giao trinh thép 1 bu long

31 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 20:44

B LIÊN KẾT BULÔNG I Các loại BL KCT II Sự làm việc liên kết BL khả chịu lực BL III Cấu tạo liên kết BL IV Tính tốn liên kết BL Nguồn: Internet B LIÊN KẾT BULÔNG I CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT Cấu tạo chung bu lông Bu lông thô bu lông thường Bu lông tinh Bu lông cường độ cao I CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT Cấu tạo chung Bu lông + Thân bu lông + Mũ + Êcu (đai ốc) + Long đền (đệm) Phân loại bu lông: + Bu lông thô + Bu lông thường + Bu lông tinh + Bu lông cường độ cao + Bu lông neo I CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT Cấu tạo chung Bu lông - Phân loại theo độ bền từ 4.6 – 10.9: + Số đầu x 10  fub (daN/mm2) + Số đầu x số sau  fy (daN/mm2) Cường độ chịu cắt kéo bulông ứng với cấp Trạng thái làm việc Ký độ bền Kéo kiện thép có giới hạn chảy hiệ u 4.6; 5.6; fvb ftb 440 MPa 4.8; 5.8 8.8; 10.9 fvb = 0,4 fub fvb = 0,4 fub  ftb = 0,42 fub ftb = 0,4 fub ftb = 0,5 fub     6.6 Cắt Cường độ chịu ép mặt cấu fvb = 0,38 fub Ép mặt a Bulông tinh f   b Bulông thô bulông thường fcb u =  0,6  410  f cb  fu E  I CÁC LOẠI BULƠNG DÙNG TRONG KCT Cấu tạo chung Bu lơng Cường độ tính tốn chịu cắt kéo bulơng (N/mm2) Trạng thái làm việc Cấp độ bền Ký hiệu 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 8.8 10.9 Cắt fvb 150 160 190 200 230 320 400 Kéo ftb 170 160 210 200 250 400 500 I CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT Cấu tạo chung Bu lông Giá trị fcb Giới hạn bền kéo đứt thép cấu kiện liên kết Bulông tinh Bulông thô thường 340 435 395 380 515 465 400 560 505 420 600 540 440 650 585 450 675 605 480 745 670 500 795 710 520 850 760 540 905 805 I CÁC LOẠI BULƠNG DÙNG TRONG KCT Bu lơng thô thường - Dlỗ = d + (2 – mm) - Rẻ, sản xuất nhanh dễ đặt vào lỗ - Khi làm việc biến dạng nhiều  khơng dùng cơng trình quan trọng có fy > 380 N/mm2 - Dùng làm việc chịu kéo, để định vị cấu kiện lắp ghép I CÁC LOẠI BULƠNG DÙNG TRONG KCT Bu lơng tinh - Dlỗ = d + 0.3 mm, tạo lỗ khoan - Khe hở bulông lỗ nhỏ  liên kết chặt, làm việc chịu cắt - Do tính phức tạp sản xuất lắp đặt vào lỗ  dùng - Bu lơng tinh có lớp độ bền tương tự bu lông thô thường I CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT Bu lông cường độ cao - Được làm từ thép hợp kim - Cường độ cao  vặn êcu chặt  Lực ma sát lớn chống lại trượt tương đối chúng - Dễ chế tạo, khả chịu lực lớn - Dùng rộng rãi, thay cho liên kết đinh tán kết cấu chịu tải trọng nặng tải trọng động II SỰ LÀM VIỆC CỦA LIÊN KẾT BULÔNG & KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA BULÔNG Sự làm việc liên kết bulông thô, bulông thường bulông tinh Sự làm việc chịu trượt liên kết bulông cường độ cao Sự làm việc bulông chịu kéo 10 II SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG Sự làm việc lk bulơng thô, thường tinh Giới hạn bền kéo đứt thép cấu kiện Cường độ tính tốn chịu ép mặt fcb (N/mm2) BL liên kết BL tinh BL thô thường 340 435 395 380 515 465 420 600 540 18 II SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG Sự làm việc lk bulông cường độ cao Khả chịu trượt bulông: [N]b = fhb  Abn  b1 (b2)min nf • fhb : cường độ chịu kéo tính tốn vật liệu bu lơng, fhb=0,7fub • Abn : diện tích thực thân bu lơng • b1 : hệ số điều kiện làm việc liên kết bu lơng •  : hệ số ma sát • b2 : hệ số độ tin cậy • nf : số lượng mặt phẳng tính tốn 18 II SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG Sự làm việc lk bulông cường độ cao Bảng B.5 (5575-2012) - Đặc trưng học bulông cường độ cao Đường kính danh nghĩa ren, mm Mác thép 40Cr 38CrSi; 40CrVA Độ bền kéo Đường kính nhỏ fub, danh nghĩa MPa ren, mm 100 Độ bền kéo nhỏ Mác thép fub, MPa 40Cr 750 30Cr3MoV 100 40Cr 650 30Cr3MoV 000 40Cr 600 30Cr3MoV 900 36 350 Từ 16 đến 27 30Cr3MoV 350 42 30Cr2NiMoVA 40Cr 30 950 30Cr3MoV; 48 200 35Cr2AV 19 II SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG Sự làm việc lk bulông cường độ cao b1là hệ số điều kiện làm việc liên kết, phụ thuộc số lượng bulông chịu lực na liên kết, giá trị b1lấy sau: b1= 0,8 na
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh thép 1 bu long, giao trinh thép 1 bu long, I. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT, II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG, III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULÔNG