BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN VÀ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI BIÊN SOẠN CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

39 208 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 17:24

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI, TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN, NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP, KHI BIÊN SOẠN CÁC DẠNG , CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN THAM DỰ BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ GV BÁO CÁO : LÊ THÀNH DŨNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN VÀ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI BIÊN SOẠN CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TNKQ - TNKQ phương pháp kiểm tra, đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - Cách cho điểm trắc nghiệm khách quan hồn tồn khơng phụ thuộc vào người chấm Ưu nhược điểm câu hỏi TNKQ a Ưu điểm: - Chấm điểm nhanh, xác khách quan - Kiểm tra đánh giá diện rộng kiến thức thời gian ngắn, đồng thời đánh giá mức độ nhận thức vận dụng học sinh Ưu nhược điểm câu hỏi TNKQ a Ưu điểm: - Rèn luyện kỹ dự đoán, suy luận lựa chọn phương án giải vấn đề - Thuận lợi cho việc đánh giá kiến thức mà học sinh cần đạt Ưu nhược điểm câu hỏi TNKQ b Nhược điểm: - Khó đánh giá mức độ nhận thức cao như: Phân tích, tổng hợp, khả tư duy, suy luận, kỹ trình bày Ưu nhược điểm câu hỏi TNKQ b Nhược điểm: - Dễ dẫn đến sai số hệ thống như: Lựa chọn cảm tính, lựa chọn thiếu sở logic, khoa học - Dần dần hình thành thói quen học vẹt PHÂN LOẠI CÂU HỎI TNKQ * Trắc nghiệm dạng câu hỏi: -Đúng sai -Nhiều lựa chọn -Điền khuyết -Ghép đôi II MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT CÂU HỎI TNKQ * Những nguyên tắc bản: - Viết theo yêu cầu thông số kỹ thuật ma trận - Khơng sai sót kiến thức chun mơn II MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT CÂU HỎI TNKQ * Những nguyên tắc bản: - Có nội dung phù hợp với thực tiễn, không vi phạm với chủ trương đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Trong chuyển động tròn đều, gọi v (m/s) tốc độ dài, r (m) bán kính quỹ đạo, a (m/s2) độ lớn gia tốc hướng tâm Vectơ gia tốc hướng tâm khơng có đặc điểm sau ? III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀvật MỘT SỐđộng LƯU Ý A Đặt vào chuyển B Phương tiếp tuyến quỹ đạo C Chiều hướng vào tâm quỹ đạo D Độ lớn v.2 a= r III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Không dạng câu hỏi có kiến thức dàn trải: Ví dụ 1: Chuyển động thẳng biến đổi v đặc − v0 điểm sau đây? khơng có A a = B S = v0t + at t 2 D v = s C x = x0 + v0t + at t III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Trong ví dụ mắc lỗi sau: + Chưa nhấn mạnh chữ khơng + Có nhiều chuẩn kiến thức kỹ câu hỏi TN + Chưa có lời dẫn cho đại lượng: a, S, x III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Ví dụ 2: Chọn phương án sai ? A Trong chuyển động thẳng tốc độ trung bình quãng đường B Quãng đường chuyển động thẳng S = vt III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Ví dụ 2: Chọn phương án sai ? C Trong chuyển động thẳng vận tốc xác định v = v0 + at D Phương trình chuyển động chuyển động thẳng x = x0 + vt III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Ví dụ mắc lỗi sau - Chưa nhấn mạnh từ sai - Có nhiều chuẩn kiến thức kĩ câu III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Tránh viết câu hỏi không phù hợp với thực tế: Ví dụ 1: Một vận động viên leo núi có độ cao 200 m phút Vận tốc vận động viên A 200 m/phút B 100 m/phút C 50 m/phút D 200 m/s III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Ví dụ mắc lỗi thực tế khơng có việc leo núi 200 m phút III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Mỗi phương án nhiễu phương án lựa chọn phải hợp lý học sinh không nắm vững kiến thức III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Ví dụ 1: Một xe chuyển động thẳng với tốc độ 10 m/s hảm phanh, cho xe chuyển động chậm dần với độ lớn gia tốc m/s 2, sau 5s dừng lại Từ lúc hảm phanh đến xe dừng lại, xe quãng đường III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý A 50 m B 25 m C 75 m D - 25 m - Phương án nhiễu A S = v.t = 10.5 = 50 m - Phương án nhiễu C 2 s = v0t + a.t = 10.5 + 2.5 = 75m 2 - Phương án nhiễu D 2 2 v − v0 − 10 S= = = −25m 2a 2.2 III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý Ví dụ 2: Một ô tô chuyển động thẳng với tốc độ 40km/h tăng ga, cho xe chuyển động nhanh dần Biết sau chạy qng đường km tơ đạt vận tốc 60 km/h Gia tốc ô tô III KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý A 20 km/h2 B 1000 m/s2 C 1000 km/h2 D 10 km/h2 v − v0 60 − 40 - Phương án nhiễu A a = = = 20km / h s v − v0 60 − 40 - Phương án nhiễu D a = = = 10km / h 2s - Phương án nhiễu B Học sinh chưa nắm vững đơn vị CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN VÀ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI BIÊN SOẠN CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN VÀ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI BIÊN SOẠN CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, Ưu và nhược điểm của câu hỏi TNKQ, II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT CÂU HỎI TNKQ, III. KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

Từ khóa liên quan