nhiệt độ nghiên cứu Mỗi thí nghiệm thực trung bình vòng 10h Trang 62 ... SV1 SV2 Xilanh trong: Bán kính Ri [mm] 10 .1 10 .1 Chiều cao L [mm] 61. 4 19 .9 Xilanh ngồi: Bán kính Ra [mm] 11 .55 11 .55 Tỉ số Ra/Ri 1. 14 1. 14 Thể tích mẫu [cm3] oC Khoảng nhiệt độ đo [ ] -30 /10 0... 19 .36 10 .65 Chiều cao L [mm] 58.08 31. 45 Xilanh ngồi: Bán kính Ra [mm] 21 11. 55 Tỉ số Ra/Ri 1. 084 1. 084 Thể tích mẫu [cm3] 46 14 oC Khoảng nhiệt độ đo [ ] -30 /10 0 Ứng suất trượt [Pa] nhỏ 0.0 31 0 .18 ... hệ MV Chỉ số MV1 Xilanh trong: Bán kính Ri [mm] 20.04 Chiều cao L [mm] 60 Xilanh ngồi: Bán kính Ra [mm] 21 Tỉ số Ra/Ri 1. 05 Thể tích mẫu [cm ] 34 MV2 18 .4 60 21 1 .14 46 Trang 21 BÁO CÁO THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, 2 Giới thiệu về Viện NCKH VÀ TK, 2 Chức năng nhiệm vụ, Đường ống mô hình (Pipeline Restart Apparatus), 3 THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT ROTOVISCO RV-20, Vận hành thiết bị:, 8 Thử nghiệm hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc và độ nhớt của dầu trong điều kiện phòng thí nghiệm, 9 Nghiên cứu tính chất lưu biến của dầu bằng thiết bị đo độ nhớt HAAKE Viscotester 550, 10 Thí nghiệm xác định nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin (WAT) & nhiệt độ tan chảy hoàn toàn paraffin (WDT), 2 Xác định nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin (WAT) và nhiệt độ tan chảy hoàn toàn paraffin (WDT) bằng thiết bị DSC Q1000, Đối với ứng suất trược động đối với chế độ dòng chảy ổn định có giá trị phụ thuộc tương tự:, Dầu khai thác ở RC-2 có tính đồng nhất cao về tính chất hóa lý. Chúng là dầu có tỷ trọng trung bình và nhiều paraffin (~20%), chức một lượng lớn các chất asphalten-nhựa, Khối lượng phân tử

Mục lục

Xem thêm