Hoạt động MA của ngân hàng

16 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 23:09

Nội dung chínhChương I. Cơ sở lý thuyết1. Khái niệm MA2. Phân loạiSáp nhập ngangcác công ty cùng kinh doanh một loại sản phẩm, dịch vụ…=> sức cạnh tranh cao, giảm đối thủ cạnh tranh, tiết kiệm chi phíSáp nhập dọccác doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh nhưng khác nhau về giai đoạn sản xuất hay chế biến => tận dụng kinh nghiệm, tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Sáp nhập tổ hợpcác công ty khác nhau về lĩnh vực kinh doanh từ đó hình thành các tập đoàn lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau = > đa dạng hoá hoạt động của doanh nghiệp. Chương II. Thực trạng hoạt động MA tại VN và trên thế giới1. Các thương vụ lớn trên thế giới3. Các thương vụ nổi bậtChương III. Bài học và giải pháp VIỆC HỢP NHẤT (M&A) CỦA NGÂN HÀNG Nhóm Nội dung Chương I Cơ sở lý thuyết Khái niệm Phân loại Động mua bán sáp nhập Lợi ích thương vụ M&A Chương III Bài học kinh nghiệm giải pháp Bài học kinh nghiệm Giải pháp Chương II Thực trạng hoạt động M&A VN giới 1.Các thương vụ M&A lớn giới Hoạt động M&A Việt Nam Thách thức trình M&A PAGE Chương I Cơ sở lý thuyết Khái niệm M&A M&A viết tắt từ ‘Mergers and Acquisitions” => Sáp nhập Mua lại Mergers (sáp nhập): sáp nhập lại với hai công ty để tạo thành công ty -> tăng khả cạnh tranh thị trường, mang đến lợi ích lớn Acquisitions (mua lại): công ty lớn mua lại công ty nhỏ -> thể vị khác hai công ty, thực mục tiêu kinh doanh 2 Phân loại Sáp nhập ngang công ty kinh doanh loại sản phẩm, dịch vụ… => sức cạnh tranh cao, giảm đối thủ cạnh tranh, tiết kiệm chi phí Sáp nhập dọc doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh khác giai đoạn sản xuất hay chế biến => tận dụng kinh nghiệm, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng Sáp nhập tổ hợp công ty khác lĩnh vực kinh doanh từ hình thành tập đồn lớn, hoạt động nhiều lĩnh vực khác = > đa dạng hoá hoạt động doanh nghiệp 3 Động M&A Giảm chi phí kinh doanh  Mở rộng kinh doanh theo chiều dọc  Nguồn lực tương hỗ  Đa dạng hóa khu vực địa lý lĩnh vực kinh doanh  Giảm cạnh tranh tạo vị thị trường  Đề nghị hấp dẫn từ bên mua Tìm đối tác chiến lược   Lợi ích thương vụ M&A Kế hoạch đầu tư tiến hành nhanh chóng Ít rủi ro Loại bỏ đối thủ cạnh tranh Xung lực cho nhà đầu tư Tăng quyền lực thị trường Giải vấn đề thiếu vốn đầu tư   PAGE Chương II Thực trạng hoạt động M&A VN giới Các thương vụ lớn giới Các thương vụ M&A UFJ Holding + Mitsubishi Tokyo Financial group= Mitsubishi UFJ Financial group Thời gian Giá trị 01/10/2005 1.770 tỷ USD 91,16 tỷ USD ABN Amro + Barclays PLC = Barclays PLC 23/04/2007 ABN Amro + Liên minh Ngân hàng Hoàng gia Scotland RBS + Stantander (Tây Ban Nha) + Fortis(Bỉ - Hà Lan) 19/09/2007 101 tỉ USD Bank of America + Merrill Lynch 2008 50 tỷ USD Wells-Fargo Wachovia 2008 15,1 tỷ USD   Hoạt động M&A VN - Giai đoạn 2007 – 2008 coi giai đoạn bùng nổ hoạt động M&A - Giai đoạn 2009 – 2010 thoái trào Hoạt động M&A Việt Nam 2006 - 2017 Nguồn: MAF tổng hợp Thương vụ Giá trị (tr USD) - Giai đoạn 2010 – đến nay, khơng có gia tăng đáng kể lượng, tiến bước dài với giá trị thương vụ Tỷ trọng giá trị M&A theo ngành tháng 2018 Nguồn: MAF, IMAA Các thương vụ bật STT Thương vụ Mizuho- Vietcombank Liên Việt Bank – Tiết kiệm bưu điện Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ – VietinBank Doji mua TienphongBank Shinhan Việt Nam mua lại mảng bán lẻ ANZ Vietnam 2011 Giá trị (triệu USD) 562 2011 317 2012 744 2012 30 2017 240 Thời gian Thách thức M&A Tìm kiếm đối tác sáp nhập Thiếu hành lang pháp lý Niềm tin khách hàng Tích hợp cơng nghệ thơng tin Bất ổn nhân PAGE 12 Chương III Bài học giải pháp Bài học Quản lý tốt rủi ro Sự tự nguyện Chọn nhà lãnh khoản, rủi đạo tránh xung bên đột văn hóa ro tín dụng Giải pháp Kiện tồn hệ thống luật điều chỉnh hoạt động M&A Cập nhật kiến thức hiểu biết hoạt động M&A Nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự, phát triển hệ thống sở liệu Sự tự nguyện kế hoạch cụ thể PAGE 15 Thanks! Any questions ? ... 2008 15,1 tỷ USD   Hoạt động M&A VN - Giai đoạn 2007 – 2008 coi giai đoạn bùng nổ hoạt động M&A - Giai đoạn 2009 – 2010 thoái trào Hoạt động M&A Việt Nam 2006 - 2017 Nguồn: MAF tổng hợp Thương... gia tăng cho khách hàng Sáp nhập tổ hợp công ty khác lĩnh vực kinh doanh từ hình thành tập đồn lớn, hoạt động nhiều lĩnh vực khác = > đa dạng hoá hoạt động doanh nghiệp 3 Động M&A Giảm chi phí... loại Động mua bán sáp nhập Lợi ích thương vụ M&A Chương III Bài học kinh nghiệm giải pháp Bài học kinh nghiệm Giải pháp Chương II Thực trạng hoạt động M&A VN giới 1.Các thương vụ M&A lớn giới Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động MA của ngân hàng, Hoạt động MA của ngân hàng, Chương I. Cơ sở lý thuyết 1. Khái niệm M&A, Các thương vụ lớn trên thế giới, Các thương vụ nổi bật

Từ khóa liên quan