Đánh giá kết quả điều trị của phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trên nhẫn tạo hình kiểu tucker trong điều trị ung thư thanh quản tại bệnh viện tai mũi họng trung ương

55 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 08:03

1 ĐẶT VẤN ĐÊ Ung thư quản khối u ác tính xuất phát chủ yếu từ lớp biểu mô quản Đây loại ung thư đứng hàng thứ ung thư ác tính hay gặp đứng hàng thứ hai khối u ác tính đường hơ hấp, sau ung thư phổi [1],[2],[3] Trên giới, theo thống kê năm 2012 có khoảng 156877 ca mắc, tương ứng với tỉ lệ 1,1 người/ 100000 dân có khoảng 83376 trường hợp tử vong bệnh nàytương ứng 1,0 người /100000 dân Ung thư quản gặp nam giới nhiều nữ giới với tỉ lệ khác nước, Việt Nam tỉ lệ nàykhoảng 10/1 Nhóm tuổi hay gặp từ 40 tuổi đến 70 tuổi Thuốc rượu xem yếu tố nguy ung thư quản.Tại bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương hàng năm có khoảng 150 trường hợp mắc đến khám điều trị [4],[5],[6],[7],[8] Điều trị ung thư quản chủ yếu phẫu thuật tia xạ, phẫu thuật giữ vai trò quan trọng Tuy nhiên việc phẫu thuật chủ yếu thực bệnh nhân giai đoạn sớm Hiện Việt Nam, điều trị chủ yếu phẫu thuật với xu hướng phẫu thuật bảo tồn chức quản, bao gồm chức phát âm chức nuốt Tuy nhiên, việc điều trị phẫu thuật khiến phẫu thuật viên phải lựa chọn mục tiêu lấy hết bệnh tích khả giữ chức quản Nhiều phương pháp phẫu thuật bảo tồn quản khác nghiên cứu phát triển [9] Trong năm gần đây, bệnh viện TMH trung ương ứng dụng phẫu thuật cắt gần toàn quản tạo hình sụn nắp thiệt hay phẫu thuật cắt quản bán phần kiểu Tucker thay cho phẫu thuật cắt bán phần quản nhẫn kiểu Piquet (C.H.E.P cổ điển) số bệnh nhân đạt kết tốt Đây phẫu thuật nhằm giữ chức quản sau cắt gần toàn quản, phẫu thuật hợp lý, vừa đảm bảo lấy hết bệnh tích vừa phục hồi lại cấu trúc giải phẫu quản cách tối đa, vừa đảm bảo chức sinh lý quản [10] Tuy nhiên, đến đề tài nghiên cứu đánh giá kết phẫu thuật này, đặc biệt chưa có đề tài nghiên cứu đánh giá kết mặt ung thư học Vì vậy, để làm sáng tỏ ý nghĩa mặt ung thư học phẫu thuật cắt quản bán phần kiểu Tucker điều trị ung thư quản, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt quản bán phần nhẫn tạo hình kiểu Tucker điều trị ung thư quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương” với mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư quản có chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật tạo hình kiểu Tucker Đánh giá kết quảvề phẫu thuật ung thư học phẫu thuật cắt quản bán phần nhẫntạo hình kiểu Tucker điều trị ung thư quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 VÀI NÉT VÊ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Trên giới Ung thư quản bệnh lý ác tính vùng đầu cổ ung thư biểu mô quản chiếm 95% số khối u ác tính quản Sự hiểu biết ban đầu ung thư quản gắn liền với sự phát Manuel Garcia năm 1854 với kỹ thuật (phương pháp) quan sát âm qua gương nha khoa mà biết phương pháp nội soi gián tiếp [11] Năm 1871 Van Luschka mô tả chi tiết đặc điểm giải phẫu quản sở cho điều trị phẫu thuật bệnh lý quản sau Sau Alfred Kirstein giới thiệu phương pháp nội soi quản trực tiếp cho phép quan sát trực tiếp toàn vùng hầu họng, quản khí quản Đây coi người đặt móng cho phẫu thuật quản sau [12] Điều trị phẫu thuật bảo tồn quản thực lần năm 1851 Gordon Buck Mỹ bệnh nhân nữ 51 tuổi, nhiên thời gian sống thêm bệnh nhân 15 tháng sau phẫu thuật [13] Năm 1867, Silva Solis - Cohen, người điều trị UTTQ giai đoạn sớm phương pháp cắt quản bán phần năm 1892 tác giả báo cáo kết ban đầu điều trị ung thư quản với thời gian sống thêm 20 năm sau mổ mà sự tái phát bệnh xảy [14],[15] Đến đầu kỷ 20 có sự hiểu biết rõ bệnh học ung thư quản, định phẫu thuật lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật chặt chẽhơn nên phương pháp cho kết tốt nhiều: + Semon báo cáo tỉ lệ sống > năm phương pháp từ 8,7% năm 1897 đến năm 1907 60% + Thomson báo cáo từ năm 1900 – 1910, ông đồng nghiệp Semon, Butlin điều trị kéo dài thời gian sống 8/10 trường hợp + Năm 1927 Chevalier – Jackson báo cáo điều trị kéo dài thời gian sống > năm 76% + Năm 1930 Gluck Sorensons điều trị kéo dài thời gian sống cho 110/125 bệnh nhân [16],[17] Sau chiến tranh giới thứ hai với sự phát triển phương pháp gây mê hồi sức, truyền máu sự đời kháng sinh sự hiểu biết chi tiết giải phẫu quản điều trị phương pháp cắt bán phần ung thư quản mô tả tác Alonso năm 1947, Ogura năm 1958 cải thiện đáng kể giúp kéo dài thời gian sống thêm mà giúp bảo tồn chức hơ hấp, giọng nói khả nuốt bệnh nhân [18],[19] Năm 1959, Majer – Rieder đề cập đến kỹ thuật cắt quản, cho phép trì đường thở tự nhiên, kỹ thuật cố định nhẫn -móng - thiệt (C.H.P), nguyên tắc lấy bỏ tồn tầng mơn, phía tới phần sụn nhẫn, phía tới phần sụn thiệt xương móng [20] Majer nhấn mạnh vai trò quan trọng việc bảo vệ sụn thiệt chức nuốt sau mổ, đặc biệt tác giả tạo hình phần chất cách cố định xương móng với sụn nhẫn, lúc cách tạo hình hồn tồn mẻ Tác giả giới thiệu nghiên cứu sáu bệnh nhân, có ba bệnh nhân bị cố định nửa quản, tiếc sáu bệnh nhân không theo dõi nên không rõ kết Đến 15 năm sau, vào năm 1974, nguyên tắc cắt gần toàn quản Majer J.J Piquet hồn chỉnh hệ thống hóa thành kỹ thuật hoàn chỉnh: kỹ thuật cắt phần quản nhẫn tạo hình kiểu cố định nhẫn - móng - thiệt hay gọi kỹ thuật cắt gần tồn quản có tạo hình cố định nhẫn - móng - thiệt hay gọi tắt C.H.E.P Ngày C.H.E.P chấp nhận áp dụng rộng rãi nước châu Âu, tới năm 1990 cơng nhận áp dụng Mỹ [20] Cắt quản trán trước tạo hình kéo trượt nắp thiệt (Fronto-anterior partial laryngectomy - with epiglottoplassty) mô tả lần Tucker năm 1979 Sau Pech công sự (Pháp) thực vào năm 1982, từ đến cải tiến áp dụng phẫu thuật cắt gần toàn quản có tạo hình sụn nắp thiệt, điều trị chủ yếu cho khối u môn giai đoạn T2 số chọn lọc giai đoạn T3 [21],[22] 1.1.2 Ở Việt Nam Ở Việt Nam, năm 1962 giáo sư Trần Hữu Tước thực ca cắt quản tồn phần Từ sau phẫu thuật áp dụng chủ yếu để điều trị UTTQ viện TMH Trung ương Năm 2007, Nguyễn Vĩnh Toàn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chụp CLVT tổn thương ung thư quản đối chiếu với phẫu thuật [3] Năm 2008, Tống Xuân Thắng nghiên cứu cắt bán phần quản nhẫn có tạo hình kiểu chỉnh hình nhẫn - móng - thiệt [23] Năm 2012, Lê Minh Kỳ cộng sự báo cáo 17 trường hợp cắtgần tồn quản có tạo hình sụn nắp thiệt hay gọi phẫu thuật cắt quản bán phần kiểu Tucker Tác giả nhận định phương pháp cho phépphục hồi vận động quản đảm bảo chức thở, phát âm nuốt định chủ yếu cho khối u môn giai đoạn T2 [24] 1.2 GIẢI PHẪU THANH QUẢN - Thanh quản phần quan trọng đường dẫn khí từ họng miệng đến khí quản, đồng thời quan phát âm [25] - Thanh quản có cấu trúc khung sụn nằm vùng cổ, ngang mức từ đốt sống cổ đến đốt sống cổ Khung sụn quản liên kết với hệ thống dây chằng cân Hình 1.1 Thanh quản nhìn từ trước sau[26] 1.2.1 Phân vùng ứng dụng 1.2.1.1 Theo giải phẫu Ổ quản lỗ vào quản, chỗ quản tiếp giáp với hầu kết thúc bờ sụn nhẫn Có hai nếp niêm mạc: nếp tiền đình hay gọi băng thất hay dây giả nếp âm hay gọi dây chia quản làm phần: phần trên, phần phần [25]  Phần Còn gọi tiền đình quản, từ lỗ vào quản đến nếp tiền đình Lỗ vào quản có hình bầu dục, nằm chếch lên sau, giới hạn trước bờ tự sụn thiệt, hai bên nếp phễu - thiệt, phía sau sụn phễu vùng liên phễu Nếp tiền đình tạo dây chằng giáp phễu đội niêm mạc lên, khe hẹp tạo lên hai nếp tiền đình gọi khe tiền đình Nếp tiền đình có chức bảo vệ quản đường thở động tác nuốt Giữa nếp tiền đình nếp âm có khoang hẹp thất Morgagni, nơi tạo thành vị quản tạo nên túi khí (Laryngocele)  Phần Còn gọi mơn, bao gồm nếp âm (vocal folde) khe môn (rima glottidis) mỏm âm Nếp âm cấu tạo dây chằng âm, âm, giáp phễu bao phủ bới niêm mạc biểu mô sừng hố Khe mơn khe hẹp nằm hai nếp âm sụn phễu Nếp âm kiểm sốt dòng khơng khí qua mơn nên đóng vai trò quan trọng chế phát âm bảo vệ dường thở Khe môn nữ hẹp nam giới  Phần Có cấu trúc hình phễu ngược, từ khe mơn đến bờ sụn nhẫn Niêm mạc lót ổ mơn lỏng lẻo, dễ bóc tách nhiều tuyến chế tiết nên dễ bị phù nề viêm sang chấn 1.2.1.2 Theo bệnh học Cơ sở để phân vùng quản dựa vào nguốc gốc cấu trúc bào thai học khác thành phần quản: Hình 1.2 Phân vùng quản theo bệnh học[27]  Tầng thượng mơn Được tính từ bờ sụn thiệt mặt phẳng nằm ngang qua mặt bờ tự dây thanh, tầng thượng môn phân thành ba vùng bản: - Vùng rìa quản giới hạn bởi: phía trước phần thiệt xương móng, phía sau bờ sụn phễu, hai bên nẹp phễu - thiệt - Vùng tiền đình quản giới hạn bởi: phía trước phần sụn thiệt xương móng, hai bên băng thất, phía sau vùng liên phễu - Vùng thất giới hạn băng thất (dây giả), phía dây thanh, hai bên màng bên sụn giáp Thượng môn bao gồm: - Nắp thiệt móng - Nắp thiệt móng - Khoang trước thiệt - Mặt quản nếp phễu thiệt - Hai sụn phễu - Băng thất  Tầng mơn Được tính tiếp tục từ hết mặt phẳng nằm ngang qua mặt bờ tự dây thanh, phía trước chỗ bám cân giáp - phễu (cân dây thanh); phía sau sụn phễu Thanh mơn bao gồm: - Dây thanh: mặt trên, mặt dưới, bờ tự - Mép trước - Mép sau  Tầng hạ mơn Được tính tiếp tục từ bờ mơn đến bờ sụn nhẫn Đây vị trí gặp ung thư quản tiên phát mà hay gặp sự lan xuống ung thư môn 1.2.2 Các khoang quản Hình 1.3 Sơ đồ cấu trúc khoang quản [28] 10 • Khoang trước thiệt (khoang giáp móng thiệt) - Khoang Orton gọi khoang Boyer Về giới hạn phía dây chằng móng thiệt, phía trước màng giáp móng sụn giáp, phía sau sụn nếp dây chằng giáp - nắp thiệt - Khoang lấp đầy tổ chức mỡ, mơ lỏng lẻo phía trước, phía ngồi chứa tiểu nang - Ung thư mặt quản, sụn nắp ung thư mép trước thường hay lan vào khoang • Khoang cạnh mơn Vùng niêm mạc băng thất liên tục với khoang cạnh mơn giới hạn nón đàn hồi phía sụn giáp phía ngồi.Phía tiền đình quản khoang cạnh mơn phân chia với khoang thượng môn màng tứ giác, giới hạn sau khoang niêm mạc xoang lê Phía liên tiếp với khoảng nhẫn giáp 1.2.3 Mạch máu quản 1.2.3.1 Động mạch Cấp máu cho quản từ nguồn - Động mạch quản xuất phát từ động mạch giáp trên, chui qua màng giáp thiệt cấp máu cho tầng quản - Động mạch quản trước từ nhánh tận động mạch giáp chui qua màng nhẫn giáp cung cấp máu cho tầng quản - Động mạch quản sau nhánh động mạch giáp nhánh cung cấp máu cho hệ thống niêm mạc thành sau quản 1.2.3.2 Tĩnh mạch - Mỗi động mạch thường có tĩnh mạch vệ tinh kèm - Tĩnh mạch quản trước đổ tĩnh mạch giáp trên,tĩnh mạch quản sau đổ tĩnh mạch giáp 41 3.2 KẾT QUẢPHẪU THUẬT 3.2.1 Chỉ định phẫu thuật 3.2.2 Nạo vét hạch cổ Biểu đồ 3.7 Tỷ lệ nạo vét hạch cổ 3.2.3 Cách thức phẫu thuật Bảng 3.15 Cách thức phẫu thuật Cách thức phẫu thuật Mở sụn giáp bên Mở sụn giáp lệch bên Cắt sụn phễu bên n % 3.2.4 Các biến chứng sau phẫu thuật Biểu đồ 3.8 Tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật 3.2.5 Các đánh giá về chức thời gian nằm viện Bảng 3.16 Các đánh giá về chức thời gian nằm viện Đánh giá về chức Ngắn Dài Thời gian cho ăn thử miệng Thời gian rút sonde ăn Thời gian rút canule Thời gian nằm viện 3.2.6 Các di chứng sau phẫu thuật: sẹo hẹp Biểu đồ 3.9.Tỷ lệ di chứng sau phẫu thuật 3.2.7 Phối hợp tia xạ sau phẫu thuật Biểu đồ 3.10 Tỷ lệ xạ trị sau phẫu thuật Trung bình 42 3.2.8.Đánh giá về mặt bệnh học Bảng 3.17 Đánh giá về bệnh học Đánh giá bệnh học Di xa Di vùng Tái phát chỗ n % 3.2.9 Thời gian sống thêm 3.2.9.1 Sống thêm toàn (OS) sống thêm khơng bệnh (DFS) Bàng 3.18 Sống thêm tồn sống thêm không bệnh Thời gian Thời gian trung bình (tháng) Tỷ lệ năm (%) OS DFS 3.2.9.2 Mối liên quan OS DFS với giai đoạn bệnh 3.2.9.3 Mối liên quan OS DFS với phương pháp phẫu thuật (nhóm có vét hạch/ không vét hạch) 43 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đình Phúc Phạm Thị Kư cs (1999), Ung thư quản hạ họng Nhận xét lâm sàng qua 58 bệnh nhân phẫu thuật từ 1995-1998, kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học tồn quốc 1999 Nguyễn Đình Phúc, Bùi Thế Anh, Cs (2005), Đặc điểm lâm sàng điều trị phẫu thuật ung thư quản-hạ họng Tại khoa B1 Bệnh viện Tai Mũi Họng TW năm từ 2000-2004, kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học 2005 Nguyễn Vĩnh Toàn (2007), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính tổn thương ung thư quản đối chiếu với phẫu thuật, Luận văn Bác sỹ nội trú bệnh viên Đại học Y Hà Nội http://globocan.iarc.fr/Default.aspx [cited Bùi Thế Anh (2005), Đối chiếu biểu Galectin-3 với đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư quản-hạ họng, Luận văn Bác sỹ nội trú bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Đình Phúc cs (2004), Một số tiến điều trị ung thư quản Tai khoa khối U Bệnh viện Tai Mũi Họng TW, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học toàn quốc 2004 Hoffman H.T, Karnell L.H , McCulloch T.M, Gerry Funk J.B (2005), Management of early glottic cancer, In Cummings (2005) Otolaryngology: Head & Neck Surgery, 4th edition Part chapter 100 Sinard R.J, Netterville J.L, Ossoff R.H (2003), Squamous Cell Cancer of the Larynx, In The Larynx Edited by Ossoff R.H, Shapshay S.M, Woodson G.E , Netterville J.L.Inc Lippincott 2003, 337-377 Chawla Sharad, Andrew Simon Carney (2009), Organ preservation surgery for laryngeal cancer, Head & Neck Oncology 1, 1-12 10 Piquet JJ, DarrasJ.A, Berrier A (1986), Les Laryngectomiesubtotales Fonctionelles des T1 T2 du plan glottique avec crico-hyoidopexie.Technique, indication, rysultats., Ann Otolatyngol (Paris) 103, 411-500 11 Anthony J, Andrew B (1996), A short history of laryngoscopy, Log Phon Vocol 21 181-185 12 Van Luschka H, Der Kehlkopf des Menschen Tuăbingen: Laupp; 1871 13 Buck G On the surgical treatment of morbid growths within the larynx, Trans Am Med Assoc 1853, 6:509–35 14 Silva Solis-Cohen J, Two cases of laryngectomy of adeno-carcinoma of the larynx NY Med J1892;56:533–5 15 Solis-Cohen J Two cases of laryngectomy for adenocarcinoma of the larynx, Trans Am Laryngol Assoc 1892, 14:60–7 16 Silver.C.E (1981), Conservation Surgery for Glottic Carcinoma Surgery for cancer of the Larynx and related structures., Edited by Carl E.Silver,M.D 83-113 17 Sinard R.J, Netterville J.L, Ossoff R.H (2003), Squamous Cell Cancer of the Larynx, The Larynx Edited by Ossoff R.H, Shapshay S.M, Woodson G.E ,Netterville J.L Inc Lippincott 2003, 337-377 18 Alonso JM Conservative surgery of cancer of the larynx, Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol 1947, 51:633–42 19 Ogura JH Supraglottic subtotal laryngectomy and radical neck dissection for carcinoma of the epiglottis, Laryngoscope 1958 983–1003 20 Piquet J.J La crico-hyoido-epigottopexie Technique operatoire et résultats fonctionelles Ann, Oto Laryng, 1974, 91, n 12 681- 686 21 Tucker HM, Wood BG, Levin H, Katz R (1979), Glitlic reconstenetion after near laryngectomy., Laryngoscope 89: 609-18 22 Pech A, cannoni M, Abdul S, Zanaret N (1982), Laryngectomie frontale anterieure reconstructive., Ann Otonaryngol, (Paris) 99:141-6 23 Tống Xuân Thắng (2008), Nghiên cứu cắt phần quản nhẫn có tạo hình kiểu nhẫn- móng- thiệt Luận văn tiến sỹ, Đại học Y Hà Nội 24 Lê Minh Kỳ (2012), Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt bán phần quản Tucker điều trị ung thư quản, Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 4, số 1, tập 392; 43-46 25 Trịnh Văn Minh, Hoàng Văn Cúc (1999), Giải phẫu người: NXB Y học Hà Nội 26 Ngô Quang Quyền (1997), Giải phẫu học Giải phẫu người,NXB Y học 27 Greene F.L, Compton C.C, Fritz D.A (2006), Larynx, In AJCC cancer staging atlas.2006 Springer Science+Business Media, Inc, 41-57 28 Carl E.Silver.MD (1981), Surgical anatomy of the larynx, In Surgery for cancer of the larynx vol2, 3-23 29 Tấn Võ (1989), Ung thư quản ung thư hạ họng Tai mũi họng thực hành tập III NXB Y học Hà Nội 30 Patel S.G, Rhys-Evans P.H, Montgomery P J (2003), Tumors of the Larynx, Principles and practise of Head and Neck Oncology.Edited by Rhys-Evans P.H,Montgomery P and Gullance P 31 Ngô Ngọc Liễn (2000), Ung Thư Thanh Quản Giản yếu tai mũi họng Tập III NXB Y học Hà Nội 32 Weisman R.A, Moe K.S, Orloff L.A (2003), Neoplams of the larynx and laryngopharynx, Ballenger’s Otorhinolaryngology Head and Neck Sugery Edited by James B.Snow Jr,MD and John Jacob Ballenger MD, 2003 BC Decker inc, chapter 54, 1270-1313 33 Bùi Viết Linh (2002), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết điều trị ung thư quản phẫu thuật xạ trị, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 34 Snehal G.P., Peter R.E., Paul Q.M (2006), Tumours of the larynx Head and Neck oncology 483-533 35 Edge S.B., Byrd D.R., Compton C.C (2010), AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed., Springer, New York 57-67 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU MSBA: Hành chính: - Họ tên: Tuổi :Giới : - Nghề nghiệp: - Địa chỉ: Số ĐT: - Ngày vào viện: - Ngày viện: - Ngày phẫu thuật : - Thời điểm tái phát: - Thời điểm tử vong : Tiền sư: Thuốc lá: Có Khơng Thuốc lào: Có Khơng Rượu:Có Khơng Tia xạ: Có Khơng Bạch sản: Có Khơng U nhú:Có Khơng Các tiền sử khác: Lý vào viện: Khàn tiếng Khó thở Nuốt vướng Khó nuốt Nuốt sặc Nuốt đau Đau tai Hạch cổ Gầy sút Lý khác: Triệu chướng năng: + Khàn tiếng Thời gian: tháng Đặc điểm: Tăng dần + Khó thở Liên tục Khơng Có Khơng Có + Nuốt đau Khơng Có + Nuốt sặc Khơng Có + Đau tai Khơng Có + Hạch cổ Khơng Có + Khó nuốt Từng đợt Toàn thân: Thể trạng: Da, niêm mạc: Thực thể: 6.1.Soi quản gián tiếp gương Optic 70 + Vị trí khối u: Thanh mơn: Thượng mơn: + Hình thái: Sùi Lt + Di động quản: 6.2 Hạch cổ: Có : Hạ mơn Thâm nhiễm đỏ Bình thường Phối hợp Khác Giảm Khám lâm sàng Không 6.3 Tai mũi họng: 6.4 Các quan khác: Cận lâm sàng: 7.1 Soi quản trực tiếp (Panendoscopy) + Vị trí khối u: Thanh mơn Thượng mơn + Hình thái: Sùi Hạ môn Loét Thâm nhiễm đỏ Phối hợp Mất Khác 7.2 Mô bệnh học trước mổ: Mã số: UTBM vảy UTBM tuyến 7.3 Siêu âm hạch cổ: 7.4 CT Scan: Thượng môn Băng thất Buồng thất Thanh môn Dây Mép trước Mép sau Hạ môn Hạch vùng: Nhóm hạch Tính chất hạch: 8.Chẩn đốn: 8.1 Chẩn đoán sơ 8.2.Chẩn đoán xác định 8.3 Chẩn đoán giai đoạn TNM Điều trị: +Điều trị u Mở sụn giáp bên Mở sụn giáp lệch bên Cắt sụn phễu bên : + Nạo vét hạch: Khơng Có bên bên 10 Mơ bệnh học sau phẫu thuật 10.1 Khối U Mã số: Carcinoma vảy Tuyến 10.2 Lát cắt rìa (-/+) Khác khác 10.3 Hạch: Dương tính âm tính 11 Theo dõi sau mổ 11.1:Biến chứng Chảy máu Khó thở Tràn khí Nhiễm trùng Viêm phổi Dò Khác 11.2 Đánh giá chức năng: Thời gian đeo canule: ….Ngày Thời gian cho ăn thử: ……Ngày Thời gian rút sonde ăn:……Ngày 11.3 Thời gian nằm viện : … ngày 12 Di chứng Không rút sonde ăn Không rút canuyn Hẹp môn Sặc kéo dài 13 Tia xạ sau PT Có Khơng 14 Đánh giá bệnh học 14.1 Tái phát Có Khơng 14.2 Di xa Có Khơng 14.3 Di vùng Cú Khụng Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại häc y hµ néi bé y tÕ ĐỒN THỊ HỜNG NHT Đánh giá kết điều trị phẫu thuật cắt quản bán phần nhẫn tạo hình kiểu Tucker điều trị ung th quản Bệnh viƯn Tai Mòi Häng trung ¬ng Chun ngành : Tai Mũi Họng Mã số : 60720155 ĐÊ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Minh Kỳ Hµ néi – 2017 CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh AJCC American joint committee on Cancer b/c BN CLVT Ko MBH NVH PT TMH TNM UTTQ DFS OS Disease Free Survival Overal Survival Tiếng Việt Hội Ung thư Hoa Kỳ Biến chứng Bệnh nhân Cắt lớp vi tính Khơng Mơ bệnh học Nạo vét hạch Phẫu thuật Tai mũi họng T (khối u), N (hạch cổ), M (di xa) Ung thư quản Sống thêm khơng bệnh Sống thêm tồn MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG ... thuật cắt quản bán phần kiểu Tucker điều trị ung thư quản, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt quản bán phần nhẫn tạo hình kiểu Tucker điều trị ung thư. .. kiểu Tucker Đánh giá kết quảvề phẫu thuật ung thư học phẫu thuật cắt quản bán phần nhẫntạo hình kiểu Tucker điều trị ung thư quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương 3 CHƯƠNG TỔNG... định cắt bán phần quản cắt theo phương pháp cắt quản bán phần kiểu Tucker - Các kết giải phẫu bệnh ung thư trước sau phẫu thuật - Các hồ sơ bệnh án lưu trữ, ghi chép đầy đủ phần bệnh án - Được điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị của phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trên nhẫn tạo hình kiểu tucker trong điều trị ung thư thanh quản tại bệnh viện tai mũi họng trung ương , Đánh giá kết quả điều trị của phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trên nhẫn tạo hình kiểu tucker trong điều trị ung thư thanh quản tại bệnh viện tai mũi họng trung ương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm