thuyết minh hệ thống báo cháy chữa cháy Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An+bản vẽ

47 153 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 19:29

Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG Dự án:“Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An” cơng trình xây dựng bao gồm: 01 tầng hầm tầng sử dụng làm trung tâm thương mại, giải trí, bãi đỗ xe Đây cơng trình đặc thù với diện tích rộng tập trung đơng người Vì trường hợp có cháy xảy việc sơ tán người tác chiến chữa cháy lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có khó khăn định tình kinh tế nước ta Do mức độ quan trọng nên việc đầu tư trang thiết bị PCCC chỗ cho cơng trình mục tiêu quan trọng thiết thực Thực tế thời gian qua xảy nhiều vụ cháy toàn quốc gây thiệt hại lớn người tài sản, làm ảnh hưởng xấu tới kinh tế an ninh trị nước ta Thực ý tưởng chọn phương án thiết kế hệ thống PCCC cho cơng trình Căn vào tính chất mục đích sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam an tồn Phòng cháy chữa cháy để thiết kế hệ thống PCCC cơng trình, chúng tơi đề thiết kế hệ thống PCCC cho cơng trình gồm hạng mục sau: 1- Hệ thống báo cháy tự động điạ 2- Hệ thống chữa cháy Sprinkler 3- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường 4- Phương tiện chữa cháy ban đầu 5- Hệ thống chữa cháy khí N2 cho phòng máy biến áp, máy phát điện tủ điện đặt tầng hầm Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An PHẦN II: NỘI DUNG THIẾT KẾ I CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ: - Căn thiết kế kiến trúc cơng trình + QCVN 13-2018/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia gara ơ-tơ + TCXD 216:1998 : Phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thiết bị chữa cháy + TCXD 217:1998 : Phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn xử lý vật liệu nguy hiểm + TCXD 217:1998 : Hệ thống phát cháy báo động cháy - Quy định chung + TCVN 3991:1985: Tiêu chuẩn phòng cháy thiết kế xây dựng - thuật ngữ định nghĩa + TCVN 6379 - 1998: (Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- yêu cầu kỹ thuật) + TCVN 6101 - 1996 ISO 6183:1990 "Thiết bị chữa cháy -Hệ thống chữa cháy Cacbon Dioxit, thiết kế lắp đặt" + TCVN 6102 - 1996 ISO 7202:1987 Phòng cháy, chữa cháy-chất chữa cháy- bột) + TCVN 5303:1990: An toàn cháy - thuật ngữ định nghĩa + TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung + TCVN 4778:1989: Phân loại cháy + TCVN 4879:1989: Phòng cháy - dấu hiệu an tồn + TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà cơng trình - u cầu thiết kế + TCVN 6160:1996 : Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế + TCVN 5040:1990: Thiết bị phòng cháy chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ sơ đồ phòng cháy - yêu cầu kỹ thuật + TCVN 5760:1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt sử dụng + TCVN 5738: 2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 4513 - 88 : Cấp nước bên - tiêu chuẩn thiết kế + TCVN 6305 – 1,2: 1997: Phòng cháy chữa cháy hệ thống Sprinkler tự động (phần 1, phần 2) + TCVN7336 – 2003 : Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế lắp đặt + TCVN 3890 : Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình – trang bị, bố trí, bảo dưỡng kiểm tra + QCVN 06:2010/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an tồn cháy cho nhà cơng trình Ngồi thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy công tác lắp đặt chúng vào công trình phải tn thủ u cầu tiêu chuẩn trích dẫn đây: + TCVN 4086 : 1985 An toàn điện xây dựng - Yêu cầu chung + TCVN 4756 : 1989 Qui phạm nối đất nối không thiết bị điện Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An + TCVN 5308 : 1991 Qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng + Các tiêu chuẩn NFPA, VdS Mỹ Châu Âu hệ thống báo cháy, chữa cháy II YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG PCCC CHO CƠNG TRÌNH: Căn vào tính chất sử dụng, nguy hiểm cháy nổ cơng trình hệ thống PCCC cho cơng trình phải đảm bảo u cầu sau: Yêu cầu phòng cháy - Phải áp dụng giải pháp phòng cháy đảm bảo hạn chế tối đa khả xảy hoả hoạn Trong trường hợp xảy hoả hoạn phải phát đám cháy nhanh để cứu chữa kịp thời không để đám cháy lan khu vực khác sinh cháy lớn khó cứu chữa gây hậu nghiêm trọng - Biện pháp phòng cháy phải đảm bảo cho có cháy người tài sản tồ nhà dễ dàng sơ tán sang khu vực an toàn cách nhanh chóng - Trong điều kiện xảy cháy vị trí dễ xảy cháy khu vực kỹ thuật, văn phòngd cho thuê, trung tâm thương mại, hộ chung cư …trong nhà phải phát nơi phát sinh cháy để tổ chức cứu chữa kịp thời Yêu cầu chữa cháy Trang thiết bị chữa cháy cơng trình phải đảm bảo u cầu sau: - Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng chế độ thường trực, xảy cháy phải dập tắt - Thiết bị chữa cháy phải loại phù hợp chữa cháy có hiệu đám cháy xảy cơng trình - Thiết bị chữa cháy trang bị cho cơng trình phải loại dễ sử dụng, phù hợp với cơng trình điều kiện nước ta - Thiết bị chữa cháy phải loại chữa cháy không làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị khác khu vực chữa cháy thiệt hại thứ cấp - Trang thiết bị hệ thống PCCC trang bị phải đảm bảo hoạt động lâu dài, đại - Trang thiết bị phải đạt tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu tiêu chuẩn chủa Việt nam Giải pháp thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy a, Hệ thống báo cháy tự động: Hệ thống báo cháy tự động lắp đặt tất khu vực có nguy hiểm cháy cơng trình hệ thống báo cháy địa Với hệ thống báo cháy địa ngồi chức báo cháy thơng thường hệ thống có khả kết nối điều khiển hệ thống kỹ thuật đường điều khiển chuyên dụng phần mền điều khiển: - Tự động phát cháy nhanh thơng tin xác địa điểm xảy cháy, chuyển tín hiệu báo cháy phát cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng âm đặc trưng, đồng thời phải mô tả cụ thể địa Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An hình đồ họa (thể mặt tầng) để người có trách nhiệm thực giải pháp tích hợp - Điều khiển giám sát toàn hệ thống chữa cháy tự động nước - Hệ thống phải có chức điều khiển liên động nhận tín hiệu phản hồi sau điều khiển với hệ thống khác có liên quan thang máy, thơng gió, cắt điện, âm nhằm phục vụ cho công tác sơ tán chữa cháy thời gian ngắn - Các cố phải lưu trữ nhớ in giấy đồng thời cần thiết máy in phục vụ cho việc xác định cố công tác giám định quan chức - Báo động cháy âm đặc trưng (Còi, chuông ) - Báo hiệu nhanh mô tả rõ ràng hình tinh thể lỏng, hình đồ hoạ trường hợp cố vị trí xảy cố làm ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống đứt dây, chập mạch, đầu báo, - Có khả chống nhiễu, khơng báo giả, khơng bị tê liệt phần hay tồn cháy gây trước hệ thống phát tín hiệu báo cháy b, Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler Đây hệ thống chữa cháy đại áp dụng giới Với khả chữa cháy tự động đầu phun tự động Sprinkler Chức tự động chữa cháy nhiệt độ khu vực bảo vệ đặt đến ngưỡng làm việc mà không cần tác động người c, Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường hệ thống chữa cháy bắt buộc phải có cho cơng trình khả chữa cháy có hiệu cao Tuy nhiên, chức chữa cháy thực có người tác động d, Phương tiện chữa cháy ban đầu: Ngồi hai hệ thống chữa cháy cơng trình trang bị bình chữa cháy di động, xách tay phục vụ dập tắt đám cháy phát sinh chưa đủ thông số để hệ thống chữa cháy tự động làm việc e, Hệ thống chữa cháy khí N2 cho phòng máy biến áp, máy phát điện tủ điện đặt tầng kỹ thuật mái Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An A HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG I CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ: - TCVN 5738 - 2001 Hệ thống báo cháy Yêu cầu thiết kế - Tiêu chuẩn 2622 - 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình u cầu thiết kế - TCVN 6160 - 96 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng yêu cầu thiết kế - Trường hợp tiêu chuẩn Việt nam khơng qui định vận dụng theo tiêu chuẩn sau: - Chứng đánh giá chất lượng VdS Châu Âu “ đánh giá chất lượng hệ thống" * NFPA: Hội đồng phòng cháy quốc gia Mỹ * EN: Tiêu chuẩn Châu Âu II GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY : Ngày nay, với tốc độ phát triển khơng ngừng, tồ nhà trang bị nhiều thiết bị đại máy tính, ti vi đồ điện khác…Hầu hết thiết bị loại tiêu thụ điện năng, nguy phát tia lửa điện gây hoả hoạn cao Đám cháy không phát sớm lan nhanh khó để kiểm soát Do vậy, việc lắp đặt hệ thống dò tìm cảnh báo sớm đám cháy điều vơ quan trọng việc phòng cháy chữa cháy Hệ thống báo cháy tự động lắp đặt tất khu vực có nguy cháy cơng trình hệ thống báo cháy địa Với hệ thống báo cháy địa chức báo cháy thơng thường hệ thống có khả kết nối, tích hợp điều khiển hệ thống kỹ thuật giao thức chuyên dụng phần mềm điều khiển Các thiết bị ngoại vi phải lựa chọn hợp lý cho phù hợp với thiết kế nhà Toàn thiết bị hệ thống báo cháy tự động phải thiết kế sản xuất dựa theo tiêu chuẩn ISO 9001, 9002, Vds, tiêu chuẩn NFPA 72 EN54 phù hợp với đặc điểm khí hậu, mơi trường Việt Nam Căn đặc điểm mục tiêu bảo vệ, tính chất quan trọng cơng trình tiêu chuẩn TCVN 57382001 "Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế", thiết kế hệ thống báo cháy cho công trình Hệ thống báo cháy tự động nhằm phát cháy nhanh chóng, xác, để thơng báo kịp thời đám cháy phát sinh Do đặc điểm, mục đích sử dụng cơng trình cách phân vùng quản lý thiết kế hệ thống báo cháy gồm 01 trung tâm báo cháy báo cháy địa 08 loop Trung tâm báo cháy đảm bảo quản lý tất đầu báo cháy vị trí có nguy hiểm cháy, tùy vào tính chất phòng, khu vực mà lắp đặt đầu báo cháy khói hay nhiệt Hệ thống báo cháy bao gồm: Trung tâm báo cháy Các loại đầu báo cháy tự động Nút ấn khẩn cấp Còi, đèn báo cháy Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An Các loại module Hệ thống liên kết Trung tâm báo cháy: Trung tâm tiếp nhận và lệnh xử lý tín hiệu từ đầu báo cháy Modul Đối với cơng trình lớn quan trọng, muốn hệ thống báo cháy làm việc xác, kịp thời giúp cho việc chữa cháy nhanh chóng Trên mặt tủ báo cháy có đầy đủ đèn thị báo cháy tương ứng với vùng kiểm sốt Trung tâm báo cháy lúc xử lý tín hiệu nhiều đầu báo cháy vùng khác đưa Khi có tín hiệu báo cháy đưa từ đầu báo cháy hay nhiều vùng bảo vệ, trung tâm báo cháy phát tín hiệu báo cháy chuông đèn báo cháy hiển thị khu vực có cháy (trung tâm lập trình phát tín hiệu lưu giữ kiểm tra tín hiệu tuỳ theo loại đầu báo có trễ hay khơng có trễ) Trung tâm báo cháy có tính báo cố tín hiệu khác tín hiệu báo cháy Cụ thể là: đầu báo hỏng, đường dây chập, đứt tủ có cố Trung tâm báo tín hiệu âm đèn thị tủ chuông đèn tầng - Trung tâm báo cháy phải có tính an tồn / bảo mật cao: phải giới hạn can thiệp vào hệ thống người thẩm quyền phải bảo đảm tính dễ sử dụng can thiệp có cố cháy / lỗi xảy Quyền xâm nhập can thiệp / cài đặt cấu hình hệ thống phải chia làm nhiều cấp để quản lý, thơng qua mật mã xâm nhập hệ thống (giới hạn xâm nhập thay đổi hệ thống mật mã, nhiều mật mã khác để giới hạn cấp độ xâm nhập / chỉnh sửa hệ thống) - Màn giao diện tương tác tủ trung tâm loại tinh thể lỏng LCD giúp nắm bắt thơng tin nhanh chóng, thông tin hiển thị phải ưu tiên báo động, ký tự thể rõ ràng, tối thiểu hiển thị dòng, dòng 21 ký tự - Các cố phải lưu trữ nhớ in giấy đồng thời cần thiết máy in phục vụ cho việc xác định cố công tác giám định quan chức - Trung tâm báo cháy phải có khả kiểm tra lại tín hiệu báo cháy (verify / time delay), có khả tắt tín hiệu báo động mà chưa phải reset (silenceable) - Khả nhận biết cố: hở mạch / ngắn mạch mạch nhận tín hiệu, bình điện dự phòng nguồn điện cung cấp, tiếp đất - Báo hiệu nhanh mô tả rõ ràng hình tinh thể lỏng, hình đồ hoạ trường hợp cố vị trí xảy cố làm ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống đứt dây, chập mạch, đầu báo - Các thông tin trao đổi tủ điều khiển với thiết bị ngoại vi phải dựa phương thức kỹ thuật số, điều làm tăng nhanh thời gian phản hồi từ thiết bị báo cháy Khi thiết bị dò tìm lập trình thơng tin lưu thiết bị đó, định đưa thiết bị Thời gian tối ưu để đầu báo nhận biết có cháy 750 mili giây phản hồi tới tủ trung tâm phải vòng giây Ngồi ra, tủ trung tâm phải có khả kiểm tra đầu báo (về độ nhạy, số lần báo động, lần bảo dưỡng gần ) mà không cần phải đến tận nơi kiểm tra Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An - Trường hợp vi xử lý CPU hay card điều khiển mạng lưới đầu báo bị hỏng tủ trung tâm phải có khả làm việc bình thường thiết bị báo cháy gửi tín hiệu trung tâm Điều nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động cách tối ưu tình khẩn cấp - Các ngõ báo chng phải có khả reo: liên tục / ngắt quãng / trì hỗn Các thiết bị còi điện ngồi khả reo liên tục / ngắt qng / trì hỗn phải có khả điều chỉnh âm độ (dB) thơng qua phần cấu hình hệ thống tủ trung tâm - Trung tâm báo cháy phải trang bị nguồn cung cấp khẩn cấp Acqui với dung tích thoả mãn u cầu tính tốn thực tế hệ thống Bộ nguồn phải có cầu chì bảo vệ chống tải có chức tự động kiểm tra tình trạng Acqui theo chu kỳ định sẵn - Khả dễ dàng nâng cấp, thay phần mềm phần cứng hệ thống dây liên kết mở rộng cho phép kết nối thêm kiểu mạch nhánh T-tap… mà không làm thay đổi kết cấu hệ thống Các đầu báo cháy tự động: 2.1 Đầu báo cháy khói địa chỉ: - Loại đầu báo khói phải có độ bền độ nhậy cao, làm việc dựa hiệu ứng quang điện Bên buồng hút khói đầu báo có đèn Led phát tia hồng ngoại Diod quang điện Xilic thu nhận hồng ngoại Khi nồng độ khói đạt đến ngưỡng 10% trở lên lượng sáng mà Diod nhận đủ để thơng dòng điện đóng role truyền tín hiệu trung tâm báo cháy - Phải loại địa thơng minh, có chip xử lý đầu báo, định thực đầu báo - Khả tự hoạt động liên lạc với tủ trung tâm - Tự động khai báo địa - Có thể điều chỉnh ngưỡng kích hoạt - Khả tự cảm nhận môi trường xung quanh tự động thay đổi ngưỡng kích hoạt - Tự động điều chỉnh ngưỡng theo ngày/đêm - Tự động thông báo trung tâm tình trạng bụi bẩn, lỗi - Khả đánh giá, nhận biết nồng độ khói tránh báo động giả - Có đèn LED hiển thị trạng thái (báo động, báo bẩn, báo lỗi) - Bộ nhớ đầu báo phải có khả lưu trữ kiện (lần báo động /bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động…) Các liệu không bị điện 2.2 Đầu báo cháy nhiệt cố định kết hợp gia tăng địa chỉ: Đầu báo nhiệt dùng nguyên lý cảm biến nhiệt, làm việc theo chế độ liên tục Analog ngồi tín hiệu báo cháy phải có chức tự kiểm tra đánh giá, từ đầu báo giám sát trung tâm báo cháy với cấp độ + Báo tín hiệu nguy hiểm: Khi nhiệt độ xung quanh đạt đến ngưỡng 10 0C/phút đạt đến ngưỡng xấp xỉ 570C Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An - Phải loại địa thơng minh, có chip xử lý đầu báo, định thực đầu báo - Khả tự hoạt động liên lạc với tủ trung tâm, - Tự động khai báo địa - Tự động thông báo trung tâm tình trạng bụi bẩn, lỗi - Có đèn LED hiển thị trạng thái (báo động, báo bẩn, báo lỗi) - Bộ nhớ đầu báo phải có khả lưu trữ kiện (lần báo động /bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động…) Các liệu không bị điện 2.3 Đầu báo cháy nhiệt cố định địa chỉ: Đầu báo nhiệt dùng nguyên lý cảm biến nhiệt, làm việc theo chế độ liên tục Analog ngồi tín hiệu báo cháy phải có chức tự kiểm tra đánh giá, từ đầu báo giám sát trung tâm báo cháy với cấp độ + Báo tín hiệu nguy hiểm: ngưỡng xấp xỉ 570C - Phải loại địa thông minh, có chip xử lý đầu báo, định thực đầu báo - Khả tự hoạt động liên lạc với tủ trung tâm, - Tự động khai báo địa - Tự động thông báo trung tâm tình trạng bụi bẩn, lỗi - Có đèn LED hiển thị trạng thái (báo động, báo bẩn, báo lỗi) - Bộ nhớ đầu báo phải có khả lưu trữ kiện (lần báo động /bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động…) Các liệu không bị điện Nút ấn khẩn cấp: - Phải loại địa thơng minh, có chip xử lý nút ấn, định thực nút ấn - Khả tự hoạt động liên lạc với tủ trung tâm - Tự động khai báo địa - Trong trường hợp thử kích hoạt, nút ấn phải có lẫy kích hoạt mà khơng cần phải đập vỡ kính - Có đèn LED hiển thị trạng thái - Bộ nhớ nút ấn phải có khả lưu trữ kiện (lần báo động/bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động…) Các liệu không bị điện Còi đèn báo cháy kết hợp: - Cơng suất tối thiểu cho còi 75dB vòng 3m (theo NFPA 72) ; cho đèn flash 75cd vòng 15m - Còi phải có khả reo: liên tục / ngắt qng / trì hỗn - Có nhiều dải sản phẩm lựa chọn loại treo trần, treo tường, chng còi đơn kết hợp thành khối thống - Trên bề mặt còi đèn có nhãn hiệu “FIRE” để nhận dạng riêng biệt gây ý trường hợp hoả hoạn Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An Module : 5.1 Các module điều khiển vào ra: - Module phải loại địa thơng minh, có chip xử lý module, định thực module mà không cần thơng qua trình điều khiển từ tủ trung tâm, điều đảm bảo giảm truyền tải xử lý tín hiệu làm thơng tin truyền trung tâm nhanh xác - Tự động khai báo địa - Có đèn LED hiển thị trạng thái - Bộ nhớ module phải có khả lưu trữ kiện (lần kích hoạt/bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động…) Các liệu không bị điện 5.1.a Các module điều khiển có điện áp: 5.1.b Các module điều khiển cho thiết bị ngoại vi ( không điện áp): 5.1.c Các module dầu vào& module dầu vào: Hệ thống liên kết: Hệ thống bao gồm: Các linh kiện, dây tín hiệu, cáp tín hiệu, hộp nối dây phận khác tạo thành tuyến liên kết thống thiết bị hệ thống báo cháy - Dây tín hiệu x mm2 xoắn chống nhiễu luồn ống ghen chống cháy PVC – D20 chơn chìm tường trần nhà - Dây cấp nguồn x 1,5 mm luồn ống ghen chống cháy PVC – D20 chơn chìm tường trần nhà - Dây cấp nguồn dây tín hiệu trục đứng theo máng cáp - Máng cáp trục đứng 75x100mm chiều dày 1mm tương đương phải làm vật liệu kim loại không rỉ, sơn tĩnh điện Nguồn điện dự phòng Nguồn cấp cho hệ thống lấy từ lưới điện 220VAC Cơng trình cấp cho tủ trung tâm qua ổn áp, thiết bị khác hệ thống làm việc với điện áp 24VDC cấp tủ trung tâm Để đảm bảo hệ thống báo cháy làm việc liên tục điện có cháy, chúng tơi dùng nguồn ắc quy dự phòng có dung lượng đảm bảo cho hệ thống làm việc thường trực 24/24h bị điện lưới Điều khiển liên động pham vi công việc a Thiết bị điều hòa khơng khí Đối với hệ thống điều hồn khơng khí việc đóng ngắt thiết bị AHU, van chăn lửa trường hợp có hỏa hoạn thực khẩn cấp từ hệ thống báo cháy hệ thống thang máy Tuy nhiên việc thực kết nối vị trí điều khiển phái phối hợp nhà thầu PCCC nhà thầu lắp đặt điều hòa Các vị trí số lượng module điều khiển hệ thống điều hòa khơng khí từ hệ thống báo cháy Sẽ bổ sung xách định rõ vị trí q trình thi cơng hệ thống Việc bổ sung thêm module khơng cần phải có tham gia đơn vị tư vấn thiết kế việc bổ sung không vượt 20% dung lượng loop hệ thống báo cháy Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An Mỗi module điều khiển cách ly khỏi tủ điều khiển khoảng thời gian hệ thống bảo trì thử nghiệm Chức năng”dừng”thiết bị điều hòa khơng khí phải độc lập trừ có trình bày khác đơn vị thiết kế điều hòa phải việc kết nối không cần thiết Khi lắp đặt phải nhà thầu PCCC cung cấp tất Module điều khiển ống luồn dây, máng cáp dây điện cần thiết đến phòng kỹ thuật điều hòa, van chặn lửa tương ứng nối dây tín hiệu vào hộp đấu dây gần bên bo mạch điều khiển hệ thống điều hòa, van chặn lửa Việc kết nối với tủ điều khiển hệ thống điều hòa, van chặn lửa đo nhà thầu thống điều hòa khơng khí thực với hỗ trợ nhà thầu PCCC b Quạt hút khói Trong trường hợp báo cháy quạt tăng áp buồng thang quạt hút khói phải khởi động tự động Chức điều khiển phải thực qua Module điều khiển từ hệ thống báo cháy Mỗi module điều khiển cách ly khỏi tủ điều khiển khoảng thời gian hệ thống bảo trì thử nghiệm Khi lắp đặt phải nhà thầu PCCC cung cấp tất Module điều khiển ống luồn dây, máng cáp dây điện cần thiết đến vị trí quạt tăng áp quạt hút khói tương ứng nối dây tín hiệu vào hộp đấu dây gần bên bo mạch điều khiển hệ thống điều hòa, van chặn lửa Việc kết nối với tủ điều khiển quạt tăng áp đo đo nhà thầu cung cấp lắp đặt hệ thống thực với hỗ trợ nhà thầu PCCC Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 10 Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An Hiển thị trang thái LED Khả tự nhận địa mềm mà không cần công tắc cài đặt Cấp nguồn trực tiếp qua vòng lặp Cho phép dùng khu vực bẩn ẩm Điện áp làm việc 12 … 32 VDC Nhiệt độ làm việc –10 +42 °C Nhiệt độ lưu trữ –20 +75 °C Độ ẩm làm việc ≤95% Xuất xứ: G7 tương đương 5.2 Mơ đun cổng vào/cổng Có ngỏ vào, ngỏ hiển thị độc lập Hiển thị trang thái LED Có thể hiển thị trạng thái hở mạch, ngắn mạch cho ngõ vào Lọc tín hiệu nhiễu cách xử lý thơng minh tín hiệu ngõ vào Có thể hiển thị trạng thái hở mạch, ngắn mạch cho ngõ vào Ngõ thiết lập hiển thị trạng thái on/off Ngõ thiết lập tín hiệu điều khiển 24VDC, tối đa 2A Khả tự nhận địa mềm mà không cần công tắc cài đặt Cấp nguồn bên 24VDC Cho phép dùng khu vực bẩn ẩm ướt lắp kèm vỏ bên ngồi cho mơ đun Điện áp làm việc 12 … 32 VDC Nhiệt độ àm việc –10 +42 °C Nhiệt độ lưu trữ –20 +75 °C Độ ẩm làm việc ≤95% Xuất xứ: G7 tương đương 5.3 Mô đun cổng điều khiển có điện áp Hiển thị trang thái LED Có thể hiển thị trạng thái hở mạch, ngắn mạch cho ngõ vào Lọc tín hiệu nhiễu cách xử lý thơng minh tín hiệu ngõ vào Có thể hiển thị trạng thái hở mạch, ngắn mạch cho ngõ vào Ngõ thiết lập hiển thị trạng thái on/off Ngõ thiết lập tín hiệu điều khiển 24VDC, tối đa 2A Khả tự nhận địa mềm mà không cần cơng tắc cài đặt Cấp nguồn bên ngồi 24VDC Cho phép dùng khu vực bẩn ẩm ướt lắp kèm vỏ bên ngồi cho mơ đun Điện áp làm việc 12 … 32 VDC Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 33 Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An Nhiệt độ àm việc –10 +42 °C Nhiệt độ lưu trữ –20 +75 °C Độ ẩm làm việc ≤95% Xuất xứ: G7 tương đương  Hệ thống chữa cháy + Van góc D50: - Đường kính : DN50 - Áp suất làm việc : PN 16 - Thân van : đồng gang xám - Liên kết : Ren - Xuất xứ : Hàn Quốc tương đương + Van góc D65: - Đường kính : DN65 - Áp suất làm việc : PN 16 - Thân van : đồng gang xám - Liên kết : Ren - Xuất xứ : Hàn Quốc tương đương + Cuộn vòi chữa cháy vách tường D50: - Vòi dây mềm : Vải gai tráng lớp cao su - Chiều dài : L = 20 m - Đường kính : DN50 - Ngoằm nối : TCVN - Áp suất làm việc : 12 bar - Xuất xứ : Hàn Quốc tương đương + Cuộn vòi chữa cháy vách tường D65: - Vòi dây mềm : Vải gai tráng lớp cao su - Chiều dài : L = 20 m - Đường kính : DN65 - Ngoằm nối : TCVN - Áp suất làm việc : 12 bar - Xuất xứ : Hàn Quốc tương đương + Lăng phun cho cuộn vòi D50: - Đường kính : D13 - Vật liệu : Hợp kim nhôm - Khớp nối nhanh : D50 - - Xuất xứ : Việt Nam tương đương Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 34 Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An + Lăng phun cho cuộn vòi D65: - Đường kính : D19 - Vật liệu : Hợp kim nhôm - Khớp nối nhanh : D65 - Xuất xứ : Việt Nam tương đương + Van báo động (Alarm valve): Phải bao gồm mục sau - Thân van : Gang - Đồng hồ đo áp - Buồng cân áp - Chuông - Công tắc áp suất - Áp lực làm việc : 250 psi - Tiêu chuẩn : VdS, LPCB, FM - Xuất xứ : G7 tương đương + Van tràn ngập (Deluge valve): Phải bao gồm mục sau - Thân van : Gang - Đồng hồ đo áp - Buồng cân áp - Chuông - Công tắc áp suất - Van điện từ - Hộp kích hoạt van - Áp lực làm việc : 250 psi - Tiêu chuẩn : VdS, LPCB, FM - Xuất xứ : G7 tương đương + Cơng tắc dòng chảy (Flowswith) - Công tắc đế tựa : Nhôm đúc - Đệm cao su lót giữa, tiếp xúc chỉnh - Thiết bị trễ thời gian điều chỉnh từ – 60 giây - Tiếp điểm thường đóng, thường mở: 15A, 125/250 VAC – 2A, 30VAC - Tiêu chuẩn : VdS, FM - Xuất xứ : G7 tương đương + Bình tích áp: - Thể tích :500 L ( cho máy bơm tầng mái) đến 500L ( cho máy bơm màng ngăn cháy) - Áp suất : 10 bar đến 16 bar Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 35 Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An (loại 10 bar sử dung cho máy bơm chữa cháy đặt tầng mái, loại 16 bar cho hệ thống máy bơm màng ngăn cháy) - Xuất xứ : G7 tương đương + Đồng hồ áp lực: - Đồng hồ áp lực đường kính mặt đồng hồ tối thiểu D90 - Dải áp lực đo từ đến 25 Bar + Van chặn kiểu bướm D50 – D200 tín hiệu điện: - Phải loại van thiết kế chuyên dụng cho hệ thống chữa cháy tự động - Phải có khả thể trạng thái đống mở kết nối với thống giám sát - Thân van : Gang xám - Đĩa van : Thép không gỉ - Liên kết : Mặt bích - PN 16 - Tiêu chuẩn : BS 5155, DIN 3202, ISO 5752 - Xuất xứ : G7 tương đương + Van bướm tay gạt D50 – D200: - Van bướm tay gạt, Kiểu Wafer - Tiêu chuẩn chế tạo EN 593, - Tiêu chuẩn hai mặt bích EN558-1 seire20, - Tiêu chuẩn mặt bích EN 1092-2, - Tiêu chuẩn test: EN 12266 Vật liệu chế tạo: - Thân gang đúc GJL250 Sơn phủ epoxy - Cánh gang dẻo GJS400 - Vòng đệm EPDM - Ty van Inox SS AICI 420 - Tay gạt nhôm đúc, - Áp lực làm việc tối đa: 16kg/cm2 (PN16) - Tiêu chuẩn : EN; ISO - Xuất xứ : G7 tương đương + Van chặn D15 – D50: - Liên kết : Ren - Áp lực làm việc tối đa: 16kg/cm2 (PN16) - Xuất xứ : G7 tương đương + Van chiều: -Van chiều lò so - Tiêu chuẩn chế tạo EN 1074-3, Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 36 Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An - Tiêu chuẩn hai mặt bích EN558-1 - Tiêu chuẩn mặt bích EN 1092-2, - Tiêu chuẩn test: EN 12266 Vật liệu: - Thân gang đúc GJL250 Sơn phủ epoxy - Cánh gang dẻo GJS400 - Vòng đệm EPDM, - Trục dẫn hướng đồng - Lò so INOX, - Áp lực làm việc tối đa: 16kg/cm2 (PN16) - Tiêu chuẩn : EN, ISO - Xuất xứ : G7 tương đương ( Van chiều loại lật phép dùng cho khu vực định vẽ thiết kế) + Van giảm áp van an toàn: - Thân van : Gang xám sơn phủ epoxy 150μ +/-50 μ - Mặt bích : PN Theo tiêu chuẩn EN 1092-2 - Màng van : Cao su NBR - Van Pilot : Thép không gỉ SS316 - Ống nối pilot : đồng - Chứng : ACS - WRAS - Xuất xứ : G7 tương đương + Van xả khí D25: - Lớp sơn bảo vệ: Sơn phủ Epoxy - Thân van : gang theo GJL 250 - Phao : thép không rỉ - Liên kết : Ren - Tiêu chuẩn : - Xuất xứ : G7 tương đương + Rọ hút D200, D65: - Tiêu chuẩn chế tạo EN 1074-3 - Tiêu chuẩn hai mặt bích EN558-1 - Tiêu chuẩn mặt bích EN 1092-2 - Tiêu chuẩn test: EN 12266 Vật liệu: - Thân gang đúc GJL250 Sơn phủ epoxy - Cánh gang dẻo GJS400 - vòng đệm EPDM Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 37 Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An - Trục dẫn hướng đồng, Lò so INOX - Áp lực làm việc tối đa: 16kg/cm2 (PN16) - Lưới lọc rác thép mạ kẽm - Xuất xứ : G7 tương đương + Khớp nối mềm D50 – D200: - Khớp nối mềm cao su, lắp bích PN16 - Thân cao su EPDM - Mặt bích thép mạ kẽm - Áp lực làm việc tối đa: 16kg/cm2 (PN16) - Xuất xứ : G7 tương đương + Lọc xiên D65 – D200: -Tiêu chuẩn chế tạo EN 1074-1 - Tiêu chuẩn hai mặt bích EN558-1 seire20, - Tiêu chuẩn mặt bích EN 1092-2, - Tiêu chuẩn test: EN 12266 Vật liệu: - Thân gang đúc GJL250 - Lưới lọc Inox SS AICI 420 - Tay gạt nhôm đúc - Áp lực làm việc tối đa: 16kg/cm2 (PN16) - Tiêu chuẩn : EN,ISO - Xuất xứ : G7 tương đương + Họng tiếp nước: - Loại cửa D65 - Tiêu chuẩn : BS336 - Liên kết : Mặt bích - Van xả áp ngược : D25 - Xuất xứ: Singapore tương đương + Đồng hồ lưu lượng: - Đồng hồ lưu lượng phải loại chuyên dụng cho hệ thống máy bơm chữa cháy - Có dải lưu lượng tối thiểu tương với máy bơm chữa cháy nhằm đảm bảo đo đủ xác lưu lượng máy bơm chữa cháy - Tiêu chuẩn : FM - Liên kết : Mặt bích - PN : 16 - Xuất xứ : G7 tương đương + Công tắc áp lực: Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 38 Dự án: Trung tâm thương mại shophouse Vincom Dĩ An - Công tắc áp lực phận quan trong hệ thống chữa cháy Đảm nhận việc kích hoạt hệ thống máy bơm chữa cháy Vì cơng tắc áp lực phải chọn loại chuyên dụng cho hệ thống bảo vệ - Áp lực làm việc : 300 PSI - Xuất xứ : G7 tương đương + Phao điện: - Điện áp 250V AC / 50HZ ; Dòng chịu tải max tiếp điểm cơng tắc điện phao nước 7,5A - Điện áp 110V AC / 50HZ ; Dòng chịu tải max tiếp điểm cơng tắc điện phao nước 15A - Số lần đóng-ngắt triệu lần - Áp suất bồn atmosphere - Hộp rơ le có cỡ để lắp trực tiếp lên chỗ nối (ren trong) ống 3/4 inch inch Đầu phun nước tự động Sprinkler yêu cầu kỹ thuật : + Đầu phun Sprinkler cho tầng hầm: - Là loại quay lên - Hệ số dòng chảy : K = 11,2 US - Đường kính đầu nối : 20 mm - Nhiệt độ tác động : 680C - Chỉ số thời gian phản ứng: RTI
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh hệ thống báo cháy chữa cháy Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An+bản vẽ, thuyết minh hệ thống báo cháy chữa cháy Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An+bản vẽ, Giải pháp thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy., 2 Các đầu báo cháy tự động:, b. Tính toán thủy lực hệ thống:, Thiết bị lắp đặt trên hệ thống Phòng cháy chữa cháy và yêu cầu kỹ thuật:, b, Máy in khổ A4:, Các đầu báo cháy tự động:, Đầu phun nước tự động Sprinkler yêu cầu kỹ thuật :, e. Mạng đường ống chữa cháy:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm