Giao an th cong

2 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 19:00

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Môn: Thủ công Lớp Bài dạy: Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 2) Người dạy: Trần Thị Kim Tuyến Ngày dạy: / 11 / 2014 I Mục tiêu: - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp thuyền phẳng đáy có mui theo quy trình Các nếp gấp tương đối phẳng thẳng * Với hs khéo tay:Gấp thuyền phẳng đáy có mui Hai mui cân đối Các nếp gấp phẳng,thẳng - Học sinh hứng thú gấp thuyền, yêu thích sản phấm lao động * Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu II Chuẩn bị ĐĐDH : * GV chuẩn bị: - Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui - Tranh phong cảnh * HS chuẩn bị: - Giấy màu, kéo, hồ dán III Các hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên A.Bài cũ:Gấp thuyền phẳng đáy có mui( tiết 1) * Nêu bước gấp thuyền phẳng đáy có mui 3.Học - Kiểm tra chuẩn bị HS - GV Nx cũ – Nx chuẩn bị học sinh B Bài mới: 1.GTB:Trong học hôm nay, cô hdẫn em thực hành:Gấp thuyền phẳng đáy có mui( tiết 2) - Ghi đề lên bảng Dạy mới: HĐ 1: Thực hành gấp MT: HS gấp thuyền phẳng đáy có mui kĩ thuật, quy trình Học sinh tự hào SP tự làm phát huy khả sáng tạo qua trang trí, trình bày sản phẩm Cách tiến hành: - Yêu cầu hs nhắc lại bước gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gọi 1hs thực lại thao tác gấp thuyền theo Hoạt động học sinh - 1hs nêu: Có bước - Để giấy màu, kéo, hồ dán lên bàn - Lắng nghe, nhắc lại đề - hs nhắc lại - Quan sát, ghi nhớ thao tác tranh quy trình - Nêu yêu cầu sản phẩm: Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng Đúng kĩ thuật - GV nhận xét, tuyên dương - GV giới thiệu vài sản phẩm hs năm trước qua tranh phong cảnh * Tổ chức cho hs thực hành: sinh - GV chia lớp thành nhóm GV giao cho thực nhóm tranh hành - Yêu cầu hs gấp trưng bày sản phẩm gấp lên tranh Nhóm gấp nhiều thuyền, thuyền trang trí đẹp, nhóm thắng phẳng - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ cho hs đáy có lúng túng Nhắc hs ý lộn nếp gấp vào mui lòng thuyền nhẹ nhàng để khỏi bị rách trang trí, - Gợi ý cho nhóm hs trình bày sản phẩm trưng bày HĐ2: Trưng bày sản phẩm sản - Tổ chức trưng bày sản phẩm trước lớp phẩm bạn - Quan sát, ghi nhớ - Thực gấp thuyền phẳng đáy có mui - HS cố gắng gấp nếp gấp phẳng, thẳng Những hs hồn thành SP, gấp thêm thuyền khác, tuỳ thời gian cho phép - HS trang trí, trình bày sản phẩm nhóm - Đại diện nhóm mang sản phẩm lên trưng bày - Yêu cầu hs nhận xét sản phẩm theo yêu cầu - Nhận xét sản phẩm nhóm học - GV nhận xét sản phẩm thực hành học sinh - Chú ý, theo dõi C Củng cố, dặn dò: - Vừa học tiết thủ cơng gì? - Nêu bước gấp thuyền phẳng đáy có mui - HS nêu lại - Chuẩn bị bài: Ơn tập chủ đề gấp hình - Nhận xét tiết học ... chức cho hs th c hành: sinh - GV chia lớp th nh nhóm GV giao cho th c nhóm tranh hành - Yêu cầu hs gấp trưng bày sản phẩm gấp lên tranh Nhóm gấp nhiều thuyền, thuyền trang trí đẹp, nhóm th ng phẳng... phẩm bạn - Quan sát, ghi nhớ - Th c gấp thuyền phẳng đáy có mui - HS cố gắng gấp nếp gấp phẳng, th ng Những hs hồn th nh SP, gấp th m thuyền khác, tuỳ th i gian cho phép - HS trang trí, trình...tranh quy trình - Nêu yêu cầu sản phẩm: Các nếp gấp tương đối phẳng, th ng Đúng kĩ thuật - GV nhận xét, tuyên dương - GV giới thiệu vài sản phẩm hs năm trước qua tranh phong cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an th cong , Giao an th cong