XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TỐI ƯU ACID LINOLEICVÀ ACID LINOLENIC TRONG THỨC ĂN CHO CÁ GIÒ GIAI ĐOẠN THƯƠNG PHẨM

52 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:30

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TỐI ƯU, ACID LINOLEIC VÀ LINOLENIC, TRONG THỨC ĂN, CHO CÁ GIÒ, GIAI ĐOẠN THƯƠNG PHẨM VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MINH HẢI TRẠI THỰC NGHIỆM THỦY SẢN BẠC LIÊU BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TỐI ƯU ACID LINOLEIC VÀ ACID LINOLENIC TRONG THỨC ĂN CHO CÁ GIÒ (Rachycentron canadum) GIAI ĐOẠN THƯƠNG PHẨM Người thực hiện: Người hướng dẫn: TRẦN QUỐC BÌNH TS VŨ ANH TUẤN Bạc Liêu, 04/2010 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II đơn vị quan em công tác – Trại thực nghiệm thủy sản Bạc Liêu – cho em có điều kiện thực chuyên đề nghiên cứu, việc giúp em học hỏi mở mang kiến thức nhiều Kế đến, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Vũ Anh Tuấn, người hướng dẫn báo cáo tập cho em, tạo điều kiện tốt cho em công tác chuẩn bị, q trình thực thí nghiệm thời gian viết báo cáo Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến chị Mai Thị Bích Hạnh, Ks Lê Hữu Hiệp, Ks Nguyễn Thúy An anh em đồng nghiệp khác quan nhiệt tình giúp đỡ tơi thực tốt nghiên cứu tập Trong trình thực nghiên cứu, em nhận giúp đỡ nhiều từ gia đình Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn ba mẹ không ngừng động viên tạo điều kiện thật tốt cho làm việc Do thời gian thực thí nghiệm hạn chế nên báo cáo chắn khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý quý thầy cơ, anh chị để hồn chỉnh thời gian tới Xin chân thành cảm ơn ! TĨM TẮT Sự phát triển thức ăn cơng nghiệp cho cá Giò, Rachycentron canadum, phụ thuộc vào hiểu biết nhiều nhu cầu dinh dưỡng cho loài cá Nhu cầu phần cá Giò acid linoleic (LOA, 18:2n-6) acid linolenic (LNA, 18:3n-3) xác định thí nghiệm yếu tố với phần chứa tỷ lệ tăng dần LOA (0,8 %; 1,5 %; 2,2 % phần thức ăn) LNA (0,6 %; 1,1 %; 1,6 %; 2,1 % phần thức ăn) Khảo sát khác tăng trọng, tốc độ lớn hệ số chuyển hóa thức ăn nghiệm thức Khẩu phần thức ăn chứa tỷ lệ LOA : LNA 1,5 : 0,6 cho kết tăng trọng tốc độ lớn cao so với phần khác, đồng thời cá ăn phần có hệ số chuyển hóa thức ăn thấp Tỷ lệ sống đạt 89 % không khác biệt nghiệm thức Những kết cho thấy cá Giò cần cung cấp tỷ lệ LOA/LNA hợp lý để đạt tăng trọng tối ưu ABSTRACT The development of more pellet feeds for cobia, Rachycentron canadum, need to understand better on nutrient requirements of this species The dietary specification ratio for linoleic acid (LOA) and linolenic acid (LNA) of cobia was examined in a factorial experiment, with diets containing incrementally increasing propotions of LOA (0,8 %; 1,5 %; 2,2 % of diet) and LNA (0,6 %; 1,1 %; 1,6 %; 2,1 % of diet) Differences in growth, specific growth rate and feed conversion ratio were observed among the dietary treatments The diet with the ratio 1,5 % : 0,6 % (LOA : LNA) promoted greater growth and specific growth rate than the others In addition, fishes had lowest feed conversion ratio Survival was over 89 % in all treatments and did not vary significantly with treatment These results show that cobia need a supplement with reasonable ratio for optimum growth MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ .6 DANH SÁCH CÁC BẢNG Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .8 1.3 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 10 2.1 Sơ lựợc cá Giò .10 2.1.1 Vị trí phân loại 10 2.1.2 Phân bố 10 2.1.3 Đặc điểm sinh học 11 2.1.4 Nhu cầu dinh dưỡng cá .12 2.2 Giới thiệu thức ăn công nghiệp nuôi trồng thủy sản .13 2.3 Xu hướng làm thức ăn công nghiệp cho động vật thủy sản 14 2.4 Xây dựng công thức thức ăn .15 2.5 Giới thiệu lipid thức ăn thủy sản 16 2.5.1 Acid béo 16 2.5.2 Các tính chất acid béo .16 2.5.3 Sinh tổng hợp acid béo động vật thủy sản 16 2.5.4 Nhu cầu acid béo thiết yếu .18 2.6 Các nghiên cứu nhu cầu lipid avid béo thiết yếu .20 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .23 3.2 Đối tượng nghiên cứu 23 3.3 Vật liệu thí nghiệm .23 3.3.1 Trang thiết bị dùng thí nghiệm 23 3.3.2 Nguyên liệu làm thức ăn 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Chuẩn bị cá giò thịt thí nghiệm 24 3.4.2 Hệ thống thí nghiệm 24 3.4.3 Thiết kế thí nghiệm 24 3.4.4 Chuẩn bị thức ăn cho cá thịt 25 3.4.5 Cho ăn thu thức ăn dư 26 3.4.6 Thu thập số liệu 26 3.4.7 Phân tích thống kê 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .28 І Kết nghiên cứu 28 4.1 Chất lượng nước thí nghiệm 28 4.2 Kết tăng trọng tốc độ tăng trọng 29 4.3 Kết hệ số chuyển hóa thức ăn tỷ lệ sống .31 4.3.1 Hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR) .32 4.3.2 Tỷ lệ sống 32 II Thảo luận 32 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề xuất ý kiến .35 TÀI LIỆU THAM THẢO 36 PHỤ LỤC 39 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tăng trọng trung bình tốc độ tăng trưởng cá Giò thịt mức acid linoleic / acid linolenic (LOA / LNA) khác phần ăn thí nghiệm 29 Bảng 4.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn tỷ lệ sống cá Giò thịt cho ăn thức ăn chứa mức acid linoleic / acid linolenic (LOA / LNA) khác phần ăn thí nghiệm 30 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Biến động nhiệt độ độ mặn đo bể composite 59 ngày tiến hành thí nghiệm 26 Đồ thị 4.2 Biến động DO pH đo bể composite 59 ngày tiến hành thí nghiệm 27 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề Cá Giò (Rachycentron canadum) loài họ Rachycentridae (bộ Perciformes) lồi ăn nổi, có tập tính di cư Sống vùng nước mặn nước lợ ven biển, rạn san hơ vùng biển khơi Cá Giò thuộc loại cá dữ, ăn thịt động vật, thức ăn tự nhiên gồm cua, tôm, ốc loại cá Cá phân bố rộng vùng biển nhiệt đới cận nhiệt đới toàn giới Đối với nghề ni, cá Giò đối tượng tương đối mới, có nhiều ưu điểm để phát triển thành đối tượng ni cơng nghiệp có giá trị cao Cá Giò có sức tăng trưởng nhanh, có khả chống chịu điều kiện sóng gió tốt, đối tượng tiềm cho phát triển nuôi lồng xa bờ vùng biển mở Việt Nam xem nước đứng thứ ba phát triển nuôi sản xuất giống cá Giò Nghề ni cá Giò phát triển tương đối mạnh nhanh khoảng bốn năm trở lại tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh (khu vực phía Bắc); Vũng Tàu, Kiên Giang (khu vực phía nam) Tuy nhiên, việc ni cá Giò gặp phải khó khăn thức ăn dùng để ni cá Giò chủ yếu cá tạp Cá tạp có hạn chế bảo quản khó, giá tăng gây ô nhiễm môi trường nuôi Trong thức ăn công nghiệp ngoại nhập cho kết tốt giá thành ương nuôi cao, việc mua vận chuyển chưa thuận lợi Vì việc nghiên cứu sản xuất thức ăn cơng nghiệp để ni cá Giò thâm canh giải pháp thiết yếu Song song qua đó, phát triển thức ăn mang tính “hiệu - kinh tế” phụ thuộc vào hiểu biết nhu cầu dinh dưỡng loài cá Tầm quan trọng nguồn lipid phần ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển cá Giò nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu (Chou ctv, 2001; Faulk ctv, 2003; Turner ctv, 2005; Wang ctv, 2005) Cũng nhiều loài cá biển khác, cá Giò có khả giới hạn để tổng hợp acid béo chưa bão hòa cao phân tử (PUFA – Polyunsaturated fatty acid) - 18:4n-3, 20:4n-6, 20:5n-3, 22:4n-6, 22:5n-3, 22:6n-3 ) cần cung cấp acid béo phần (Owen ctv, 1975) Nhu cầu acid béo thiết yếu PUFA (Polyunsaturated fatty acid) cá Giò thí nghiệm Turner Rooker (2005) cho thấy cần thiết sử dụng hàm lượng PUFA thích hợp cho lồi cá Một số tác giả khác báo cáo với acid linoleic (LOA, 18:2n-6), acid linolenic (LNA, 18:3n-3), vài HUFA điển acid eicosapentaenoic (EPA, 20:5n-3) acid docosahexaenoic (DHA, 22:6n-3) có tính chất thúc đẩy tăng trưởng đặc biệt cá (Chou ctv, 2001; Sargent ctv, 1989) Một bước quan trọng cần tối ưu hóa nhu cầu acid béo thiết yếu xác định nhu cầu phần LOA LNA Cá có khả kéo dài chuỗi acid béo chưa bão hoà 18 carbon, acid linoleic linolenic tiền chất acid béo chưa bão hoà cao phân tử (HUFA), HUFA acid béo thiếu đặc biệt cá biển (Owen ctv, 1975) Ngược lại, HUFA bão hòa bẻ nhánh tiến trình β oxy hóa để tạo LOA LNA, chuyển đổi xảy (Sargent ctv, 1993; Smith ctv, 1983) Vì thế, việc nghiên cứu nhu cầu loại acid béo LOA LNA khơng hữu ích việc xác định đầy đủ nhu cầu acid béo thiết yếu, mà có lẽ giúp giảm thiểu nhu cầu HUFA Mặc dù có vài nghiên cứu nhận thấy tầm quan trọng acid béo nói chung , n6/n3 PUFA nói riêng tăng trưởng chất lượng thịt cá Giò, nghiên cứu giới hạn việc nhận thấy nhu cầu cần phải bổ sung acid béo phần không xác định tỷ lệ Trong nghiên cứu này, báo cáo nhu cầu số lượng acid béo LOA LNA phần cho cá Giò giai đoạn thương phẩm, nghiên cứu phần đề tài cấp nhà nước KC06.15/06-10, Viện Nghiên Cứu Ni Trồng Thủy Sản chủ trì thực : “Nghiên cứu sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer), cá giò (Rachycentron canadum) phục vụ xuất khẩu” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định tỷ lệ kết hợp tối ưu LOA LNA thức ăn để cá Giò thịt đạt tăng trọng, tốc độ lớn, tỷ lệ sống cao nhất, đồng thời có hệ số chuyển hóa thức ăn thấp 1.3 Nội dung nghiên cứu Bố trí thí nghiệm với tỷ lệ khác acid linoleic acid linolenic thức ăn cá giò thương phẩm nhằm tìm tỷ lệ kết hợp tối ưu để giúp cá đạt tăng trọng tỷ lệ sống cao nhất, đồng thời có hệ số chuyển hóa thức ăn thấp CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lựợc cá Giò 2.1.1 Vị trí phân loại Ngành: Vertebrata Lớp: Osteichtytes Bộ: Perciformes Họ: Rachycentridae Giống: Rachycentron Hình 2.1 Cá Giò (Rachycentron  canadum) Loài:Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) Đây loài cá họ Rachycentridae (Shaffer ctv, 1989) Cá Giò có nhiều tên Tên tiếng Việt cá Giò, cá bớp biển Tên tiếng Anh phổ biến cá Giò Cobia, Ling, Lemonfish, Crab-eater (U.S.A), Black kingfish (Australia, India, Pakistan), Runner (East-Africa), Sugi (Japan) (Shaffer ctv, 1989) Ngồi có tên khác Jaman (Malaysia), Cobie (Tây Ban Nha), Peixe-sargento (Bồ Đào Nha), Mafou (Pháp), Okakala (Phần Lan), Rachika (Ba Lan) 2.1.2 Phân bố Cá Giò lồi di cư, phân bố vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới vùng nước ấm biển ơn đới Trong tự nhiên, cá Giò sống vùng nước mặn nước lợ ven biển, rạn san hô vùng biển khơi, phân bố rộng rãi toàn giới Chúng sống chủ yếu vùng nước ấm nhiệt đới, cận nhiệt đới vùng biển có nhiệt độ ấm như: Novascotia (Canada), biển Caribe, Nam Argentina, Nam vịnh Chesapeake (Mỹ), vịnh Mexico, phía Nam Florida, phía đơng Ấn Độ Dương Cá Giò phân bố từ Maroc đến Nam Phi Ấn Độ Ở phía tây Thái Bình Dương, cá Giò phân bố từ Đông Phi Nhật Bản đến Australia Không thấy cá Giò xuất đơng Thái Bình Dương Địa Trung Hải (Shaffer ctv, 1989) biển Đỏ kênh đào Suez có phân bố tự nhiên (Goloni Ben-Tuvina, 1986) Tây Bắc Đại Tây Dương thấy xuất thềm lục địa Scottian- Canada (trích Shaffer ctv, 1989) Hầu hết trứng ấu trùng cá Giò tìm thấy vùng nước xa bờ Đến giai đoạn trưởng thành chúng chuyển vào vùng biển gần bờ, vùng cửa sông, vịnh…Ở giai đoạn trưởng thành, chúng sống ven bờ thềm lục địa Là loài cá chúng xuất vùng nước có độ sâu 50 m, chí tìm thấy nơi có độ sâu 1.200 m, chúng sống vùng có đáy bùn, đá cát vùng có rạn đá san hơ 2.1.3 Đặc điểm sinh học  Nhiệt độ: Là yếu tố ảnh hưởng đến phân bố cá Giò Nhiệt độ thích hợp cho cá Giò từ 24.3 tới 31.8 °C (Daniel ctv, 2008)  Hàm lượng oxy hòa tan (DO): DO có vai trò quan trọng sinh trưởng phát triển cá Giò, hàm lượng oxy hòa tan thích hợp cho cá Giò>4mg/L, hàm lượng oxy hòa tan thấp hay nhỏ 2,5mg/L kéo dài làm cho cá chết (theo số liệu theo dõi Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Bạc Liêu)  Độ mặn (‰): Độ mặn thích hợp cho cá Giò phát triển tốt từ 15-30 (‰) cá sống độ mặn thấp (‰) (Matthew ctv, 2006)  pH: pH tốt cho sinh truởng phát triển tốt cá Giò dao động từ (7,57±0,19) (Angela ctv, 2006)  Tập tính ăn Cá Giò lồi cá ăn thịt, phàm ăn, chúng bắt mồi chủ động ăn nhiều lần ngày, tốc độ tiêu hóa sử dụng thức ăn tương đối nhanh Trong tự nhiên, cá Giò có phổ thức ăn rộng bao gồm loài cá nhỏ, giáp xác, động vật đáy Mồi ưa thích cá cua tơm Shaffer cộng (1989) cho phần cá Giò nhỏ gồm có 80 % cua, giáp xác khác, chân đầu 20 % cá Đối với cá lớn m, cá lại chiếm 80 % phần Khi bắt mồi cá thường rình mồi phía sau Chúng thường bơi theo đàn từ 3-100 con, săn mồi di cư vùng nước nông dọc theo bờ  Đặc điểm sinh trưởng phát triển cá Cá Giò lồi cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt đến chiều dài m, trọng lượng 68 kg (Shaffer ctv, 1989) Kích cỡ trung bình cá 23 kg, chiều dài đạt đến 90-120 cm Trong điều kiện ni cá tăng từ 4-6 kg/năm, năm đạt 8-10 kg Một nghiên cứu Mexico cá Giò tăng trưởng nhanh đến tuổi thứ sau giảm dần (Franks ctv, 1999) Tuổi thọ lớn cá khoảng 15 năm cá sống khu vực ôn đới khoảng 10 năm cá sống vùng ấm 10 PHỤ LỤC Bảng Nhiệt độ nước Ngày tháng Công thức LGT1 LGT2 LGT3 LGT4 LGT5 LGT6 LGT7 LGT8 LGT9 LGT10 LGT11 LGT12 26/10/2009 27.6 27.5 27.6 27.5 27.5 27.4 27.4 27.4 27.5 27.4 27.4 27.5 27/10/2009 27.7 27.7 27.8 27.8 27.7 27.7 27.7 27.7 27.6 27.6 27.6 27.7 28/10/2009 27.5 27.4 27.5 27.5 27.5 27.6 27.5 27.6 27.6 27.6 27.6 27.7 29/10/2009 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.5 27.6 27.5 27.6 27.6 27.5 27.6 30/10/2009 27.8 27.7 27.3 27.6 27.5 27.6 27.6 27.5 27.6 27.5 27.5 27.6 31/10/2009 27.5 27.4 27.4 27.4 27.4 27.5 27.4 27.4 27.5 27.4 27.5 27.4 1/11/2009 27.4 27.3 27.4 27.4 27.3 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.3 2/11/2009 29 28.9 28.9 28.5 28 28.9 29.6 28.5 29 28 29 29 3/11/2009 27.6 27.6 27.6 27.5 27.6 27.6 27.6 27.6 27.5 27.5 27.5 27.6 4/11/2009 27.3 27.4 27.3 27.3 27.4 27.3 27.4 27.3 27.3 27.3 27.3 27.4 5/11/2009 27.5 27.4 27.4 27.5 28 27.4 27.4 27.4 27.3 27.3 27.4 27.4 6/11/2009 28 28.1 28 28 28 28.1 28 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 7/11/2009 26.1 26.1 26.1 26.1 26 26.1 26 26.1 26 26.8 28.4 26.1 8/11/2009 26.5 26.4 26.4 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.4 9/11/2009 27.2 27.1 27.2 27.1 27.2 27.1 27.2 27.1 27.1 27.1 27.1 27 10/11/2009 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.7 26.6 26.6 26 26.1 26.1 11/11/2009 26.6 26.5 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.4 12/11/2009 27.7 27.7 27.6 27.6 27.5 27.6 27.6 27.6 27.5 27.5 27.5 27.5 13/11/2009 26.5 26.5 26.5 26.5 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.5 26.5 26.4 14/11/2009 27.7 27.7 28.6 27.6 27.6 27.7 27.7 27.7 27.7 27.8 27.7 27.6 15/11/2009 27.9 27.9 25.8 27.9 27.9 27.8 27.8 27.7 27.8 27.8 27.8 27.6 16/11/2009 27.2 27.3 27.2 27.2 27.3 27.5 27.3 27.3 27.4 27.6 27.4 27.3 17/11/2009 27.3 27.3 27.2 27.2 27.3 27.3 27.3 27.4 27.3 27.6 27.4 27.4 18/11/2009 26 26 26.1 26.1 26.1 26 26 26.1 26.1 26.1 26.1 26 19/11/2009 25.3 25.3 25.3 25.3 25.4 25.3 25.4 25.4 25.3 25.3 25.1 28.4 20/11/2009 26.1 26.1 26.2 26.1 26.1 26.2 26.1 26.2 26.1 26.1 26.1 26.7 21/11/2009 25.6 25.6 25.7 25.7 25.6 25.7 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8 22/11/2009 25.2 27.1 25.2 25.2 25.1 25.2 25.2 25.1 27.2 25.2 25.3 25.2 23/11/2009 24.3 24.5 24.6 24.6 24.7 24.6 26.7 24.6 24.7 24.7 24.7 24.6 24/11/2009 26.1 26.1 26 26 26.1 26 26 26 26 26 26.1 26.1 38 25/11/2009 24.4 24.5 24.6 24 24.6 27.8 24.7 24.5 24.6 24.6 24.6 24.7 26/11/2009 26 26 26.1 26.1 26 26.2 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 27/11/2009 26.2 26.1 26.2 26.2 26.1 26.1 26 26.1 26.1 26.1 26 26.1 28/11/2009 26.1 26.1 26 26.1 26 26.2 26.2 26.7 26.1 26.1 26 26.1 29/11/2009 26.6 26.8 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.8 26.7 26.7 26.7 26.7 30/11/2009 26.5 26.4 26.4 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.4 1/12/2009 27.2 27.1 27.2 27.1 27.2 27.1 27.2 27.1 27.1 27.1 27.1 27 2/12/2009 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.7 26.6 26.6 26 26.1 26.1 3/12/2009 26.6 26.5 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.4 4/12/2009 27.7 27.7 27.6 27.6 27.5 27.6 27.6 27.6 27.5 27.5 27.5 27.5 5/12/2009 26.5 26.5 26.5 26.5 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.5 26.5 26.4 6/12/2009 27.5 27.4 27.5 27.5 27.5 27.6 27.5 27.6 27.6 27.6 27.6 27.7 7/12/2009 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.5 27.6 27.5 27.6 27.6 27.5 27.6 8/12/2009 27.8 27.7 27.3 27.6 27.5 27.6 27.6 27.5 27.6 27.5 27.5 27.6 9/12/2009 27.5 27.4 27.4 27.4 27.4 27.5 27.4 27.4 27.5 27.4 27.5 27.4 10/12/2009 27.4 27.3 27.4 27.4 27.3 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.3 11/12/2009 27.5 27.4 27.4 27.5 28 27.4 27.4 27.4 27.3 27.3 27.4 27.4 12/12/2009 28 28.1 28 28 28 28.1 28 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 13/12/2010 26.1 26.1 26.1 26.1 26 26.1 26 26.1 26 26.8 28.4 26.1 14/12/2010 26.5 26.4 26.4 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.4 26.4 26.5 26.4 15/12/2010 27.2 27.1 27.2 27.1 27.2 27.1 27.2 27.1 27.1 27.1 27.1 27 16/12/2010 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.7 26.6 26.6 26 26.1 26.1 17/12/2010 26.6 26.5 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.4 Bảng Oxy hòa tan Ngày tháng Cơng thức LGT1 26/10/2009 5.9 LGT2 5.8 LGT3 LGT4 LGT5 LGT6 LGT7 LGT8 LGT9 LGT10 LGT11 LGT12 5.8 5.4 5.3 5.2 5.6 5.5 5.7 5.3 5.7 5.4 39 27/10/2009 6.1 6.1 5.3 5.7 5.2 5.4 5.4 5.4 5.6 5.2 5.4 5.3 28/10/2009 5.3 5.2 5.6 5.3 5.6 5.4 5.3 5.4 5.3 5.6 5.4 29/10/2009 5.4 5.3 5.4 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.4 5.4 5.7 5.1 30/10/2009 5.6 5.6 5.4 5.5 5.4 5.4 5.7 5.3 5.1 5.3 5.3 5.7 31/10/2009 5.8 5.3 5.2 5.4 5.7 5.9 5.1 5.4 5.3 5.6 5.7 5.2 1/11/2009 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.6 5.1 5.3 5.4 5.2 5.6 5.3 2/11/2009 5.3 5.6 5.4 5.3 5.6 5.4 5.4 5.7 5.6 5.3 5.2 3/11/2009 5.5 5.5 5.8 5.3 5.7 5.6 5.8 5.7 5.3 5.3 5.6 4/11/2009 5.4 5.4 5.2 5.4 5.3 5.6 5.7 5.9 5.2 5.2 5.1 5.6 5/11/2009 5.3 5.4 5.3 5.1 6.1 5.4 5.3 5.2 5.4 5.2 5.1 5.4 6/11/2009 5.6 5.3 5.2 5.1 5.8 5.3 5.2 5.1 5.2 5.1 5.3 7/11/2009 5.4 6.4 5.3 5.2 5.6 5.3 5.4 5.3 5.2 6.3 5.4 5.3 8/11/2009 5.6 5.4 5.7 5.6 5.7 5.5 5.3 5.5 5.7 6.6 5.7 5.4 9/11/2009 6 5.9 5.3 5.4 5.6 5.6 5.4 5.7 6.3 5.4 5.1 10/11/2009 5.7 5.4 5.5 5.3 5.6 5.4 5.4 5.2 5.4 5.2 5.3 5.6 11/11/2009 5.8 5.7 5.4 5.8 5.6 5.2 5.3 5.3 5.7 5.7 5.6 5.3 12/11/2009 5.6 5.3 5.6 5.7 5.2 5.4 5.3 5.1 5.1 5.1 13/11/2009 5.6 5.4 5.3 5.7 5.4 5.6 5.3 5.2 5.4 6.2 5.3 5.4 14/11/2009 5.7 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.2 5.6 5.7 5.2 5.6 15/11/2009 5.4 5.3 5.2 5.6 5.6 5.7 5.3 5.7 5.4 6.2 5.7 5.3 16/11/2009 5.3 5.4 5.3 5.5 5.6 5.7 5.7 5.4 5.6 5.2 5.6 5.1 17/11/2009 5.3 6.2 5.4 5.3 5.4 5.6 5.4 5.3 5.4 6.3 5.2 18/11/2009 5.4 5.2 5.3 5.6 5.6 5.2 5.6 5.3 5.6 5.6 5.7 5.1 19/11/2009 5.3 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6 5.3 5.3 5.4 5.1 20/11/2009 5.6 5.4 5.6 5.7 5.5 5.6 5.3 5.6 5.5 6.2 5.7 5.3 21/11/2009 5.7 5.6 5.4 5.3 5.4 5.7 5.3 5.6 5.5 5.4 5.8 5.6 22/11/2009 5.3 5.2 5.4 6.3 5.5 5.4 5.3 5.6 5.7 5.4 5.2 5.6 23/11/2009 5.4 5.4 5.6 5.3 5.4 5.2 5.3 5.7 5.3 5.2 5.4 5.3 24/11/2009 5.6 5.1 5.2 5.4 5.6 5.8 5.1 5.2 5.1 5.3 5.2 5.1 25/11/2009 5.6 5.3 5.5 5.4 5.6 5.5 5.6 5.2 5.8 6.2 5.1 26/11/2009 5.4 5.3 5.7 5.4 5.5 5.3 5.4 5.2 5.3 5.2 27/11/2009 5.6 5.6 5.7 6.3 5.4 5.2 5.6 5.9 5.3 5.2 5.4 5.2 28/11/2009 5.7 5.8 5.4 5.3 5.4 5.6 5.7 5.6 5.4 5.3 5.4 5.6 29/11/2009 5.6 5.6 5.4 5.3 5.7 5.4 5.5 5.2 5.4 5.6 5.5 5.4 30/11/2009 5.3 5.4 5.3 5.1 6.1 5.4 5.3 5.2 5.4 5.2 5.1 5.4 1/12/2009 5.6 5.3 5.2 5.1 5.8 5.3 5.2 5.1 5.2 5.1 5.3 40 2/12/2009 5.4 6.4 5.3 5.2 5.6 5.3 5.4 5.3 5.2 6.3 5.4 5.3 3/12/2009 5.6 5.4 5.7 5.6 5.7 5.5 5.3 5.5 5.7 6.6 5.7 5.4 4/12/2009 6 5.9 5.3 5.4 5.6 5.6 5.4 5.7 6.3 5.4 5.1 5/12/2009 5.7 5.4 5.5 5.3 5.6 5.4 5.4 5.2 5.4 5.2 5.3 5.6 6/12/2009 5.4 5.3 5.7 5.4 5.5 5.3 5.4 5.2 5.3 5.2 7/12/2009 5.6 5.6 5.7 6.3 5.4 5.2 5.6 5.9 5.3 5.2 5.4 5.2 8/12/2009 5.7 5.8 5.4 5.3 5.4 5.6 5.7 5.6 5.4 5.3 5.4 5.6 9/12/2009 5.6 5.6 5.4 5.3 5.7 5.4 5.5 5.2 5.4 5.6 5.5 5.4 10/12/2009 5.3 5.4 5.3 5.1 6.1 5.4 5.3 5.2 5.4 5.2 5.1 5.4 11/12/2009 5.6 5.3 5.2 5.1 5.8 5.3 5.2 5.1 5.2 5.1 5.3 12/12/2009 5.3 5.4 5.3 5.1 6.1 5.4 5.3 5.2 5.4 5.2 5.1 5.4 13/12/2010 5.6 5.3 5.2 5.1 5.8 5.3 5.2 5.1 5.2 5.1 5.3 14/12/2010 5.4 6.4 5.3 5.2 5.6 5.3 5.4 5.3 5.2 6.3 5.4 5.3 15/12/2010 5.6 5.4 5.7 5.6 5.7 5.5 5.3 5.5 5.7 6.6 5.7 5.4 16/12/2010 5.6 5.6 5.4 5.3 5.7 5.4 5.5 5.2 5.4 5.6 5.5 5.4 17/12/2010 26.6 26.5 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.4 Bảng pH Ngày tháng Công thức LGT1 LGT2 LGT3 LGT4 LGT5 LGT6 LGT7 LGT8 LGT9 LGT10 LGT11 LGT12 26/10/2009 7.24 7.24 7.25 7.13 7.26 7.25 7.29 7.26 7.21 7.27 7.26 7.26 27/10/2009 7.51 7.51 7.5 7.5 7.48 7.5 7.52 7.5 7.5 7.48 7.45 7.49 28/10/2009 7.35 7.35 7.37 7.36 7.26 7.35 7.37 7.37 7.38 7.39 7.34 7.35 41 29/10/2009 7.34 7.34 7.32 7.32 7.32 7.35 7.37 7.37 7.3 7.3 7.22 7.32 30/10/2009 7.32 7.32 7.3 7.39 7.3 7.3 7.28 7.28 7.25 7.2 7.25 7.28 31/10/2009 7.41 7.4 7.43 7.34 7.4 7.41 7.42 7.42 7.45 7.4 7.45 7.45 1/11/2009 7.35 7.35 7.37 7.37 7.36 7.37 7.27 7.36 7.36 7.37 7.35 7.34 2/11/2009 7.32 7.32 7.33 7.31 7.31 7.3 7.31 7.32 7.31 7.31 7.32 7.32 3/11/2009 7.35 7.32 7.35 7.34 7.32 7.24 7.32 7.34 7.37 7.34 7.36 7.35 4/11/2009 7.16 7.18 7.17 7.16 7.18 7.13 7.2 7.21 7.21 7.18 7.21 7.22 5/11/2009 7.18 7.2 7.2 7.13 7.2 7.21 7.2 7.21 7.2 7.18 7.2 7.2 6/11/2009 7.1 7.12 7.12 7.12 7.11 7.13 7.15 7.22 7.15 7.13 7.13 7.14 7/11/2009 7.67 7.69 7.65 7.65 7.56 7.62 7.63 7.61 7.2 7.63 7.62 7.91 8/11/2009 7.65 7.65 7.63 7.61 7.62 7.61 7.6 7.61 7.6 7.62 7.61 7.63 9/11/2009 7.5 7.52 7.51 7.53 7.52 7.61 7.63 7.61 7.2 7.61 7.6 7.66 10/11/2009 7.32 7.41 7.7 7.39 7.37 7.37 7.37 7.37 7.36 7.35 7.37 7.36 11/11/2009 7.24 7.23 7.26 7.26 7.29 7.28 7.29 7.28 7.3 7.5 7.32 7.29 12/11/2009 7.3 7.3 7.32 7.32 7.31 7.32 7.35 7.31 7.31 7.5 7.32 7.35 13/11/2009 7.7 7.72 7.71 7.75 7.65 7.67 7.56 7.65 7.67 7.69 7.56 7.64 14/11/2009 7.52 7.54 7.55 7.53 7.57 7.66 7.53 7.61 7.61 7.62 7.58 7.52 15/11/2009 7.56 7.56 7.54 7.52 7.53 7.54 7.56 7.59 7.54 7.53 7.52 7.57 16/11/2009 7.61 7.61 7.6 7.61 7.61 7.67 7.65 7.69 7.65 7.67 7.65 7.67 17/11/2009 7.34 7.28 7.37 7.35 7.38 7.32 7.35 7.34 7.38 7.32 7.38 7.37 18/11/2009 7.52 7.54 7.53 7.54 7.48 7.54 7.53 7.49 7.45 7.5 7.45 7.51 19/11/2009 7.72 7.71 7.7 7.73 7.71 7.7 7.75 7.73 7.3 7.78 7.73 7.72 20/11/2009 8.1 8.1 8 8.1 8.6 8.1 8.15 8.12 8.15 21/11/2009 8.1 8.1 8.4 7.55 7.94 7.94 7.34 7.81 7.82 22/11/2009 7.78 7.78 7.75 7.76 7.73 7.73 7.64 7.63 7.65 7.67 7.67 7.67 23/11/2009 7.51 7.51 7.54 7.57 7.52 7.54 7.61 7.61 7.65 7.59 7.58 7.59 24/11/2009 7.4 7.51 7.48 7.49 7.48 7.59 7.48 7.48 7.51 7.51 7.53 7.5 25/11/2009 7.73 7.7 7.71 7.74 7.73 7.74 7.75 7.7 7.71 7.71 7.54 7.65 26/11/2009 7.78 7.74 7.76 7.56 7.7 7.76 7.64 7.63 7.61 7.6 7.63 7.62 27/11/2009 7.82 7.54 7.51 7.99 7.83 7.91 7.81 7.74 7.81 7.3 7.75 7.77 28/11/2009 7.8 7.8 7.74 7.73 7.77 7.74 7.74 7.65 7.65 7.67 7.58 7.71 29/11/2009 7.7 7.71 7.73 7.74 7.4 7.63 7.68 7.69 7.71 7.71 7.73 7.72 30/11/2009 7.6 7.54 7.57 7.58 7.56 7.43 7.64 7.45 7.63 7.56 7.65 7.81 1/12/2009 7.54 7.56 7.48 7.58 7.62 7.53 7.56 7.52 7.58 7.75 7.63 7.74 2/12/2009 7.53 7.47 7.52 7.49 7.65 7.54 7.73 7.65 7.54 7.63 7.45 7.65 3/12/2009 7.45 7.63 7.45 7.52 7.63 7.55 7.63 7.55 7.65 7.56 7.82 7.56 4/12/2009 7.52 7.54 7.63 7.62 7.65 7.53 7.64 7.54 7.63 7.45 7.54 7.49 42 5/12/2009 7.78 7.85 7.65 7.63 7.64 7.52 7.63 7.63 7.67 7.65 7.63 7.64 6/12/2009 7.75 7.72 7.68 7.65 7.75 7.54 7.62 7.65 7.65 7.63 7.54 7.56 7/12/2009 7.63 7.58 7.64 7.58 7.57 7.72 7.63 7.53 7.54 7.63 7.57 8/12/2009 7.52 7.65 7.55 7.43 7.57 7.52 7.54 7.61 7.61 7.65 7.59 7.58 9/12/2009 7.74 7.73 7.45 7.43 7.49 7.48 7.59 7.48 7.48 7.51 7.51 7.53 10/12/2009 7.15 7.6 7.64 7.58 7.74 7.73 7.74 7.75 7.7 7.71 7.71 7.54 11/12/2009 7.7 7.43 7.62 7.5 7.56 7.7 7.76 7.64 7.63 7.61 7.6 7.63 12/12/2009 7.54 7.6 7.19 7.62 7.99 7.83 7.91 7.81 7.74 7.81 7.3 7.75 13/12/2010 7.61 7.62 7.54 7.62 7.73 7.77 7.74 7.74 7.65 7.65 7.67 7.58 14/12/2010 7.75 7.63 7.51 7.65 7.74 7.4 7.63 7.68 7.69 7.71 7.71 7.73 15/12/2010 7.62 7.52 7.62 7.49 7.58 7.56 7.43 7.64 7.45 7.63 7.56 7.65 16/12/2010 7.48 7.45 7.64 7.54 7.58 7.62 7.53 7.56 7.52 7.58 7.75 7.63 17/12/2010 7.54 7.63 7.57 7.64 7.53 7.47 7.52 7.49 7.65 7.54 7.73 7.65 43 Bảng Số liệu trọng lượng ban đầu (IW), trọng lượng cuối (FW), tăng trọng (WG %), tốc độ lớn (SGR), tỷ lệ sống (SUR), hệ số thức ăn (FCR) mức acid linoleic (LOA) acid linolenic (LNA) khác thí nghiệm cá Giò thịt TT NT LOA % LNA % SUR SGR FW FCR 0,8 0,6 100,00 2,5 166,7 225,00 600,00 1,28 0,8 0,6 100,00 2,1 129,6 225,00 516,67 1,44 0,8 0,6 100,00 1,9 117,2 241,67 525,00 1,67 0,8 1,1 100,00 2,2 137,9 241,67 575,00 1,61 0,8 1,1 100,00 2,6 177,8 225,00 625,00 1,31 0,8 1,1 100,00 1,5 83,6 233,33 428,33 1,71 0,8 1,6 100,00 2,5 167,9 233,33 625,00 1,38 0,8 1,6 83,33 1,9 110,0 233,33 490,00 2,13 0,8 1,6 100,00 2,1 135,7 233,33 550,00 1,77 10 0,8 2,1 100,00 1,5 81,9 233,33 424,50 1,81 0,8 2,1 100,00 2,3 148,3 241,67 600,00 1,40 12 0,8 2,1 83,33 2,2 140,0 225,00 540,00 1,83 13 1,5 0,6 83,33 2,2 144,3 233,33 570,00 1,06 1,5 0,6 100,00 2,3 155,6 225,00 575,00 1,50 15 1,5 0,6 100,00 2,2 144,4 225,00 550,00 1,43 16 1,5 1,1 100,00 1,5 84,2 233,33 429,83 1,56 1,5 1,1 100,00 2,4 163,0 225,00 591,67 1,42 18 1,5 1,1 100,00 2,2 137,0 225,00 533,33 1,62 19 1,5 1,6 100,00 1,4 166,7 166,7 516,67 1,49 1,5 1,6 100,00 2,2 129,6 129,6 533,33 1,61 1,5 1,6 100,00 2,0 117,2 516,67 1,61 11 14 17 20 21 LGT LGT LGT LGT LGT LGT LGT WG % IW 117,2 44 1,5 2,1 85,71 1,5 137,9 137,9 408,33 1,71 1,5 2,1 100,00 1,7 177,8 177,8 441,67 1,99 24 1,5 2,1 83,33 2,2 83,6 83,6 560,00 1,93 25 2,2 0,6 100,00 1,8 167,9 167,9 500,00 1,71 2,2 0,6 100,00 2,3 110,0 110,0 566,67 1,48 27 2,2 0,6 83,33 2,4 135,7 135,7 600,00 2,02 28 2,2 1,1 100,00 1,6 81,9 81,9 450,00 1,59 29 LGT 10 2,2 1,1 100,00 2,2 148,3 148,3 541,67 1,63 30 2,2 1,1 83,33 2,1 140,0 140,0 530,00 1,78 31 2,2 1,6 85,71 1,2 144,3 144,3 358,33 2,15 32 LGT 11 2,2 1,6 100,00 1,3 155,6 155,6 384,17 1,58 33 2,2 1,6 100,00 1,8 144,4 144,4 466,67 1,76 34 2,2 2,1 83,33 2,4 84,2 84,2 580,00 1,78 35 LGT 12 2,2 2,1 83,33 2,3 163,0 163,0 560,00 1,81 36 2,2 2,1 100,00 2,0 137,0 137,0 516,67 1,49 22 23 26 LGT LGT Bảng ANOVA cho tỷ lệ sống Univariate Tests of Significance for SUR (Spreadsheet1_(Recovered)) Sigmarestricted parameterization Effective hypothesis decomposition SS Intercept Degr of - Freedom MS F p 325624,2 325624,2 5055,853 0,000000 LOA 95,7 47,9 0,743 0,486185 LNA 247,5 82,5 1,281 0,303398 LOA*LNA 83,1 13,9 0,215 0,968301 45 Error 1545,7 24 64,4 Bảng ANOVA cho tăng trọng Univariate Tests of Significance for WG % (Spreadsheet1_(Recovered)) Sigmarestricted parameterization Effective hypothesis decomposition SS Intercept Degr of - Freedom MS F p 551376,8 551376,8 1075,134 0,000000 LOA 3083,8 1541,9 3,007 0,072171 LNA 4510,2 1503,4 2,931 0,058544 LOA*LNA 5426,9 904,5 1,764 0,158058 Error 10256,9 20 512,8 Bảng ANOVA cho tốc độ tăng trưởng Univariate Tests of Significance for SGR (Spreadsheet1_(Recovered)) Sigmarestricted parameterization Effective hypothesis decomposition SS Intercept Degr of - Freedom MS F p 136,6323 136,6323 2148,195 0,000000 LOA 0,4232 0,2116 3,327 0,056571 LNA 0,6119 0,2040 3,207 0,045187 LOA*LNA 0,7684 0,1281 2,013 Error 1,2721 20 0,0636 0,111443 46 Bảng ANOVA cho FCR Univariate Tests of Significance for FCR (Spreadsheet1_(Recovered)) Sigmarestricted parameterization Effective hypothesis decomposition SS Degr of - Freedom MS F p Intercept 82,27585 82,27585 1581,381 0,000000 LOA 0,16798 0,08399 1,614 0,223901 LNA 0,35538 0,11846 2,277 0,110809 LOA*LNA 0,37613 0,06269 1,205 0,344215 Error 1,04056 20 0,05203 47 Bảng 10 LSD test tỷ lệ sống LSD test; variable SUR (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = 58,736, df = 24,000 STT LOA LNA {1} {2} {3} 100,00 100,00 94,444 1.000 {4} 94,444 {5} 94,444 {6} 100,00 {7} 100,00 {8} 89,683 {9} 94,444 {10} 94,444 0,8 0,6 0,8 1,1 1.000 0,8 1,6 0.383 0.383 0,8 2,1 0.383 0.383 1.000 1,5 0,6 0.383 0.383 1.000 1.000 1,5 1,1 1.000 1.000 0.383 0.383 0.383 1,5 1,6 1.000 1.000 0.383 0.383 0.383 1.000 1,5 2,1 0.112 0.112 0.454 0.454 0.454 0.112 0.112 2,2 0,6 0.383 0.383 1.000 1.000 1.000 0.383 0.383 0.454 10 2,2 1,1 0.383 0.383 1.000 1.000 1.000 0.383 0.383 0.454 1.000 11 2,2 1,6 0.454 0.454 0.900 0.900 0.900 0.454 0.454 0.383 0.900 0.900 12 2,2 2,1 0.088 0.088 0.383 0.383 0.383 0.088 0.088 0.900 0.383 0.383 {11} 95,238 {12} 88,889 0.383 0.383 0.383 1.000 1.000 0.112 0.383 0.383 0.454 0.088 0.383 0.383 0.383 1.000 1.000 0.112 0.383 0.383 0.454 0.088 1.000 1.000 0.383 0.383 0.454 1.000 1.000 0.900 0.383 1.000 0.383 0.383 0.454 1.000 1.000 0.900 0.383 0.383 0.383 0.454 1.000 1.000 0.900 0.383 1.000 0.112 0.383 0.383 0.454 0.088 0.112 0.383 0.383 0.454 0.088 0.454 0.454 0.383 0.900 1.000 0.900 0.383 0.900 0.383 0.320 0.320 48 Bảng 11 LSD test tăng trọng LSD test; variable WG % (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = 845,29, df = 24,000 STT LOA LNA {1} 137,85 {2} 133,13 {3} 137,86 0.844 {4} 123,40 {5} 148,10 {6} 128,07 {7} 126,63 {8} 105,93 {9} 138,63 {10} 123,05 0,8 0,6 0,8 1,1 0.844 0,8 1,6 1.000 0.844 0,8 2,1 0.549 0.686 0.548 1,5 0,6 0.670 0.534 0.670 0.309 1,5 1,1 0.684 0.833 0.684 0.846 0.407 1,5 1,6 0.641 0.787 0.641 0.893 0.375 0.952 1,5 2,1 0.191 0.263 0.191 0.469 0.088 0.360 0.392 2,2 0,6 0.974 0.819 0.974 0.527 0.694 0.660 0.618 0.181 10 2,2 1,1 0.539 0.675 0.539 0.988 0.302 0.834 0.881 0.478 0.518 11 2,2 1,6 0.021 0.032 0.021 0.074 0.008 0.050 0.057 0.270 0.019 0.077 12 2,2 2,1 0.840 0.690 0.840 0.424 0.822 0.544 0.505 0.134 0.865 0.416 {11} 79,136 {12} 142,70 1.000 0.549 0.670 0.684 0.641 0.191 0.974 0.539 0.021 0.840 0.844 0.686 0.534 0.833 0.787 0.263 0.819 0.675 0.032 0.690 0.548 0.670 0.684 0.641 0.191 0.974 0.539 0.021 0.840 0.309 0.846 0.893 0.469 0.527 0.988 0.074 0.424 0.407 0.375 0.088 0.694 0.302 0.008 0.822 0.952 0.360 0.660 0.834 0.050 0.544 0.392 0.618 0.881 0.057 0.505 0.181 0.478 0.270 0.134 0.518 0.019 0.865 0.077 0.416 0.013 0.013 Bảng 12 LSD test tốc độ tăng trưởng LSD test; variable SGR (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,10924, df = 24,000 STT LOA LNA {1} - {2} - {3} - {4} - {5} - {6} - {7} - {8} - {9} - {10} - {11} - {12} 49 2,157 2,080 2,154 1,986 0.788 2,271 2,034 2,044 1,788 2,1627 1,993 1,442 0,8 1,1 0.780 0,8 1,6 0.992 0.788 0,8 2,1 0.533 0.730 0.540 1,5 0,6 0.675 0.487 0.668 0.301 1,5 1,1 0.654 0.865 0.661 0.860 0.388 1,5 1,6 0.692 0.906 0.699 0.819 0.417 0.958 1,5 2,1 0.185 0.290 0.188 0.471 0.086 0.371 0.345 2,2 0,6 0.982 0.763 0.974 0.519 0.691 0.638 0.675 0.178 2,2 1,1 0.551 0.750 0.558 0.978 0.314 0.882 0.840 0.454 0.536 10 2,2 1,6 0.014 0.026 0.014 0.055 0.005 0.038 0.034 0.211 0.013 0.052 11 2,2 2,1 0.841 0.632 0.833 0.412 0.827 0.517 0.551 0.130 0.858 0.427 0.009 12 0,8 1,1 0.780 0.788 0.730 0.487 0.865 0.906 0.290 0.763 0.750 0.026 2,211 0.730 0.487 0.865 0.906 0.290 0.763 0.750 0.026 0.632 0.540 0.668 0.661 0.699 0.188 0.974 0.558 0.014 0.833 0.301 0.860 0.819 0.471 0.519 0.978 0.055 0.412 0.388 0.417 0.086 0.691 0.314 0.005 0.827 0.958 0.371 0.638 0.882 0.038 0.517 0.345 0.675 0.840 0.034 0.551 0.178 0.454 0.211 0.130 0.536 0.013 0.858 0.052 0.427 0.009 0.632 Bảng 13 LSD test FCR LSD test; variable FCR (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,04806, df = 24,000 STT LOA {1} LNA % % 1,4618 0,8 0,6 {2} 1,5434 0.653 {3} {4} {5} 1,7599 1,6796 1,3296 0.109 0.236 0.467 {6} 1,5324 0.697 {7} {8} {9} {10} 1,5665 1,8746 1,7383 1,6656 0.564 0.030 0.135 0.266 {11} 1,8312 0.050 {12} 1,6965 0.202 50 0,8 1,1 0.653 0.238 0.454 0.244 0.952 0.898 0.077 0.287 0.501 0.121 0.401 0,8 1,6 0.109 0.238 0.658 0.024 0.216 0.291 0.528 0.905 0.603 0.694 0.726 0,8 2,1 0.236 0.454 0.658 0.062 0.419 0.533 0.287 0.746 0.938 0.405 0.926 1,5 0,6 0.467 0.244 0.024 0.062 0.268 0.198 0.006 0.032 0.073 0.010 0.051 1,5 1,1 0.697 0.952 0.216 0.419 0.268 0.851 0.068 0.261 0.464 0.108 0.368 1,5 1,6 0.564 0.898 0.291 0.533 0.198 0.851 0.098 0.347 0.585 0.152 0.475 1,5 2,1 0.030 0.077 0.528 0.287 0.006 0.068 0.098 0.454 0.255 0.811 0.330 2,2 0,6 0.135 0.287 0.905 0.746 0.032 0.261 0.347 0.454 0.688 0.609 0.817 10 2,2 1,1 0.266 0.501 0.603 0.938 0.073 0.464 0.585 0.255 0.688 0.364 0.864 11 2,2 1,6 0.050 0.121 0.694 0.405 0.010 0.108 0.152 0.811 0.609 0.364 12 2,2 2,1 0.202 0.401 0.726 0.926 0.051 0.368 0.475 0.330 0.817 0.864 0.459 0.459 51 52 ... had lowest feed conversion ratio Survival was over 89 % in all treatments and did not vary significantly with treatment These results show that cobia need a supplement with reasonable ratio for... khoảng 1,6-1,8 Thịt cá Giò thơm ngon, có hàm lượng acid béo khơng no EPA, DHA… cao nhiều so với đối tượng nuôi khác (Su ctv, 2000) Như biết khả tổng hợp chất béo khơng no cá biển nói chung cá Giò... đoạn phát triển cho cá có tốc độ tăng trưởng cao Nhược điểm  Giá đắt Một nguyên liệu thức ăn viên bột cá Đa số bột cá sử dụng nhập từ nước với giá cao Giá thức ăn tăng lên nhanh chóng nguồn cung
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TỐI ƯU ACID LINOLEICVÀ ACID LINOLENIC TRONG THỨC ĂN CHO CÁ GIÒ GIAI ĐOẠN THƯƠNG PHẨM, XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TỐI ƯU ACID LINOLEICVÀ ACID LINOLENIC TRONG THỨC ĂN CHO CÁ GIÒ GIAI ĐOẠN THƯƠNG PHẨM, Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, em cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ gia đình. Nhân đây, con xin gửi lời cảm ơn ba mẹ đã không ngừng động viên và tạo điều kiện thật tốt cho con làm việc., CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Tại sao phải làm thức ăn công nghiệp cho nuôi trồng thủy sản?, Cá Bơn (S. maximus), CHƯƠNG 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 59 ngày tiến hành thí nghiệm, Bảng 4.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn và tỷ lệ sống của cá Giò thịt cho ăn thức ăn chứa các mức acid linoleic / acid linolenic (LOA / LNA) khác nhau trong khẩu phần ăn thí nghiệm (GTTB ± SE, số lần lặp N=3), TÀI LIỆU THAM THẢO, tại Việt Nam. Tạp chí khoa học kinh tế nông lâm nghiệm, số 1&2, Bảng 2. Oxy hòa tan, Bảng 10. LSD test về tỷ lệ sống

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm