BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN, ĐÈ TÀI MARKETING VỀ SẢN PHẨM DI ĐỘNG THÔNG MINH

37 105 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 09:59

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN, ĐỂ TÀI MARKETING VỀ, SẢN PHẨM DI ĐỘNG THÔNG MINH BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  - - CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN Đề tài: MARKETING VỀ SẢN PHẨM DI ĐỘNG THÔNG MINH ( SMARTPHONE) GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG SVTH: BÙI NGUYÊN HUY MSSV: 13095681 Lớp: DHQT9ATT Lớp HP: 250707101 Khóa : 2013-2016 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2015 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ SẢN PHẨM DI ĐỘNG THÔNG MINH SMARTPHONE 2.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ SẢN PHẨM DI ĐỢNG THÔNG MINH (SMARTPHONE) 2.1.1 SẢN PHẨM (PRODUCT) 2.1.2 GIÁ (PRICE) 11 2.1.3 PHÂN PHỐI (PLACE) .14 2.1.4 CHIÊU THỊ (PROMOTION) 16 2.2 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG SMARTPHONE TẠI VIỆT NAM 18 2.3 SO SÁNH THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG THÔNG MINH SMARTPHONE NĂM 2016 SO VỚI CÁC NĂM 2015 VÀ 2014 18 2.4 THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG SMARTPHONE VIỆT NAM 24 2.5 DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG THÔNG MINH SMARTPHONE QUÝ II, III/2016 25 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC .30 3.1 GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 30 3.1.1 GIÁO TRÌNH , TÀI LIỆU HỌC TẬP, GIẢNG VIÊN 30 3.1.2 CƠ SỞ VẬT CHẤT 30 3.1.3 TÍNH HỮU ÍCH THIẾT THỰC CỦA MÔN HỌC .30 3.1.4 CÁC NHẬN XÉT KHÁC .31 3.2 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 31 KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU Chuyên đề môn học có thể nói là môn học hệ thống lại kiến thức tích lũy và hệ thớng lại mơn học thân u thích, đờng thời ḿn tìm hiểu sâu lý thuyết tình hình thực tế Marketing là lĩnh vực hoạt động kinh tế khơng xa lạ với nhiều q́c gia Tuy marketing khơng là vấn đề mới mẻ Việt Nam, nhiều người Việt Nam chưa hiểu rõ chất, lợi ích thương mại điện tử và việc áp dụng nó hạn chế Marketing là quá trình thực nghiên cứu thị trường, bán sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng và thúc đẩy nó thông qua việc quảng cáo để nâng cao doanh sớ bán hàng đờng thời marketing tạo các chiến lược để bán hàng, giao tiếp kinh doanh và phát triển kinh doanh.Bên cạnh đó, marketing là quá trình tích hợp thơng qua đó giúp các công ty xây dựng mạnh mẽ mối quan hệ với khách hàng và đem lại giá trị cho khách hàng họ và cho công ty mình.Nước ta là đất nước phát triển Chính hội nhập bạn bè giới là điều cần thiết Trong đó Công Nghệ là yếu tố quan trọng và đầu để kết nối với bạn bè giới phương diện là Thương mại, Kinh tế, Giá dục Đi đôi với phát triển Công Nghệ đó chính là sản phẩm di động thông minh ( Smartphone) Với đất nước phát triển trẻ hóa dân sớ thời gian thị trường sản phẩm di động thông minh ( Smartphone) ngày càng bùng nổ và phát triển là điều chắn Việc phát triển bùng nổ thị trường Điện thoại thông minh ( Smartphone) Việt Nam đó là nhờ vào các chiến lược Marketing các tập đoàn sản xuất là APPLE, SAMSUNG, LG, SONY,… Chính phát triển mạnh mẽ thị trường sản phẩm di động thơng minh ( Smartphone) em chọn đề tài Marketing sản phẩm di động thông minh ( Smartphone) nhằm góp phần đưa thị trường sản phẩm di động thông minh ( Smartphone) nói riêng là thị trường Công nghệ Việt Nam nói chung ngày lên phát triển Do thời gian kiến thức có giới hạn nên nhiều thiếu sót, em mong nhận thông cảm bỏ qua cô Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu thi trường sản phẩm di động thông minh ( SMARTPHONE) không nhằm mục đích nào khác ngoài việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và tạo phong phú, đa dạng các sản phẩm đồng thời giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn Smartphone phù hợp với thu nhập nhu cầu cá nhân và gia đình Đối tượng nghiên cứu Tập trung nghiên cứu các dòng Smartphone và phương thức đưa sản phẩm Smartphone thị trường Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin từ liệu chủ yếu là liệu thứ cấp dựa việc tham khảo các bài tiểu luận và các thông tin thị trường Smartphone báo, đài, tạp chí, internet…, các bài nghiên cứu có liên quan Kết cấu chuyên đề Gồm chương: Chương 1:Giới thiệu tổng quan môn học Marketing Chương 2: Phân tích thực trạng sản phẩm Smartphone gồm: _ Phân tích thực trạng sản phẩm Smartphone _ Nhận xét gồm: + Thuận lợi + Khó khăn _ Một số giải pháp Chương 3: Nhận xét và đánh giá môn học SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chương GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN MARKETING CĂN BẢN Giáo trình là ćn sách Marketing Ttrường Đại học Công Nghiệp TP.HCM TS Nguyễn Minh Tuấn biên soạn gồm chương đó là: nhập môn marketing, thị trường và hành vi tiêu dùng, sản phẩm (product), giá (price), phân phối (place) và chiêu thị (promotion) Marketinglà học thuyết cho hoạt động công ty hướng người tiêu dùng để đảm bảo công ty thỏa mãn nhu cầu và ước muốn họ có hiệu đối thủ cạnh tranh Nội dung hoạt động marketing tập trung vào mơ hình 4P (P1: sản phẩm – product, P2: giá - price, P3: phân phối – place, P4: chiêu thị - promotion) và trung tâm là C: (người tiêu dùng – customer) coi là thành phần bên marketing Bao bọc bên ngoài là mơi trường marketing Quản trị marketing là quá trình hoạch định và quản lý khái niệm, định giá, chiêu thị và phân phối sản phẩm để tạo nên các trao đổi với các nhóm mục tiêu nhằm thỏa mãn khách hàng và đạt mục đích tổ chức Quản trị marketingbắt đầu việc phân tích hội marketing Phân tích hội marketing bao gồm việc phân tích môi trường marketing đó môi trường marketing gồm có môi trường vĩ mô và môi trường vi mô, môi trường bên và môi trường bên ngoài công ty:  Môi trường vĩ mô bao gồm các môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, dân số, luật pháp, công nghệ, thiên nhiên Môi trường vĩ mô là môi trường bên ngoài công ty Các yếu tố này tạo nên hội hay đe dọa cho công ty  Môi trường vi mô gồm có người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, các tổ chức marketing trung tâm phân phối, quảng cáo, nghiên cứu thị trường… các yếu tố này là các yếu tớ bên ngoài cơng ty chúng tạo nên các hội đe dọa cho công ty  Môi trường bên tạo điểm mạnh hay điểm yếu cơng ty Vì phân tích mơi trường để giúp cho nhà quản trị marketing nhận biết điểm mạnh, yếu, hội, đe dọa công ty (ma trận SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) để áp dụng và phối hợp cho thật hợp lý CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX: SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bảng 1.1 Mơ hình 4P  SẢN PHẨM (product)  Chính sách sản phẩm: Chính sách sản phẩm là tảng chính sách marketing hỗn hợp, xác định dựa kế hoạch kinh doanh quy mô lớn dành cho sản phẩm mới và chiến lược marketing tổng thể cho sản phẩm có doanh nghiệp Khi xem xét chính sách sản phẩm, doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề sau:  Quản lý chất lượng tổng hợp: Việc nghiên cứu thị trường và khách hàng không trả lời câu hỏi khách hàng cần gì, cần bao nhiêu, cần vào thời điểm nào và khả toán họ mà phải biết họ đòi hỏi mức độ chất lượng nào, chất lượng nào có thể cho họ thỏa mãn  Phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm: Việc lựa chọn nhãn hiệu cho sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đảm bảo thành công phát triển sản phẩm mới Việc lựa chọn nhãn hiệu cho sản phẩm phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu sau:  Phải hàm ý lợi ích sản phẩm  Phải hàm chứa ý đồ định vị  Phải hàm ý chất lượng  Tên nhãn hiệu phải dễ phát âm và dễ nhớ  Không trùng không tương tự với nhãn hiệu doanh nghiệp khác  Hợp với phong tục tập quán thị trường mục tiêu Quyết định lựa chọn bao gói sản phẩm: Bao bì sản phẩm phải đảm bảo thực đồng thời bốn chức năng: bảo quản và bán hàng hóa, thông tin hàng hóa, thẩm mĩ, tạo nên hấp dẫn sản phẩm với khách hàng và chức thương mại Những yếu tố nhãn hàng tốt: SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG  Gợi mở cái đó đặc tính sản phẩm chẳng hạn lợi ích, giá trị sử dụng sản phẩm  Dễ phát âm, đánh vần và dễ nhớ  Dễ phân tích với các nhãn hàng khác  Thích nghi với sản phẩm mới để có thể thêm vào dòng sản phẩm sẵn có doanh nghiệp  Đúng luật lệ để có thể đăng ký nhãn hàng với quan có thẩm quyền  GIÁ CẢ (price) Giá là yếu tố cạnh tranh hàng đầu coi là yếu tố cạnh tranh quan trọng việc thu hút khách hàng đặc biệt thị trường mà thu nhập cư dân thấp Trong việc phát triển sản phẩm mới doanh nghiệp phải có chính sách giá thích hợp để tạo cho sản phẩm có chỗ đứng vững thị trường Trong chính sách giá đối với sản phẩm mới, doanh nghiệp có thể theo đuổi mục tiêu sau:  Để tồn (giá cao chi phí)  Để tối đa hóa lợi nhuận trước mắt  Để tăng thị phần  Để thu hồi vốn nhanh  Để dẫn đầu chất lượng  Các mục khác: doanh nghiệp có thể dùng giá để phục vụ cho số mục tiêu cụ thể Doanh nghiệp có thể đặt giá mức thấp để có thể ngăn chặn cạnh tranh hay đặt giá giá đối thủ cạnh tranh để giữ ổn định thị trường Giá có thể định mức giữ uy tín hỗ trợ các hãng buôn hay để tránh can thiệp chính phủ Chính sách giá hớt váng (skimming) giá thâm nhập thị trường (penetration): Khi xác định giá cho sản phẩm là sản phẩm mới doanh nghiệp cần xem xét nên áp dụng chính sách giá hớt váng thị trường hay giá thâm nhập thị trường Chính sách giá hớt váng thị trường: hớt váng thị trường liên quan đến việc định giá cao so với giá thị trường Chính sách này đặc biệt thích hợp cho sản phẩm mới vì:  Trong giai đoạn đầu chu kỳ sống sản phẩm, giá là yếu tố quan trọng  Thị trường phân định theo thu nhập nhờ giá cao  Nó có thể là yếu tố bảo vệ giá xác định sai  Giá cao ban đầu hạn chế nhu cầu mức sản xuất ban đầu doanh nghiệp Chính sách giá thâm nhập thị trường: chiến lược này, mức giá thấp ban đầu giúp sản phẩm có thị phần lớn Tuy nhiên, để áp dụng chính sách này nên có điều kiện sau:  Sản phẩm có mức cầu giãn lớn  Giá đơn vị sản phẩm phải giảm đáng kể sản phẩm sản xuất theo quy mô lớn  Doanh nghiệp cần dự tính trước là sản phẩm đó phải chịu cạnh tranh nó xuất thị trường SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG  KÊNH PHÂN PHỐI (place) Trong marketing phân phối hiểu cách đầy đủ là định đưa hàng hoá vào các kênh phân phối để tiếp cận và khai thác hợp lý nhu cầu thị trường Từ đó thực việc đưa hàng hoá từ nơi sản xuất tới người tiêu dùng cuối nhằm đạt lợi nhuận tối đa Phân phối marketing gồm các yếu tố cấu thành sau đây: Người cung ứng (người sản xuất), người tiêu dùng cuối (khách hàng tiêu dùng cuối cùng): là đại biểu tập trung người bán và người mua Trên thị trường người mua đóng vai trò định Cách cư xử người mua bị chi phối nhiều yếu tố: môi trường, tổ chức, quan hệ cá nhân, quảng cáo… Người trung gian: (người bán buôn, bán lẻ) các trung gian tạo kéo đẩy thị trường Sức đẩy hàng hoá là tổng hợp cố gắng và lực khâu khởi phát luồng hàng, thuyết phục các thành viên khác thực định mua hàng và xúc tiến thực hàng hoá tiếp tục cho tới người tiêu dùng cuối Hệ thống thông tin thị trường, các dịch vụ mua và bán (thanh toán hợp đồng) và các hoạt động yểm trợ khuyếch trương…đóng vai trò quan trọng phân phới Nó giúp người cung ứng có thể xử lý thông tin cách chính xác để đưa định phân phối hợp lý Một cách tổng quát hơn, hoạt động phân phối công ty gồm nhóm vấn đề:  Tổ chức kênh phân phối  Tổ chức việc lưu thông hàng hóa  Tổ chức việc phân phối hàng hóa khâu bán buôn và bán lẻ Trong hoạt động marketing doanh nghiệp, vai trò chính sách phụ thuộc nhiều vào việc xác định vị trí hàng hoá cụ thể mà doanh nghiệp đó làm và mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp.Tuy nhiên, ta có thể khẳng định chính sách phân phới có vai trò quan trọng hoạt động marketing doanh nghiệp Sau sản phẩm hoàn thành và tung thị trường, giai đoạn quá trình marketing là xác định các phương pháp và quãng đường hay lựa chọn kênh sử dụng để vận chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng Chính chính sách phân phối hợp lý làm cho quá trình kinh doanh doanh nghiệp an toàn, tăng cường khả liên kết kinh doanh giảm cạnh tranh và làm cho quá trình lưu thông hàng hoá nhanh và hiệu Đặc biệt kinh tế thị trường đầy sôi động nay, chính sách phân phối tốt là yếu tố quan trọng để đưa doanh nghiệp đến thành công Nó giúp cho doanh nghiệp đạt lợi dài hạn cạnh tranh, mà các chiến dịch quảng cáo hay cắt giảm giá có lợi ngắn hạn, các doanh nghiệp khác nhanh chóng làm theo dẫn đến lợi nhuận bị giảm sút không Việc xây dựng chính sách phân phối tốt đảm bảo cho doanh nghiệp:  Tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch và các hợp đồng ký kết  Bảo đảm uy tín doanh nghiệp, tin tưởng khách hàng và gắn bó lâu dài với người tiêu dùng  Bảo đảm việc thu hút ngày càng nhiều khách hàng cho doanh nghiệp thông qua công tác giao dịch phương thức phân phối, thủ tục giao nhận, toán,…đối với khách hàng  CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ (promotion) SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG thuộc hàng chục thương hiệu lớn nhỏ cố gắng tồn Đầu tiên là câu chuyện buồn Microsoft Hãng mắt đôi Lumia 950 và Lumia 950 XL vào ći 2015 cách đình đám Sau quý I/2016, đại gia này tiếp tục mang Lumia 650 - model thân kim loại - nước và bán mức giá tầm trung Thống kê từ các nhà bán lẻ cho thấy sản phẩm này không kỳ vọng Đó là tất Microsoft làm sau tiếp quản "di sản" Nokia để lại Việt Nam Thị phần hãng rơi khơng phanh từ 20% x́ng 4,7%, giảm mạnh số các thương hiệu có mặt thị trường Microsoft trở lại rầm rộ từ cuối 2015, nhưng đến nay vẫn chưa tìm lại được ánh hào quang của Nokia tại Việt Nam Bên cạnh Microsoft, Asus giảm từ 5,9% thị phần x́ng 2,6% Ngun nhân cho là Zenfone Model này quảng cáo rầm rộ, việc vội vã tiến lên mức giá tầm trung, rời bỏ lợi giá rẻ Zenfone đời đầu khiến Asus tạo nốt trầm Không giảm mạnh Asus và Microsoft, HTC và Sony dắt tay tiến xuống nửa dưới bảng xếp hạng thị phần (nửa đầu 2016) Việt Nam Sony từ 5,2% SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 19 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG x́ng 4,6% và HTC x́ng thấp mức 2,7% năm ngoái, dù hai có sản phẩm đánh giá tốt Xperia X Series hay HTC 10 Đáng buồn hơn, LG - đại gia ngành điện tử tiêu dùng, có doanh thu điện thoại không đủ nhiều để có thống kê GfK Những bom khen ngợi hết lời G5, V10 hay các sản phẩm giá rẻ không cứu mảng di động hãng Việt Nam Số liệu không "hoành tráng" Samsung hay Oppo, thị phần Apple Việt Nam tăng từ 6,2% lên 9,8% Tức 10 người dùng Việt Nam có người sở hữu iPhone chính hãng (thống kê GfK không tính đến thị trường xách tay) Kết này cho là mức tăng trưởng tự nhiên, không ấn tượng là bối cảnh Apple ngày càng nhiều đại lý cấp Việt Nam Bất ngờ đua smartphone Việt Nam đầu 2016 thuộc tên tuổi nước: Mobiistar Trong các thương hiệu mạnh Microsoft, Asus, Sony, HTC, LG, đồng loạt cài số lùi, Mobiistar bất ngờ tăng từ 3,1% lên 5,8%, tiến gần đến mức thị phần Apple và bỏ xa nhiều thương hiệu nước ngoài Trong đó, IDC Việt Nam tiết lộ thị phần Apple và Mobiistar (đều mức 6%), tính đến quý I/2016 Tuy vậy, Mobiistar là điểm sáng hoi sân chơi di động Những thương hiệu Việt khác Q (trước là Q-Mobile) hay Bphone Bkav khơng đủ sức lọt vào bảng thớng kê doanh sớ ít ỏi HKPhone đình đám thời đổi tên thành Rovi, sau đó lặng lẽ đóng cửa hàng loạt cửa hàng nước và chính thức biến khỏi thị trường, không kèn không trống 2.3 So sánh thị trường di động thông minh Smartphone năm 2016 so với năm 2015 2014: Theo số liệu GfK, từ năm 2014 đến tháng 5/2016, doanh số điện thoại di động Việt Nam có giá dưới triệu chiếm tới 4/5 thị phần Điều đó chứng tỏ phân khúc smartphone giá dưới triệu hút người mua Điểm qua thị trường smartphone từ 2014 đến nay, dễ dàng nhìn thấy phân khúc tầm cận trung có cạnh tranh gay gắt đến từ các nhà sản xuất lớn Samsung, OPPO, Microsoft/Nokia, Asus… Qua số liệu GfK có thể thấy trồi sụt số thương hiệu smartphone thị trường Việt Nam Bứt phá Oppo Nếu năm 2014, Samsung nắm giữ thị phần lớn với 30,2% thị phần, là Microsoft với 26,4%, Oppo chiếm 7% thị phần, Sony 4,4% thị phần, Asus chiếm 3,8% thị phần Trong đó đến năm 2015, thị phần có nhiều thay đổi Samsung tiếp tục chứng tỏ "ông hoàng" thị trường gia tăng thêm 1,6% thị phần nữa, Microsoft giảm mạnh xuống 15,5% Oppo lại tăng mạnh lên 15,1%, tớc độ tăng gấp đôi.Đến tháng 5/2016, Oppo tiếp tục tăng mạnh chiếm 21,8% thị phần thị trường Việt Nam Đây coi là bước bứt phá mạnh SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 20 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG các tên tuổi lớn HTC và Sony tỏ đuối sức Vậy điều khiến Oppo có thể chiếm nhanh thị phần Việt Nam đến SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 21 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thị phần thương hiệu thị trường smartphone Việt Nam từ 2014 – Tháng 5/2016 (số liệu theo GfK) Theo số liệu báo cáo GfK, đầu năm 2014, Oppo mới vào hoạt động vài tháng, từ việc sở hữu thị phần ít ỏi 2,7%, nhà sản xuất Trung Quốc này vươn lên 7% vào cuối năm đó (cao là 9,4% thị phần vào tháng 5/2014) Thời điểm đó, thị phần phân khúc – triệu chiếm 50% thị trường, và Oppo may mắn “giành” khoảng 25% (tùy tháng) “Làm quen” với thị trường dòng Neo, dù khơng có hoạt động tiếp thị nào, sức hút tự nhiên sản phẩm, Neo là niềm tự hào nhà sản xuất Trung Quốc này, với doanh số bán hàng tháng 10.000 máy, cao điểm đến 20.000 máy và sau năm tổng doanh sớ đạt 100.000 máy Tiếp theo dòng Neo với doanh số 400.000 máy, cao gấp lần phiên tiền nhiệm Trong năm hoạt động Việt Nam, Oppo đứng thứ 2, sau Samsung với 21.8% thị phần (tính đến tháng 5/2016, theo số liệu GfK) Phân khúc – triệu chiếm 41,9%, tương đương gần 5,4 triệu sản phẩm bán ra, Oppo sở hữu 36% thị phần phân khúc này Các sản phẩm hãng liên tục có mặt top bán chạy hàng tháng thị trường, nhà bán lẻ lớn Việt Nam, với các mẫu vào phân khúc tầm trung từ – triệu: Neo 5, Neo và R7 Lite, F1.Để đạt thành công này, Oppo đánh trúng tâm lý người Việt biết rằng, phân khúc giá từ 2-4 triệu có sức tiêu thụ lớn thị trường Chính vậy, Oppo tập trung vào phát triển dòng sản phẩm Hero – Neo Series: Neo (tháng 12/2013); Neo (tháng 6/2014); Neo (tháng 4/2015); Neo (tháng 11/2015), để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam Năm 2016, thị trường ĐTDĐ Việt Nam dự báo tăng trưởng thêm 20 – 25% so với năm 2015 Thực tế tháng đầu năm chứng minh dự đoán này có thể đúng, 5,8 triệu sản phẩm bán ra, (trung bình gần 1,2 triệu máy/tháng) Phân khúc – triệu có đà giảm chiếm 38,9% thị trường, song Oppo chiếm tới 2/3 thị trường, tương đương 61,6%.Ngoài phân khúc cận trung với dòng SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 22 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Neo, nửa đầu năm 2016, Oppo giới thiệu mẫu tầm trung và cao là F1 và F1 Plus Hiện tại, F1 có sức bán tốt, tạo đà phát triển cho Oppo phân khúc triệu Đi xuống không phanh Microsoft Sau mua lại mảng smartphone Nokia, thị phần Microsoft tăng mạnh, theo số liệu GfK, năm 2014, Microsoft đứng thứ hai chiếm tới 26,4% thị phần, đứng sau Samsung và bỏ xa các nhà sản xuất khác thị trường Việt Nam.Tuy nhiên, ánh hào quang đó không hãng này loại dần tên thương hiệu Nokia các dòng smartphone Lumia nhằm tạo dấu ấn riêng Microsoft thị trường smartphone Tuy nhiên, Microsoft khơng thể tìm thành cơng thị trường smartphone với thương hiệu Lumia đến năm 2015, thị phần hãng sụt mạnh 15,5% và đến tháng 5/2016 co lại 4,7% Đây là kết đáng thất vọng đối với “gã khổng lồ” phần mềm Mỹ thị trường Việt Asus ôm mộng chung “thuyền” với Samsung Apple Trái ngược với Oppo Asus mang tham vọng đứng chung “thuyền” với Samsung và Apple phân khúc cao cấp với loạt smartphone ZenFone vừa phô diễn Việt Nam hôm 14/7.Nếu năm 2014, phân khúc Asus nhắm tới có giá dưới triệu đờng đến năm 2015, với loạt ZenFone 2, Asus nhen nhóm tiến tới phân khúc cao mắt ZenFone cấu hình mạnh với mức giá 7,49 triệu đồng – coi là phiên giá đắt Asus vào thời điểm đó Asus ZenFone Deluxe giá đắt ngang iPhone 6s SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 23 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Khi mắt sản phẩm ZenFone 2, Asus định vị là sản phẩm cao cấp để có thị trường, để người dùng biết đến, Asus đưa mức giá tớt cung cấp thị trường, ông Jeff Lo – Tổng Giám đốc Asus Việt Nam khẳng định kiện mắt Asus ZenFone hồi năm ngoái Có lẽ ZenFone chính là “bàn đạp” để Asus tiếp cận người dùng cao cấp năm hãng táo bạo “dội bom” thẳng vào phân khúc cao cấp và thể tham vọng đứng ngang hàng Samsung và Apple tung ZenFone Deluxe phiên cao có giá lên tới 18,49 triệu đồng, cao triệu đồng so với Samsung Galaxy S7 và giá iPhone 6s phiên 16GB Trong thống kê mới GfK tính đến tháng 5/2016, thị phần smartphone Asus có giảm sút đáng kể, từ 4,9% năm 2015 này 2,5% Trong đó, Samsung và Oppo tiếp tục mở rộng thị phần và trì vị trí dẫn đầu Liệu có phải là cái giá việc Asus thay đổi chiến lược Việc thay đổi này chí ít khiến hãng phân khúc khách hàng trọng tâm, khách hàng mong muốn mua các sản phẩm cấu hình mạnh với mức giá phải Do đó, thách thức đặt cho Asus là lớn Hãng giữ thị phần và khách hàng họ nắm giữ mà việc tái định vị lại thương hiệu 2.4 Thách thức triển vọng thị trường di động Smartphone Việt Nam: Việt Nam là thị trường di động vô tiềm Trong nghiên cứu mới đây, tỷ lệ sử dụng smartphone Việt Nam tăng gần gấp đơi vòng năm, từ 20% lên 36%.Nghiên cứu đưa kết luận, người dùng Việt Nam sở hữu smartphone họ là khách hàng tiềm Có đến 92% người dùng sử dụng smartphone cơng cụ tìm kiếm hữu ích Đặc biệt, tỷ lệ xem video điện thoại chiếm đến 78% - tỷ lệ cao giới.Smartphone khơng phục vụ nhu cầu tìm kiếm và giải trí mà là cơng cụ tiếp thị hữu ích đáp ứng nhu cầu mua sắm người dùng Có đến 23% người dùng Việt Nam sử dụng điện thoại cho mục đích mua sắm trực tuyến Không đơn thực chức lưu trữ, điện thoại di động dần trở thành công cụ tích cực kích thích doanh số cửa hàng: 36% là tỷ lệ sớ lượng người dùng tìm hiểu, sau đó liên hệ với cửa hàng, đó có 35% số lượng người dùng tìm và ghé thăm cửa hàng thông qua smartphone.Điều này có lẽ là tín hiệu "vàng" giúp các doanh nghiệp tiếp cận tới khách hàng cách dễ dàng Tuy nhiên, đối với các nhà truyền thông kỹ thuật số hay quảng cáo di động là điều cần có không đơn là hội kinh doanh.Thế nhưng, có đến nhà quảng cáo không xây dựng trang web điện thoại di động thực hấp dẫn Không sở hữu trang web hiệu thiết bị di động gần tạo cánh cửa ngăn cách với khách hàng, và tất nhiên là khách hàng tìm đến địa khác.Những người tiên phong ứng dụng phương thức kinh doanh di động nhận phần thưởng xứng đáng Tuy nhiên, đà phát triển điện thoại thơng minh tiếp tục, nên không quá muộn đối với các nhà quảng cáo và phát hành ứng dụng Hãy bắt đầu với cách mạng thông qua thiết bị di động phải đối mặt với rủi ro trở nên vô danh với khách hàng, và các doanh nghiệp hẳn không mong muốn điều này Dưới là bí Google cung cấp nhằm hỗ trợ các nhà tiếp thị và doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua kênh di động: SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 24 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bắt đầu từ điều - Tối ưu trang web thiết bị di động Thông qua việc kiểm tra nhiều loại thiết bị khác nhau, phải đảm bảo hoạt động kinh doanh có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng với phương tiện Xây dựng chiến lược Xây dựng chiến lược không gói gọn việc cung cấp thêm ứng dụng mà nên kết hợp chặt chẽ tất các hệ thống tảng và thiết bị di động Cần định rõ mục tiêu cụ thể thông qua thiết bị di động Và cuối cùng, nên cân nhắc thiết bị di động phù hợp với phần nào kế hoạch quảng cáo và truyền thông, là cớ gắng xây dựng chương trình tiếp thị đơn thiết bị di động Thấu hiểu khách hàng Thấu hiểu thời điểm khách hàng dùng smartphone và phương thức tối ưu để tiếp cận Khách hàng có sử dụng điện thoại xe buýt, ngồi xe lửa, hay không? Một nhà hàng muốn giới thiệu thực đơn mới tập trung vào hình thức quảng cáo "chạm tay gọi ngay" (click-to-call) để khách hàng có thể liên hệ Cũng tương tự, cơng ty trò chơi cớ gắng đẩy mạnh lượt tải có thể tìm thêm người chơi thông qua quảng cáo in-app (quảng cáo hiển thị ứng dụng bất kỳ) Không ngừng trau dồi Một các nhà quảng cáo chọn thiết bị di động, họ có thể tiếp cận thông tin xu hướng mới lạ và độc đáo giúp phát triển kinh doanh hiệu không hiệu Các nhà quảng cáo cần sử dụng liệu để đưa định báo trước chiến lược tiếp thị điện thoại di động, hay chí rộng là chiến lược kinh doanh Chợ Tốt, công ty rao vặt với tốc độ phát triển nhanh nay, sẵn sàng gắn chặt với xu hướng di động Mỗi ngày, người dùng lựa chọn hàng chục số hàng ngàn sản phẩm trang web Chợ Tốt ứng dụng Android và iPhone.Nhận thấy các ứng dụng đóng vai trò chủ chớt chiến dịch tiếp thị, họ định sử dụng quảng cáo video để tiếp thị chính ứng dụng này nhằm thu hút người dùng tiềm năng.Các quảng cáo này phát huy hiệu không tưởng, giúp Chợ Tốt tăng 35% lượt tải ứng dụng ngày so với phương thức tiếp thị kỹ thuật số khác, với chi phí lượt tải giảm thiểu đáng kể (chính xác là 17%).Với đà phát triển smartphone, các trang web ngày càng mở rộng Nếu 12 tháng trước các nhà quảng cáo và phát hành ứng dụng cân nhắc đến thiết bị di động với câu hỏi "Tại phải sử dụng di động cho hoạt động kinh doanh?", câu hỏi thời điểm này là "Làm nào để sử dụng di động cho kinh doanh?".Thành công không quá muộn định sử dụng di động để tối ưu hóa kinh doanh, càng sớm càng tốt 2.5 Dự báo nhu cầu thị trường di động thông minh Smartphone quý II, III/2016: Với việc quý I/2016 khép lại, là đến lúc thích hợp để đưa dự đoán thị trường smartphone tháng tới năm 2016 Tổng số người dùng smartphone toàn cầu vượt tỷ người SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 25 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Theo nghiên cứu hãng eMarketer, số lượng người dùng smartphone toàn cầu vượt qua cột mốc tỷ vào năm 2016 Với 1,9 tỷ người dùng smartphone tính đến cuối năm 2015 bước sang năm 2016, sớ này dự đoán tăng lên thành 2,2 tỷ người Smartphone Android (và có lẽ Windows) siêu rẻ tiếp tục thống trị thị trường, tạo điều kiện cho nhiều người online và thách thức ngành công nghiệp smartphone, ứng dụng, tiếp thị di động lúc Nhiều thương hiệu smartphone chết dần Hãng nghiên cứu IDC tuyên bố năm 2016 và 4-5 năm tới, 30% các doanh nghiệp IT không “tờn cách mà biết” Nói cách khác, doanh nghiệp lại có doanh nghiệp đối mặt với nguy bị loại khỏi thị trường, bị thâu tóm/sáp nhập, quy mô bị thu hẹp đến mức đáng thương Trước đó, báo cáo PhoneArena lộ ngoại trừ Apple, Samsung và vài thương hiệu smartphone Trung Q́c, hầu hết các hãng điện thoại lớn lại LG, Sony, HTC và Blackberry giỏi hòa vớn, khơng thua lỗ nặng Tất các hãng này vào tình khó khăn và họ không nghĩ cách nào xoay chuyển tình năm tới, họ rơi vào nhóm 1/3 “bi kịch” mà IDC nhắc đến Màn hình 4K phổ biến smartphone đầu bảng SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 26 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Năm 2016, màn hình 4K ći trở thành thực, với mắt dế Sony Xperia Z5 Premium Với việc chiến cấu hình bước vào giai đoạn so kè mm chắn, các hãng Samsung, Xiaomi, LG không chờ đợi lâu để tung smartphone/tablet 4K riêng năm 2016 Máy quét tròng mắt để bảo mật điện thoại Nếu bạn tưởng bảo mật điện thoại dừng lại mật và quét vân tay bạn lầm Sinh trắc học trở thành xu hướng quan trọng mới ngành công nghiệp smartphone, và quét vân tay trở thành tính mà “smartphone đầu bảng nào có”, các hãng sản xuất buộc phải tìm kiếm thêm giải pháp mới độc quyền để tăng sức cạnh tranh SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 27 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chẳng hạn Microsoft tích hợp tính Windows Hello vào mẫu smartphone Lumia mới nhất, cho phép nhận dạng tròng mắt người dùng Nhiều khả bước sang quý II,III năm 2016, công nghệ này thử nghiệm và xuất nhiều Chạy đua sạc pin siêu nhanh Một số dế thị trường có khả sạc nhanh, các hãng điện thoại không dừng đó Mới nhất, Huawei cho là phát triển loại pin có thể sạc nhanh gấp 10 lần so với bình thường Khới pin 600 mAh, trơng có vẻ là nhắm tới các thiết bị wearable, có thể sạc đầy 68% sau phút, pin thông thường mới nạp khoảng 2% với thời gian Cùng lúc, các khối pin 3000 mAh hầu hết smartphone Android đầu bảng phút để sạc 48% pin áp dụng cơng nghệ đó Thanh tốn di động lan rộng Giải pháp Samsung Pay hỗ trợ thiết bị quẹt thẻ truyền thống Các hệ thống toán di động mọc lên nấm và hầu hết các hãng sản xuất smartphone phát triển giải pháp riêng Kể từ sau Apple cơng bố hệ thống Apple Pay, các đối thủ phe Android bám đuổi nhanh Samsung là hãng tiên phong với dịch vụ Samsung Pay triển khai Hàn Quốc và Mỹ Google tích hợp bảo mật vân tay và giao diện toán vào hệ điều hành Android Marshmallow, mở cánh cửa cho các đối tác phần cứng triển khai hệ thớng toán riêng LG là hãng mới nhập khai trương dịch vụ LG Pay Hàn Quốc USB-C trở nên phổ biến Cổng kết nối USB Type C xuất ngày càng nhiều các dế và khiến cho cổng kết nối truyền thống bị ghẻ lạnh, tiến tới bị khai tử hoàn toàn SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 28 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giá bán ngày rẻ Các dự án smartphone bình dân ngày càng gây sốc mức độ rẻ chúng Những smartphone giá 100 USD xuất ngày càng nhiều và sở hữu cấu hình, tính ngày càng tớt hơn, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu người dùng bình dân các thị trường mới SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 29 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chương 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 3.1 Giảng dạy học phần 3.1.1 Giáo trình , tài liệu học tập, giảng viên Sử dụng giáo trình marketing trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM TS Nguyễn Minh Tuấn biên soạn Ngoài việc tham khảo giáo trình là sách có sile bài giảng Trần Thị Huế Chi phụ trách môn học này slide rõ ràng ,nội dung tóm tắt ngắn gọn,dễ hiểu,có ví dụ hình ảnh minh họa… có các tài liệu khác để sinh viên chúng em tham khảo và tăng thêm vốn kiến thức sách marketing trường đại học kinh tế, trường đại học ngân hang ,trường tài chính marketing… Trong quá trình học tập mơn marketing này em giảng dạy nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu và dễ tiếp thu làm cho em cảm giác bị lôi cuốn và thu hút vào môn học nhiều hơn.Trong quá trình giảng dạy có tham gia đóng góp bài sinh viên,sinh viên giơ tay phát biểu ý kiến để xây dưng bài, làm cho tiết học sôi động, sinh viên nhớ bài nhanh 3.1.2 Cơ sở vật chất Trường có trang thiết bị học tập đại, có dụng cụ thực hành cho sinh viên đặc biệt là cho khối công nghệ các tiết học thực hành khoa khí với các trang thiết bị máy móc, khoa công nghệ may có phòng may riêng, các ngành hóa phẩmcơng nghệ mơi trường có phòng thí nghiệm….ngoài có thư viện học tập mượn giáo trình và phòng đa phương tiện giúp sinh viên tra cứu thông tin tìm kiếm tài liệu học tập…tạo cho sinh viên mơi trường học tập tốt Nhà ăn sinh viên xây dựng đại, rộng rãi, sinh viên, học sinh có thể tự chọn món ăn cho phù hợp với sở thích và túi tiền theo phong cách tự phục vụ nhằm hội nhập với lối sống đại Tuy nhiên sớ hạn chế là số lượng sinh viên học tập trường quá đông làm cho việc đáp ứng nhu cầu học tập không đủ, sinh viên phải nhiều thời gian để chờ đợi, có nhà có nhiều phòng học quá nóng Nhiều phòng học nhỏ lượng sinh viên đơng , quạt khơng đáp ứng hết nhu cầu sinh viên nên phòng học nóng, chật chội Nhiều phòng học máy chiếu mờ.ngời gần nhìn rõ bạn ngời xa khơng nhìn thấy 3.1.3 Tính hữu ích thiết thực mơn học Marketing là dạng hoạt động người nhằm thoả mãn nhu cầu và mong muốn họ thông qua trao đổi Phạm vi sử dụng marketing rộng rãi, marketing liên quan đến nhiều lĩnh vực như: hình thành giá cả, dự trữ, bao bì đóng gói, xây dựng nhãn hiệu, hoạt động và quản lý bán hàng, tín dụng, vận chuyển, trách nhiệm xã hội, lựa chọn nơi bán lẻ, phân tích người tiêu dùng, hoạt động bán sỉ, bán lẻ, đánh giá và lựa chọn người mua hàng công nghiệp, quảng cáo, mối quan hệ xã hội, nghiên cứu marketing, hoạch định và bảo hành sản phẩm Môn marketing giúp sinh viên chúng em hiểu cách phân khúc thị trường, hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu đới với nhà kinh doanh marketing giúp họ nghiên cứu thị trường tốt để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng góp phần làm tăng lợi nhuận và thị phần công ty SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 30 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG 3.1.4 Các nhận xét khác  Hệ thống để xe trường rộng rãi, an toàn yên tâm học gửi xe an toàn  Thư viện trường có gần 350.000 đầu sách các loại Các bạn sinh viên có thể truy cập internet, sử dụng mạng để tìm kiếm các thơng tin thư viện điện tử phục vụ học tập  Mạng internet wifi nâng cấp tốc độ cao  Bàn ghế học thay mới hoàn toàn  Xưởng thực hành với trang thiết bị đại  Trường có hệ thống thư viện rộng và nhiều tài liệu tham khảo để đáp ứng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu các bạn Ngoài ra, bên thư viện trường có các phòng học nhóm để hỗ trợ cho sinh viên quá trình thảo luận làm việc nhóm .2 Đề xuất biện pháp  Về phòng học nên cung cấp phù hợp với sớ lượng sinh viên học  Độ rộng bàn cần tăng lên  Cần có nhiều tiết thực hành dưới hướng dẫn giảng viên  Giáo trình cần sát thực tế thị trường  Nên tăng thêm số tiết giảng dạy để giảng viên truyền đạt nhiều kiến thức thực tế cho sinh viên (vì riêng môn Marketing học với 30 tiết học đó kiến thức nhiều, giảng viên dạy kiến thức chưa chuyên sâu.)  Mỗi tới đợt đóng tiền các bạn phải chờ đợi có bạn sớm để xếp hàng lấy số và số bạn khác đóng ngân hàng tình trạng đóng tiền trường chờ đợi lâu em mong trường xem lại vấn đề này để sinh viên chúng em có thể đóng học phí nhanh SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 31 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG KẾT LUẬN Marketing có thể giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến với người tiêu dùng, tăng tính cạnh tranh sản phẩm Theo đó tăng lợi nhuận, thị phần mà sản phẩm mang lại .giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường và chính là yếu tố định tới thành công doanh nghiệp, đới với người tiêu dùng ngun lý kinh tế đó là thiếu hụt Thu nhập người tiêu dùng có hạn có quá nhiều sản phẩm và lựa chọn khác thị trường và marketing thực chức giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với tình hình tài chính thị hiếu họ Cụ thể, người tiêu dùng so sánh sản phẩm, dịch vụ mang tới cho họ và cái giá họ trả cho sản phẩm, dịch vụ(sự đánh đổi tiền và cái mà họ nhận được).Nhưng so sánh này thường không chính xác nên các doanh nghiệp dùng marketing để cung cấp thêm thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng có lựa chọn phù hợp Trong môi trường kinh doanh không ngừng biến động ngày nay, hoạt động kinh doanh lĩnh vực nào, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, kinh doanh phạm vi rộng hay hẹp, nước hay giới phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách Vì sản phẩm di động Smartphone nước ta cần đánh bóng lên nhiều hoạt động quảng cáo, quảng bá thương hiệu đến với khách hàng và người tiêu dùng để giúp cho thị trường di động Smartphone nước ta ngày càng phát triển lớn mạnh Về mặt người tiêu dùng, đối với gia đình có thu nhập cao họ khơng quan trọng vấn đề giá mà họ quan tâm đó chính là vấn đề chất lượng, dịch vụ mẫu thương hiệu và mong muốn có sản phẩm di động thông minh Smartphone, đổi mới công nghệ, chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ khách hàng nên cần phải làm tốt khâu chất lượng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng đồng thời tạo chỗ đứng cho thương hiệu thị trường Ngày nay, có nhiều đối thủ cạnh tranh muốn sản phẩm di dộng bán chạy hơn, tiêu thụ nhanh càng cần phải làm tốt vấn đề cao chất lượng sản phẩm di động, chất lượng sản phẩm tốt giữ chân khách hàng từ đó họ giới thiệu giúp với người thân họ và tiếp tục em tin thị trường di động thông minh Smartphone phát triển không ngừng nghỉ! SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 32 Chuyên đề môn học GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Tuấn-marketing bản-nhà xuất lao động xã hội 2006 http://kay.vn/blog/dien-thoai-smartphone-la-gi-200.html http://news.zing.vn/thi-truong-di-dong-vn-dau-2016-ke-cuoi-nguoi-khocpost669312.html http://www.doanhnhansaigon.vn/goc-nhin-quan-tri/thach-thuc-va-trien-vong-cuathi-truong-di-dong/1086486/ http://www.doanhnhansaigon.vn/goc-nhin-quan-tri/thach-thuc-va-trien-vong-cuathi-truong-di-dong/1086486/ http://news.zing.vn/smartphone-gia-re-tam-diem-thi-truong-di-dong-vietpost574688.html https://tabletplaza.vn/tin-tuc/thi-truong-smartphone-6-thang-cuoi-nam-2016-segap-nhieu-kho-khan.html SVTH: Bùi Nguyên Huy - 13095681 33 ... mảng d ch vụ và đời sống, d ch vụ cung ứng và hậu cần, nhiên, phần lớn doanh thu công ty đến từ mảng d ch vụ phân phối, chiếm 80% tổng doanh thu, d lợi nhuận chiếm 50% Với Digiworld (DGW),... phát hành ứng d ng cân nhắc đến thiết bị di động với câu hỏi "Tại phải sử d ng di động cho hoạt động kinh doanh?", câu hỏi thời điểm này là "Làm nào để sử d ng di động cho kinh doanh?".Thành... cấp d ch vụ phát triển thị trường “Chúng dám chơi canh bạc với các nhãn hiệu mới và nhỏ này Digiworld khơng đơn làm d ch vụ bán hàng và logistics nhà phân phối khác mà Digiworld
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN, ĐÈ TÀI MARKETING VỀ SẢN PHẨM DI ĐỘNG THÔNG MINH, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN, ĐÈ TÀI MARKETING VỀ SẢN PHẨM DI ĐỘNG THÔNG MINH, Chương 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN MARKETING CĂN BẢN, Các tính năng chính của điện thoại smartphone:, Hệ điều hành (OS), Tạo hình ảnh tương phản, 2 Thực trạng thị trường di động Smartphone tại Việt Nam:, Với việc quý I/2016 khép lại, là đến lúc thích hợp để chúng ta đưa ra những dự đoán về thị trường smartphone trong những tháng tới của năm 2016., Trong quá trình học tập môn marketing này em cô đã giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu và dễ tiếp thu làm cho em cảm giác như bị lôi cuốn và thu hút vào môn học nhiều hơn.Trong quá trình giảng dạy có sự tham gia đóng góp bài của sinh viên,sinh viê

Mục lục

Xem thêm