ĐỒ ÁN NHẬP MÔN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẦU MÈ, ĐH BKHN

40 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 09:47

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN ,QUY TRÌNH SẢN XUẤT, DẦU MÈ, ĐH BKHN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KĨ THUẬT HĨA HỌC Bộ mơn Q trình – Thiết bị CN hóa học – TP ĐỒ ÁN NHẬP MƠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẦU MÈ Đề tài: Quá trình sản xuất dầu mè Giáo viên hướng dẫn: TS.Nghiêm Xuân Sơn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng An Trịnh Thị Ngọc Ánh MSSV: 20174383 20174446 Lớp: KTHH 03 – K62 KTHH 02 – K62 MỤC LỤC NGUYÊN LIỆU Trang SẢN PHẨM DẦU VỪng SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM HAI QUY TRÌNH 10 THUYẾT MINH QUY TRÌNH 11 NGUYÊN LIỆU I GIỚI THIỆU Hình Cây vừng − Hoa xuất khoảng 38 – 45 ngày sau trồng, với hoa cuống có sau 35 – 40 ngày Một vài loại có khoảng hoa cuống có sau 25 – 40 ngày Hạt vừng vơ định hình Một nơi giới, tiếp tục trổ hoa từ cắt − Hầu hết nang tách trưởng thành Trên nang thường chứa khoảng chừng 50 – 80 hạt Với nang có độ cao từ – 2.5 feet từ mặt đất, phụ thuộc vào độ ẩm, phân bón, nhiệt độ nhiều yếu tố khác Trang Hình Hạt vừng vàng hạt vừng đen − Hạt vừng chủ yếu trồng để lấy dầu, hạt có màu sắc thay đổi từ trắng kem đến màu đen tuyền − Hạt vừng chứa khoảng 44– 52.5% dầu, 18 – 23.5% protein, 13.5% carbohydrate, 5.3% khoáng, 5.2 – 6% ẩm (Johnson, Suleiman & Lucas, 1979; Kahyaoglu & Kaya, 2006) − Các acid béo hạt vừng, tính theo phần trăm tổng acid béo, sau: 45.3 – 49.4% oleic, 37.7 – 41.2% linoleic 12 – 16% acid béo bão hòa (SFAs) Bảng Thành phần acid béo hạt vừng − Hạt vừng giàu mangan, đồng calcium (90mg/1 muỗng súp hạt chưa bóc vỏ, 10mg bóc vỏ) chứa vitamine B1 (Thiamine) vitamine E (chứa chủ yếu loại: α-tocopherol 50 – 373ppm γtocopherol 90 – 390ppm) Chúng chứa đựng số chất có khả chống oxy hố lignans – có khả chống ung thư − Hạt vừng chứa phytosterols hàm lượng tổng 900 – 3000 ppm Những phytosterols chủ yếu gồm có: β-sitosterol (>80% tổng phytosterols), campesterol (khoảng 10%) stigmasterol (
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN NHẬP MÔN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẦU MÈ, ĐH BKHN, ĐỒ ÁN NHẬP MÔN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẦU MÈ, ĐH BKHN, Chỉ tiêu chất lượng của dầu vừng thô

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm