Bai 13 cam hoa trang tri

24 143 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 20:05

Bài 13 : CẮM HOA TRANG TRÍ CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : Đa dạng hình dáng, chất liệu kích thước Có thể sử dụng đồ vật sẵn có tự tạo để có bình cắm độc đáo CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng cụ khác CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng cụ khác - Dụng cụ dùng để cắt: dao, kéo CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng cụ khác CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng cụ khác - Dụng cụ dùng để cắt: dao, kéo - Dụng cụ giữ hoa bình: mút xốp, bàn chơng, lưới thép Vật liệu cắm hoa Kể tên số loại hoa dùng cắm hoa mà em biết ? a Các loại hoa Vật liệu cắm hoa a Các loại hoa Em có nhận xét dùng loại hoa căm hoa trang trí ? Hoa mười Hoa dâm bụt Vật liệu cắm hoa a Các loại hoa Có thể dùng loại hoa nào, nhiên cần chọn hoa có độ bền cao đẹp b Các loại cành Tạo đường nét cho bình hoa Vật liệu cắm hoa a b c Các loại hoa Các loại cành Các loại II NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA a b -Hình a: bình cắm, hoa có màu tối tạo cảm giác buồn, trầm Quan sát hình trên, em có nhận xét màu hoa ? màu bình cắm? -Hình b: bình màu tối cắm xen hoa nhiều màu sắc, nhiều tạocảm giác mát mẻ dễ chịu II NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA Chọn hoa bình cắm phù hợp hình dáng màu sắc Em nhận xét độ dài hoa nào? Cành hoa cắm vào bình có độ dài, ngắn khác II NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA Chọn hoa bình cắm phù hợp hình dáng màu sắc Sự cân đối kích thước cành hoa bình cắm Xác định chiều dài cành Cành 1: =1(D+h) 1,5(D+h) D: đường kính lớn bình h: chiều cao bình =2/3 Cành 2: Cành 3: Cành phụ: =2/3 (Có chiều dài ngắn cành mà đứng bên cạnh.) II NGUN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA Chọn hoa bình cắm phù hợp hình dáng màu sắc Sự cân đối kích thước cành hoa bình cắm Sự phù hợp bình hoa vị trí cần trang trí củng cố Em tìm câu trả lời Sai a Khơng nên dùng hoa giả hoa khô để cắm hoa trang trí b Cắm xen loại làm bình hoa thêm vẻ tươi mát che lấp đế chông c Có thể sử dụng loại có màu sắc hình dáng đẹp để trang trí bình hoa d Cắm thêm số loại cành tạo nên đường nét cho bình hoa BÀI TẬP Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống Khi cắm bình hoa, người cắm hoa cần ý: -Chọn hoa bình cắm phù hợp về……………và…………… hình dạng -Sự cân đối kích về………… cành hoa bình căm thước -Sự phù hợp bình hoa và………………………………… vị trí trang trí màu sắc ... giữ hoa bình: mút xốp, bàn chơng, lưới thép Vật liệu cắm hoa Kể tên số loại hoa dùng cắm hoa mà em biết ? a Các loại hoa Vật liệu cắm hoa a Các loại hoa Em có nhận xét dùng loại hoa căm hoa trang. .. bình cắm độc đáo CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng cụ khác CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng... để cắt: dao, kéo CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng cụ khác CẮM HOA TRANG TRÍ I DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA Dụng cụ cắm hoa: a Bình cắm : b Dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 cam hoa trang tri, Bai 13 cam hoa trang tri, I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẮM HOA, Vật liệu cắm hoa, II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CẮM HOA