NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG VIÊM TAI GIỮA tái DIỄN ở TRẺ EM SAU đặt ỐNG THÔNG KHÍ

85 47 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 07:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - NGUYN VN HC NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG VIÊM TAI GIữA TáI DIễN TRẻ EM SAU ĐặT ốNG THÔNG KHí Chuyờn ngnh : Tai mi hng Mó s : 60720155 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LƯƠNG HỒNG CHÂU HÀ NỘI - 2017 DANH MỤC VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân MN : Màng nhĩ OTK : Ống thơng khí VTGUD : Viêm tai ứ dịch VTG TD : Viêm tai tái diễn MỤC LỤC MỤC LỤC .3 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG .8 DANH MỤC HÌNH .11 ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Nhắc lại giải phẫu sinh lý tai 1.2.1 Màng nhĩ .4 1.2.2 Hòm nhĩ 1.2.3 Xương chũm 1.2.4 Niêm mạc tai 1.2.5 Giải phẫu sinh lý vòi nhĩ 1.3 Viêm tai ứ dịch 12 1.3.1 Bệnh nguyên , 12 1.3.2 Bệnh sinh .13 1.3.3 Lâm sàng .16 1.3.4 Cận lâm sàng .17 1.3.5 Thể lâm sàng .19 1.3.6 Chẩn đoán phân biệt 19 1.3.7 Điều trị 20 1.4 Viêm tai tái diễn trẻ em sau đặt ống thơng khí màng nhĩ 23 1.4.1 Lâm sàng .23 1.4.2 Nguyên nhân .24 Chương .26 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .26 2.2.2 Phương tiện nghiên cứu .26 2.2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu .27 2.2.4 Các bước tiến hành 28 2.2.5 Nội dung nghiên cứu 28 - Tuân thủ nguyên tắc điều trị nười bệnh 29 2.3 Xử lý số liệu .30 2.4 Đạo đức nghiên cứu 30 Chương .31 KẾT QUẢ 31 3.1 Đặc điểm lâm sàng VTG TD trẻ em sau đặt OTK 31 3.1.1 Đặc điểm chung 31 3.1.2 Lý khám bệnh 31 3.1.3 Triệu chứng lâm sàng 32 3.1.4 Tiền sử bệnh 34 3.1.5 Triệu chứng thực thể 36 3.2 Phân tính xác định số yếu tố nguy viêm tai tái diễn trẻ em sau đặt OTK 39 3.2.1 Tìm hiểu định đặt OTK 39 3.2.2 Tìm hiểu tình trạng dinh dưỡng trẻ, điều kiện sinh hoạt môi trường sống 40 Cân nặng (kg) 40 n 40 % 40 ≤2,5 40 16 40 32 40 >2,5 40 34 40 68 40 N 40 50 40 100 40 3.2.3: Tìm hiểu ảnh hưởng bệnh lý vùng tai mũi họng 43 Nhận xét : 45 Nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng VTG TD sau đặt OTK trẻ em viêm VA với 20/50 trường hợp tỉ lệ 40 % Sau viêm mũi xoang với 18 /50 ca chiếm 36 % 45 Có trường hợp có dị tật bẩm hở hàm ếch , trường hợp bệnh sảy nhiễm khuẩn từ vào tai qua OTK ( trẻ bị bệnh sau tắm biển) 45 Chương .45 BÀN LUẬN 45 4.1 Đặc điểm lâm sàng VTG TD ỏ trẻ em sau đặt OTK màng nhĩ .45 4.1.1 : Đặc điểm chung 45 4.1.2 Lý khám bệnh 46 4.1.3 Triệu chứng lâm sàng 47 4.1.4 Tiền sử bệnh 49 4.1.5 Triệu chứng thực thể 51 4.2 Phân tích xác định số yếu tố nguy VTG TD trẻ em sau đặt OTK màng nhĩ .54 4.2.1 Tìm hiểu định đặt OTK 54 4.2.2 Mối liên quan tình trạng dinh dưỡng trẻ, điều kiện sinh hoạt môi trường sống với bệnh VTD tái diễn sau đặt OTK 55 4.2.3 Tìm hiểu ảnh hưởng bệnh lý vùng tai mũi họng 59 Qua thăm khám lâm sàng nội soi , hỏi bệnh , phát nguyên nhân bệnh lý thuộc vùng tai mũi họng gây bệnh VTG sau đặt OTK trẻ sau : Nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng VTG TD sau đặt OTK trẻ em viêm VA với 20/50 trường hợp tỉ lệ 40 % Sau viêm mũi xoang với 18 /50 ca chiếm 36 % Có trường hợp có dị tật bẩm hở hàm ếch , trường hợp bệnh sảy nhiễm khuẩn từ vào tai qua OTK ( trẻ bị bệnh sau tắm biển ) Ngồi ngun nhân thường gặp viêm VA , viêm mũi xoang , viêm amyđan (đã bàn luận ), chúng tơi gặp yếu tố nguy khác gây VTG tái diễn sau đặt OTK nhiễm khuẩn từ ngồi vào hòm nhĩ qua OTK hay dị tật bẩm sinh hở hàm ếch .62 Nhiễm khuẩn từ ngồi vào hòm nhĩ qua OTK thường sảy trẻ để nước vào tai , nghiên cứu chúng tơi có hai trẻ bị VTG sau đặt OTK xuất sau trẻ tắm biển để nước vào tai 62 Các nghiên cứu Bluestone cộng điện quang thăm dò chức vòi nhĩ, hoạt động khơng bình thường vòi nhĩ trẻ bị hở hàm ếch ,Những nghiên cứu mô học xương thái dương khẳng định vòi nhĩ trẻ bị hở hàm ếch khơng bị tắc mặt giải phẫu chức hoạt động khơng bình thường Sadler – Kimes cộng nhận thấy vòi nhĩ trẻ hở hàm ếch ngăn vòi nhĩ trẻ bình thường Kết luận giải thích tần suất cao VTG UD VTG tái phát sau đặt OTK trẻ Vòi nhĩ ngắn , từ tượng dịch trào ngược từ họng vào tai dễ dàng Rồi nghiên cứu khác nhóm trẻ vị hở hàm ếch góc sụn căng hầu rộng , mật độ tế bào sụn lớn , tỉ lệ mảnh sụn bên mảnh sụn nhỏ độ cong lòng vòi nhỏ hơn.Tổ chức chun phần lề sụn , phần căng hầu bám vào vòi sụn hơn.Tất thay đổi mặt giải phẫu giải thích tắc vòi mức độ khác nhận thấy thực test thăm dò chức vòi trẻ hở hàm ếch , bơm hút khí vào ống tai ngồi test thăm dò chức vòi nhĩ , người ta thấy trẻ bị hở hàm ếch có khó khăn để tăng áp lực tai khơng có khả làm cân áp lực âm tai động tác nuốt 62 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG - Các bệnh nhân chẩn đoán VTGƯD độ tuổi từ 15 tuổi chở xuống điều trị đặt ống thơng khí màng nhĩ chảy dịch tai ứ dịch hòm nhĩ 26 - Khơng phân biệt giới tính,dân tộc,nơi cư trú 26 - Cỡ mẫu thuận tiện ,N=50 bệnh nhân 26 - Không hợp tác khám không đồng ý tham gia nghiên cứu 26 Bảng 3.1: Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi .31 Bảng 3.2: Tỷ lệ mắc bệnh theo giới .31 Bảng 3.3: Lý khám bệnh 31 Bảng 3.4: Các triệu chứng tai .32 Bảng 3.5: Triệu chứng mũi họng 32 Bảng 3.6: Bảng số lần VTG tái diễn trẻ sau đặt OTK 33 (thời gian theo dõi sau đặt OTK 6tháng-9 tháng) 33 Số lần tái diễn 33 .33 .33 .33 .33 Tổng .33 Số ca(n) 33 .33 16 33 22 33 .33 50 33 Tỉ lệ (%) 33 10 33 32 33 44 33 14 33 100 33 Bảng 3.7: Thời gian diễn biến lần VTG 34 34 Bảng 3.8: Thời gian bi bệnh trước nhập viện (N=50) 34 Bảng 3.9 Số lần VTG trẻ năm gần 34 Bảng 3.10 : Tiền sử phẫu thuật 35 Bảng 3.11 : Bảng phân bố tai bị bệnh 36 Bảng 3.12 : Tình trạng OTK 36 Bảng 3.13: Tình trạng màng nhĩ OTK bị đẩy khỏi màng nhĩ .36 Bảng 3.14: Loại OTK đựoc sử dụng 37 37 Bảng 3.15 : Tính chất dịch hòm nhĩ .38 38 Bảng 3.16: Tình trạng bệnh lý mũi họng kèm theo 38 Bảng 3.17: Bảng đối chiếu loại OTK với tình trạng OTK 38 Bảng 3.18: Đối chiếu tình trạng OTK với tính chất dịch hòm nhĩ 39 Bảng 3.19: Tìm hiểu định đặt OTK 39 Bảng 3.20: cân nặng trẻ lúc sinh .40 Bảng 3.21: Phân bố bệnh theo tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ 40 Bảng 3.22: Tìm hiểu chế độ dinh dưỡng trẻ 06 tháng đầu 41 Bảng 3.23: Tìm hiểu mơi trường sống trẻ 41 Bảng 3.24 : Tìm hiểu tình trạng nhà trẻ bệnh nhân 41 42 Bảng 3.25: Phân bố bệnh theo ảnh hưởng khói thuốc 43 Bảng 3.26 : Bảng phân bố bệnh theo địa dị ứng .43 Bảng 3.27: Bảng tìm hiểu vai trò VA (n=24 ) 43 Bảng 3.28: Bảng tìm hiểu vai trò Amyđan 44 Bảng 3.29: Phân bố bệnh theo tình trạng nhiễm khuẩn mũi xoang .44 Bảng 3.30: Bảng phân bố bệnh theo nguyên nhân bệnh lý 45 60 bội nhiễm , dịch chứa vi khuẩn mũi họng lên tai qua vòi nhĩ gây nên tình trạng viêm tai tái diễn Chúng thường gặp trẻ bị bệnh vào thay đổi thời tiết , giao mua nhiều  Vai trò VA Trong số 50 bệnh nhân có 26 trường hợp phẫu thuật nạo VA Có 24 ca bệnh chưa nạo VA có tới 20 /24 trường hợp (83,33%)có viêm VA Theo tác giả Tos (1990), viêm VA nguyên nhân gặp thường xuyên quan trọng VTGUD Kết phù hợp với nghiên cứu Mai Ý Thơ 86 ,6% có viêm VA VTG UD Khả gây viêm tai tiết dịch VA không phụ thuộc vào kích thước VA mà phụ thuộc vào tình trạng viêm VA vùng mũi họng bệnh nhân VA to, phát chèn ép học vào lỗ vòi dẫn đến tình trạng tắc vòi Trong đó, q trình viêm mạn tính vùng mũi họng (nhất VA) làm niêm mạc vòi nhĩ viêm mạn tính gây tắc vòi bên Vì VTG tái diễn sau đặt OTK xảy dù VA nhỏ nạo VA Những trẻ có nạo VA phối hợp đặt ống thơng khí hay gặp mẫu nghiên cứu với tỷ lệ 26/50 bệnh nhân (52%) Viêm VA mạn tính phát nguyên nhân thường gặp VTGTD Paradise cộng (1990) nhận xét rằng, đặt ống thơng khí màng nhĩ kết hợp nạo VA làm giảm 40% thời gian bệnh so với nhóm đặt ống thơng khí đơn năm sau phẫu thuật giảm 37% năm thứ hai Nạo VA làm giảm tỷ lệ VTGTD tái phát Theo Roydhouse (1980) 9% nhóm khơng nạo VA cần phải đặt lại ống thơng khí Mặc dù chứng minh lợi ích qua nghiên cứu nhiều tác giả theo Rosenfeld (2004) nên nạo VA phối hợp với đặt OTK qua MN trường hợp có định phẫu thuật nạo VA viêm VA mạn tính phát gây ngạt mũi…  Vai trò Amyđan 61 Trong nhóm nghiên cứu chúng tơi tình trạng Amyđan q phát độ III hay gặp 22/50 trường hợp tỉ lệ 44 % Có 2/50 ca Amyđan phát độ IV , có 5/ 50 cắt Amyđan tỉ lệ 10 % Những viêm nhiễm Amydan gây biến chứng viêm mũi xoang viêm VA , dịch viêm chứa vi khuẩn qua lỗ vói nhĩ gây viêm tai Theo nhận xét Nguyễn Thị Hồi An [1] , nhóm trẻ có viêm amyđan tỉ lệ mắc bệnh cao nhóm trẻ khơng bị viêm amyđan (15,69 % so vơi 8,26 % , p< 0,05) Tất bệnh nhân cắt amyđan nghiên cứu chúng tơi có biến chứng amyđan phát tắc nghẽn đường hô hấp (ngủ ngáy, ngừng thở ngắn ngủ) viêm amyđan mạn tính tái phát nhiều đợt năm Theo Bluestone (2003) việc kết hợp phẫu thuật nạo VA với cắt Amyđan không mang lại hiệu nhiều so với nạo VA đơn điều trị VTGTD nên cắt amyđan có định phẫu thuật Sự ảnh hưởng tình trạng nhiễm khuẩn mũi xoang tới bệnh VTG tái diễn sau đặt OTK Như biết ngồi viêm VA tình trạng nhiễm khuẩn mũi xoang đóng vai trò quan trọng bệnh sinh viêm tai ứ dịch , theo Narcy , 65 -78 % bệnh nhân bị viêm tai ứ dịch có nhiễm khuẩn đường hơ hấp ngày trước bệnh đặc biệt viêm mũi xoang Trong nghiên cứu tình trạng viêm mũi xoang cấp hay gặp với 38 /50 trường hợp chiếm 76 % , có 10 /50 trường hợp khơng thấy tình trạng nhiễm khuẩn , có trường hợp có viêm mũi xoang mạn tính Viêm mũi xoang coi lò nhiễm khuẩn kế cận gây tình trạng nhiễm trùng tai Chúng tơi thấy đặc điểm chảy dịch mũi tính chất dịch mũi liên quan mật thiết với tính chất dịch hòm nhĩ bệnh nhân ,Nếu dịch mũi mủ đặc thường dịch hòm nhĩ dịch mủ nhày đặc 62 Như ngồi tình trạng viêm VA , viêm Amyđam tình trạng viêm mũi xoang mạn tính hay nhiễm khuẩn mũi xoang nguyên nhân gây tái diễn VTG sau đặt OTK  Tìm hiểu nguyên nhân bệnh lý thuộc vùng tai mũi họng nguyên nhân gây bệnh VTG sau đặt OTK Qua thăm khám lâm sàng nội soi , hỏi bệnh , phát nguyên nhân bệnh lý thuộc vùng tai mũi họng gây bệnh VTG sau đặt OTK trẻ sau : Nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng VTG TD sau đặt OTK trẻ em viêm VA với 20/50 trường hợp tỉ lệ 40 % Sau viêm mũi xoang với 18 / 50 ca chiếm 36 % Có trường hợp có dị tật bẩm hở hàm ếch , trường hợp bệnh sảy nhiễm khuẩn từ vào tai qua OTK ( trẻ bị bệnh sau tắm biển ) Ngoài nguyên nhân thường gặp viêm VA , viêm mũi xoang , viêm amyđan (đã bàn luận ), chúng tơi gặp yếu tố nguy khác gây VTG tái diễn sau đặt OTK nhiễm khuẩn từ ngồi vào hòm nhĩ qua OTK hay dị tật bẩm sinh hở hàm ếch Nhiễm khuẩn từ ngồi vào hòm nhĩ qua OTK thường sảy trẻ để nước vào tai , nghiên cứu chúng tơi có hai trẻ bị VTG sau đặt OTK xuất sau trẻ tắm biển để nước vào tai Các nghiên cứu Bluestone cộng điện quang thăm dò chức vòi nhĩ, hoạt động khơng bình thường vòi nhĩ trẻ bị hở hàm ếch ,Những nghiên cứu mô học xương thái dương khẳng định vòi nhĩ trẻ bị hở hàm ếch không bị tắc mặt giải phẫu chức hoạt động khơng bình thường Sadler – Kimes cộng nhận thấy vòi nhĩ trẻ hở hàm ếch ngăn vòi nhĩ trẻ bình thường Kết luận giải thích tần suất cao VTG UD 63 VTG tái phát sau đặt OTK trẻ Vòi nhĩ ngắn , từ tượng dịch trào ngược từ họng vào tai dễ dàng Rồi nghiên cứu khác nhóm trẻ vị hở hàm ếch góc sụn căng hầu rộng , mật độ tế bào sụn lớn , tỉ lệ mảnh sụn bên mảnh sụn nhỏ độ cong lòng vòi nhỏ hơn.Tổ chức chun phần lề sụn , phần căng hầu bám vào vòi sụn hơn.Tất thay đổi mặt giải phẫu giải thích tắc vòi mức độ khác nhận thấy thực test thăm dò chức vòi trẻ hở hàm ếch , bơm hút khí vào ống tai ngồi test thăm dò chức vòi nhĩ , người ta thấy trẻ bị hở hàm ếch có khó khăn để tăng áp lực tai khơng có khả làm cân áp lực âm tai động tác nuốt 64 KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng VTG tái diễn ỏ trẻ em sau đặt OTK màng nhĩ 1.1 Hình thái lâm sàng - Nhóm tuổi thường gặp 1-2 tuổi có 33/50 bệnh nhân , chiếm tỉ lệ 66% độ tuổi trung bình 2,64 ± 1,83 ,nhỏ 12 tháng , lớn tuổi - Lý hay gặp để bệnh nhân vào viện chảy dịch tai với 40/50 trường hợp (80%) - Đa số bệnh bị hai tai 45/50 trường hợp chiếm tỉ lệ 90% - Triệu chứng hay gặp tai chảy dịch tai 40/50 bệnh nhân (80%) ,ở mũi chảy dịch mũi 41 /50 bệnh nhân (82%) - Triệu chứng thực thể : Loại dịch hòm nhĩ chủ yếu nhày mủ 33/50 bệnh nhân , tỉ lệ 66% , gặp dịch với 3/50 bệnh nhân tỉ lệ 6% -Thời gian diễn biến đợt trung bình 14,62 ± 5,022 ngày 1.2 Tình trạng OTK - Loại OTK thường dùng có đường kính 1,14 mm ,với 36/ 50 bệnh nhân tỉ lệ 72 % - Tình trạng OTK lưu màng nhĩ chảy dịch qua OTK nhiều với 68 / 95 tai bệnh tỉ lệ 73.68 % Trường hợp tắc OTK có 5/95 tai bệnh Có 22/95 trường hợp OTK bị đẩy khỏi màng nhĩ ,tỉ lệ 23,16 % Tóm lại VTG tái diễn sau đặt OTK hay gặp trẻ 1-2 tuổi , bệnh hay bị hai tai Chảy dịch qua OTK hay gặp ,hay gặp dịch nhày mủ Dịch hòm nhĩ có ba loại : Nhày mủ , nhày keo , dịch 65 Ba tình trạng OTK : Chảy dịch qua OTK , OTK bị tắc , OTK bị dẩy khỏi màng nhĩ 2.Phân tích xác định mốt số yếu tố nguy VTG tái diễn trẻ em sau đặt OTK màng nhĩ 2.1 Tình trạng dinh dưỡng - Cân nặng lúc sinh : có 16 /50 trẻ có cân nặng lúc sinh < 2,5 kg -Tình trạng SDD : hay gặp trẻ có SDD 34/50 trường hợp (68%) -Ni sữa mẹ : Trẻ bú mẹ hoàn toàn 10/50 trường hợp (20%) 2.2 Điều kiện sinh hoạt môi trường sống - Đa số trẻ sống nông thôn 38/50 trẻ (76 %).bệnh hay gặp trẻ có nhà trẻ 45/50 trẻ (90%) -Đa số trẻ mắc bệnh gia đình có người hút thuốc 34 /50 trẻ (68%) 2.3 Mối liên quan đến bệnh lý thuộc vùng tai mũi họng - Đa số trẻ mắc bệnh có địa dị ứng 32 / 50 trẻ (64%) - Nguyên nhân viêm VA 20/24 ca bệnh (83,33%) -Ngồi viêm VA ngun nhân hay gặp khác đợt viêm mũi xoang cấp 38 /50 trường hợp (76 %) - Nhũng nguyên nhân khác : dị tật hở hàm ếch 2/50 bệnh nhân Nhiễm khuẩn từ vào tai qua OTK 2/50 bệnh nhân Tóm lại Các yếu tố nguy gây gây viêm tai tái diễn sau đặt OTK : - Viêm VA - Nhiễm khuẩn mũi xoang - Dị tật bẩm sinh vùng tai mũi họng : Hở hàm ếch - Nhiễm khuẩn từ vào tai qua OTK 66 - Cơ địa dị ứng - Yếu tố dinh dưỡng : trẻ đẻ thiếu cân , SDD , không bú mẹ đầy đủ - Yếu tố mơi trường sống : khí hậu , mùa ,đi nhà trẻ ,thuốc , ô nhiễm môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Gerhard Grevers Rudolf Probst, Heinrich Iro (2006), "Otitis media with effusion", Basic Otorhinolaryngology,, tr 240-242 Mandel E.M Casselbrant M.L (2010), "Acute Otitis Media and Otitis Media with Effusion", Cummings Otolaryngology, (5), tr 2761-2777 Nguyễn Thị Hoài An (2006), "Viêm tai ứ dịch trẻ em", Nhà xuất Y Học Hà Nội, tr 33-41 CD Bluestone, Klein J.O (1988), "Otitis media in infants and children", Pediaric Otolaryngology, tr 86 M Tos, Poulsen G (1980), "Attic retractions following secretory otitis", Acta Otolaryngol, 89, tr 479-486 B.W Amstrong (1954), "New treatment for chronic secretory otitis media", Arch otolaryngology, 59, tr 653-654 Đỗ Thành Chung (1999), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị bệnh viêm tai ứ dịch viện tai mũi họng, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội Nguyễn Tấn Phong (2000), "Một giả thuyết Cholesteatome", Tạp chí thơng tin y dược, 10, tr 30-33 Nguyễn Lệ Thủy (2001), Nghiên cứu định kết đặt ống thơng khí tắc vòi nhĩ tai viện Tai Mũi Họng, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 10 Lương Hồng Châu (2009), "Đặc điểm hình thái nhĩ đồ viêm tai dịch", Tạp chí Y học thực hành, số 10(697), tr 34-37 11 Nguyễn Thị Minh Tâm (2009), Nghiên cứu hình thái biến động nhĩ đồ viêm tai màng nhĩ đóng kín, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 12 Mai Ý Thơ (2012), "Chỉ định đánh giá kết đặt ống thơng khí màng nhĩ viêm tai tiết dịch trẻ em", Luận văn bác sĩ nội trú, ĐH Y Hà Nội 13 Nguyễn Quang Quyền (1997), Atlas giải phẫu người, Nhà xuất Y học, 102,107 14 L.Drake Richard, Wayne, Vogl (2007), Gray's Anatomy for student, Elsevier Inc, 855-865 15 B Proctor, "Embryology and anatomy of Eustachian tube", Arch otolaryngology 1907(86), tr 503-514 16 Nguyễn Tấn Phong (2009), Phẫu thuật nội soi chức tai, Nhà xuất Y học 17 CD Bluestone (1996), "Otitis media, ateletasis and eustachian tube dysfunction", Pediatrics otolaryngology, tr 388 -563 18 B Gerald, MD, Kristina W Rosbe, MD "Otitis media and middle ear effusion", Ballenger’s Manual of Otolaryngology Head and Neck Surgery, tr 249-260 19 Adrian Dewitt Latz Margaret Akena (2006), "Otitis media with effusion", Head and Neck Surgery- Otolaryngology 4th 20 Ngơ Ngọc Liễn (2001), Thính học ứng dụng, Nhà xuất Y học Hà Nội 21 Dhringra "Disoders of middle ear", Diseases of ear, nose, throat, tr 60-65 22 Sanna Mario, Alessandra Russo, Giuseppen De Donato (1999), Color Atlas of Otoscopy 23 RM Rosenfeld, Culpepper, L, Doyle, KJ, Grundfast, KM, et al (2004), "Clinical practice guideline: Otitis media with effusion.", Otolaryngol Head and Neck Surg., 130(5), tr 95-118 24 R M Rosenfeld, S R Schwartz, M A Pynnonen cộng (2013), "Clinical practice guideline: Tympanostomy tubes in children", Otolaryngol Head Neck Surg, 149(1 Suppl), tr S1-35 25 WJ McIsaac, Coyte PC, Croxfford R, Arche CV, Friedberg J, Fredman W (2000), "Otolaryngologists' perceptions of the indications for tympanostomy tube insertion in children.", Canadian Medical Association Journal, 162(9), tr 1285-1288 26 I Williamson (2007 ), "Otitis media with effusion in children.", Clin Evid (Online), tr pii: 0502 27 S Keyhani, Kleinman LC, Rothschild M, Bernstein JM, Anderson R, Simon M, Chassin M ( 2008 Jan), "Clinical characteristics of New York City children who received tympanostomytubes in 2002", Pediatrics., 121(1), tr e24-33 28 GA Zeilhuis, Heuvelmans-Heinen EW, Rach GH, et al (1989), "Environmental risk factors for otitis media with effusion in preschool children.", Scand J Prim Health Care 7, tr 33–38 29 M Tos (1990), "Etiology and prevalence of secretory otitis media", Ann of Otol Rhinol Laryngol 146(99), tr 5-27 30 J Dohar, Giles W, Roland P, et al (2006), "Topical ciprofloxacin/ desamethasone superior to oral amoxicillin/ clavulanic acid in acute otitis media with otorrhea through tympanostomy tubes", Pediatrics otolaryngology, 118(3), tr 561-569 31 DW et al Teele (1983), "Middle ear disease ang the practice of pediatrics: burden during the first years of life", JAMA, 249, tr 1026 32 Martin Sancho, Villafruella Sanz MA, Alvarez Vicent JJ (1997), "Incidence and treatment of otitis with effusion in patients with cleft palate", Acta Otolaryngol Esp, 48(6), tr 441-445 33 Bylander (1980), "A comparision of eustachian tube function in children and adults with normal ear", Ann Otol Rhinol Laryngol, 89, tr 20-24 34 EM Mandel, Casselbrant ML, Kurs-Lasky M (1994), "Acute otorrhea: bacteriology of a common complication of tympanostomy tubes", Ann Otol Rhinol Laryngol, 103(9), tr 713-718 35 DJ Kay, Nelson M, Rosenfeld RM (2001), "Meta - analysis of tympanostomy tube sequelea", Otolaryngol Head Neck Surg, 124(4), tr 374-380 36 Gray Steven, Rodney P.Lusk "Tympanic membrane - tympanostomy tubes", Head and neck surgery otolaryngology, tr 2971-2977 37 JJ Holt, Harner SG (1980), "Effects of large - bore middle ear ventilation tubes", Otolaryngol Head Neck Surg, tr 581 38 Lại Thị Hoài Thư (2008), Đặc điểm lâm sang, vi khuẩn học viêm tai ứ dịch, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 39 M.M Paparella, Timothyl K.L, Goycoolea M.V (1991), Otitis media with effusion, Otolaryngology, Vol II 40 M.L Casselbrant, Mandel E.M "Acute Otitis Media and Otitis Media with Effusion", Cummings - Otolaryngology - 5th, tr 2761-2777 41 J.L Paradise, Bluestone CD, Riger K.D (1990), "Efficacy of adenoidectomy for recurrent OM in children previously treated with tympanostomy tube placement", Journal of the American Medical Association, 263, tr 2066-2073 42 Roydhouse (1980), "Adenoidectomy for OM with mucoid effusion", Annals of Otorhinolaryngology, tr 312-315 43 CD Bluestone, Stool Textbook of Pediatric Otolaryngology, 4th, Vol I BỆNH ÁN MẪU I Hành chính: Số bệnh án: • Họ tên: • Tuổi: Cân nặng : Giới: Nam/ Nữ • Địa chỉ: • Điện thoại: • Ngày vào viện: Ngày viện: • Người thân : II Lý nhập viện: Sốt Chảy mủ tai Chảy mủ mũi Ù tai Nghe Cảm giác nút tai , nước tai III Bệnh sử: • Thời gian tính từ lúc có triệu chứng đến vào viện):……… • Thời gian tái khám : Triệu chứng tai 1.□ Nghe kém: + Thời gian xuất nghe + □ Tai P □ Tai T □ Hai tai + Nghe tăng dần □ có □ khơng 2.□ Ù tai+ □ Tai P □ Tai T □ Hai tai + □ Tiếng trầm □Tiếng cao 3.□ Cảm giác nút tai, có nước tai 4.□ Ngốy tai 5.□ Tiếng tự vang tai 6.□ Chóng mặt 7.□ Chảy mủ tai 8.□ Khơng có biểu 9.□ Khơng phát Các triệu chứng mũi họng 1.□ Chảy mũi+ Thời gian chảy mũi + □ mũi P □ mũi T □ mũi +1 □ mủ đặc □ mủ nhày □ loãng 2.□ Ngạt mũi + 1.□ liên tục □ lúc + □ mũi P □ mũi T □ mũi 3.□ Hắt 4.□ Đau họng 5.□ Ngủ ngáy 6.□ Ho 7.□ Khơng có triệu chứng Triệu chứng khác: □Chậm nói □ Lắc đầu □Ngốy tai Số lần bị viêm tai tái diễn kể từ đặt OTK: …Thời gian diễn biến đợt : Đièu trị đợt : Trẻ nhà trẻ hay chăm sóc nhà : : Đi nhà trẻ Chăm sóc nhà Gia đình có người hút thuốc khơng : có / khơng Tìm hiểu định đặt OTK : Lý trẻ đặt OTK : IV : Tiền sử : • Tiền sử sản khoa : - Mẹ mắc có mắc bệnh thời kỳ mang thai khơng : - Đẻ thường hay mổ đẻ : đẻ thường ; mổ đẻ - Cân nặng lúc sinh: - Trẻ bú mẹ hồn tồn khơng: - 1.Bú mẹ hồn tồn ; - 2.Ni hồn tồn ; -3 Bú mẹ phần kết hợp với uống sữa - Các bất thường sản khoa khác: • Dị tật bẩm sinh trẻ : • Số lần bị viêm tai tái diễn năm gần : …… điều trị trước đặt OTK :… • Tiền sử mắc bệnh viêm mũi dị ứng : có địa dị ứng / khơng có địa dị ứng V Khám lâm sàng : A Nội soi tai • Đã dặt OTK bên hay hai bên Bên phải Bên trái Hai bên • Tai bị bệnh : Tai phải Tai trái Hai bên • Tình trạng OTK : Chảy dịch hòm nhĩ qua OTK Tắc OTK OTK bị đẩy khỏi màng nhĩ • Loại OTK sử dụng : • Tình trạng màng nhĩ OTK bị đẩy khỏi màng nhĩ : Thủng màng nhĩ Màng nhĩ liền kín • Tính chất dịch hòm nhĩ : Dịch nhày mủ Dịch keo Thanh dịch B : Nội soi mũi: □ Niêm mạc mũi nề, đỏ □ Sàn mũi đọng dịch mủ □ Mủ khe mũi □ Polype mũi □ VA phát □ Độ I □ Độ II □ Độ III □Độ IV □ Niêm mạc VA viêm, nề, đỏ □ VA có mủ □ Đã nạo VA □ Khối u vòm □ Bình thường C : Khám họng: □ Niêm mạc họng đỏ □ Amidan phát □ Độ I □ Độ II □ Đã cắt Amydal □ Bình thường D Các bệnh tồn thân khác : □ Độ III □Độ IV ... đặc điểm lâm sàng bệnh viêm tai tái diễn trẻ em sau đặt ống thơng khí Phân tích xác định số yếu tố nguy viêm tai tái diễn trẻ em sau đặt ống thống khí Chương TỔNG QUAN 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên. .. viêm tai ứ dịch nhiên nhiều trường hợp đặt ống thơng khí màng nhĩ bệnh tái diễn Viêm tai tái diễn trẻ em sau đặt ống thơng khí tình trạng chảy dịch tai ứ dịch hòm nhĩ sau tắc tụt ống thơng khí. .. tạp khác , việc nghiên cứu phân tích xác định yếu tố nguy bệnh cần thiết tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng viêm tai tái diễn trẻ em sau đặt ống thơng khí ” Nhằm hai mục
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG VIÊM TAI GIỮA tái DIỄN ở TRẺ EM SAU đặt ỐNG THÔNG KHÍ , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG VIÊM TAI GIỮA tái DIỄN ở TRẺ EM SAU đặt ỐNG THÔNG KHÍ

Từ khóa liên quan