10 cau hi trc nghim

4 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 17:08

10 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh thương hàn vi khuẩn gây ra? A Shigella B Botulinum C Pneumoniae D Salmonella Chọn câu nhất, theo định nghĩa Pasteur thì: A Sự lên men sống có oxy phân tử B Sự lên men sống không thiết phải có oxy phân tử C Sự lên men sống khơng có oxy phân tử D Sự lên men sống thiết phải có oxy phân tử Nấm men Saccharomyces cerevisiae có kích thước: A 4-11 m B 5-13 m C 4-12 m D 5-14 m Để sản xuất bánh mì trắng , người ta cần tỉ lệ nấm men là: A 1,5% B 2% C 2.3% D 3% Trong công nghiệp, người ta thường dùng nguồn nguyên liệu để sản xuất acid acetic? A Mật rỉ B Ethanol C Tinh bột D Saccharose Có phương pháp lên men sản xuất giấm? A B C D Giống vi sinh vật Acetobacter xylinum thuộc họ theo khóa phân loại Bergey: Acetobacter B Pseudomonadieae C Clostridium D Campylobacter Trong trình chuẩn bị giống để sản xuất thạch dừa, môi trường khử trùng ở: o A 90 C 30’ o B 100 C 30’ o C 110 C 25’ o D 120 C 25’ Loài nấm sợi thường sử dụng sản xuất acid citric cho kết cao nhất? A Aspergillus clavarus B Penicillium luteum C Aspergillus niger D Mucor piriformis 10 Sản xuất acid citric phương pháp lên men chìm có nhiều ưu điểm lên men bề mặt, nhận xét ưu điểm phương pháp này? A Có thể lên men với lượng lớn B Hiệu suất lên men cao C Thiết bị đơn giản D Đảm bảo vô trùng q trình ni A câu hỏi tự luận Trong trình lên men vi sinh vật, tiêu chuẩn giống đưa vào sản xuất phải nào? Trả lời: Một chủng giống vi sinh vật coi chủng giống tốt sử dụng sản xuất hội tụ đặc tính ưu việt, trước hết phải có suất cao, đồng thời phải có thêm đặc điểm sau: có khả sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm phụ phẩm, nguyên liệu thô,…; không tạo sản phẩm phụ q trình lên men sản xuất; mẫn cảm với vi sinh vật tạp nhiễm thể thực khuần; tách chiết sinh khối hay sản phẩm khỏi dịch lên men dễ dàng Trong trình lên men thu nhận sinh khối nấm men, ta phải thực việc chọn giống Cho biết cơng tác việc chuẩn bị giống Trả lời: Các chủng có hoạt tính cao chọn lọc nhân tạo, thường có xu hướng thối hóa đặc tính chung sinh vật sinh sản nhanh phân ly liên tục Do vậy, sở sản xuất phương pháp lên men thường phải thành lập phòng kỹ thuật để làm công tác sau: - Kiểm tra độ khiết giống - Kiểm tra khả hồi biến giống - Hoạt hóa giống sau thời gian sử dụng Để hoạt hóa giống người ta thường sử dụng mơi trng có thành phần giàu chất kích thích sinh trưởng cao nấm men, nước chiết cà chua, hỗn hợp vitamin, acid béo,… - Chọn chủng có hoạt tính cao thường xun phương pháp chọn lọc tự nhiên - Bảo quản giống phương pháp thích hợp để phục vụ cho sản xuất CO2 có vai trò q trình sản xuất bánh mì? Trong trình làm bánh, sau nhào bột xong người ta ủ khối bột khoảng thời gian 15-30’ lâu Vậy mục đích trình gì? Trả lời: CO2 có vai trò làm cho bánh mì nở ra, tạo độ xốp cho bánh mì góp phần tạo hương cho bánh Trong khoảng thời gian ủ, nấm men chuyển hóa đường có thành etanol CO Thành cơng bột nở phụ thuộc vào tỷ lệ khí sinh Để tăng lượng khí sinh bổ sung thêm nấm men thêm đường hay chất điều hòa Trong q trình sản xuất thạch dừa, có công đoạn ngâm thạch dừa thô dung dịch Na2CO3 3-5% 15’, phải làm vậy? Trả lời: Trong q trình tạo nên lớp cellulose có lẫn acid acetic đó, để trung hòa lượng acid phải ngâm khối cellulose dung dịch Na2CO3 3-5% Aicd citric acid hữu có nhiều thực vật Vậy sản xuất acid citric ta không dùng thực vật mà lại dùng nấm sợi Aspergillus niger? Trả lời: - Sản xuất acid citric chanh giá thành cao mà hiệu suất thu hồi thấp Còn sản xuất acid citric nấm sợi Aspergillus niger có hiệu suất thu hồi cao Vì vậy, 90% lượng acid citric sản xuất phương pháp lên men nấm sợi Aspergillus niger
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 cau hi trc nghim , 10 cau hi trc nghim