bài giảng nguội cơ bản

49 114 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 14:17

MỤC LỤC BÀI 1: NGHỀ NGUỘI – TRANG BỊ VÀ DỤNG CỤ CỦA NGHỀ NGUỘI .4 I Khái niệm chung nghề Nguội: Vị trí, vai trò nghề Nguội: .4 II Trang thiết bị dụng cụ thường dùng nghề Nguội: .4 Trang thiết bị thường dùng nghề Nguội: Các loại dụng cụ thường dùng nghề Nguội: III Các quy tắc an toàn xưởng Nguội: Trước làm việc: .7 Trong làm việc: .7 Khi kết thúc công việc: BÀI 2: VẠCH DẤU MẶT PHẲNG .7 I Khái niệm vạch dấu, chấm dấu: .8 II Các dụng cụ thường dùng vạch dấu, chấm dấu: Dụng cụ gá đặt: Dụng cụ vạch dấu chấm dấu: .9 III Phương pháp vạch dấu 10 IV Các dạng sai hỏng thường gặp – Nguyên nhân cách phòng ngừa 11 V An toàn lao động vạch dấu .12 BÀI 3: ĐỤC KIM LOẠI .12 II Cấu tạo, công dụng phân loại đục: 13 III Phương pháp đục kim loại: .13 IV Quy tắc an toàn đục kim loại: .17 BÀI 4: GIŨA KIM LOẠI 18 II Cấu tạo, công dụng phân loại giũa: 18 III Phương pháp giũa kim loại: 19 IV Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân cách khắc phục: .22 V Quy tắc an toàn giũa: .22 BÀI 5: CƯA KIM LOẠI .24 II Cấu tạo phân loại cưa cầm tay: 24 III Phương pháp cưa kim loại: .24 IV Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân cách khắc phục: .26 V An toàn cưa tay: .26 BÀI 6: KHOAN KIM LOẠI .27 II Máy khoan phụ tùng đồ gá dùng máy khoan: 27 Trang IV Phương pháp khoan: 31 V Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân cách khắc phục: 33 VI An toàn sử dụng máy khoan: 33 BÀI 7: CẮT REN .35 II Dụng cụ cầm tay tiêu chuẩn để cắt ren: 35 III Phương pháp cắt ren: 37 IV Các dạng sai hỏng, nguyên nhân cách phòng ngừa: .39 BÀI 8: CẠO KIM LOẠI .40 III Công nghệ cạo: 42 IV Kỹ thuật cạo: 42 Trang BÀI 1: NGHỀ NGUỘI – TRANG BỊ VÀ DỤNG CỤ CỦA NGHỀ NGUỘI I Khái niệm chung nghề Nguội: Vị trí, vai trò nghề Nguội: Nguội cơng việc thường thấy quy trình công nghệ công đoạn sản xuất lĩnh vực chế tạo máy gia công sản phẩm khí Với dụng cụ cầm tay tay nghề, người thợ dùng phương pháp gia cơng nguội để thực từ công việc đơn giản đến cơng việc phức tạp đòi hỏi độ xác cao mà máy móc thiết bị khơng thực như: sửa khuôn nguội, dụng cụ; sữa chữa, lắp rắp… Để thực hành tốt cơng việc nguội, đòi hỏi người thợ phải chăm chỉ, cẩn thận, biết phân tích xét đốn sáng tạo để vận dụng kiến thức tình cơng việc cụ thể Trong cơng việc Nguội, ngồi số việc khí hóa (dùng máy để gia cơng), lại hầu hết sử dụng tay Chất lượng gia công phụ thuộc vào tay nghề người thợ Phân loại nghề Nguội: Nghề nguội phân chia thành loại sau: - Nguội chế tạo: gia công nguội nhằm tạo chi tiết máy - Nguội sữa chữa: công việc sữa chữa làm lại làm bổ sung chi tiết máy bị hỏng, điều chỉnh lại máy móc để làm việc trạng thái bình thường - Nguội sữa chữa dụng cụ: chuyên sữa chữa, thay thế, phục hồi dụng cụ như: dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo, … - Nguội lắp ráp: công việc nguội nhằm tập hợp chi tiết máy thành máy móc thiết bị hồn chỉnh Các cơng việc nguội bản: Các cơng việc nghề nguội chia thành loại: - Các công việc chuẩn bị: bao gồm lấy dấu, uốn nắn kim loại - Các công việc gia công: bao gồm đục, giũa, cưa, khoan, khoét, doa, cắt ren, cạo rà, đánh bóng Tùy thuộc vào lượng dư phơi nhiều hay mà chọn phương pháp gia cơng thích hợp Nếu lượng kim loại cần cắt bỏ nhiều đục, giũa; vật cần có lỗ phải khoan, kht, doa; cần có độ bóng phải cạo rà - Các cơng việc lắp ráp: bao gồm công việc lắp ghép chi tiết máy hay phận máy để sản phẩm hoàn chỉnh II Trang thiết bị dụng cụ thường dùng nghề Nguội: Trang thiết bị thường dùng nghề Nguội: a) Bàn nguội: bàn cấu tạo đặc biệt thợ nguội, người thợ tiến hành sản xuất Bàn nguội gia công chắn, không bị xê dịch rung động làm việc, phải có ngăn kéo để đặt dụng cụ Có loại bàn nguội: - Bàn nguội đơn: dùng cho người làm việc Bàn nguội đơn có ưu điểm làm việc người thợ không bị ảnh hưởng lẫn cơng việc đòi hỏi độ xác lấy dấu, … có nhược điểm chiếm nhiều diện tích trang bị tốn - Bàn nguội kép: Trang Ưu điểm: chắn, tốn diện tích, trang bị đỡ tốn Nhược điểm: nhiều thợ làm lúc nên dễ gây rung động làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng việc Nhìn từ mặt bên Nhìn từ phía trước Hình 1.1: Bàn nguội b) Êtô: dụng cụ gá dùng để kẹp chặt vật gia cơng Êtơ có nhiều loại êtơ máy lắp máy khoan, phay,… êtô nguội Êtô nguội có kiểu: - Êtơ chân: loại có chân dài bắt chặt vào chân bàn nguội nhờ phận giữ kẹp Hình 1.2: Êtơ chân 1- Tấm đế; 2- Đai ốc; 3- Má tĩnh; 4- Má động; 5- Trục vít; 6- Tay quay; 7- Lò xo; 8-Thân; 9Bulơng vòng; 10- Tấm đỡ - Êtơ song hành: loại di chuyển má kẹp, hai má kẹp ln song song với má kẹp tiếp xúc mặt với vật gia công Loại gá bàn nguội nhờ có lỗ bulơng mặt đế Đây loại Êtô dùng nhiều để gia cơng chi tiết xác (hình 1.3) Hình 1.3: Êtô song hành 1- Lỗ lắp vào bàn nguội; 2- Bulông; 3- Bàn cố định; 4- Bàn quay; 5- Tay quay; 6- Má động; 7- Miếng kẹp; 8- Má tĩnh; 9- Đai ốc; 10- Vít me; 11- Bulơng kẹp; 12- Rãnh T - Êtô tay: loại cầm tay, dùng để kẹp giữ vật gia cơng có kích thước nhỏ Hình 1.4: Êtơ tay  Sử dụng êtơ bàn: - Đứng vị trí thích hợp Đặt chân phải đường tâm êtô, đứng thẳng người cho tay phải duỗi thẳng chạm vào má kẹp êtơ Vật kẹp Mở má kẹp Hình 1.5: Vị trí đứng Hình 1.6: Mở má kẹp êtơ - Mở má kẹp êtô + Nắm chặt đầu tay quay tay phải quay ngược chiều kim đồng hồ + Mở má kẹp êtô khoảng rộng vật kẹp - Kẹp chặt vật Gia công nguội Trang + Cầm vật kẹp tay trái đặt vào hai má kẹp cho vật kẹp nằm mặt phẳng nằm ngang cao má kẹp khoảng 10 mm + Quay tay quay theo chiều kim đồng hồ tay phải để kẹp vật kẹp lại + Kiểm tra, hiệu chỉnh cho vật kẹp vị trí sau dùng hai tay quay tay quay để kẹp chặt Kéo mạnh vật Hình 1.7: Kẹp chặt vật - Tháo vật kẹp + Cầm tay quay hai tay quay từ từ nới lỏng má kẹp chút cho vật kẹp không bị rơi + Cầm vật kẹp tay trái + Nắm chặt đầu tay quay tay phải quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ + Đặt vật lên bàn làm việc Tay trái Tay phải - Bảo dưỡng êtô + Làm êtô bàn chải + Tra dầu vào chỗ cần thiết Hình 1.8: Tháo vật kẹp Hình 1.9: Bảo dưỡng êtơ - Đóng má kẹp lại + Dùng tay phải vặn tay quay theo chiều kim đồng hồ để đóng má kẹp lại + Để hai má kẹp cách khoảng nhỏ (không để hai má kẹp tiếp xúc với nhau) đặt tay quay thẳng xuống phía Khe hở Hình 1.10: Đóng má kẹp êtô c) Máy mài hai đá: dùng để mài sửa dụng cụ gia công Thẳng xuống Gia công nguội Tran g Trong trình mài dụng cụ phải đảm bảo điều kiện an toàn sau: - Trước mài phải kiểm tra cấu phận máy, tình trạng che đá mài Kiểm tra khe hở bệ tì với mặt làm việc đá có vượt q 3mm khơng Chỉ điều chỉnh bệ tì đá đứng n - Khơng mài máy khơng có bệ tì nắp che an tồn - Phải lắp kính bảo hiểm đeo kính mài Hình 1.11: Máy mài đá d) Máy khoan: thiết bị chủ yếu để gia công lỗ hình trụ suốt khơng suốt, cắt ren, … mũi khoan dụng cụ cắt để gia cơng lỗ vật chưa có lỗ sẵn Các loại dụng cụ thường dùng nghề Nguội: a) Dụng cụ tác động: dụng cụ quan trọng để truyền lực đập từ cánh tay đến dụng cụ cắt hay trực tiếp lên vật gia cơng Căn vào hình dạng, búa nguội có loại: búa đầu vng búa đầu tròn a) b) Hình 1.12: Búa nguội a) Búa đầu vng b) Búa đầu tròn b) Dụng cụ gia công: - Đục: loại dụng cụ cắt dùng cần bóc lớp kim loại dày gia cơng bề mặt khơng cần độ xác - Giũa: loại dụng cụ dùng để cắt gọt lớp kim loại mỏng, gia cơng vật có độ xác độ bóng khơng cao Giũa thường dùng để gia công kim loại sau đục - Cưa tay: dụng cụ cầm tay để cắt phôi liệu đạt kích thước theo u cầu, chia phơi cắt bỏ phần thừa - Mũi khoan: dụng cụ cắt dùng để gia công lỗ - Mũi cạo: dụng cụ cắt dùng để gia công tinh sản phẩm nhằm đạt độ bóng độ xác cao c) Dụng cụ đo kiểm tra nghề Nguội: - Thước lá: dùng để đo độ dài trục, xác định khoảng cách vị trí như: rãnh, lỗ, … Thước chế tạo từ thép hợp kim dụng cụ, dày từ 0.5 – 1.5mm; rộng từ 10 – 25mm; dài: 100, 200, 300, … Trên thước có khắc vạch kích thước, vạch cách 1mm Khi đo, người ta đặt thước lên mặt chi tiết vị trí song song vng góc với cạnh chi tiết xoay thước nhiều vị trí đo đường kính Khi đọc kích thước, mắt phải nhìn cho tia mắt vng góc với mặt kích thước vị trí đo, nhìn nghiêng khơng xác Gia cơng nguội Trang Hình 1.13: Đo thước - Thước cặp: dụng đo phổ biến ngành khí, dùng để đo khoảng cách khơng lớn, đo đường kính trong, đường kính ngồi, bề mặt trụ tròn xoay Độ xác thước cặp từ 0.02 – 0.1mm  Đọc trị số thước cặp: - Khi đọc trị số thước cặp cần giữ thẳng thước trước mặt, nhìn thước từ bên dẫn tới sai lệch kết đo khơng xác - Số ngun mm đọc theo thang chia thân thước từ trái sang phải ứng với vạch “0” du xích - Số lẻ xác định cách nhân độ xác thước với số thứ tự vạch chia du xích trùng với vạch thang chia thân thước chính, khơng kể vạch “0” a) Hình 1.14: Thước cặp Hình dạng chung 1- Mỏ tĩnh; 2- Vít; 3-Mỏ động; 4- Thân thước chính; 5- Vạch chia du xích b) Thao tác đo thước cặp b) - Êke: dụng cụ để kiểm tra góc vng kiểm tra mặt phẳng, khơng xác định trị số sai lệch Khi kiểm tra góc vuông, tay trái cầm chi tiết, tay phải cầm êke, áp sát mặt êke vào mặt chi tiết, đưa ngang tầm mắt quan sát khe hở ánh sáng Nếu khơng có khe sáng khe sáng hẹp góc cần kiểm tra 90 , khe sáng khơng góc kiểm tra nhỏ lớn 90 aH) ình 1.15: Êke a) Kiểm tra góc vuông b) Kiểm tra mặt phẳng Khi kiểm tra mặt phẳng, tay trái cầm chi tiết, tay phải cầm êke, áp cạnh êke lên mặt chi tiết, thước ngả phía mắt nhìn, đưa ngang tầm mắt quan sát khe hở ánh sáng Nếu khe sáng mặt chi tiết kiểm tra phẳng - Thước góc: dùng để xác định trị số thực góc cần đo Hình 1.16: Thước góc III Các quy tắc an toàn xưởng Nguội: Các quy tắc đảm bảo an toàn lao động: Trước làm việc: - Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khơng gây nguy hiểm vướng mắc, lao động phải sử dụng trang bị bảo hộ: quần áo, mũ, giày, … - Bố trí chỗ làm việc có khoảng khơng gian để thao tác, chiếu sáng hợp lý; bố trí phơi liệu, dụng cụ để thao tác thuận tiện, an toàn theo quy tắc sau: + Những vật cầm tay phải đặt bên phải + Những vật cầm tay trái đặt bên trái + Những vật cầm tay đặt trước mặt + Những vật thường dùng đặt gần + Những vật dùng đặt xa + Dụng cụ đo kiểm tra đặt hộp giá Trong làm việc: - Chi tiết phải kẹp chắn êtô, tránh nguy bị tháo lỏng rơi trình thao tác - Dùng bàn chải làm chi tiết gia công, phoi, mạt sắt, vảy kim loại bàn nguội (không dùng tay làm công việc trên) - Sau dùng xong dụng cụ đặt vào chỗ quy định, không được: + Vứt dụng cụ vào vứt đè lên vật khác + Đánh tay quay êtô búa dụng cụ khác + Dùng ống để nối dài tay quay êtô + Xếp ngổn ngang bàn nguội phôi liệu chi tiết gia cơng - Thường xun giữ gìn nơi làm việc Khi kết thúc công việc: - Quét phoi dụng cụ, dùng giẻ lau chùi dụng cụ, đặt dụng cụ vào nơi quy định - Quét phoi mảnh kim loại êtô bàn nguội - Thu dọn phôi liệu chi tiết gia công để nơi quy định - Bàn giao nơi làm việc cho nhóm trưởng giáo viên hướng dẫn BÀI 2: VẠCH DẤU MẶT PHẲNG I Khái niệm vạch dấu, chấm dấu: Vạch dấu công việc chuẩn bị cho cơng việc nghề Nguội Nó định đến độ xác hình dáng kích thước vị trí tương quan bề mặt gia công chi tiết Đây cơng việc phức tạp đòi hỏi phải vận dụng nhiều kiến thức dựng hình cơng nghệ Phần lớn chi tiết máy chế tạo từ phơi đúc rèn Tùy theo độ xác cần đạt hình dạng đơn giản hay phức tạp chi tiết cần gia công mà chọn phôi có lượng dư nhiều hay Nhiệm vụ cơng việc vạch dấu xác định ranh giới chi tiết gia cơng với phần lượng dư, nói cách khác xác định đường bao chi tiết Đường ranh giới gọi đường dấu, cơng việc xác định đường dấu gọi vạch dấu II Các dụng cụ thường dùng vạch dấu, chấm dấu: Muốn vạch đường dấu xác phơi liệu cần có dụng cụ đồ nghề phù hợp Dụng cụ để vạch dấu bao gồm: - Dụng cụ gá đặt - Dụng cụ vạch dấu - Dụng cụ chấm dấu Dụng cụ gá đặt: Là dụng cụ dùng để đỡ đặt vật trình vạch dấu, bao gồm: a) Bàn vạch dấu (bàn máp): dùng để đỡ vật lấy dấu có mặt phẳng dụng cụ khác dùng trình vạch dấu Mặt bàn vạch dấu mặt chuẩn, từ xác định độ cao vật Mặt bàn phẳng, nhẵn có độ xác cao, chế tạo gang đúc, mặt có gân để tăng độ cứng vững Bàn vạch dấu đặt bệ gỗ xi măng có nhiều loại kích thước khác quy chuẩn Hình 2.1: Bàn vạch dấu (bàn máp) b) Khối D, khối V: - Khối D: dùng để kê, đệm tựa vật lấy dấu Nó có hình dạng chữ nhật, phần rỗng, bốn mặt chế tạo phẳng, nhẵn, song song vng góc với đôi một, thường chế tạo gang đúc (hình 2.2a) a) c) b) Hình 2.2: Dụng cụ gá đặt c Điều chỉnh máy: Sau gá lắp mũi khoan vật gia công lên máy, ta tiến hành điều chỉnh máy bao gồm công việc sau: - Điều chỉnh khoảng chạy mũi khoan xem có khoan hết chiều mũi khoan hay khơng; khơng hết cho bàn máy (ở máy khoan đứng) giá máy (ở máy khoan bàn); cần máy (ở máy khoan cần) lên cho khoảng chạy mũi khoan dài chiều sâu lỗ hai phía (vị trí cao đầu mũi khoan phải cao mặt vật vị trí thấp phải thấp đáy lỗ 10mm) - Điều chỉnh cho tâm mũi khoan trùng với tâm lỗ định khoan, máy khoan cần ngang cơng việc thuận lợi mũi khoan di chuyển đến vị trí không gian nằm tầm hoạt động mũi khoan; việc điều chỉnh xe dao vào cần khoan quay cần khoan trụ máy đưa mũi khoan đến tâm lỗ chi tiết Đối với máy khoan bàn, máy khoan đứng phải xê dịch vật gia công, công việc phức tạp chi tiết gá trực tiếp bàn máy bích, bu lơng với chi tiết nặng Sau xê dịch vật gia công để tâm mũi khoan trùng với tâm mũi khoan, ta kẹp chặt vật để cố định vị trí Rồi kiểm tra lại chưa đạt yêu cầu phải tiếp tục điều chỉnh đạt yêu cầu - Điều chỉnh tốc độ quay tốc độ tiến dọc mũi khoan: Căn vào đường kính mũi khoan, độ cứng vật liệu gia công để chọn lượng chạy dao (chọn theo bảng sổ tay cắt gọt) Sau vào lượng chay dao để chọn tốc độ cắt, tính tốc độ quay mũi khoan theo cơng thức: n Trong đó: 1000.V .D (Vg / ph) V – tốc độ cắt, m/phút D – đường kính mũi khoan Tốc độ tính thường khơng với tốc độ có sẵn máy, mà khoảng hai tốc độ Để đảm bảo độ bền mũi khoan, cho phép sử dụng tốc độ máy nhỏ tốc độ tính tốn Sau điều chỉnh tay gạt máy để trục chạy theo tốc độ vừa chọn Cho máy chạy thử kiểm tra lại chiều quay mũi khoan - Điều chỉnh lượng chạy dao: Điều chỉnh máy cho lượng chạy dao nhỏ lượng chạy dao chọn theo bảng Đặt tay gạt để máy chạy với lượng chay dao định Cần lưu ý cho mũi khoan ăn tự động lỗ khoan sâu, đường kính lớn Trường hợp ngược lại cho ăn dao tay Các phương pháp khoan bản: a) Khoan lỗ theo vạch dấu: - Vạch dấu xác định tâm lỗ cần khoan - Gá chi tiết gia công lên bàn máy, điều chỉnh đầu nhọn mũi khoan trùng với tâm lỗ cần khoan - Mở máy, di chuyển mũi khoan xuống vừa chạm vào bề mặt chi tiết gia công, kiểm tra tâm mũi khoan có trùng với tâm lỗ cần khoan khơng, chưa trùng hiệu chỉnh lại đến đạt yêu cầu tiến hành khoan sâu - Khi khoan phải theo dõi trình cắt mũi khoan, phải thường xuyên rút mũi khoan lên để bẻ phoi đưa phoi - Nếu khoan lỗ suốt, khoan gần thủng di chuyển mũi khoan chậm lại, tránh kẹt gãy mũi khoan lỗ (hình 6.7) - Nếu khoan lỗ không suốt, phải quan sát chiều sâu lỗ khoan thước đo chiều sâu Chú ý: với vật khoan thủng, không đặt trực tiếp bàn máy phải đệm gỗ Giảm lực ấn lỗ suốt Bắt đầu xuyên thủng Hình 6.7: Khoan Hình 6.8: Khoan lỗ với bạc dẫn b) Khoan lỗ theo bạc dẫn: Khi khoan nhiều lỗ chi tiết khoan nhiều chi tiết giống nhau, để đảm bảo đồng lỗ chi tiết người ta sử dụng phương pháp khoan theo bạc dẫn Tại vị trí lỗ cần khoan lắp vào bạc có đường kính lớn đường kính lỗ cần khoan Điều chỉnh cho mũi khoan lọt vào lỗ bạc dần khoan xác lỗ cần khoan Ưu điểm phương pháp suất cao, độ xác cao có nhược điểm việc chế tạo mẫu bạc dẫn tốn phức tạp V Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân cách khắc phục: Đường kính lỗ khoan sai: Nguyên nhân mũi khoan bị đảo bị mòn Mũi khoan bị đảo việc gá mũi khoan vào trục bầu kẹp khơng xác Do gá lắp mũi khoan vào trục bầu kẹp phải cẩn thận, đảm bảo xác Khi mũi khoan bị mòn, đường kính danh nghĩa mũi khoan nhỏ lại làm cho lỗ khoan nhỏ đường kính danh nghĩa mũi khoan chọn Do mũi khoan mòn ta mài sửa lại, mòn nhiều q tốt nên thay mũi khoan Vị trí lỗ khoan sai: Nguyên nhân việc điều chỉnh độ đồng tâm mũi khoan với tâm lỗ cần khoan không xác - Do gá vật gia cơng khơng xác Cách khắc phục: - Trước khoan cần phải điều chỉnh độ đồng tâm thật xác VI An toàn sử dụng máy khoan: - Gá đặt kẹp chặt phôi bàn máy, không giữ phơi tay q trình gia cơng - Khơng để qn chìa vặn đầu kẹp mũi khoan sau thay dụng cụ cắt - Chỉ khởi động máy đảm bảo điều kiện an tồn - Khơng nắm vào dụng cụ cắt trục quay - Khơng tháo dụng cụ cắt bị gãy tay - Thường xuyên theo dõi trình làm việc dụng cụ cắt, cấu kẹp chặt dụng cụ - Khi khoan quấn tóc gọn gàng, khơng đeo găng tay, cài cẩn thận tay áo - Không khoan mũi khoan cùn - Khơng khoan thép khơng có dung dịch tưới - Không ấn mạnh mũi khoan, mũi khoan có đường kính nhỏ - Khơng cúi xuống gần mũi khoan, để tránh phoi bắn vào mắt - Không thổi phoi miệng, không dùng tay gạt phoi - Khi khoan nghe tiếng kêu rít (két) ngừng khoan ngay, để kiểm tra mài sửa mũi khoan - Khoan xong phải tắt máy, lau chùi máy vệ sinh - Gá kẹp vật xác, dùng êke kiểm tra độ vng góc mũi khoan với bề mặt vật gia công Gãy mũi khoan: Nguyên nhân khoan không thực thao tác khoan, trình tự khoan hay mũi khoan bị mòn Cách khắc phục: - Thực thao động tác khoan kim loại trình tự bước khoan - Mũi khoan bị mòn mài sửa lại thay mũi khoan BÀI 7: CẮT REN I Khái niệm chung: Trong ngành Cơ khí, ren sử dụng rộng rãi để nối ghép để truyền chuyển động chi tiết, cấu, thiết bị Các ren tam giác chủ yếu dùng để ghép chặt ren vng, ren thang dùng cấu vít Các ren thơng dụng ren hệ Met, ren Anh, ren trục vít, ren pít Q trình tạo thành bề mặt ren gọi cắt ren Cắt ren phương pháp gia cơng có phoi để tạo nên đường xoắn ốc Công việc thường tiến hành máy gia công ren, máy tiện,… Trong nghề Nguội, công việc cắt ren sử dụng nhiều lắp ráp sửa chữa thiết bị dụng cụ cắt ren cầm tay Ta cắt ren ren loại dụng cụ cắt ren cầm tay II Dụng cụ cầm tay tiêu chuẩn để cắt ren: Dụng cụ cắt ren trong: TARÔ Phần làm việc Phần chi Vòng ren Phần hiệu chỉnh Phần dẫn hướng Rãnh Vng Hình 7.1: Cấu tạo tarô Tarô dụng cụ dùng để cắt ren lỗ Cấu tạo tarơ giới thiệu hình 7.1 Tarơ vít có đường kính, bước ren, góc trắc diện ren phù hợp với ren cần gia công Tarô chế tạo thép cácbon dụng cụ, thân có rãnh dọc để phoi với mặt ren tạo thành lưỡi cắt hình lược Cấu tạo tarơ gồm có phần: * Phần làm việc: gồm phần côn dẫn hướng phần hiệu chỉnh - Bộ phận cắt có hình dẫn hướng có rãnh với chiều cao tăng dần Khi cắt gọt cắt phần lượng dư nhỏ tarô tiến đến hết phần côn dẫn hướng trắc diện ren hình thành - Phần hiệu chỉnh: có nhiệm vụ giữ cho tarơ theo hướng xác định, khơng có tác dụng cắt mà tăng số lần mài làm cho mặt ren bóng, đơi có tác dụng sửa lại dạng ren cho * Phần chi: có đầu vng có kích thước quy chuẩn để lắp tay quay tarơ ren Trê n thâ n tar có ghi kí hiệ u má c thé p loại Hình 7.2: Bộ tarơ tay a) Tarơ số b) Tarô số c) Tarô số Một tarô thường có – chiếc, để phân biệt người ta kí hiệu số vạch số vòng cán tarơ (hình 7.2) Dụng cụ cắt ren ngồi: BÀN REN Răng cắt Lỗ hở Mặt trước (thường ghi số hiệu đường kính) b) Vít điều chỉnh Rãnh Lỗ định vị (bắt vít tay quay) a) c) Hình 7.3: a) Bàn ren b) Bàn ren liền c) Bàn ren có xẻ rãnh Bàn ren loại dụng cụ dùng để cắt ren tam giác ngồi có bước  2mm Bàn ren có cấu tạo tương tự mũ ốc, chế tạo từ thép cácbon dụng cụ, bàn ren khoan từ – lỗ tùy thuộc vào kích thước bàn ren Giao tuyến lỗ với mặt ren tạo thành lưỡi cắt hình lược Lưỡi cắt hình lược vát đầu tạo thành côn lắp ghép nên từ đầu bàn ren cắt gọt dễ dàng Bàn ren sử dụng mặt, mặt đầu bàn ren ghi kích thước ký hiệu ren, vật liệu chế tạo Bàn ren có loại: bàn ren liền (hình 7.3b) bàn ren có xẻ rãnh (hình 7.3c) Tay quay: a) Tay quay tarơ b) Tay quay bàn ren Hình 7.4 Để cắt ren người thợ quay truyền mômen quay cho tarô hay bàn ren thông qua tay quay tarô hay tay quay bàn ren Về cấu tạo, tay quay gồm phần chính: - Bộ phận cặp giữ tarô hay bàn ren - Cánh tay đòn để tạo mơmen III Phương pháp cắt ren: Chuẩn bị bề mặt để gia công ren: Ren thường hình thành mặt trụ ngồi, trước gia cơng ren ta phải gia công trước bề mặt chi tiết định cắt ren Tùy theo ren ren hay mà cơng việc chuẩn bị có khác a) Đối với ren trụ ngồi: cắt ren thường có tượng dồn ép kim loại từ rãnh ren, đường kính trục trước cắt ren phải nhỏ đường kính đầu ren Đường kính phơi trước gia công ren phụ thuộc vào vật liệu gia công bước ren, xác định sổ tay kỹ thuật Ở cuối đoạn ren trụ có rãnh thoát dao, chiều rộng rãnh phải lớn bước ren b) Đối với ren lỗ: Căn vào đường kính nhỏ ren đai ốc để khoan sẵn lỗ hình trụ Trong thực tế người ta vào bảng tra sổ tay kỹ thuật để lựa chọn đường kính lỗ khoan, sử dụng công thức gần sau: D=d–S Trong đó: D: đường kính lỗ cần khoan d: đường kính ren cần cắt S: bước ren BẢNG ĐƯỜNG KÍNH CỦA MŨI KHOAN DÙNG ĐỂ KHOAN LỖ TRƯỚC KHI TARÔ CÁC LỖ REN HỆ MÉT Đường kính ngồi ren (mm) 1,0 1,2 1,6 2,5 10 12 Bước ren (mm) 0,25 0,25 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1,25 1,5 1,75 Đường kính mũi khoan (mm) cho theo vật liệu gia công Gang, đồng thau Thép, đồng đỏ 0,75 0,75 0,95 0,95 1,25 1,25 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3,3 3,3 4,1 4,2 4,9 5,0 6,6 6,7 8,3 8,4 10 10,6 14 11,7 11,8 16 13,8 13,8 18 2,5 15,1 15,3 20 2,5 17,1 17,3 22 2,5 19,1 19,3 24 20,6 20,7 27 23,5 23,7 30 3,5 26 26,1 33 3,5 29 29,2 36 31,4 31,6 39 34,4 34,6 42 4,5 36,8 37 45 4,5 39,8 40 48 42,7 42,7 52 46,2 46,4 Phương pháp cắt ren tay (cắt ren tarô): Công việc tiến hành theo bước sau: - Gá kẹp phôi lên êtô - Gá đặt tarô thơ vào lỗ theo thước đo góc kiểm tra độ vng góc đường trục tarơ với bề mặt gia công - Lắp tarô vào tay quay, tay phải ấn nhẹ tay quay, tay trái quay tay quay theo chiều kim đồng hồ tarô cắt vào chi tiết – vòng ren - Cầm tay quay hai tay, quay đựơc 1- vòng quay ngược trở lại ½ vòng để bẻ phoi làm nhẹ trình cắt Trong trình cắt ren phải thường xuyên cho dầu bôi trơn để ren bóng - Khi cắt hết chiều dài ren cần quay ngược lại để lấy tarô khỏi lỗ đẩy cho tarô chui qua lỗ - Lắp tarô tinh vào tay quay tiến hành cắt ren tương tự Khi cắt ren quay tarô thấy nặng, chuyển động khó khăn phải lấy tarơ để tìm hiểu ngun nhân, tarơ bị cùn hay tarơ bị kẹt phoi Khi cắt lỗ sâu, trình cắt cần tháo tarơ – lần để làm phoi, tránh tượng kẹt gãy tarô làm hongren lỗ sâu a) b) Hình 7.5: Cắt ren Tarô Phương pháp cắt ren ngồi tay (cắt ren bàn ren): Trình tự bước cắt ren tay sau: - Kiểm tra đường kính phơi chưa, mặt phơi có vỏ cứng hay khơng, mặt đầu phơi phải vát mép – 2mm với góc vát 45 - Kẹp phôi vào êtô cho chiều cao phơi nhơ lên khỏi mặt êtơ tính đoạn ren cần cắt từ 15 – 20mm (hình 7.6a) - Đặt bàn ren lắp vào tay quay lên đầu mút phôi cho mặt đầu bàn ren vng góc với đường tâm phơi - Tay trái ấn nhẹ tay quay, tay phải quay tay quay theo chiều kim đồng hồ tarô cắt vào chi tiết – vòng ren (hình 7.6b) - Cầm tay quay hai tay, quay đựơc 1- vòng quay ngược trở lại ½ vòng để bẻ phoi làm nhẹ trình cắt Trong trình cắt ren phải thường xun cho dầu bơi trơn để ren bóng (hình 7.6c) - Khi cắt hết chiều dài ren cần quay ngược lại để lấy bàn ren khỏi lỗ a) c) b) Hình 7.6: Cắt ren bàn ren IV Các dạng sai hỏng, nguyên nhân cách phòng ngừa: Gãy tarơ lỗ: - Nguyên nhân: cắt ren thiếu thận trọng, không phát hiện tượng phoi làm kẹt tarơ, tarơ bị cùn - Cách phòng ngừa: Khi làm việc phải cẩn thận, phải thường xuyên lấy phoi làm nhẹ trình cắt Ren bị mẻ: - Nguyên nhân: tarô bàn ren cùn, cắt ren không bôi dầu đặt tarô bị nghiêng - Cách phòng ngừa: Khi bắt đầu cắt ren phải điều chỉnh tarơ bàn ren vng góc với mặt đầu chi tiết phải thường xuyên bôi dầu q trình cắt ren Ren khơng đầy đủ bị tróc mảng: - Nguyên nhân: ren khơng đầy đủ đường kính lỗ khoan lớn hay đường kính ngồi trục nhỏ so với quy chuẩn, ren bị tróc mảng đường kính lỗ khoan q nhỏ hay đường kính ngồi trục lớn, dụng cụ cắt bị cùn kẹt phoi - Cách phòng ngừa: trước gia cơng phải kiểm tra thật kỹ phơi q trình cắt ren phải thường xuyên làm phoi BÀI 8: CẠO KIM LOẠI I Khái niệm chung: Cạo phương pháp gia công tinh bề mặt kim loại loại dụng cụ cắt gọi dao cạo để bóc lớp kim loại mỏng làm cho bề mặt chi tiết đạt độ xác độ nhẵn bóng cao Cạo dùng để gia công mặt phẳng, mặt định cạo bề mặt dẫn hướng, sống trượt máy công cụ, cạo bề mặt dụng cụ dùng để kiểm tra, cạo bề mặt cong gối đỡ, … Bề mặt phẳng sau cạo đạt độ phẳng cao mà bề mặt cạo giữ lớp dầu bôi trơn, giảm tượng ăn mòn hai bề mặt tiếp xúc hai chi tiết có chuyển động tương Bề mặt gia cơng phương pháp cạo đạt độ xác từ 0,01 – 0,005mm , cạo bóc lớp kim loại mỏng 0,002 – 0,005mm, lượng dư để lại cạo thường nhỏ, phụ thuộc vào kích thước chiều dài, chiều rộng mặt phẳng (bảng 8.1) đường kính chiều dài bề mặt trụ cần cạo (bảng 8.2) Bề mặt trước cạo thường gia công nguội dùng phương pháp gia công cắt gọt khác tiện, phay, bào, … Bảng 8.1: Lượng dư cạo cho theo kích thước chiều dài, chiều rộng mặt phẳng Lượng dư để cạo (mm) cho theo chiều dài mặt phẳng cần cạo (mm) Đến 500 500 – 1000 1000 – 2000 2000 – 4000 4000 - 6000 Chiều rộng mặt phẳng (mm) Đến 100 100 – 500 500 – 1000 0,1 0,15 0,18 0,15 0,20 0,25 0,20 0,25 0,35 0,25 0,30 0,35 0,30 0,40 0,40 Bảng 8.2: Lượng dư cạo cho theo kích thước chiều dài đường kính lỗ Đường kính lỗ (mm) Đến 80 80 – 180 180 – 360 Lượng dư để cạo (mm) cho theo chiều dài lỗ cần cạo (mm) Đến 100 500 – 1000 100 – 200 200 – 300 0,03 0,05 0,20 0,10 0,05 0,10 0,25 0,15 0,10 0,15 0,35 0,20 II Dụng cụ dùng cạo: Dao cạo: Phần đầu cắt Phần thân Phần cán Hình 8.1: Cấu tạo chung dao cạo [Type text] [Type text] [Type text] Dao cạo gọi mũi cạo, gồm có phần: đầu cắt (mũi cạo), thân cán Cán thường làm gỗ giống giũa; thân phận nối liền cán đầu cắt Thân làm liền với đầu cắt hay làm rời sau hàn chắp lại Vật liệu làm dao cạo thường thép Y10, Y12 Căn vào hình dạng bề mặt gia cơng người ta chế tạo đầu cắt cho phù hợp Dao cạo chia làm hai loại: dao cạo mặt phẳng dao cạo mặt cong - Dao cạo mặt phẳng: có hai dạng thẳng cong (hình 8.2a b) Cả hai dạng dao cạo thẳng cong có phần thân phần đầu cắt dẹt chiều dày từ – 4mm, chiều rộng dao phụ thuộc vào tính chất cơng việc cạo Người ta chế tạo loại dao cạo hai đầu (hình 8.2c), loại khơng có tay cầm Lưỡi cắt dao cạo mặt phẳng thẳng hay cong tùy theo tính chất cơng việc, lưỡi mài thẳng dùng để cắt thô, lưỡi mài cong dùng để cắt tinh Ngồi kiểu dao nói trên, người ta sử dụng loại dao thay đổi đầu cắt nhanh, cần thay đổi số đầu cắt khác ta sử dụng cho nhiều loại cơng việc khác (hình 8.2i) - Dao cạo mặt cong: cạo mặt cong lõm, người ta sử dụng loại dao tam giác Đầu mũi dao mài nhọn, giao tuyến ba mặt tạo nên ba cạnh cong, lưỡi cắt dao Dao cạo mặt cong có hai dạng: thân thẳng thân cong (hình 8.2d e) Ngồi dạng trên, người ta dùng loại dao cạo định hình Hình 8.2: Các loại dao cạo Dao cạo mặt phẳng Dao cạo lưỡi cắt đầu cong Dao cạo hai đầu có lưỡi cắt Dao cạo ba cạnh Dao cạo định hình Dao cạo tháo, lắp Dao cạo gắn lưỡi cắt hợp kim cứng i) Dao cạo vạn Gia công nguội [Type text] [Type text] [Type text] Trang 41 [Type text] [Type text] [Type text] Dụng cụ chuẩn: Là dụng cụ để kiểm tra bề mặt chi tiết cạo kiểm tra độ phẳng độ nhẵn bóng bề mặt sau cạo bàn phẳng thước kiểm Các mặt phẳng lớn sau cạo kiểm tra vết bột màu thông qua bàn phẳng; mặt phẳng hẹp, dài kiểm tra thước kiểm , góc cạnh sau cạo kiểm tra thước góc; bề mặt lỗ trụ kiểm tra trục kiểm III Công nghệ cạo: Hình 8.3: Bàn kiểm phẳng Những chi tiết chuẩn bị cạo gá vào êtô, đồ gá, chi tiết lớn gá đặt chỗ Cơng nghệ cạo bề mặt tiến hành qua giai đoạn: cạo thô, cạo bán tinh cạo tinh - Cạo thô: cạo hết vết dụng cụ cắt mà bước gia cơng trước để lại (như vết giũa, tiện, bào, ), phần nhô cao bề mặt Cạo thô thực dao cạo lưỡi thẳng rộng bản, chiều rộng dao không 20 – 25mm, chiều dày phoi cắt từ 0.01 – 0.03mm Kết thúc giai đoạn cạo thơ, tồn bề mặt bắt màu điểm lớn, – điểm bắt màu diện tích 25x25mm (kiểm tra khung kiểm) - Cạo bán tinh: dùng dao cạo rộng, chiều rộng dao cạo không 12 – 15mm, chiều dày phoi cắt từ 0.005 – 0.01mm, số điểm bắt màu đạt cạo bán tinh từ 10-16 điểm/25x25mm - Cạo tinh: chiều rộng dao cạo không – 12mm, chiều dày phoi cắt vài micrômet, số điểm bắt màu đạt cạo tinh từ 20 - 25 điểm/25x25mm Sau cạo hết điểm bắt màu bề mặt chi tiết, dùng vải khô lau lại, đặt vào mặt chuẩn mẫu để rà, tiến hành số lượng điểm bắt màu đạt yêu cầu IV Kỹ thuật cạo: Cạo mặt phẳng: Trước cạo mặt phẳng, bề mặt bàn kiểm phẳng người ta bôi lớp bột màu Bề mặt cần cạo làm bàn chải giẻ mềm, sau đặt bề mặt lên bề mặt cảu bàn kiểm phẳng đẩy nhẹ (hình 8.4) Sau – vòng chuyển động bàn kiểm phẳng, chi tiết nhấc ra, bề mặt có độ phẳng bề mặt có điểm bắt màu phân bố đều, bề mặt chưa phẳng có số điểm bắt màu phân bố khơng Hình 8.4 : Chuẩn bị trước cạo a) Bôi bột màu lên mặt phẳng kiểm b) Áp chi tiết đẩy trượt mặt phẳng kiểm c) Vết bột màu chi tiết Khi cạo mặt phẳng, người thợ cầm dao cạo tương tự cầm giũa, đặt dao lên mặt chi tiết nghiêng góc 25 – 30 (hình 8.5a), tay trái ấn vào phần cuối dao gần đầu cắt đẩy dao phía trước sau kéo dao phía sau lại tiếp tục đẩy Khi kéo dao về, chuyển dao sang vị trí khác để vết dao cạo khơng chồng lên Trong q trình cạo phải thay đổi hướng đẩy dao, hướng đẩy lần sau phải hợp với hướng lần trước góc 45 – 90 để vết cạo hình thành có dạng vng hình thoi Khi cạo dao cạo thẳng thường dùng cách cạo đẩy, cạo dao cạo đầu cong dùng cách cạo kéo (hình 8.5b) Hình 8.5: Cạo mặt phẳng a) Tư cạo b) Cạo cách kéo c) Kiểm tra bề mặt chi tiết sau cạo Bề mặt sau cạo đạt yêu cầu bề mặt khơng có vết xước, vết lõm sâu dao cạo, bề mặt phải có vân nhỏ Độ phẳng bề mặt sau cạo đánh gía qua số điểm (vết) bắt màu diện tích hình vng kích thước 25x25mm (khung vng kiểm tra) Cạo mặt cong: Khi cạo mặt cong, ta thực theo cách sau: dùng cổ trục trục kiểm có đường kính bơi lớp bột màu mỏng lắp lên gối đỡ, ấn cho quay ổ lấy trục ra, sau tìm điểm cao bắt màu để cạo dao cạo ba cạnh (hình 8.6) Dùng tay phải cầm chuôi dao cạo quay cạo, tay trái ấn dao cạo vào bề mặt gia công, dao cạo đặt nghiêng so với bề mặt cần cạo Hình 8.6: Cạo mặt cong a) Trục bơi bột màu b) Bề mặt dính bột màu cần cạo c) Cạo bề mặt cong d) Dưỡng kiểm tra Bề mặt sau cạo kiểm tra dưỡng hay trục kiểm ... 42 Trang BÀI 1: NGHỀ NGUỘI – TRANG BỊ VÀ DỤNG CỤ CỦA NGHỀ NGUỘI I Khái niệm chung nghề Nguội: Vị trí, vai trò nghề Nguội: Nguội công việc thường thấy quy trình cơng nghệ cơng đoạn sản xuất... tình cơng việc cụ thể Trong cơng việc Nguội, ngồi số việc khí hóa (dùng máy để gia cơng), lại hầu hết sử dụng tay Chất lượng gia công phụ thuộc vào tay nghề người thợ Phân loại nghề Nguội: Nghề nguội. .. nhằm tập hợp chi tiết máy thành máy móc thiết bị hồn chỉnh Các cơng việc nguội bản: Các công việc nghề nguội chia thành loại: - Các cơng việc chuẩn bị: bao gồm lấy dấu, uốn nắn kim loại - Các công
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng nguội cơ bản, bài giảng nguội cơ bản, Trang thiết bị thường dùng trong nghề Nguội:, Các phụ tùng, đồ gá dùng trên máy khoan:, VI. An toàn khi sử dụng máy khoan:, Bảng 8.1: Lượng dư cạo cho theo kích thước chiều dài, chiều rộng của mặt phẳng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm