SỬ DỤNG DI sản TRONG dạy học

31 179 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 23:23

SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.Nhận dạng di sản - KN di sản văn hóa : Di sản VH Việt Nam gồm di sản VH phi vật thể di sản VH vật thể (di sản văn hóa di sản thiên nhiên) sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị LS, VH, Kh.học, lưu truyền từ hệ qua hệ khác - Đặc điểm : + Kết tinh từ sáng tạo VH cộng đồng dân tộc; + Trải qua trình LS lâu đời, lưu truyền, kế thừa, sáng tạo từ nhiều hệ - nay; + Bức tranh đa dạng, tài sản VN nhân loại; + Sản phẩm trình giao lưu, kế thừa VH, văn minh TG,… Phân loại : + Vật thể - sản phẩm vật chất,… + Phi vật thể - sản phẩm tinh thần, … + Di sản VH vật thể phi vật thể thống tổng thể VH, …VD: Nhã nhạc cung đình Huế (Di sản VH phi vật thể) gắn liền với kinh thành Huế (di sản VH vật thể), … Những di sản thường sử dụng - Di sản VH, di sản thiên nhiên, tư liệu,…được UNECCO công nhận : + Di sản VH giới : Quần thể di tích cố Huế, Phố cổ Hội An, Hồng thành Thăng Long,… + Di sản Th.nhiên giới: Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong NhaKẻ Bàng,… + Di sản VH phi vật thể nhân loại : Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian VH cồng chiên Tây Nguyên,… + Di sản thông tin tư liệu giới : Mộc triều Nguyễn, 82 bia đá Văn Miếu-Quốc Tử Giám (HN),… + Khu dự trữ sinh giới : Rừng ngập mặn Cần Giờ, đảo Cát Bà (HP),… + Cao nguyên đá Đồng Văn – Di sản thiên nhiên thuộc mạng lưới cơng viên địa chất tồn cầu - Di tích LS-VH, danh lam thắng cảnh,…cấp tỉnh, cấp quốc gia - Lưu ý sử dụng di sản dạy học : + Di sản tài nguyên vô tận để dạy học, giáo dục; + Mối quan hệ di sản VH vật thể di sản VH phi vật thể; + Các di sản có giá trị nhau; + Di sản xung quanh chúng ta; + Nhà trường, GV phối hợp với quan quản lí di sản; + Di sản qua thời gian (phát triển); + Ý nghĩa di sản; + Cảm nhận HS di sản; + Trách nhiệm HS…, * Đánh giá kết hoạt động - Nhận xét chung; - Viết thu hoạch,… Các hình thức tổ chức dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục với di sản a Khai thác, sử dụng tài liệu di sản b Tiến hành học nội khóa nơi có di sản * Bài học hình thức tổ chức dạy học chương trình phổ thơng Bài học khơng tiến hành lớp học, mà tiến hành nơi có di sản (thực địa, bảo tàng,…) * Các học nội khóa chương trình LS, Địa lí (VN) tiến hành nơi có di sản (thực địa, bảo tàng,…? * Các học nội khóa mơn LS, ĐL địa phương, có điều kiện, tiến hành nơi có di sản * Bài học di sản phải tuân thủ đầy đủ yêu cầu học nội khóa, đồng thời phải thực đầy đủ yêu cầu học thực địa * Những yêu cầu tiến hành học nội khóa di sản : - Thứ nhất, tiến hành học thực địa hình thức tổ chức dạy học nội khóa bên ngồi lớp học liên quan đến nhiều yếu tố, điều kiện khác nhau, nên cần chuẩn bị chu đáo : + Chọn vấn đề, địa điểm phù hợp với mục tiêu, nội dung, số tiết học, điều kiện; có di sản liên quan đến kiện ch.trình mơn học cố gắng tiến hành học di sản; khơng có di sản liên quan kiến thức ch.trình tiến hành dạy học di sản học địa phương,… + Xây dựng kế hoạch (chuẩn bị, tiến hành học, khảo sát thực địa, liên hệ với quan quản lí di sản, phương tiện thiết bị, lực lượng phối hợp, nội quy, … -Thứ hai, nội dung học di sản phải bám sát nội dung kiến thức mà di sản phản ánh; dành thời gian thích hợp để HS tự học, quan sát, tìm hiểu, khám phá,… Lưu ý, học nội dung địa phương (LS, ĐL địa phương,…) vào chương trình, nội dung Sở GDĐT ban hành; chọn nội dung tiêu biểu, mang tính tổng hợp tồn diện (khơng nên chọn chun đề hay lĩnh vực) *Các bước tiến hành học di sản: - Có thể tiến hành hai loại học: học tìm hiểu kiến thức ôn tập, sơ kết, tổng kết - Đối với học tìm hiểu kiến thức cần kết hợp với cán quản lí di tích, tiến trình học sau : + GV giới thiệu nét kiến thức có liên quan đến di sản; - Cán quản lí di tích (nhân chứng,…) trình bày cụ thể nội dung kiến thức học liên quan đến di sản; - GV chốt lại vấn đề chủ yếu, vấn đề quy định ch.trình - Nếu học GV đảm nhận tồn bộ, tiến hành sau : + Tiến hành học lớp, phòng riêng nơi có di sản; + Sau đó, hướng dẫn HS tham quan dấu vết, chứng tích, vật, có liên quan đến học, … c Tổ chức tham quan ngoại khóa – trải nghiệm di sản (hình thức phổ biến) - Hình thức phổ biến, tổ chức cho HS tất các cấp,… - Tổ chức ngày lễ lớn, dịp hè; - Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực khoa học; phối hợp nhiều tổ chức trong, ngồi nhà trường; -Tiến trình tham quan, HS Tiểu học – tham quan khái quát; HS Trung học kết hợp tham quan khái quát tìm hiểu sâu nội dung học hay học - Kết thúc tham quan, cần củng cố kiến thức HS thu nhận - Sau tham quan, HS viết thu hoạch,… ... II TỔ CHỨC SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC I SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC Những yêu cầu chung a Đảm bảo mục tiêu chương trình, mục tiêu GD di sản (đối với học nội khóa dạy lớp di sản; học LS, ĐL...1.Nhận dạng di sản - KN di sản văn hóa : Di sản VH Việt Nam gồm di sản VH phi vật thể di sản VH vật thể (di sản văn hóa di sản thiên nhiên) sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị LS, VH, Kh .học, lưu... cầu - Di tích LS-VH, danh lam thắng cảnh,…cấp tỉnh, cấp quốc gia - Lưu ý sử dụng di sản dạy học : + Di sản tài nguyên vô tận để dạy học, giáo dục; + Mối quan hệ di sản VH vật thể di sản VH phi
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG DI sản TRONG dạy học, SỬ DỤNG DI sản TRONG dạy học, b. Xác định nội dung và các bước chuẩn bị, * Đánh giá kết quả hoạt động - Nhận xét chung; - Viết bản thu hoạch,…, b. Tiến hành bài học nội khóa tại nơi có di sản, Lưu ý, đối với các bài học về nội dung địa phương (LS, ĐL địa phương,…) căn cứ vào chương trình, nội dung Sở GDĐT đã ban hành; chọn nội dung tiêu biểu, mang tính tổng hợp toàn diện (không nên chọn chuyên đề hay một lĩnh vực).

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm